Om te beginnen heb ik een verzoekje aan jou, mijn waarde lezer. Zou eens op het internet willen gaan zoeken naar afbeeldingen met als zoekterm ‘IHS’? Dat kun je doen bijvoorbeeld hier te klikken.

Wat betekent ‘IHS’? Om te beginnen zijn dit niet onze ‘gewone’ letters, maar het zijn Griekse letters. Zetten we deze Griekse letters om naar onze gebruikelijke letters, dan krijgen we ‘IES’ of ‘JES’. Ik hou hier ‘Jes’ aan, want zo behoort dit woord ook te worden uitgesproken, precies zoals het Engelstalige ‘yes’ (‘ja’ in het Nederlands).

De universiteiten beweren dat onze werkelijkheid toeval is ontstaan. Deze zienswijze wordt het evolutionisme genoemd.

De kerken beweren dat onze werkelijkheid een creatie is van de Schepper (God). Deze zienswijze wordt het creationisme genoemd.

Zowel het evolutionisme als het creationisme zijn geloofsystemen, want beiden ontberen een fundament van het werkelijk doorgronden van de essentie van onze werkelijkheid. Op de universiteiten geloven de geleerden in toeval omdat ze blijven hangen in de schijnwerkelijkheid van materie. In de kerken geloven de blinde gelovigen in een almachtige God die overal verantwoordelijk voor zou zijn. Zowel dom geloof in toeval als blind geloof in God is voor mensen die niet zelf kunnen of willen nadenken.

Het Hele Verhaal gaat over zaken die wij heel gewoon vinden, maar eigenlijk helemaal niet echt begrijpen, zoals leven, bewustzijn en tijd. Natuurlijk omvat het Hele Verhaal ook de totale geschiedenis (van begin tot eind, dus ook inclusief het heden en de nabije toekomst).

En uiteraard heeft het ook alles met onszelf te maken (zelfkennis, zuiverheid en gezondheid). Johan vertelt in het Hele Verhaal hoe alles precies met alles samenhangt, inclusief de zogenaamde Oerknal, God, Duivel, Annunaki, Atlantis en de Illuminati. Hij doet dat als wetenschapper, dat wil zeggen feitelijk, logisch en waarheidsgetrouw. Hij vraagt met klem geen woord van zijn verhaal te geloven en alles daaruit zelf te verifiëren!
Het geloof heeft al veel te veel ellende veroorzaakt op deze planeet, zowel geloof in religies als in de overheid

 

Op 23 september van dit jaar ( 2011 ) liet de wetenschap weten dat ze de snelheid van het licht doorbroken hadden. Dit is wat de kranten erover schreven.

Wholly Science combines the remarkable findings of modern science with the profound wisdom of ancient science. Click on the webpage below to watch a series of 9 youtube video’s explaining the basics of Wholly Science:

Wholly wetenschap combineert de opmerkelijke bevindingen van de moderne wetenschap met de wijsheid van de oude wetenschap.

Click op de weblink hieronder om de 9 youtubes te kunnen bekijken die Wholly Science uitleggen:

Iedereen op deze planeet ondergaat vroeg of laat een ingrijpende zijnsverandering. Deze innerlijke transformatie voltrekt zich niet automatisch. Dit proces wordt voortgestuwd twee schokmomenten. De eerste schok ontvangen we wanneer we beseffen dat we gevangen zitten. En de tweede schok volgt zodra we krijgen dat we deze gevangenis zelf laten bestaan.

Mensen die de eerste schok nog niet hebben gehad hebben geen idee van een gevangenis en vinden het hele idee ook volkomen belachelijk. Proberen deze mensen ‘wakker’ te maken werkt veelal contraproductief.

Omdat ik steeds een camera paraat heb ontgaat mij vrijwel niets dat ik wil vastleggen. Van de week liep ik even de tuin in en wilde net een onkruidtakje weghalen. Net voordat ik dit wilde doen zag ik twee voor mij onbekende beestjes zitten aan de top van de tak.

 

Ik denk dat de meeste weldenkende mensen het erover eens zijn dat behalve het fysieke effect de inhoud van de meerderheid van de TV-programmering tegenwoordig (ik leg de nadruk op het woord programmering, een proces dat een passieve ontvanger van informatie impliceert) om de mensen te doordringen van een sociaal wereldbeeld en egocentrische normen en waarden, tegenovergesteld aan wat een gezonde en duurzame samenleving nodig heeft.  Individualisme tegen elke prijs is aan de orde van de dag en het is steeds duidelijker dat empathie voor de medeburger en een gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid met grote snelheid verdwijnen, evenals de ethiek die nodig is om te overleven zoals bekend is aan alle gezonde beschavingen.

 Bestaat er een Orwelliaanse macht die de wereldbevolking knecht terwijl de bevolking zelf in de veronderstelling leeft gelukkig te zijn en de zaken nu eenmaal zijn zoals ze zijn? De uitgebreide lezing van de Technische Universiteit Delft probeert hier op eigen wijze inzicht in te geven.

Lewis Holtman, een jonge gast uit de VS beweert dat hij de plannen van Nicola Tesla , zoals vrije energie, ook wel radiant energie genoemd en andere vindingen, inzichtelijk en uitvoerbaar heeft gemaakt. Als bewijs van zijn stelling heeft hij een kleine teaser gemaakt in de vorm van een video op youtube.

 

Hierin laat hij zien dat hij met slechts 2 dollar aan materialen een vrij energie apparaatje kan maken dat bijvoorbeeld zijn mobiele telefoon gratis op kan laden, waar en wanneer hij maar wilt, dus als er geen energiebronnen in d buurt zijn.