refugeesMet de grote toeloop van moslim vluchtelingen hebben veel mensen angst dat wij hun normen en waarden met geweld krijgen opgedrongen. Het Christendom is nu hier ook in gevaar, kijk maar naar de vervolging en het uitmoorden van Christenen in de landen waar moslims het voor het zeggen hebben, zo klinkt het hier en daar. Maar moeten wij ons echt zorgen maken?

In de Zweedse stad Göteborg bestormden moslims een na een de klaslokalen van een school en brachten op een agressieve manier hun religieuze eisen kenbaar. De vrouwelijke leerlingen moesten maar een sluier gaan dragen.  De overvallers weigerden de klaslokalen en school te verlaten, ondanks het vriendelijke verzoek van leraren en schoolleiding. Het incident werd bij de politie gemeld. De sharia-overval vond plaats in het kielzog van de islamitische terreuraanslagen in Parijs.

 

De Koran liegt er dan ook niet om:


,,O profeet, voer jihad (heilige oorlog) tegen de ongelovigen en de huichelaars (gematigde moslims) en wees hard tegen hen …….. En hun verblijfplaats zal de hel zijn en kwaad hun bestemming” Koran: 9:73

 

,,Arabieren zijn de meest nobele mensen, de meest prominente en de beste in daden …… Wij waren als eerste om te reageren op de oproep van de profeet …… Wij zijn de helpers van Allah en de getuigen van zijn boodschapper ……  We gaan oorlog voeren tegen de mensen totdat zij geloven in Allah …… Hij die gelooft in Allah en Zijn boodschapper krijgt bescherming voor zijn leven en van zijn bezittingen ……. Als iemand niet gelooft,  zullen we deelnemen aan de oorlog tegen hem, voor altijd, voor de zaak van Allah ……. Hem doden is een kleine zaak voor ons.” Tabari:  IX:69

 

Bestrijd ze totdat er geen fitnah meer is en tot alle religie enkel voor Allah is. Koran: 8:39

 

,,Oorlog is U opgedragen en wordt door U gehaat ….. En misschien haat je iets terwijl het goed voor je is en misschien heb je iets lief terwijl het slecht voor je is ………. En Allah weet dat en jij weet het niet.” Koran 2:216

 

Maar de bijbel is anders ook niet zonder:

 

Samuel kreeg van God het bevel tot het uitmoorden van de Amalekieten :

Heb geen genade met ze, dood mannen, vrouwen en kinderen, ossen en schapen, kamelen en ezels.  (1 Samuel 15:3)

 

Mozes:  Laat geen heks leven. (Exodus:  22:18)

 

Maarten ’t Hart heeft eens uitgerekend dat er in de Bijbel zeker zo’n zeshonderdduizend mensen door God zelf of zijn knechten werden opgespietst, van de rots gesmeten, verbrijzeld,  met het zwaard afgeslacht, of door speren  doorboord. Maarten vond het maar een duister, gruwelijk boek.

 

Natuurlijk staan er in beide boeken ook dingen waar we ons compleet kunnen achterscharen. Maar zoals ik al eerder schreef is het voor mij een kompleet raadsel hoe het mogelijk is dat Christenen en Moslims zonder problemen over dit soort teksten heenlezen en dat soort boeken als onaantastbaar fundament nemen voor hun geloof en gedrag. Ik heb ook heel wat Christenen ontmoet die bij de bijbel zweren en daar niet vanaf te krijgen zijn.

 

Relatief weinig mensen is het onzinnige hiervan opgevallen en trachtten een mildere vorm van hun geloof vorm te geven. Dat werd door de kerk in de Middeleeuwen niet in dank afgenomen en vele verlichte geesten ondergingen martelingen en eindigden op de brandstapel. Veel later, vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw, werd Teilhard de Chardin nog door de kerk de mond gesnoerd.

 

Ook in de moslimwereld  gaan er stemmen op om het geloof in een positiever richting om te buigen. Dat ook dat nog levensgevaarlijk kan zijn, ervoer een man in een Afrikaans land die hiervoor als afvallige werd opgehangen.

 

Nu blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de Koran al bestond voordat Mohammed geboren werd:

Keith Small, professor aan de universiteit van Oxford:  'Dit toont aan dat de Koran  al door de voorgangers van Mohammed werd geschreven.  Zij  pasten een oude tekst conform aan hun eigen politieke agenda aan. Dit in plaats van dat Mohammed een openbaring uit de hemel kreeg.'

 

http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2015/8/Bevindingen-Birmingham-zorgen-voor-twijfel-over-ontstaan-islam-2678609W/

 

Uit de volgende tekst blijkt ook dat de bestaande oude teksten van de Koran werden vernietigd aan het einde van de zevende eeuw, wat er weer op duidt dat de originele teksten werden veranderd om ze aan te passen aan de belangen van de toenmalige machthebbers.

 

Andrew Rippin, University of Victoria, Canada:

“In this study, Keith Small applies the principles of textual analysis to twenty-two manuscripts-most of them early-that contain Q. 14:35-41, which describes how Abraham settled his son-presumably Ishmael-in Mecca. Based on a careful and systematic analysis of the manuscripts, Small traces the historical development of the Qur'anic text from the rise of Islam until the 10th century CE. Comparison of the manuscripts with the evidence of literary sources suggests that the text remained open and fluid during the first half of the seventh century, and that the production of a standard text was not completed until the end of that century. This editorial project, sponsored by the Umayyad caliphs, resulted in the destruction of most if not all of the earliest manuscripts, with the result that it is currently impossible to recover the original form of the text. This is an important contribution to scholarship on the Qur'an. -- David S. Powers, Cornell University Textual Criticism and Qur'an Manuscripts by Keith E. Small should find a prominent place in libraries of academic institutions involved in the field of qur'anic studies and the early period of Islam...[I]t is a good introduction for scholars new to the field. Islam and Christian-Muslim Relations.”

 

Onlangs sprak ik met een moslim , die geboren en getogen is in Nederland over deze wetenschappelijke bevindingen. Hij reageerde meteen door ze als moedwillige vervalsingen en als een aanval op hun geloof van de hand te wijzen.

 

Voor veel mensen biedt hun geloof namelijk een soort van zekerheid in het leven. Ze kunnen het dan ook niet verdragen als er aan de basis van dat geloof getornd wordt. Ze ervaren  dit alsof hun de grond onder de voeten wordt weggetrokken en steken meteen hun kop in het zand.

 

Ook de bijbel werd vervalst en aangepast. Passages die de machthebbers onwelvallig waren,werden eenvoudigweg verwijderd. Tijdens de synode van Jamnia bijvoorbeeld, die rond AD 100 plaatsvond, werd er beslist welke boeken en geschriften zouden worden behouden en welke niet.

 

Als we ons dat alles eens goed door onze geest laten gaan, dan is het duidelijk dat het leunen op zogenaamde heilige boeken tegenwoordig weinig zin meer heeft. Tenminste als we er niet op uit zijn om gelijk te krijgen met wat we geloven maar bereid zijn om op zoek te gaan naar de waarheid.

 

Natuurlijk zijn er nog veel mensen die de ervaring van geloof en van het leven naar oude  geschriften verder nodig hebben. Ik heb ook door het leven van heel wat dingen die niet voor me werkten geleerd wat wel voor me functioneert. Dus respecteer ik zeker ieder in zijn of  haar geloof.

 

Maar gaan we op zoek naar de waarheid dan kunnen we die enkel binnen onszelf vinden: onze waarheid ligt in onze ziel besloten. Maar ik moet toegeven dat geloven in ideeën van anderen veel makkelijker is. Je hoeft dan niet elke dag een half uur in stilte naar je ziel te luisteren. Je kunt het bekijken zoals je wilt. We nemen onze eigen verantwoordelijkheid of we geven ze af aan anderen.  Of we reageren door ons ego, door ons verstand of nog door onze emoties. We hebben altijd de keus.

 

Nu is er voor mij niets mis met de oorspronkelijke Christelijke  leer van Jezus. Jammer genoeg werd er door de eeuwen heen door de vele  interpretaties die telkens weer werden aangepast aan de meest uiteenlopen agenda’s, daarvan een zooitje gemaakt. Vooral wat het oude testament betreft. Want de hele leer van Jezus kunnen we terugbrengen tot zijn kern. En dat is onvoorwaardelijke liefde.

 

De  echte Christelijke waarden die op onvoorwaardelijke liefde zijn gegrondvest, werden en worden misbruikt door de gelovigen onder zware morele druk te zetten. Zo kregen we een Christendom dat oordeelt en veroordeelt en Christelijke andersdenken tot in de Middeleeuwen uitmoordt en tot op de dag van vandaag de mond snoert.

 

Christelijke liefde heeft niets met manipulatie te doen. Liefde respecteert immers de vrije keuze van de ander. Zo kunnen de Christelijke waarden  enkel door het hart worden beleefd. En dat betekent dat we alles verwerpen wat niet met ons gevoel overeenstemt. Ik doe enkel dat wat ik voel te moeten doen. Zo wordt het eigen gevoel de enige maatstaf die we hanteren om ons leven vorm te geven.

 

En zo help ik anderen als ik voel dat ik moet helpen en niet vanuit een zekere aangeprate plicht. Als we uit alles de plicht weghalen, dan blijft enkel waarlijke vrijheid en daardoor innerlijke vrede over. Het hart beslist dan wat we al dan niet doen.

 

Nu zitten we in een overgangstijd waar de mens opgegroeid in een omgeving van religie en geloofsystemen, die vanaf de kindertijd met de paplepel werden ingegoten, langzaam ontwaakt en steeds meer ongerijmdheden ontdekt in die systemen.  Meer en meer mensen zijn daarom niet bereid om daar nog langer in mee te gaan. De zwakke plekken in de Christelijke religies worden al sinds decennia steeds duidelijker zichtbaar. En daarbij heeft Jezus het nooit gewild dat er uit zijn boodschap een religie ontstond.

 

Ook in de wereld van de Islam komt dat proces langzaam opgang. Mijn vrienden in Palestina beleven de Islam veeleer als een culturele zaak en zeker niet als een religie. Ze gaan daarom volledig hun eigen weg.

 

Als we deze ontwikkelingen op iets langere termijn bekijken dan zullen we zien, dat de Islam zich niet enkel met het Christemdom confronteert, maar dat dit omgekeerd zeer zeker ook het geval zal zijn. Ik voorzie dat de waarden van beide groepen zich uiteindelijk vermengen. En dat heeft natuurlijk tijd nodig. Laten we niet vergeten dat de slapende massa nog veel tijd nodig heeft terwijl de mensen, die al ontwaakt zijn het liefste gisteren al deel hadden willen uitmaken van een nieuwe samenleving, waar eerlijkheid en samenwerking hoog in het vaandel staan geschreven.

 

In de tussentijd is het beter dat we andere mensen accepteren, onverschillig wat ze allemaal geloven. Laten we niemand voor zijn geloof afwijzen maar gewoon respecteren. Maar laten we ons daarbij wel strikt naar onze eigen ziel orienteren.

 

Als we het hebben over elkaar respecteren, dan bedoelen we daar in feite naastenliefde mee. En als we naastenliefde leven, dan heeft elke mens het recht op een menswaardig bestaan.

 

Angst voor Moslims is voltrekt zinloos.Ik heb nog nooit zoveel gastvrijheid en acceptatie ontmoet als in Palestina. Angst is het tegengestelde van liefde. Blijven we in de liefde dan zullen we steeds met andere mensen een uitweg kunnen vinden die ons verder brengt.

 

Natuurlijk bestaan enkelen die ook hier met radikale methoden aan de slag willen gaan. Maar zo is de massa vluchtelingen niet. We nemen de radicalen de wapens uit handen als we uit naastenliefde de vluchtelingen accepteren en een plaats geven. Historisch gezien hebben we veel mensen uit die landen tijdens het koloniale regime als beesten en minder behandeld en hun eigendommen geplunderd. Zo kunnen we het ook bekijken dat ze nu terughalen wat we hun vroeger hebben ontnomen.

 

Hoe dan ook, als we over God praten dat is dat voor mij het leven. En het leven brengt ons alles wat we nodig hebben om verder in bewustzijn te kunnen groeien. Daarom kunnen we beter alles accepteren, wat er naar ons toekomt en zien dat we er steeds op de meest positieve manier mee omgaan.

 

http://www.elias-medium.info/NL/

http://www.elias-medium.info/NL/elias/20-algemeen/seminars/50-herfstseminar-celwerk-update

 

 

Reacties   

# obsi 26-12-2015 10:06
Verschil is:
Bijbel : Verhalen bundel - zelf uit destilleren interpreteren
Koran: Wetboek - regels / bevelen opvolgen

buiten dezen boeken heb ik al geen vertrouwen in de basis - de verhalen van Moses.
Deze egyptische slaaf was welliswaar erg intelignent maar heeft na mijn idee verschillende concepten vanuit de mystieke scholen van die tijd door elkaar gemixst tot wat we nu hebben.


de bron is na mijn beleving onbetrouwbaar en is alles wat hieruit voortkomt niet te zake doende.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 17-12-2015 08:48
Yes, a Muslim man blew me up, and I lost my leg.
A Muslim man also lost his arm that day wearing a British Uniform.
A Muslim medic was in the helicopter that took me from the field.
A Muslim surgeon performed the surgery that saved my life.
A Muslim Nurse was part of the team that helped me when I returned..."
www.viralinside.net/.../

Herbert continues by explicitly outlining how ridiculous the comparisons that people make are, saying, “Blaming all Muslims for the actions of groups like Daeshe and the Taliban, is like blaming all Christians for the actions of the KKK or Westboro Baptist Church.”

He concludes with a simple, but amazing declaration addressed to those with nothing better to do than hate on innocent people: “Get a grip of your lives,
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 15-03-2016 16:31
Je hoort of ziet ze nagenoeg nooit protesteren, al die lieve Moslims, als hun mede geloofs genoten weer de nodige onschuldige mensen hebben om gebracht !
De dogmatische indoctrinatie van het Moslim geloof !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 17-12-2015 10:35
Niks aardige Muslims, als ze moeten kiezen, kiezen ze zeker voor een andere Moslim, ik vind Moslims prima maar in hun eigen landen, niet in de landen van mijn voorvaderen, is dit racisme ja dat is het, ik schuif geen centimeter meer op, lees hoe aardig die vluchtelingen zich emanciperen in Duitsland, overal criminele Gangs, in een andermans land, je kunt op je Hollandse klompen wel aanvoelen hoe dat af gaat lopen, net zo iets als met die arme Duitse Joden, die de hele Duitse economie beheersten, van hoog tot laag, het zelfde spel spelen ze nu in de United States, maar ieder zijn mening ten minste als het aanvaardbaar is, ik loop al poosje mee, en ik zie van die emancipatie niets terecht komen, en het zijn de armen, naïve slecht opgeleiden die zo als gewoonlijk het gelag betalen, niet jij, daar ben je te slim voor !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 17-12-2015 12:25
denken de fransen daar ook zo over de nederlanders?
(nederlanders prima, maar wel in hun eigen land)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Richard 17-12-2015 17:07
De Fransen klagen elke zomer over ons luidruchtige Nederlanders. En wij gaan vaak na twee weken alweer weg en nemen ook nog eens eigen geld mee.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 17-12-2015 17:57
ik had het over de nederlanders die er wonen,
niet de nederlanders die op vakantie gaan
en daar de boel afbreken.(maar er zullen ook fatsoenlijke zijn.)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 17-12-2015 16:43
ieder zijn mening jenne,
hier slechts 2 voorbeelden over kinderen van je voorvaderen op klompen
(ik had wel 100 voorbeelden kunnen plaatsen...)

Dit is wat je moet weten over de Feyenoordrellen
Het oude historische centrum van Rome wordt achtergelaten als een slagveld. Als blijkt dat er monumenten beschadigd zijn - kunsthistorici spreken van “permanente beschadigingen” aan de Barcaccia-fontein - reageren Italiaanse autoriteiten fel. De burgemeester van Rome zegt “geschokt te zijn”:
“Rome is beschadigd en gekwetst. We hebben de schade gezien, onacceptabel geweld.
Italiaanse kranten openen vanochtend bijna zonder uitzondering met het nieuws over de rellen op de voorpagina. De hooligans worden onder andere “barbaren” en “Hollandse beesten” genoemd. nrc.nl/.../...


Buitenland is Nederlandse relschoppers zat
Steeds meer vakantieplaatsen in het buitenland hebben schoon genoeg van de overlast die jonge Nederlandse bezoekers veroorzaken. In Oostenrijk en Spanje wordt gewerkt aan harde maatregelen om het wangedrag tegen te gaan.
ad.nl/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 17-12-2015 20:02
Petra, hoed je voor de media in het algemeen, verder er zijn zeker grote groepen jongeren die het zat zijn, om te zien hoe de hele samenleving zijn zakken vult, de hele boel schoffeerd, en zich niets gelegen laat liggen aan hen, en ja dan zuipende de jonge mensen, die hun opgekropte woede de vrije loop laten, en helaas het zijn niet alleen de Nederlandse jongeren, het is ooit begonnen met de Engelse hoeligangs, maar ik keur dit niet goed maar begrijp het heel goed als oud Provo, die mevrouw die een hersens beschadiging geslagen is door een orde ME er, ja dat mag, de Media hoort zonder uitzondering in de gevangenis thuis, zeker suiker zoete Pauw, lees eens goed zijn uitspraken, hij weet precies wie hij moet pakken.
Op actie volgt er altijd een réactie, wat moeten wij met al die mensen, en waarom krijgt Turkije van de hulp aan arme landen het grootste deel, het is allemaal prima in elkaar gezet, Mutti Merkel helpt de hele EU naar de verdommenis,
nee Petra opletten, en weten waar en waét je vijand is, groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 17-12-2015 22:48
ja jenne
de ene keer zorgt de media dat we joden
moeten haten, dan moslims, dan de russen enz.
de media
die ons wil uitspelen om oorlog te voeren,
om elkaar te haten.
is ons bewustzijn nu niet zo ver
dat we nee kunnen zeggen
we doen niet meer aan hun agenda mee.
we willen een andere wereld
een betere.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 18-12-2015 00:17
Heb mijn hele leven gestreeft en gewerkt en geleefd om een betere wereld te helpen bouwen, maar heb toch nooit de réaliteit uit het oog verloren, en die réaliteit stamd uit het verleden en geld nu nog elke dag, " eten of gegeten worden ", zo is het en zo zal het altijd zijn.
En 1+1=2 en niet 1,5 of 3, wij waren redelijk gelukkig onder ons, mijn mooiste tijd waren de 60 en 70 iger jaren, en met de komst van de " den Uyl " Surinamers begon het leed, en het afglijden naar een onevenwichtge samenleving, en de toekomst ziet er niet echt leuk uit, en dat vind ik jammer, ondanks dat ik allang niet meer in Nederland woon, weetje oude liefde vergaat niet, groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 18-12-2015 16:10
jenne
laat je niet gek maken
vier het leven!
geniet.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 18-12-2015 06:59
Beste Jenne,
Naar mijn bevindingen kunnen we de werkelijkheid enkel beleven door met ons bewustzijn in het Hier en Nu te zijn. Dus, noch in de toekomst noch in het verleden.

Voor mij is de werkelijheid een ander begrip dan de realiteit. De realiteit toont aan de mens hoe hij denkt. De realiteit bevestigt het geloof en de gedachten in de buitenwereld. De realiteit is de spiegel.

Denkt iemand dat de wereld hoofdzakelijk bestaat uit smeerlappen, dan verschijnen ook veel smeerlappen op zijn pad of wordt zijn aandacht steeds weer gevestigd op acties van de smeerlappen en geeft deze mensen daardoor ook weer energie en voeding

Denkt iemand dat de mens in wezen goed is, omdat hij of zij een deelje van God en dus in wezen een ziel is, dan trekt zo'n mens ook overwegend positieve mensen aan en geeft ook energie en dus voeding aan de positieve kant van die mensen.

De realiteit is dus voor elk mens verschillend, afhangend van de aard van zijn gedachten en van wat hij of zij geloooft.

De werkelijkheid achter de realiteit toont aan de ene kant het relatieve van de realiteit en aan de andere kant, vanuit het bewustzijn van de ziel, dat de werkelijkheid enkel onvoorwaardelijke liefde is. Het waarnemen van de werkelijkheid gebeurt het makkelijkst vanuit een geestelijke, meditatieve toestand waarin men helemaal uit de illusies van de dualiteit is gestapt, zoals de illusie van goed en kwaad.

De dingen zijn namelijk niet goed of slecht. Ze zijn zoals ze zijn: neutraal. Wat het brood is voor de een is de dood voor de ander.

Als de ziel van iemand die in het ene leven gemoord heeft in een ander ervoor kiest om dat soort gedrag af te leren door zelf eens door die ervaring van vermoord worden heen te gaan, is die laatste moord dan goed of slecht?

Het siert je dat jij je wellicht je hele leven hebt ingespannen om mee te werken aan het totstand komen van een betere wereld, maar een betere wereld begint bij ons zelf en heeft veel te maken met wat we denken en geloven. Dat is wat ik na 75 jaar en 35 jaar als healer heb geleerd.

Overigens, door mijn celwerk ben ik nog lang niet versleten, integendeel. Ik heb mijn verouderingsproces daardoor op een doodlopend spoor gezet en zou zo weer naar Santiago kunnen fietsen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 22-12-2015 23:53
Elias beetje laat, maar ik ga er van uit dat je een goede integre man en mens bent, anders liet de redactie van Bovendien je niet toe op hun site.
Ik wens jou en de hele Bovendien santekraam, mooie einde van dit jaar, we schrijven later wel weer, heb het te druk met mijn famille, groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 16-12-2015 18:18
Verder nemen de Islam landen het niet zo nauw met het misbruiken van kinderen, vooral jonge jongetjes zijn gelieft;
heb het met eigen ogen geconstateerd, meisje is gevaarlijk, en die zijn om te trouwen, dat is het excuse, vrouwen zijn gedomestikeerde wezens, slaven, niet veel anders als een koe, er zijn uitzonderingen absoluut, bij de een beetje ontwikkelde groepen is het gelukkig anders, ben geen liefhebber van dogmatische lieden, niets tegen geloven daar in tegen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 16-12-2015 18:10
Elias,
Wat de Nederlanders vroeger als slavendrijvers hebben uitgespoot wil je niet weten !
Dit is historied gezien helemaal o,juist, de Joden/Khazaren hadden al heel lang de slaven handel in handen, al lang voor dat ze zich in de W.I.C en O.I.C; hadden binnen gedrongen, Pieter Stuyfesant wilde ze helemaal niet binnen laten in nieuw Amsterdam, om dat hij heel goed er van op de hoogte was wat ze uitspookten in zuid Amerika en de West Indische eilanden, de grootste synagoge en ook Moskee van zuid Amerika staat in Suriname, de slaven handel was altijd in handen van de Khazaren en buren de Turkomanen, en de kopers van mooie mensen de Arabische wereld.
Lees op de Veteran to day, klik in slave trade, en Uw ogen gaan open, en ik heb nog wel wat andere betrouwbare literatuur over deze gruwel van de mensheid en hun handel, en daarbij komende viese sexbeleving, in Israel bevind zich nu, een grote groep gedwongen prostetuees uit de Slavische landen, voor hun perverse belevingen gebruiken ze liever niet de behaarde moeders van hun kinderen !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Richard 15-12-2015 23:45
Conflict in welke vorm dan ook vervormt de geest. Dit is een feit, geen achteloze mening of beoordeling. Ieder conflict tussen twee mensen belet dat ze elkaar begrijpen. Conflict staat waarneming in de weg. Inzicht in wat is, is het enige wat belangrijk is, niet de formulering van wat zou moeten zijn. Deze scheiding tussen wat is en wat zou moeten zijn is de oorsprong van het conflict. En de tussentijd tussen het idee en het handelen veroorzaakt eveneens conflicten. Het feit en het beeld zijn twee verschillende zaken. Het nastreven van het beeld leidt tot alle vormen van conflicten, illusies en hypocrisie, terwijl inzicht in wat is, hetgeen het enige is wat we werkelijk hebben, naar een heel andere geestestoestand leidt.

Jiddu Krishnamurti
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Raymond 15-12-2015 21:04
Het gaat niet om gelijk of de waarheid, die is interpreteerbaar.
universele/kosmische natuurwetten zijn feiten, net als moraal.
Als de mensheid dit begrijpt, en durft te beseffen dat een perfecte wereld utopie is, zijn we al een heel eind, waar je ook in geloofd.
Het is gezag/regering/geloof die v/d mensheid eenheidsworst maakt, terwijl het mooie is, dat de mens divers is..... acceptatie en respect?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Rick 15-12-2015 21:26
Accepteren? ..... prima ..... okay dan

Respecteren ? Nou dat komt niet echt vanzelf !

Wake up !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Raymond 15-12-2015 19:44
Zo lang de mensheid blind blijft geloven in het meest gevaarlijke geloof, (het geloof in gezag/regering), heeft het weinig zin om over welk geloof dan ook te discussiëren.
Eerst moet de mensheid gaan beseffen dat ze altijd verantwoordelijk is voor al zijn daden, of je die nu wel of niet wegstemt aan welk gezag/regering dan ook........
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 15-12-2015 20:02
Ik erken maar een gezag, Raymond. En dat is het gezag van mijn eigen ziel.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Rick 15-12-2015 19:03
Het hele dilemma betreffende de 'vluchtelingen' van totaal andere culturen ligt dan ook niet in wie gelijk heeft of niet, het heeft ook niets met geloof van doen, het gaat om het vestigen van één wereld regering, één wereld leger en alles wat lokale cultuur is uit te bannen. Dit proces is al lang geleden in werking gezet om je te laten denken dat iedereen 'gelijk' is maar in werkelijkheid bedoeld om een slaven maatschappij te creëren. In de geschiedenis heeft een multiculturele samenleving nooit langer bestaan dan 70 jaar, het is dan ook met die gedachte opgedrongen door de machtshebbers. Resultaten gewaarborgd door resultaten uit het verleden. De bijsluiter krijg je nooit te lezen !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 15-12-2015 19:18
Het gaat er nooit om gelijk te krijgen, Rick, maar om de waarheid te vinden.

Om het fenomeen van de massale vluchtelingen maar meteen als een samenzwering van de illuminati te zien, is ook een interessante hypothese.

Ik houd het persoonlijk liever bij een uitdaging van het leven waarmee we best proberen om er zo positief als mogelijk mee om te gaan.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Rick 15-12-2015 19:27
Mooi om alles als uitdaging te zien waar dan positief mee om dient te worden te gaan, als een leer proces. Verlies van alles wat je dierbaar is om er dan uiteindelijk zelf weer beter van te worden dus. Of begrijp ik deze hypothese verkeerd?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 15-12-2015 19:58
In het leven gaar het er simpelweg om, om te ontdekken wat voor ons al dan niet werkt. We hoeven niets te verliezen wat ons werkelijk dient, wat de ziel dient, de ziel die we in feite zijn.

Wat we beter loslaten is dat wat ons vastnagelt op de plek waar we staan zodat geen groei meer mogelijk is. Dat heeft niet enkel met geloof in religie te doen, maar heeft met alle vormen van geloof te maken.

Ik zie me zelf als een ongelovige die leert van elke ervaring en ook bereid is om telkens weer nieuwe uitdagingen te aanvaarden. Daarom blijft mijn leven spannend en verveel ik me nooit. Heel wezenlijk is daarbij een rotsvast vertrouwen in het leven, dat niets toevallig gebeurt, dat alles zin en betekenis heeft.

Ik heb mijn weg gevonden en zoek niemand te overtuigen van mijn inzichten. Ik deel enkel wat ik gevonden heb wat werkt voor mij. Een ander kan dat, mocht hij dat zo aanvoelen, toepassen in het eigen leven om te zien of het daar ook werkt. En mocht dat al dan niet het geval zijn, in beide gevallen heeft die mens iets geleerd.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Rick 15-12-2015 20:18
" In het leven gaat het er niet simpelweg om, om te ontdekken wat voor ons al dan niet werkt. "

Van leven ga je namelijk dood of het nu werkte of niet, feit.

" Wat we beter loslaten is dat wat ons vastnagelt op de plek waar we staan zodat geen groei meer mogelijk is. "

Leven zonder verandering en groei in wat voor omstandigheid dan ook is onmogelijk dan ben je namelijk ook dood, alweer. Feit !

Wie is die 'mens' eigenlijk? Ik ken 'hem of haar' niet laat staan dat ik besef heb of diegene evolueert of devolueert.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Rick 15-12-2015 20:48
:lol: Laat de doden de doden begraven !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 15-12-2015 20:32
Zo zijn er vele levende doden. Kijk maar om je heen ...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# mike 15-12-2015 18:54
Zo kunnen we het ook bekijken dat ze nu terughalen wat we hun vroeger hebben ontnomen?????
Hebben ik of mijn kinderen ooit iets bij die mensen weggehaald?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 15-12-2015 19:12
Er bestaat ook zoiets als een karma van individuele landen.

Dat jij of je kinderen in een ander leven aan die plundering hebben deelgenomen is niet gezegd maar ook niet uitgesloten.

Het zelfde geldt voor mij. Ik was in Senegal op het eiland Gorée vanwaar de slaven van de Nederlanders werden verscheept. Een ervaring die diepe indrukk op mij heeft gemaakt.

Wat de Nederlanders vroeger als slavendrijvers hebben uitgespookt wil je niet weten.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 15-12-2015 23:41
Het is al laat, en ik wil gaan slpven, maar wat de Nederlanders hebben uitgespookt in de slaven handel is peanuts vergeleken met de echte onvervalste slaven traders de Khazaren zo als ze nu genoemd worden, ik zal hier morgen dieper op in gaan !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen