Energy

De spanning in de wereld neemt toe. Iedereen voelt dat. En er doen de wildste geruchten de ronde hoe die spanning zich zal ontladen. Hoe dan ook, een ding is zeker: een ontlading gaat er komen. Maar of dit in de vorm van een echte oorlog gebeurt, laat staan dat er een derde wereldoorlog voor de deur staat, dat houd ik voor niet waarschijnlijk.

Meer en dodelijker aanslagen, nieuwe gewapende, maar eerder locale conflicten zie ik wel gebeuren. Maar wat het ook zal zijn, ik voel wel dat we de komende weken en maanden nog met het een of ander heftigs geconfronteerd gaan worden. Of het al dan niet ‘valse vlag’ operaties betreft, speelt in feite geen rol, want waar het om gaat is, niet wie er achter zit, niet wat er gebeurt, maar wat al dat wapengekletter, al dat vechten, al dat lijden en al die doden, met ons doet, welke emoties die gebeurtenissen bij ons oproepen.

Reageren we met angst en onzekerheid of met woede en gaan vervolgens met haatgevoelens op onze beurt aan het vechten? Of trachten we achter het werkelijk doel van die chaotische toestanden te komen? Denken we dat de de geweldadige gebeurtenissen of de werelwijde geïnstitutionaliseerde corruptie  die emoties in ons veroorzaken? Of is het zo dat ze enkel de bestaande emoties naar de oppervlakte halen? Als we het laatste niet meteen  verwerpen, dan lijkt het ook mogelijk dat wij in feite de gebeurtenissen in de buitenwereld veroorzaken omdat het ons anders niet mogelijk is om de verdrongen emoties onder ogen te zien. En zo is het naar mijn mening hoe de situaties in de buitenwereld ons een spiegel voorhouden.

De feitelijke oorzaken zullen we niet kunnen doorgronden als we ons enkel blijven blindstaren op wat er gebeurt of wie de touwtrekkers achter de schermen zijn. Naar mijn gevoel zijn veel complottheorieën werkelijk waar en een aantal uit de dikke duim gezogen, wat met de leugens van de mainstream media enkel tot nog meer onzekerheid leidt. We kunnen hier wel een duidelijke conclusie uit trekken: geloof, in welke vorm dan ook, brengt ons geen enkele stap verder.

Veel mensen hebben nog niet in de gaten dat we op aarde met een gigantische verschuiving worden geconfronteerd. Een enorme verandering van de samenleving vindt namelijk plaats die zo ingrijpend is, dat het elk mens op zijn grondvesten zal doen schudden. Want ieder zal zijn of haar geloofssystemen, evenals het eigen functioneren onder ogen moeten zien. We hebben het hier, wat de geloofssystemen betreft over energetische structuren die zijn opgetrokken door het overnemen van de ideeën van anderen zonder ze te hebben onderzocht of ze wel kloppen. En wat ons functioneren betreft: laten we onszelf accepteren zoals we zijn, als vertrekpunt, Dat is uiterst waardevol, maar van daaruit houden we best ons handelen regelmatig tegen het licht om ons af te vragen op wat het gebaseerd is en of er een meer positief alternatief voor bestaat.

Er zijn nog hele volksstammen die in de praatjes van hun politieke leiders geloven, anderen zoeken het in de zogenaamde heilige boeken, die vaak druipen van het bloed van andersdenkenden. Ik vraag me dan ook af hoe het komt dat een gelovig mens zo makkelijk over al die gewelddadigheid heen leest, zonder wat dan ook in vraag te stellen.

Maar we hoeven het echt niet ver te zoeken, want zoals gezegd, de reguliere media zijn niet te vertrouwen en wat in de alternatieve nieuwskanalen staat gaat er bij mij ook niet altijd in als zoete koek. En weer rijst de vraag, maar waar en hoe vinden we dan wel de waarheid? Want het zelf vinden van wat waar of niet waar is lijkt dan nog de enige weg om de dingen te kunnen zien zoals ze werkelijk zijn.

En dat is helemaal niet moeilijk. Ik heb er hier al vaak over geschreven, maar omdat het zo essentieel is, kom ik er telkens weer op terug: “We moeten overschakelen van het functioneren via het verstand naar het leven naar de impulsen van de ziel, dus leven naar het gevoel. Dan weten we van binnenuit wat waar en niet waar is en wat we al dan niet moeten doen. Het is zo simpel en kost maar twintig minuten tijd elke dag om ons op onze ademhaling te concentreren. Daarmee openen we steeds meer het kanaal tussen het bewustzijn van onze ziel en ons dagelijks bewustzijn en vinden dan de waarheid binnen ons zelf.”

De ontwikkeling van de grote verandering is naar mijn inzicht niet te stoppen en de processen die al zijn begonnen en in de komende weken op aarde waarschijnlijk verder zullen escaleren zijn er op gericht om die nieuwe samenleving mogelijk te maken. Ook als het om nieuw geweld gaat, ook als er weer veel slachtoffers vallen. Naar mijn mening en begrip sterft er niemand of hij of zij heeft er vanuit het hogere bewustzijn, het zielenbewustzijn ervoor gekozen om te vertrekken. En zij, die zo te midden van de huidige conflicten er voor kiezen om uit hun lichaam te stappen, dienen daarmee, zoals ik het bekijk, ook nog een hoger doel. Namelijk helpen om de medemensen de ogen te openen.

De mensen die nog diep in de dualiteit verankerd zijn zullen mij deze stelling waarschijnlijk niet in dank afnemen maar alles wat er momenteel gebeurt is, zover ik het begrijp, erop gericht om de oude structuren, de oude denkwijzen, die aan deze structuren ten grondslag liggen voor eens en voorgoed op te ruimen.

Dus al die agressie, al die strijd die we hebben gezien en nog zullen zien hebben langs de ene kant tot doel om die enorme spanning te ontladen en langs de andere kant om te tonen dat vechten geen zin heeft. Deze uitspraak lijkt voor velen wel het meest onzinnige wat ze tot nu toe hebben gelezen, gezien de lange historie van geweld op deze planeet. En de geschiedenis herhaalt zich, is een oud gezegde, wat tot nu toe inderdaad nog steeds heeft geklopt.

Maar een ding moge duidelijk zijn. Het vechten door de eeuwen heen heeft tot nu toe nog geen duurzame vrede op aarde kunnen bewerkstelligen. Ook de religies niet. Integendeel. Dus wat is de zin om nog verder te strijden, wat brengt het ons om nog anderen klakkeloos te geloven?

Wat er de komende tijd ook gaat gebeuren, de ontwikkelingen in de buitenwereld werpen ons terug naar onze eigen innerlijke processen. Ze tonen ons onze angsten, woede, frustraties en onzekerheden. En als we daarmee aan de slag gaan door ons ermee te confronteren, dan kunnen we door het verwerken ervan, niet alleen individueel diepe innerlijke vrede tot stand brengen, maar ook een bijdrage leveren aan het totstandkomen van duurzame vrede op aarde. Als één persoon zijn trilling verhoogt, dan gaat de trilling van de aarde ook een stukje omhoog.

Het draait allemaal om energie, om trilling. De frequentie van de energie van de aarde stijgt constant. Wat we als gevolg daarvan de laatste jaren hebben kunnen constateren is, dat er steeds meer duistere praktijken boven water komen. Geleidelijk aan zal alles open op tafel komen liggen wat er achter onze rug in het geniep gebeurde en nog plaats vindt. Naar mijn overtuiging hebben we daarvan nog maar het topje van de ijsberg gezien. Er gaat inderdaad geen dag voorbij of nieuwe schandalen komen aan het licht. En het zou me niet verbazen dat de frequentie van onze planeet zover stijgt, dat er tussen nu en vijf jaar een niveau wordt bereikt waarin de mensen wereldwijd tot het bewustzijn, tot het inzicht komen dat vechten geen zin meer heeft. Ik heb werkelijk het gevoel dat de ontwikkelingen nu in een stroomversnelling komen en het zou me zelfs niet verbazen als we over een jaar op dit vlak al een heel andere situatie zouden zien.

De processen zoals ze nu op deze planeet plaatsvinden leiden uiteindelijk tot absolute zekerheid. Dit door het doorgronden van de natuur van de werkelijkheid en van het leven, waardoor de mens gaat aanvaarden om met het leven te leven en niet, zoals nu heel vaak gebeurt, tegen de stroom in te zwemmen.

Lukt het ons om het leven te begrijpen en te accepteren zoals het komt, dan kunnen we ook de illusies van de dualiteit definitief vaarwel zeggen. Maar daarvoor is het noodzakelijk om te stoppen met het verdringen van onze emoties. De uitdaging is om ze te aanvaarden omdat ze er nu eenmaal zijn, om vervolgens heel diep in ons innerlijk te duiken om ze te verwerken. Onze emoties zijn onze thema’s die in het niets oplossen als we ze in de stilte en in alle rust, met gesloten ogen doorademen. Vanuit de vrede die daardoor ontstaat kunnen we niet alleen makkelijker accepteren wat er gebeurt, maar we zullen dan vanuit die vrede actie ondernemen. Het verschil is dat die stappen die we zetten dan niet meer door ons ego, niet meer door onze emoties, door onze frustratie, maar door onze ziel worden ingegeven. En de ziel kent geen strijd.

Het geweld waar we op deze planeet nog mee geconfronteerd zijn en worden heeft enkel tot doel om de mensen te doen ontwaken en om te zorgen dat ze tot diepe inzichten komen. Ieder mens zal ontwaken die bereid is om met zijn of haar emoties aan de slag te gaan.

Helaas zullen velen ook in hun angsten en woede blijven steken. Ze weigeren daarmee de confrontatie met hun gevoelens aan te gaan. Ze projecteren ze zo op anderen en daardoor komen deze mensen niet in het nodige bewustzijn om innerlijke vrede te bewerkstelligen. Ze blijven zo lang vechten, tot ze het uiteindelijk ook moe zijn geworden. Ze zijn dan een hele tijd opgesloten in een vicieuze circel van geweld. Dat is de moeilijke weg, want het vechten betekent dat elke situatie, die we in feite zouden moeten accepteren, naar buiten uit wordt geprojecteerd. Energetisch sla je daarmee als het ware met geweld op de buitenwereld, op de spiegel, die dan een nog heftiger beeld gaat vertonen, waarmee je aansluitend wordt geconfronteerd.

Als we echter bereid zijn om de situaties die naar ons toekomen te aanvaarden en om ze te zien als een spiegel voor en van ons eigen innerlijk, dan zijn we vanzelf geweldloos. We nemen verantwoordelijkheid voor wat er om ons heen gebeurt omdat we begrijpen dat we het individueel of collectief over ons hebben afgeroepen. Dit met het doel om verder te groeien.

En dat is de makkelijke weg, de weg van aanvaarding van alles wat is, de weg van geweldloosheid, de weg van bereidheid om bewust in de spiegel te kijken en om met wat daar zichtbaar wordt, aan het werk te gaan. De weg van geweldloosheid roept geen geweld op, het geeft diepe vrede en zekerheid. Wat zal het zijn? Vechten of aanvaarden?

http://www.elias-medium.info/NL/

 

http://www.elias-medium.info/NL/elias/20-algemeen/seminars/50-herfstseminar-celwerk-update

 

Reacties   

# Richard 11-12-2015 17:33
Leef in het midden.

Heb jij wel eens per ongeluk iets kapot gemaakt?
Een kopje laten vallen bijvoorbeeld?
Als je groter wordt, kun je grotere dingen vasthouden.
Dus kun je ook grotere dingen laten vallen.
Als je overal vanaf blijft, breek je niets.

Sommige mensen denken dat ze de wereld kunnen sturen.
Het wonder van het leven volgt echter een eigen weg.
Je kunt het leven en de wereld niet veranderen.
Als je het toch probeert, kun je van alles kapot maken.

Er zijn drukke mensen en rustige mensen.
Sterke en zwakke, domme en slimme.
Vooroplopers en achterblijvers.
Rovers en slopers.

Als je slim bent, leef je in het midden.

www.tekensvanleven.nl/ktao29.htm
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Richard 11-12-2015 16:04
'De wijsheid van het domme,
de schoonheid van het trage,
de aanvulling van het stomme,
het voordeel van het lage.’

Lin Yutang
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elisabeth 09-12-2015 19:56
Een prachtig artikel Elias! Je schrijft waar het bij mijn weten om gaat, namelijk hoe we bij onszelf kunnen komen en blijven in liefde wat er ook gebeurt in deze turbulente tijden. Maar ik zou daar graag aan toe willen voegen dat ik denk dat wij het ook zullen moeten gaan doen. Dus dat we als we onze angsten onder ogen hebben gezien en verwerkt hebben, vrij worden van alle trauma's en opgelegde moralen en wetten van de staat. en in onze kracht durven gaan staan. Dan zullen we bergen kunnen verzetten op allerlei gebieden. Dat zal de komende tijd erg nodig zijn. Het zou me niets verbazen als bijvoorbeeld de dollar en de euro het begeven, kijk maar naar de beweging van China om de dollar minder belangrijk te maken, en hele voorraden goud in te slaan.
Ons bewustzijn is aan het veranderen om ons werkelijke potentieel weer te kunnen leven. En waar iedereen ook is en met wie hij of zij zich ook verbindt, we kunnen allemaal in en met liefde ons steentje bijdragen. Laten we ons voorstellen hoe we willen dat de wereld eruit zou zien, hoe we met elkaar omgaan en geen energie meer schenken aan alle negatieve krachten die ons nu in een lagere trilling houden, en ja Jenne, daarvoor is de eerste stap om ons onbewuste bewust te maken, bijvoorbeeld door meditatie zodat je contact kan krijgen met je ziel, elkaar te respecteren en elkaar geen grove dingen in de schoenen te schuiven zoals ik in je reactie aan Elias las. Je weet wel beter toch? Heel hartelijk dank voor het schrijven van dit mooie stuk Elias! Liefs Elisabeth
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 07-12-2015 15:55
Nou nou Elias jij maakt wel een echt pispaaltje van je zelf, ben je oud moe en nversleten, wat een opstelling, ik ga er van uit dat wat jij niet wilt, doe dat ook een ander niet, maar daar houdt mijn naaste liefde op, ik voel er niets voor om me in deze tijd van super egoïstisch denken, en dogmatisch religeuse gekken, om me onder te laten schoffelen,
Toen de in vrede levende mensen te maken kregen met de ruitervolkeren, die alle mannen, en jongens afslachten en de rest inlijfden in hun stammen, tot dat iemand dit door kreeg en er verdedigt werd, toen stopte het en zodoende bleef er een residu over van de in vrede levende volkeren;
Nee hoor niet zemelen, ieder het zijne handjes thuis, of anders, die taal begrijpen ze, dat andere wang toekeren loopt uit op een bloedbad en uiteindelijk de dood, maar dat bidden tegen de klaagmuur, zieke hypokriete mensen, duidelijkheid, keiharde dualistische opstelling, zachte dokters etc., wees goed en wijs, maar laat je niet voortijdig kisten, Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 07-12-2015 16:42
helemaal mee eens.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 07-12-2015 15:59
En ik stem niet, op wie dan ook, heb mijn lesje geleert !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Jos 07-12-2015 12:25
Oud spreekwoord; "De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen"

Weet iemand waar dit vandaan komt?

Stay Human,
Jos.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 06-12-2015 13:07
Avaaz is NWO. Niet aan mee doen!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 05-12-2015 14:34
Nou allemaal laat even weten dat wij het anders willen oke? Deeel en teken

no more war nato!!
secure.avaaz.org/.../?frMzxeb&pv=5
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Richard 05-12-2015 19:46
Avaazz. Daar moet je echt niet mee van doen hebben.
Google Soros en avaaz.
zaplog.nl/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 07-12-2015 08:06
Dat AVAAZ niet helemaal zuiver is, moge waar zijn. Als je echter kijkt naar de indrukwekkende lijst van successen die ze tot nu toe geboekt hebben, dan zit er wel duidelijk ook een heel positieve kant aan. Alles in de dualiteit bevat licht en schaduw.

Tijdens de tweede wereldoorlog, was een ver famielid N.S.B. burgemeester van een Nederlandse gemeente. Hij verborg wel in die tijd Joden in zijn huis. Was het een soort levensverzekering voor het geval de wind zou draaien? De Joden zullen hem wel eeuwig dankbaar zijn.

Zou Soros daarom ook aan AVAAZ zijn steun geven of is hij het ook niet met alles eens wat er op deze planeet gebeurt? Wie zal het weten?

Ik moet hierbij ook denken aan het geval van een Duiste jongeman, die tijdens de tweede wereldoorlog falikant tegen Hitler was en zich beraaddde hoe hij die nazi-ontwikkelingen het best een spaak in het wiel kon steken. Hij meldde zich als vrijwilliger bij de S.S., klom daar op tot een hoge rang en wist vanuit zijn machtspositie vele Joden het leven te redden.

Aan het eind van de oorlog werd hij door de Fransen krijgsgevangen gemaakt en in een gevangenis gestopt. Niemand geloofde zijn verhaal en uiteindelijk heeft hij in zijn cel zelfmoord gepleegd.

Ik ken ook iemand die zijn naaste omgeving steeds zoekt dwars te zitten op alle mogelijke manieren. Natuurlijk heeft dat mens ook positieve kanten. Vecht je tegen de uitwassen of geef je energie aan de positieve karaktertrekken? Ook hier is dat de keuze.

Wat AVAAZ betreft: Ik ga gewoon verder met die petities te ondersteunen, die ik voor belangrijk houd. Laat ieder mens zelf beslissen om vanuit zijn of haar gevoel en geweten daar al dan niet aan mee te doen. Ik heb begrip voor de mensen die van AVAAZ niets moeten weten en respecteer ook die mening.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Jos 07-12-2015 14:29
Hoeveel van die behaalde successen hebben het wereldnieuws gehaald?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 06-12-2015 12:50
Dank je. Dat klopt inderdaad, gaat mij erom dit initiatief te steunen. Wat ik wel hoop dat men het doet.
Ik zou zeker niets doneren ed. Geldt ook voor greenpeace.
www.geoengineeringwatch.org/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 05-12-2015 17:55
Dankjewel, belangrijke petitie ...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# END CR.ISIS 05-12-2015 14:01
Bron C(ode) S(our)ce Code
Laat niets en niemand ertussen komen

Langer weg kijken, niet langer een optie onze kinderen, families laten uitmoorden onder het exc(use), van een kunstmatig gecreëerd karma in samen spraak met de grote onbekende in rang orde hogere zelf, is in strijd met alles waar het L(even) voor staat, als het karma van de ziel die zijn ware onlosmakelijke zelf met de ander verloren is. De Wet als de kosmische Wet aller wetten van het Universum ordonneert niemand te moorden even min om weg te kijken maar schenkt de optie he " Goede Te Doen" . Vanuit o.a. onze hoofdsteden worden massa moorden in gang gezet, wit gewassen en ten gelde gemaakt wat de Wet wel ordonneert, zij die doden te stoppen
De geest kan mediteren, maar kan er ook voor kiezen beide te combineren door de daad bij het woord te voegen, zo lichaam, zo geest.

"Goed Niet TE KOOP" !
First commercial obligation lien filed against the American Bar Association, International Bar Criminals by Association, and “Department of Justice”:
www.annavonreitz.com/commerciallien.pdf
ALLE MAAL voor de LIEVE V(R)EDEN
Ieder voor zich, God voor ons allen, die tijd is definitief voorbij
Velen kussen nog dagelijks de kont van de leraren, onder wijzers, ambtenaren, en vele andere Schriftgeleerden, order followers (Mark Passio)
www.youtube.com/.../
Ver(zet)de ba(ken)s Eindig de (cr)ISIS

END (cr)ISIS december 5, 2015 @ 12:58 Offered to You by the (Sain)t

NOTRE HISTOIRE, MERCI BEAU COUP
www.youtube.com/watch?v=8UcQ4htFZds
ONDER W(EIS) IN S(TEL)LINGEN

BEROVEN ELK KIND VAN ZIJN GELIJK W(AARD)IGHEID

DOOR MIDDEL VAN SOCIAL ENGINEE(RING)

ONDER VERDEELD IN HOOG TEGEN OVER LAAG

BY MEANS OF SOCIAL ENGINEERING
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 05-12-2015 17:59
Handelen ja, maar beter niet vanuit woede en frustratie, maar de stappen zetten die de ziel aangeeft. Dan combineer je, naar mijn inzicht, beiden op de juiste manier.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# END CR.ISIS 05-12-2015 15:32
Stop Being Pissed Off,

Use the energy to move in the right direction
Move body and soul
Adres: Towers of Babylon, all around You
Stop The Killing Now, One for One

You who I know by Soul, "not by name"
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Pietje Puk 05-12-2015 12:03
Het beste wat je kan doen m.i. is positief blijven en je niet bang laten maken. We redden het wel. Er zijn werkelijk een hele boel positieve veranderingen gaande. En ik zeg niet dat zoiets als mediteren helpt maar werken aan je eigen ontwikkeling kan zeker geen kwaad. Ga in elk geval niet mee in de verdeel en heers strategie.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 05-12-2015 18:09
Er komen gelukkig steeds meer initiatieven om de samenleving in een positieve richting om te buigen.

Enkele voorbeelden:

knack.be/.../...

rijnmond.nl/.../...

globalinfo.nl/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 06-12-2015 12:53
Dat zijn prachtige hoopgevende voorbeelden Elias, dank je.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Mart 05-12-2015 11:47
Daar kan ik helemaal achter staan Elias, als we niet de wapens ter hand blijven nemen is er ook geen gevecht meer, en dat kan als je bij jezelf blijft en elke trigger van de buitenwereld bij jezelf gaat onderzoeken en zo op kunt lossen, dan zal het veel rustiger worden in en om je. ;-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Richard 05-12-2015 00:07
De wereld heeft onze gedachten nodig om waarheid te worden.
Zij is een door ons denken geschapen monster die zich als een vampier voedt met negatieve energie.
Maar wij hebben onze gedachten aan deze wereld niet nodig. Laat het los en het zal haar macht verliezen.
Het is zo simpel.
Het woord is macht!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 05-12-2015 18:19
De toestanden in de wereld zijn inderdaad door het negatieve gedachtengoed van het mensencollectief tot een dergelijke waanzin geevolueerd.

Veranderen we onze gedachten, dan verandert de wereld. Zo zullen ook alle negatieve, op geld en macht beluste structuren uit elkaar vallen.

Gedachten, die niet in harmonie zijn met de kosmische wetten hebben (negatieve) emoties tot gevolg. Van deze emoties gaan dan weer negatieve gedachten en handelingen uit.

Het is tijd dat we deze vicieuze cirkel doorbreken.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Richard 06-12-2015 01:48
Het Woord is Macht!
En wij kunnen haar teniet doen door
stil te zijn.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 06-12-2015 21:47
Ja dan zwijg :-)

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Richard 07-12-2015 00:24
Nou nou, twee maal. Dan moet het wel hoog zitten.
Al zie ik graag wat onderbouwing bij het uiten van kritiek.
Het gaat niet om zwijgen. Het gaat om stilte als een daad.
Je kunt mee doen aan al het kabaal en gekrakeel, en aan dat alles een betekenis geven en er belang aan hechten, en zo het monster blijven voeden. Men kan er ook naar kijken, er naar luisteren, en er geen betekenis aan geven. Het kabaal zien als zijnde kabaal, glimlachen en weer verder gaan.
Als het geen weerklank vindt, zal het op zichzelf terug stuiten en haar kracht verliezen.
Alles is frequentie, alles is trilling. In den beginne was het Woord. En dat weten zij die deze Aarde misbruiken maar al te goed. Vandaar dat zij uit alle macht proberen de stilte te verstoren en te over en te ontstemmen. De hele trukendoos is open gegooid.
Maar als dat kabaal, bij mij, bij U, bij mijn buurman, op stilte stuit en geen weerklank vindt, dan zal zal het haar doel missen en aan kracht verliezen.
Laten wij genieten van muziek, een warme zonnestraal of een mooie wolk. Lach naar je buurman of buurvrouw. Een lach terug doet zoveel goed.
En laat kabaal, kabaal. Het doet er niet toe.
Lekker belangrijk.
Toch?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 07-12-2015 07:50
We voeden inderdaad dat, waar we aandacht aan schenken. Daarom infiltreren de donkere machten o.a. ook met nepberichten in de alternatieve nieuwsbronnen.

Stilte kun je op twee manieren gebruiken: innerlijk tijdens het mediteren of naar buiten toe om aan het negatieve geen (negatieve) aandacht te geven.

Nu heeft elke mens, elke ziel een missie, een opdracht meegekregen. En door die missie goed uit te voeren is er ook actie nodig.

Als je de actie vanuit angst, woede, haat, frustratie doet, dan geef je de duistere kant meer energie, voeding en macht.

Onderneem je de stappen vanuit de innerlijke stilte, omdat je daar de impulsen van je ziel onvangt, die oproept om actie, wat die ook moge zijn, dan gebeurt dat steeds door als basis te accepteren van wat er is om de negatieve ontwikkelingen vervolgens in een positieve om te buigen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Richard 09-12-2015 00:53
Een wijsheid uit de Chinese krijgskunst: Als de geest leeg is, is men innerlijk gewaar.
Dat stelt de ware krijger in staat te reageren nog voor de aanval plaatsvindt.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 06-12-2015 12:54
Nou.. als het machtige woord van destructie schalt, dan doe ik liever een tegengeluid .. ;-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 06-12-2015 12:30
Tjezus

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Etznab 04-12-2015 22:40
Dank je wel, Elias!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 04-12-2015 21:27
Beste Elias, ben er van overtuigd dat je het goed meent, maar die WWIII is al lang aan de gang, er wordt overal gevochten, en mensen gedood, soms door geweld, maar vaak ook onzichtbaar, slecht voedsel, slecht water, nu ja je kent dat spectrum wel.
Dan via de pseudo pharmaseutische goed doeners, zo als Bill Gates en zijn live vrouwtje met hun entingen, gaan er veel vroeg dood aan, als je lichaam geen vitamine D meer op kan nemen is het gebeurd.het verspreiden van vlees etende virussen in Syrië door Isis, kan zo wel even door gaan, het kwaad moet voor eens en altijd worden uitgeroeid, en dan voor de eventuele nieuwkomers strenge straffen, ik ben geen moordenaar, maar ik kan het kwaad wel liquideren, dat is een wel daad voor deze planeet, groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 05-12-2015 18:35
Beste Jenne, Ik ben ervan overtuigd dat we het hier allemaal goed menen. Als we met respect onze mening en inzichten delen dan is dat altijd een goede zaak, wat iemand ook moge denken, hoe iemand het wereldgebeuren ook ziet.

Als we nu eens alle waardeoordelen weglaten dan is het simpelweg zo, dat de buitenwereld steeds vertoont wat wij geloven. De spiegel toont ons wat we denken.

En onze gedachten brengen ons in situaties, waarvan onze ziel vindt, dat we ze voor onze evolutie nodig hebben. Zo zie ik dat. En zo leren we door onze ervaringen.

Natuurlijk is het voor velen een hel op aarde. Maar temidden daarvan kunnen we toch innerlijke vrede tot stand brengen. En door die individuele innerlijke vrede wordt de werelvrede opgebouwd.

Nu hoeven we het echt niet met elkaar eens te zijn. Ik zoek niemand van mijn inzichten te overtuigen; ik deel ze enkel,

In die zin kan ik je wel vertellen dat ik een heel lange weg heb afgelegd- Ook ik heb geleden totdat ik begreep waar dat aan lag. Naarmate ik mijn gedachten veranderde, zag ik ook mijn realiteit veranderen. Er is nu niet veel meer wat mij nog van mijn stuk kan brengen. En ik respecteer zeker alle mensen die nu ervaren, wat ik vroeger zelf heb meegemaakt.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Dianthus 04-12-2015 15:20
Nou vroeger moest ik er ook niets van hebben maar dit bericht moet ik eerlijk toegeven slaat spijkers op de kop!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Pietje Puk 04-12-2015 15:10
Er is een sluier gelegd over de werkelijkheid.

Vergeet niet dat alles wat je waarneemt zich afspeelt in de geest. De werkelijkheid komt tot je via je zintuigen. Vaak zijn mensen zo geconditioneerd dat ze zelfs hun eigen zintuigen niet meer geloven en de prikkels naar je zintuigen worden voortdurend gemanipuleerd.

Probeer dan ook te realiseren dat het meeste aan informatie tot je komt door een medium. Die van een beeldscherm (Tell-a-vision of PC) of via bijv. een tijdschrift of krant. De plaatsjes tezamen met de tekst zorgen ervoor dat bepaalde onbewuste reacties worden getriggerd.

Maar vaak als je in je directe eigen omgeving waarneemt, is er vrij weinig aan de hand.

Veel zaken worden overdreven, angstporno is makkelijk verkrijgbaar.

Heel veel ontwikkelingen worden op dit moment onderdrukt. Ontwikkelingen die veel belovend zijn en een enorm aantal problemen kunnen oplossen die nu (nog) onoverkomelijk zijn.

Een vereiste is echter wel dat we ons niet laten verdelen en dat we eensgezind worden en onze verschillen naast ons neerleggen en kijken naar onze overeenkomsten.

Zo is er de onvermijdelijke ontwikkeling van de onhoudbare en immer versnellende machine van industrialisatie die volledige robotisering tot gevolg heeft.

Een niet meer dan logisch gevolg moet zijn: Het basisinkomen voor iedereen als grondrecht. Maar het is overduidelijk dat de powers that be niet willen delen en ons van alles willen wijsmaken. Vooral die van nog meer geld bijdrukken met een paar toetsaanslagen op een PCtje i.p.v. direct meer geld voor banken dient er overduidelijk meer helicoptergeld boven ons uitgestort te worden. Pas dan zal ook de economie direct weer aantrekken.

Amen
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 05-12-2015 18:54
Die sluier zie ik ook over de werkelijkheid hangen, Alleen worden er steeds meer tipjes van de sluier opgelicht.

Mensen kunnen, als ze het willen, die sluier ook voor het grootste deel oplichten en deel worden van de werkelijkheid.

De robotisering en verslaving van de mensheid moge zeker in de plannen van de illuminati bestaan, maar hebben in de steeds hoger wordende frequentie van onze planeet geen kans op slagen meer, ook als dit vandaag de dag nog niet zichtbaar is.

Ik ben er eveneens van overtuigd, dat het basisinkomen voor iedereen zal worden ingevoerd. Er wordt hier en daar al mee geëxperimenteerd.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Jos 07-12-2015 12:27
Finland, €800/maand.

Jos.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Pietje Puk 09-12-2015 02:50
He he, een beetje te laat maar het begin is er...

Misschien tijd om eens wat te gaan socializen in Finland?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 07-12-2015 16:45
vladi blijft het zeggen/schrijven,kijk uit met afhankelijk zijn van geld.

geld is slavernij.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Jos 07-12-2015 17:27
Weet ik Vladi, vandaar dat ik geen uitjkeringen of toelage's of subsidie's wil.
Immers, wie betaald, wie bepaald.
En die laatste ben ik nog altijd zelf.
Trek mijn eigen plan wel.
Stay Human,
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 04-12-2015 14:50
Ja beetje dom van mezelf..

Ik had het gewoon niet moeten lezen.. ik zal mezelf dan ook de moeite besparen om erop in te gaan.. :zzz

dus..
FIJN WEEKEND
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jolo 04-12-2015 10:29
niks uit de geschiedenis geleerd?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 04-12-2015 10:44
Dankjewel voor je reactie. Wat ik uit de geschiedenis heb geleerd is, dat vechten enkel meer geweld en lijden met zich meebrengt.

De vraag die ik hierboven heb gesteld is of wij het fijn vinden om dat patroon eindeloos te herhalen of dat we misschien wel wakker willen worden om het van nu af aan heel anders te doen. Om te beginnen, ieder voor zich, uiteindelijk collectief.

Naar mijn overtuiging wordt het dan een plezier om op deze planeet een levenlang door te brengen.

Ieder schept zijn eigen realiteit. Het is enkel een kwestie van keuze.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Dianthus 05-12-2015 11:52
Precies Elias! Geweld brengt geweld en vrede en liefde kan je wel vergeten dus iedereen die graag geweld tegenover geweld wilt plaatsen is krek het eigenste in mijn ogen. Het beste 'geweld' dat men kan gebruiken is 'ongehoorzaamheid' aan de leugens, corruptie, enz... en ja het wordt dadelijk een plezier op deze planeet, doch dienen er nog ene paar onbewuste karaktertrekken overwonnen te worden en dan kunnen we aan het paradijs op aarde gaan beginnen :)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 04-12-2015 18:01
sarcasm on:

oh u bent dood aan een terroristiche gladio aanval ?
Dood aan honger? Uitdroging omdat de elite het water ging privatiseren?

Had u maar anders moeten denken ...

sarcasm off..
wat denk je zelf elias.. nee toch.. :-x

:-x
ik zeg gatver hoor ,echt.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 04-12-2015 15:43
liever, vechtend voor vrijheid,dood,dan een heel leven slaaf.

dat is wat ik voel als ik dooradem.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Pietje Puk 09-12-2015 02:52
De meesten laten het liever (weer?) aan u over en gaan liever het Big(getje) Mac menu halen zodat ze nog op tijd zijn voor;

Koken met sterren*
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen