syrie echte verhaalNatuurlijk! Noord Korea zit achter de cyberaanvallen, Assad doet de holocaust nog eens dunnetjes over, Rusland voert oorlog met een onzichtbaar leger in Oekraïne en de Westerse landen samen met een coalitie van Arabische voorbeeldstaten proberen de wereld te redden.

 

Bovenstaande schrijf ik met een behoorlijke dosis cynisme want als je de lezing boven gelooft, dan lees je waarschijnlijk alleen mainstream kranten en kijk je mainstream nieuws. Het hek lijkt van de dam want je kunt geen krant open slaan of ze staan vol met dit soort ongefundeerde onzin. Je kunt je er natuurlijk niets van aan trekken maar vergeet niet dat er nog steeds miljoenen mensen zijn die heilig geloven wat de kranten schrijven en nieuwsprogramma’s elke avond weer laten zien. Ze hebben geen tijd, geen zin, om het nieuws te toetsen of hebben er vrede mee dat anderen bommen op hun kop krijgen zolang het hier maar niet gebeurt. De kop in het zand steken dus.

Voor de zandkoppers bespreek ik dit onderwerp nog maar een keertje, deze keer met een rapport dat voor eens en altijd afrekent met de stelling dat Assad gifgas inzet tegen zijn eigen burgers.

Theodor Postol, een Amerikaanse raketgeleerde, windt er geen doekjes om heen met zijn conclusies. De inlichtingendiensten weten niet waar ze mee bezig zijn, rapporten die ze opstellen en aanleveren als bewijs voor de hele wereld blijken op verzinsels te zijn gefundeerd en niet op feiten. Niet alleen de gifgasaanval van 2013 maar ook de meest recente gifgasaanval ( echt of niet ) zijn uitgevoerd door de zogenaamde gematigde rebellen die met geld en wapens gesteund worden door Westerse landen en de bekende Arabische vazallen inclusief Israël. De officiële rapporten zijn inmiddels gecorrigeerd maar daar horen wij niets van in onze nieuwskanalen.

Korte metten maakt Theodor met de stellingen en aannames door inlichtingendiensten en waarschuwt tevens dat dit wel eens heel verkeerd kan aflopen als dit soort rapporten zondermeer voor de waarheid aangenomen worden.

Luister en kijk naar het verslag wat de collegae van KlagemauerTV maakten.

Theodore Postol: “Rapporten van het Witte Huis over gifgas zijn belachelijk!” 16.05.2017

Theodore Postol is een Amerikaanse gepensioneerde professor aan het gekende Massachusetts Institute of Thechnology”, kort MIT. Als professor voor wetenschap, technologie en nationale veiligheidspolitiek hield hij zich bezig met wapentechnologieën en hij onderzocht kritisch de Amerikaanse bewapeningspolitiek. Hij oefende in het begin van de jaren 90 veel opmerkelijke kritiek uit op de inzet van de Patriot-luchtverdedigingsraketten in de tweede Golfoorlog. Hij was ook een van de felste critici van de 'nationale raketafweer' van Amerika, een bewapeningsproject onder George W. Bush. Volgens Postol zou dat project bij reële omstandigheden nauwelijks kunnen functioneren.

Om die reden kwam hij - samen met het MIT - onder kritiek van het Amerikaans bestuur. In 2013 onderzocht prof. Postol de gifgasaanvallen van 21 augustus op Ghouta in Syrië. Een VN-onderzoek ter plaatse bewees het gebruik van het chemische ABC-wapen 'sarin' in sterk geconcentreerde vorm - dat door grondraketten zou zijn afgevuurd. Grondraketten worden vanaf de grond afgevuurd naar een doel op de grond. Volgens sommige berichten zouden daarbij zo'n 1729 mensen zijn omgekomen, volgens andere zo'n 281. Deze tegenstrijdigheid alleen al roept vragen op. De foto’s met kinderen, gepubliceerd door de rebellen, zorgden wereldwijd voor verontwaardiging.

De toenmalige minister van buitenlandse zaken, John Kerry, legde op 30 augustus een rapport van een geheime dienst voor, dat de Syrische regering verantwoordelijk stelde. De Amerikaanse president Barack Obama kondigde op 31 augustus een militaire aanval aan, als reactie op het voorval. Bijna precies een jaar voordien typeerde Obama de inzet van chemische wapens als “rode lijn”, waar een militaire interventie door Amerika zou worden overwogen indien die werd overschreden. In 2013 werd echter op het laatste moment een militair ingrijpen door Amerika afgewend, omdat de Syrische regering onder bemiddeling van Rusland inwilligde, haar voorraden chemische wapens volledig te laten vernietigen. Syrië trad op 14 september toe tot de conventie inzake chemische wapens. De 'Organisatie voor verbod van chemische Wapens”, kort OPCW, bevestigde op 4 januari 2016 dat de vernietiging van alle in Syrië gedeclareerde chemische wapens, was afgesloten. Prof. Postol publiceerde op 14 januari 2014, samen met de voormalige VN-wapeninspecteur Richard Lloyd, een gedetailleerd verslag waarin duidelijk werd uiteengezet waarom de Syrische regeringstroepen niet in vraag kunnen komen voor de gifgasaanvallen in Ghouta. Het rapport meldde dat de raketten met gifgas van een zodanig kort bereik waren, dat zij alleen konden worden afgeschoten vanuit een gebied dat toentertijd werd gecontroleerd door de rebellentroepen. Prof. Postol wees er ook op, dat aan de toenmalige president Obama eerst valse informatie werd gegeven door de geheime dienst. Die zijn echter nadien gecorrigeerd, maar dat werd nooit openbaar gemaakt.

Nu naar de recente “gifgasaanval” van 4 april 2017 in Chan Schaigun in het Noordwesten van Syrië, waar ongeveer honderd mensen stierven. Hoewel in de koppen van de toonaangevende media over een “vermoedelijke” gifgasaanval sprake was, was het voor talrijke westerse politici en media vanaf de eerste minuut duidelijk, dat de Syrische president Bashar al-Assad achter de “vermoedelijke” gifgasaanval zou zitten. Dat leidde tot de Amerikaanse raketaanval op een Syrische luchtmachtbasis, in de nacht van 7 april. Kla.tv berichtte daarover in de volgende uitzendingen: (zie: www.kla.tv/10270, www.kla.tv/10346, www.kla.tv/10353). NEDL.???

De “New York Times” publiceerde op 11 april een rapport van de geheime dienst uit het Witte Huis. Dat moest bevestigen dat het Syrische regime de chemische aanval in Chan Schaigun tegen haar eigen bevolking zou hebben uitgevoerd. Op grond van de voorgelegde documenten komt prof. Theodore Postol echter tot een heel ander besluit. Het rapport van de geheime dienst bevat als belangrijkste bewijs voor de luchtaanval, foto’s van een explosiekrater, die zou ontstaan zijn bij het afwerpen van de gifgasbom. Prof. Postol bewijst daarentegen overtuigend, dat een granaat met zenuwgas door een grond-springlading tot explosie werd gebracht. Het rapport van de geheime dienst van de Amerikaanse re regering is fout, zonder bewijzen en zonder concrete kennis. Postol zegt: “Het rapport van het Witte Huis is op veel niveaus - eerlijk gezegd - belachelijk.” Postol zegt dat dit rapport bijna met zekerheid politiek was gemotiveerd om een raketaanval te rechtvaardigen. Zijn slotsom is opmerkelijk. Citaat: “Wij moeten onderzoeken, hoe zo’n vals rapport van de geheime dienst kon ontstaan op het hoogste niveau van onze regering. […] De confrontatie met Rusland heeft potentieel om te escaleren. Als dat gebeurt vanwege valse rapporten van de geheime dienst, dan is dat een heel ernstige zaak.

Nu volgt het interview van 13 april dat de internationale televisiezender RT met Prof. Postol had, waar hij uitvoerig stelling neemt tegen het recente rapport van de geheime dienst van Amerika.

Uitgetypt interview: Interviewer van RT: “Professor, u zegt in uw beoordeling van het rapport, dat er overeenkomsten zijn met 2013 in Ghouta, toen er beschuldigingen waren tegen Assad die meer dan 100 mensen zou hebben omgebracht. U hebt ook het incident van 2013 onderzocht en bent tot de conclusie gekomen dat de Amerikaanse geheime dienst alweer verkeerd was. Kunt u zeggen welke overeenkomsten er zijn?” Theodore Postol, Professor of National Security Policy, MIT: Ik denk dit een indicatie is dat er - met betrekking tot de geheime diensten van Amerika - een extreem probleem in het systeem is. Dit speciale rapport laat duidelijke parallellen zien met het rapport dat is verschenen onder de regering Obama. Dus: beweringen die niet waar kunnen zijn! Een voorbeeld: Zij beweren dat Amerikaanse infraroodsatellieten de start en de inslag hebben waargenomen van de gebruikte sarin-munitie. Dat is niet mogelijk. Amerikaanse infraroodsatellieten zijn heel goed en kunnen zeker de start zien van een raket. Zij kunnen echter niet zeggen waar de raket is geland, omdat er geen explosie was. Zij kunnen alleen de flits van een explosie waarnemen. Dat is dus al heel verkeerd. En geen enkele expert van de geheime dienst die zijn vak kent, zal beweren dat zulke gegevens voorhanden zijn. Dat is dus verzonnen.” “… Het duidt op de bereidheid van hooggeplaatsten in het Witte Huis, valse beweringen van de geheime dienst te benutten, om politieke argumenten te brengen. Dat is een ernstige, niet te tolereren situatie.” Interviewer RT: “Professor, ik heb in 2013 bericht over de G20 top. Obama kwam naar St. Petersburg voor ondersteuning voor een invasie in Syrië. De stelling waarop de redenering was gebaseerd, was de zogenaamde chemische aanval van de regering Assad op Ghouta. Nu is de situatie zeer gelijklopend. Denkt u dat er een onderzoek ter plaatse kan zijn, zoals Moskou dat eist?” Professor Theodore Postol: “Ik denk dat een rationele aanpak twee onderzoeken zouden moeten zijn. Een internationaal onderzoek, waarschijnlijk in het kader van de VN, omdat de Russen en de Amerikanen eigen belangen hebben. Bij de VN kunnen Russen en Amerikanen echter hun argumenten inbrengen. Het tweede onderzoek zou een Amerikaans onderzoek zijn. Wij moeten onderzoeken hoe zo’n vals rapport van de geheime diensten kon ontstaan op het hoogste niveau van onze regering. Dat is iets heel ernstig. De confrontatie met Rusland heeft het potentieel te escaleren. Als dat gebeurt vanwege valse rapporten van geheime diensten dan is dat een heel ernstige zaak.” Professor Theodore Postol: “Bovendien zou ik zeggen dat zo’n onderzoek dit rapport ook volledig moest onderzoeken ... wat toentertijd is gebeurd toen Obama ertoe werd gebracht om te denken dat er een aanval van de regering Assad was geweest. Nadat Obama aanvankelijk geloofde dat het Assad was, werd hem dan gezegd dat dàt niet persé het geval moet zijn. Oorspronkelijk werd hem dus valse informatie gegeven, die nadien gecorrigeerd werd. Dit werd echter nooit openbaar gemaakt.”

Verklaring van de professor over het rapport van het Witte Huis: “Het rapport van het Witte Huis is op veel niveaus - eerlijk gezegd - belachelijk. Men neemt aan dat er niet gemanipuleerd werd met de fotografische bewijzen. Ik denk dat dat een moedige veronderstelling is. Dan interpreteert men de fotografische bewijzen verkeerd en komt tot het resultaat dat het het tegendeel is van wat er te zien is. Ik denk dat dit rapport - bijna zeker - politiek gemotiveerd was. Mijn persoonlijke inschatting is, dat geen enkele geheime dienst- officier van Amerika, die op een of andere manier bezorgd is om zijn reputatie, dit rapport zou ondertekenen.” Verklaringen van de professor over de aanval met chemische wapens: “Als men naar de munitie kijkt, is er een stuk buis dat gewoonlijk wordt gebruikt om artillerie-raketten te vervaardigen. Het ziet eruit alsof het plat op de grond is gelegd, met daarover een springlading. De werking van de springlading heeft de houder zijdelings vernietigd. Het ziet eruit als een zelfgebouwd apparaat om gas vrij te maken, en niet als een explosief of exploderend projectiel. Verklaringen van de professor over Amerikaanse vooroordelen over Rusland: In het Amerikaanse systeem zijn er diepgewortelde vooroordelen over Rusland, maar niets van wat Rusland doet – vaak zijn het reacties op handelingen van Amerika – niets daarvan is agressief en het wordt niet eens geanalyseerd. Niemand stelt de vraag: “Was dat misschien een reactie op iets van wat wij hebben gedaan,” Het ziet er voor mij zo uit, alsof wij een massa dingen hebben gedaan, die veel handelingen van de Russen duidelijk zouden maken. Die worden echter gewoon voorgesteld als agressief, zonder inschatting van hun motovatie of wat het heeft uitgelokt.”

 

Bronnen/Links:

http://sts-program.mit.edu/people/emeriti-faculty/theodore-postol/
https://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_Postol#Syria
www.heise.de/tp/features/Raketenabwehr-schiesst-scharf-3451829.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Giftgasangriffe_von_Ghuta
www.neopresse.com/politik/naherosten/giftgas-syrien-wir-wurden-vorsaetzlich-belogen/
https://s3.amazonaws.com/s3.documentcloud.org/documents/1006045/possible-implications-of-bad-intelligence.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Giftgasvorfall_im_April_2017_in_Syrien
www.rubikon.news/artikel/giftgasmassaker-war-false-flag-operation
www.heise.de/tp/features/Giftgas-Angriff-in-Chan-Scheichun-Die-Fakten-des-Weissen-Hauses-sind-keine-3685499.html
https://deutsch.rt.com/international/49163-mit-professor-giftgas-syrien-bericht-geheimdienst/
www.youtube.com/watch?v=ymBj5qKDKKk

Gisteren werd een video gepubliceerd waarin de Witte Helmen uit naam van El Qaida een onderscheiding krijgen voor hun werk als verborgen soldaten.

“Second, a message of thanks and gratitude to the hidden soldiers of our revolution,” Jaber said. “On top of the list are the parents of the martyrs and the men of the White Helmets.”

http://www.globalresearch.ca/video-shows-syrian-white-helmets-accepting-award-from-al-qaeda/5591182

Reacties   

# janmaat 28-05-2017 16:12
Kwam net deze tegen, wat is waar?


Dit Zijn De Mensen Achter NineForNews, Niburu.co …: youtu.be/t7IIEZ9dfeA
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 28-05-2017 17:42
Nexus heeft in het verleden ook bij niburu.co gewerkt.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 27-05-2017 20:25
Poland PM: Europe, Rise From Your Knees, Reject New World Order
‘’Where are you going, Europe? Get up off your knees. Get out of your lethargy. Otherwise you will be crying every day for your children’’, she warned, stating that Poland has no intention of accepting Brussels-imposed migrants.
lena-mozya.ru/.../...

‘West exploits Africa’: Man breaks minute of silence in Berlin over migrant deaths
The formal minute of reflection turned into a desperate cry for change, however, when a man in the crowd broke the silence, shouting, "What is happening here is wrong.”
“It’s hypocrisy. Why do people flee? Because it is bad for them where they are. Why is Africa bad for the people? Because the West exploits Africa."
rt.com/.../389868-west-exploits-africa-migrants
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 27-05-2017 19:14
A SHADOWY INTERNATIONAL mercenary and security firm known as TigerSwan targeted the movement opposed to the Dakota Access Pipeline with military-style counterterrorism measures, collaborating closely with police in at least five states, according to internal documents obtained by The Intercept.
theintercept.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 27-05-2017 17:56
Amnesty International: US Gave ISIS $1 Billion Worth of Arms in 2016
humansarefree.com/2017/05

In 2015, the US gave $1.57 billion worth of equipment to Iraq to help them fight ISIS through the Iraq Train and Equip Fund.
Now it has been revealed they also funded the enemy, providing them with weapons.
Tens of thousands of assault rifles, hundreds of mortar rounds and armored Humvees were among the equipment given to ISIS in Iraq, Amnesty said.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 27-05-2017 18:19
Hawaii Rep. Gabbard went to Syria on a secret fact-finding mission to wade through the lies and propaganda and find out what is really happening on the ground.
Immediately on her return CNN booked her for an “exclusive” interview – and Gabbard told them exactly what they didn’t want to hear: she has proof the Obama administration was funding ISIS and Al-Qaeda.
minuut 4
m.youtube.com/.../


(amnestyreport:
amnesty.org/.../...)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 27-05-2017 20:18
Nederlandse regering steunt terroristen. Waarom roept dit geen enkele discussie op?
De Nederlandse regering steunt sinds 2015 ‘gematigde gewapende groepen’ in Syrië. Het kabinet Rutte heeft hiervoor ruim 21 miljoen euro uitgetrokken.
Minister Koenders wil de specifieke namen van deze groepen niet noemen, maar wilde wel kwijt dat het gaat om groepen rond het Vrije Syrische Leger.
Hij erkent dat de Nederlandse hulp in handen kan vallen van terreurgroepen als IS en al-Nusra, maar toch roept de steun van onze regering aan gewapende groeperingen geen discussie op.

In de VS is die discussie er wel. Congreslid Tulsi Gabbard heeft daar een wetsvoorstel ingediend om de Amerikaanse overheid ervan te weerhouden steun te verlenen aan terreurgroepen.
www.ninefornews.nl/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 26-05-2017 22:03
COSMIC DISCLOSURE: BOYD BUSHMAN'S DEATHBED TESTIMONIAL
spherebeingalliance.com/.../...


UK GOVERNMENT TO RELEASE ALL “SECRET” BRITISH UFO SIGHTING FILES AFTER ELECTION NEXT MONTH
collective-evolution.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 26-05-2017 20:49
The Terrible TRUTH About the Manchester Attack, the British Government & ‘Salman Abedi’…
theburningbloggerofbedlam.wordpress.com/.../...
Extremist/terrorist networks and sleeper cells in the West are almost certainly being kept in place (with or without their own knowledge) by various Western intelligence agencies in order to be utilized whenever they’re needed for these kinds of attacks.

The key thing to understand is that these Salafist/extremist groups were working in collusion with the British government.

The first thing that should be understood is that the CIA and the British state (and MI6), along with others (including the Saudis) absolutely wanted them to do this too.
-
(The LIFG’s leader is Abdelhakim Belhadj. Belhadj (or ‘Abel Hakim al-Hasidi’) was an Al-Qaeda leader, and moreover a CIA/MI5 collaborator.
Also known as the ‘butcher of Afghanistan’, Belhadj was long known to be a British/CIA intelligence asset and an asset for the Vitol Oil company. In 2011, during the bloody violence, he was sent to take control of Tripoli. Not long after the NATO/Al-Qaeda operation to overthrow the Libyan state, Belhadj (pictured below with Senator McCain and others) became a senior part of ‘ISIS’ in Libya.)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 26-05-2017 07:16
Vladimir Putin yesterday  said that “95% of the world’s terrorist attacks are orchestrated by the CIA,” and the St. Petersburg metro bombing must be investigated “with this in mind.“
Putin affirms that the CIA is a rogue element of the Deep State, and “an expression of the will of world oligarchy and their vision for a New World Order.“
geopolitica.ru/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 26-05-2017 07:17
Philippine President Duterte Fears CIA Assassination, Blames U.S. for ISIS Presence
In the wake of a recent Daesh (ISIS) attack that claimed one of his country’s cities, Philippine President Rodrigo Duterte has expressed concern that the U.S. may be seeking to destabilize the country, even suggesting that the U.S. could attempt to assassinate him. This comes ahead of the Philippines attempting to stray away from US influence.
www.mintpressnews.com/.../228179
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 26-05-2017 19:03
Russia & Philippines sign defense cooperation agreement, reaffirm unity against terrorism
rt.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 26-05-2017 20:30
SYRIA’S ASSAD JUST EXPLAINED HOW AMERICA REALLY WORKS

Syria’s president Bashar al-Assad: No, the United States always seeks to control all the states of the world without exception. It does not accept allies, regardless of whether they are developed states as those in the Western bloc, or other states of the world. Every state should be an American satellite. That is why what is happening to Syria, to Korea, to Iran, to Russia, and maybe to Venezuela now, aims at re-imposing American hegemony on the world, because they believe that this hegemony is under threat now, which consequently threatens the interests of American economic and political elites.
activistpost.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 26-05-2017 20:31
ISIS battles for control of Philippine city of Marawi, Rothschild-backed coup underway
Philippine president asks Russian President Putin for an arms loan to fight ISIS
www.intellihub.com/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 26-05-2017 20:32
America’s “Unspoken War” against Africa: US Special Forces Now Carry Out 100 Missions ‘At Any Given Time In Africa’
www.globalresearch.ca/.../5591903
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 26-05-2017 22:00
Egyptian President Calls Out Trump And Saudi Arabia For Aiding And Abetting Terrorism
activistpost.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 25-05-2017 11:48
The Death of DNC-Linked Shawn Lucas (The Office of the DC Medical Examiner)
projectastral.net/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 24-05-2017 21:47
U.S. Partially Responsible for Manchester Terror Attack
theantimedia.org/manchester-terror-attack-agree/

Deliberately targeting innocent, defenceless children and young people who should have been enjoying one of the most memorable nights of their lives.”
The slaughter of defenseless children is exactly what the U.S. and U.K. enable Saudi Arabia to do in Yemen, yet this is never deemed to be an issue or have any relevance to the events unfolding in the U.K. right now.
Is anyone starting to see a pattern here?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 25-05-2017 07:41
Lockheed Martin, Boeing and Raytheon are the Big Winners in Saudi Arabia’s Massive Military Buildup
Additional details are emerging about President Donald Trump’s $109.7 billion arms deal with Saudi Arabia that was formally signed on May 20. Some of the big winners in the deal include defense industrial giants Lockheed Martin, Boeing and Raytheon among others. The massive arms deal had been in the works for the past two years and was coordinated via the U.S.-Saudi Arabia Threat-Based Security Cooperation Working Group.
www.globalresearch.ca/.../5591751
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 24-05-2017 19:08
ISIS Terrorist Attack in Manchester? 17 Days Before Crucial UK Elections
www.globalresearch.ca/.../5591665
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 24-05-2017 17:02
SBU orders to destroy all evidence of the conducted special operation MH17
thesaker.is/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 24-05-2017 17:26
je zou als weldenkend mens toch willen dat ALLE bewijsmateriaal omtrent zoeen ramp in een museum terechtkomt,zodat iedereen die na ons komt dit vrij kan bekijken.

de omgedraaide wereld!

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 24-05-2017 18:48
mee eens vladi
Netherlands covers up secret pact controlling investigation of MH17 crash
www.wsws.org/en/articles/2014/11/22/mh17-n22.html
2014
On Wednesday, however, Dutch prime minister Mark Rutte’s government issued a statement rejecting all Freedom of Information Act (WOB) requests by Elsevier into 17 documents relating to the JIT pact. It said that the benefits of disclosing information about the MH17 investigation were outweighed by the risk of damage to the Dutch state’s relations to other states and world bodies.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 24-05-2017 21:10
2 dagen geleden
Bindend referendum van de baan; PvdA, GL en D66 trekken hun handen ervan af
De Kamerleden Gijs van Dijk (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks) zeiden tegen Nieuwsuur dat ze het bindend referendum niet meer verdedigen. Later sloot Rob Jetten (D66) zich erbij aan.
Oekraïne
Van Dijk en Özütok zouden het voorstel verdedigen in de Tweede Kamer, maar zijn teruggefloten door hun partijen. Die willen hun eigen voorstel niet meer ondersteunen na de verwarring rond het Oekraïne-referendum: de uitslag van het referendum werd door diverse betrokkenen verschillend uitgelegd en uiteindelijk kwam het kabinet met een nieuwe goedkeuringswet voor het verdrag tussen de EU en Oekraïne.
nos.nl/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 23-05-2017 12:03
Geheim agenten vertellen uitgebreid over valse vlag aanslagen gepleegd in West-Europa
hieruit blijkt dat terreur op Europese bodem in het verleden voornamelijk blijkt te zijn veroorzaakt door eigen geheime diensten en die van ‘bevriende naties’. Ook zien we dat mainstream media van o.a. Nederland in het verleden systematisch de verkeerde partijen als dader aanwezen en daarmee veel angst en boosheid onder de bevolking op heeft geroepen richting totaal verkeerde partijen.

De andere 4 delen van deze 5 delige documentaire serie zijn ook zeer de moeite van het bekijken waard. Je zult voorgoed met een andere blik naar de wereld kijken. En stuur deze documentaire serie vooral ook door aan politie agenten, mensen in het leger, journalisten en de 2500 mensen die in Nederland bij geheime diensten werken. Het is van essentieel belang dat juist mensen in die posities weten wat er speelt op dit gebied.
This 5-part documentary is a great expose on the national surveillance state that has arisen over the last 50-100 years. Manipulating elections, overthrowing foreign governments, and secret assassinations are just a few of the heinous acts committed in the name of national security.
worldunity.me/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 23-05-2017 10:02
UK THREATENS TO QUIT BREXIT TALKS OVER EXCESSIVE ‘DIVORCE PAYMENT’ DEMANDS
zerohedge.com/.../...


Trump hands Saudi Arabia $380 billion, days later ISIS celebrates Manchester Ariana Grande attack

Days after US President Donald Trump signed $380 billion in business deals and a whopping $110 billion in arms sales to ISIS sponsor Saudi Arabia, a terrorist attack that has all the hallmarks of an ISIS/ISIS inspired attack at an Ariana Grande concert in Manchester UK unfolds.

We can not forget that the UK has also sold Saudi Arabia billions of pounds worth of arms, which have gone towards bombing Yemen and we are certain, funneled to ISIS jihadists in order to keep the fight going in Syria.

theduran.com/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 23-05-2017 18:34
Watch: Terrorism training exercise at Trafford Centre hailed a 'great success'
The dramatic training exercise saw a ‘suicide bomber’ detonate a device at the attraction – killing and injuring dozens of ‘shoppers’
manchestereveningnews.co.uk/.../...

Video
Greater Manchester Police sorry for 'Muslim terrorist' exercise
Police who staged a mock attack featuring a bomber shouting "Allahu Akbar" have been forced to apologise for racial stereotyping.
The exercise at the Trafford Centre was to test the response of emergency services.
10 May UK
bbc.com/.../...
source leak project
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 24-05-2017 21:56
Why they use numbers like 22, Manchester
m.youtube.com/.../

(Coincidence? These Terrorist Attacks Occurred on the 22nd
heavy.com/.../...)
manchester attack 22-05-2017
woolwich attack 22-05-2013
london attack 22-03-2017
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 25-05-2017 07:38
ARIANA GRANDE AND THE ILLUMINATI BETA KITTENS OF POP CULTURE
wakingtimes.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 23-05-2017 10:01
Ron Paul Issues Dire Warning: If Trump Disobeys The Deep State He Will End Up Like JFK
conspiracy.trendolizer.com/.../...

Breaking: USA Is Under Attack By The “Deep State” — That’s The Real Constitutional Crisis
www.globalresearch.ca/.../5591257

A major new study out of Harvard University has revealed the true extent of the mainstream media’s bias against Donald Trump
zerohedge.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 22-05-2017 21:30
Shocking Testimony From Surgeon Who Operated On Seth Rich
Below are some addition information
on the Seth Rich assassination and coverup.

ascensionwithearth.com/.../...


Seth Rich Plot Thickens:
"DC Insider" Speaks Of "Complete Panic" At Highest Levels Of DNC

zerohedge.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 23-05-2017 12:10
What will happen if this all comes crashing down?
My prediction is that, if this happens, mainstream America will stop dead in its tracks. The world won’t make sense anymore.

So please be ready. Please be alert. If this opening presents itself, we all need to be prepared to leap into action and shove as much truth as we possibly can into it right away, kill the propaganda machine, and purge the lies that have indoctrinated mainstream America once and for all.
This could be a once-in-a-lifetime opportunity.
medium.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 21-05-2017 19:34
!!Entering Into The Spirit World, O.B.E.s; William Buhlman
m.youtube.com/watch?v=Wd7OaX3w1go
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 22-05-2017 16:43
DMT

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Onlyyou 21-05-2017 13:06
Als belasting plichtige draag ik daar ongewild aan bij?
MOET TOCH EIGENLIJK NIET KUNNEN.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 21-05-2017 06:34
GIANTS Of The Bible
REAL And Still Alive
m.youtube.com/watch?v=hWdMetSpQuY
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 21-05-2017 06:20
zilver goud diamanten
The Secret Society That Controls The Precious Metal Market
m.youtube.com/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 20-05-2017 10:02 Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 19-05-2017 23:03
Yet Another Coup Is Brewing Within the Trump Administration
theantimedia.org/.../

The Assault on Trump
www.globalresearch.ca/the-assault-on-trump/5590826
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 20-05-2017 07:35
Special Counsel Investigating Trump Campaign Has Deep Ties to the Deep State

Former FBI agent and 9/11 whistleblower Coleen Rowley says former FBI head Robert Mueller, now appointed to investigate the Trump campaign's ties to Russia, participated in covering up the pre 9/11 role of the U.S. intelligence agencies and the Bush Administration, helped create the post 9/11 national security/surveillance state, and helped facilitate the pre-Iraq war propaganda machine
therealnews.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 20-05-2017 07:45
All You Need to Know About James Comey
James Comey, the now former head of the FBI, is also the former General Counsel of Lockheed Martin, the largest defense contractor and weapons manufacturer in America and a former hedge fund advisor.
Lockheed Martin used to run significant information and payment systems at the Department of Defense. They appear to have spun their subsidiary out of the company after DOD closed their fiscal 2015, with $6.5 trillion of undocumentable adjustments.  I wrote about it recently in Lockheed Cuts and Runs and Crazy Man vs. Criminal: Cut and Run, Monica Lewinsky and Real Trouble Ahead.
This is all part of our ongoing coverage of the ongoing financial coup d’etat and trillions of missing money: See Financial Coup D’Etat & Missing Money: Links and Financial Coup & Missing Money: Quotes

Here is a description of the FBI’s legal powers and authority. If the US government is missing trillions of dollars, don’t you think it is the FBI’s highest priority to figure out where the money went and get it back?
solari.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 20-05-2017 18:51
Trump Strikes Arms Deal With Saudis worth $350 Billion

Trump is also expecting the Deep State crowd to shut up for a week as the deal “supports tens of thousands of new jobs in the US defense industrial base” which really means huge profits for the war manufacturers.

The UN has appealed for $2.1 billion to prevent the “starving of an entire generation” in Yemen. But it says a lack of funds is not the only issue of concern in the war-torn country, amid reports that the strategic port of Hodeidah may be targeted by the Saudi-led coalition.

“On average, a child under the age of five dies of preventable causes in Yemen every 10 minutes,” Guterres said. “This means 50 children in Yemen will die during today’s conference, and all of those deaths could have been prevented,”
geopolitics.co/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 19-05-2017 22:45
link kan niet geplaatst worden;

Diamonds are WORTHLESS
you tube
tijd 14.45
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Treowd 20-05-2017 09:05
Diamonds are WORTHLESS
you tube
tijd 14.45
tinyurl.com/kk2nnhm
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 20-05-2017 11:33
bedankt!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 19-05-2017 23:04
The Diamond Empire - Truth is diamonds are NOT rare ... Corporate greed has made them rare
m.youtube.com/watch?v=Pr760mRwek4

DIAMONDS NOT RARE controlled by cartel - smokinggunvideos.com
m.youtube.com/watch?v=ZZTdOtTZzYs
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# janmaat 20-05-2017 20:29
Personal diamond creation process: youtu.be/-ZNyGrkFo4w

Turn Human Ashes Into Diamonds: youtu.be/Dt41k4nwohs
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 20-05-2017 23:08
indrukwekkend deze info
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 19-05-2017 22:28
Art in Embassies Program Gave Podestas, Jeff Koons, Rockefellers, Clintons, Marina Abramovic, Rothschilds even Alefantis access to a private shipping channel that could bypass airport security (pizzagate)
So let me get this straight. I can’t even carry a laptop on a fucking flight anymore, but anyone with an Art Gallery whose part of the program can ship large, cumbersome, ridiculous, bloody, pedophilic works of art around the world under the supervision of the Podestas, Kennedy’s, Kerry’s and people connected to history’s largest smuggling rings?
This is the big picture that everyone is missing. And they’re pulling this off right under our noses. The Rockefellers run the folk art industry and are prominent donors. Tony Podesta is a record-breaking collector. They all visit the Venice Biennale and go to major art events all over the world.
[Continued in comments]
voat.co/v/pizzagate/1855938
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 19-05-2017 22:23
The Russian Embassy in Britain sends out Tweet implying Hillary Clinton had Seth Rich killed

theduran.com/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 19-05-2017 22:27
HOSPITAL EYE-WITNESS BREAKS SETH RICH MURDER CONSPIRACY WIDE OPEN

No one here was allowed to see Seth except for my attending when he died. No code was called.
I rounded on patients literally next door
but was physically blocked from checking in on him.

I’m just one low level doc

govtslaves.info/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 19-05-2017 22:22
The Assault on the Trump Presidency Is the Greatest Threat to US National Security Today
Maintaining any US-Russia relations is now deemed treason by the anti-Trump establishment
russia-insider.com/.../ri19860

Congressman calls for Donald Trump’s impeachment
theduran.com/.../

Are They Really Out to Get Trump?
Sometimes paranoia is justified
www.globalresearch.ca/.../5590436
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Treowd 19-05-2017 16:41
Test ... gisteren kon ik geen link plaatsen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Treowd 19-05-2017 16:48 Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 17-05-2017 22:06
WikiLeaks: Podesta Threatened to ‘Make Example’ of Seth Rich —
He Was Murdered!

John Podesta threatened to “make an example” of Seth Rich according to a grisly Podesta email published by WikiLeaks – and brand new evidence has all but confirmed Seth Rich’s murder was a political assassination ordered by the Democratic National Committee.
humansarefree.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 17-05-2017 21:47
Chemtrails Exposed: Truly A New Manhattan Project

The most interesting has been saved for last.

It is very interesting how this story and all the names listed here are new to most people.  It was all mostly new to the author too.  One might think that the story of the biggest scientific effort in Human history might have a little more recognition.  One might think that this monolithic tale so important to our species would be known far and wide.  Where is the Old Media?  Where have they been all these years?  Where are they today as fleets of jumbo jets routinely dump megatons of toxic garbage into our atmosphere?  They have been busy asserting that chemtrails do not exist and that anybody who suggests otherwise is just a nutty conspiracy theorist.  It boggles the mind that a journalistic nobody such as your author has uncovered so much of this.  Time proves this work correct.  Please hop aboard this train now so that justice may be done more swiftly.  You are the New Media.  Please share this information far and wide.  Thank you.
activistpost.com/.../...
activistpost.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 17-05-2017 21:24
Putin Ready To Give Congress Transcript Of Trump-Lavrov Conversation To Prove No Secrets Were Revealed
.
As the quest to unearth just what Trump told Russian foreign minister Lavrov continued, an unexpected development emerged on Wednesday morning, when none other than Russian president Vladimir Putin said that Trump did not share any classified information or state secrets to foreign minister Sergey Lavrov, and to prove it he was ready to hand over a transcript of the talks between Putin and Lavrov to Congress if the White House requests it.
zerohedge.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 17-05-2017 21:18
FASTER THAN LIGHT TECHNOLOGY

A TOUR OF HIDDEN TECHNOLOGY
Mark McCandlish:
spherebeingalliance.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 17-05-2017 19:45
U.S. Destabilizes Venezuela, Syria
To Retain Hegemony In Global Oil, Gas Markets
In Venezuela, the U.S. is estimated to have spent between $50 to $60 million since Chávez’s election to bolster the country’s right-wing opposition in hopes that they will win elections.
Former U.S. President Barack Obama alone dedicated $5 million to “support political competition-building efforts” in Venezuela. The U.S. Senate introduced new legislation last week that will provide an additional $20 million for “democracy promotion” efforts in Venezuela. However, some of these efforts have involved right-wing politicians and their affiliates paying protesters in cash to violently escalate what would otherwise be largely peaceful opposition rallies.

In Syria, the U.S. has been openly funding opposition forces for most of the conflict, with hundreds of millions of dollars spent to arm and train Syria’s so-called “moderate rebels.”

Ultimately, the goal of economic sabotage in both Venezuela and Syria is to create an economic situation so desperate that the people turn on their national leadership, blaming them for the nations’ financial woes instead of those who imposed sanctions or carried out other forms of economic warfare.

While conventional understanding suggests that the conflicts in Syria and Venezuela are wildly different, a closer examination of the nuances of the current crises shows that U.S.-led regime change efforts, whether covert or overt, often involve using the same tactics in order to ensure the same overarching motive – global dominance.
www.mintpressnews.com/.../227831
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 17-05-2017 19:17
It Wasn’t Russia — Murdered DNC Staffer Seth Rich Shared Over 44k Emails With Wikileaks
muricatoday.com/.../

zerohedge.com/.../...

wnd.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Treowd 17-05-2017 13:39
President Trump’s National Security Council releases White Paper on Syria-Sarin Evidence

National Security Council Intelligence Report — April 11, 2017
gosint.wordpress.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen