giants pyramidsEr wordt gesteld: Er staat niets ( meer ) op schrift over de bouw van piramides.
Wat tot nu toe beschreven staat over de bouw van piramides is gebaseerd op aannames en kan op geen enkele wijze bewezen worden.

Van alles en nog wat wordt erbij gehaald als het gaat over de bouw van de piramides, liftsystemen, contragewichten, hellingen en zelfs buitenaardsen. Het klopt dat er geen documenten bewaard zijn gebleven over de bouw van de piramides. Wellicht vernietigd of simpelweg nooit vastgelegd op papier of hiërogliefen.

Maar er zijn meer manieren. Op de muren van de tombe van Rekhmire. Deze tombe is vooral bekend omdat er veel ambachten op zijn afgebeeld. Op deze muren staat ook hoe de piramides gebouwd werden, of beter gezegd, wie de piramides gebouwd hebben.

hoewerdendepiramidesgebouwd

De rechterkant is wat men ons wil doen geloven en is een illustratie gemaakt door wetenschappers op basis van aannames. De linkerkant is een afbeelding gevonden op de tombe van Rekhmire. Te zien zijn blijkbaar hele grote mensen, reuzen, die de blokken waarmee de piramides gebouwd zijn met zelfs twee per keer vervoeren. Dat verklaart meteen waarom en geen sleepsporen te vinden zijn bij welke grote piramide of tempel dan ook. Er werden geen hellingen gebouwd, geen kraanconstructies of grote dieren gebruikt, het waren reuzen die het werk deden.

reuzenpiramides

Dit is de geschiedenis van Egypte en velen zullen dit niet leuk vinden!

Wil je deze informatie kunnen verwerken is het raadzaam de hedendaagse academische benaderingen en denkwijzen aan de kant te schuiven. Probeer out of the box te denken want onze geschiedenis is op vele punten opzettelijk vervalst met maar één reden, dat wij er niet achter komen hoe een kleine club mensen zich meester heeft gemaakt van alle kennis beschikbaar en deze niet wilt delen maar inzet voor eigen gewin. Niet alleen in deze tijd maar door de eeuwen heen zijn het steeds dezelfde families geweest die de macht bezaten. ( 13 bloedlijnen van Robin de Ruiter )

De grote stenen werden dus verplaatst door onze voorvaderen samen met een hybride ras, de reuzen, titanen zo je wilt, dit zijn de voorouders van de Nephilim, de eerste generatie van wachters- nakomelingen. Daarnaast maken de afbeeldingen van de voorplaat ook duidelijk dat de blokken niet ergens uitgekapt werden zoals steeds gesteld wordt maar dat de blokken net als vandaag de dag uit een soort betonmix gemaakt werden. Frappant gegeven hierbij is dat deze mix vele malen sterker is dan de mix die wij vandaag de dag kennen.

Voor diegenen die de muurschilderingen niet voldoende bewijs vinden is er nog veel meer informatie die systematisch achter gehouden wordt.

fingerprintgiant

In het vorige stukje tekst lieten wij je zien dat reuzen de piramides bouwden en zelfs tot twee grote bouwblokken tegelijkertijd meesjouwden. Afgebeeld op de tombe van Rekhmire. Als dat zo is gegaan dan moeten er tekenen van te vinden zijn op deze bouwstenen, bijvoorbeeld vingerafdrukken. De blokken werden immers ter plekke gemaakt uit een soort beton zoals de afbeelding laat zien. De vraag is dus nu, zijn er vingerafdrukken gevonden van reuzen? Het antwoord is ja!

vingerfdrukkeninblok

Op verschillende locaties over de wereld werden afdrukken gevonden van vingers, voeten en complete handen zoals onderstaande afbeelding laat zien.

Glozel-Giant-hand-prints

Glozel-handprints

Op de obelisk van Aswan kunnen wij twee voetafdrukken vinden. Let vooral even op de mensen die op de achtergrond staan om een vergelijking te krijgen van de afmetingen van deze voetafdrukken.

indentations

Als je nog steeds niet overtuigd bent van het bestaan van reuzen in ons verleden dan kan deze afbeelding je wellicht over de streep trekken. Wat is er nog beter dan een vingerafdruk van een reus? Precies, een complete vinger inclusief afdruk! In 1988 liet de Bild deze foto’s zien. De foto’s zijn afkomstig van fanatiek fotograaf en Egyptoloog Gregori Spörri die in 1988 op vakantie was in Egypte en via via in contact kwam met een man uit een familie van grafrovers. Hij beweerde een belangrijk artefact in bezit te hebben en wilde deze tegen betaling laten zien. De vinger kon niet gekocht worden, daarvoor achtte de familie de vinger te belangrijk. Spörri mocht de vinger zelfs vasthouden. De eerste foto’s van deze vinger werden gemaakt in de zestiger jaren, zo ook de afbeelding van de röntgenfoto.

giantfinger1

Röntgenfoto’s bevestigen de echtheid van deze vinger die afgehakt lijkt met en bijl of iets dergelijks.

giantröntgenfinger       giantfingera

Later verwerkte Spörri de foto’s in een door hem geschreven roman. “I’m not a scientist,” the author says honestly. “I have installed the relic in the novel to make it deliberately to deprive of science. The reader should look at the thing itself, and now form their own opinion. ”

Hij is nog terug geweest naar de plek waar hij de vinger te zien kreeg maar heeft nooit meer iets vernomen van de familie die de vinger in bewaring had. Het zal je dan ook niet verbazen dat ook deze vinger, waarvan de echtheid dus nooit definitief is bevestigd, door de wetenschap afgedaan wordt als onzin. Het past simpelweg niet in het plaatje dat ze ons willen schetsen.

Een andere vondst van en reuzenbot is bekender en zal ik niet verder beschrijven, de afbeelding en tekst spreken voor zich.

scheenbeengiant

Hoe kan het dat informatie die zo belangrijk is weg gemoffeld kan worden door wetenschappers en andere belanghebbenden?

Momenteel ben ik bezig aan een boek over de Dode Zee Rollen. Uit dat boek blijkt dat wetenschappers bewust informatie achterhouden omdat met het vrijkomen van die informatie bepaalde controlesystemen in het gedrang komen en niet meer zullen werken. Niet alleen op dit gebied werkt dit zo. Op vele gebieden die wij behandelen blijkt de wetenschap net als andere instituten, zoals geloofssystemen, onderwijs, geneeskunde, energie en vele andere sectoren, bewust informatie achter te houden om de hegemonie te kunnen waarborgen voor hen die werkelijk aan de touwtjes trekken achter de schermen van de internationale politiek, industrie, bankwezen, etc.

Wij hoeven dit geeneens meer te bewijzen want er wordt vandaag de dag zoveel gelogen en verdraaid dat steeds meer mensen dit zien en ertegen in het verweer komen.

Langzaam maar zeker beginnen de leugens zich tegen hen te keren die ze vertellen en verteld hebben. Er komt zoveel materiaal vrij via het internet, dat ze wanhopig onder controle proberen te krijgen. Het is slechts en kwestie van tijd dat mensen helemaal niets meer geloven van de zaken die ze verteld krijgen door overheden en de genoemde instituten. Dat punt is bijna bereikt!

De mens, elk levend wezen, is uniek en tegelijkertijd onderdeel van iets dat zo grootst is dat wij dit nauwelijks kunnen beseffen. Wij hoeven niet te bidden naar vermeende goden die ons straffen als wij niet precies doen wat ze ons opdragen. Niemand kan ons straffen want wij zijn zelf Goden, stuk voor stuk.

Via de ether kunnen wij gebruik maken van alle kennis die er is en ooit zal zijn. Dat is het voornaamste punt. Om dat te verhinderen worden wij systematisch vergiftigd op net die plekken die wij nodig hebben om in te kunnen loggen in de ether.

Denk je eigen wereld, denk niet aan de wereld die wij opgedrongen krijgen via mediakanalen. Dat waar onze gedachten naar uit gaan zal zich manifesteren, waar wij NIET mee bezig zijn gebeurt niets mee. Ben bezig met een wereld zonder geweld, zonder geld, zonder controle en machtssystemen. De belofte van een hemel na onze dood is idioot, wij kunnen de hemel op Aarde hebben als wij dat maar voldoende willen.

Wij willen die andere wereld graag zien, jullie ook?

Lees ook:

De echte geschiedenis van de Aarde.

De echte geschiedenis van de Aarde deel 1

De echte geschiedenis van de Aarde deel 2

De echte geschiedenis van de Aarde. De Black Knight.

De echte geschiedenis van de Aarde. De Ether.

Stop met wachten het is nu tijd voor handelen. Deel 1.

Stop met wachten het is nu tijd voor handelen. Deel 2.

Stop met wachten het is nu tijd voor handelen. Deel 3 t/m 7

Bent U al bang genoeg? Deel 8 t/m 14.

Reacties   

# jenne dwaallicht 28-11-2014 10:16
Gevonden in Amiens noord fRANKRIJK BEELDJE 12 cm LANG? VAN EEN vENUS/ oermoeder figuur, grote busten en billen, gedateerd op 23000 jaar voor onze jaartelling, nog al verwarrend allemaal wij de wetenschap blijven maar van volkomen verkeerde gegevens uit gaan, groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 24-11-2014 22:46
Marcel Messing komt in het stuk helemaal niet voor.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem..!! 24-11-2014 19:17
David en Goliath, godallemachtig, hoe blind kan je zijn, ga eens kijken in de echte wereld en zie hoe alles echt is en werkt, welk een geneuzel, het zou me niet moeten boeien maar jullie helpen jezelf en anderen naar de bliksem. M Messing is jullie god, zelf weten, domheid en onnozelheid is een zegn voor velen van jullie
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Don Baco 21-11-2014 21:36
De pyramide is gebouwd met zeoliet en schelpen gemend met kalk en zand en natron. Dit was het geheim van Imotep.

Sinds de jaren 50 kunnen we dit herhalen. The stone masons hadden dit geheim. Daarom was het heilige land ook zo belangrijk. Natron!!

Overigens zullen er zeker heel veel reuzen hebben bestaan daar de samenstelling van de lucht geheel anders was voor de deluge.

In de bergen worden mensen kleiner en waar vluchten mensen vaak naar toegevlucht als het echt misgaat?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Wanda 15-11-2014 20:47
Het allerleukste is dat er mensen bestaan die dezelfde info interessant vinden als ik, en die daar dan ook nog een blog van maken zodat ik het kan lezen. Heb je de Remote viewing (Courtney Brown) ook gezien? Daar gaat het ook over een speciale manier, met geluid wellicht of m.b.v. magneten, de blokken werden enkel door mensen licht gestuurd.

Hoewel een interessant artikel ben ik nog het meest in mijn nopjes met deze zin: 'Denk je eigen wereld, denk niet aan de wereld die wij opgedrongen krijgen via mediakanalen. Dat waar onze gedachten naar uit gaan zal zich manifesteren, waar wij NIET mee bezig zijn gebeurt niets mee.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 14-11-2014 18:56
Ervan uitgaande dat Mars, de Aarde en andere planeten bewoond waren voor de nucleaire oorlog en het mislukte experiment, door onze voorvaderen en dito dieren, allemaal stukken groter dan vandaag de dag ( devolutie ) moeten behalve resten van gebouwen ook resten van dieren te vinden zijn. Laat dit nu door iemand ontdekt zijn en glashelder in beeld gebracht aan de hand van door NASA gemaakte afbeeldingen.
www.youtube.com/watch?v=AuGQ3Pe_qEw
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Ixie 13-11-2014 17:00
Samenspraak deel 2 ook gezien, had ik gemist namelijk....Wil nog eens terugkomen op FB; als mensen zoals Ad Broere (?) in deel 2 aangaf naast de BIS toren in Bazel zitten wellicht zelfs wonen en hij vraagt wat is dat gebouw en niemand het weet....Deze mensen willen het niet weten.....

Uit ervaring heb ik gelukkig geleerd; wie niet wil weten laat ik verder lekker slapen. Mensen hebben redenen waarom ze niet willen weten....brengt te veel angst, laat ze leven in hun illusies.

Groet Ixie
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Ixie 13-11-2014 16:57
Nexus zei:
Ik had honderden afbeeldingen kunnen plaatsen van gevonden botten van veel grotere mensen ofwel reuzen. Zo niet duizenden.
De informatie is zo overweldigend dat het niet bestuderen hiervan gezien kan worden als een misdaad tegen de mensheid en/of bewust achterhouden van essentiële informatie door wetenschap, overheden, etc.

Heb ik het nog geeneens over de opzettelijke manipulatie ons te willen doen geloven dat wij van de apen afstammen of andere onzinnige stellingen gedaan door gesponsorde wetenschappers in dienst van de financiële elite. Gisteren heeft Europa weer miljarden uitgegeven aan het bestuderen van een steen in de ruimte omdat ze denken dat hiermee de oorsprong van alles te verklaren zal zijn. 1 steen? Alsof je met 1 steen uit een grote zee al het leven in die zee zou kunnen verklaren. Wassen neus en waarschijnlijk de volgende aanzet tot disinformatie.

Daarom is het delen van deze informatie zo belangrijk en oh ja, mensen die Facebook hebben zouden onze sites aldaar eens kunnen liken, hoe meer mensen deze informatie kunnen lezen, hoe beter!


Nexus liken is nog wel oke maar delen??? Het heeft absoluut geen nut, kijk ik heb ook de weg naar hier gevonden....Wie zoekt ie vindt Op FB staat zoveel desinformatie dat de meesten als zombies liggen te klikken...Ben na drie jaar pauze sinds 3 weken of 4 terug op FB ik blijf er om bepaalde reden nog even en ben dan weer weg....word daar droevig op dat FB...als we het al over elite hebben, financiële elite is FB een onderdeel van dat systeem

Groet Ixie
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 13-11-2014 14:07
Ik had honderden afbeeldingen kunnen plaatsen van gevonden botten van veel grotere mensen ofwel reuzen. Zo niet duizenden.
De informatie is zo overweldigend dat het niet bestuderen hiervan gezien kan worden als een misdaad tegen de mensheid en/of bewust achterhouden van essentiële informatie door wetenschap, overheden, etc.

Heb ik het nog geeneens over de opzettelijke manipulatie ons te willen doen geloven dat wij van de apen afstammen of andere onzinnige stellingen gedaan door gesponsorde wetenschappers in dienst van de financiële elite. Gisteren heeft Europa weer miljarden uitgegeven aan het bestuderen van een steen in de ruimte omdat ze denken dat hiermee de oorsprong van alles te verklaren zal zijn. 1 steen? Alsof je met 1 steen uit een grote zee al het leven in die zee zou kunnen verklaren. Wassen neus en waarschijnlijk de volgende aanzet tot disinformatie.

Daarom is het delen van deze informatie zo belangrijk en oh ja, mensen die Facebook hebben zouden onze sites aldaar eens kunnen liken, hoe meer mensen deze informatie kunnen lezen, hoe beter!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Ontplooi 12-11-2014 23:01
De TedTalk (en overige presentaties) van Jim Vieira sluit mooi aan op je uitstekende artikel.

Giants of Ancient America/ The mound builders: youtu.be/U2mAuVOqTSw
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 12-11-2014 18:16
hier op youtube..
met toeristen..
over de bouw.. van de pyramides...

hakim
een eer...


Abd'el Hakim Awyan, Mystical Wisdom Keeper egyptexperience
m.youtube.com/watch?v=LXLTWJeg6f0

dank voor alle aan me getoonde kennis
tijd ruimte dimensies..
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 12-11-2014 16:36
uitleg werking techniek vrije energie
.. vanaf blz 100 ongeveer
pyramides en bollen


The Secrets of the Pyramids Revealed

aetherforce.com/.../


ik kende info wespenre
maar hij heeft nieuwe info bijgevoegd
mooi.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne dwaallicht 12-11-2014 14:49
In het bouwen van oude gebouwen, gladde pyramides, trapgewijze gebouwde pyramides, moet je er wel van uitgaan dat de oude tot heel oude bouwwerken, met extra grote blokken zijn gebouwd, de na 3000 jaar voor onze jaartelling gebouwde objecten zijn met aanzienlijk kleinere blokken gebouwd, waren de grote jongens toen vertrokken, maar ook een wezen/mens van 3 tot 4meter kan geen blok van bijvoorbeeld 10 ton tillen,
Er moeten andere technieken aanwezig zijn geweest, en dat met duizende slaven aan een touw trekken is ook niet zo geloof waardig, het is jammer dat de Bibliotheek van Alexandrië toen der tijd verbrand is, op dit moment verdwijnd er op nieuw veel door de voorgangers achter gelaten bewijzen
uit het verre verleden, mensen bbrrrr
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 12-11-2014 14:07
Spring zei:
Heb een documentaire gezien van de BBC waarin ze op zoek gaan naar het echte Eden, daarin lieten ze een shot zien van een afdruk van een voet, de voet was alleen zo groot als die van een reus.
Ik ga hem zoeken.. 8)-- hier istiedan
dailymotion.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 12-11-2014 12:20
Heb een documentaire gezien van de BBC waarin ze op zoek gaan naar het echte Eden, daarin lieten ze een shot zien van een afdruk van een voet, de voet was alleen zo groot als die van een reus.
Ik ga hem zoeken.. 8)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Antisoof 11-11-2014 23:04
Nou, ik moet zeggen, prima informatie!
Het klopt zal ik maar zeggen.
Het moeten reuzen geweest zijn. Er zijn ook reusachtige muren op aarde gevonden. Met stenen van sommigen meer dan 2 ton. En die passen precies. Ook ik moest denken aan beton.
Ook het plaatje van 2 reuzen naast een obelisk vind ik intrigerend. looklex.com/egypt/luxor47.htm
Maar ja. Zo gaat het. Weinig is wat het lijkt.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# lied 11-11-2014 20:12
Nexus, wat je misschien interessant zult vinden zijn de "papers of learning" van Wes. www.wespenre.com omdat je er al veel van weet kun je beginnen bij 4.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# pietje 11-11-2014 20:03
Heb overigens het boek van de dode zee rollen gelezen en ben erg nieuwschierig naar jouw uitleg laat het ons weten op deze site ! Alvast bedankt.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# pietje 11-11-2014 19:57
Tot zelfs in het grootste sprookjesboek BIJBEL staan er reuzen vermeld en kijk in de sprookjesboeken van kinderen ook daar komen reuzen in voor ! Dus alles kan echt niet verzonnen zijn ! Ik geloof helemaal in jouw theorie ! Ben ook in egypte geweest heb de verlengde schedels gezien en de reuzen beelden met daarnaast kleine mensjes dus .......ja laat weinig aan de fantasie over toch ???? Als je het een beetje nuchter bekijkt ! Mooi stukje heb je geschreven net als de anderen zoals over the black knight heel erg goed !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen