Omdat ik steeds een camera paraat heb ontgaat mij vrijwel niets dat ik wil vastleggen. Van de week liep ik even de tuin in en wilde net een onkruidtakje weghalen. Net voordat ik dit wilde doen zag ik twee voor mij onbekende beestjes zitten aan de top van de tak.

 

Ik denk dat de meeste weldenkende mensen het erover eens zijn dat behalve het fysieke effect de inhoud van de meerderheid van de TV-programmering tegenwoordig (ik leg de nadruk op het woord programmering, een proces dat een passieve ontvanger van informatie impliceert) om de mensen te doordringen van een sociaal wereldbeeld en egocentrische normen en waarden, tegenovergesteld aan wat een gezonde en duurzame samenleving nodig heeft.  Individualisme tegen elke prijs is aan de orde van de dag en het is steeds duidelijker dat empathie voor de medeburger en een gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid met grote snelheid verdwijnen, evenals de ethiek die nodig is om te overleven zoals bekend is aan alle gezonde beschavingen.

 Bestaat er een Orwelliaanse macht die de wereldbevolking knecht terwijl de bevolking zelf in de veronderstelling leeft gelukkig te zijn en de zaken nu eenmaal zijn zoals ze zijn? De uitgebreide lezing van de Technische Universiteit Delft probeert hier op eigen wijze inzicht in te geven.

Lewis Holtman, een jonge gast uit de VS beweert dat hij de plannen van Nicola Tesla , zoals vrije energie, ook wel radiant energie genoemd en andere vindingen, inzichtelijk en uitvoerbaar heeft gemaakt. Als bewijs van zijn stelling heeft hij een kleine teaser gemaakt in de vorm van een video op youtube.

 

Hierin laat hij zien dat hij met slechts 2 dollar aan materialen een vrij energie apparaatje kan maken dat bijvoorbeeld zijn mobiele telefoon gratis op kan laden, waar en wanneer hij maar wilt, dus als er geen energiebronnen in d buurt zijn.

Er zijn verschillende fabrikanten die colloïdaal zilver verkopen. Hoge School Zuyd heeft onderzoek verricht. Wat is het colloïdaal zilver? In het begin van 1900 werd de westerse wetenschap bewezen dat zilver een sterk antibioticum was en werd menig arts Colloïdaal Zilver aangewend tegen infecterende organismen. In deze tijd was Colloïdaal Zilver te duur om te patenteren en ontwikkelde de farmaceutische industrie haar eigen antibiotica en werd het klinische gebruik van zilver aan de kant gezet. 

 

Is het wereldwijde hongerprobleem op te lossen zonder genetische manipulatie? Dit boek licht de sluier op over een ontdekking CIBA ( Novartis) een farmacie gigant. In laboratoria hebben wetenschappers van Novartis zaden en visseneieren blootgesteld aan een elektrostatisch veld dus een hoogspanningsveld waargeen stroom ging, resultaat, explosieve groei van zowel de zaden alsook de visseneieren. Tegelijkertijd groeiden zo planten in hun oervorm, die vorm die al eeuwen en soms millennia uitgestorven zijn.

 

Op 13 februari produceerde zonnevlek 1158 ook al een krachtige zonnevlam, deze noteerde een M6,6-klasse eruptie.

De uitbarsting produceerde tevens een grote hoeveelheid radiogolven die radio-astronomen op Aarde zijn opgevangen.

Zonnevlek 1158 heeft de meest krachtige zonnevlam in meer dan vier jaar voortgebracht.

Hoe zou het toch komen dat politici, als ze eenmaal in de Tweede Kamer zijn gekozen, alle wezenlijke kritiek op de monarchie laten varen? Weliswaar blijken in privégesprekken de meeste kamerleden tegenstanders van de monarchie, maar zodra het moment is aangebroken daar in het openbaar getuigenis van af te leggen, laten zij het afweten. Onder die omstandigheden is er van initiatieven en voorstellen om de monarchie af te schaffen al helemaal geen sprake.

Hoe zou het toch komen dat de voorzitter van de ministerraad, (meestal abusievelijk aangeduid als 'minister-president' of 'premier') gedwee elke week naar het paleis van mevr. Amsberg gaat om over staatszaken te spreken. Waarom is het niet andersom? Waarom komt mevr. Amsberg niet elke week langs bij de voorzitter van de ministerraad? Hoe komt het toch dat alle ministers, staatssecretarissen en kamerleden klaarblijkelijk in de eerste plaats loyaal zijn aan mevr. Amsberg en niet aan de kiezers aan wie zij hun positie in de eerste plaats hebben te danken?

Nieuwe geologische studie: Geen verband CO2 en Global Warming

 Ondanks het feit dat uit een nieuwe geologische studie (2) wederom blijkt dat er geen enkel verband kan worden aangetoond tussen de uitstoot van CO2 en Global Warming, blijft de politiek en de milieubeweging zich fanatiek vastklampen aan wat duidelijk één van de grootste wetenschappelijke en maatschappelijke leugens aller tijden is. Politici houden eraan vast vanwege de enorme belastinginkomsten; milieufanatici vanwege hun sterk toegenomen macht en invloed en niet te vergeten de miljoenen donaties. Er is echter nog een -buitengewoon machtige- partij die sterk gebaat is bij het nemen van uiterst kostbare, maar volkomen zinloze CO2-Global Warming maatregelen: het internationale bankwezen.
 

Tot op dit moment wordt ‘peer review’ gepresenteerd als de gouden standaard in het wetenschappelijk discours. Recente ontwikkelingen in de klimaatwetenschap (zoals het Climategate-schandaal) hebben menigeen echter het idee gegeven dat peer review niet geheel zijn beloftes waar maakt. Peer review is wellicht een adequaat middel bij de wetenschap over het paargedrag van eekhoorns, maar als het gaat om de vraag of er wel of niet miljarden dollars gespendeerd dienen te worden aan de bestrijding van de opwarming van de aarde is een strengere maatstaf noodzakelijk.