perception deceptionThe Perception Deception is alweer het twintigste boek van de schrijver, journalist, activist en vrijdenker David Icke. De titel kan het beste vertaald worden als het bedrog van de waarneming. Icke betoogt in zijn boek dat alles wat wij waarnemen met onze vijf zintuigen een misleiding is. Een opzettelijke misleiding. Wat die misleiding inhoudt en wie er misleidt wordt, zal ik nog uitvoerig bespreken.

 

Boekbespreking; The Perception Deception van David Icke

 

Ik volg ( ben geen volgeling ) de levensfilosofie van David Icke nu al twintig jaar en heb de meeste boeken van hem gelezen en de meest belangrijke video’s van hem gezien. In mijn ogen is hij één van de oorspronkelijke denkers van onze tijd. Ik wil David Icke zelfs vergelijken met de grote Duitse filosoof Georg Hegel. Hegel zag als einddoel van de menselijke geschiedenis de individuele vrijheid van de mens. Icke stelt dat de geschiedenis van de mensheid ook een doel heeft namelijk de knechting van de mensheid door een werelddictatuur.

 

Zoals Hegel heeft David Icke zijn eigen dialectiek ontwikkeld. Icke noemt zijn dialectiek probleem-reactie-oplossing. Degenen die achter de touwtjes de hele wereld runnen en streven naar een globale wereldregering (werelddictatuur) zetten een valse-vlag-operatie op of verzinnen een probleem. Zoals in het verleden 11 september. En zoals nu de Krim-crisis. Dan volgt er een reactie, zoals bij 11 september de inval in Afghanistan om Osama Bin Laden op te pakken en de Taliban te verdrijven. En bij de Krim-crisis de bezetting door Russische troepen van de Krim. De oplossing voor 11 september is de oorlog tegen het terrorisme en zoals bij de Krim-crisis misschien wel een Derde Wereldoorlog!

 

Het is merkwaardig dat nog geen enkel boek van Icke in het Nederlands vertaald is en evenmin zijn laatste boek “The Perception Deception”. De Nederlandse publishers/uitgevers die toch om hun open-mind en hun tolerantie bekend staan? Ik ben weleens een Italiaanse vertaling van zijn boek “The Biggest Secret” (“Het grootste geheim”) tijdens een vakantie in Italië in een boekhandel tegengekomen. David Icke trekt per dag twintig miljoen bezoekers voor zijn website David Icke.com en heeft miljoenen boeken verkocht. Zijn optreden in Wembley en andere voetbalstadions in Engeland zijn legendarisch. Hij deelt zijn ideeën en observaties 10 uur lang met een publiek van zestig duizend man. Toch kent bijna niemand hem in Nederland. En als hij in Nederland ter sprake wordt gebracht zien de meeste Nederlanders hem als een volslagen krankzinnige of in het ergste geval een antisemiet. Meestal zijn dat mensen die deze mening zijn toegedaan, die nog nooit de moeite hebben genomen om een boek van hem te lezen of een video te bekijken. Zij papegaaien na wat kranten en zogenaamde deskundigen over hem te vertellen hebben.

 

Ik vind dat David Icke in Nederland een eerlijke kans verdiend. Daarom deze boekbespreking over zijn laatste boek; The Perception Deception.

 

Het is onbegonnen werk om het gehele boek “The Perception Deception” te beschrijven of kort te bespreken. Het boek telt ongeveer duizend pagina’s en is rijk aan talloze onderwerpen. Het is de bedoeling dat ik in het kort de belangrijkste zaken en denkbeelden van dit boek beschrijf en van commentaar voorzie. Voor liefhebbers en mensen die het Engels redelijk machtig zijn, verwijs ik naar het boek.

 

Achtereenvolgens behandel ik de persoon David Icke en wat de oorzaak en de aanleiding is tot wie hij geworden is in paragraaf 1. In paragraaf 2 beschrijf ik in het kort de misleiding en waaruit deze bestaat. In paragraaf 3 komen de misleiders en wie dat precies zijn en waar ze vandaan komen aan bod. In paragraaf 4 ten slotte reik ik een mogelijke oplossing die David Icke aangeeft in zijn boek “The Perception Deception” en waar hij eerder ook in talloze andere boeken en lezingen heeft vermeld wat de oplossing voor de huidige wereldproblemen is.

 

  1. Het fenomeen David Icke

 

David Icke is geboren op 29 april 1952 in Leicester in Groot-Brittannië. Zijn vader was fabrieksarbeider en zijn moeder was huisvrouw. Zijn jeugd werd gekenmerkt door grote armoede. In een van zijn boeken wordt vermeld dat zijn moeder en hij zich onder een tafel verborgen en de deur niet openmaakten toen een deurwaarder voor de zoveelste keer aanbelde.

 

Gelukkig kon hij zich aan die armoede ontworstelen door een verdienstelijke professionele voetbalkeeper te worden op zijn vijftiende. Op zijn een- en twintigste inmiddels getrouwd met Linda moest hij met voetballen ophouden omdat hij geplaagd werd door artrose en daar heel veel lichamelijke pijnen aan overhield. Door synchronciteiten en andere toevallen kon hij bij de BBC aan de slag als sportcommentator en werd de Engelse “Mart Smeets”. Tegelijkertijd werd hij de woordvoerder van de Britse politieke partij “de Groenen”.

 

In 1989 voelde hij een aanwezigheid terwijl hij nog steeds geplaagd werd door lichamelijke pijnen. Op een dag stond hij met zijn zoon Gareth voor een boekhandel. Daar werd zijn oog getroffen door het boek “Mind tot Mind’ van de paranormaal genezer Betty Shrine. Nieuwsgierig geworden, kocht hij het boek en kwam er nooit meer los van. Hij ging meermalen op consult bij Betty Shrine. Deze kon hem evenmin van de lichamelijke pijnen genezen maar had via het derde oog hele belangrijke boodschappen voor David Icke die ze doorkreeg van een entiteit. Deze boodschappen waren en ik zal ze integraal overnemen van het boek (Perception Deception pagina 3), omdat ze belangrijk zijn om de persoon Icke te begrijpen:

 

  1. hij is een genezer die hier is gekomen om de aarde te genezen en hij wordt wereldberoemd.

  2. Hij is spiritueel gezien nog een kind maar zal vele spirituele rijkdommen ontvangen;

  3. Soms zal hij dingen zeggen waarover hij zich verwonderd waar ze vandaan komen. Die dingen zullen onze woorden zijn; (de entiteit)

  4. Kennis zal hem in het verstand gezet worden en op andere momenten zal hij naar kennis geleid worden;

  5. hij is als jongeling gekozen om zijn moed. Hij is getest en heeft alle testen doorstaan;

  6. hij heeft voetbal gespeeld om discipline te leren maar zodra hij dat geleerd had, was de tijd om iets anders te doen. Hij heeft ook geleerd om teleurstelling het hoofd te bieden en alle emoties te ervaren. Hoe op te staan en door te gaan met zijn leven. De spirituele weg is hard en niemand maakt het hem makkelijk.

 

Onder de indruk van deze boodschappen maakte David Icke begin jaren negentig een spirituele reis naar Peru. Daar beleefde hij een enorme mystieke ervaring, dat zijn leven compleet veranderde. Hij stopte met zijn werk als sportverslaggever en politieke woordvoerder. Hij richtte zich voortaan op het schrijven van boeken en het geven van lezingen.

 

Nadat hij in een nationale tv-show het Britse Koningshuis beschuldigde reptielen te zijn (hierop kom ik terug) werd hij de nationale joker. Overal waar hij kwam werd hij en zijn complottheorieën belachelijk gemaakt. Dat David Icke zichzelf zoon van God noemde (hij bedoelde dat we allemaal zonen en dochters van God zijn) deed hem helemaal de das om. Jarenlang trad hij op in kleine zaaltjes van een man en werden zijn boeken nauwelijks verkocht. 

 

Het omslagpunt was 11 september 2001. Hij schreef daarover het boek Alice in Wonderland and the Word Trade Center Disaster. Deze gebeurtenis was zo groots en ontzagwekkend. Daar moest een complot achterzitten. Anders viel deze gebeurtenis niet te verklaren.

 

Dat boek werd een wereldbesteller behalve in Nederland. Het geluk lachte David Icke weer toe en hij kon van zijn werk als schrijver en activist leven. Door zijn boekenverkoop en lezingen verdient hij op dit moment miljoenen. En volgens zijn voornaamste critici is dat zijn doel: heel veel geld verdienen aan het bang maken van mensen. Of dat zo is, zullen we zien als we in de volgende paragrafen de belangrijkste ideeën van David Icke doornemen.

 

 

Ondanks al het geld dat David Icke verdiend heeft in dit kapitalistische systeem waarin we leven, is David een man die niet met zijn rijkdom te koop loopt en op dit moment in een eenvoudig appartement woont. Wat David met zijn financiële middelen doet om zijn omgeving/familie te helpen weten denk ik alleen de mensen die David persoonlijk bijstaan. Zonder 'weten' kan er geen verandering intreden. De essentie van zijn boodschap is om het 'weten' onder de mensen te brengen.

 

 

 

transhuman-12

 

  1. Het Bedrog

 

In tegenstelling tot de filosoof Hegel die abstract redeneert in zijn boeken, schrijft David Icke heel erg concreet en op een journalistiek wijze. Zijn ideeën zijn heel erg helder geformuleerd maar toch moeilijk te begrijpen daar zij een groot voorstellingsvermogen van de lezer eisen. Als je een nuchtere Hollander bent en er trots op bent, verzoek ik je toch wat komen gaat serieus te nemen of althans erover na te denken als een mogelijkheid. Neem de uitspraak van Socrates als leuze voor wat komen gaat: ik kan je niets leren maar enkel tot nadenken aanzetten!

 

Volgens David Icke is de hele werkelijkheid nonsens (“bollocks”). De hele werkelijkheid is een hologram dat zijn basis vindt in een elektromagnetisch veld. Alles bestaat uit trilling. Wat vast lijkt zoals een muur bij voorbeeld is op kwantummechanisch niveau een trilling. De hele werkelijkheid is een matrix. Leonardo heeft daarover geschreven in zijn artikel over The Matrix. Ik wil naar zijn artikelen verwijzen over zijn uitleg van de Matrix.

 

Dit elektromagnetisch veld wordt volgens Icke in het leven geroepen door de Maan. De Maan Werkt volgens Icke als een filmprojector die de werkelijkheid projecteert. Over de Maan valt heel wat te vertellen. Het lijkt alsof de Maan zo dicht bij de Aarde niet had moeten staan. Het is echt een fremdkorper. En zo zijn er meer my-steries over de Maan die David Icke in zijn boek vermeld. Zoals dat bij de Maan-landing het leek alsof de Maan een beltoon gaf. Er zijn astronomen die bewerendat de maan hol is. Een andere planeet die een grote rol speelt in Icke’s universum is Saturnus. Icke noemt dat de Saturnus-Maan-Connectie. Saturnus fungeert als Sterrenpoort die in contact staat met andere dimensies. Icke beweert dat Saturnus de Zwarte Zon is die de Nazi’s in hun mythologie hebben gebruikt. Overal kom je de Saturnus in symbolen tegen zoals de hoed die de Paus draagt. Ons lichaam is ook niet vast. Ons lichaam en geest is een biocomputer die een bepaald biologisch programma (je leven) afdraait. Met onze pijnappelklier zijn we verbonden met andere hogere werkelijkheden. Waarom en wie heeft dit bedrog dan opgezet die wij onze wereld en het heelal noemen?

 


 

  1. De bedriegers

 

 De vragen waar Icke zich over buigt zijn verbazingwekkend origineel.

 

Icke begint zijn verhaal over het ontstaan van de mensheid en de aarde met een opwekkend begin. Er was een Gouden Tijdperk: toen was alles een en waren er nog geen mannen en vrouwen maar was de mens een wezen. Maar op een gegeven ogenblik (en hier treedt Icke in de voetsporen van de gnostici: een christelijke stroming) was er een demiurg (een ondergod) Deze was een slecht wezen en maakte voortdurend ruzie met God. Deze demiurg schiep de wereld en het heelal (“de matrix”) en de mensen. Om de mensen in het gareel te houden, zette de demiurg archonten in het leven. Deze archonten zijn ook slecht en leven van de negatieve emoties en lijden van mensen. Ze vangen als het ware deze energieën op.

 

Deze archonten staan ook bekend als de Annunaki. Annunaki zijn een buitenaardse beschaving van de planeet Marduk. Volgens de Semuroloog Zecheria Sitchin kwamen zij op aarde. Daar schiepen zij de mens als slaaf. Deze slaven moesten in de mijnen van de Annunaki goud delven. Zij hadden goud nodig om de dampkring van hun thuisplaneet Marduk te herstellen. Deze Archonten of Annunaki zijn niet verdwenen maar handelen op de achtergrond. Zij maken de menselijke geschiedenis. Ze worden geholpen door hybriden: een kruising tussen archonten en mensen.

 

Deze hybridenfamilies regeren in werkelijkheid de wereld. En om in het zadel te blijven offeren deze hybridenfamilies zoals hele rijke families en Koninklijke Huizen kinderen op aan de Annunaki/Archonten. Daarom komt Satanisme vaker voor dan menigeen denkt. De Archonten kunnen voor een korte duur de menselijke vorm behouden (shapeshifters) Daarvoor dienen ze kinderbloed ter drinken omdat deze het krachtigst is omdat deze zuiver is. Liefst van blonde kinderen met blauwe ogen.

 

De archonten en hybridenfamilies hebben maar 1 doel: een wereldregering. De meeste politieke partijen zijn voor internationale samenwerking en organisaties. De Europese Unie is een wegbereider voor een Wereldunie met een Wereldmunt.

 

Het is ook de bedoeling dat de wereldbevolking teruggebracht wordt naar 500 miljoen mensen (cull). Dat moet plaatsvinden via hongersnoden, oorlogen, ziektes e.d. Dat getal is namelijk makkelijk te controleren door de hybriden./archonten/annunaki.

 

De hybriden staan bij andere complotdenkers bekend als de Illuminati.

 

Van de politiek hierover, hoeven we niets te verwachten. De politiek staat be- of onbewust op de loonlijst van archonten (one-party-state).

 

Deze archonten hebben de controle over de economie, voeding, gezondheid, huisvesting en dergelijke. Bigfood, Bigpharma en MSM (Mainstriam Media) staan allemaal onder hun controle. David Icke beweert zelf in zijn nieuwste boek dat de Archonten zelfs doorgedrongen zijn in de alternatieve internetmedia.

 

Om een reden wordt David Icke als anti-semiet uitgescholden namelijk door te beweren dat de Rothshilds, een Joodse bankiersfamilie aan de wieg staat van Israel. En dat Israel in het leven is geroepen om verdeeldheid in de wereld te zaaien (probleem-reactie-oplossing).

 

De archonten zijn erop uit alle godsdiensten te vervangen door een wereldreligie. De archonten stimuleren allerlei vormen van verslavingen, individualisme en proberen gezins-, familie- en samenlevingstructuren zoals kerken te vernietigen.

 

In de volgende paragraaf zullen we zien waarom ze dat doen.

 

  1. De oplossing

 

De archonten zijn tegen gemeenschapszin. Zij willen niet dat we inzien dat de mensen spirituele wezens zijn (Zoals Icke dat noemt all infinite possibilities) We kunnen de archonten verslaan. De mensen zijn talrijker. Daarvoor moeten we in de eerste plaats leren naar ons hart te luisteren. Want ons hart kan ook nadenken. Als we met onze linkerhersenhelft rationeel blijven denken, blijven we gevangen in de matrix. Met onze hart kunnen we aansluiting vinden bij zoals Icke dat noemt the Truth Vibrations (de waarheidstrillingen)

 

Daarom moeten we niet primitief met onze onderbuik reageren maar zoals Icke dat noemt een woudreus zijn en geen takje en dus met ons hart voelen en denken.

 

Als we dan samen komen en met ons hart bezig zijn, daar kunnen de archonten niet tegen!

 

 

De informatie in dit artikel is een beknopte samenvatting uit het engelse boek The Perception Deception van David Icke. Om een helder en duidelijk beeld te krijgen van het boek The Perception deception is het noodzakelijk om het boek te lezen. Dit artikel is namelijk grotendeels in mijn eigen woorden samengevat.

 

Bronnen;

David Icke - The Perception Deception

You Tube - David Icke, Remember Who You Are - Part 1 - Wembley Arena

 

 

Reacties   

# maarten ter haak 21-03-2014 12:44
David Icke is in mijn ogen briljant.
Diep ingewikkelde zaken zo helder en zo simpel mogelijk uitleggen,echt een zeer bijzondere man in deze tijd. !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jan 19-03-2014 15:50
all infinite possibilities.....
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Henny 19-03-2014 15:39
Als men weet dat het dier uit de mens komt en niet andersom dan vallen velen illusionaire maskers. Dus uit de menselijke cel in den beginne is er de dierlijke cel uit voortgekomen. Wetenschap zit er dan ook zeer dichtbij en sommigen wetenschappers weten dit al. Dus laat aub. al die reptielen zijn voor wat het is want er is gene enkel dier dan zo uniek is dan het menselijke wezen. Doch wanneer men weet hoe de lagere dimensies, waar zielen tijdelijk verblijven die de kringloop der aarde hebben volbracht, ons hier in de stof kunnen beïnvloeden wanneer wij voor hun open staan ivm. karaktereigenschappen die we met elkaar delen… dan komt men achter het ware gezicht van de Annunaki’s, reptielen, enz… want de lagere gebieden zijn inderdaad nog maar dierlijk bewust omdat ze zich willen uitleven door de mens door middel van macht, drugs, sex … maar het zijn ook maar uiteindelijk menselijke wezens zoals ons. Alleen hebben ze nog geen wil voor het goede en deze hebben ze zich dan ook nog eigen te maken en het is nu de Ziel die hun daarbij komt helpen want het is de Ziel die de persoonlijkheid stuwt of anders zou verdoemdheid waarlijk bestaan hebben. Maar natuurlijk zo snel gat dit allemaal niet en er zijn er genoeg daaronder die heel wat tijd nodig hebben om zich voor het goede gevoel dat in hun ligt open te stellen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Jan 19-03-2014 15:04
Hoeveel geld iemand eventueel bezit hoeft niks over de persoon David Icke te vertellen. De informatie die deze man met ons deelt is van vele grotere waarde. Dat is met geld niet te betalen. Om in deze wereld iets voor mekaar te krijgen hebben we door het systeem waarin we leven nu eenmaal geld nodig. Maar wat doe je met dat geld en je leven. De films spreken voor zich.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem..!! 19-03-2014 10:54
En het is al aan de gang uiteraard, soms zijn er opeens vreemde "dieren" of lijken van dieren waarvan nog nooit iemand gehoord heeft aangespoeld of ergens aan komen waaien. Vreemd uitziende schepsels meestal. Insecten passen zich snel aan, geleidelijk aan komen er meer vreemde zaken in ons zichtsveld, totdat we in een wereld leven waar we echt onszelf niet meer zijn omdat we dan zien waar we vol mee zitten en erger nog, dat we het ook voelen. Mensen zullen zelfmoord plegen, gek worden enz.

Er waren in de 70er jaren mensen die in een poging constant high te zijn een derde oog bij zich zelf aanbrachten (dus een gaatje boorden in hun voorhoofd) zo de Tibettaanse monniken dat vroeger plachtten te doen, de een na de ander pleegde zelfmoord omdat hun realiteits zin dermate veranderde dat het leven onhoudbaar werd, stel je dat eens massaal voor.

Onze realiteit is niet wat het lijkt. Het heeft zo moeten zijn omdat het anders niet leefbaar is of was, maar goed, ontkenning zonder zoektocht leidt helemaal tot niets.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Ixie 19-03-2014 05:51
Ixie zei:
>Deze Archonten of Annunaki zijn niet verdwenen maar handelen op de achtergrond. Zij maken de menselijke geschiedenis. Ze worden geholpen door hybriden: een kruising tussen archonten en mensen. Wie archontenbloed heeft, hoort volgens Icke tot de welgestelden en beroemdheden op aarde. Als je geen archontenbloed heb, jammer dan, je zult nooit beroemd worden, volgens Icke<

>>Dat boek werd een wereldbesteller behalve in Nederland. Het geluk lachte David Icke weer toe en hij kon van zijn werk als schrijver en activist leven. Hij verdient op dit moment 20 miljoen Euro per jaar.>>David Icke trekt per dag twintig miljoen bezoekers voor zijn website David Icke.com en heeft miljoenen boeken verkocht. Zijn optreden in Wembley en andere voetbalstadions in Engeland zijn legendarisch. Hij deelt zijn ideeën en observaties 10 uur lang met een publiek van zestig duizend man


Om de een of andere reden wordt mijn vraag niet geplaatst dan maar zo (sorry voor de talrijke plaatsingen)

Mijn vraag die jammer genoeg niet in de 104 reacties voorbijkwam; Wie/wat is Icke? Als ik de stelling van Icke hanteer zou Icke zelf Archontenbloed moeten hebben

Groet Ixie
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Ixie 19-03-2014 05:49
>Deze Archonten of Annunaki zijn niet verdwenen maar handelen op de achtergrond. Zij maken de menselijke geschiedenis. Ze worden geholpen door hybriden: een kruising tussen archonten en mensen. Wie archontenbloed heeft, hoort volgens Icke tot de welgestelden en beroemdheden op aarde. Als je geen archontenbloed heb, jammer dan, je zult nooit beroemd worden, volgens Icke<

>>Dat boek werd een wereldbesteller behalve in Nederland. Het geluk lachte David Icke weer toe en hij kon van zijn werk als schrijver en activist leven. Hij verdient op dit moment 20 miljoen Euro per jaar.>>David Icke trekt per dag twintig miljoen bezoekers voor zijn website David Icke.com en heeft miljoenen boeken verkocht. Zijn optreden in Wembley en andere voetbalstadions in Engeland zijn legendarisch. Hij deelt zijn ideeën en observaties 10 uur lang met een publiek van zestig duizend man
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Ixie 19-03-2014 05:42
Ixie zei:
>Deze Archonten of Annunaki zijn niet verdwenen maar handelen op de achtergrond. Zij maken de menselijke geschiedenis. Ze worden geholpen door hybriden: een kruising tussen archonten en mensen. Wie archontenbloed heeft, hoort volgens Icke tot de welgestelden en beroemdheden op aarde. Als je geen archontenbloed heb, jammer dan, je zult nooit beroemd worden, volgens Icke!>

>>Dat boek werd een wereldbesteller behalve in Nederland. Het geluk lachte David Icke weer toe en hij kon van zijn werk als schrijver en activist leven. Hij verdient op dit moment 20 miljoen Euro per jaar. >>David Icke trekt per dag twintig miljoen bezoekers voor zijn website David Icke.com en heeft miljoenen boeken verkocht. Zijn optreden in Wembley en andere voetbalstadions in Engeland zijn legendarisch. Hij deelt zijn ideeën en observaties 10 uur lang met een publiek van zestig duizend man.


Pardon er ging iets mis nog maar een keer
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Ixie 19-03-2014 05:41
>Deze Archonten of Annunaki zijn niet verdwenen maar handelen op de achtergrond. Zij maken de menselijke geschiedenis. Ze worden geholpen door hybriden: een kruising tussen archonten en mensen. Wie archontenbloed heeft, hoort volgens Icke tot de welgestelden en beroemdheden op aarde. Als je geen archontenbloed heb, jammer dan, je zult nooit beroemd worden, volgens Icke!>

>>Dat boek werd een wereldbesteller behalve in Nederland. Het geluk lachte David Icke weer toe en hij kon van zijn werk als schrijver en activist leven. Hij verdient op dit moment 20 miljoen Euro per jaar. >>David Icke trekt per dag twintig miljoen bezoekers voor zijn website David Icke.com en heeft miljoenen boeken verkocht. Zijn optreden in Wembley en andere voetbalstadions in Engeland zijn legendarisch. Hij deelt zijn ideeën en observaties 10 uur lang met een publiek van zestig duizend man.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem..!! 19-03-2014 02:11
Ik reageer nog maar een keer omdat het te veel van belang is en niet omdat ik mezelf zo belangrijk vind, ik win er niks bij namelijk..!!

De dimensies en tijdlijnen zullen zich kruisen..!! Iets dat ik al jaren tracht uit te leggen zal ik nogmaals uitleggen..!!


Wij zitten vast in deze dichtheid, dat wat voor ons zit beheerst ons, heeft onze evolutionaire bestemming ingenomen, per abuis, reptielachtigen verbonden met het zogenaamd uitgestorven schubloze reptielenras "Diversum" en die zitten daar nu ook vast maar wel verbonden met ons..!!
Maar achter ons staan de nu in ontwikkeling zijnde "levens" die al in onze dichtheid/tijdlijn hadden moeten zitten maar tegelijkertijd ook vast omdat wij er nog zitten..!!
We staan met drie tijdlijnen,dimensies,dichtheden vast bij elkaar maar slechts gescheiden door 1/100e seconde als het ware..!!


Het gaat ook gebeuren, we komen in een bad trip terecht, 2035 a 2040 is het maximum, dat lijkt veel maar we staan al zo lang in de verdrukking dat 20 jaar voorbij zal vliegen zo de tijd nu ook al vliegt..!!
Alles kan ik aantonen en ik weet waar ik het over heb maar door de opzet van deze website ben ik beperkt en op enige feedback behoeft zowiezo niet te worden gerekend terwijl het van belang is voor iedereen..!!
Omdat we al zolang in die verdrukking staan herhaalt alles zich ook en zien we de onzin van alles, we evolueren niet verder, we stompen eerder af..!!
Evolutie is niet alleen fysiek maar voor een veel groter deel mentaal of astraal of hoe je het ook noemt..!!


Dat er veel geleefd heeft op deze planeet mag duidelijk zijn maar die grote hoeveelheden botten zijn niet gevonden naar verhouding, dat komt omdat lang geleden die tijdlijnen gewoon doorliepen en het ene leven als vanzelf plaats maakte voor het andere..!!


Het is allemaal erg bizar, de reden dat we zo afgeknepen worden en vergiftigd is dat die reptielachtigen die onze plek vast hebben daar niet weg kunnen en als wij er zijn kunnen ze niet overleven dus zullen ze alles doen via mensen om ons klein te houden en dat is nu al 1600 jaar aan de gang..!!


Door dit soort zaken heb ik de drive om te trachten sommigen voor te bereiden op wat komt en open te staan voor wat er gaat en kan gaan gebeuren..!!
De grootste schreeuwers (nee niets persoonlijks tegen niemand, stel je voor zeg) die van niets weten voeren het hoogste woord, ook gestuurd door hetzelfde dat ons dom moet houden..!!

En Icke doet dat ook namelijk, veel uitleg met veel tekeningen en mooie verhalen en vooral werken op het gemoed van mensen, kan hij niks aan doen, sturing..!!
Hij heeft het over reptielen maar kon er nog nooit een tonen, ik kan dat wel maar alles wordt hier direct met vooroordelen bestookt en gebagatelliseerd, geeft niks daar kan niemand iets aan doen verder, ook weer sturing nietwaar..!!
Maar ik heb al diverse zaken laten zien aan o.a Nexus die zou het kunnen beamen bijvoorbeeld en dat zou dan voldoende moeten zijn om te laten beseffen dat er meer aan zit te komen dan men voor mogelijk houdt..!! Daarom the frase, You can't handle the truth..!!

Gr Willem
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-03-2014 20:36
vladi en ik respecteren dit verzoek en zullen daar gehoor aan geven.
dank u zeer.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 18-03-2014 20:31
Dames en Heren,

Martien en ik ( Nexus ) verzoeken aan iedereen die reageert dit op het topic te doen en NIET op reacties van anderen. Meningen verschillen en woorden in tekst komen anders over dan gesproken woorden wanneer mensen face to face praten.
Hierdoor kunnen situaties ontstaan zoals bij deze topic dat mensen op elkaar reageren maar elkaars woorden ( zonder de expressie van het gezicht en de trilling van de stem, het geluid ) niet helemaal of soms zelfs helemaal niet begrijpen.

Uit ervaring weet ik dat discussies die hierdoor ontstaan eindeloos worden en bovendien mensen kunnen kwesten.

Bovendien hanteert het recht van vrije meningsuiting maar vindt ook dat reageerders elkaar met respect mogen behandelen. Wij grijpen niet snel in en willen dit zelfs nu niet doen en daarom van Martien en mij het verzoek deze discussie te beëindigen en nieuwe reageerders te verwelkomen in plaats van meteen het vuur aan de schenen te leggen.

Wij hebben allemaal hetzelfde doel, laten wij daar voor gaan en elkaar niet voor rotte vis uitmaken aub.

Niemand kiest partij, Martien niet en Nexus niet, gewoon een simpel verzoek. Dank u allen!

Er is geen pad naar vrede, vrede is het pad!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-03-2014 19:47
@Vincent,

wie ben jij dan,van de nieuwe rubriek bellen blazen.
ik verwacht Gabriel en Raphael dalijk ook nog met commentaar.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Vincent 18-03-2014 19:38
Goed artikel, inderdaad al vaker over geschreven, maar blijft toch actueel. Icke is al zo bekend in deze kringen, dat het vaak niks nieuws meer is, maar voor iemand die net komt kijken is het natuurlijk zeer interessant. Normaal reageer ik niet snel op een artikel, maar ik wil wel bij deze melden dat ik tegenwoordig erg moe wordt van de discussies op Bovendien, met figuren als Vladi die overal wat op aan te merken hebben. het lijkt steeds vaker op een kleuterklas, en dat kan nooit de essentie van Bovendien zijn!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 18:27
De David Icke's en lichtwerkers van dit informatie tijdperk brengen helende alternatieven. Zij bieden ons een ruimer, minder beperkt begrip van de werkelijkheid zodat we zelfbewuster in onze eigen macht staande scheppers worden, die in staat zijn zich aan de hersenspoeling van het oude basisprogramma te ontworstelen
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 17:50
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CF7EqjYaJs s[/youtube]
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-03-2014 16:45
nee ik hou het niet vol.
cause and affect "Matrix trilogie"

er zullen vele profeten zijn.
beware of the great deception.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 16:31
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nQf30IS9vP o[/youtube]
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 16:19
David Icke is er als individueel persoon in geslaagd om bewust veranderingen aan te brengen in een geconditioneerd programma van ideeën en denkbeelden dat meer de moeite waard is dan onze huidige werkelijkheidsbeleving. David maakt het gemakkelijker voor de volgende persoon om dat ook te doen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 16:18
Iedere individuele persoon die erin slaagt om bewust veranderingen aan te brengen, maakt het gemakkelijker voor de volgende persoon om dat ook te doen.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gvPzsixYIH 0[/youtube]
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 16:16
David Icke is er als individueel persoon in geslaagd om bewust veranderingen aan te brengen in een geconditioneerd programma van ideeën en denkbeelden dat meer de moeite waard is dan onze huidige werkelijkheidsb eleving. David maakt het gemakkelijker voor de volgende persoon om dat ook te doen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 16:14
Is goed Vladi :zzz :lol:
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Raymond 18-03-2014 16:13
Leonardo zei:
#54 Raymond...Als je geen behoefte hebt aan deze informatie, waarom is er dan de behoefte om te reageren.

Pffffffffft begrijpend Lezen Leonardo..... maar dat is al vaker gezegd, en ik schrijf onder mijn eigen naam!!! Raymond dus verwar niet iedereen met je zelf.
Anders kan je gewoon aan de redactie vragen wie wie is dat is toch niet zo moeilijk. :zzz
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-03-2014 16:13
@Leonardo,

ik help je mee,ondanks je tientallen hehaalberichten en het negeren van kritische vragen op slappe beweringen heb het gepresteert om de 88 te halen.

vladi en gegarandeerd alle lezers begrijpen mijn statement.
ik laat dit meest vreemde ,niet eerder geziene neurotische psychotische gedrag van een (muahaha) redacteur voor wat het is .

nog eentje dan....ik spring over huizen heen,ECHT WAAR,
ik kan het niet bewijzen en daarom zullen de meesten dit afdoen als bullocks....de naievelingen :lol:

uit respect voor de site laat ik het hierbij.
ik adviseer de redactie en of collega's om beide artikels waar dit gebeurd is eens goed na te lezen.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 16:08
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lXRPjdXGjj g[/youtube]
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 16:02
David Icke is er als individueel persoon in geslaagd om bewust veranderingen aan te brengen in een geconditioneerd programma van ideeën en denkbeelden dat meer de moeite waard is dan onze huidige werkelijkheidsbeleving. David maakt het gemakkelijker voor de volgende persoon om dat ook te doen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-03-2014 15:58
@Leonardo,

bijna de 88 voorbij van bij Elias.
weer een record.
je gaat als een speer,je ziet ons in je achterspiegel.
KIEK M GOAN...
de ene,BAM JONGE docu na de BAM JONGE docu.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 15:58
Net zoals Alice door het konijnenhol wonderland binnenviel, moeten we onze vertrouwde overtuigingen proberen los te laten om een nieuwe wereld te betreden. Deze nieuwe wereld wordt dan een bewuste ( in plaats van een onbewuste ) werkelijkheid buiten de vastgeroeste rechtlijnige patronen van onze persoonlijkheid.

Onze eigen getuigenis is de enige zekerheid die we hebben, al het andere kan een illusie zijn
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-03-2014 15:51
@Leonardo,

icke vertelt maar bewijst niets.
zoals Nexus al aangaf,
het is vreemd en verdient kritische vragen.

waarom verdient icke gem.20.000.000 euri per jaar?
waarom leeft icke nog?

misschien is het waar wat icke vertelt misschien niet.
maar het feit blijft dat vladi en ik jouw een gigantische clown vinden.

wat betreft het niet lezen van ?jouw? artikels (bij elkaar geraapte al GESCHREVEN info,met een Leonardo mening neergezet als feit),heb je het mis,vladi leest alles.

zoals ik al zei,disinfo vind vladi nodig om info te onderscheiden.

wat betreft dat jij het zo wil houden dat ik ?jouw? artikels niet lees,is van het kaliber, lekker puh....

waarom haal je jouw vinger niet uit de kont van icke en ruik je er eens aan,dan zul je zien je bescheten uitkomt.

ik zeg icke zoook jones zijn chills.
het kan niet deugen dat brengers van de ''waarheid'' op tien jaar tijd een 200.000.000 tot 300.000.000 euri verdienen.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 15:50
Iedere individuele persoon die erin slaagt om bewust veranderingen aan te brengen, maakt het gemakkelijker voor de volgende persoon om dat ook te doen.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3kkpxi6May Y[/youtube]
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 15:39
Net zoals Alice door het konijnenhol wonderland binnenviel, moeten we onze vertrouwde overtuigingen proberen los te laten om een nieuwe wereld te betreden. Deze nieuwe wereld wordt dan een bewuste ( in plaats van een onbewuste ) werkelijkheid buiten de vastgeroeste rechtlijnige patronen van onze persoonlijkheid.

Onze eigen getuigenis is de enige zekerheid die we hebben, al het andere kan een illusie zijn.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 15:32
When you look in the mirror, what do you see? Do you see the real you, or what you have been conditioned to believe is you? The two are so, so different. One is an infinite consciousness capable of being and creating whatever it chooses, the other is an illusion imprisoned by its own perceived and programmed limitations.
David Icke
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 15:30
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LCZSRwrQ0Z k[/youtube]
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 15:24
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iLxxvh2puU 0[/youtube]
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 15:20
Vladi, misschien heeft Willem nog een toegangscode voor zijn besloten website kwaliteit boven kwantiteit.

Tja..Vladi, mensen zoals David Icke zijn origineel en authentiek. Iedere individuele persoon die erin slaagt om bewust veranderingen aan te brengen, maakt het gemakkelijker voor de volgende persoon om dat ook te doen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 15:08
Net zoals Alice door het konijnenhol wonderland binnenviel, moeten we onze vertrouwde overtuigingen proberen los te laten om een nieuwe wereld te betreden. Deze nieuwe wereld wordt dan een bewuste ( in plaats van een onbewuste ) werkelijkheid buiten de vastgeroeste rechtlijnige patronen van onze persoonlijkheid.

Onze eigen getuigenis is de enige zekerheid die we hebben, al het andere kan een illusie zijn.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 15:07
Gelukkig bestaan er mensen zoals David Icke en sites als Bovendien enz die wel belangrijke informatie delen. Niet om mensen iets te leren maar enkel om tot nadenken aan te zetten!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-03-2014 14:59
@Leonardo,#68

?maanden?,wat..320 uur of 2 min.per dag?
prooi om op te schieten?
jezelf in de slachtofferrol plaatsen,terwijl je de jager bent.
en hier en bij Elias
(omgekeerde psychologie)

you are chasing ghosts and spinning your stories.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-03-2014 14:16
@Leonardo,#68

wie bedoel je met consorte?
de resterende lezers/reagerders die jouw mening niet delen.
danbaar zullen ze zijn.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-03-2014 14:07
@Leonardo,#70

welk 'zelfverzonnen','igineel' artikel.
heb jij dan 'ooit' geschreven??
dat geweldige E-stoffen artikel,waar alle sites al over Geschreven hadden??
daar was vladi wel even van onder de indruk,poh.
dat spit je niet zomaar even door zeg...kudo's.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-03-2014 13:49
@Leonardo,

de buren hebben gebak gehaald,zitten we hier met de koffie,
geadviseerde joint en blauwe pil(ik hoop niet ik weer de hele dag met een boner rondloop) ,en dan stopt de comedy van Leo???
.............................. moment van bezinning???

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-03-2014 13:33
@Leonardo,

je valt ietwat in de herhaling,
klinkt als dementie.
de lezers voelen zich geiriteerd danwel geamuseerd,in ieder geval niet geinformeerd.

je breekt in veel gevallen records.
ga door ga door en laat je van je beste kant zien.
het is dat je een 'groot' schrijver bent(misschien word je nog wel de nederlandse icke)want anders zou ik denken dat je counter blogger bent.

laat die reacties van leonardo volgepropt met info maar komen.
vladi word er met de dag wijzer van :lol:

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 13:27
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QXvoYGrnuv 8[/youtube]
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 13:22
Vladi..... verzin zelf een origineel artikel. :zzz Misschien weten jouw 9 persoonlijkheden een interessant onderwerp.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 13:12
Net zoals Alice door het konijnenhol wonderland binnenviel, moeten we onze vertrouwde overtuigingen proberen los te laten om een nieuwe wereld te betreden. Deze nieuwe wereld wordt dan een bewuste ( in plaats van een onbewuste ) werkelijkheid buiten de vastgeroeste rechtlijnige patronen van onze persoonlijkheid.

Onze eigen getuigenis is de enige zekerheid die we hebben, al het andere kan een illusie zijn.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 13:11
...De Vladi's, Willim's!! en consorten zullen niet met een onderbouwde tegenbeweging op de films van David Icke komen....Dat kan ik de lezers garanderen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 13:10
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iZ8so-ld-l 0[/youtube]
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-03-2014 13:05
@Leonardo,#58
check de backend van de site neuropsychotische.

#60
geen 'onderbouwde' tegenbeweging,
maar 2 kritische vragen die jij niet beantwoord en negeert.

#62
er is altijd iemand nr1 reageerder,
maar ben jij dat niet zelf?

#65
hoor mij herhalen tot in den treuren,de quotes van icke.
dit is de waarheid,wat jullie zijn dom en ik ben slim,
en jullie zijn groot en ik is klein en dat is niet eerlijk.

wij zitten ons hier met een 9 man/vrouw te bescheuren om jouw onnozeligheid.
ga door ga door......dit breekt zo lekker de week van al die serieuze info.

mocht het nou niet vlotten met je 'schrijvers'carriere,dan kun je zeker voor een select groepje optreden als comediant of clown.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 11:50
#64 ahh zo Willem!!...een besloten website kwaliteit boven kwantiteit. We hopen dat Bovendien ooit uitverkoren wordt om deze verboden en uitzonderlijke kennis van jou te mogen plaatsen.

Gelukkig bestaan er mensen zoals David Icke en sites als Bovendien enz die wel belangrijke informatie delen. Niet om mensen iets te leren maar enkel om tot nadenken aan te zetten!

Iedere individuele persoon die erin slaagt om bewust veranderingen aan te brengen, maakt het gemakkelijker voor de volgende persoon om dat ook te doen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem..!! 18-03-2014 11:37
Mijn website is besloten, daar kunnen mensen hun zeer persoonlijke ervaringen plaatsen en die zijn niet voor de grote klok Leonardo, Nexus staat daar ook ingeschreven en wie er behoefte aan had kon zich aanmelden maar ik houdt het tegenwoordig beperkt. Kwaliteit boven kwantiteit. Dat je vind dat mijn reacties hier de overhand voeren is jouw mening, ik ben gevraagd door Nexus die het wel leuk leek wanneer ik dit weer zou doen na een jaar afwezigheid. Mij maakt het niet zo veel uit allemaal, veel mensen zijn nog niet klaar voor de toekomst en dat is iets waar niemand verder iets aan doen kan. Ik stop bij deze met reageren en gaat mijnsweegs. Ben niet van zins mijn tijd verder te verdoen aan deze kinderachtige ja nee spelletjes. Ik had Bovendien wel wat volwassener ingeschat ondertussen maar helaas, het zij zo.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 11:34
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wU0PYcCsL6 o[/youtube]
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 10:56
#61 Willem!! je bent een vrijwillige regeerder die pagina's afbreekt. Aangezien je de nummer 1 regeerder bent op artikelen zorg je er inderdaad voor dat er veel reacties worden geplaatst. Dat heet dan vrijheid van meningsuiting. Iedereen kan een reacties plaatsen.

We verheugen ons op een artikel van jou :-) ..je hebt er vast nog wel een op de plank liggen van jouw eigen website. Waar kunnen we die website vinden?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem..!! 18-03-2014 10:49
Nexus, zou je deze Leonardo niet eens tot de orde roepen? Die jongen is niet helemaal goed wanneer je al die reacties bekijkt en dat Bovendien echt geen goed en ook de geheel vrijwillige reageerders niet die toch deze pagina levend houden.
Bij voorbaat dank.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 10:40
De Vladi's, Willim's!! en consorten zullen niet met een onderbouwde tegenbeweging op de films van David Icke komen....Dat kan ik de lezers garanderen. Wat ze wel zullen proberen is een heleboel.. zoals David Icke dat mooi zegt... “bollocks” verkondigen. Deze mensen hebben een uitgesproken meningen over alle onderwerpen. Waar schrijvers maanden aan artikelen werken ruiken de Vladi's en Willems!! een prooi waarop ze kunnen schieten.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 10:02
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1Sua1UEJeC g[/youtube]
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 09:59
of is Vladi Raymond of is Keza Vladi en Raymond? :o
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 09:58
Raymond, Keza of Vladi..... verzin iets origineels met inhoud. En schrijf eens een artikel onder je eigen naam...

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0yvyeLCbhO0[/youtube]
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 09:57
#54 Raymond...Als je geen behoefte hebt aan deze informatie, waarom is er dan de behoefte om te reageren.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Raymond 18-03-2014 09:54
Leonardo zei:
Vladi, inverteer eens in een cursus begrijpend lezen.!

Michelangelo is al welkom geheten :zzz Michelangelo reageert niet omdat hij ziet dat er twee schizofrene patiënten op bovendien actief zijn. Of beter gezegd drie want Keza en consorten wandelen ook nog ergens rond.

Vladi, ga eens rustig zitten kerel. Rol je eens een flinke toeter of neem een blauw pilletje. Je hersens moeten een bepaalde ontwikkeling ondergaan voordat je bepaalde informatie kunt verwerken. De kortsluiting die optreed bij jouw waarneming is te behandelen....geen zorgen.

Ik geef iedere week een cursus zwammen. Er zijn nog plaatsen, dus schrijf je snel in.


Spiegeltje spiegeltje aan de wand.....
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Raymond 18-03-2014 09:51
Leonardo zei:
#9 Willem..!!
Ik heb nergens gelezen dat er iemand zoiets beweert.
....#6 Raymond..ik ben geen volger en wil het liefst ook niet gevolgd worden.


@Leonardo
Wat begrijp je niet! als ik zeg ik ben geen volger..dan kan het toch zijn dat ik wel lees, maar niet iemand zoals bv David Icke volg of zijn waarheid ga verspreiden want ik heb immers mijn eigen waarheid en dat bedoel ik met volgen en niet volgen!
Maar als mensen de behoefte hebben om de waarheid van anderen te verkondigen en die te spreken dan leven ze niet hun eigen waarheid maar die van een ander, en wie ben jij dan nog!!!! in het grote verhaal, david icke is een spiegel die net zo lang door gaat totdat men bewust word van zijn eigen waarheid.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 09:47
bovendien.com/.../...

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=U8IWfYnQOx w#t=75[/youtube]
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 09:22
It is the function of art to renew our perception. What we are familiar with we cease to see. The writer shakes up the
familiar scene, and, as if by magic, we see a new meaning in it - Anais Nin
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 09:06 Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 09:02
This is a speech from 1994 by David Icke. wow 20 years, how much has changed since than?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lW0-HdN0cK8[/youtube]
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 08:43
Willem!! zegt...sommige reacties onzerzijds zijn artikelen op zich.

Bedankt voor je narcisme Willem!! Ook namens de volgers van jouw oude website...waar kunnen we die trouwens vinden

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CwbIEW1nW4 I[/youtube]
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 08:32
Vladi, inverteer eens in een cursus begrijpend lezen.!

Michelangelo is al welkom geheten :zzz Michelangelo reageert niet omdat hij ziet dat er twee schizofrene patiënten op bovendien actief zijn. Of beter gezegd drie want Keza en consorten wandelen ook nog ergens rond.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-03-2014 03:25
heeft vladi een introductie gemist van Michelangelo?
waarom reageert Michelangelo niet?

mag ik ondanks deze alweer onnodige 'discussie' u toch welkom heten op Bovendien.com ;-)

het zal toeval zijn dat dit net gebeurd in uw artikel.
kijk er maar gewoon doorheen,het zijn ego's aan het werk.
ik zal vladi tot de orde roepen.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-03-2014 03:10
@Leonardo,#34

zwammen heeft betrekking op je reacties niet op jouw of michelangelo's? artikel.

muay boran is het hout waar ik uit gesneden ben.
de een snijd potlood uit het hout,de ander schopt er met zijn schenen tegen
of moet iedere reageerder die jou niet hoog zit schrijver zijn.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem..!! 18-03-2014 03:02
Dit laat het hout zien waar je uit gesneden bent Leonardo,
Je schrijft,
"Jullie hadden in de tussentijd een geweldig artikel kunnen schrijven. Met jullie deskundigheid zullen veel artikelen overbodig worden." :-*
Het is de emoticon die je geveinsde minachting (omdat je zelf niet verder komt dan herhalen en doorlinken) doet blijken. Sommige reacties onzerzijds zijn artikelen op zich en dat jij dat niet herkent wilt niet zeggen dat anderen dat ook niet doen.
Ik verlaag mezelf niet graag tot het geven van een reactie als deze maar je gaat te ver met aantijgingen, aangezien je hier op Bovendien een functie schijnt te hebben en je net als Nexus en anderen die hier artikelen schrijven zich telkenmale blijven confirmeren aan het maatschappelijk geoorloofde en daardoor zelf niet out of the box willen en/of kunnen denken danwel reageren zal ik mijn reageren beperken danwel laten..
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-03-2014 02:49
@Leonardo,#40

wat icke laat zien is in mijn ogen mk ultra.
een conditionering van fear info.
wat kunnen of moeten we doen om ons veilig te voelen?
daar heeft niemand het over.

tot nu toe vertrouw ik op de 9mm en mezelf.
wat komt....komt en daar veranderen alleen de zionisten iets aan.
dat is de perceptie totdat je sterft.
betaald fearmongoring dat is wat ik ervan denk.
ik hoop voor de reptilian dat ze kogelvrij zijn of bulletproof want anders maak ik me onterecht zorgen.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-03-2014 02:36
@Leonardo,#40

wie bepaald wat de moeite waard is binnen of buiten het collectief?

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-03-2014 02:33
@Leonardo,

ik zie hier iemand met hoogmoedswaanzin,
geld deze theorie ook voor getraumatiseerde veteranen,gehandicapte,verkrachte,mishandelde,misbruikte,
zieken enz enz.

makkelijk praten zo als met miljoenen de ?carriere? in het materialisme voor je open ligt.
open haard uitzetten met een knopje,ergens anders verrekken er 2 miljard van de kou of honger.

maar we zijn perceptiewezens en we creeren onze eigen perceptie en 'carriere'...jaaaaaah.
now repeat i m free.

wat nu weer drie herhaalberichten en weer een superslecht voorbeeld van een youtubefilmpje?

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 02:16
#38 vladi

David Icke is er als individueel persoon in geslaagd om bewust veranderingen aan te brengen in een geconditioneerd programma van ideeën en denkbeelden dat meer de moeite waard is dan onze huidige werkelijkheidsbeleving. David maakt het gemakkelijker voor de volgende persoon om dat ook te doen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 02:08
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9_DepE3MWT E[/youtube]
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-03-2014 02:07
@Leonardo,#26

een vraag:meer de moeite waard is voor de volgende die dit kan overnemen?wie heeft baat bij wat?
wat jij schets heeft in de geschiedenis gebleken dat 'kan' opeens 'moet' word.

daar moet de mens zich tegen wapenen,maar hoe?

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 02:04
....I believe that the human race has developed a form of collective schizophrenia in which we are not only the slaves to this imposed thought behavior, but we are also the police force of it. David Icke
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 02:03
....Het ontdekken, begrijpen, veranderen en helen van het programma van basis-overtuigingen is de verantwoordelijkheid van iedere individuele persoon wiens leven is ondergedompeld in en wordt beheerst door dat programma. En iedere individuele persoon die erin slaagt om bewust veranderingen aan te brengen en een programma van ideeën te creëren dat meer de moeite waard is, maakt het gemakkelijker voor de volgende persoon om dat ook te doen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 02:01
Vladi/ Willem, jullie gebruiken iedere gelegenheid om de overhand te nemen op onderwerpen/artikelen ongeacht de inhoud ervan. Dat heet dan vrijheid van meningsuiting.

Jullie hadden in de tussentijd een geweldig artikel kunnen schrijven. Met jullie deskundigheid zullen veel artikelen overbodig worden. :-*
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 01:59
Vladi, je gebruikt iedere gelegenheid om de overhand te nemen op onderwerpen/artikelen ongeacht de inhoud ervan.

Schrijf maar een artikel met je grote mond. Laat maar eens zien uit wat voor hout Vladi gesneden is. Want zwammen zoals Vladi dat zegt kan iedereen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-03-2014 01:49
@Leonardo,#28

jij zwamt je wat af,'ik gebruik iedere gelegenheid'
2 keer praat ik tegen je,en 2 keer leert vladi je manieren.

wat deal?
jij gaat op de oude voet verder.
je bemoeit je met Willem en mij....kampen en klimaat enz.
nu weer met Willem,het bevalt jou allemaal niet klaarblijkelijk.

ik vind je een aanfluiting voor deze site.
dat is mijn mening,maar goed ik kan natuurlijk niet iedere 'redacteur' goed vinden,of ieder artikel.

reageren met goedkeuring misschien een idee voor jou? zoals ik het lees ben jij degene die felle discussies veroorzaakt en met sarcasme olie op het vuur blijft gooien.
ik zal me vanaf nu concentreren om met jullie op 1 lijn te komen,want dat is het doel.
allemaal op 1 lijn.......de lijn van wat eigenlijk??

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-03-2014 01:17
@Leonardo#20,

wow,ja uh hmm tja uaah graag gedaan?
als jij er zo over denkt....oke dan,zo had ik het nog niet bekeken Leonardo,dat ik nog eens iets zou betekenen voor
iemand.
mooi compliment.
wat zijn we toch eigenlijk best aardige wezens.

vladi hoopt dan ook dat ik u ook ooit zo kan complimenteren zoals u mij complimenteert.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 00:21
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=d88yEAZ_zK M[/youtube]
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 00:18
I believe that the human race has developed a form of collective schizophrenia in which we are not only the slaves to this imposed thought behavior, but we are also the police force of it.
David Icke
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 00:15
Have you ever wondered what your subconscious mind looks like? David Icke
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 18-03-2014 00:03
Willem!! zegt; Ik wil niemand overtuigen maar gewoon laten inzien dat wanneer we als mens weer willen worden wie we van oorsprong waren je jezelf niet zou moeten verschuilen achter wetenschap of angst maar dat we gewoon moeten leren accepteren dat er meer is dan de zichtbare wereld en dat het ons leven ook nu nog beinvloed

Kijk Willem!!, dit is nu precies waar dit artikel over gaat. Onbewust sluit het artikel aan bij jouw visie.

Vladi zegt; ...vladi mist het respect wat marcel messing geeft in een conversatie.

Neem ook eens een cursus bij Marcel Messing. Dat zou je vocabulaire ten goede komen. Misschien wordt je dan nog eens een gentleman. Terug reageren vanuit een ander artikel waar we een gentleman agreement hadden om de discussie uit een ander artikel te laten voor wat het is :-?

Jullie hadden in de tussentijd een geweldig artikel kunnen schrijven. Met jullie deskundigheid zullen veel artikelen overbodig worden.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Henny 17-03-2014 23:22
Willem, wil je eens weten hoeveel geld er gemoeid gaat in het wereldje van ufulogie? Doe daar maar eens onderzoek na en dan heb ik het nog niet over die mensen die graag eens in de kijker willen staan met één of ander opgeblazen verhaal. Het menselijke ego heeft dan ook meer redenen dan alleen het geld. En voor de rest ben ik het met je eens dat er veel meer is dan onze oogjes kunnen zien maar ik blijf daarbij veel dichter bij huis dan al die sprookjes over reptielen en weet ik veel wat nog allemaal.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 17-03-2014 22:58
Het ontdekken, begrijpen, veranderen en helen van het programma van basis-overtuigingen is de verantwoordelijkheid van iedere individuele persoon wiens leven is ondergedompeld in en wordt beheerst door dat programma. En iedere individuele persoon die erin slaagt om bewust veranderingen aan te brengen en een programma van ideeën te creëren dat meer de moeite waard is, maakt het gemakkelijker voor de volgende persoon om dat ook te doen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem..!! 17-03-2014 22:51
Die sprinkhanen werden in lang vervlogen tijden wel gezien evenals reptielen dat is allemaal uit ons erfelijk geheugen gewist door de "vooruitgang" als je het zo kan benoemen waarna onze antenne's zijn verschrompeld als het ware. Sommige mensen (zoals ik helaas) zien het wel zo af en toe en kunnen het ook vastleggen wederom zo ik heb gedaan. Want alles is er gewoon, wie echt open minded is zou er dus voor open moeten staan en niet alles in een ander perspectief moeten willen plaatsen. Ik kan alleen maar reageren vanuit mijn eigen ervaringen en daarom scherm ik ook nooit met links naar youtube of boeken die gelezen moeten worden want dan krijg je weer die "ja nee" discussies over andermans ervaringen. Van horen zeggen is altijd lastig te verdedigen wanneer je de behoefte hebt jezelf te verdedigen, ik niet in ieder geval. Ik heb jaren terug tot kort geleden al het een en ander laten zien aan Nexus en anderen en op zeer kleine schaal in de loop der tijd ook geplubiceerd en op een besloten forum geplaatst. Ik wil niemand overtuigen maar gewoon laten inzien dat wanneer we als mens weer willen worden wie we van oorsprong waren je jezelf niet zou moeten verschuilen achter wetenschap of angst maar dat we gewoon moeten leren accepteren dat er meer is dan de zichtbare wereld en dat het ons leven ook nu nog beinvloed. Zou het niet beter zijn wanneer je weet of ziet waardoor je wordt beinvloed? De meeste mensen blijven hangen in een door anderen gemaakte droomwereld en roepen dan om het hardst dat de ander wakker moet worden, zij die dat het hardst roepen slapen het diepst. Het reageren op een site als Bovendien zal er weinig aan veranderen neem ik aan maar Nexus mailde dat hij het leuk zou vinden wanneer ik na afwezigheid van een jaar weer zou reageren, dus ben ik daar weer mee begonnen. Maar de lol is er wel weer vanaf, ik heb meer te doen. Maar er zijn gelukkig ook mensen zoals Vladi onder anderen die echt open staan voor veel en waar ik ook nog van kan leren, Het hoeft niet zo moeilijk te zijn allemaal als sommigen zich maar niet zouden verloochenen en de droombeelden in stand zouden houden. Toen pissen plassen werd is het gezeik begonnen heb ik wel eens ergens gelezen, nou dat is een waarheid als een koe.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem..!! 17-03-2014 21:37
Je vergist je Henny, er zijn heel veel mensen die zaken ervaarden of zagen en vastgelegd hebben en die verdienen er geen euro aan. Wanneer je er van overtuigd bent dat het allemaal nonsens is is dat je eigen zaak uiteraard, het overtuigen van sceptici is iets van de vorige eeuw en het is ook niet de bedoeling daar verdere energie aan te besteden.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Henny 17-03-2014 21:26
Och kom... er vliegen overal rassen en aliens rond en meer dan 99% van de wereldbevolking heeft er nog ooit iets van gemerkt. Weet je wat dat allemaal is? Zijn gewoon ene paar vindrijke ego's die gewoon te lui zijn om zich met werkelijke waarachtige zaken bezig te houden en ondertussen geld verdienen met die onzin aan ons te verkopen. Het jammere is dat er nog altijd mensen zijn die daar met beide voetjes intrappen. In mijn ogen is alles menselijk van aard want wij zijn de creatie van de schepping en vliegende ronddraaiende biddende sprinkhanen horen daar zeker niet bij! Maar hé…ga u gang en ga van de wal naar de sloot. We praten over tien jaar nog eens hierover en dan ben je wel bijgedraaid. Wil je iets degelijk horen dan heb ik nog een leuk linkje voor je en dat is pas onderzoek. Om je vingers aan af te lekken buiten dan dat hij ook even iets te ver buiten zichzelf gaat op een moment maar voor 99% ben ik het ermee eens…

theparacast.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem..!! 17-03-2014 20:52
En dan kan je horen of lezen wat mensen vertellen over wat ze gezien hebben maar zo zijn er ook mensen die het zien en op foto en film zetten, tja, maar lezen en vertellen zonder bewijs is natuurlijk veel spannender en veel veiliger. Zo worden de dromen in stand gehouden. Maar dat is beter voor iedereen, Jack Nicholson zei het al mooi, You can't handle the truth..
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 17-03-2014 20:46
@Henny,

Je stapt zo makkelijk over het buitenaardse fenomeen heen dat ik je dit even wil laten zien. Let vooral op vanaf 4 minuten, daar doet Paul Hellyer een boekje open over hoe de verschillende rassen die hij kent eruit zien. Laat hem nu net in dit filmpje spreken over een soort die uitziet als een Bidsprinkhaan. Ik zou het hele filmpje even bekijken want ik ga meer hierover schrijven.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Qt1WVeyMqdo&feature=player_detailpage[/youtube]
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 17-03-2014 20:23
Vladi, bedankt voor je heldere onderbouwingen op de site. Dankzij jouw inbreng krijgen de artikelen een hogere waarde en vallen de puzzelstukjes in elkaar.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Henny 17-03-2014 19:05
Nou, neem dan 70 jaar en een paar honderduizend man de klok rond want die twintig jaar geloof ik ook niet. In feite zijn het gewoon blokken op elkaar maar natuurlijk is het de kunst te weten hoe ze die precies zo op elkaar hebben gekregen maar om dan direct daar aliens mee te verbinden vind ik veel te ver van huis. Laten we ook niet de andere prachtige tempels in Egypte vergeten en dat ook allemaal het werk van aliens?

nl.wikipedia.org/wiki/Egyptische_tempel
egypte-info-site.nl/tempels-egypte.html

Voor mij persoonlijk straalt het allemaal menselijk uit. Ik denk ook eerder dat een bidsprikhaan eerder een ondergrondse tempel zal uitgraven dan een bovengrondse :D
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 17-03-2014 18:49
@ Henny,

Het is onmogelijk om binnen 20 jaar, zo stelt de wetenschap en onze geschiedenisboeken, dat deze piramides gebouwd zijn. De materialen die ze toen hadden waren veelal van zacht metaal waarmee ze nota bene graniet uit moesten kappen op 0,05 millimeter nauwkeurig.

Even over de bouw van die piramides, even gewoon boerenlogica;


Benodigde bouwtijd
ca. 23 jaar

Lengte aan de voet
230,33m

Hoogte
146,59m

Helling van de zijkanten
51° 50' 40''

Gemiddelde afwijking t.o.v. geografische noorden
0° 3' 6''

Inhoud
2.600.000m2

Aantal gebruikte stenen
ca. 2.300.000

Gewicht per steen
ca. 2,5 ton

Gewicht van granieten dekstenen
50-80 ton

Benodigde arbeidskrachten
20.000-30.000

Dus, per jaar werden volgens de geschiedkundigen 2.300.000 stenen gedeeld door 23 jaar = 100.000 stenen met een gewicht van gemiddeld 2,5 ton. Deel ik dit weer door 365 dagen, werden dus volgens de wetenschappers 274 van die gigantische stenen per dag met metalen gereedschappen uit graniet geslagen, getransporteerd naar Gizeh en opgestapeld met een nauwkeurigheid die wij nauwelijks kunnen benaderen.

Wie gelooft dat?

Wat betreft de Bidsprinkhaanachtige buitenaardse die door de Remote Viewer gezien is. Dat is out of the box denken en moet je wel een beetje aanleg voor hebben, net als die mensen die out of the box denken en menen dat zich alles afspeelt binnen de sferen waar Joseph Rudolf over spreekt.

Op bovendien mag iedereen vinden en denken wat hij of zij wilt. Wij proberen eenheid te scheppen in de verschillende disciplines in plaats van onderscheid. Probeer daar een beetje aan mee te werken als je reageert, dat laatste geldt trouwens voor iedereen.

Groet,

Nexus
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 17-03-2014 18:38
vladi vind ook dat waarheid en informatie gratis moet zijn.
icke is multi-miljonair en leeft nog steeds???
prijskaartje symposium??google

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 17-03-2014 18:31
vladi mist het respect wat marcel messing geeft in een conversatie.

Willem,
bedankt voor het vertalen van het woord 'gechargeerd'
moest ik bijna gaan googlen :P
'incongruentie'

Leonardo,
u heeft tot nu toe evenveel info verstrekt als kritiek gegeven op reacties.
u maakt daarbij gebruik van omgekeerde psychologie.
u verwijt anderen met hetzelfde gebruik waarmee u verwijt.
het siert u niet en daarbij valt u met regelmaat in herhaling.
beeldspraak:

de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.
iedere ezel hoort zichzelf graag balken.

niemand weet iets vergeleken bij het alles.
en daarbij is Willem gewoon recht voor zijn raap.
ook vladi heeft moeten leren compromiseren,
dit neemt niet weg dat er geen onenigheid meer komt 8)

maar mijn mening is dat met name de voorbeeldfunctie,
in dit geval de redacteuren respectabeler en compriserender te werk moeten gaan dan reageerders.
er moet niet extreem beledigd worden of racisme natuurlijk,
we zijn dan ook geen kinderen meer?

ps ik heb nooit wat te klagen gehad op deze site Leonardo.
vladi is achteraf gezien wel vaak buiten het boekje gegaan,
heb ik van geleerd,nooit een redacteur commentaar op gegeven(bedankt voor het geduld lieve lichtwezens)
Nexus bedaarde me van tijd tot tijd en voorzag me dan van wijze informatie.
vladi en ik zijn daar dankbaar voor.

het is me dan ook heftige informatie waar de alternatieve media mee komt.

don't kill the messinger(die zich trouwens altijd nederig en beleefd opstelde,want anders...) :sad:
dat begrijpen we!!
maar don't kill the reaction either,respect that too.

bestudeer marcel messing eens voordat u commentaar geeft op reacties die op u zelf slaan,Leonardo.
be the master and don't spin the story wrong,
people are on the edge.

peace and respect....where is it??

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Hydra 17-03-2014 17:59
David Icke is mijn held. Ik heb een paar van zijn boeken gelezen en ik zo ontzettend graag een marathon lezing van hem willen bijwonen. Ik wil ook heel graag dat zijn boeken vertaald worden naar het Nederlands.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 17-03-2014 17:31
De essentie van informatie is om erover na te kunnen denken. Wil je er niet over nadenken dan kun je jezelf afvragen of deze informatie geschikt voor je is.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Henny 17-03-2014 17:29
Citaat:
Deze archonten staan ook bekend als de Annunaki. Annunaki zijn een buitenaardse beschaving van de planeet Marduk.
Sorry hoor maar hierover nadenken is verloren moeite. Puur egoïsche kletspraat door te ver buiten zichzelf te gaan... :zzz
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 17-03-2014 17:28
#9 Willem..!!
Ik heb nergens gelezen dat er iemand zoiets beweert.
....#6 Raymond..ik ben geen volger en wil het liefst ook niet gevolgd worden.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem..!! 17-03-2014 17:28
Misschien zijn er mensen die niet alles tot in den treure herhalen en cliché,s gebruiken maar wel degelijk weten waar ze het over hebben en juist daarom reageren, wel eens over nagedacht?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 17-03-2014 17:24
De essentie van informatie is om erover na te kunnen denken. Wil je er niet over nadenken dan kun je jezelf afvragen of deze informatie geschikt voor je is.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem..!! 17-03-2014 17:05
Leonardo schrijft "Als kritische volgers van informatie gaan beweren dat ze geen volgers zijn dan is het einde zoek"
Ik heb nergens gelezen dat er iemand zoiets beweert, maar er zijn mensen die niet volgen Leonardo.

Ook schrijf je "Als kritiek geen inhoud meer heeft en als functie dient om informatie te saboteren, dan kan er getwijfeld worden aan de inhoud van de kritische volger."
Op wat baseer je dit?

En deze regel "Er zijn altijd mensen die het laatste woord willen hebben om gewoonweg te heersen."
Welke mensen?

En dan deze "We creëren allemaal onze eigen realiteit."
Realiteit is realiteit, die creëer je niet zelf die is er gewoon of je het nu zien wilt of niet.

Henny, het lijkt allemaal verzonnen en bedacht en dat "ze" pyramiden bouwden is ook ver gezocht, maar ik kan je verzekeren dat er meer is tussen hemel en aarde dan je zou willen beseffen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Henny 17-03-2014 16:55
Citaat:
een Remote Viewer oog in oog heeft gestaan met een bidsprinkhaan achtig wezen dat hyperintelligen t bleek te zijn en betrokken was bij de piramides.
Ahah jonges toch aan toe, dit is toch echt een lachertje. Geloof die ego’s toch niet want dat is net als geloven in feeën en kabouters. Feeën bv. komen gewoon voort uit menselijke gedachten die bepaalde insecten menselijke karaktertrekken hebben gegeven en zo zijn de sprookjes geboren.

De piramiden zijn in mijn ogen gewoon gemaakt met heel veel mankracht, eenvoudige middelen en dit met een vleugje inspiratie van wiskundigen en architecten die wisten waar ze mee bezig waren. Zelf ben ik er dan ook van overtuigd dat onze Geliefden aan de andere kant er ook met een vingertje erbij in de pap zaten. We maken het volgens mij dan ook veel te ingewikkeld waardoor de natuurlijke eenvoud ons ontgaat en zo ook kennen wij hier niet meer de kracht wat een grote groep mensen kan bereiken. Neem maar eens honderdduizend man en laten we eens zien wat zij kunnen indien ze aangestuurd worden door een paar intellectuelen want in die tijd van Egypte waren ze niet zo dom.

Bedsprikhanen die een Tempel weten te bouwen. Dat wil ik zien :D
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 17-03-2014 16:41
Als kritische volgers van informatie gaan beweren dat ze geen volgers zijn dan is het einde zoek. Schijnbaar is de behoefte om te reageren ook een vorm van aandacht om gevolgd te willen worden. Als er geen behoefte is aan deze informatie, waarom is er dan de behoefte om te reageren.

Als kritiek geen inhoud meer heeft en als functie dient om informatie te saboteren, dan kan er getwijfeld worden aan de inhoud van de kritische volger.

Er zijn altijd mensen die het laatste woord willen hebben om gewoonweg te heersen. Het woord in deze moet de overhand krijgen op het onderwerp ongeacht de inhoud ervan. Dit gegeven zal ik op dit moment bestrijden door een tegengeluid te geven.

We creëren allemaal onze eigen realiteit. Zoals al gezegd in het artikel; Neem de uitspraak van Socrates als leuze voor wat komen gaat: ik kan je niets leren maar enkel tot nadenken aanzetten! Is dat niet de essentie van informatie?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Raymond 17-03-2014 15:27
Ieder mens heeft zijn eigen waarheid, ook David Icke
Ik zelf zit niet te wachten op zijn verhalen omdat ik mijn eigen waarheid leef en mijn pad volg.
Ik ben geen volger en wil het liefst ook niet gevolgd worden.
Maar als er geen behoefte is in nederland naar David dan is dat natuurlijk niet voor niets!!!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem..!! 17-03-2014 15:18
En om nog even gechargeerd te reageren (voor wie het niet weet chargeren betekent overdrijven) we kunnen het spel wel mee en door blijven spelen natuurlijk om de tere zieltjes niet te beschadigen als zodanig maar het in stand houden van achterhaalde onwaarheden in het menselijke beschadigd meer zielen dan echt open zijn en uiten waar je echt voor staat.

Mensen veranderen niet, erg genoeg is intellect verworden tot kopieer gedrag en nog slecht ook. Het denkvermogen van voornamelijk de jeugd is extreem laag de laatste 10 tot 15 jaar, slecht gecorrumpeerd onderwijs,vaccinaties en gif alsmede de communicatie middelen zijn daat volgens mij (en ook anderen uiteraard) debet aan. Maar ook ouderen ontkomen niet aan het volgzame, slaafse en kopieer gedrag. Homosexuelen hebben bijvoorbeeld jarenlang strijd gevoerd om eindelijk geaccepteerd te worden als volwaardig mens/burger (in de 60er jaren was het nog een taboe, vergis je niet) toen dat eindelijk lukte gingen ze zichzelf middels gaypride, gaygames etc weer afzonderen maar nu in clubverband, iets dat tegen de doelstellingen waren. Het Kerstfeest en dan vooral in "Christelijk" Amerika gaat over de (eventuele) geboorte van Jezus maar men geeft alle aandacht (middels omkoping, cadeau's) aan Satan Clasu, Santa Claus, Mensen zijn over het algemeen niets meer of minder dan robots, slaafse robots die slechts gedijen op vooroordelen van anderen. Dus als je iemand volgt en wanneer dit ook nog eens als positief wordt beaamd door de meesten kan je goed zien hoe het met het grootste deel van die mensheid is gesteld. Een paar veren in iemands kont douwen en schouderklopjes geven is makkelijk en dan ben je in no time de getapte jongen maar tegelijk degradeer je daar elke ontwikkeling mee tot nul.
Trouwens die Bidsprinkhaan types komen voornamelijk voor in Amerika, Canada enz hier in Europa is het weer even anders. Maar dit terzijde.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem..!! 17-03-2014 12:24
Je kan het gechargeerd vinden maar het ligt niet aan de nederlanders dat er geen boek van Icke wordt vertaald, Michelangelo "volgt" Icke al 20 jaar is dus een volgeling en dat is nu net waar Icke tegen ageert, het gaat om je eigen bewustzijn en niet om het volgen want dat is exact waar we vanaf moeten. En daarbij, het lezen van allerlei ontmoetingen met andere wezens is interessant Nexus, maar het zelf ervaren is wel even iets anders, ik ben ervaringsdeskundige zo je weet, dus wanneer je nog een keer iets gechargeerd vind denk dan aan je eigen opmerking in deze.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 17-03-2014 12:12
Nou...beide opmerkingen zij in mijn visie ietwat gechargeerd.

Het is een gegeven dat Nederland bij de landen hoort die het meest geconditioneerd zijn, net als de VS. Over en weer worden dan ook proefballonnetjes opgelaten in beide naties die bij goede ontvangst door het publiek geïmplementeerd kunnen worden in de hele Eurozone en de VS.
Dat ook de alternatieve media onderhavig is aan de invloed van hen die de dienst uitmaken mag duidelijk zijn, in toenemende mate zelfs.

Persoonlijk denk ik dat Icke top werk doet voor de mensheid maar hij slaat ook de plank wel eens mis, ook hij is maar een mens.

Wat ik wel vreemd vind is dat Icke blijkbaar alles kan zeggen wat hij wilt, niet enorm veel weerstand wordt opgeworpen. Waarom zou dat zijn?

Frappant wel dat de onthullingen van Courtney Brown een passage bevatten waarin een Remote Viewer oog in oog heeft gestaan met een bidsprinkhaan achtig wezen dat hyperintelligent bleek te zijn en betrokken was bij de piramides. Het wezen voelde de remote aanwezigheid en werd boos. De omschrijving van dat wezen komt overeen met de omschrijving van de wezens uit het boek Voyagers die ze daarin de Aethien noemen. De meest ontwikkelde belende soort......

De film heb ik nog niet gezien, ga ik straks op reageren.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 17-03-2014 12:10
Welkom Michelangelo. Een nieuwe rubriek op Bovendien met veel potentie...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem..!! 17-03-2014 11:27
Je kan David Icke eventueel benaderen en hem voor stellen het boek gratis voor hem te vertalen in het Nederlands Michelangelo. Dat lijkt me beter dan de schuld daarvan bij dé Nederlanders te leggen zo je schrijft, quote:"De Nederlanders die toch om hun open-mind en hun tolerantie bekend staan! " door dit te stellen laat je zien dat je zelf nog niet open minded genoeg bent om eigen initiatief te tonen en de problemen bij anderen neer legt.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen