putingaverussiabacktothepeopleNu de situatie in Oekraïne grimmiger is geworden, wordt er onredelijke misinformatie uitgestort over Rusland en Vladimir Poetin.

Journalisten en zgn. deskundigen moeten het internet en woordenboeken doorploegen om met nieuwe, duivelse benamingen voor beide te komen.

 

Overal in de Verenigde Staten waar ik voordrachten houd, is de eerste vraag die me tijdens de vragenronde wordt gesteld: “En hoe zit het met Poetin?”

Het is tijd om mijn gedachten hierover te delen:

Poetin heeft uiteraard zijn gebreken en maakt fouten. Op basis van mijn eerdere ervaring met hem, en de ervaringen van mensen die ik vertrouw, waaronder Amerikaanse functionarissen die jarenlang nauw met hem hebben samengewerkt, is Poetin waarschijnlijk een eerlijke, betrouwbare en uitzonderlijk inventieve man.

Hij is duidelijk een langetermijn-denker en –planner en hij heeft  zich bewezen als een prima analist en strategisch denker. Hij is een leider die stilletjes naar zijn doelen toe kan werken onder de bergen beschuldigingen en mythes die hij over zich heen heeft gekregen sinds hij Rusland’s tweede president werd.

Ik stond erbij en zag hoe de demonisering van Poetin toenam sinds het begon in de vroege jaren 2000 – op mijn computer noteerde ik mijn zorgen en gedachten, met de hoop ze uiteindelijk in een boek te verwerken (uitgegeven in  2011). Het boek zet mijn observaties grondiger uiteen dan dit artikel.
Net als anderen die ervaringen uit de eerste hand hebben met deze man, van wie weinig bekend is, heb ik tevergeefs geprobeerd om te voorkomen dat ik het etiket “Poetin-apologist” kreeg opgeplakt. Als men zelfs maar neutraal over hem is, wordt men als “soft voor Poetin” beschouwd door ‘deskundigen’, de pers en gewone burgers die hun nieuws van CNN, Fox en MSNBC krijgen.

Ik pretendeer geen expert te zijn, ik ben slechts sinds 30 jaar een programma-ontwikkelaar in de Sovjetunie en in Rusland. Maar gedurende deze tijd heb ik veel meer direct contact gehad met Russen van allerlei kunne en in elf tijdzones, dan eender welke Westerse verslaggever, of dan welke functionaris uit Washington dan ook.

Ik ben lang genoeg in het land geweest om veel te hebben nagedacht over de Russische geschiedenis en cultuur, om de Russische psychologie en conditionering te bestuderen, en om de typische verschillen te begrijpen tussen de Russische en Amerikaanse mentaliteit, die de politieke relaties met hun leiders zo compliceren. Net als met persoonlijkheden binnen een familie of een vereniging of in de lokale politiek, is er begrip en compromis nodig om tot werkbare verhoudingen te komen wanneer de uitgangspunten zo verschillend zijn. De desinteresse van Washington om deze verschillen te begrijpen en om Rusland halverwege tegemoet te komen, is berucht.

Bovenop mijn persoonlijke ervaring met Poetin heb ik gesproken met talloze Amerikaanse functionarissen en zakenmensen uit de VS die jaren met hem gewerkt hebben – ik kan wel stellen dat niemand van hen hem als “gewelddadig” of  “gangster-achtig” zou omschrijven, of met de andere smadelijke adjectieven en benamingen die in de westerse media worden gebezigd.

Net als velen van ons die werkzaam waren in het St Petersburg van de Jaren 90, heb ik Poetin ontmoet voordat hij er zelfs maar van droomde om president van Rusland te worden. Sinds alle kwaadsprekerij begon, is het begrijpen van zijn karakter bijna een obsessie geworden. Ik denk dat ik elke belangrijke speech heb gelezen (inclusief de transcripties van zijn jaarlijkse, urenlange telefonische “talk-ins” met Russische burgers). Ik heb geprobeerd vast te stellen of hij ten kwade veranderd is, sinds hij naar het presidentschap is opgestegen, of dat hij een eerlijk personage is, gekozen voor een rol waar hij nooit op geanticipeerd heeft – en zijn gezonde verstand gebruikt om naar zijn beste vermogen om te gaan met Washington onder extreem moeilijke omstandigheden. Als het laatste het geval is, en ik ben die mening toegedaan zou hij hoge punten moeten krijgen voor zijn optreden in de laatste veertien jaar. Het is niet voor niets dat Forbes hem tot de machtigste leider van 2013 uitriep, nadat Obama die titel in 2012 kreeg. Hieronder volgt mijn persoonlijke ervaring met Poetin.

Het jaar was 1992: Twee jaar na de implosie van het communisme; de plaats was St Petersburg. Al jaren was ik bezig om programma’s op te zetten om de verhoudingen tussen de twee landen open te breken en hopelijk de Sovjet-bevolking te helpen om hun ingesleten top-down mentaliteit te boven te komen. Een nieuwe mogelijkheid voor een programma kwam in me op. Omdat ik vermoedde dat ik een handtekening nodig zou kunnen hebben van de gemeente, maakte ik een afspraak. Mijn vriend Volodya Shestakov en ik meldden ons bij een zijdeur van het Marienskii gebouw. We bevonden ons in een klein, saaibruin kantoor, tegenover een vrij keurige, onbestemde man in een bruin pak. Hij vroeg naar de reden van mijn komst. Nadat hij het voorstel dat ik hem gaf snel had doorgelezen begon hij intelligente vragen te stellen. Na elk van mijn antwoorden, stelde hij de volgende relevante vraag.

Ik merkte dat deze ondervrager anders was dan andere Sovjetbureaucraten die altijd vervielen in kameraadschappelijke conversaties met buitenlanders, in de hoop smeergeld te krijgen in ruil voor het inwilligen van de wensen van de Amerikanen. CCI had zich op het standpunt ingesteld dat we nooit ofte nimmer steekpenningen zouden betalen. Deze bureaucraat was open, stelde vragen en bleef zakelijk. Na meer dan een uur van voorzichtige vragen en antwoorden, legde hij rustig uit dat hij hard zijn best had gedaan om te bepalen of het voorstel legaal was, en dat dit in zijn huidige vorm tot zijn spijt niet het geval was. Er werden nog enkele positieve dingen gezegd over het voorstel. Dat was alles. Hij liet ons simpelweg vriendelijk uit. Buiten zei ik tegen mijn collega: “Volodya, dit is de eerste keer dat we te maken hebben gehad met een Sovjetbureaucraat die niet bedelde om reisjes naar de VS of om iets waardevols!” Ik herineer me dat in het zonlicht naar zijn visitekaartje keek – Vladimir Vladimirovich Poetin stond er.

1994:  De Amerikaanse Consul Generaal Jack Gosnell belde me in St Petersburg met een noodgeval. Veertien Congresleden en de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Rusland, Thomas Pickering, zouden St Petersburg bezoeken in de komende drie dagen. Hij had direct hulp nodig. Ik haastte me naar het Consulaat en vernam dat Jack van plan was om mij deze veelbelovende delegatie en de kersverse ambassadeur te laten bijpraten. Ik was overdonderd maar hij stond erop. Ze kwamen uit Moskou en waren ziedend over de verspilling van Amerikaanse investeringen daar. Jack wilde dat ze het goede nieuws hoorden over de programma’s van CCI die gunstige resultaten lieten zien. In de 24 uur daarop organiseerden Jack en ik voor de bezoekende hoogwaardigheidsbekleders “thuisontmoetingen” in de kleine appartementen van een twaalftal Russische ondernemers (De mensen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in St Petersburg waren ontzet, omdat zoiets nog nooit gedaan was – maar Jack wist ze te overreden). Pas later in 2000, hoorde ik van Jack’s driejarige ervaring meyt Vladimir Poetin in de jaren 90 terwijl de laatstgenoemde namens burgemeester Sobchak de stad runde. Verderop meer hierover.

31 December, 1999:  Vanuit het niets maakte president Boris Jeltsin tijdens de jaarwisseling wereldkundig dat vanaf de volgende dag hij zijn ambt zou neerleggen en Rusland in de handen van een onbekende Vladimir Poetin zou achterlaten. Toen ik het nieuws dacht ik dat het zeker niet om de Poetin  kon gaan die ik mij herinnerde – hij zou Rusland nooit kunnen leiden. De volgende dag stond er een foto bij een artikel in de New York Times. Ja, dit was dezelfde Poetin die ik jaren terug ontmoet had. Ik was geshockeerd en ontdaan, en ik vertelde vrienden: “Dit is een ramp voor Rusland, ik heb dezen man ontmoet en hij is te introvert en te intelligent – het zal hem nooit lukken om zich te verhouden tot de massa in Rusland.” Verder klaagde ik: “Als Rusland weer wil opkrabbelen, zullen er tweed dingen moeten gebeuren: 1) De arrogante jonge oligarchen moeten krachtig uit het Kremlin worden verwijderd, en 2) Er moet een manier worden gevonden om de regionale zetbazen (gouverneurs) verwijderen uit hun wingewesten in al Rusland’s 89 regio’s.” Het was me duidelijk dat de man in het bruine pak nooit de instincten of de kloten zou hebben om Rusland’s dubbele uitdaging aan te pakken.

Februari 2000:  Bijna onmiddelijk begon Poetin de Russische oligarchen tegen de haren in te strijken. In februari werd hem een vraag gesteld over de oligarchen; hij lichtte toe met een tegenvraag en zijn antwoord: “Wat zou de relatie moeten zijn met de zogenoemde oligarchen? Dezelfde als die met iedereen. Dezelfde als die met de eigenaar van een kleine bakkerij, of een schoenmakerij.” Dit was het eerste signaal dat de magnaten niet langer in staat zouden zijn om de spot te drijven met overheidsregulaties of zouden kunnen rekenen op een voorkeursbehandeling in het Kremlin. Het maakte ook de westerse kapitalisten zenuwachtig. Immers, deze oligarchen waren rijke, onaantastbare zakenlieden – goede kapitalisten, ook al hadden zij hun ondernemingen op illegale wijze verkregen en ook al sluisden ze hun winsten door naar buitenlandse bankrekeningen.

Vier maanden later organiseerde Poetin een bijeenkomst met de oligarchen en stelde ze deze deal voor: Ze zouden hun illegaal verkregen Sovjetondernemingen die zoveel welvaart produceerden, mogen houden en ze zouden niet genationaliseerd worden .. op voorwaarde dat er belasting werd betaald over de opbrengsten en als ze zich niet persoonlijk met de politiek zouden inlaten. Dit was de eerste van Poetin’s “elegante oplossingen” voor de schier onmogelijke uitdagingen waarvoor Rusland zich geplaatst zag. Maar de deal bracht Poetin ook in het vizier van de Amerikaanse media en functionarissen die daarop de oligarchen begonnen te verdedigen, met name Mikhail Khodorkovsky. Deze laatste werd in hoge mate politiek actief, betaalde geen belastingen en was, voordat hij werd aangehouden en vastgezet, bezig om een groot deel van Rusland’s grootste private oliemaatschappij, Yukos Oil, aan Exxon Mobile te verpatsen. Helaas werd deze Khodorkovsky een martelaar in de ogen van media en overheid in de Verenigde Staten.

Maart 2000: Ik kwam aan in St Petersburg. Een Russische vriend sinds 1983 (een psycholoog) kwam op bezoek zoals onze gewoonte was. Mijn eerste vraag was, “Lena, wat denk je van onze nieuwe president?” Ze lachte en antwoordde, “Volodya! [familiaire naam voor ‘Vladimir’; SLM] Ik heb met hem op school gezeten!” Ze beschreef Poetin als een stille jongen, arm, met een passie voor vechtsporten, en die opkwam voor kinderen die werden gepest op de speelplaats. Ze herinnerde zich hem als een vaderlandslievende jongeman die zich aanmeldde voor de KGB nadat hij voor de middelbare school geslaagd was. (Ze stuurden hem weg en zeiden dat hij een opleiding moest gaan volgen).

Hij ging rechten studeren, meldde zich later opnieuw aan en werd aangenomen. Ik moet mijn gezicht vertrokken hebben, want Lena zei: “Sharon, in die tijd bewonderden we de KGB allemaal en we geloofden dat de mensen die daar werkten patriotten waren die het land veilig hielden. Voor ons was het vanzelfsprekend dat Volodya deze carrière koos. Mijn volgende vraag was, “Wat denk je dat hij zal doen aan Jeltsin’s criminelen in het Kremlin? Ze kroop in haar rol van psycholoog, dacht diep na en zei: “Als hij zijn natuur volgt, zal hij ze een tijdje observeren om zeker te weten wat er zich afspeelt, dan zal hij wat fakkels afwerpen om te laten weten dat hij ze in de gaten houdt. Als ze niet reageren, zal hij ze persoonlijk aanspreken, en dan, als hun gedrag niet verandert  – zullen sommigen van hen over een paar jaar in de gevangenis zitten.” Ik feliciteerde haar per email toen haar voorspellingen begonnen uit te komen.

Doorheen de jaren 2000 werden de vele CCI alumni in St Petersburg geïnterviewd om vast te stellen hoe het PEP zakentrainingsprogramma werkte en hoe we de Amerikaanse ervaring waardevoller konden maken voor hun nieuwe kleine ondernemingen. De meesten vonden het programma enorm belangrijk, zelfs levensveranderend. Tenslotte werd iedereen gevraagd, “En wat vind je van je nieuwe president?” Niemand antwoordde negatief, ofschoon in die tijd ondernemers een hekel hadden aan de Russische bureaucraten. De meeste antwoordden gelijkluidend: “Poetin heeft mijn zaak een aantal jaar geleden geregistreerd.” Volgende vraag, “Wat kostte dat je?” Unaniem zeiden ze, “Poetin vroeg er niets voor.” Iemand antwoordde, “We gingen naar Poetin’s kantoor omdat de anderen die registraties deden op het gemeentehuis slapend rijk werden.”

Eind 2000: In de loop van Poetin’s eerste jaar als president, scheen het me toe dat Amerikaanse functionarissen begonnen te vermoeden dat hij tegen de belangen van de VS in zou gaan – al zijn acties werden in de Amerikaanse media in twijfel getrokken. Ik kon niet bergijpen waarom en begon deze zaken op mijn computer en in mijn nieuwsbrieven bij te houden.

2001: Jack Gosnell (de eerdergenoemde voormalige Consul Generaal) legde zijn relatie met Poetin uit toen deze viceburgemeester was van St Petersburg. De twee werkten nauw samen om joint ventures op te zetten, en andere manieren om relaties tussen de twee landen te promoten. Jack vertelde dat Poetin altijd recht-door-zee was, hoffelijk en hulpvaardig. Toen Poetin’s echtgenote, Ludmila, een ernstig auto-ongeluk kreeg, nam Jack de vrijheid om (zonder Poetin te informeren) een hospitaalopname te arrangeren in Finland, en een vliegreis daarheen. Toen Jack dit aan Poetin vertelde, was deze erg aangedaan door het genereuze aanbod, maar uiteindelijk zei hij dat hij het niet kon aannemen, en dat Ludmilla in een Russisch ziekenhuis zou moeten herstellen. Dat deed ze – hoewel de medische zorg abominabel was in het Rusland van de jaren 90.

Een oudere officier van de Canadese inlichtingendienst CSIS met wie ik in de jaren 2000 bevriend was werkte met Poetin samen aan een aantal joint ventures in de negentiger jaren. Hij meldde dat er in zijn zaken met Poetin nooit iets laakbaars was voorgevallen, dat hij hem respecteerde en dat hij geloofde dat Poetin een onverdiend grimmige reputatie kreeg van de Amerikaanse media. Toen we Poetin bespraken sloot hij de deur van zijn kantoor bij het CSIS. Ik neem aan dat zijn commentaar niet in goede aarde zou vallen, mocht er iemand meeluisteren.

Een andere voormalige VS-functionaris, die ik niet bij naam zal noemen, werkte ook nauw met Poetin samen en zei dat er nooit enige aanwijzing was van afpersing, dwang, niets dan respectabel gedrag en hulpvaardigheid.

In 2013 had ik twee ontmoetingen met functionarissen van het Ministerie van buitenlandse Zaken over Poetin.

Bij de eerste voelde ik me zo vrij om de vraag te stellen waarop ik al zo lang antwoord wilde:

“Wanneer werd Poetin onaanvaardbaar voor Washington’s functionarissen, en waarom?” Zonder aarzeling was het antwoord:

“Toen aangekondigd werd dat Poetin de nieuwe president werd, werden de messen getrokken.”

Ik vroeg, waarom? Het antwoord: “Ik heb nooit kunnen ontdekken waarom –  misschien omdat hij ex-KGB was.” Ik riposteerde dat Bush senior hoofd van de CIA was geweest. “Dat maakt geen verschil, Bush was nu eenmaal ónze man.”

De tweede was een gewezen functionaris van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, samen met wie ik te gast was voor een radio-interview over Rusland. Tijdens ons gesprek na de uitzending, merkte ik op, “Je vindt het wellicht interessant om te weten dat ik verschillende mensen hun ervaringen met Poetin heb verzameld, sommige over jaren, en ze zeggen allemaal dat ze geen negatieve ervaringen met hem hebben en dat er geen bewijs was van het aannemen van steekpenningen.” Hij antwoordde met klem, “Niemand heeft Poetin ooit kunnen beschuldigen van corruptie.”

Van 2001 tot en met vandaag de dag, heb ik gezien hoe de Amerikaanse pers negatief over Poetin schrijft… het gaat zover als beschuldigingen van assassinaties en vergiftigingen en vergelijkingen met Hitler.

Niemand heeft tot nu toe deze aannames weten te onderbouwen. Gedurende deze periode heb ik meerdere malen per jaar door Rusland gereisd, en ik heb het land langzaam zien veranderen onder Poetin’s regering. Belastingen werden verlaagd, de inflatie daalde, en geleidelijk werden wetten uitgevaardigd. Scholen en ziekenhuizen begonnen te verbeteren. Kleine ondernemingen groeiden, de landbouw verbeterde en winkels werden met voedsel bevoorraad.

De uitdagingen op het gebied van alcohol waren minder voor de hand liggend, roken werd uit gebouwen gebannen, en de levensverwachting begon te stijgen. Snelwegen werden aangelegd doorheen het hele land, nieuwe rails en treinen verschenen zelfs in de uithoeken, en de financiële industrie werd aan banden gelegd. Rusland begon op een fatsoenlijk land te lijken – zeker nog niet wat de Russen er op lange termijn van hoopten, maar voor de eerste keer in hun herinneringen verbeterde het met grote sprongen.

Mijn reizen naar Rusland in 2013/2014: Naast St Petersburg en Moskou, reisde ik in september naar de Oeral, heb ik tijd doorgebracht in Jekaterinenburg, Chelyabinsk en Perm. We hebben met auto en trein tussen steden gereisd – de velden en bossen staan er gezond bij, in kleine steden zien we nieuwe verf en gebouwen. De Russen van vandaag de dag lijken op Amerikanen (we krijgen dezelfde kleding uit China). Oude betonen woonkazernes uit de tijd van Chroesjtsjov maken plaats voor charmante nieuwe wooncomplexen met meerdere verdiepingen. Hoge zakencentra, mooie hotels en fantastische restaurants zijn nu gemeengoed – en worden door gewone Russen gefrequenteerd. Twee- en drie verdiepingen hoge woonhuizen omranden deze Russische steden, ver weg van Moskou.

We bezochten nieuwe musea, gemeentehuizen en gigantische supermarkten. Straten worden goed onderhouden, snelwegen zijn nieuw aangelegd en van goede bewegwijzering voorzien, benzinepompen lijken op die langs de Amerikaanse highways. In januari ging ik naar Novosibirsk in Siberië waar we eveneens nieuwe architectuur zagen. De starten werden begaanbaar gehouden door continu sneeuwploegen, moderne verlichting hield de stad de hele nacht door fel verlicht, en een heleboel nieuwe verkeerslichten waren in het straatbeeld verschenen. Het is verbazingwekkend hoeveel vooruitgang Rusland in de afgelopen veertien jaar heeft gemaakt, sinds een onbekende man zonder ervaring het Kremlin binnenwandelde en een land overnam dat op zijn gat lag.

Dus waarom belasteren en demoniseren onze leiders en media Poetin en Rusland?

Net als Lady Macbeth, ‘protesteren zij te hard’?

Psychologen vertellen ons dat mensen (en landen?) op anderen projecteren wat zij niet in zichzelf wensen te zien. Anderen dragen onze ‘schaduw’ wanneer wij weigeren dat te doen. Anderen schrijven we diezelfde eigenschappen toe die we in onself niet durven te herkennen.

Zou dit de reden kunnen zijn dat we steeds iets hebben aan te merken op Poetin en Rusland?

Zou het kunnen dat we op Poetin onze gebreken, en die van onze leiders projecteren?

Zou het kunnen dat we de Russische corruptie veroordelen, alsof de corruptie in ons bedrijfsleven niet bestaat?

Zou het kunnen dat we hun mensenrechten- en homo-problemen veroordelen, zonder onder ogen te zien dat wij deze zelf nog niet hebben opgelost?

Zou het kunnen dat we Rusland beschuldigen van het “herinstellen van de Sovjetunie” – om wat wijzelf doen om de wereldhegemonie te behouden?

Zou het kunnen dat we nationalistisch gedrag op Rusland projecteren, omdat nationalistisch is wat wij geworden zien, zonder dat we dat willen erkennen?

Zou het kunnen dat we Rusland als oorlogshitser zien, omdat oorlogshitsen is wat onze laatste regeringen gedaan hebben?

Sommigen hebben Poetin meegemaakt in de vroege Jaren. Deel je mening, pro of contra … vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd. Het is belangrijk om een samengesteld beeld van deze verketterde leider samen te stellen en om de zaken op een rijtje te krijgen. Ik weet vrijwel zeker dat 99 procent van degenen die hem in de mainstream media afbranden, nooit enig persoonlijk contact met de man hebben gehad. Ze schrijven artikelen op basis van geruchten, praatjes en verzinsels, of ze lezen scripts voor van hun autocues die anderen voor hen hebben geschrven. Dit is hoe ons land zijn “nieuws” krijgt.

Er bestaat een bekende ethische code: Is het de waarheid, is het eerlijk, is het bevorderlijk voor vriendschap en goede wil, en is het heilzaam voor iedereen?

Het schijnt me toe dat, wanneer de leiders van ons land zich zouden toeleggen op het toepassen van deze vier principes in international relaties, dat de wereld op een complete ander manier zou werken, en dat mensen over de hele planeet in betere omstandigheden zouden leven dan zij vandaag de dag doen.

Door: Sharon Tennison

Reacties   

# jenne 28-02-2015 15:21
Hele smerige valse vlag aanval, dit soort gebeurtenissen kun je verwachten, foutje van Putin, had hem beter moeten laten nbewaken, Corbatjef heeft er voor gewaarschuwd, en het is nog niet afgelopen, o nee nog lang niet!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Joshua 24-02-2015 03:56
Ze zijn bang voor Poetin omdat hij zijn ballen laat zien. Iets wat westerse leiders al heel lang niet meer kunnen omdat ze slaven zijn van de elite.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 23-02-2015 13:10
Vendetta zei:
jenne zei:
freedom zei:
Vendetta zei:
Niemand weet de echte waarheid. NIEMAND!! We leven in mindfucks binnen minducks binnen mindfucks. Er is geen touw meer aan vast te knopen. Het enigste wat zin heeft is, gezonde discussies houden en samen tot een beter beeld te komen.
Aangezien dat dat toch alleen maar tot discussies komt tussen wel waar en niet waar. heeft dat blijkbaar ook geen zin... Met andere wooorden 'hun' missie is geslaagd. De verdeeldheid slaat overal toe. Westerse media maakt Rusland en Putin zwart, de Russische media maakt het hele westen zwart. Het kan van 2 kanten bekeken worden, als je het algemeen bekijkt, spelen ze allebei exact hetzelfde spelletje. Propaganda, propaganda en nog een propaganda.... In het westen hele rijke top en arme bevolkong, in Rusland precies hetzelfde.


Mee eens Vendetta!!!


Maar jullie hebben toch hersens van jullie ouders meegekregen om zelf te denken, en als je de hele situatie en ngebeurtenissen de revue laat passeren is er maar één conclusie mogelijk, zet het op een rijtje, dan zie je gauw genoeg wat en waar het kwaad zit, its the same old story!
Het zelfde geld voor Nederland, het kwaad zit niet bij de VVD, maar bij de volksverraders de PVDA, die zouden het één en ander kunnen veranderen, maar ze hebben hun ziel en zaligheid verkocht voor een beetje kortstondige macht/geld !

Volgens mij dienen al die 'volksverraders' toch echt allemaal hetzelfde kliekje.... They are all the same. De mensen moeten alleen het idee hebben dat ze wat te kiezen hebben. Welkom in de democratie van tegenwoordig....


Nee toch niet mijn beste, ik heb wel andere tijden en mensen meegemaakt, en ik ken er nog vele, die met en bij hun politieke ideéen leven, een ideologie verkondigen is nog iets anders als er zelf na leven, maar je moet over een geweten beschikken !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Vendetta 23-02-2015 13:02
jenne zei:
freedom zei:
Vendetta zei:
Niemand weet de echte waarheid. NIEMAND!! We leven in mindfucks binnen minducks binnen mindfucks. Er is geen touw meer aan vast te knopen. Het enigste wat zin heeft is, gezonde discussies houden en samen tot een beter beeld te komen.
Aangezien dat dat toch alleen maar tot discussies komt tussen wel waar en niet waar. heeft dat blijkbaar ook geen zin... Met andere wooorden 'hun' missie is geslaagd. De verdeeldheid slaat overal toe. Westerse media maakt Rusland en Putin zwart, de Russische media maakt het hele westen zwart. Het kan van 2 kanten bekeken worden, als je het algemeen bekijkt, spelen ze allebei exact hetzelfde spelletje. Propaganda, propaganda en nog een propaganda.... In het westen hele rijke top en arme bevolkong, in Rusland precies hetzelfde.


Mee eens Vendetta!!!


Maar jullie hebben toch hersens van jullie ouders meegekregen om zelf te denken, en als je de hele situatie en ngebeurtenissen de revue laat passeren is er maar één conclusie mogelijk, zet het op een rijtje, dan zie je gauw genoeg wat en waar het kwaad zit, its the same old story!
Het zelfde geld voor Nederland, het kwaad zit niet bij de VVD, maar bij de volksverraders de PVDA, die zouden het één en ander kunnen veranderen, maar ze hebben hun ziel en zaligheid verkocht voor een beetje kortstondige macht/geld !

Volgens mij dienen al die 'volksverraders' toch echt allemaal hetzelfde kliekje.... They are all the same. De mensen moeten alleen het idee hebben dat ze wat te kiezen hebben. Welkom in de democratie van tegenwoordig....
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 23-02-2015 13:00
jenne zei:
freedom zei:
Vendetta zei:
Niemand weet de echte waarheid. NIEMAND!! We leven in mindfucks binnen minducks binnen mindfucks. Er is geen touw meer aan vast te knopen. Het enigste wat zin heeft is, gezonde discussies houden en samen tot een beter beeld te komen.
Aangezien dat dat toch alleen maar tot discussies komt tussen wel waar en niet waar. heeft dat blijkbaar ook geen zin... Met andere wooorden 'hun' missie is geslaagd. De verdeeldheid slaat overal toe. Westerse media maakt Rusland en Putin zwart, de Russische media maakt het hele westen zwart. Het kan van 2 kanten bekeken worden, als je het algemeen bekijkt, spelen ze allebei exact hetzelfde spelletje. Propaganda, propaganda en nog een propaganda.... In het westen hele rijke top en arme bevolkong, in Rusland precies hetzelfde.


Mee eens Vendetta!!!


Maar jullie hebben toch hersens van jullie ouders meegekregen om zelf te denken, en als je de hele situatie en ngebeurtenissen de revue laat passeren is er maar één conclusie mogelijk, zet het op een rijtje, dan zie je gauw genoeg wat en waar het kwaad zit, its the same old story!
Het zelfde geld voor Nederland, het kwaad zit niet bij de VVD, maar bij de volksverraders de PVDA, die zouden het één en ander kunnen veranderen, maar ze hebben hun ziel en zaligheid verkocht voor een beetje kortstondige macht/geld !

politiek is elitaire poppenkast. VVD PVDA PVV allemaal een bullshit story.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 23-02-2015 11:34
freedom zei:
Vendetta zei:
Niemand weet de echte waarheid. NIEMAND!! We leven in mindfucks binnen minducks binnen mindfucks. Er is geen touw meer aan vast te knopen. Het enigste wat zin heeft is, gezonde discussies houden en samen tot een beter beeld te komen.
Aangezien dat dat toch alleen maar tot discussies komt tussen wel waar en niet waar. heeft dat blijkbaar ook geen zin... Met andere wooorden 'hun' missie is geslaagd. De verdeeldheid slaat overal toe. Westerse media maakt Rusland en Putin zwart, de Russische media maakt het hele westen zwart. Het kan van 2 kanten bekeken worden, als je het algemeen bekijkt, spelen ze allebei exact hetzelfde spelletje. Propaganda, propaganda en nog een propaganda.... In het westen hele rijke top en arme bevolkong, in Rusland precies hetzelfde.


Mee eens Vendetta!!!


Maar jullie hebben toch hersens van jullie ouders meegekregen om zelf te denken, en als je de hele situatie en ngebeurtenissen de revue laat passeren is er maar één conclusie mogelijk, zet het op een rijtje, dan zie je gauw genoeg wat en waar het kwaad zit, its the same old story!
Het zelfde geld voor Nederland, het kwaad zit niet bij de VVD, maar bij de volksverraders de PVDA, die zouden het één en ander kunnen veranderen, maar ze hebben hun ziel en zaligheid verkocht voor een beetje kortstondige macht/geld !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 23-02-2015 10:47
Spring zei:The 3 Coming False Flag Attacks/ strategics :sad:
www.youtube.com/watch?v=_UbAgq3u6lQ


Spring, dank je voor je energie, en al deze informatie, duidelijke taal dacht ik, we weten allang uit welke hoek dit viese windje waaid, 't is toch vreemd dat sommigen dit niet kunnen of willen zien, jammer voor ze, Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 23-02-2015 10:03
www.youtube.com/watch?v=68RErgHOzN8

resources


The 3 Coming False Flag Attacks/ strategics :sad:
www.youtube.com/watch?v=_UbAgq3u6lQ
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 23-02-2015 09:53
Spring zei:
DELEN AUB


Ukraine... It's a Heist!!!
www.youtube.com/watch?v=68RErgHOzN8

resources


Ukraine’s Official Envoy to Germany Confirms That Platoons of fake-Nazis (Pravy Sektor) Are Under the Direct Command of the Kiev’s (pro-USA) Army ~ [VIDEO

syrianfreepress.wordpress.com/.../report-42554
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# freedom 23-02-2015 08:31
Vendetta zei:
Niemand weet de echte waarheid. NIEMAND!! We leven in mindfucks binnen minducks binnen mindfucks. Er is geen touw meer aan vast te knopen. Het enigste wat zin heeft is, gezonde discussies houden en samen tot een beter beeld te komen.
Aangezien dat dat toch alleen maar tot discussies komt tussen wel waar en niet waar. heeft dat blijkbaar ook geen zin... Met andere wooorden 'hun' missie is geslaagd. De verdeeldheid slaat overal toe. Westerse media maakt Rusland en Putin zwart, de Russische media maakt het hele westen zwart. Het kan van 2 kanten bekeken worden, als je het algemeen bekijkt, spelen ze allebei exact hetzelfde spelletje. Propaganda, propaganda en nog een propaganda.... In het westen hele rijke top en arme bevolkong, in Rusland precies hetzelfde.


Mee eens Vendetta!!!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 22-02-2015 20:18
madelief zei:
jenne zei:
Madelief, mensen die van religeus Dogmatisch denken uitgaan, gaan over lijken, en praten niet over mensen, of menselijke individuen, maar over items, hun idée moet prefeleren boven alles.
Het probleem is dat je je als mens daar gemakkelijk binnen je denken aan kunt onttrekken, maar anderzijds ben je nergens vijlig, ze weten je altijd te vinden.
Ze zijn al heel ver in hun doen, denk aan al het gespioneer via de moderne technologie, we hebben geen chips meer nodig.
Ik denk dat dit soort menselijke wezens niet het leven verdienen !

beste jenne

HET probleem is dat de gemiddelde mens gewoon lekker achter de beeldbuis blijft zitten met een biertje wat toetsenbord heldhaftigheid maar daden ho maar.

de mens wordt geboren met een geweten en een vrije keus en ja sommige hebben gewoon een ziek brein . opbergen en therapie[ie geven klaar..
Religie op zich is niet het probleem maar het misbruik ervan door valse profeten.. verdeel en heers maak bang en regeer.
Maar dan toch weer we hebben een keus... we hebben nu alweer het zoveelste schandaal over de privacy.. hoor ik iemand .. gaan we de straat op???
demonstreren we TEGEN de oorlogsmachine... NEE dus.. alleen met zoiets als een Charley Hebdo wat peanuts is vergeleken met wat er om ons heen gebeurd....alweer een keus... niet gebaseerd op religie maar op lafheid.
Het eeuwige ik heb niets te verbergen ja voor hoe lang nog want dat is helemaal afhankelijk van het feit WIE er aan de touwtjes trekt.
mensen worden allemaal op een bepaald niveau van bewustzijn geboren ... dus sommige zijn makkelijker te indoctrineren dan anderen.. sommige zijn alleen niet verder dan het overlevingsinstinct wat betekent hebben en nog meer hebben... pas als meer mensen bewust worden van het pad van mededogen gaat er echt iets veranderen en dat is nog een lange maar lang niet onmogelijke weg.
Een of andere denktank hansworst heeft het door .. de Europeaan wil niet vechten voor Europa of wat dan ook.. he he he toch nog hoop??!!
WAT willen wij... nou heel gewoon een dak boven ons hoofd en eten op ons bord.. MAARRRRRRR daar zullen we wel wat voor moeten doen want alles wordt afgeschaft en nog steeds doet niemand ook maar iets... nou ja zitten we straks gezellig met een paar biljoen onder de brug lekker dicht opgepakt bevriezen we niet verhongeren we alleen... dus wakker worden en actief worden... KEUZES maken gebaseerd op mededogen en respect.. hoe moeilijk kan dat zijn.
Als we allemaal lekker op ons achterwerk in de luie stoel blijven zitten zijn we net zo slecht als dat stelletje criminelen die alles leegroven .. want vergeet niet dat kan alleen omdat wij het oogluikend toestaan door NIETS te doen.


Toch heeft het ook geen zin als ieder één wild om zich heen gaat slaan, dat hebben wij in de Provo tijd ondervonden, na een bepaalde tijd verzand het wordt het met een crimineel ludiek sausje overgoten, en is het kranten voer.
Waar ik woon ben ik aanwezig in diverse groepen, die zich op sociaal economische voet bezig houden.
Er zitten van allerlei figuren in velen met nog steeds grote invloed, maar we zijn oud ik ben één van de jongste 78, dus je begrijpt een uitstervend soort.
Enige zijn Franc-maçon en onne, anderen zijn weer anders gericht, maar goed we willen allemaal voor onze nazaten een betere wereld, we doen ons best, groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# pietje 22-02-2015 17:54
Voor mij is Poetin (zover een mens goed kan zijn ) een goed mens is ! Denk dat onze hoop uit Rusland komt en zeker niet uit dat corrupte amerika dat is een en al ellende wapen, fharma, verplichte injecties ( dictatuur) industrie helemaal fout ! Dus wees mild over Pautin : hij kan je redder zijn !!!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# madelief 22-02-2015 17:37
jenne zei:
Madelief, mensen die van religeus Dogmatisch denken uitgaan, gaan over lijken, en praten niet over mensen, of menselijke individuen, maar over items, hun idée moet prefeleren boven alles.
Het probleem is dat je je als mens daar gemakkelijk binnen je denken aan kunt onttrekken, maar anderzijds ben je nergens vijlig, ze weten je altijd te vinden.
Ze zijn al heel ver in hun doen, denk aan al het gespioneer via de moderne technologie, we hebben geen chips meer nodig.
Ik denk dat dit soort menselijke wezens niet het leven verdienen !

beste jenne

HET probleem is dat de gemiddelde mens gewoon lekker achter de beeldbuis blijft zitten met een biertje wat toetsenbord heldhaftigheid maar daden ho maar.

de mens wordt geboren met een geweten en een vrije keus en ja sommige hebben gewoon een ziek brein . opbergen en therapie[ie geven klaar..
Religie op zich is niet het probleem maar het misbruik ervan door valse profeten.. verdeel en heers maak bang en regeer.
Maar dan toch weer we hebben een keus... we hebben nu alweer het zoveelste schandaal over de privacy.. hoor ik iemand .. gaan we de straat op???
demonstreren we TEGEN de oorlogsmachine... NEE dus.. alleen met zoiets als een Charley Hebdo wat peanuts is vergeleken met wat er om ons heen gebeurd....alweer een keus... niet gebaseerd op religie maar op lafheid.
Het eeuwige ik heb niets te verbergen ja voor hoe lang nog want dat is helemaal afhankelijk van het feit WIE er aan de touwtjes trekt.
mensen worden allemaal op een bepaald niveau van bewustzijn geboren ... dus sommige zijn makkelijker te indoctrineren dan anderen.. sommige zijn alleen niet verder dan het overlevingsinstinct wat betekent hebben en nog meer hebben... pas als meer mensen bewust worden van het pad van mededogen gaat er echt iets veranderen en dat is nog een lange maar lang niet onmogelijke weg.
Een of andere denktank hansworst heeft het door .. de Europeaan wil niet vechten voor Europa of wat dan ook.. he he he toch nog hoop??!!
WAT willen wij... nou heel gewoon een dak boven ons hoofd en eten op ons bord.. MAARRRRRRR daar zullen we wel wat voor moeten doen want alles wordt afgeschaft en nog steeds doet niemand ook maar iets... nou ja zitten we straks gezellig met een paar biljoen onder de brug lekker dicht opgepakt bevriezen we niet verhongeren we alleen... dus wakker worden en actief worden... KEUZES maken gebaseerd op mededogen en respect.. hoe moeilijk kan dat zijn.
Als we allemaal lekker op ons achterwerk in de luie stoel blijven zitten zijn we net zo slecht als dat stelletje criminelen die alles leegroven .. want vergeet niet dat kan alleen omdat wij het oogluikend toestaan door NIETS te doen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 22-02-2015 15:50
pas op voor Barbie
www.infowars.com/.../

boycotteeeee
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 22-02-2015 15:11
off topic wel erg actueel

Homepage » Armoede » Verplicht traject voor bijstandsgerechtigden schadelijk voor de geestelijke gezondheid
Verplicht traject voor bijstandsgerechtigden schadelijk voor de geestelijke gezondheid
werken
By SDB redactie E.B - februari, 21st 2015
Het lijkt er erg sterk op dat de EU gemeenten en EU overheid mensen die hopeloos werkzoekende zijn de criminaliteit in jaagt, of ze zo laat doordraaien dat ze zelfmoord plegen. Als je al in de bijstand komt en dat overleeft is dat eerder een uitzondering dan een regel, het aantal overledenen is namelijk tot nu toe al significant gestegen.

Het werkt als een concentratiekamp een denkbeeldig concentratiekamp aangevoerd door de VVD, geholpen door D66, CU en SGP en braaf gevolgd door de PvdA. Een frisse liberale wind, die voorlopig nog wel even blijft waaien met een groot D66 en CDA in de peilingen.

Mantelzorgers op je kleinkinderen oppassen is in de EU landen voortaan fraude

Voor 600.000 werkzoekenden zijn er in Nederland nog maar 80.000 banen

De mensen worden op die manier zwaar getraumatiseerd. Geen rechten, dwangarbeid, huiszoekingen en deportatie. De kleinste fout kan enorme gevolgen hebben tot drie maanden geen uitkering of duizenden euro’s boete.
Ook worden mensen door de sociale dienst bewust verkeerd voorgelicht om uitkeringen te sparen, zo lijkt het. René Beunders van het burgerinitiatief Hart Enschede tipte de redactie over de misstanden in zijn gemeente.
lees verder en deel aub:
www.stopdebankiers.eu/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 22-02-2015 13:56
Spring zei:
Inzet coup in Oekraïne

mario828282.wordpress.com/.../...

Coup in Kiev

mario828282.wordpress.com/2014/03/11/coup-in-kiev/

Oekraïne na de coup: de “beloning” van de vrijheid

mario828282.wordpress.com/.../...


Duidelijke taal dacht ik, heb hier ook nooit aan getwijfeld !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 22-02-2015 13:51
Vendetta zei:
Niemand weet de echte waarheid. NIEMAND!! We leven in mindfucks binnen minducks binnen mindfucks. Er is geen touw meer aan vast te knopen. Het enigste wat zin heeft is, gezonde discussies houden en samen tot een beter beeld te komen.
Aangezien dat dat toch alleen maar tot discussies komt tussen wel waar en niet waar. heeft dat blijkbaar ook geen zin... Met andere wooorden 'hun' missie is geslaagd. De verdeeldheid slaat overal toe. Westerse media maakt Rusland en Putin zwart, de Russische media maakt het hele westen zwart. Het kan van 2 kanten bekeken worden, als je het algemeen bekijkt, spelen ze allebei exact hetzelfde spelletje. Propaganda, propaganda en nog een propaganda.... In het westen hele rijke top en arme bevolkong, in Rusland precies hetzelfde.


Absoluut waar, maar de feiten spreken hun eigen taal, de USA-CIA blijkt een stuk oorlogszuchtiger te zijn dan Rusland.
De Kroon komt toe aan west Europa met de U.K. aan kop,
hun musea getuigen van hun roor zucht.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 22-02-2015 13:04
Inzet coup in Oekraïne

mario828282.wordpress.com/.../...

Coup in Kiev

mario828282.wordpress.com/2014/03/11/coup-in-kiev/

Oekraïne na de coup: de “beloning” van de vrijheid

mario828282.wordpress.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 22-02-2015 11:39
Vendetta zei:
Niemand weet de echte waarheid. NIEMAND!! We leven in mindfucks binnen minducks binnen mindfucks. Er is geen touw meer aan vast te knopen. Het enigste wat zin heeft is, gezonde discussies houden en samen tot een beter beeld te komen.
Aangezien dat dat toch alleen maar tot discussies komt tussen wel waar en niet waar. heeft dat blijkbaar ook geen zin... Met andere wooorden 'hun' missie is geslaagd. De verdeeldheid slaat overal toe. Westerse media maakt Rusland en Putin zwart, de Russische media maakt het hele westen zwart. Het kan van 2 kanten bekeken worden, als je het algemeen bekijkt, spelen ze allebei exact hetzelfde spelletje. Propaganda, propaganda en nog een propaganda.... In het westen hele rijke top en arme bevolkong, in Rusland precies hetzelfde.


precies.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Vendetta 22-02-2015 11:26
Niemand weet de echte waarheid. NIEMAND!! We leven in mindfucks binnen minducks binnen mindfucks. Er is geen touw meer aan vast te knopen. Het enigste wat zin heeft is, gezonde discussies houden en samen tot een beter beeld te komen.
Aangezien dat dat toch alleen maar tot discussies komt tussen wel waar en niet waar. heeft dat blijkbaar ook geen zin... Met andere wooorden 'hun' missie is geslaagd. De verdeeldheid slaat overal toe. Westerse media maakt Rusland en Putin zwart, de Russische media maakt het hele westen zwart. Het kan van 2 kanten bekeken worden, als je het algemeen bekijkt, spelen ze allebei exact hetzelfde spelletje. Propaganda, propaganda en nog een propaganda.... In het westen hele rijke top en arme bevolkong, in Rusland precies hetzelfde.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 22-02-2015 11:09
DELEN AUB


Ukraine... It's a Heist!!!
www.youtube.com/watch?v=68RErgHOzN8

resources
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 22-02-2015 09:57
Madelief, mensen die van religeus Dogmatisch denken uitgaan, gaan over lijken, en praten niet over mensen, of menselijke individuen, maar over items, hun idée moet prefeleren boven alles.
Het probleem is dat je je als mens daar gemakkelijk binnen je denken aan kunt onttrekken, maar anderzijds ben je nergens vijlig, ze weten je altijd te vinden.
Ze zijn al heel ver in hun doen, denk aan al het gespioneer via de moderne technologie, we hebben geen chips meer nodig.
Ik denk dat dit soort menselijke wezens niet het leven verdienen !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# madelief 21-02-2015 22:45
jenne zei:
En als deze publicatie nou is betaald en gescreend is door Soros, er is geen touw meer aan vast te knopen !

Soros zit tot over de oren in de Ukraine... een beetje fout gegokt dus moet de EU bijpassen...als je je kaarten op Nazies zet wie ben je dan en wat wil je dan?
ooit je eigen volk verloochend.... wat ben je dan.
Een geld maniak met een machtsobsessie zonder emotie en ethiek.. dat ben je dan
Verwarring is altijd de truc om de ware gang van zaken te maskeren Soros is daarin de kampioen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# madelief 21-02-2015 22:39 Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 21-02-2015 20:01
En als deze publicatie nou is betaald en gescreend is door Soros, er is geen touw meer aan vast te knopen !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 21-02-2015 18:46
Spring zei:
Glen Beck has been developing material to show all the ties that Soros has through the nation and world along with his goals. This article is written by Steve Kroft from “60 Minutes”. It begins to piece together the rise of Obama and his behavior in leading the nation along with many members of Congress (in particular the Democrats, such as the election of Pelosi as the minority leader in Congress).politicalvelcraft.org/.../...washingtonsblog.com/.../...
ce-1776.html


Spring is Soros misschien de brenger van een nieuw soort socialisme, hij heeft de rothschilds diverse malen om hun oren geslagen.
Is misschien de NWO, wel helemaal niet zo slecht als dat men zegt.
Is het misschien de open deur naar een mooiere en betere planeet.
Of een keiharde tiranie, van een groep zich leiders noemend.
Het wordt met de dag gecompliseerder in dat oude hoofd van me.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 21-02-2015 16:31
Glen Beck has been developing material to show all the ties that Soros has through the nation and world along with his goals. This article is written by Steve Kroft from “60 Minutes”. It begins to piece together the rise of Obama and his behavior in leading the nation along with many members of Congress (in particular the Democrats, such as the election of Pelosi as the minority leader in Congress).politicalvelcraft.org/.../...washingtonsblog.com/.../...
ce-1776.html
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# madelief 21-02-2015 14:32
deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/
Hoe blij gaan ze heer van worden.......
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 21-02-2015 13:01
Vladi, je hebt een lees probleem, en ik begrijp dat anders kun je mijn schrijven niet manipuleren.
Ik zeg gegroeid en geevalueerd uit het menselijke denken.
En dat is dan één waarheid, die misschien vervangen gaat worden door een andere betere waarheid, dit heet evolutie.
Maar laat maar zitten, om mensen iets te leren die hun oren dicht stoppen, is onbegonnen werk, parels voor de zwijnen zeiden de oude Grieken !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 21-02-2015 11:26
jenne zei:
Er is niets zo erg als domme mensen, die zich verkneuteren in hun eigen domheid.
Als je al het weten als onjuist en persoonlijke intepretatie verwerpt, ja wat dan met de filosofien als de zeven wijzen, o.a. Phythagoras of Solon van Athene, die os denken nu nog dagelijks beinvloeden.
Het universele gegeven Pi, µ, waar alles op is gebaseerd in het universum.
Of de oudste geschiedenis en reisbeschrijvingen van Herodotus.
Nee in hun zelfingenomenheid, blijven ze wild om zich heen slaan met hun waarheid, die dus niets te maken heeft met de echte universele waarheid, gegroeid en geevalueerd van uit het menselijke denken, aangevuld met de intuïtie, en telephatische kennis verkregen uit ""HET"" de éthere.


de ECHTE universele waarheid VANUIT het MENSELIJK denken.

hear grandpa roar....

dus het miezerige belogen en verdraaide ''denkwereldje'' van de mens is de echte 'universele waarheid?

man man man wat unne koekwous.
logisch dat wereld in brand staat.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 21-02-2015 10:14
Er is niets zo erg als domme mensen, die zich verkneuteren in hun eigen domheid.
Als je al het weten als onjuist en persoonlijke intepretatie verwerpt, ja wat dan met de filosofien als de zeven wijzen, o.a. Phythagoras of Solon van Athene, die os denken nu nog dagelijks beinvloeden.
Het universele gegeven Pi, µ, waar alles op is gebaseerd in het universum.
Of de oudste geschiedenis en reisbeschrijvingen van Herodotus.
Nee in hun zelfingenomenheid, blijven ze wild om zich heen slaan met hun waarheid, die dus niets te maken heeft met de echte universele waarheid, gegroeid en geevalueerd van uit het menselijke denken, aangevuld met de intuïtie, en telephatische kennis verkregen uit ""HET"" de éthere.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# freedom 21-02-2015 07:58
Mee eens Vladi. Nexus pretendeert niet de waarheid te kennen. Het is bedoeld ter informatie om anders over de werkelijkheid na te denken. We moeten ervoor waken de waarheid denken te kennen. We hebben onze vermoedens. We geven elkaar nutige informatie waarover we kunnen nadenken en we houden ons onder elkaar scherp van geest.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 20-02-2015 22:41
freedom zei:
freedom zei:


Lees eens een "echt" verhaal.


máááár zoals jezelf schrijft,blijft ook dit een geschreven verhaal.
de overtuiging van waarheid of leugen voor een mens is afhankelijk van ontzettend veel factoren.
het recht op deze overtuiging heeft men.

maar de tijdverspilling eraan... :zzz

vladi zegt halfvol halfleeg.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 20-02-2015 22:34
freedom zei:
Hoe weet jij wat je leest of verteld wordt waar is. Krijg jij een feitelijk kijkje achter de schermen. Nee, dacht het niet. Aannames en suggesties. Zogenaamd de geschiedenis kennen. De wereld word gek gemaakt door deze mensen.


met deze uitspraak is vladi het 100% eens.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# freedom 20-02-2015 20:53
freedom zei:


Lees eens een "echt" verhaal.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# freedom 20-02-2015 20:52
Arrogantie en zelfingenomen mensen kun je het beste negeren.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# freedom 20-02-2015 20:50
Grappig om te lezen dat jij denk vrij te zijn van dogna's. :-x
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# freedom 20-02-2015 20:47
Hoe weet jij wat je leest of verteld wordt waar is. Krijg jij een feitelijk kijkje achter de schermen. Nee, dacht het niet. Aannames en suggesties. Zogenaamd de geschiedenis kennen. De wereld word gek gemaakt door deze mensen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 20-02-2015 20:44
freedom zei:
jenne zei:
freedom zei:
jenne zei:
freedom zei:
Jenne,

''Echte'' mensen hebben geen bommenwerpers nodig! Putin wordt idd zwartgemaakt, maar dat houd niet in dat hij een goed mens is. Daar heb jij feitelijk geen bewijzen voor. worldtruth.tv/.../

Zolang wij nog denken in termen van oorlog dan moeten we onszelf afvragen of wij zelf een beter mens zijn.


Nee dat dacht ik al, of vind je 20 millioen mensen niet genoeg, die verloren zijn gegaan in WWII, de Engelsen hebben honderde malen meer kwaad gedaan aan de mensheid als Rusland, hun musea zijn daar het bewijs voor, vol buit uit alle wereld delen dan volgt Spanje, Frankrijk Napoleon Russische inval, de Polen die altijd op Russische buit uit waren, dan de Mongolen en andere slaven traders de Kazaren, leer je geschiedenis, als Rusland niet zijn atoom wapens had, waren ze allang en breed een oorlog begonnen ik bedoel het kwaad de USA-CIA-Mossad.


Ik heb nog nooit z'n onzin gehoord! Ik ga er niet eens over in discussie


Nee dat kun je ook maar beter niet aan beginnen, je komt een heel stuk weten te kort en daar hebben meer mensen last van in het westen, een zeer gewild blackhole, in hun geschiedenis, hoef je je ook niet te verantwoorden, en je geweten te verwringen, er zijn boeken genoeg over dit onderwerp !


Het trieste van deze mensen met kennis over iets wat er 'gebeurt ' is in de geschiedenis, is dat het in hun eigen voordeel verteld wordt. Ze ontkennen van de ene kant de hele geschiedenis en van de andere kant verdedigen ze de ideologie of de theorie van de dag.

Ze denken de kennis in pacht te hebben omdat ze ergens iets gelezen hebben of een denkbeeldige fantasie of vermoeden te hebben wat er in de geschiedenis " werkelijk " is gebeurt.

Door deze mensen wordt de wereld gegijzeld in een of andere ideologie. Zo triest om te lezen.


Je leest helemaal niet wat een ander aan jouw schrijft, je blijft maar door leuteren in jouw kromme denken.
Het ergste zijn domme mensen die hun eigen bedachte dogma aanhangen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# freedom 20-02-2015 20:34
jenne zei:
freedom zei:
jenne zei:
freedom zei:
Jenne,

''Echte'' mensen hebben geen bommenwerpers nodig! Putin wordt idd zwartgemaakt, maar dat houd niet in dat hij een goed mens is. Daar heb jij feitelijk geen bewijzen voor. worldtruth.tv/.../

Zolang wij nog denken in termen van oorlog dan moeten we onszelf afvragen of wij zelf een beter mens zijn.


Nee dat dacht ik al, of vind je 20 millioen mensen niet genoeg, die verloren zijn gegaan in WWII, de Engelsen hebben honderde malen meer kwaad gedaan aan de mensheid als Rusland, hun musea zijn daar het bewijs voor, vol buit uit alle wereld delen dan volgt Spanje, Frankrijk Napoleon Russische inval, de Polen die altijd op Russische buit uit waren, dan de Mongolen en andere slaven traders de Kazaren, leer je geschiedenis, als Rusland niet zijn atoom wapens had, waren ze allang en breed een oorlog begonnen ik bedoel het kwaad de USA-CIA-Mossad.


Ik heb nog nooit z'n onzin gehoord! Ik ga er niet eens over in discussie


Nee dat kun je ook maar beter niet aan beginnen, je komt een heel stuk weten te kort en daar hebben meer mensen last van in het westen, een zeer gewild blackhole, in hun geschiedenis, hoef je je ook niet te verantwoorden, en je geweten te verwringen, er zijn boeken genoeg over dit onderwerp !


Het trieste van deze mensen met kennis over iets wat er 'gebeurt ' is in de geschiedenis, is dat het in hun eigen voordeel verteld wordt. Ze ontkennen van de ene kant de hele geschiedenis en van de andere kant verdedigen ze de ideologie of de theorie van de dag.

Ze denken de kennis in pacht te hebben omdat ze ergens iets gelezen hebben of een denkbeeldige fantasie of vermoeden te hebben wat er in de geschiedenis " werkelijk " is gebeurt.

Door deze mensen wordt de wereld gegijzeld in een of andere ideologie. Zo triest om te lezen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 20-02-2015 17:35
Spring zei:
Maidan, 1yr on: Who fired the shots in central Kiev?

www.youtube.com/watch?v=GzHHseoJSNo


Spring bedankt voor al je energie, het is allemaal zo duidelijk, maar ze komen er toch mee weg, hoor je dat alle telefoon chips in handen van de USA-CIA-Mossad zijn en al jaren, er wordt niet echt op gereageerd, het is een zooitje !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 20-02-2015 17:26
freedom zei:
jenne zei:
freedom zei:
Jenne,

''Echte'' mensen hebben geen bommenwerpers nodig! Putin wordt idd zwartgemaakt, maar dat houd niet in dat hij een goed mens is. Daar heb jij feitelijk geen bewijzen voor. worldtruth.tv/.../

Zolang wij nog denken in termen van oorlog dan moeten we onszelf afvragen of wij zelf een beter mens zijn.


Nee dat dacht ik al, of vind je 20 millioen mensen niet genoeg, die verloren zijn gegaan in WWII, de Engelsen hebben honderde malen meer kwaad gedaan aan de mensheid als Rusland, hun musea zijn daar het bewijs voor, vol buit uit alle wereld delen dan volgt Spanje, Frankrijk Napoleon Russische inval, de Polen die altijd op Russische buit uit waren, dan de Mongolen en andere slaven traders de Kazaren, leer je geschiedenis, als Rusland niet zijn atoom wapens had, waren ze allang en breed een oorlog begonnen ik bedoel het kwaad de USA-CIA-Mossad.


Ik heb nog nooit z'n onzin gehoord! Ik ga er niet eens over in discussie


Nee dat kun je ook maar beter niet aan beginnen, je komt een heel stuk weten te kort en daar hebben meer mensen last van in het westen, een zeer gewild blackhole, in hun geschiedenis, hoef je je ook niet te verantwoorden, en je geweten te verwringen, er zijn boeken genoeg over dit onderwerp !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# freedom 20-02-2015 16:41
jenne zei:
freedom zei:
Jenne,

''Echte'' mensen hebben geen bommenwerpers nodig! Putin wordt idd zwartgemaakt, maar dat houd niet in dat hij een goed mens is. Daar heb jij feitelijk geen bewijzen voor. worldtruth.tv/.../

Zolang wij nog denken in termen van oorlog dan moeten we onszelf afvragen of wij zelf een beter mens zijn.


Nee dat dacht ik al, of vind je 20 millioen mensen niet genoeg, die verloren zijn gegaan in WWII, de Engelsen hebben honderde malen meer kwaad gedaan aan de mensheid als Rusland, hun musea zijn daar het bewijs voor, vol buit uit alle wereld delen dan volgt Spanje, Frankrijk Napoleon Russische inval, de Polen die altijd op Russische buit uit waren, dan de Mongolen en andere slaven traders de Kazaren, leer je geschiedenis, als Rusland niet zijn atoom wapens had, waren ze allang en breed een oorlog begonnen ik bedoel het kwaad de USA-CIA-Mossad.


Ik heb nog nooit z'n onzin gehoord! Ik ga er niet eens over in discussie
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 20-02-2015 16:07
Maidan, 1yr on: Who fired the shots in central Kiev?

www.youtube.com/watch?v=GzHHseoJSNo
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 20-02-2015 14:40
freedom zei:
Jenne,

''Echte'' mensen hebben geen bommenwerpers nodig! Putin wordt idd zwartgemaakt, maar dat houd niet in dat hij een goed mens is. Daar heb jij feitelijk geen bewijzen voor. worldtruth.tv/.../

Zolang wij nog denken in termen van oorlog dan moeten we onszelf afvragen of wij zelf een beter mens zijn.


Nee dat dacht ik al, of vind je 20 millioen mensen niet genoeg, die verloren zijn gegaan in WWII, de Engelsen hebben honderde malen meer kwaad gedaan aan de mensheid als Rusland, hun musea zijn daar het bewijs voor, vol buit uit alle wereld delen dan volgt Spanje, Frankrijk Napoleon Russische inval, de Polen die altijd op Russische buit uit waren, dan de Mongolen en andere slaven traders de Kazaren, leer je geschiedenis, als Rusland niet zijn atoom wapens had, waren ze allang en breed een oorlog begonnen ik bedoel het kwaad de USA-CIA-Mossad.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 20-02-2015 14:18
One year ago, Washington, Berlin and the other NATO powers backed a putsch led by pro-Nazi forces of the Right Sector, exploiting the right-wing, pro-EU Maidan protests to topple President Viktor Yanukovych. The putsch had no popular support, and the Maidan protests rarely gathered more than a few thousand people bused in from western Ukraine. The regime that emerged, led by right-wing forces, including the fascist, anti-Russian Svoboda Party, deeply alienated the population in the more pro-Russian industrial heartland of east Ukraine.

www.wsws.org/en/articles/2015/02/20/ukra-f20.html


Wise men please step forward
It is not too late for the voices of reason and sanity to be heard. But the alarms on the Doomsday Clock are already ringing.
www.globalresearch.ca/.../5432234

www.globalresearch.ca/.../5432258

The same Big Lies repeat since conflict began last April. No letup whatever followed the latest attempt to resolve things diplomatically in Minsk on February 12.

Russia and rebels are consistently blamed for naked Kiev aggression, brutal atrocities, and post-Geneva/Minsk I and II violations.
www.globalresearch.ca/.../5432258


www.globalresearch.ca/.../5432328
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# freedom 20-02-2015 11:09
Jenne,

''Echte'' mensen hebben geen bommenwerpers nodig! Putin wordt idd zwartgemaakt, maar dat houd niet in dat hij een goed mens is. Daar heb jij feitelijk geen bewijzen voor. worldtruth.tv/.../

Zolang wij nog denken in termen van oorlog dan moeten we onszelf afvragen of wij zelf een beter mens zijn.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 20-02-2015 10:42
madelief zei:
washingtonsblog.com/.../...

deukje in Putins aura


Dit constante vertellen hoe Rusland, want Putin is Rusland moet reageren op een nationalistische fasist, niks lemon, niks limonade, gewoon negeren, en da aandacht daar gebruiken waar hij nodig is.
Het demoniseren van Putin cq Rusland wordt steeds heviger, om dat ze de dagelijkse gebeurtenissen niet na hun hand kunnen zetten, als Ruslands bommenwerperpers rondjes vliegen door het internationale luchtruim, gaan er straaljagers de lucht in, met welk recht, het recht van het westen, nu die tijd is voo bij, ieder mens heeft zijn kleine geheimtjes, so what, ik vind hem echt, een echt mens, met alle schakeringen die daar bij horen, heel wat anders als die miesers die in west europa de boventoon voeren.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 20-02-2015 09:42
freedom zei:
lees eerst reactie 29 dan 30 :-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# freedom 20-02-2015 08:02
lees eerst reactie 29 dan 30 :-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# freedom 20-02-2015 08:01
Uruguay’s President Jose Mujica poses for a picture in front of his farmhouse following an interview with Reuters, on the outskirts of Montevideo.

The leader lives on a run-down farm, which is under his wife’s name. The only other prized possession of real material value he reportedly owns is the 1987 Beetle.

As far as official declarations of wealth go, Mujica earns a comfortable $11,000 a month, 20 percent of which goes to his political movement. He reportedly donates most of the rest of his salary to charities supporting the poor.

The social climate in Uruguay changed in 2010, when Mujica secured his victory. The former guerilla led a radical overhaul of drug policies on cannabis possession, setting a blueprint for other Latin American countries. The legalization of cannabis enabled Uruguayan authorities to combat the neighboring Paraguayan drug trade.

Mujica is widely seen as one of the world’s most down-to-earth leaders, who has often emphasized the need for people to love one another and not focus on the material.

“A president is a high-level official who is elected to carry out a function. He is not a king, not a god. He is not the witch doctor of a tribe who knows everything. He is a civil servant. I think the ideal way of living is to live like the vast majority of people whom we attempt to serve and represent,” he once told Al Jazeera.

As for addictions, the only one Mujica says matters is “love.”
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# freedom 20-02-2015 07:59
An Arab sheikh seems to think the ‘world’s poorest president,’ Uruguay’s Jose Mujica, is in dire need of cash. He’s offered $1 million for Mujica’s iconic 1987 VW Beetle – but the pot-smoking leader says he will donate the money to the homeless instead.

“I didn’t give it any importance,” the humble ex-guerilla leader told a news conference, after the Uruguayan weekly Busqueda broke the story. He added that he has “no commitment to cars” and joked that his three-legged dog, Manuela, was pretty much the prime reason for holding on to the vehicle for so long.

Apparently it was Mexico’s ambassador to Uruguay who earlier suggested that Mujica sell off the car. They joked about how he could get 10 4WD trucks for the money, according to an anonymous source within the embassy.

In case the $1 million materializes, Mujica plans to donate the entire proceedings to a housing support program for the homeless. In case it’s the trucks, he has pledged to donate them to the country’s public health office, or to his campaign workers.

The president explained his decision by saying: “Human beings have a bit of fetishism; we need certain material symbols,” and added that he still keeps his father’s old hammer and shovel: “They are little things to the world, but are worth a lot to you.”
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# freedom 20-02-2015 07:56 Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# madelief 19-02-2015 17:12
washingtonsblog.com/.../...

deukje in Putins aura
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 19-02-2015 12:21
freedom zei:
Dit zijn de toespraken die je van een wereldburger wilt horen.

www.youtube.com/watch?v=xhZk8ronces

en deze erachteraan ,Buckminster Fuller,

Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# freedom 19-02-2015 12:13
Dit zijn de toespraken die je van een wereldburger wilt horen.

www.youtube.com/watch?v=xhZk8ronces
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 19-02-2015 12:11
Hun tijd is op..
weg is hun ondersteuning
www.zengardner.com/matrix-program-crashing/

Either way, the matrix will collapse. But the true civilization of love, peace, harmony and abundance awaits manifesting.

Is it time?

I think so. It is for me.

How about you?

Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 19-02-2015 10:59
Spring zei:
vladi zei:
Spring zei:
vladi zei:
met afhankelijke secundaire (ons leven) levensbehoefte komt slavernij.

choose wisely.

fff

het chem-trailen is weer begonnen, de hele dag al..

www.washingtonsblog.com/2015/02/weather-wars.html


ja vijf dagen nauwelijks een vliegtuig te zien,babyblauwe lucht.
uit het niets 'the fog'.
en toen die opklaarde waren ze er weer,tientallen die roze wolken (puur vergif van onze SHELL hoer) maken,zo zegge de weermannen/vrouwen.

blijven detoxen :-)

fff

www.chemtrailplanet.com/Health.htm
www.youtube.com/watch?v=yOdIAAuY9ug


www.earth-matters.nl/.../six-hundred-strains-of
-an-aerosolized-thought-control-vaccine-already-tested-on-humans-deployed-vi
a-air-food-and-water
www.washingtonsblog.com/2015/02/weather-wars.html
2012indyinfo.com/.../...
isoning-waking-times-waking-times/

chemtrails the secret war
www.youtube.com/watch?v=U-5VnMIiKPY

ww3 eugenics. en frequenty ELF etc. wapen tegelijk

wake up!


dank je wel Spring,
want ja,het hoort er ook bij.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 19-02-2015 08:38
vladi zei:
Spring zei:
vladi zei:
met afhankelijke secundaire (ons leven) levensbehoefte komt slavernij.

choose wisely.

fff

het chem-trailen is weer begonnen, de hele dag al..

www.washingtonsblog.com/2015/02/weather-wars.html


ja vijf dagen nauwelijks een vliegtuig te zien,babyblauwe lucht.
uit het niets 'the fog'.
en toen die opklaarde waren ze er weer,tientallen die roze wolken (puur vergif van onze SHELL hoer) maken,zo zegge de weermannen/vrouwen.

blijven detoxen :-)

fff

www.chemtrailplanet.com/Health.htm
www.youtube.com/watch?v=yOdIAAuY9ug


www.earth-matters.nl/.../six-hundred-strains-of
-an-aerosolized-thought-control-vaccine-already-tested-on-humans-deployed-vi
a-air-food-and-water
www.washingtonsblog.com/2015/02/weather-wars.html
2012indyinfo.com/.../...
isoning-waking-times-waking-times/

chemtrails the secret war
www.youtube.com/watch?v=U-5VnMIiKPY

ww3 eugenics. en frequenty ELF etc. wapen tegelijk

wake up!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 19-02-2015 08:19
vladi zei:
@Spring,

binnen 2 maanden schiet je als een expert :lol:
voorals de SHTF 8)

youtube:''how to make your own laser assisted blowgun'' :-*

native/ninja style.

fff

mgGyver en A team all rolled in to one..
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-02-2015 22:20
@Spring,

binnen 2 maanden schiet je als een expert :lol:
voorals de SHTF 8)

youtube:''how to make your own laser assisted blowgun'' :-*

native/ninja style.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 18-02-2015 20:06
Spring zei:
vladi zei:
met afhankelijke secundaire (ons leven) levensbehoefte komt slavernij.

choose wisely.

fff

het chem-trailen is weer begonnen, de hele dag al..

www.washingtonsblog.com/2015/02/weather-wars.html


Wat de één doet, kan de ander nog beter, ze spelen met elkaar, tankjes, vliegtuigen, o maar nee, de echte vernieteging zit een beetje anders in elkaar, daar hoor je niets van weten wij ook niets van, we kunnen er naar gissen thats all.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 18-02-2015 19:14
freedom zei:
Nexus zei:
freedom zei:
Wat precies de rede is waarom Nexus zo geobsedeerd is van Putin is me niet helemaal duidelijk. Maar ieder zijn fettisch zullen we maar zeggen. Het lijkt mij heel sterk dat Putin geen bloed aan zijn handen heeft. Ik weet vrijwel zeker dat 10 procent van degenen die hem in de mainstream media ophemelen, nooit enig persoonlijk contact met de man hebben gehad.

Dit alles draait om list en bedrog, daar heeft Nexus natuurlijk volkomen gelijk in. Maar het gaat mij te ver om in deze corrupte bendes rechter te gaan spelen. Ik denk dat Rusland zich niet vrij kan pleiten van corrupte onder Putin en dat hij geen leider was geworden zonder corruptie.

Ik hoop overigens dat je gelijk heb Nexus ook al heb ik het idee dat je het een beetje te romantisch inziet.


@ Freedom,

Ik heb geen obsessie met Putin, dat leg ik in een laatste reactie op het andere artikel uit.

Ik heb Putin trouwens een persoonlijke brief geschreven via de website van de President van Rusland. Ik heb hem in die korte brief uitgelegd dat er ook westerlingen zijn die wel zien wat hij probeert te doen. Die hem niet demoniseren waar mogelijk en een eerlijke en open view proberen te hanteren bij iedereen. Ook heb ik hem laten weten dat de meningen die in onze massamedia naar voren worden gebracht niet per se de meningen van de burgers vertegenwoordigen. Dat veel mensen hun waarheid halen op het internet omdat daar veel meer bronnen te raadplegen zijn die geen commerciële inslag hebben en geen geo politieke redenen.

Als laatste heb ik hem laten weten dat er best veel mensen zijn in ons land en andere westerse landen die hem een warm hart toedragen en wens ik hem veel succes met zijn strijd tegen de NWO.

Ik ga de brief hier niet plaatsen, simpelweg omdat ik hem die brief persoonlijk gestuurd heb. Mocht Putin reageren dan laat ik het weten.


Bedankt voor je reactie Nexus :-) Ik ben toch dankzij jou anders naar deze problematiek gaan kijken. Dank daarvoor. Ik zal echter wel kritisch blijven en niet alles voor zoete koek aannemen. Ook niet van Putin!


Mooi Freedom,

Dat blijven wij ook, kritisch!
Ik denk dat de reactie van Johan Bosman niet onbelangrijk is. Het westerse geldsysteem van onderdrukking staat op kiepen. In het verleden hebben ze grote oorlogen getriggered om dat geldsysteem te herstarten. Ik denk dat Johan hier een belangrijke punt aansnijdt.

Daarom schrijf ik de stukken die ik schrijf. Om de mensen de andere kant te laten zien. Althans, de kant die ik zie. Om ze te behoeden hun zonen en dochters oorlogen in te sturen die maar één doel hebben, dit feodale systeem dat slechts een klein groepje dient, te kunnen hervatten na een gigantisch mensenleed te hebben ontketend. WO1 en WO2 werden beide gestart met dezelfde redenen.

En Vladi, ja de chemtrails, die horen er ook bij maar als wij kunnen bewerkstelligen dat ze deze oorlog niet kunnen starten, dat mensen gaan zien welk een satanistische idioten ons leiding geven, zal ook het vervuilen van onze luchten tot de verleden tijd behoren en nog veel meer zaken waarvan wij misschien geeneens weet hebben.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-02-2015 18:38
ik snap dan ook niet hoe bijna heel de wereld bang is voor WW3 terwijl die al 20 jaar aan de gang is met voorafgaande experimenten....WW4 dat is waar de wereld bang voor is.

weet je wel putin enzo.

misschien dat er hier ook nòg eens aandacht aan word besteed.
mijn inziens red je daar meer levens mee.

nog even een spotgoedkope webwinkel waar ik een groot gedeelte van mijn overlevings spullen koop.
ALI EXPRESS.NL

ik ga altijd voor de gratis verzending (max 2 maanden wachten)(geduld is een schone zaak)
soms 90% korting ;-)
de prijzen zijn schrikbarend laag :eek: :-)

check it out en

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-02-2015 18:25
Spring zei:
vladi zei:
met afhankelijke secundaire (ons leven) levensbehoefte komt slavernij.

choose wisely.

fff

het chem-trailen is weer begonnen, de hele dag al..

www.washingtonsblog.com/2015/02/weather-wars.html


ja vijf dagen nauwelijks een vliegtuig te zien,babyblauwe lucht.
uit het niets 'the fog'.
en toen die opklaarde waren ze er weer,tientallen die roze wolken (puur vergif van onze SHELL hoer) maken,zo zegge de weermannen/vrouwen.

blijven detoxen :-)

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-02-2015 17:04
vladi zei:
met afhankelijke secundaire (ons leven) levensbehoefte komt slavernij.

choose wisely.

fff

het chem-trailen is weer begonnen, de hele dag al..

www.washingtonsblog.com/2015/02/weather-wars.html
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-02-2015 15:42
met afhankelijke secundaire (ons leven) levensbehoefte komt slavernij.

choose wisely.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-02-2015 15:39
johan bosman zei:
Het enige dat ik mij kan voorstellen bij de inmiddels jarenlange diffamering van Putin door het westen is dat de Amerikanen doelbewust op oorlog aansturen. En opnieuw in andermans achtertuin. Wat er nu in Oekraïne gebeurt is waarschijnlijk slechts het prille begin. Ook in Hongarije, een land dat de Euro niet heeft geïntroduceerd als wettig betaalmiddel (!) zijn er steeds merkwaardige pro-EU demonstraties met een hoog Maidan-gehalte.

Ja beste mensen, steeds als de Dollar (Euro, Pond) gered moet worden dan draait het uit op oorlog. En dan bezwijkt de vrede al gauw aan haar grootste kwaal: je kunt er niets aan verdienen.


zolang wij (dankbaar) gebruik maken van de ''valuta''
steunen we het systeem,dus vanwaar de kritiek en teleurstelling?

off grid zegt vladi.......oh nee dat is 1 bridge to far voor het gros.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# johan bosman 18-02-2015 13:09
Het enige dat ik mij kan voorstellen bij de inmiddels jarenlange diffamering van Putin door het westen is dat de Amerikanen doelbewust op oorlog aansturen. En opnieuw in andermans achtertuin. Wat er nu in Oekraïne gebeurt is waarschijnlijk slechts het prille begin. Ook in Hongarije, een land dat de Euro niet heeft geïntroduceerd als wettig betaalmiddel (!) zijn er steeds merkwaardige pro-EU demonstraties met een hoog Maidan-gehalte.

Ja beste mensen, steeds als de Dollar (Euro, Pond) gered moet worden dan draait het uit op oorlog. En dan bezwijkt de vrede al gauw aan haar grootste kwaal: je kunt er niets aan verdienen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# freedom 18-02-2015 11:57
Nexus zei:
freedom zei:
Wat precies de rede is waarom Nexus zo geobsedeerd is van Putin is me niet helemaal duidelijk. Maar ieder zijn fettisch zullen we maar zeggen. Het lijkt mij heel sterk dat Putin geen bloed aan zijn handen heeft. Ik weet vrijwel zeker dat 10 procent van degenen die hem in de mainstream media ophemelen, nooit enig persoonlijk contact met de man hebben gehad.

Dit alles draait om list en bedrog, daar heeft Nexus natuurlijk volkomen gelijk in. Maar het gaat mij te ver om in deze corrupte bendes rechter te gaan spelen. Ik denk dat Rusland zich niet vrij kan pleiten van corrupte onder Putin en dat hij geen leider was geworden zonder corruptie.

Ik hoop overigens dat je gelijk heb Nexus ook al heb ik het idee dat je het een beetje te romantisch inziet.


@ Freedom,

Ik heb geen obsessie met Putin, dat leg ik in een laatste reactie op het andere artikel uit.

Ik heb Putin trouwens een persoonlijke brief geschreven via de website van de President van Rusland. Ik heb hem in die korte brief uitgelegd dat er ook westerlingen zijn die wel zien wat hij probeert te doen. Die hem niet demoniseren waar mogelijk en een eerlijke en open view proberen te hanteren bij iedereen. Ook heb ik hem laten weten dat de meningen die in onze massamedia naar voren worden gebracht niet per se de meningen van de burgers vertegenwoordigen. Dat veel mensen hun waarheid halen op het internet omdat daar veel meer bronnen te raadplegen zijn die geen commerciële inslag hebben en geen geo politieke redenen.

Als laatste heb ik hem laten weten dat er best veel mensen zijn in ons land en andere westerse landen die hem een warm hart toedragen en wens ik hem veel succes met zijn strijd tegen de NWO.

Ik ga de brief hier niet plaatsen, simpelweg omdat ik hem die brief persoonlijk gestuurd heb. Mocht Putin reageren dan laat ik het weten.


Bedankt voor je reactie Nexus :-) Ik ben toch dankzij jou anders naar deze problematiek gaan kijken. Dank daarvoor. Ik zal echter wel kritisch blijven en niet alles voor zoete koek aannemen. Ook niet van Putin!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 18-02-2015 11:32
freedom zei:
Wat precies de rede is waarom Nexus zo geobsedeerd is van Putin is me niet helemaal duidelijk. Maar ieder zijn fettisch zullen we maar zeggen. Het lijkt mij heel sterk dat Putin geen bloed aan zijn handen heeft. Ik weet vrijwel zeker dat 10 procent van degenen die hem in de mainstream media ophemelen, nooit enig persoonlijk contact met de man hebben gehad.

Dit alles draait om list en bedrog, daar heeft Nexus natuurlijk volkomen gelijk in. Maar het gaat mij te ver om in deze corrupte bendes rechter te gaan spelen. Ik denk dat Rusland zich niet vrij kan pleiten van corrupte onder Putin en dat hij geen leider was geworden zonder corruptie.

Ik hoop overigens dat je gelijk heb Nexus ook al heb ik het idee dat je het een beetje te romantisch inziet.

Het is toch niet verkeerd ergens in te geloven, en in een land als Rusland, wat van voor tot achteren gecorrumpeerd was, kom je niet aan de macht zonder hier en daar een veertje te laten.
Ik ben blij dat deze man Putin zijn volk terug geeft waar ze recht op hebben, na het verlies van 20 millioen Russen, ook voor onze vrijheid, niet die 70 000 USA soldsiers, hij geeft ze een beetje eigen waarde terug, ja die stomme Russen die de hele buiten aardse technieken aan de gang houden met hun stomme raketten, verder vind ik dat hij zich niet laat provoseren, en dat getuigd van menselijke kwaliteit , want hij heeft de middelen om ze weg te vagen !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 18-02-2015 11:31
freedom zei:
Wat precies de rede is waarom Nexus zo geobsedeerd is van Putin is me niet helemaal duidelijk. Maar ieder zijn fettisch zullen we maar zeggen. Het lijkt mij heel sterk dat Putin geen bloed aan zijn handen heeft. Ik weet vrijwel zeker dat 10 procent van degenen die hem in de mainstream media ophemelen, nooit enig persoonlijk contact met de man hebben gehad.

Dit alles draait om list en bedrog, daar heeft Nexus natuurlijk volkomen gelijk in. Maar het gaat mij te ver om in deze corrupte bendes rechter te gaan spelen. Ik denk dat Rusland zich niet vrij kan pleiten van corrupte onder Putin en dat hij geen leider was geworden zonder corruptie.

Ik hoop overigens dat je gelijk heb Nexus ook al heb ik het idee dat je het een beetje te romantisch inziet.


@ Freedom,

Ik heb geen obsessie met Putin, dat leg ik in een laatste reactie op het andere artikel uit.

Ik heb Putin trouwens een persoonlijke brief geschreven via de website van de President van Rusland. Ik heb hem in die korte brief uitgelegd dat er ook westerlingen zijn die wel zien wat hij probeert te doen. Die hem niet demoniseren waar mogelijk en een eerlijke en open view proberen te hanteren bij iedereen. Ook heb ik hem laten weten dat de meningen die in onze massamedia naar voren worden gebracht niet per se de meningen van de burgers vertegenwoordigen. Dat veel mensen hun waarheid halen op het internet omdat daar veel meer bronnen te raadplegen zijn die geen commerciële inslag hebben en geen geo politieke redenen.

Als laatste heb ik hem laten weten dat er best veel mensen zijn in ons land en andere westerse landen die hem een warm hart toedragen en wens ik hem veel succes met zijn strijd tegen de NWO.

Ik ga de brief hier niet plaatsen, simpelweg omdat ik hem die brief persoonlijk gestuurd heb. Mocht Putin reageren dan laat ik het weten.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 18-02-2015 11:24
Delo zei:
Prachtig vervolg op vorig artikel. Voor velen is het onvoorstelbaar dat er een President bestaat die wel de Gouden Regel als de Wet aller kosmische Wetten GeRechter trouw toepast.

Net zo min als ze dit konden voorstellen bij Alexis Tsipras, Yanis Varoufakis. Griekenland waar de Democratie ooit begon. Demos versus De(mon) waar het volk het Monopoly van Babylons Mooncult Monetaristen Monetair definitief verslaat.

Heel juist, een republijk voor en door het volk !
Al die viese criminele politiekers opruimen !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Delo 18-02-2015 09:40
Prachtig vervolg op vorig artikel. Voor velen is het onvoorstelbaar dat er een President bestaat die wel de Gouden Regel als de Wet aller kosmische Wetten GeRechter trouw toepast.

Net zo min als ze dit konden voorstellen bij Alexis Tsipras, Yanis Varoufakis. Griekenland waar de Democratie ooit begon. Demos versus De(mon) waar het volk het Monopoly van Babylons Mooncult Monetaristen Monetair definitief verslaat.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-02-2015 09:04
Nexus zei:
Frappant aan dit stuk is dat het nagenoeg parallel loopt aan het andere stuk dat wij plaatsten over Putin. Dit terwijl dit artikel uit een totaal andere bron komt.

Sign of the times, zijn tijd raakt op. Mensen accepteren het niet meer.
Al gaan ze nog even de druk opvoeren, het is klaar. Het ontwaken kan niet meer gestopt worden.
merk wel dat juist nu mensen even moe zijn en het opgeven maar ik hoop dat we nog even doorgaan met alle info delen. Maar ook het geven van menig op forums is belangrijk zo ontnemen we ze consensus die ze denken te hebben

We zijn er bijna maar nog niet helemaal!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# freedom 18-02-2015 08:43
Wat precies de rede is waarom Nexus zo geobsedeerd is van Putin is me niet helemaal duidelijk. Maar ieder zijn fettisch zullen we maar zeggen. Het lijkt mij heel sterk dat Putin geen bloed aan zijn handen heeft. Ik weet vrijwel zeker dat 10 procent van degenen die hem in de mainstream media ophemelen, nooit enig persoonlijk contact met de man hebben gehad.

Dit alles draait om list en bedrog, daar heeft Nexus natuurlijk volkomen gelijk in. Maar het gaat mij te ver om in deze corrupte bendes rechter te gaan spelen. Ik denk dat Rusland zich niet vrij kan pleiten van corrupte onder Putin en dat hij geen leider was geworden zonder corruptie.

Ik hoop overigens dat je gelijk heb Nexus ook al heb ik het idee dat je het een beetje te romantisch inziet.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 17-02-2015 23:05
Marc zei:
Fijn te lezen, heb er wat aan gehad.

Dat is ook precies onze bedoeling. dat mensen er iets uit kunnen halen voor zichzelf! Daarnaast wil ik simpelweg tegengas geven aan de elite die deze man bewust negatief neerzetten om zodoende een wereldoorlog te kunnen ontketenen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 17-02-2015 23:00
Niet verkeerd dit artikel, ik mis de beschrijving van de mensen en ook Putin, hij komt voort uit Tjechov, Dofstojefki, Tjaikofski,
en Leo Tolstoi, de Russen flegmatic en met een grote hele grote
technische gave van gezond verstand, het moet practisch zijn dan is het waarde vol.
Muziek zang en dans maakt een groot stuk van hun leven uit, en een grote kameraadschap.
En voor mij is Putin een mens, met meer positiviteit als negativiteit dit is een gevoels questie, en komt voort uit mijn intuïtie, misschien zouden ze meer respect voor hem hebben, als hij wat minder meegaande zou zijn, kom op zet ze voor het blok, laat ze geen keus, die smeerlappen, psychopaten moet je angst inboezemen, want ze blijven vroeten, en ondergronds bezig, het zijn geen volksleiders maar gewone doodgewone criminelen, die over lijken gaan, de jouwe en de onze !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Marc 17-02-2015 22:27
Fijn te lezen, heb er wat aan gehad.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 17-02-2015 21:02
Frappant aan dit stuk is dat het nagenoeg parallel loopt aan het andere stuk dat wij plaatsten over Putin. Dit terwijl dit artikel uit een totaal andere bron komt.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen