vragen syrieDat onze media niet onafhankelijk is weten gelukkig steeds meer mensen. In dit artikel zullen enkele video’s geplaatst worden waarin journalisten van verschillende kranten en/of nieuwsorganisaties uitleggen hoe ons nieuws tot stand komt en dat ons nieuws alle behalve onafhankelijk is. Maar eerst wil ik met jullie een stukje doornemen dat het NRC van de week plaatste om aan haar lezers duidelijk te maken wat ze nu precies moeten weten en denken over het conflict in Syrië.

De tien vragen over Syrië van het NRC ( zij hebben dit weer van de Washington Post overgenomen ) waarmee de publieke opinie over Syrië een bepaalde kant uit gestuurd wordt.

 1. Tien vragen. Kan het niet in ééntje?
  2. Wat is Syrië?
  3. Wie is Assad?
  4. Hoe is de onrust begonnen?
  5. Hoe werd dat protest een oorlog?
  6. Wie vechten er nu tegen Assad?
  7. Welke rol speelt de Islamitische Staat?
  8. Wie wint er?
  9. Wat doet de wereld om de oorlog in Syrië op te lossen?
  10. En nu?

Volgens deze kranten is het conflict begonnen met een zelfontbranding van een man in Tunesië, uit onvrede met de gang van zaken. Dit zou geleid hebben tot de zogenaamde Arabische lente. Na Tunesië kwam Egypte, toen Jemen, Libië en vanaf half maart ook Syrië. Althans, dat schrijven de kranten.

Stap voor stap nemen wij de beweringen van de kranten even door en geven onze kijk op het geheel. Opmerkelijk is dat onze zienswijze gestaafd kan worden en die van de kranten op geen enkele mogelijke wijze. Wat zegt dat?

Kranten: In Libië en Syrië had dat de meest dramatische gevolgen. In Tunesië en Egypte werden de dictators na een paar weken afgezet. Maar in Libië brak een burgeroorlog uit tussen het leger van dictator Moammar Gaddafi en een verzameling lokale milities. Die werd gewonnen door de milities, die luchtsteun kregen van het Westen. Maar na de val van het regime weigerden ze hun wapens in te leveren en begonnen ze onderling te vechten. Deze burgeroorlog gaat nog steeds door en biedt een toevluchtsoord voor terroristen.

Bovendien: De Arabische lente is een vooropgezet en zeer goed gecoördineerd meerjarig programma van de westerse elite om het Midden Oosten te destabiliseren met als doel met verwijderen van ongewenste leiders zoals Moammar Gadaffi en Bashar Al Assad. Er was geen burgeroorlog in Libië, er lag enkel een aanklacht van de Verenigde Naties tegen Gadaffi. De aanklacht luidde dat Gadaffi tenminste 6 duizend van zijn eigen mensen geëxecuteerd zou hebben omdat deze een andere overheid wilden.

Dit schrijft wikipedia hierover;

Volgens de Libyan Human Rights League waren er in heel Libië begin maart reeds 6.000 slachtoffers. Een onafhankelijke controle van dit cijfer was niet mogelijk.

In werkelijkheid was Moammar Gadaffi de grote aanjager van een gouden munt ( dinar ) waarmee in plaats van de petrodollar betaald zou kunnen worden bij transacties met olie, gas etc. Dat viel in het verkeerde keelgat van de westerse elite die de petrodollar nodig hebben om hun oorlogen te kunnen financieren. In het stukje van de krant spreken ze over een dictator en regime, woorden die meteen al duidelijk maken welke kant de krant je uit wilt sturen. Ook tippen ze even het groene boekje aan van Gadaffi waarin staat hoe hij zijn land leiding wilt geven en welke rechten en plichten de Libiërs hebben. Even een stukje tekst uit een eerder artikel ( 2011 ) over Libië en Gadaffi.

De Waarheid over Libië

Kolonel Gadaffi wordt door de media vaak neergezet als een gek, een dwaas, een dictator en een bloederige tiran maar komt dit overeen met de feiten?

Libië bestaat uit 150 stammen, met twee hoofdgroepen, de Meghabra die leven in Trpolitania in het Westen van het land en de Wafallah die leven in Cyrenaica in het Oosten van het land.

Eerdere pogingen om deze stammen te verenigen door de Turken (1855-1911 ) en de Italianen ( 1911-1943 ) de voormalige koloniale heersers, faalden schromelijk, uiteindelijk werd het land verdeeld in twee delen.

 In 1959 werd er olie ontdekt in Libië maar koning Idris van de Senussistam  liet het oogluikend toe dat de oliemultinationals het grootste deel van de winst afroomden, de bevolking had het nakijken. Op 1 september 1969 greep Gadaffi de macht, hij trouwde

Vervolgens met een vrouw van de koninklijke Barqastam en verenigde het land.

Door het terugnemen van de oliewinsten voor het hele volk creëerde Gadaffi

Een sociaal paradijs. Er is geen werkloosheid, Libië heeft het hoogste GDP ( bruto nationaal product ) van heel Afrika, er is geen werkeloosheid, minder dan 5% is arm en zelfs nog minder mensen leven onder de armoedegrens, minder dan bijvoorbeeld nu in Nederland om maar eens een voorbeeld te noemen. De gemiddelde levensverwachting is 75 jaar en ook dit is het hoogste in heel Afrika en ligt zelfs 10% boven de gemiddelde levensverwachting voor de rest van de wereld.

Met uitzondering van de bedoeïenstammen en tuaregstammen, bezit elke Libische familie een auto en een huis. Er s gratis gezondheidzorg voor iedereen en gratis onderwijs. Slechts 18% van de bevolking is analfabeet ( bovengenoemde stammen ).

Gadaffi gaf vorig jaar nog aan elke burger 500 dollar, man, vrouw of kind, de populatie van Libië is 6,5 miljoen mensen groot.

Libië doet het ook goed op de index voor mensenrechten, de zogenaamde International Incarceration Index, ze staan hier op de 61ste plaats. Hoe lager de stand hoe lager het aantal opsluitingen. Als vergelijk, de VS prijkt fier op nummer 1 en het gemiddelde Westers land staat ver boven Libië. Er is nauwelijks misdaad en enkel rebellen en verraders worden hard aangepakt.

Iedereen die het groene boekje van Gadaffi eens heeft kunnen inzien weet dat hij een bedachtzaam en verlicht leider is. Libië is veelvuldig beschuldigd van terroristische daden maar de meeste van deze daden zijn valse vlag aanslagen door Westerse inlichtingendiensten ten behoeve van het omverwerpen van Gadaffi’s macht. Het meest recente voorbeeld is de Lockerbie-ramp, Libië kreeg de schuld in de schoenen geschoven maar inmiddels wordt bewezen geacht dat Libië er niets mee van doen had.

Obama wat laat met de aankondiging van CIA inmenging

De CIA en MI6 stoken al meer dan 30 jaar bevolkingsgroepen in het Oosten op tegen Gadaffi. Libië produceert extreem hoge kwaliteit olie en de productie ervan kost slechts 1 dollar per vat, de gemiddelde prijs elders ligt op 115 dollar per vat.

Woekerwinsten zijn verboden, de centrale bank van Libië is geheel eigendom van de staat en wordt ook als zodanig gerund, alle leningen aan de overheid zijn vrij van rente waarmee de overheid de burgers niet hoeft te belasten om de rente terug te betalen zoals dit in Westerse landen gewoon is. Misschien wel het grootste en belangrijkste verschil met de Westerse landen. Hier kennen wij een systeem van fractioneel bankieren, de bank mag geld uitlenen dat ze niet bezitten en er zelfs rente voor vragen, dit is dan ook meteen de belangrijkste reden voor de hoge schuldenlasten die Westerse burgers kennen. Zeker de eerlijkheid van het Libische bankensysteem is een doorn in het oog van de Westerse machten die zelf loonslaven zijn van de financiële elite. Iedereen zal zich uiteindelijk koeten onderwerpen aan het uitbuitingssysteem dat wij kennen, wie niet vrijwillig meedoet kan er zeker van zijn op het rijtje te komen van Terroristenstaten die aangepakt dienen te worden.

Nominaties zijn er voor Syrië, Venezuela, Bolivia, Noord Korea, Iran, etc. de zogenaamde Axes of Evil die feitelijk een veel eerlijker systeem hanteren dan wij maar dat is dan ook het probleem.

Die hele oorlog tegen Libië nu heeft niets te maken met het beschermen van burgers, wij zijn nu slechts enkele weken onderweg en nu al wordt duidelijk wat er werkelijk gaande is. Libië zal net als Irak en Afghanistan leeggeroofd worden van haar rijkdommen en vervolgens onderworpen aan een banksysteem dat gelijk is aan het onze, sterker nog, de zogenaamde rebellen hebben al een nieuw banksysteem in werking gesteld in de ‘ bevrijde gebieden’. Geef mij 1 plausibele reden waarom de mensen van Libië dat zouden willen!

 Bankiers hebben er weer een “Centrale Bank” bij

en precies dat is o.a. 1 van de doelen geweest voor deze nieuwe oorlog van de fin.elite, dit en de waterreserves van het land.

Zie deze link waarin de financiële belangen op een rijtje zijn gezet!

Uitpers nummer 132  

Toen wij het artikel over Libië schreven gaven wij al aan dat Syrië waarschijnlijk het volgende slachtoffer zou worden. Helaas werd die voorspelling werkelijkheid. Met precies dezelfde methodiek, het aanzwengelen van haat tegen de leider van het land, valse beschuldigingen die met geen enkel fotobeeld of video of zelfs een onafhankelijke waarneming gestaafd kan worden, betalen van huurlingen die de rol van rebellen spelen, begon de ellende in Syrië. Bovendien plaatste daar het volgende artikel over.

Uit dat artikel wil ik een stukje tekst halen omdat dit stukje tekst precies laat zien wat wij de laatste maanden geleerd hebben over de zogenaamde revoluties in de landen die heel toevallig op het verlanglijstje staan van de westerse elite.

Meerdere buitenlandse bronnen bevestigen de lezing van de Syrische overheid. Alleen de Westerse mainstreammedia vertellen dit soort zaken niet.

Die nieuwsberichten uit niet Westerse hoek bevestigen het volgende;

1. Het was geen vreedzaam protest zoals de Westerse media claimt, verschillende ‘demonstranten’ droegen wapens en gebruikten deze tegen de politie. “ De politie opende het vuur op gewapende demonstranten en doodde er vier.”

2. Uit de eerste berichten ( Israel News ), er zijn meer politiemensen gedood dan demonstranten. 7 politiemensen en 4 demonstranten. Dit is significant omdat je hieruit kunt afleiden dat de politie in eerste instantie overrompeld werd door de demonstranten die blijkbaar goed georganiseerd waren. Volgens de Syrische mediakanalen waren er ook sluipschutters op de daken die op demonstranten en op de politie schoten.

Wat duidelijk wordt uit de eerste berichten over Syrië is dat veel demonstranten geen demonstranten waren maar terroristen in een vooropgezet plan om te doden en brand te stichten. De samenvatting van het Israëlische nieuwsbureau somt precies op wat er aan de hand was; Syria: Seven Police Killed, Buildings Torched in Protests.

De protestbeweging van Daraa op 18 maart had er alle schijn van een opgezet plan te zijn om angst te zaaien en de president in diskrediet te brengen. Uit vooralsnog onbevestigde berichten lijken de Israëlische Mossad, Westerse inlichtingendiensten en een groep Salafisten, gesteund door Israel hier een hand in te hebben.

Andere bronnen wijzen ook naar Saoedi-Arabië die hier ook een rol in spelen als financierders van de ‘protestbeweging ‘.

Wat meteen opvalt in bovenstaande schuin gedrukte tekst zijn de landen en groepen die genoemd worden in het conflict met Syrië. Dat zijn dezelfde die vandaag geïdentificeerd zijn als financierders en verantwoordelijken voor de Islamitische Staat.

De VN, Europa, VS, Israël, Saoedi Arabië, Qatar en de VAE, roepen nu allemaal dat de hulp van de Russen aan de Syrische bevolking zorgt voor nog meer ellende en dat de Russen moeten stoppen met het elimineren van terroristen. Want, stellen de eerder genoemde organen en landen, er zitten ook goede terroristen tussen, waarmee ze willen zeggen, mensen die graag een regeringswissel willen zien, net als in Libië, daar hadden wij ook te maken met een Vrij Libisch leger. Wat is daarvan terecht gekomen en hoe ligt Libië er momenteel bij? Het zogenaamde Libische bevrijdingsleger, dat niets anders was dan een aantal huurlingen in dienst van de westerse elite, maakt het land dat al naar de mallemoer gebombardeerd werd om burgers te beschermen. De klacht tegen Gadaffi bleek een leugen, er werden geen 6000 burgers gedood, er werden alleen maar mensen gedood door terroristen in dienst van het westen. Dus 0 slachtoffers door Gadaffi. De dodenaantallen door de bombardementen van het westen op Libië lopen uiteen van 2500 tot ruim 25000 slachtoffers. Het westen heeft dus geen burgers beschermd, ze hebben doelmatig vele burgerdoden op hun geweten en hebben daarbij een goed georganiseerd en vreedzaam land totaal naar de middeleeuwen terug gebombardeerd. De chaos momenteel is niet te overzien.

Door de opmars van het Syrische regeringsleger in samenwerking met Rusland, Hezbollah en Iran, vluchten de terroristen in bosjes de grenzen over. In alle haast om de door het westen gefinancierde terroristen te redden werd een vredesproces opgestart waaraan de zogenaamde gematigde rebellen deel zouden nemen. Probleem echter, er bestaan geen gematigde rebellen, er zijn alleen maar huurlingen actief die betaald worden door het buitenland omdat het buitenland nu eenmaal de wens heeft uitgesproken dat Bashar Al Assad niet de juiste president is voor zijn volk. Het kletsverhaal dat hij een dictator is en dat het volk hem kwijt wilt wordt overschaduwd door de gigantische steun die hij in 2014 kreeg toen de Syriërs mochten gaan stemmen. Omdat de overweldigende steun van het Syrische volk niet overeen kwam met de wens van de westerse elite werden deze verkiezingen als illegaal bestempeld en wordt de gekozen president van Syrië door westerse entiteiten systematisch als dictator en moordenaar neergezet. Ook de vele moorden waarover de westerse kranten keer op keer schrijven kunnen ze simpelweg niet bewijzen. Vraag er maar eens naar bij de redactie van welke krant dan ook. Je krijgt een compleet kletsverhaal terug maar geen bewijzen.

Ook beweren kranten en nieuwskanalen dat de Russen heel veel burgerdoelen raken. Het staat werkelijk elke dag in de krant. Op de vraag waar deze dan vallen en of er bewijzen zijn wordt geen gehoor gegeven. De kranten schrijven het dus is het waar!

Momenteel probeert de westerse elite Rusland en Iran uit de tent te lokken door de grootste providers van de Islamitische Staat, Turkije en Saoedi Arabië, te vragen of ze willen deelnemen aan een grondoperatie in Syrië. De Syrische overheid heeft meermalen aangegeven geen verzoek te hebben gestuurd aan de coalitie die momenteel bommen gooien op scholen en ziekenhuizen in Syrië en Irak, Afghanistan en Yemen. Wetteloosheid geldt blijkbaar voor de westerse coalitie die op zich al illegaal is. Om bommen op een andere soevereine natie te gooien moer er eerst een oorlogsverklaring komen of een resolutie van de VN ( wat dat dan ook waard moge zijn ). Die zijn er niet, geen van beide. Daarmee worden de acties van de westerse coalitie van 64 landen geheel illegaal en strafbaar.

De grote vraag is wat de Russen, Hezbollah en Iran gaan doen wanneer SA en Turkije daadwerkelijk troepen over de grens met Syrië sturen. Ik heb het al eerder gesteld en doe dit weer. Wat wij momenteel waarnemen zijn de laatste stuiptrekkingen van een machtsimperium gebaseerd op vals geld. Oorlog is het enige dat ze in leven houdt omdat ze daar veel geld aan verdienen. Als Syrië samen met Rusland, Hezbollah en Iran nog enkele weken, maanden, hun gang kunnen gaan zullen de Islamitische Staat en alle andere gelinkte terroristengroepen verdwenen zijn. Dat is waarom er nu zo’n paniek is bij de westerse elite en dat is waarom wij vandaag in onze kranten en nieuwskanalen enkel nog leugens, halve waarheden en bewuste verdraaiingen te zien en te horen krijgen. Ze zijn in paniek, verliezen de grip en weten niet welke volgende stap ze eventueel nog zouden kunnen zetten.

Daarnaast hebben ze ook een probleem thuis. Mensen geloven de nieuwskanalen niet meer, ze geloven hun politiek niet meer. Het ene schandaal na het andere schandaal komt boven water en keer op keer komen de daders van die schandalen er met een berisping vanaf. De westerse burgers beginnen heel langzaam in te zien dat hun leiders niet zijn wie ze zeggen dat ze zijn, dat ze niet de belangen van de burgers behartigen maar de belangen van de elite. Dat is met de oorlog tegen Syrië en de interventie van de Russen pijnlijk zichtbaar geworden.

Nog steeds zijn wij ervan overtuigd dat Rusland en Iran goedwillend zijn en zeker het spel van de elite niet meespelen. Geen schulden meer aan het IMF, een centrale bank die elk moment losgekoppeld kan worden van het BIS bankensysteem ( Rothschild ) en aantoonbare technieken die anderen nog niet hebben, non lethal warfare, door middel van verstoringen via EM pulsen etc.

Bovendien zal al deze zaken in de gaten blijven houden en het kaft van het koren blijven scheiden. De mainstream doet het niet, dus doen wij het.

En voor de onverstoorbare journaalfans plaatsen wij ter afsluiting enkele filmpjes en teksten van mensen die voor journaals gewerkt hebben en een boekje open doen hoe ons nieuws gemaakt, c.q. gemanipuleerd wordt ten faveure van de elite.

Interview met Janneke Monschouwer

Verder willen wij je wijzen op de artikelen die Bovendien al van voor het begin van de westerse inmenging in Syrië schreven.

Reacties   

# petra 19-02-2016 18:23
Erdogan's Son Arrested for Massive Money Laundering in Italy, Might Go to Jail
awdnews.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 19-02-2016 18:33
Bilal Erdogan: Italy names Turkish president's son in money laundering investigation allegedly connected to political corruption
independent.co.uk/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Onlyyou 19-02-2016 11:07
Hoop wel dat de NATO duidelijke afstand neemt van eigengereide optreden vn Turkije?
Geen participatie meer in deze e eindeloze oorlog?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 19-02-2016 00:13
10 Times the CIA Used Secret Armies to Overthrow Foreign Governments
theantimedia.org/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 15-02-2016 14:02
De Turken maken een hele grote fout met het bombarderen van de Koerden in Noord Syrië. Dat wat velen dachten wordt door henzelf bevestigd. In Turkije zelf gaan meerdere stemmen op om Erdogan af te zetten. Irak en Libië krijgen beiden materiaal van Rusland en Iran en zullen steeds vaker aangeven dat ze geen coalitiebombardementen in hun land willen. De rol van de VS en consorten is uitgepoept in het Midden Oosten.

Als Rusland schiet op de Turkse stellingen kan niemand reageren want Turkije heeft een ander soeverein land aangevallen zonder dat het zelf daardoor is aangevallen. Of Rusland dit zal doen is nog maar de vraag. Hoe dan ook, het is duidelijk paniekvoetbal van de kant van de elite.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 15-02-2016 08:18
onderstaande
zou ik niet willen delen

wat gaat de media ervan maken..
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 17-02-2016 11:08
Ik zou nu wel eens willen weten wanneer er een vreedsame wereld ontstaat, en blijft bestaan, ik schiet al lekker op naar het einde, en zou dit nog graag mee maken.
Ik weet ook dat dit niet zonder grote offers zal gaan, van daar dat ik hoop dat Putin uitvoert, waar Jesus is blijven steken, en met het hemelsvuur het kwaad zal verbranden.
Klinkt jullie misschien vreemd in de oren, maar heus dat pamperen en nathouden wat Elias hier predict heeft nog nooit gewerkt, en zal ook nu weder om versagen, DUS !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 18-02-2016 10:47
ik deel de mening van nexus
maar
vind t wel
'risky' paniek voetbal
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 18-02-2016 10:50
nu midden oosten

toen
cambodja
salon.com/.../...

vietnam
www.asia-pacificresearch.com/.../5443351

enz
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 18-02-2016 10:52
The US secretary of state, John Kerry, says diplomats in Munich have agreed to a ‘nationwide cessation of hostilities’ in Syria, starting in a week. Kerry says the partial ceasefire ‘will apply to any and all parties in Syria with the exception of the terrorist organisations Daesh and al-Nusra, and any other terrorist organisation designated by the security council’. Kerry says the US, Russia and other powers agreed to ‘accelerate and expand’ the delivery of humanitarian aid immediately, bringing aid to besieged areas
theguardian.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 18-02-2016 12:52
@jenne of ze gewoon allemaal bij het vuilnis zetten
m.youtube.com/watch?v=JW6UA_2tV7g
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 13-02-2016 22:37
Journalist Eva Bartlett: "I'm Back From Syria.
The Media Is Lying To You!"

m.youtube.com/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 13-02-2016 19:03
we zijn op een cruciaal punt in de eindstrijd beland
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 13-02-2016 17:53
Dat de eindstrijd aan de gang is weten we, maar hoe hij zich gaat ontplooien, de voorspellingen zijn, kort maar krachtig; met atoom explosies !, en toch plaatselijk, of en etc.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 12-02-2016 21:08
de tekst op de grafsteen van Werner von Braun.

Psalms 19:1 the heavens declare the glory of GOD; and the
firmament sheweth his handywork.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 12-02-2016 19:07
Liberation of Aleppo: What the Western Media is Shy About Showing

sputniknews.com/.../...

Aleppo bevrijd!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 12-02-2016 14:41
In the ensuing months, Russia has made incredibly good progress against both the Rebels and the Terrorists.  They really are doing a lot of good. 

But this is interfering with Saudi Arabia's grand plans, Turkey's stolen-oil-money-profits and the intent of other Sunni Muslim countries to control Syria.  It is also riling the US who wants Assad out.
 
As Rebels Lose, Saudis Begin Talk of Invasion
 
Last week, Syrian forces, with Russian and Iranian help, began encircling the City of Aleppo, Syria.  When Saudi Arabia and its pals saw that Aleppo was being circled - and would fall - they knew that their entire effort to overthrow Assad would fall too.  Aleppo is a key Rebel/Terrorist stronghold and if it goes, the fight is done for the Rebels.
 
So last weekend, Saudi Arabia publicly floated the idea of sending 150,000 ground troops into Syria "to fight ISIS."  Well, everyone who knows what's really going on now, understands the Saudi's are full of shit.  They don't want to "fight ISIS" they want to help the rebels overthrow Assad!  Turkey wants to protect ISIS so they can keep grabbing boatloads of cash from the stolen oil. 
 
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 12-02-2016 15:14
Syria and Russia both read between the lines and saw the writing on the wall:  If foreign ground troops come in, it will not be to fight ISIS, it will be to support the rebels and overthrow Assad.  So Syria's Foreign Minister went public and said, No one should think they can challenge Syria's territorial sovereignty and anyone who tries will be sent home in a wooden coffin."  Then a member of the Russian State Duma (Parliament) publicly stated that "If any foreign troops enter Syria without permission from the Syrian government, Russia will consider that a declaration of war."
 
Late this afternoon, Defense Secretary Ash Carter announced he was "asking NATO allies to join a US coalition to send ground troops into Syria."  This is directly threatening the Russians

www.superstation95.com/index.php/world/885
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 12-02-2016 15:45
MAY is een poging. (n wanhopige)

US Defense Secretary Ashton Carter says the NATO military alliance may join a coalition purportedly targeting Daesh Takfiri militants in Syria and Iraq.
presstv.ir/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 12-02-2016 18:52
Russia Hits Back at UNSC Members Pressing for End to its Syrian Mission
Churkin said Russia had been discussing a possible Syria ceasefire and humanitarian issues with the United States.
“We have a number of discussions with the US, including the possibility of a cease-fire and also some humanitarian discussions,” he said.
Russia also said it has noted the “heightened interest of the Security Council in humanitarian matters” and will now propose to the UNSC to also revisit the humanitarian situation in crisis-hit Yemen and Libya, alongwith Syria.
globalresearch.ca/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 13-02-2016 23:39
"We Are In A New Cold War": Russia PM Delivers Stark Warning To NATO
zerohedge.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# waen 11-02-2016 16:41
www.npo.nl/.../correspondents-dinner-op-npo-1

Hier zit de nederlandse klucht op een hoop.
Zum Kotzen!

Een stelletje potentiele "wier haben es nicht gewusst" typetjes.
Alleen de vraag of ze daar mee weg komen?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 11-02-2016 16:10
een rechter aan het woord

The world is waking up, led by tiny Iceland, and now by the Americans. We have lived for a long time under the thrall of criminals, as have many other nations. The British and the French, the Germans, the Japanese, the Canadians, and the Aussies—- all direct victims of this same fraud and criminality, while the rest of the world has suffered both directly and indirectly from this plague of dishonest politicians, corrupt judges and the banks which have functioned as crime syndicates.

Please do your part to support this mighty effort to restore the peace, prosperity, and health of the whole Earth and the people living on it. Together, we are all the True Sovereigns— born to learn who we are, born to learn how to rule ourselves, born to be caretakers of each other and our beloved planet.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 11-02-2016 16:12
If you really are serious about knowing how to restore your freedom you need to put some effort into knowing how our freedoms are being robbed from us by fraud, deception, threat, duress, coercion, and intimidation every day of our lives and have been for over 100 years by the criminals who have hijacked our government, wealth, and heritage for their own gain and evil intentions.

www.annavonreitz.com
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 11-02-2016 10:43
Precies. De eindstrijd is definitief begonnen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 11-02-2016 09:17
Short End Of The Stick with Mike Harris:
Benjamin Fulford is the guest;
"let s get this planet back
and arrest the criminals"
veteranstoday.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 10-02-2016 22:26
Canada Sells Weapons to State Sponsor of Terrorism:

Opponents of Canada’s $15-billion arms deal with Saudi Arabia are taking Ottawa to court,
a move that could force the governing Liberals
to explain how they justify the sale to a human-rights pariah under weapon-export restrictions.

What this signifies is that Canada is selling weapons to a country which is supporting and sponsoring terrorist organizations.  
www.globalresearch.ca/.../5506886
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 10-02-2016 16:24
Volgens de Nederlandse media is het aan Turkije te danken dat er veel minder vluchtelingen uit Syrië naar Europa komen. Dat Rusland de Islamitische Staat en andere huurlingen in dienst van de Westerse elite bijna verjaagd heeft door de intense samenwerking met Iran en Syrië heeft daar natuurlijk niets mee te maken! :lol:
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 10-02-2016 15:29
Ook de Nederlandse Staat liegt hardop en dat wordt bij de nabestaanden van de MH 17 ramp nu pijnlijk duidelijk. Ze hebben zelf contact opgenomen met Rusland met de vraag waarom Rusland niets prijs geeft, want dat beweert de Nederlandse Staat.

Rusland heeft aangegeven dat ze daags na het gebeuren alle relevante informatie gedeeld hebben. Maar deze info wordt simpelweg genegeerd.
www.rt.com/news/331833-mh17-dutch-probe-ignore/
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 11-02-2016 06:39
ja, confronterend pijnlijk moet dit zijn,
dat nederland de gegevens van rusland wel had gekregen
maar niet vermeld heeft in de rapporten
en de familie van de slachtoffers gedurende anderhalf jaar hierover voorloog.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 09-02-2016 21:04
oke,dit gaat niet over syrie,maar wel over leugens.

als je eens goed wil lachen dan kijk dit moment in de docu....must see....ga naar 31.10 min. en pak de popcorn.
puppets on a string 'on the moon'

youtube:secret moon-nasa fake moon and mars hoax PROVEN.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen