Planten zijn springlevend. Ze hebben niet alleen een hekel aan herrie die mensen maken maar ze hebben zelfs de capaciteit om te leren en te communiceren.

Misschien nog verbazingwekkender is dat planten muziek kunnen maken.

(‘vrije energie’ in de volksmond)

van Mehran Keshe.

Dit is een verslag van drie lezingen van Mehran Keshe, opgetekend Francis Eigenraam. Naast dat ik al in 2002 gehoord had van de mogelijke ontwikkeling van vrije energie, waarmee voertuigen zonder brandstof zich zouden verplaatsen heb ik in het boek ”de aarde op weg naar de 5de dimensie”, uitgegeven in 2004, een voorstelling van de bewoners van de aarde in de 5de dimensie kunnen lezen: “zij ( de bewoners van de aarde in de 5de dimensie) beschikken over een aantal technische innovaties, waar jullie op dit moment ( ca. 2003) nog geen toegang toe hebben.

Heb je jezelf ooit afgevraagd waarom mensen willen dat jij je houding aanpast? Het kan wel een beetje spontaner en energieker is een herkenbaar commentaar. Heb je ook een pesthekel aan recepties en feestjes waarbij het zoeken naar een gesprekspartner, om daar vervolgens algemeenheden mee uit te wisselen, standaard is? Mis je regelmatig het moment van assertief reageren, terwijl je thuis de meest snedige antwoorden bedenkt en het voorval maar niet uit je hoofd kunt zetten? Voor mij kwam het als een verrassing: ik ben introvert en het merendeel in de wereld om me heen is extravert! Met die wetenschap vielen er ineens een heleboel stukjes van de puzzel op z'n plek.

Een penis associëren we met platte seks, maar het heeft een veel diepere betekenis.

Phallos betekent ‘licht’ en staat voor de mannelijke waarden, voor vruchtbaarheid en creativiteit. In essentie betreft het fallus-symbool het eren van de scheppende kracht van de man. Het betekent ook ergens voor staan.  

In onze tijd lijkt de fallus totaal taboe. We associëren het met porno, onderdrukking of verkrachting en zeker niet met iets heiligs, moois en liefdevols.

Om te beginnen heb ik een verzoekje aan jou, mijn waarde lezer. Zou eens op het internet willen gaan zoeken naar afbeeldingen met als zoekterm ‘IHS’? Dat kun je doen bijvoorbeeld hier te klikken.

Wat betekent ‘IHS’? Om te beginnen zijn dit niet onze ‘gewone’ letters, maar het zijn Griekse letters. Zetten we deze Griekse letters om naar onze gebruikelijke letters, dan krijgen we ‘IES’ of ‘JES’. Ik hou hier ‘Jes’ aan, want zo behoort dit woord ook te worden uitgesproken, precies zoals het Engelstalige ‘yes’ (‘ja’ in het Nederlands).

De universiteiten beweren dat onze werkelijkheid toeval is ontstaan. Deze zienswijze wordt het evolutionisme genoemd.

De kerken beweren dat onze werkelijkheid een creatie is van de Schepper (God). Deze zienswijze wordt het creationisme genoemd.

Zowel het evolutionisme als het creationisme zijn geloofsystemen, want beiden ontberen een fundament van het werkelijk doorgronden van de essentie van onze werkelijkheid. Op de universiteiten geloven de geleerden in toeval omdat ze blijven hangen in de schijnwerkelijkheid van materie. In de kerken geloven de blinde gelovigen in een almachtige God die overal verantwoordelijk voor zou zijn. Zowel dom geloof in toeval als blind geloof in God is voor mensen die niet zelf kunnen of willen nadenken.

Het Hele Verhaal gaat over zaken die wij heel gewoon vinden, maar eigenlijk helemaal niet echt begrijpen, zoals leven, bewustzijn en tijd. Natuurlijk omvat het Hele Verhaal ook de totale geschiedenis (van begin tot eind, dus ook inclusief het heden en de nabije toekomst).

En uiteraard heeft het ook alles met onszelf te maken (zelfkennis, zuiverheid en gezondheid). Johan vertelt in het Hele Verhaal hoe alles precies met alles samenhangt, inclusief de zogenaamde Oerknal, God, Duivel, Annunaki, Atlantis en de Illuminati. Hij doet dat als wetenschapper, dat wil zeggen feitelijk, logisch en waarheidsgetrouw. Hij vraagt met klem geen woord van zijn verhaal te geloven en alles daaruit zelf te verifiëren!
Het geloof heeft al veel te veel ellende veroorzaakt op deze planeet, zowel geloof in religies als in de overheid

 

Op 23 september van dit jaar ( 2011 ) liet de wetenschap weten dat ze de snelheid van het licht doorbroken hadden. Dit is wat de kranten erover schreven.

Wholly Science combines the remarkable findings of modern science with the profound wisdom of ancient science. Click on the webpage below to watch a series of 9 youtube video’s explaining the basics of Wholly Science:

Wholly wetenschap combineert de opmerkelijke bevindingen van de moderne wetenschap met de wijsheid van de oude wetenschap.

Click op de weblink hieronder om de 9 youtubes te kunnen bekijken die Wholly Science uitleggen:

Iedereen op deze planeet ondergaat vroeg of laat een ingrijpende zijnsverandering. Deze innerlijke transformatie voltrekt zich niet automatisch. Dit proces wordt voortgestuwd twee schokmomenten. De eerste schok ontvangen we wanneer we beseffen dat we gevangen zitten. En de tweede schok volgt zodra we krijgen dat we deze gevangenis zelf laten bestaan.

Mensen die de eerste schok nog niet hebben gehad hebben geen idee van een gevangenis en vinden het hele idee ook volkomen belachelijk. Proberen deze mensen ‘wakker’ te maken werkt veelal contraproductief.