hellyerHet wereldwijde financiële systeem is een totale fraude. Het is een gigantisch Ponzifraude piramidespel, niet beter dan die Bernie Madoff gebruikte om zijn vrienden en buren te zwendelen, en duizenden malen erger als je het totale aantal slachtoffers optelt dat het heeft opgelicht over talloze generaties.

 

Het voornaamste verschil tussen beide systemen is dat Madoff handelde buiten de wet, terwijl het internationale bancaire kartel generatie na generatie van vorsten, presidenten en premiers heeft overgehaald om wettelijke bescherming voor hun diefstal te bieden.

De Ponzifraude van de banken is schrikbarend eenvoudig. Ze geven hetzelfde geld op hetzelfde moment aan verschillende mensen of instellingen en verzamelen er de rente op van elk. Wat de banken echt uitlenen, echter, is hun krediet, en wat ze terug nemen ter compensatie van dat voorrecht is een schuld die moet worden terugbetaald met rente.

Het aantal keren dat ze hetzelfde geld lenen heet leverage (het hefboom effect). Deze praktijk is zo oud als heuvels, maar voor ons doel kunnen we beginnen met de goudsmeden van Lombard Street in Londen, die deposito’s (stortingen) accepteerde waarvoor zij op verzoek certificaten verstrekten. Zij betaalden hun spaarders een nominale rente met dien verstande dat ze het geld konden doorlenen aan hun klanten tegen een hogere rente. Ze vonden al snel dat ze meer konden uitlenen dan ze in hun kluizen hadden omdat op elk moment slechts een paar spaarders hun goud of zilver kwamen claimen. Het was oplichterij. Het was illegaal. Toch kwamen ze er voor een lange tijd mee weg totdat de zwendel werd gelegitimeerd toen de Bank of England werd opgericht om Koning William te helpen zijn oorlog te financieren. Rijke mensen doneerden £ 1.200.000 in goud en zilver, als kapitaal, naar de bank, die vervolgens werd uitgeleend aan de overheid op 8 procent. Om zijn waardering te laten blijken liet de Koning de bank toe £ 1.200.000 in biljetten te drukken en deze uit te lenen tegen hoge rentes. In feite werd de bank toegestaan om hetzelfde geld twee keer uit te lenen – een keer aan de overheid en een keer aan de mensen.

In de loop der jaren, als gevolg van de hebzucht van de banken en de medeplichtigheid van de politici, is die verhouding dramatisch toegenomen. In de vroege dagen van de 20e eeuw werden federaal gecharterde Amerikaanse banken verplicht om goudreserves van 25 procent te houden. Dat betekent dat ze hetzelfde geld vier keer mochten uitlenen. Ik herinner me toen Canadese banken een kasreserve van 8 procent moesten handhaven. Dat betekent dat ze hetzelfde geld 12 ½ keer mochten uitlenen.

Vandaag de dag, dankzij Milton Friedman’s irrationele flip-flop van het voorstander zijn van 100% cash reserves tot aan het andere uiterste van nul reserves, en de goedkeuring van zijn ideeën door de grote centrale banken van de wereld in 1974, zijn de veelvouden dramatisch toegenomen – in sommige gevallen wel 20 op 1 of meer. Banken houden alleen genoeg geld aan voor de dag-tot-dag eisen van die paar klanten die binnen komen en het opvragen, en dus is de fraude vrijwel totaal.

Het systeem werkt op deze manier. Stel dat u wilt lenen $ 35.000 om een nieuwe auto te kopen. U bezoekt uw vriendelijke bankier en vraagt voor een lening. Hij of zij zal u vragen om onderpand – een aantal aandelen, obligaties, een tweede hypotheek op uw huis of, als u niet in staat bent om één van deze te leveren zijn, de mede-ondertekening van een rijkere vriend of familielid. Wanneer aan de onderpand eis wordt voldaan, wordt u gevraagd om een nota te ondertekenen voor de hoofdsom met een vaste rentevoet. Wanneer het papierwerk is afgerond, en de nota ondertekend, zal uw bankier een vermelding maken op de computer van de bank en, presto, een $ 35.000 krediet zal verschijnen in uw account die u kunt gebruiken om uw auto te kopen. Het belangrijke punt is dat seconden eerder dat geld niet bestond. Het werd gemaakt uit niets dan lucht – bij wijze van spreken.

De bancaire vergelijking is een soort van dubbel boekhouden waar uw nota een activa wordt op de boeken van de bank, en het nieuwe geld dat werd gestort op uw rekening een passiva/verplichting. De winst voor de bank komt uit het verschil tussen de lage rente die, indien van toepassing, aan u betaald zou worden over uw storting als u het geleende geld niet onmiddellijk uitgeeft, en de veel hogere prijs die u zou moeten betalen op uw lening – de technische term hiervoor is “de spreiding.”

Op een bepaald punt, echter, moet je uw nota en eventuele verschuldigde rente afbetalen. En niet alleen u, maar iedereen die “geld” heeft geleend van banken – waaronder regeringen die, overigens, het recht bezitten om zelf geld te drukken, maar het recht onverantwoordelijk hebben overgeleverd aan een elite groep van particuliere bankiers. Iedereen die in gebreke blijft is in grote problemen. Personen die in gebreke blijven zien hun eigendommen (de activa) die zij in onderpand hebben gegeven in beslag genomen door de bank. Een overheid die in gebreke dreigt te blijven, zullen worden gedwongen om te lenen van het Internationaal Monetair Fonds, welke vervolgens zal vertellen hoe de overheid haar zaken moet uitvoeren waaronder het bezuinigen op de dienstverlening aan het publiek en het privatiseren van publieke werken, het verkopen van publieke activa aan internationale gier-kapitalisten.

In werkelijkheid, dus, hebben de banken de wereld veranderd in een gigantisch pandjeshuis. U verpand uw aandelen, obligaties, huis, bedrijf, rijke schoonmoeder of land en de bank(en) geven u een lening op basis van de waarde van het onderpand.

Een wereldwijd systeem waarbij al het geld wordt gecreëerd als schuld is een eeuwigdurende ramp in wording. Het is als een reusachtige ballon die de banken volpompen met schuld. De ballon wordt groter en groter totdat de schuldlast te zwaar wordt om te dragen, en dan is het als een ballon met een speld erin. Het systeem crasht en duizenden of soms miljoenen onschuldige mensen verliezen hun banen, huizen, boerderijen en bedrijven.

Bijna elke middelbare school student moet in staat zijn om te zien dat een monetair systeem gebaseerd op schuldschepping totaal krankzinnig is. De totale mondiale schuld, wiskundig gezien, neigt altijd naar oneindigheid – en er is geen manier mogelijk van afbetalen ervan. Het echte geld (het wettige betaalmiddel) om dit te doen bestaat niet. En de reële economie die afhankelijk is van geld om te groeien schakelt in een lage versnelling wanneer het aanbod van kredietgeld opdroogt.

Niet verrassend, zijn er sinds 1890 25 recessies en depressies geweest in de Verenigde Staten. In een aantal gevallen, waaronder de Grote Depressie van de jaren 1930 en de huidige Grote Recessie, blijkt uit de gegevens dat de crash werd geanticipeerd door een aantal insiders die hielpen leiden tot de catastrofe.

In de nasleep van de Grote Depressie, gaf de Banking and Currency Committee Report van het Amerikaanse Senaat dat bekend werd als de Pecora Report over de Praktijken van Beurzen, aan dat er insiders waren die van de crash profiteerden. “Legale kunstgrepen en het pikkedonker waren bondgenoten van de stoutste bankiers,” schreef Pecora in zijn memoires. Soortgelijke beschuldigingen waren duidelijk in Charles Ferguson’s vernietigend documentaire “Inside Job”, met betrekking tot de 2007-2008 crash. Deze verslagen, en andere historische bewijzen tonen onomstotelijk aan dat veel van Wall Street door en door verrot is. Het is uitgegroeid tot een gigantische molensteen om de nek van zowel de Amerikaanse economie als de wereldeconomie. De nevenschade van de recente crash is onthutsend. Het Amerikaanse Bureau van Arbeid schat dat 8,4 miljoen banen verloren gingen in de VS alleen. De meeste landen ervaren soortgelijke dramatische verliezen. De vermindering van de waarde van de activa wereldwijd wordt geschat op 20 biljoen dollar ($ 20.000.000.000.000), maar nog niet één van de daders zit in de gevangenis. Je zou denken dat iemand het fatsoen zou hebben om een gezamenlijke class action rechtzaak te lanceren voor minstens 10 biljoen dollar ($ 10.000.000.000.000) tegen elk individu en elke organisatie die op enigerlei wijze bijgedragen zou hebben gehad aan de ramp.

Het gaat het verstand te boven dat een systeem zo kwetsbaar voor manipulatie in de eerste plaats ooit al zou komen te bestaan. Deze evolutie gebeurde niet per ongeluk. Het werd niet geleid door de mythische onzichtbare hand van Adam Smith. Integendeel, voor meer dan een eeuw-en-een-half, werd het bewerkt door de nauwelijks zichtbare hand van de familie Rothschild en zijn bondgenoten, en sinds de Tweede Wereldoorlog door de familie Rockefeller. De twee dynastieën hebben hun krachten gebundeld om op vele fronten invloed uit te oefenen, beschut door de mantel der geheimhouding van de Bilderberg Groep.

De lange termijn invloed van het bank-kartel is niet te overzien. Hun grootste coup was de oprichting van het Federal Reserve System in de Verenigde Staten. De grote banken uit New York vonden eerlijke concurrentie geen prettig idee, zodat een kleine groep een geheime bijeenkomst hield in het prive-resort van JP Morgan op Jekyll Island, voor de kust van Georgia. Hun regeling, bedacht door Paul M. Warburg, en vervolgens door het Congres aangenomen, is een juridisch private monopolie op de Amerikaanse geldhoeveelheid ten bate van weinigen onder het mom van bescherming en bevordering van het algemeen belang.

Het is een eerbetoon aan het vakmanschap van de internationale bankiers dat ze in staat waren om dit wetsvoorstel op te stellen, het te herzien, zijn naam te veranderen en een aantal decoratieve compromissen uit te voeren benodigd om het aangenomen te krijgen door het Congres vlak voor Kerstmis op een moment waar een flink aantal vertegenwoordigers moet hebben gedroomd van snoepgoed feeën in plaats van het verrichten van grondig onderzoek. Alleen Charles Lindberg Sr leek de essentie van wat er gaande was te begrijpen.

Om het bot te zeggen, het Congres droeg zijn soevereine constitutionele recht om geld te creëren over aan de uitsluitende voogdij van een groep private bankiers. De omvang van deze roof is ongekend in de geschiedenis van de wereld – de nummers zijn nu in de hoge biljoenen.

