paulhellyergeldOud minister van defensie van Canada, Paul Hellyer, heeft samen met enkele anderen een rechtszaak aangespannen tegen de staat Canada over het CETA verdrag. CETA staat voor Comprehensive Economic and Trade Agreement, een handelsverdrag waarbij volgens de aanklagers constitutionele en internationale rechten van mensen met voeten getreden worden. Paul Hellyer noemt het verdrag dan ook Comprehensive Trade and Takeover Agreement. Met dit verdrag, dat uit de hoge hoed komt van de internationale bankiers, zullen 62 families het zeggenschap verkrijgen over bijna de hele wereld. Grondwetten van aangesloten landen zullen niet meer gelden, enkel de wil van de 62 families ( de elite ) zal gelden.

De aanklacht is op 21 oktober van dit jaar officieel ingediend en bestaat feitelijk uit 4

separate aanklachten te weten;

  1. the federal government does not have the constitutional authority to sign, execute and implement treaties without the express prior authority of Parliament through an Act of Parliament

de federale overheid heeft geen grondwettelijk recht om CETA te tekenen en/of uit te voeren zonder dit verdrag eerst via de officiële weg door het Parlement te voeren.

  1. (2)the vast majority of the CETA articles and their impact encroach on exclusive Provincial spheres of jurisdiction protected by the division of powers under the Constitution Act, 1867

het merendeel van de CETA bepalingen en de impact daarvan ondermijnen exclusieve juridische rechten die beschermd worden door de Canadese Constitutionele wet, 1867

  1. the CETA guts and extinguishes the constitutionally  protected Judiciary in Canada by creating foreign tribunals to determine property and legal issues in Canada without any judicial oversight or jurisdiction of the Canadian Courts over the disputes; and

CETA verwijdert het constitutionele rechtssysteem door het instellen van buitenlandse tribunalen die recht moeten gaan spreken over eigendom en andere legale kwesties zonder dat dit overzien kan worden door het Canadese juridische systeem, en

  1. various articles of the CETA violate constitutional enshrined rights in the Charter of Rights and Freedomsand over-rides Charter guarantees that ground Canada’s ability to mount public programs on Health, Education, Social Services, and public utilities including the elimination of subsidies, monopolies, and state enterprises for public welfare. In short, the treaty places the rights of private foreign investors over those of the Canadian Constitution and Canadian citizens.

verschillende bepalingen van CETA overtreden constitutioneel ingebouwde rechten, vastgelegd in het document Charter of Rights and Freedoms en overstijgen gegarandeerde rechten dat Canada de mogelijkheid biedt publieke programma’s op te zetten op het gebied van gezondheid, educatie, sociale diensten en publieke middelen inclusief de opzegging van subsidies, monopolies en staatsbedrijven voor het publieke belang. Kortom, het verdrag zet de belangen van private buitenlandse ondernemingen boven die van de Canadese constitutie en haar inwoners.

Maar dit is nog niet alles! Paul Hellyer, die zo meteen te zien en te horen is in zijn oproep aan de Canadese bevolking en de rest van de wereld, heeft zijn zinnen gezet op het oprollen van het grootste misdaadsyndicaat dat de wereld ooit gekend heeft, de internationale bankiers, internationaal verweven in de belangrijkste industrieën waarbij de uitbaters van de opbrengsten komen uit slechts 62 families.

Paul Hellyer herinnert zich nog het Canada dat los stond van de bankiers, nog geeneens zo lang geleden. Tot 1974 drukte de Canadese overheid haar geld zelf, bestond er niet zoiets als inflatie, armoede en staatsschuld. Canada was één van de grootste financiers achter de geallieerden waarmee Europa bevrijd werd van de Duitsers destijds. Het leven was er goed, goedkoop en iedereen had genoeg geld om de dingen te doen die ze graag wilden doen. Van de ene op de andere dag werd in 1974 de geldcreatie afgegeven aan de centrale banken en was geld niet meer gratis. Binnen enkele jaren had Canada een enorme staatsschuld die net als bij ons verhaald wordt op de burgerbevolking via talloze belastingen. Paul Hellyer heeft bewijs dat dit op onconstitutionele wijze gebeurd is en wil dat besluit terug draaien om Canada het recht weer terug te geven zelf haar geld te drukken en uit te geven. Daarmee komt voor elke Canadese burger een groot geldbedrag vrij waarmee scholing, gezondheid, huisvesting, etc. betaald kan worden zonder dat dit schulden veroorzaakt. Paul Hellyer doet hetzelfde als Stichting Ons Geld beoogt maar dan in een turboversie! Hij laat er geen gras over groeien, voert geen educatieve toneelstukjes op voor de mensen die deze misdaad sinds jaar en dag in stand houden, Paul Hellyer gaat meteen voor de kop van Jut.

Dan nu de video van Paul Hellyer waar hij persoonlijk uit legt wat er precies aan de hand is en hoe ze dit willen gaan aanpakken.

Beste lezers. Dit kan de grote doorbraak zijn. Deze informatie moet heel breed gedeeld worden want voor alle landen die onder de knoet zitten van de bankiers geldt hetzelfde. Wij kunnen ons allemaal bevrijden van dit oneerlijke systeem waar slechts een handjevol mensen van profiteren. De macht over de creatie van geld is een soevereine aangelegenheid, daar heeft niemand verder iets mee te maken. Willen wij een betere en eerlijkere wereld, dan is dit de kans waarop iedereen heeft gewacht!

Geprivatiseerd geld is de aanleiding voor alle oorlogen, geprivatiseerd geld is de oorzaak van armoede, onderdrukking, uitbuiting, verwaarlozing van onze ouderen en minder bedeelden. Geprivatiseerd geld is de wortel van al het kwaad op deze prachtige planeet. Nu is de kans onder het juk vandaan te komen, op te staan voor de toekomst van ons zelf en onze kinderen. Nu is de kans om de wereld te ontdoen van die mensen die er al meer dan 100 jaar een enorm zootje van maken met maar één doel, de geldcreatie in hun handen te houden en daarmee de macht over bijna alles wat deze planeet rijk is.

De Aarde is niet van een handjevol bankiers en politici, de Aarde is van iedereen!

Bron: http://www.globalresearch.ca/breaking-constitutional-challenge-against-ceta-trade-agreement-filed-in-canadas-federal-court/5552702