light darknessDe ontwikkelingen gaan nu in een versnelling. De tijd is er rijp voor. Elke mens wordt nu opgeroepen om zijn eigen thema‘s te verwerken. Dit, om ook in de periode van de komende veranderingen snel vooruit te komen.

Dat, wat nodig is is een sterk bewustzijn. Hiermee bedoel ik om steeds bij jezelf te blijven, wat er ook moge gebeuren en in elke situatie de spiegel, jouw eigen aandeel, te herkennen en te erkennen.

Een mens, die door zijn persoonlijke ontwikkeling zijn plaats heeft ingenomen is iemand, die de energie van de aarde niet verzwakt, maar versterkt. En in de komende tijd is het versterken van de energie van de aarde van groot belang. Elke pas die een mens vooruit zet dient dit proces. Daarom zijn er mensen nodig die in staat zijn om in deemoed de weg van hun ziel te volgen. Ze moeten bereid zijn om in hun eigen processen te duiken. Standvastigheid is daarbij van groot belang, het onvermoeid telkens opnieuw waarnemen en verwerken van de dingen die op ons afkomen en wat die in ons teweeg brengen. We zouden ons  daar dagelijks bewust mee bezig moeten houden als we werkelijk van plan zijn om in de diepte van ons geestelijk Zijn door te dringen.

Het is niet voldoende om een keer per week te mediteren om dan de innerlijke processen te voelen en te verwerken. Dat is zeker niet genoeg. Daarmee kunnen we hooguit tot op een lager niveau van bewustzijn doordringen. Wat we dagelijks moeten doen om deze weg te volgen is minstens een kwartier tot twintig minuten ademen, in de stilte gaan, alle gedachten stilleggen, voelen wat er drukt om dan al wat er naar boven komt te verwerken door het te doorademen. Zo raken we al dat wat nog op onze ziel ligt en drukt, definitief kwijt. Zo wordt onze ziel bevrijd en gezuiverd.

 

Na einige tijd merken we dat de processen van de duisternis, die buiten ons plaats vinden, zich niet meer aan ons energieveld kunnen hechten. En dat is belangrijk, want het brengt innerlijke stabiliteit.

Natuurlijk gebeurt er tegenwoordig veel op aarde. Er heerst veel stress en heel wat mensen lopen gebukt door innerlijke druk en angsten. Laten we die duistere energieën toe, dan versterken we niet alleen het duistere in ons eigen energieveld maar versterken ook het planetaire duistere veld.

Zijn we daarentegen in staat om een tegenpool op te richten door in ons bewustzijn te blijven, dan trekken we het duistere steeds meer in het licht.

Dat is het zuivere lichtwerk, lichtwerk voor ons zelf, voor onze ziel en voor de aarde. Maar ook voor de mensen die vergeten zijn dat ze in werkelijkheid zielen zijn.

Hoe onbewuster een mens, hoe meer hij van zijn eigen goddelijkheid verwijderd is. Hoe bewuster een mens, hoe dichter hij zijn kern nadert.

Het hele proces op aarde betekent dat de zielen op weg zijn naar hun eigen goddelijke dimensie. En alle oorlogen en gevechten die momenteel plaatsvinden met al het leed en pijn wat het teweeg brengt, heeft alles met de weerstand van de duistere krachten te maken. Er zijn nog veel mensen die verzot, verslaafd zijn aan die duistere energie. Ze vechten, maar lijden ook graag, ze twisten onophoudelijk en geven voortdurend te kennen dat ze niet van plan zijn daar iets aan te veranderen.

Nu is deze weerstand logisch. Het maakt gewoon deel uit van van het lichtproces. Maar hoe dieper een mens in zijn eigen bewustzijn duikt, hoe meer licht hij op aarde genereert. En dat gebeurt helemaal automatisch. Daardoor komt het duistere veld steeds meer in het gedrang.

Het geheim is om neutraal te blijven temidden van alles wat er gebeurt en om niet te oordelen, niet te vechten en zeker niets te vernietigen. Het draait namelijk enkel om liefde. Waar we ook staan, ook als we het duistere waarnemen, laten we eerst onze eigen onzekerheden verwerken met het oude recept:  In de onzekerheid, de angst, de woede duiken om ze vervolgens te dooradmenen tot er niets meer van over blijft. Dan staan we weer neutraal tegenover alles wat er gebeurt. We kiezen dan net zo min voor het licht als voor de duisternis. We kiezen voor de liefde door alles te accepeteren wat er gebeurt.

Hoe beter dat ons gelukt, hoe minder strijd er gestreden wordt. Zou de kant van het licht tegen de duisternis ten strijde trekken, dan ontstaat er in de diepte een donkere golf, het is de golf van de weerstand. Hoe meer strijd er vanuit het licht naar de duisternis toe wordt geleverd, hoe groter de weerstand.

Als wij mensen er echter in slagen om niet meer te oordelen, niet meer te vechten, als het ons lukt om op die manier helemaal uit de dualiteit te vertrekken, dan krijgt de duistere kant geen energie meer.

Dan kunnen we rustig en vol vertrouwen het leven tegemoet zien, het maakt dan niet meer uit, wat er naar ons toekomt. Wij zien dan het licht net zo goed als de schaduw. We accepteren beiden, we leren zelfs om van beiden te houden want God is alles, licht en duisternis. Op die manier vinden wij waarlijke vrede en krijgt de duisternis geen voeding meer, ze lost dan vanzelf op omdat ze niet meer nodig is. Niet meer nodig als lesmateriaal voor de mensheid.

 

www.elias-medium.info/NL

 

Het verouderingsproces stoppen en verjongen is geen utopie meer:

http://www.elias-medium.info/NL/elias/20-algemeen/seminars/50-herfstseminar-celwerk-update

 

Reacties   

# Elisabeth 14-11-2015 12:56
Ik heb vanmorgen Parijs wel gezien Vladi. Er wordt overal angst gezaaid, en of dat in ons beklijft is aan ons. Angst mede ontstaan omdat we bang zijn voor de dood. We denken dat dit ons enige leven hier is op aarde... Als ik dat zou denken zou ik wellicht ook bang zijn... Een tijdje geleden heb ik een boek gelezen van Eben Alexander dat heet 'na dit leven'. Dat heeft mijn blik op de dood getransformeerd en ik ben er dan ook niet bang meer voor...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 14-11-2015 13:40
bang voor de dood?nee beste.
het IS de gruwel,het barbarisme dat onze kinderen gaan meemaken.

IT HAS BEGUN.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 14-11-2015 08:48
Beste Jenne en Vladi,
Ik vind het afschuwelijk wat er in Parijs is gebeurd. Het is een stad waar ik van houd, waar ik gewoond en gewerkt heb en waar ik onlangs nog was.

Ieder zijn standpunt, wat ik respecteer. Het mijne blijft onveranderd dat geweld meer geweld oproept . Wie de geschiedenis een beetje kent, is ook op de hoogte van het Franse koloniale verleden in Syriie. Kort geleden begon Frankrijk met het bombarderen in dat land. Wat de achtergronden zijn van de buitenlandse inmenging in Syrie en vele andere landen staat uitgebreid in de artikelen van Nexus.

We willen allemaal vrede op deze planeet, behalve de mensen die verslaafd zijn aan geweld: Deze individuen zullen elke gelegenheid aangrijpen om hun haat door agressie tot uiting te brengen. .Vrede bereiken we enkel door op te houden met vechten en elk land zijn eigen boontjes te laten doppen.

Vrede bereiken we werelwijd door vrede in onszelf tot stand te brengen. Dit door onze eigen haat, woede en angst te transformeren. Hoe meer mensen dat doen, hoe meer vrede er op aarde zal zijn.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 14-11-2015 10:23
Elias, ik kan Uw illusionaire levens visie wel begrijpen, en alle wel denkende mensen staan hier achter.
Maar René Descartez, heeft het lang geleden al geschreven, ons weten en doen komen voort uit onze intuïtie, en onze intuïtie vormd zich door onze ervaringen.
Toen de Ruiter volkeren lang geleden ontstonden en hun kwalijke uitmoorden van mannen en jongens begonnen, en de vrouwen en meisjes inlijfden in hun tribu, werden de tot dan toe in vrede en rust levende volkeren gedwongen tot defencie en soms tot de aanval, je kunt kiezen denk je maar in sommige situaties is er geen keus voor handen, dan komt de oude natuur wet om de hoek kijken, van doden of gedood worden, 't is aan ieder mens om zijn verantwoordelijkheid te nemen, voor hem zelf, de genen die afhankelijk van hem zijn, en zijn directe leef omgeving, althans dat is mijn standpunt, Vr. Gr. Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 14-11-2015 12:23
goed verwoord Jenne,het is ook niet erg als mensen niet willen strijden voor vrijheid en veiligheid (fff) ,maar ik wil zeker niet dat zo iemand naast me loopt als er gevochten moet worden.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 14-11-2015 11:59
Beste Jenne,
Zoals gezegd respecteer ik de meningen van anderen en vecht die ook niet aan. Het gaat namelijk niet om gelijk te krijgen maar om de waarheid te vinden.

Onze intuitie wordt naar mijn inzicht gevormd door de impulsen en het weten van de ziel. Op onze ervaringen kunnen we reageren via ons verstand (ego), of via ons gevoel (de intuitie).

Door onze ervaringen leren we wat voor ons werkt (wat vreugde, vrede, liefde en (zelf)vertrouwen tot stand brengt), of wat niet voor ons werkt (wat pijn, lijden, angst, woede en onzekerheid tot gevolg heeft)..

Dan hebben we in het laatste geval twee mogelijkheden:
Of we blijven bij die emoties, verdringen ze, zodat ze dan innerlijk destructief gaan werken wat tot ziekte en erger kan leiden, of we confronteren ons met die emoties en verwerken ze, zodat we innerlijke vrede vinden.

Ik nodig je uit om het uit te proberen: Mediteer elke dag twintig minuten, door je op je ademhaling te concentreren. Confronteer je met en verwerk je emoties die tijdens de meditatie opduiken of daarna in het dagelijks leven plaatsvinden en laat me dan na een half jaar weten, wat het je gebracht heeft., hoe jij je voelt en of dat proces je zicht op het wereldgebeuren heeft veranderd.

Hoe dan ook wens ik je een fijn weekend.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 14-11-2015 19:48
Elias, je Intuïtie en Ego is één en de zelfde, daarna creéerd je persoonlijkheid zijn waarheid !
Om te mediteren heb je gemoedsrust nodig, en die is steeds moeilijker te vinden in deze hektische tijd.
In mijn India'se tijd het Budhistische centrum in Katmandou bezocht, korte tijd onderricht genoten, aan meditatie gedaan, maar ik ben een noorderling met andere invloeden in mijn mythische denken.
Wel besloten bij het eindigen van mijn leven, terug te keren naar daar waar dood en leven verweven zijn tot een lotusbloem.
Je bedoelingen zijn erg goed, en kunnen zeker mensen helpen op een beter pad te zetten !
Groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 15-11-2015 09:16
Goed voornemen, Jenne, om ooit eens terug te gaan naar ginder om de lotusbloem in jezelf weer te ervaren.

Je schrijft: 'Om te mediteren heb je gemoedsrust nodig,'

Mijn ervaring is net omgekeerd: Door meditatie vind ik mijn gemoedsrust. Ook beleef ik ego en intuitie als twee tegenovergestelde waarden. Achter de stem van het ego om iets te doen is er steeds druk en emotie. Intuitie wordt gedragen door een energie van rust en kalmte, van zeker weten goed bezig te zijn en met een gevoel van: 'Lukt het, dan is het mooi meegenomen. Lukt het niet, dan is het ook goed.' Hier achter ligt de gedachte van: 'Ik gebruik mijn scheppingskracht om mijn eigen leven zoveel mogelijk zelf in te vullen, maar leg toch alles in Gods hand. Niet mijn wil, maar uw wil geschiede' Scheppen en loslaten zijn voor mij onverbrekelijk met elkaar verbonden.

Ik vind het fijn dat we zo met elkaar van gedachten kunnen wisslen en elkaars standpunten respecteren.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 14-11-2015 10:20
die utopia is alleen realiseerbaar als 100% van de mensheid zich zo opstelt.

dat zal nooit gebeuren,hoe graag we ook willen.

fff.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 13-11-2015 07:14
Het is heel normaal om weerstand te voelen, Ixie. Telkens, als ik zelf weerstand voel, ga ik er meteen mee aan de slag om het te verwerken en te transformeren. Dat voegt steeds weer toe aan dat diepe gevoel van vrede en vrijheid.

Zo wordt langzaam dat gevoel van machteloosheid ten aanzien van het gebeuren in de wereld vervangen door een sterke innerlijke kracht en vertrouwen. Vertrouwen in het leven en vertrouwen in ons zelf, dat, wat er ook moge opduiken, wij het als een rots in de branding kunnen ontvangen. Het brengt ons niet meer van ons stuk. Dan krijgt de duisternis ook geen vat meer op ons.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Ixie 14-11-2015 14:36
Elias,

De weerstand die ik voel gaat eigenlijk ook niet over dit artikel, hier voel ik dat niet, maar wel voor een klein deel in je vorige.

Het gaat hierover; karmische afspraak en dat soort zaken. Want wie weet wat een karmische afspraak is, mij lijken sommige dingen gewoonweg dom treiteren en absoluut geen spiegel. Wie kan bijvoorbeeld 100% zeggen dat iemand die getreiterd, geplaagd ja zelfs bijna stuk gemaakt vermoord, verkracht noem maar op in zijn vorige leven slechte daden heeft verricht? Misschien heeft deze persoon wel ergens om welke reden dan ook op de reis die leven genoemd wordt zijn verbondenheid met de bron verloren die we ook wel intuïtie noemen?

Echter beiden dat wat uit het licht komt (de spiegel) en dat wat uit het duister komt ( het treiteren, plagen zonder einde enzovoorts) hebben hetzelfde effect op de getreiterde, geplaagde kortom het slachtoffer kan groeien door de emoties te doorleven. Met enkel in stilte gaan en doorademen is het dan niet gedaan. Daarna begint het pas; het geleerde inzetten. Het geleerde inzetten wil dan meestal zeggen geen actie meer ondernemen en daarmee kom ik dan uit bij jou innerlijke rust en vrede.

Waarmee de spiegel volgens mij uit een gezuiverd bewustzijn komt. Iemand met een gezuiverd bewustzijn treitert, roddelt, liegt niet en bezigt zich niet met achterklap. Deze is ten alle tijden integer.

Deze persoon was/is immers in het proces en weet hoe moeilijk dit is. Terwijl al het onzuivere tot en met de aanslagen gister in Parijs, uit een niet gezuiverd bewustzijn komen. Het laatste kan ik inmiddels zelfs niet meer onbewustheid noemen.

Een 'ver' gevorderd gezuiverd bewust persoon komt derhalve ook helemaal niet meer in situaties waarin hij met drek van de ander(en) besmeurt wordt. Lijkt me? Zó een persoon kent echter wel uit ervaring (van de afdaling) álle emoties én heeft er beschikking over waaronder dus ook angst en boosheid, maar hoef hier geen actie meer te ondernemen. Geen actie die naar buiten gericht is en die oordeelt en veroordeelt.

Dit soort emoties dienen dan enkel ter ondersteuning om iets niet te doen of juist wel. En met niet doen of juist wel bedoel ik; reageren of actie ondernemen in de vorm van naar jezelf kijken.

Dat is dus wat voor mij het verschil in dimensie is en dus het hoger trillingsniveau waar je over schreef. Het niet meer in dualisme leven met jezelf en met anderen.

Groet Ixie
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 15-11-2015 16:40
Ik heb me vroeger die vraag ook gesteld, Ixie, maar ik ben uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat toeval niet bestaat en niet kan bestaan. Als er ergens ruimte is voor toeval, dan kan de hele schepping niet functioneren. Alles houdt verband met alles. Of anders gezegd, de wet van oorzaak en gevolg. En die geldt ook voor a-causale verbanden, volgens Jung dan. Ik ben het helemaal met hem eens op dat vlak, synchroniciteit vindt constant plaats.

Ik ken een dertigtal van mijn 'vorige' levens en zie duidelijk de verbanden tussen die incarnaties. Vaak als, ik voor de eerste keer ergens kom (in dit leven) zie ik me plots als in flits net als in een film terplaatse in een heel andere tijd en lichaam, en heb toegang tot mijn bewustzijn uit die tijd.

Zoals ik eerder ook naar Jenne schreef, we hoeven het niet eens te zijn. We zijn allen, ieder op zijn of haar eigen manier, op zoek naar de waarheid. Ik schrijf hier enkel over mijn persoonlijke ervaringen en de inzichten die het mij heeft opgeleverd. Alle wegen leiden uiteindelijk naar Rome ...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 14-11-2015 00:38
toevallig parijs gezien?

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 13-11-2015 23:38
U schrijft mooie verhalen, die kilometers van de werkelijkheid de réaliteit dus afstaan.
Ik denk dat U dit waarschijnlijk zelf niet voelt, het is allemaal te mooi om waar te zijn, in deze afschuwelijke mensen wereld.
U moet in deze tijd van oorlogen en mensen afslachten, U gaat er meteen 24 uur per dag mee aan de slag om het te verwerken, en sterker te worden, en U blijft maar toe voegen aan Uw diepe gevoel van vrede en vrijheid.
God beste man op welke planeet leeft U, als een rots in de branding, Ik draag U geen slecht hart toe, maar U mag van mij wel een ietsje réalistiser de boel gaan bekijken, groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# DT 13-11-2015 00:12
Mooi gesproken Elias!
Ook mooi dat er mensen zijn die de moeite nemen dit te lezen die het (nog) niet begrijpen en hun eigen inzichten daaromtrent onomwonden ventileren. Als ze hier maar blijven komen zullen ze er vast iets van opsteken en dan komt het ook helemaal goed met vladi...
DT
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Ixie 13-11-2015 06:23
Het geheim is om neutraal te blijven te midden van alles wat er gebeurt en om niet te oordelen (aldus een regel uit Over vrede- Licht en Duisternis.

Voor mij is dit ook een heel moeilijke, niet oordelen. Voor de rest sluit ik me aan bij DT; Mooi gesproken Elias dit en het vorig artikel (óók al voel ik hier en daar weerstand).

Daarnaast blij nog eens wat van Elias te lezen hier

groet Ixie

(ik gun eenieder zijn eigen ontwikkeling)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elise 12-11-2015 15:59
Ruim de satellieten/netwerken van elf/wifi/zendmasten/het spinnenweb/wiel op en het zonlicht kan weer direct op ons schijnen. Geloof mij. Daar wordt al het levende weer gelukkig en gezond van.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 12-11-2015 16:10
zekers,ons neuro gedeelte word gemanipuleerd,ook al die 'smart' zooi.
onze kinderen kijken de hele dag op die 'smart' phones.

maar als je niet bang bent en je niet druk maakt om te overleven dan is of komt alles goed volgens sommige dan :zzz

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elisabeth 12-11-2015 14:34
Haha, ik zou het advies van Vladi zeker niet over nemen. Dat is puur vanuit angst en overleving gedacht,. Ik denk dat we ons telkens weer met een ander lijfkleed kleden, dat we spirituele wezens zijn met een menselijke ervaring, en al vele levens geleefd hebben al dan niet op aarde... En dat alles wat ons overkomt de ervaring is die de ziel op wil doen en waar deze zich mee uiteen wil zetten om ervan te leren en tot een hoger bewustzijn te komen... In feite maakt het niet uit wat er gebeurd. Waar het juist om gaat is hoe gaan we om met de ervaringen en wat doet het met ons? Jaagt het ons angst aan zoals Vladi ons laat zien bv of kunnen we ondanks alles wat ons overkomt vanuit liefde reageren op de gebeurtenissen en mensen om ons heen? Vanuit resonantie of trilling gezien is angst de laagste en liefde de hoogste trilling die we kunnen ervaren op aarde...
Ik vind het wederom weer een prachtig stuk wat je geschreven hebt Elias en ik hoop dat er nog velen zullen volgen. Ook een goed advies om elke dag even in meditatie te gaan om innerlijk te schouwen wat er in ons bewogen heeft... Heel waardevol en liefdevol... Dank!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 12-11-2015 15:41
:D nou veel plezier dan met deze schatjes,filmpje gezien?waarschijnlijk niet ;-)

eens kijken of jij als ziel geen angst kent,we gaan het zien wie gelijk heeft,met onze ogen.

en angst is niet de laagste trilling,dat is agressie.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# AM 12-11-2015 13:09
Heel mooi geschreven, Elias
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 12-11-2015 14:37
je hoeft er niet naar te kijken,maar dat betekend niet dat'het' er niet is :-)

youtube:"WATCH:THE ANTI-MIGRANT VIDEO GOING VIRAL ACROSS THE WORLD"

gewoon doorademen :zzz

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 12-11-2015 12:17
maar eerst die miljoenen,die verkrachten en tienduizenden misdaden per maand begaan een hoop doorgeademde liefde en een neutrale stilte toewensen en dan is heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel de wereld een utopia :o

dat is dan toch jouw advies Elias.

het advies van vladi is alsvolgt,

bewapen jezelf,want de bezetene komt u en uw kroos verkrachten/vermoorden.

het word eerst heeeeel donker voor het weer licht word.
of dacht je dat alles onder controle was Elias?

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen