Als je mensen vraagt wat democratie is dan krijg je antwoorden zoals, de meeste stemmen gelden, de meerderheid krijgt haar zin, de meest eerlijke manier om een samenleving te organiseren. Op zich klopt dit, even buiten beschouwing gelaten dat ik vind dat ook de minderheid recht heeft op het uitvoeren van hun plannen en manier van leven. Wij hoeven immers niet allemaal gelijk te denken en te handelen.

Als de democratie werkelijk zo zou werken, dat verschillende partijen/groepen voorstellen lanceren en de burgers vervolgens kunnen kiezen welk voorstel het beste bij hun past, dit ook echt uitgevoerd wordt door de regerende partij(en), dan had je een echte democratie. Helaas werkt het zo niet!

Ja, wij mogen eens in de zoveel jaren stemmen en bepalen daarmee welke partijen denkbeelden hebben die wij graag in de samenleving terug zouden willen zien maar vervolgens zien wij een traject waarmee politici al decennia lang de wensen van de burgers wegstrepen en vervangen voor een op voorhand opgestelde route. De wensen van de burgers worden als wisselgeld gebruikt om zogenaamde coalities te vormen en die coalities nemen simpelweg het beleid over waar de vorige regering ook al aan werkte. Dat beleid heeft in de regel niets te doen met de wensen van burgers maar met de wensen van grote bedrijven en banken. Dit concept is in vrijwel de hele westerse wereld uitgerold. Iedereen weet dat het zo werkt en blijkbaar vindt iedereen dit geen probleem. De westerse democratie is feitelijk geen democratie maar een dictatuur met een democratisch ogend randje, niets meer, niets minder.

Wat belangrijk is in deze constatering is dat niet de burgers de dienst uitmaken zoals het democratisch grondbeginsel ons leert maar de bedrijven, banken en andere machtige personen en/of instanties.

Maar hoe moet het dan wel?

Als bij verkiezingen meerdere partijen samen gaan om een meerderheid te vormen dan zou het hun plicht moeten zijn de wensen en denkbeelden die zij uitgedragen hebben om aan de stemmen te komen te verdedigen en in te passen in de denkbeelden en ideeën van andere partijen waarmee ze een coalitie willen vormen. De gebruikte verkiezingsbeloftes zouden altijd centraal moeten staan en de belangen van instanties zoals banken, grote bedrijven, etc. zouden op de laatste plaats moeten komen te staan. Zij moeten in dienst staan van de samenleving en niet zoals het nu is, de samenleving in dienst van deze bedrijven en instituten. Zolang dit zo blijft zal er nooit een wezenlijke verandering komen in de manier waarop zij de samenleving vorm geven.

Zolang dit zo blijft zullen er ook altijd oorlogen zijn en andere onnodige conflicten omdat die nodig zijn om dit corrupte systeem te blijven voeden.

Stom genoeg ligt de echte macht al sinds het begin bij ons. Wij zijn immers met miljoenen terwijl die andere kant slechts vertegenwoordigd wordt door tientallen, misschien enkele honderden mensen.

Toch verandert er niets. Een vreemd gegeven. De werkelijke macht ligt bij ons maar wij gebruiken die niet!

Enkele voorbeelden;

  • Wij kunnen gas voor heel weinig van Rusland kopen, minder dan wanneer wij het van onszelf zouden kopen. Toch gebeurt dit niet omdat de politiek dat niet wil. Het belang van de burgers in deze wordt ook hier met voeten getreden. Enkelen bepalen voor de massa wat goed of slecht voor ons is. Dat is krom! Zo is volksvertegenwoordiging niet bedoeld want het volk wordt zo niet vertegenwoordigd!
  • Niemand is voor oorlog, toch worden onze belastingcenten gebruikt om groepen te bewapenen die met dat geld veelal onschuldige mensen doden.
  • Niemand is blij met de door de staat opgelegde verplichte ziektekostenverzekeringen bij commerciële bedrijven. Toch betaald men de belachelijk hoge premies al jaren. Zelfs als men daarvoor bijna niets terug krijgt!
  • De prijzen van benzine en andere producten zijn bij ons zowat het hoogste van de wereld, toch blijft iedereen tanken en die producten aanschaffen.

Je kunt ongetwijfeld zelf nog enkele voorbeelden bedenken die hierbij passen. Hoe dan ook. Ik begrijp nog steeds niet waarom zo’n overgrote meerderheid zich laat ringeloren door zo’n kleine groep.