Al snel na het wetsvoorstel was aangenomen begon de omvang van de tragedie erkend te worden. William Jennings Bryan, die als gehoorzame Democraat handelde, zei later: “In mijn lange politieke carrière, het enige wat ik echt jammer vind is mijn rol in het vastgesteld in de wet krijgen van de bancaire en monetaire wetgeving (Federal Reserve Act van 1913)” President Woodrow Wilson, slechts drie jaar na de passage van de wet, schreef: “Een grote industriële natie wordt gecontroleerd door een systeem van krediet. Ons systeem van krediet is geconcentreerd (in het Federal Reserve System). De groei van de natie, dus, en al onze activiteiten zijn in de handen van een paar mannen …. We zijn één van de slechtst geregeerde, één van de meest volledig gecontroleerde en gedomineerde regeringen in de beschaafde wereld geworden.” Maar de wet werd niet ingetrokken; bijna 100 jaar later is dit verraad nog steeds wet. Je vraagt je af wat de volksvertegenwoordigers hebben gedaan om hun salaris te verdienen.

De verantwoordelijken van het oorspronkelijke bedrog waren zeer vooruitziende. Ze realiseerden zich dat wanneer toekomstige regeringen van hen moesten lenen, dat ze een constante inkomstenstroom nodig zouden hebben om de rente op de obligaties te betalen. Dus haalde ze de overheid om inkomsten belastingen te introduceren, eerst als een tijdelijke maatregel, maar later permanent, zodat het in staat zou zijn om aan haar verplichtingen jegens de obligatiehouders te voldoen. In het fiscale jaar 2005 bedroeg de totale inkomsten belastingen in de VS 927 miljard dollar ($ 927.000.000.000). Van dat bedrag was 352 miljard ($ 352.000.000.000), of 38%, benodigd alleen maar om de rente op de federale schuld te betalen. Het cijfer zou nu hoger zijn.

De banksters, zoals ze vaak werden genoemd, besloten toen dat een onafhankelijke pers hun misleiding zouden kunnen doorzien. Oscar Callaway wordt vastgelegd in de Congressional Record van 9 februari 1917 als volgt.

“In maart 1915, de JP Morgan belangen, de staalindustrie, de scheepsbouw en poeder belangen, en hun dochter organisaties, haalden 12 mensen bij elkaar hoog geplaatst in de krantenwereld, en gaven hen de taak om de meest invloedrijke kranten in de Verenigde Staten te selecteren, en het benodigde aantal vast te stellen, om het algemene beleid van de dagelijkse pers van de Verenigde Staten te beïnvloeden… Ze vonden dat het slechts nodig was om de controle op 25 van de grootste kranten te kopen. De 25 kranten werden overeengekomen; afgezanten werden gestuurd om de polis, nationaal en internationaal, van deze kranten aan te kopen; … Een redacteur werd toegewezen voor elke krant om afdoende toezicht te houden op, en te bewerken van, informatie met betrekking tot de vragen van paraatheid, militarisme, financieel beleid, en andere dingen van nationaal en internationaal karakter welke als essentieel werden beschouwd voor het belang van de koper [en onderdrukken] alles dat in tegenstelling was tot de wensen van de gediende belangen. ”

Er is gesuggereerd dat de Bilderberger Groep een pagina heeft genomen uit het strategieboek van het precedent van JP Morgan om hun belangen in de late 20e en vroege 21e eeuw te beschermen. Dat is onmogelijk te bewijzen, omdat de leden verplicht zijn tot geheimhouding, en de pers zal niet rapporteren over de vergaderingen. Zou het slechts toeval zijn dat het monetaire systeem, de keerzijde van de globalisering en de decennia-lange cover-up van de buitenaardse aanwezigheid en technologie (vooral de schone energiebronnen die de waarde van de olievoorraden zou beïnvloeden), de drie onderwerpen van de meest directe economische belangen van de banksters, de drie onderwerpen zijn die door de reguliere pers worden vermeden als de pest?

Ik ben niet bereid om zover te zeggen dat de mannen achter het internationale banksysteem kwaadaardige mensen zijn, omdat hun gedachten privé zijn. Maar Sir Josiah, later Baron Stamp, een voormalig directeur van de Bank of England, heeft ons een zeldzame momentopname van waarheid gegeven.

“Bankieren werd bedacht in ongerechtigheid en geboren in zonde. De Bankiers bezitten de aarde. Neem het hen af, maar laat ze de macht om geld te creëren, en met een snelle beweging van de pen zullen ze genoeg geld maken om het weer terug te kopen. Echter, neem die macht van hen weg en alle grote fortuinen als het mijne zullen verdwijnen, en ze zouden moeten verdwijnen, want dit zou en gelukkiger en betere wereld zijn om in te wonen. Maar als u de slaven van bankiers wilt blijven, en de kosten van uw eigen slavernij wilt betalen, laat ze het geld blijven creëren. ”

In de laatste crash van 2007-2008, heeft de Fed snel gehandeld om te voorkomen dat de Ponzi piramide volledig instortte. Het drukte biljoenen dollars om de banken en een paar industrieën te redden met hoge schulden aan banken.

Maar wat deed de Fed voor de belastingplichtigen wiens geld zo wild werd verdund om de banken te redden? Niets! Ze werden aan hun lot overgelaten. Miljoenen mensen verloren hun baan, hun boerderijen, hun huizen, hun hoop en hun waardigheid als gevolg van omstandigheden buiten hun controle. De belastingbetaler redde de banken, maar kregen er niets voor terug.

Hetzelfde geldt voor de overheden die zo snel te hulp kwam. Als gevolg van de crash daalden hun inkomsten, zodat ze werden gedwongen om tekorten te maken of verhogen, maar ook om te beginnen met bezuinigen op essentiële diensten.

De Fed deed alsof het de economie hielp stimuleren met de verlaging van de rente tot bijna nul. Het zou een interessante oefening zijn om uit te zoeken wat er met al dit lage-kosten geld is gebeurd. Het zou een goed onderwerp zijn voor aandacht van het Congres. Hoeveel hebben de banken gebruikt voor het opkopen van binnenlandse en buitenlandse activa voor dumpprijzen? Was een deel ervan gebruikt door financiële instellingen om te proberen de wereldvoedselmarkten te beïnvloeden en prijzen te verhogen op een moment dat miljoenen mensen sterven van de honger?

Er is geen twijfel dat sommige belastingbetalers gebruik hebben gemaakt van de beschikbare lage rente, maar werden ze gewaarschuwd voor het oude bait-and-switch spel? Iedereen die activa met goedkoop geld verwerft loopt het risico op verlies van hun eigendom als de Fed uiteindelijk de tarieven verhoogt. Het is allemaal onderdeel van de boom-bust cyclus die inherent zijn aan onze oneindig domme geldsysteem.

De Beroepsgroep van Economen

Wat zegt dit allemaal over de beroepsgroep van economen? Wat het werkelijk zegt is niet geschikt om af te drukken. Iemand heeft eens gezegd dat als je 20 economen in een kamer plaatst je 21 adviezen krijgt.

Dat is niet mijn ervaring. Als je 20 economen samen brengt zullen ze je waarschijnlijk één standaard antwoord geven, of hooguit twee. En als er al een dwarsdenker is zal hij of zij waarschijnlijk worden overstemd door de overige 19, die als een zwerm papegaaien de woorden krijsen die ze hebben onthouden van wat hun docenten hen leerde.

Ik ben zelf getuige geweest van deze kudde-achtige mentaliteit. Toen ik voor het eerst werd gekozen in het Lagerhuis in 1949 waren er slechts een handvol Keynesianen in Ottawa. Twintig jaar later was bijna iedereen een Keynesiaan, inclusief, is mij verteld, Richard Nixon.

Op dat moment waren er slechts een paar monetaristen. Maar ze verspreiden zich als paddestoelen en domineerde al snel het economische landschap. Het bereikte een fase waarin Keynes een banvloek was geworden, het was bijna onmogelijk om een vaste aanstelling in een school van economie krijgen, tenzij je een deel was van de monetaristisch revolutie van Milton Friedman.

Er werd blijkbaar niet of nauwelijks nagedacht over de mogelijkheid dat noch Keynes noch Friedman het goed hadden begrepen. De eerste was een beetje dichter bij de werkelijkheid dan de tweede, maar beide theorieën strandde op de rotsen van een onontkoombare waarheid. Beide namen aan dat het economische systeem zelfcorrigerend is, maar meer dan twee eeuwen ervaring heeft duidelijk aangetoond dat dit niet zo is! Iemand moet aan het roer staan met de verantwoordelijkheid de ondiepten en rotsen van economische rampen te voorkomen, en die persoon moet iemand zijn die verantwoording aflegt aan de mensen en niet aan het eigenbelang van de Boom-Busters.

Global Warming

Terwijl bankhervorming het meest urgente probleem is van de wereld van vandaag, is het de opwarming van de aarde die net zo of nog grotere gevolgen op lange termijn heeft. Het is een totale fraude te beweren dat we dertig, veertig of vijftig jaar hebben om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Er zijn gerenommeerde wetenschappers die denken dat we misschien al de Rubicon zijn overgestoken. Zelfs als dat waar is kunnen we de klok niet terug draaien; we kunnen alleen maar het heden en de toekomst beïnvloeden. Elk van de afgelopen drie decennia was de heetste vastgelegd, volgens een rapport uitgebracht in juli 2010 door de US National Oceanic and Atmospheric Administration. Het rapport trok gegevens samen van tien klimaatverandering indicatoren, gemeten door 160 onderzoeksgroepen in 48 landen.

Uit de gegevens blijkt dat de zeespiegel stijgt; sneeuw in het Noordpoolgebied eerder smelt; de gemiddelde luchttemperatuur stijgt; zeeoppervlak temperaturen ook zijn gestegen; de zomer zee-ijsbedekking neemt af; luchttemperatuur op zee is gestegen; 19 jaar lang hebben gletsjers massa verloren; land luchttemperatuur is gestegen – een wereldwijde trend.

Dit alles kenmerkt de leugens in de propaganda van de olie-industrie gericht op het creëren van twijfel over de betrouwbaarheid van de wetenschappelijke gegevens. Het neemt een pagina uit het strategieboek van de tabaksindustrie, die er in is geslaagd om twijfel over de veiligheid van hun producten te creëren jaren nadat ze zelf de feiten wisten, heeft de olie-industrie geprobeerd om twijfel over de urgentie van de vervanging van fossiele brandstoffen door schone energie te verhogen, en met een aanzienlijke succes. In hun geval echter is de inzet hoger. Het was een tragedie dat zoveel mensen hun leven verloren door gebrek aan goede informatie over de gevolgen van roken. In het geval van opwarming van de aarde, echter, zullen vele malen meer mensen hun leven in gevaar brengen.

Nog steeds is het olie-kartel plannen aan het maken alsof er niets gaat veranderen, en dat we vast zullen zitten met een fatale olie economie voor decennia totdat de schade onomkeerbaar is. Het is te laat om meer offshore-boringen te beginnen. Het is te laat voor nieuwe ontwikkelingen in de oliezanden van Alberta. Het is te laat voor meer lawaaiige windmolenparken. De overgang moet nu beginnen, met een termijn van 10 jaar.

Is dat mogelijk? Natuurlijk is het mogelijk, maar alleen met het soort mobilisatie met omvang om een overlevingsoorlog te winnen. Een excuus voor passiviteit is het gebrek aan geld als gevolg van overheidstekorten en schulden. Maar dat obstakel kan in minder dan een jaar worden overwonnen als de overheden en wetgevers het systeem veranderen en hun soevereine recht uitoefenen om dat wat fysiek mogelijk is ook financieel mogelijk te maken. De hemel weet dat er wereldwijd miljoenen werklozen zijn wachtend om de uitdaging aan te gaan.

De andere belangrijke belemmering is een gebrek aan consensus geweest, over de vorm van schone energie welk gebruikt kan worden om fossiele brandstoffen mee te vervangen. En dat brengt me, eindelijk, bij het onderwerp van de dag, de buitenaardse aanwezigheid en technologie.

De Buitenaardse Aanwezigheid en Technologie

Het is fraude voor de Amerikaanse overheid om te beweren dat het niet geïnteresseerd is in UFO’s. In feite is het een kwestie van hoge en waarschijnlijk overstijgend belang voor decennia.

Een vroege Canadese ufoloog, Wilbert Smith, die een senior medewerker was bij de afdeling Transport, waar ik minister werd niet lang na zijn pensionering, schreef een top geheim memorandum aan de Controller of Communications gedateerd 21 november 1950 om toestemming te vragen voor het opzetten van een groep om de geomagnetische aspecten van UFO aandrijfsystemen te bestuderen.

Als onderdeel van zijn memorandum zei Smith dat hij discreet navraag had gedaan bij de Canadese ambassade in Washington waar hij de volgende informatie had verkregen.

(A) De zaak is het hoogst gerubriceerde onderwerp in de regering van de Verenigde Staten, een hogere rating zelfs dan de waterstofbom.

(B) Vliegende schotels bestaan. (C) Hun modus operandi is onbekend, maar geconcentreerde inspanning wordt geleverd door een kleine groep, onder leiding van dokter Vannevar Bush. (D) De hele kwestie wordt door de autoriteiten van de Verenigde Staten beschouwd als van enorme betekenis.

Dus, Dr Vannevar Bush, één van de vooraanstaande wetenschappers van Amerika, en een team van deskundigen die hij had verzameld, waren in 1950 al bezig met back-engineering. (Back-engineering is de gecombineerde kunst en wetenschap van het analyseren van een object, in dit geval een gecrasht voertuig, om de eigenschappen te bepalen voor mogelijke replicatie of integratie.)

Veel mensen die geïnteresseerd zijn in het UFO’s onderwerp gebruiken één van de Roswell crashes van juli 1947 als hun startpunt. Recent bewijs bevestigt echter dat de US Army Air Corps daarvoor al actief was als crash opruimingsdienst. Paola Harris, op 5 juli 2010, interviewde twee mannen, Jose Padilla en Reme Baca, 9 en 7 jaar oud op het moment, die getuige waren van een schotel crash op grond van Padilla in de buurt van San Antonio, New Mexico, in augustus 1945. In haar nieuwe boek ‘Exopolitics: Stargate to a New Reality’, geeft Paola het gedetailleerd overzicht van wat deze mannen zagen als kinderen, de eigenlijke crash, het uiterlijk van de wezens, de stukken van het vaartuig dat werd mee genomen, het militaire opruimen, en een diepgaande analyse van het belang van dit voorval.

Ik had onlangs de mogelijkheid om telefonisch te praten met Reme Baca en het ding dat bleef hangen in mijn gedachten was dat toen Sgt. Avila Mr Padilla’s toestemming vroeg om zijn land te betreden om het “object” op te halen, hij ernaar verwees als “een experimentele weerballon.” Dat was precies dezelfde truc die brigadegeneraal Roger Ramey gebruikt in verwijzing naar het Roswell incident twee jaar later. Blijkbaar was er een groot gebrek aan fantasie bij het leger.

In latere jaren werd de Air Force (luchtmacht), dat de Army Air Corps opvolgde, veel verfijnder in de foutief en misleidend informerende technieken. Deze omvatten de Sterbezoekers te portretteren in films als sinistere wezens waar we bang voor moeten zijn – waarschijnlijk zonder rechtvaardiging.

Een andere fascinerende zaak die Paola mij niet zo lang geleden onder de aandacht bracht, was die van Charles Hall, de natuurkundige en IT-professional, die in de jaren 1960 als een vliegenier meteoroloog werkzaam was bij het USAF bombardementen en artillerie gebied bij Indian Springs, Nevada.

Charles werkte in nauw contact met de Tall Whites (Lange Witten), een soort waar ik eerder niet bekend mee was geweest. Over een periode van maanden leerde hij zijn angst te verliezen voor de vreemdelingen die leefden, woonden, werkten en speelden op Air Force grondgebied.

In een twee uur durende telefoongesprek gaf hij me veel van de kenmerken van de Whites, beschreef de verkenningsschepen waarin ze reisden en vertelde dat de meeste daarvan werden geassembleerd in de VS. Daarnaast sprak hij over het moederschip welke op de avonden van de volle maan arriveerde en zijn hangar in gleed, uitgesneden in de zijkant van een berg.

Het was allemaal fascinerend spul waarin ook het feit was opgenomen dat in het midden van de jaren 1960 de Tall Whites nauw samenwerkten met de USAF en technologie uitwisselden. Het is dus heel moeilijk voor te stellen hoeveel is bereikt in 60 jaar back-engineering van buitenaardse technologie die veel verder gevorderd was dan de onze. Er is geen twijfel dat vele wetenschappers, technici, en veel van Amerika’s meest geavanceerde vliegtuig- en wapenbedrijven moeten hebben bereikt wat slechts een paar jaar geleden als wonderen zou zijn geclassificeerd.

Er wordt beweerd dat de VS ingenieurs die werken in een van de enorme ondergrondse faciliteiten voertuigen hebben gebouwd die vrijwel niet te onderscheiden zijn van die van andere planeten. Als dit waar is, tot welk doel zullen zij worden gebruikt, en zal het voor goede doeleinden of militaire doeleinden zijn?

Het gebied van de ontdekking dat het meest relevant voor deze presentatie is echter de vraag van exotische energiebronnen. Jaren geleden werd gemeld dat zowel nulpunt en koude kernfusie was ontwikkeld. Dit zijn energiebronnen die de 10-jarige streefdatum kunnen behalen, en niet alleen de wereld kunnen veranderen ten goede, maar ook het behoud ervan kunnen vergemakkelijken als een gelukkig habitat voor aardbewoners.

In het onwaarschijnlijke geval dat deze bronnen nog niet commercieel levensvatbaar zijn, al wat we zouden moeten doen is één van de vriendelijke soorten vragen om ons te helpen, en dat zouden ze doen, omdat ze diep bezorgd zijn over ons rentmeesterschap. In het geval dat we ze nog steeds behandelen als vijandige vreemdelingen, en ons best doen om ze neer te schieten, zouden we onze lust voor conflicten moeten beteugelen en een aanvaardbaar niveau van intergalactische beleefdheid aannemen.

Betere Mensen

De derde essentiële verandering is voor ons als individu. Een rechtvaardige en vreedzame wereld is niet mogelijk als het is bezaaid met omkoperij, fraude en corruptie van alle soorten. Hebzucht is koning en Mammon regeert de wereld.

Instellingen moeten ook veranderen. Eeuwenlang hebben grote religies hun vermeende superioriteit of exclusiviteit verkocht op het punt van een zwaard, die leidt tot de dood van duizenden onschuldigen. De drie Abrahamitische religies, bijvoorbeeld, beweren allen de enige route naar het paradijs te hebben. Wiskundig is dat onmogelijk. Het is veel waarschijnlijker, wiskundig, dat ze het helemaal verkeerd hebben en dat de waarheid groter en meer inclusief is.

Zowel oude en moderne geschiedenis suggereren dat er geen hoop op een rechtvaardige en vreedzame wereld is, tenzij alle godsdiensten, en degenen die geen religie hebben, hun verschillen vergeten en gaan samenwerken om het Koninkrijk van God op aarde te bouwen. Ik definieer dit als een wereld waarin ieder kind te eten, schoon water om te drinken, de juiste kleding om te dragen, een dak boven het hoofd, de toegang tot medische ondersteuning en voldoende onderwijs kan verwachten om te bepalen hoe hij of zij de mensheid positief kan dienen, met waardigheid en zelfontplooiing.

Wat een prachtige wereld zou dat zijn! Maar het zou een 180-graden verandering in het beleid en de prioriteiten vereisen en een serieuze poging om de Gulden Regel toe te passen die alle religies claimen als een gedeelde eigenschap.

De toepassing van de Gulden Regel zou een einde maken aan imperium bouwen, en het nastreven van militaire macht en een militair voordeel. De VS, bijvoorbeeld, zou moeten stoppen met zijn eigen ergste vijand te zijn. De verklaring van de oorlog tegen het terrorisme was de grootste strategische blunder die ik heb gezien.

Op de 11e dag van september 2001, na de aanslagen op het World Trade Center, genoot de Verenigde Staten de sympathie van de wereld, met inbegrip van Arabische staten en bevolkingsgroepen. De dreiging van Al-Qaeda was beperkt en goed binnen de mogelijkheden van de politie- en inlichtingendiensten om mee om te gaan.

De situatie veranderde drastisch met de lancering van een oorlog tegen Irak. De goodwill begon per direct te verdwijnen. Spoedig, in plaats van enkele tientallen opstandelingen vermenigvuldigde de aantallen jonge moslims die bereid waren te sterven voor hun zaak tot duizenden, en een grote kloof van haat en wantrouwen omhulde veel van de wereld.

De VS heeft steeds geweigerd onpartijdig te zijn in het Israëlisch-Palestijnse conflict, en de Israëliërs bedriegen zichzelf, en de wereld, wanneer zij beweren het slachtoffer te zijn. Voor een lange tijd was vrede binnen hun bereik als ze over een rechtvaardige regeling overeen konden komen, en de vestiging van een levendige Palestijnse staat. Maar een handvol fundamentalisten zijn altijd geslaagd in het verstoren van het vredesproces, omdat ze niet bereid zijn om de vermaning van de grote rabbi Hillel te aanvaarden. “Dus behandel anderen altijd zoals je zou willen dat ze jullie behandelen; dat is de boodschap van de Wet en de Profeten.” Ondertussen blijft de vrede en stabiliteit van de wereld in gevaar.

De wereldgemeenschap moet principes en praktijken aannemen die voorrang krijgen boven fundamentalisten van elk type, of ze nu Christen, Moslim, Joods of Economisch zijn. Daarnaast moet religieuze mensen meer aandacht besteden aan hun heilige boeken. Er is niets in de Bijbel dat een preventieve oorlog zou legitimeren, met zijn tapijt bombardementen, of de lancering van een drone of raket bedoeld om een persoon te doden wanneer er gevaar bestaat dat onschuldige omstanders ook zullen sterven. Zo is er ook niets in de Koran dat zelfmoordaanslag zouden rechtvaardigen die resulteren in de willekeurige dood van onschuldigen.

Mondiale Hoop

Als u de indruk krijgt dat de wereld naar de hel gaat heb je me goed gehoord. Maar het hoeft niet zo te zijn. Er zijn remedies, maar ze behoeven enorme verandering in de besproken gebieden – die geen van allen zelfs maar op de politieke radar staan op dit moment. Er is licht aan het eind van de tunnel, maar zoals Sir John Quinton, een voormalig voorzitter van Barclay’s Bank zei: “Bankiers zien politici als mensen die, als ze licht aan het eind van de tunnel zien, meer tunnel bestellen.”

Waar we over praten is het herstellen van de democratie in landen die niet alleen beweren dat ze het hebben, maar het ook trots proberen het te exporteren, ook al komen ze niet echt in aanmerking als democratisch zoals gedefinieerd in het woordenboek. In Webster’s staat: “Overheid waarin de hoogste macht berust bij het volk en wordt uitgeoefend door hen of hun gekozen vertegenwoordigers” Om te beginnen, Wall Street was al tientallen jaren de dominante macht in de VS, en nu nog steeds. Voeg daarbij het feit dat de opperbevelhebber van de strijdkrachten, de president van de Verenigde Staten, niet de veiligheidsmachtiging heeft voor een aantal projecten die door troepen onder zijn bevel worden uitgevoerd, en je moet concluderen dat de VS niet echt een democratie is.

Hetzelfde kan gezegd worden over Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en talloze landen die in werkelijkheid marionetten van het internationale financiële systeem zijn. In elk van deze gevallen worden de werkelijke belangen van de burgerkiezers onderworpen aan de eisen van internationale financiën.

Er is een trieste ironie in het lezen van de Amerikaanse geschiedenis van de pre-revolutionaire en revolutionaire dagen. Historici schrijven de revolutie vaak toe aan de belasting op thee. Aan de andere kant, “[Benjamin] Franklin haalde de beperkingen op papiergeld aan als een van de belangrijkste redenen voor de vervreemding van de Amerikaanse provincies met het moederland.” De VS wonnen de revolutionaire oorlog maar verloren daarna de volgende kritische slag, toen het aannam het Britse bancaire systeem in plaats van het nastreven van de beter model waar hun provincies mee hadden geëxperimenteerd.

Voor de VS om nu de Britse praktijk toe te brengen aan landen over de hele wereld, met hulp van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank als handhavers, is vergelijkbaar met het Koninklijk edict dat geboorte gaf aan de Verenigde Staten. De financiële ketenen van onderdrukking moeten dus worden gebroken en de vrijheid van burgers overal hersteld.

Het is tijd om de Tea Party te vergeten en de kritisch belangrijke vraagstukken te adresseren waarmee de VS en de wereld worden geconfronteerd. Al deze zaken zijn per definitie niet-partijgebonden en verdienen de aandacht en steun van alle echte patriotten, zonder onderscheid van ras, huidskleur, godsdienst of politieke overtuiging – zowel in de VS als wereldwijd. We moeten ons verenigen om de prachtige satelliet, ons geboorterecht, te behouden en te verbeteren.

Een Agenda voor Actie

Het eerste en meest dringende project is om de vleugels van de bankiers te knippen en de geld-creatie-functie te democratiseren. In de VS moet het Federal Reserve System worden afgeschaft en zijn vermeende functie van het reguleren van de geldhoeveelheid moet worden aangenomen door de federale overheid of een agentschap onder zijn directe controle. Het meest krachtige en waardevolle instrument in het economisch arsenaal moet beschikbaar zijn voor de vertegenwoordigers van de mensen die verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hun succes of mislukking.

Sommige monetaire hervormers raden aan dat overheden 100% van het nieuwe geld creëren in een schuldvrije vorm, schatkist dollars of gelijkwaardig. In het belang van een snelle en soepele overgang stel ik voor dat een verhouding van 34% door de overheid gecreëerde geld tot 66% bank-gecreëerde geld naar tevredenheid zou werken. De banken zouden worden verplicht om 34% cash reserves aan te houden tegen hun deposito’s.

Het belangrijkste is dat de regeringen onmiddellijk de grote bedragen moet maken die nodig zijn om hun begrotingen in evenwicht te brengen en hun economieën weer op maximale output te krijgen. Ik heb het over een infusie van misschien wel tien biljoen Amerikaanse dollar equivalent ($ 10.000.000.000.000) om te beginnen en meer indien nodig om het tempo van de economieën te verhogen en de werkloosheid wereldwijd te verminderen met ten minste de helft, met de creatie van miljoenen nieuwe banen.

Dit zal waarschijnlijk leiden tot enorme inflatie, zoals het financiële kartel onmiddellijk zal beweren, want dat is een van de langstlopende en meest succesvolle boemannen? Het antwoord op hun nep fonetiek is een volmondig “nee.” Zoals elke econoom zou moeten weten, is het de hoeveelheid geld die wordt gemaakt dat de prijzen beïnvloedt, en niet wie het drukt. Dus zolang overheden wat economen noemen “het vermenigvuldig-effect” beperken zal er geen probleem zijn.

Het huidige systeem is zeker inflatoir geweest. Een dollar uit 1950 is vandaag nog maar 7,5 cent waard. Een gezond verstand monetair systeem moet betere resultaten dan dat produceren. Dus er is geen reden waarom het banksysteem niet fundamenteel moet worden hervormd – in één keer!

Er zijn vier andere acties waarvan ik denk dat wij, de mensen van de wereld ze zouden moeten eisen van onze politici.

1. Een wet moet per direct alle politici, kandidaten voor een politieke functie en politieke partijen verbieden geld te aanvaarden van een financiële instelling, als ook het een strafbaar feit maken voor een dergelijke instelling dit direct of indirect aan te bieden.

2. Wereldleiders moeten een 10-jarige looptijd plannen om de uitstoot van broeikasgassen met 90 procent te verminderen. 3. Dat zal alleen mogelijk zijn als de VS haar kennis onthult van de buitenaardse aanwezigheid en -technologie, en van wat er bereikt is in 60 jaar back-engineering. 4. De VN moet 2012 verklaren als het jaar van vergeving en verzoening – een nieuw tijdperk van samenwerking en liefde tussen rassen, stammen, religies, naties en regio’s, zowel mondiale als intergalactische. We hebben zoveel te leren van onze sterrenbezoekers op vele gebieden, waaronder geneeskunde en voedselproductie.

Dus de VS moeten zijn bevoorrechte positie in het midden van ‘de lus’ opgeven als onderdeel van een nieuw soort leiderschap in het creëren van de betere wereld waar we allemaal van dromen.

Internationale Financiën vs De Mensen van de Wereld

Niets van dit visioen van een rechtvaardige en vreedzame wereld is mogelijk, tenzij de alles doordringende macht van de internationale banken is gebroken. In 1999 schreef ik een boek waarin ik zei dat de volgende wereldoorlog tussen de banken en de mensen van de wereld zou zijn. Er zijn al eeuwen schermutselingen en, tot nu toe, zijn de banken altijd als winnaar eruit te voorschijn gekomen. Ze zijn nu aan het profiteren van de recente crash, en de daaruit voortvloeiende soevereine schuldencrisis om hun zware geschut in te zetten waaronder het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank, de Federal Reserve System en de Bank voor Internationale Betalingen (Bank for International Settlements, de BIS) voor een laatste beslissende slag.

Zoals altijd is het doel van het spel de mensen op deze wereld te beroven van hun soevereine recht om hun eigen zaken te regelen, en om de macht te verankeren van de internationale banken, hun elite industriële bondgenoten en een kleine kliek van militaire insiders die de wereld te beheren als hun prive-leengoed. Het woord “onrechtvaardig” is veruit een te klein woord om te beschrijven waar ze mee bezig zijn.

Als enige sceptici denken dat ik het geval overdrijf, geloof me niet op mijn woord. Ga naar www.victoryfortheworld.net en lees een aantal van de boeken die kunnen worden gebruikt als referentie. Een honderd pagina’s van ‘The Web of Debt’, bijvoorbeeld, waarin de geschiedenis van het geld, zal waarschijnlijk genoeg om je ziek te maken in je maag. Ik stopte met ‘s nachts lezen, want het maakte me vaak zo boos dat ik niet kon slapen.

Ik ging meer dan 60 jaar geleden de politiek in, omdat ik dacht dat recessies volstrekt onnodig waren. Ze waren monetaire verschijnselen met een relatief eenvoudige oplossing. Ik heb honderden toespraken over het onderwerp gegeven en overtuigde een paar duizend mensen. Maar nooit de movers en shakers, de kopstukken. En de reguliere pers waren minder dan behulpzaam. Ze waren zo pessimistisch dat ze niet geïnteresseerd zijn in een buitenbeentje die waarheid spreekt tegen de macht. Dus het was altijd een geval van David tegen Goliath, om een Bijbelse analogie te gebruiken.

Nu, voor het eerst, bestaat de kracht om de rollen om te draaien en voor de halsader te gaan. Het internet verstrekt macht aan de mensen die ze nooit eerder hebben gehad. De jonge mensen van de wereld, in overleg met de duizenden van hun ouders en anderen die zich zorgen maken over de toestand van de wereld, kunnen de kracht van sociale netwerken gebruiken om een wonder voor zichzelf en voor volgende generaties te bewerkstelligen.

De dappere volk van Tunesië en Egypte hebben de weg getoond door het bereiken van wat werd verondersteld als onmogelijk. Wij delen hun euforie. Tegelijkertijd moeten zij, en wij, erkennen dat dit alleen nog maar het begin is . Echte vrijheid is alleen mogelijk als ze zijn ontsnapt uit de tirannie van de internationale banken en Wall Street is niet langer in staat is om de prijs van hun dagelijks brood te manipuleren.

Een goed begin zou zijn om een miljoen exemplaren van deze toespraak te verspreiden en te vertalen in een aantal talen. Dan kunnen de opkomende generatie de barricades bombarderen via hun sociale netwerken. Regime verandering is niet nodig, behalve voor leiders die weigeren om het licht te zien. Maar bezorgde burgers van de wereld moeten zich samen inzetten en de kooien rammelen van alle federale politici. Vertel hen botweg dat ze krachtig moet ondersteunen de bovenstaande agenda of tegemoet zien een onvermijdelijke nederlaag bij de volgende verkiezingen. Het is een eenvoudige boodschap, maar de enige die ze begrijpen.

Op een persconferentie op 29 maart 2001 die aankondigde dat de VS zich terugtrok uit het Kyoto Protocol, zei president George W. Bush, “Een vriend is iemand die je de waarheid vertelt.” Dat is wat ik vandaag heb gedaan. Het is een boodschap van wereldwijde hoop voor elk ras, kleur, religie en nationaliteit in de wereld en van vreedzame relaties met bezoekers uit andere werelden.