macht elite gebrokenAls wij onze kranten open slaan dan zou je kunnen gaan denken dat alleen ongecoördineerde aanvallen van de illegale coalitie nut hebben in Syrië. Voor mensen die de strijd om Syrië al een tijdje volgen is het gesneden koek dat luchtaanvallen alleen nut hebben als je ze opvolgt of begeleidt met grondtroepen. Nu, de enige partij die grondtroepen aanwezig heeft is het Syrische leger. Niet geheel ontoevallig coördineert het Syrische leger die aanvallen met de Russen. Dit samen met de inlichtingen vanuit Rusland, Syrië en Iran maakt waarom de Islamitische Staat nu wel problemen heeft en zich zelf uit Syrië aan het terugtrekken is om in een andere NATO kapot geschoten land een nieuw bolwerk op te zetten. Dat land heet Libië en de stad Sirte. Het is daarom niet onbelangrijk om te vermelden dat dit mede mogelijk gemaakt is ons geweldige verdedigingssysteem met de naam NATO.

Hetzelfde slag, dezelfde vlag, hetzelfde lied

nazis in navo

natosymbol

nazis toen en nu dankzij VS

In eerdere stukken heeft Bovendien al eens laten zien hoe de NATO gebruikt wordt om politieke doelen te bereiken van de elite. Voor de mensen die dachten dat dit alleen in het verleden gebeurde, sorry gasten, jullie hebben het mis. De NATO wordt nog altijd gebruikt als breekijzer om bepaalde doelen te bereiken.

Neem het voorbeeld Turkije en het neerschieten van de Russische bommenwerper. Uit alle satellietbeelden, foto’s, filmpjes, etc. blijkt dat de Turkse F-16 boven Syrië vloog, dat er geen contact is gezocht met de piloten en als klap op de vuurpijl laten de Russen enkele dagen later zien dat die actie gebruikt is om o.a. de olietransporten te beschermen die door de Islamitische Staat wordt gestolen in Irak en Syrië en vervolgens middels lange kolonnes de grens met Turkije over gebracht worden om daar verder verdeeld te worden naar andere locaties. De prijs van zo’n vat olie zou de helft bedragen van de oorspronkelijke prijs. Aan de hand van de bewijzen die geleverd zijn, die niets aan de verbeelding over laten, weten wij dus dat Turkije de gestolen olie voor de helft of minder kan inkopen, maar dan. Wat gebeurt er dan met die olie?

 

Zodra deze olie in grote olieschepen terecht komt zal gewoon de marktprijs gehanteerd worden. Ik meen, hoe wil je anders de extreem lage prijs verantwoorden als officieel land of organisatie? Het is dus dubbele winst voor Turkije! Alsof dat nog niet genoeg was wordt Turkije ook nog eens riant beloond doordat de EU zo’n 3,2 miljard euro ter beschikking stellen als Turkije de vluchtelingenstroom beter in toom houdt. Geen enkele garanties worden hiervoor gevraagd en er wordt al helemaal niet gekeken naar hoe de vluchtelingenstroom op gang gekomen is. Turkije is namelijk het land dat de vluchtelingenstroom op verzoek van de elite heeft gecoördineerd om zodoende de EU op te zadelen met grote problemen. De beweegredenen hierachter kun je terug lezen in de vorige link.

Vandaag werd bekend dat Turkije de grens met Irak is over getrokken, compleet met honderden manschappen en tanks. De Iraakse autoriteiten hebben hier meteen op gereageerd met een officieel verzoek de manschappen en wapens onmiddellijk terug te trekken binnen een tijdsbestek van 48 uur. Turkije doet alsof haar neus bloedt en beweert dat het de normaalste zaak van de wereld is om hier manschappen naartoe te sturen i.v.m. de steun en training van bepaalde gevechtsgroepen. Irak heeft laten weten daar niets van te weten en te willen weten en houdt vast aan het ultimatum. Wat de Turken er niet bij vertellen is dat ze een luchtbasis aan het bouwen zijn in Irak. De volgende beelden maken dit duidelijk.

turkse luchtbasisirak

turkse luchtbasisirak1

turkse luchtbasisirak2

 

Coalitie tegen Islamitische Staat?

Cameron, Hollande, Merkel, Obama, allemaal riepen ze na de aanslagen in Parijs ( operatie Gladio ), dat ze actie zouden gaan ondernemen tegen IS. Allemaal hebben ze enkele vliegtuigen en ander materiaal ter beschikking gesteld om IS uit Syrië weg te bombarderen. Dat klinkt goed zou je denken maar wat schetst onze verbazing? Al na enkele aanvallen blijkt dat de VS hun aanvallen niet coördineren met strijdkrachten die tegen IS vechten maar ze coördineren hun aanvallen met IS. Dat blijkt uit de volgende berichtgeving. Meteen na de VS luchtaanval op Ayash military base in Deir ez-Ezzor, waarbij 4 Syrische soldaten hun leven lieten en minstens 13 gewonden vielen, samen met enkele tanks die vernietigd werden van het Syrische leger, viel de Islamitische Staat de basis aan. Een heel vreemd gegeven gezien deze basis al meer dan een jaar onder controle is van het Syrische leger. Ook andere berichten uit die regio maken duidelijk dat de VS samen met enkele andere landen in dienst van de elite, er alles aan doen om de zaak te doen escaleren. Zo laat Farsnews weten dat de VS druk zetten op Jordanië om via hun grenzen, eerder gevluchte IS terroristen ( zo’n 3000 in aantal ), te rekruteren en weer in te zetten tegen Assad.

De zogenaamde gematigde rebellen die gesteund worden door de VS, SA, Turkije, Qatar, Israël en enkele westerse landen zoals Frankrijk, UK, Nederland en Duitsland, laten weer eens zien waarom ze gematigd genoemd worden. Heel gematigd roepen ze op om alle Alawieten uit te roeien omdat deze teveel terrein winnen voor het Syrische volk. Lekker gematigd nietwaar?

Andere vrienden van de coalitie

Andere vrienden van de illegale coalitie, een illegale overheid die via een coup aan de macht is gekomen in Oekraïne, laten zien hoe zeer ze onze vriendschap waarderen door onschatbare kunstwerken, gestolen in 2005 uit een museum in Hoorn, in de hoogste politieke kringen te verhandelen. Poroshenko en de zijnen wuiven de berichtgeving weg want het zijn de rechtsextremisten in zijn land die deze handel drijven. Niet vaak kun je in een Nederlandse krant lezen wat voor een soort mensen daar aan de macht zijn in Oekraïne maar gezien het Nederlandse kunst betreft willen zelfs de Volks(verlakkers)krant en de Televaag even buiten hun beschermde status treden en de waarheid vertellen over de politieke top van het door de NATO en EU ingelijfde Oekraïne.

Oom Israël blijft Syrische doelen bestoken, allemaal om zogenaamde wapentransporten naar Palestina uit te schakelen. Wie het nieuws een beetje volgt weet dat Israël, net als eerder genoemde partijen, de Islamitische Staat faciliteert, gewonden van hen verzorgd en er zorg voor draagt dat allerlei transporten zonder kennis van de wereld uitgevoerd kunnen worden.

Het werk van Rusland teniet doen

De aanleiding voor hernieuwde bombardementen zijn en waren weer eens aanslagen gedaan op gewone mensen ergens in een westers land, want alleen als het in een westers land gebeurt, worden mensen boos. Deze keer dus de aanslagen in Parijs die vanzelfsprekend uitgevoerd werden door IS, weer compleet met Syrische paspoorten en nog net geen routebeschrijving erbij naar het hoofdkantoor van IS!

De acties van de Russen in samenwerking met het Syrische leger, Hezbollah, Iran en Irak, die veelzeggend zijn want op alle gebieden wint deze samenwerking terrein op IS, worden momenteel teniet gedaan door de nieuwe luchtaanvallen van de illegale coalitie onder aanvoering van de VS elite. President Assad van Syrië heeft aangekondigd het afweersysteem S- 300 in werking te stellen om het luchtruim van Syrië veiliger te maken en vreemde mogendheden die ongewild en ongevraagd bombardementen uitvoeren. Rusland heeft daarnaast ook het verbeterde s-400 systeem in stelling gebracht met dezelfde reden, het luchtruim van Syrië hermetisch afsluiten voor elke ongewenste macht, inclusief de illegale coalitie. Nu Irak ook heeft aangekondigd dat ze willen dat alle ongewenste elementen zoals de veelbesproken coalitie uit hun land verdwijnen en dit verzoek kracht willen en durven bijzetten, is het nog maar de vraag hoe dat daar gaat uitpakken. Zowel Irak alsook Syrië hebben het recht om hun soevereiniteit te beschermen, net zoals Israël dat altijd roept wanneer ze weer eens ergens een bombardement uitvoeren. Alles is blijkbaar geoorloofd als de reden zelfbescherming is. Dat hebben Irak en Syrië inmiddels ook geleerd en gebruiken dit tegen hen die dit aanvankelijk als reden gebruikten om bombardementen uit te voeren in landen waar ze niets te zoeken hebben. En als het aan komt op zelfverdediging….wat doet de VS in Syrië? Heeft Syrië de oorlog verklaard aan de VS? Zijn er IS terroristen ontsproten uit de Syrische bevolking? Welke dreiging vormt Syrië voor de VS, Frankrijk, Duitsland, Nederland, UK, etc? Geen enkele!

Er is geen dreiging vanuit die landen naar westerse landen. De dreiging komt uit het westen en de hele elitaire kliek werkt er aan mee om deze oorlog in stand te houden en het liefst uit te breiden naar andere landen in de regio. De doelstellingen zijn altijd dezelfde. Plaatsen van Rothschild gelieerde banken, macht over olieproductie en distributie, zorgen dat niet westerse landen zich niet verder kunnen ontwikkelen.

Positieve noot

Doordat de elite in het nauw gedreven zijn, ze daardoor fouten maken, wordt het steeds duidelijker voor de massa wie welke rollen spelen en waarom. De massa ziet ook dat mensenlevens voor de elite geen enkele waarde hebben. Als Iran en Syrië hun poot stijf houden m.b.t. hun soevereiniteit, kan deze oorlog heel snel voorbij zijn. Blijft de coalitie bombarderen ondanks de oproepen van Syrië en Irak om ermee te stoppen, schakelen zij die kanalen in de normaal gesproken gebruikt worden door de elite om nieuwe oorlogen te beginnen, ik heb het dan over de VN bijvoorbeeld. De wetgeving waarmee oorlogen gerechtvaardigd werden in het verleden is dezelfde wetgeving waarop Irak en Syrië zich kunnen beroepen om de ongewenste aanvallen te stoppen. Werkt de VN niet mee dan zal Syrië en Rusland van zich afbijten en de s-300 en s-400 daadwerkelijk inzetten na een duidelijke waarschuwing aan het adres van de illegale coalitie. Zelfs de randdebielen van de NATO en de VN zullen zich dan eens zwaar achter de oren krabben immers kan Syrië zich beroepen op het principe zelfprotectie. Met dank aan de elite!

Voor de lezers die voor het eerst een artikel van mijn hand lezen. Mochten jullie weten waarop wij onze stukken baseren, hoe wij aan bepaalde gedachtenlijnen komen? Lees dan eens de verschillende categorieën over Libië, Syrië en aanverwanten van de afgelopen jaren. Zaken die wij jaren geleden stelden worden vrijwel altijd later bevestigd door andere kanalen. Neen, wij zijn niet helderziend en wij hebben geen contacten met grote mediakanalen. Wij lezen simpelweg niet alleen het nieuws van westerse kranten en websites maar lezen bijna al het nieuws. Dit gecombineerd met ervaringen uit het verleden, kennis van oudere medemensen, revisionisten, etc. is de basis van ons nieuws. Wij schrijven dus niet zomaar berichten over zoals redacteurs van alle grote kranten dit heden ten dage doen, de reden waarom je in vrijwel alle kranten precies hetzelfde nieuws vindt, maar verwijden onze blik buiten de invloedsfeer van onze financiële elite.

Libie

Syrië

Oekraïne

Als jullie deze rubrieken eens doornemen zullen jullie zien dat er een systeem zit achter de vermeende revoluties en burgeroorlogen. Dat maken onze stukken meer dan duidelijk. Jullie taak voor het nageslacht is om jullie zelf en jullie kinderen ruimer te informeren en deze informatie te delen. Dat is het minste wat mensen kunnen doen om aan de ellende op deze Aardkloot een einde te maken. Ik meen, wie durft onze kinderen de huidige Aarde overdragen zonder zich kapot te schamen?!