life deathHet is tijd om kleur te bekennen!

Wat voeden we bewust of onbewust met onze energie?

'De Nieuwe Wereld Orde': De duistere kant ijvert voor de wereldheerschappij gebaseerd op angst en tweedracht. Angst vormt dan een solide basis voor het organiseren van de slavernij van het gros van de mensheid en tweedracht voor het in stand houden van het dader-slachtoffer rollenspel.

Of nu de aanslagen van Parijs en de opkomst van IS, Al Qaida en dergelijke stromingen al dan niet door de westerse geheime diensten zijn georganiseerd, een ding is zeker, het bestaan ervan wordt aangegrepen om de persoonlijke vrijheid steeds meer te beperken. Tijdens het Hitler-regime werd in Duitsland de individuele vrijheid steeds meer beknot en de leugen door de overheid als waarheid verkocht. Vergelijk dat maar eens met de dag van vandaag wat er werelwijd gebeurt ...

'De Nieuwe Tijd' is de benaming voor een toekomstige maatschappij gebaseerd op onderling respect en onvoorwaardelijke liefde. Hiermee wordt een samenleving bedoeld van mensen die de dualiteit zijn ontstegen en het bewustzijn hebben bereikt van de vijfde dimensie.

De samenleving in het bewustzijn van de derde en ook nog van de vierde dimensie vindt plaats in de dualiteit, die gekenmerkt wordt door de tegenstelling van goed en kwaad, een illusie in feite. Want de dingen zijn niet goed of slecht, ze zijn neutraal, ze zijn gewoon wat ze zijn. Vaak pijnlijk, zeker. Maar waar komt die pijn vandaan? Zijn we met ons bewustzijn in de dualiteit verankerd, dan heeft dat door onze wijze van denken per definitie, conflicten, strijd, lijden en ziekte tot gevolg. De vierde dimensie kunnen we zien als een overgangstijd, waarin ons bewustzijn nog met een been in de derde en met het andere al in de vijfde dimensie functioneert. Het betreft de mensen die al beginnen te ontwaken uit hun lange slaap waarin ze alles geloofden wat hun werd voorgehouden door de machthebbers van kerk en staat.

De kant van het licht bouwt gestaag voort aan een nieuwe vorm van samenleven zonder oorlog, honger en ziekte, waar mensen samenwerken, elkaar aanvullen en waar ieder zich inzet voor het welzijn van het geheel. Deze ontwikkeling kan door niets en niemand worden tegengehouden, maar wel worden versneld of vertraagd en dat ligt weer aan ons mensen en waar we onze energie aan geven. In de Nieuwe Tijd zal elk mens een volledige controle over zijn lichaamsfuncties hebben en ook instaat zijn om het verouderingsproces te stoppen. 1) Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niemand meer sterft, maar wel dat ieder zelf kiest op welk moment hij of zij het lichaam wil verlaten voor nieuwe ervaringen op te doen in andere plaatsen.

Vroeger liepen haast alle mensen als een kudde schapen mooi in het gareel, daar ingepraat, of ingeluisd is wellicht een beter woord, door religies en natuurlijk de corrupte bazen en journalisten van de mainstream media. Daarvoor had en heeft de elite zakken vol met geld, niet alleen bestemd voor de pers, maar ook voor corrupte wetenschappers en voor politici die ons vandaag de dag onder meer TTIP, glyfosaat en ander onheilsproducten van de industrie, door de keel willen drukken.

Een ding is zeker, er springen nu meer en meer schaapjes over het hek naar de vrijheid. Schaapjes die zich niet meer laten inpalmen door mooie woorden en gemanipuleerde beelden en zich ook niet meer in slaap laten wiegen door een selectief nieuwsaanbod. 2)

Meer en meer mensen worden wakker dankzij het alternatieve nieuws op internet, zoals op deze site, maar wellicht in de eerste plaats doordat de trilling van de aarde gestaag stijgt 3). Hierdoor komen er steeds meer duistere toestanden aan het licht en oude negatieve machtsstructuren gaan wankelen en omvallen.

De wereld is in beweging als nooit tevoren. De elite mobiliseert zoveel mogelijk krachten en middelen om hun doelen te bereiken en aan de buitenkant ziet het eruit alsof ze daar steeds meer in slagen. Zelf ervaar ik hun gedoe en het huidige geweld door de duistere machten ontketend als een laatste stuiptrekking vóór dat ze meer en meer aan macht gaan verliezen. Het doet me denken aan het Ardennenoffensief van de nazi's in de tweede wereldoorlog. Dat drong ze uiteindelijk terug tot binnen hun eigen grenzen waar ze vervolgens ook steeds meer en meer aan terrein verloren totdat hun rijk volledig in elkaar viel.

De meeste mensen wensen niet meer dan wereldwijde vrede maar hebben geen flauw idee hoe dat kan worden bewerkstelligd. En toch is dat niet zo moeilijk. Het is zeker niet onmogelijk om de macht van de duisternis te breken.

Het beweegt en rommelt momenteel aan alle kanten op onze aarde en naar mijn inschatting is dit pas het begin en zullen we een aaneenschakeling van crises wereldwijd onder ogen moeten zien. Dat deze crises er toe leiden dat we een aantal zaken zullen moeten missen, dingen en toestanden waaraan we momenteel gehecht zijn, lijkt me evident. Maar ik heb er ook alle vertrouwen in, dat we in deze overgangstijd op elk moment alles ter beschikking zullen hebben wat werkelijk nodig is.

Deze crises zijn absoluut noodzakelijk om de huidige structuren van machtsmisbruik en puur geldgewin uiteen te doen vallen. Om dat te bewerkstelligen moeten we stoppen met onze energie te geven aan machten, structuren en toestanden die we in feite helemaal niet willen. Daarvoor is het wel nodig om bewust te worden op welke manier we meestal ondoordacht de illuminati en hun drie, vier bazen achter de schermen met onze energie in hun plannen ondersteunen.

De mensheid heeft nu de kans om een grote stap vooruit te zetten in de richting van waarlijke vrijheid en zekerheid. Het probleem is dat licht en duisternis nog fel tegen elkaar strijden. In plaats van te vechten moet het licht zich enkel bezig houden met uit te dijen. Door met de donkere krachten oorlog te voeren wordt het licht door de schaduw aangeraakt en letterlijk ingekapseld. En juist dat moeten we zien te vermijden. Wat we wel zouden moeten doen is de kant van het licht onophoudelijk versterken. Daardoor worden de duistere krachten automatisch verdrongen, zonder dat er zelfs de minste strijd plaats vindt. Ze schrompelen ineen tot er niets meer van over blijft.

Dit betekent dat we langs de ene kant zeker niet onze ogen moeten sluiten voor alle ellende die plaats vindt, maar dat we aan de andere kant ook niet in de emoties, die het wereldwijde onheil oproept, moeten blijven steken. Echte zekerheid op planetair vlak komt enkel tot stand als de mensen individueel innerlijke zekerheid bewerkstelligen. Daardoor geven we de duisternis geen energie en macht meer. We blijven in het licht, we blijven in ons hart en daardoor in een onverwoestbare innerlijke zekerheid. De duisternis verdwijnt niet door met haar te vechten maar door het licht te versterken.

Wat moeten we praktisch gezien dan doen? Eerst en vooral moeten we ons bewustzijn versterken waardoor we begrijpen dat we uit onze slachtoffer rol, uit onze onmacht moeten stappen om weer in onze innerlijke kracht en macht te komen.

Vervolgens moeten we begrijpen, dat waar we ook staan, dat we steeds op de juiste plek, ons in de juiste situatie bevinden. En dat die steeds de kans in zich bergt om verder te groeien. Dat betekent ook, dat de innerlijke processen van elk individu en de ontwikkelingen die op collectief vlak plaatsvinden, moeten gebeuren om die trilling van elk mens en van de planeet te verhogen.

We kunnen dat zo zien: Als een mens op een plek staat waar hij wordt uitgebuit, wordt belogen en bedrogen, dan is dit juist de ervaring die deze mens nodig heeft. De uitdaging is om met de pijn die dat met zich meebrengt in contact te treden, zich met de woede en angst te confronteren. Dat gebeurt door in die emotie, in dat gevoel te duiken, het te doorademen tot het oplost. Want dan geeft de ziel aan welke stappen er naar buiten uit moeten worden ondernomen. Reageren we vanuit angst, woede en onzekerheid, dan geven we onze energie aan de duistere kant. Daarom worden wij mensen constant uitgedaagd om in de valkuil van de duisternis te vallen door op een emotionele, negatieve manier te reageren.

Uiteindelijk begrijpen we dat we ons door onze ziel, door ons diepste gevoel en niet door ons verstand, ons ego of door de emoties moeten laten leiden, want die voeren enkel tot nog meer ellende en lijden. Gaandeweg beseffen we dat alles wat er om ons heen gebeurt, enkel een spiegel is. We spiegelen ons zelf in de buitenwereld waardoor we worden uitgenodigd om onze eigen pijn en lijden te herkennen, te erkennen en te aanvaarden om dan daarmee aan de slag te gaan om zo de innerlijke processen af te werken.

Hierdoor scheppen we echte zekerheid, echt zelfvertrouwen en vertrouwen in het leven en zullen dan ook zien dat het beeld in de spiegel verandert en we niet meer die pijnlijke ervaringen naar ons toehalen, die we voorheen nodig hadden om verder te groeien. Dat functioneert zowel individueel als ook collectief op deze manier.

Elke ziel bevat het programma hoe het leven in de Nieuwe Tijd eruit ziet. Dat betekent, dat als we ervoor kiezen om ons door onze ziel te laten leiden, dat dan steeds de volgende stap zicht- en voelbaar wordt en we automatisch naar de volgende plaats worden gevoerd die een hogere trilling bezit.

Gaan we vanuit onze emoties strijden en vechten of zo de straat op om te demonstreren dan voeden we de tegenpartij, de duistere krachten. Maken we eerst vrede met onszelf door te accepteren wat er buiten ons gebeurt, hoe heftig dat ook moge zijn, dan worden we door onze ziel getoond, welke stappen we vervolgens dienen te zetten. En dat kan best demonstreren in de straat zijn, maar dan gebeurt dat vanuit een andere energie, waar de duistere kant geen toegang meer toe heeft.

Dus hoe meer een mens accepteert, hoe minder hij vecht, hoe positiever de spiegel wordt. En dat werkt zich ook uit op onze omgeving. Want als we niet meer reageren op de woede van anderen, dan kan die kwaadheid geen nieuwe energie van buiten meer opzuigen en de expressie van hun toorn valt weg. Als we weigeren om nog langer in de pijn van anderen te duiken, want verdriet ligt ten grondslag aan alle woede, dan verandert ons spiegelbeeld en onze waarheid. We duiken namelijk in de pijn van anderen door tegen hun agressiviteit te gaan vechten. Hun pijn wordt dan ook onze pijn. Een positief alternatief zou zijn door de kwade andere in onze armen te nemen en te zeggen dat we zijn of haar pijn begrijpen. Dat is een heel sterke manier om in ieder geval iemand uit onze omgeving onmiddellijk te ontwapenen.

Als we er voor kiezen om in deze richting verder te gaan, de richting, die door onze ziel wordt aangegeven, dan worden de egoprocessen minder en kunnen uiteindelijk helemaal worden losgelaten. Dan worden we werkelijk authentiek en gaan door ons diepste gevoel geleid, verder.

Nu is het tijd om kleur te bekennen of we in deze nieuwe energie, richting Nieuwe Tijd willen stappen, of willen blijven doorgaan met onze energie bewust of onbewust in de duisternis te investeren. En die beslissing speelt ook een rol bij de alledaagse keuzes die we moeten nemen. Volgen we onze ziel, ons gevoel of nemen we die beslissingen uit angst en onzekerheid, de levenskracht van de duisternis? Kiezen we voor de Nieuwe Tijd of voor de Nieuwe Wereld Orde?

www.elias-medium.info/NL

1) Het verouderingsproces stopzetten en verjongen:

http://www.elias-medium.info/NL/elias/20-algemeen/seminars/50-herfstseminar-celwerk-update

2) Corrupte pers:

http://www.wanttoknow.nl/overige/media/bbc-reporter-geloof-niets-wat-je-leest-en-ziet/

3) Schuman frequentie:

http://peacefulwarriors.net/earth-ascending-schumann-frequency-resonance-of-the-earth-has-doubled/

Reacties   

# Irene 27-11-2015 11:05
Tja. Ik heb alle reacties gelezen,en heb er niet zo heel veel aan toe te voegen.
Alleen dit:
er kwam als eerste bij me boven: kunnen sommigen van jullie niet eens ophouden met ruzie maken,op deze site?
Dat leidt tot niets,alleen tot meer frustratie en ergernis.
En ja,ik begrijp de woede van sommige mensen heel goed,want zo heb ik ook in het leven gestaan,toen ik jonger was.
Maar achter woede zit angst.

Ga daarmee aan de slag door de stilte in te gaan.
Door de confrontatie met jezelf aan te gaan.

Eng? Ja zeker,want je kan met je eigen leegte geconfronteerd worden,en dat is beangstigend,maar uit eigen ervaring weet ik,dat er vanuit de leegte het Licht naar je toe kan komen,je als het ware opvangt.
Je innerlijke Licht,of hoe je het ook noemen wilt.
Nee,suikerzoet ben ik zeker niet.
En ik kan me heel goed kwaad maken,vooral over onrecht.
Maar ik heb leren inzien,dat dit tot niets leidt.
De wanhoop van mensen,die geen kant op,kunnen,en dus naar het geweld grijpen,kan ik vrij goed invoelen, maar hoef het er daarom nog niet mee eens te zijn.
Je schrikt je rot van die beelden op de televisie,waar ik dus maar liever niet meer naar kijk.,want ben hooggevoelig.
Wel spel ik de krant uit,en verkrijg heel wat informatie via allerlei actiegroepen en maatschappelijke groeperingen,waarbij ik betrokken ben.
Nieuws is ook nog eens subjectief.
Inderdaad ben ik op zoek gegaan,toen een bekende van mij publiekelijk liet weten,dat er genoeg gepraat is,we moeten wat doen.
Maar wel geweldloos,en niet vanuit angst.'
We zijn met zijn allen op weg,zoekende.
Allemaal.
Wij kunnen daar ook nog publiekelijk uiting aan geven,maar in veel gebieden van de wereld is dat niet zo.
Ik ben het in grote lijnen wel met Elias eens.
Maar wat ik schrijf doe ik liever vanuit het hier en nu,vanuit wat ik beleef,en ja dat worden dan vaak verhalen.
Vanuit de 3e dimensie naar de 5e komen,betekent dan in feite:een liefdevol mens worden.
Dat kan beginnen met een voorbeeld,of een plotselinge flits van inzicht;en dan is het hard werken,bijvoorbeeld door een dagboek bij te houden,en veel te mediteren.
Fouten maken mag,daarvoor kun je het ook een oefening noemen. Een oefening in onvoorwaardelijke liefde(5e dimensie)
Die je ook spontaan kan overkomen;en dat kan ook bij mensen,bij wie alles hopeloos is,en die onder geweld gebukt gaan. Het kan.
Actie voeren blijft nodig. Maar hoeft nog geen liefde te zijn.
Al kan het wel vanuit liefde beginnen. Kan.
Je kan spontaan doorschieten naar de 5e dimensie,naar de liefde.
Er is een lied,dat het duidelijk zegt:"You raise me up"
Ik houd helemaal niet van zweverigheid,want daar heb ik in mijn jonge jaren genoeg mee geworsteld.
Spiritualiteit is wat anders.
"You raise me up ,to more than I can be".
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 26-11-2015 22:05
test
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 26-11-2015 22:07
:o

hier kan ik dus wel reageren
Het lukt niet om de comments te versturen bij het nieuwste artikel :sigh:
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 29-11-2015 22:50
klopt spring
versturen lukt soms niet
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Bullshit dit artikel 26-11-2015 16:23
Och jee mijn vorige reactei is verwijderd. Wat laf. Dit artikel is om mensen in slaap te sussen en alles maar zweverig goed te moeten vinden. Dit terwijl de armoede toeneemt, vrijheden verder worden ingeperkt en we afstevenen op een eco-dictatuur gebaseerd op het klimaatsprookje.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 26-11-2015 19:06
nou toe.. wie ben je? jenne??
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Martien 26-11-2015 18:01
Reactie verwijderen is niet laf, reageren onder meerdere namen is pas laf.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 29-11-2015 14:49
martien, goede zaak.

dezelfde werkwijze als een trol
en
we weten t ook wel
herkenbaar
en steeds weer..
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 26-11-2015 18:19
Reactie verwijderen is laffer als reageren onder een andere naam.
reageren we niet bijna allemaal onder een andere naam?

nu is het zeker vervelend als pietje een compliment geeft aan jantje of een reactie versterkt word door verschillende namen terwijl het 1 en dezelfde persoon zijn.

maar censuur is zionistisch en vladi vind dan ook dat bovendien.com zich moet schamen.

maak gewoon bekend wie Bullshit dit artikel is,daar hebben we allemaal recht op.

Martien je bent niet de enige die deze site maakt tot wat hij is.

de inhoud van een reactie is vele malen belangrijker dan een naam.

deze censuur past in het rijtje aivd,regering,supressed knowledge en mind control.

vlad zegt plaats de reactie terug en maak bekend wie Bullshit artikel is.

we hebben al genoeg met geheimzinnigheid te maken.

fight for freedom.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 26-11-2015 18:54
Ah ja zag ik eerder al reactie was weg idd, ook de mijne die het met hem /haar eens was? zijnde "dank je. Je bent wakker"
Ik hoef niet eens te weten wie bullshit is, zolang het idd om de inhoudt gaat van de comment.
Eens met vladi, als het gaat om reacties in eventueel samenspannen onder de reageerders of een die zich voor doet als meerdere reageerders in een discussie begrijp ik het , ik weet uit errvaring hoe oneerlijk dat voelt en was toen blij met de ingreep van martien. Ik heb er echter ook geen begrip voor als het gaat om de inhoud van de eerder geplaatste en nu herhaalde comment?
Censuur kan niet, mag niet is onetish. Helemaal als bovendien staat voor die wereld van vrijheid zonder controle en zelfbeschikking? Ik heb al eerder gezien dat ook linkjes van mij weg zijn gehaald.. zoals het liedje van akah?
Nu vond ik dat de moeite niet om over te discussiëren. Deze echter wel.
Vrije meningsuiting daar sta ik voor. ;-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Bullshit dit artikel 26-11-2015 20:53
Zo is dat reageren onder een nickname moet kunnen. Mauwen dat je dan jezelf moet blootgeven is ene grote flauwekul. Als je een zogezegd vrij forum wil hebben mag je dan niet reageren onder een nickname ?? wat een flauwekul. er zijn vast nogal wat uitpluisertjes aan de gang om mijn identeit te uit te pluizen vast wel (ook hier) goh goh goh en een goeden dag
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 29-11-2015 15:04
hoeven we niet uit te pluizen
weten we zo wel jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 05-12-2015 16:18
lekker bezig

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Bullshit dit artikel 05-12-2015 13:05
ik ben Jenne niet. Jenne is overigens een israelhater en mogelijk ook een jodenhater en dat ben ik zeker niet
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 29-11-2015 15:43
en nu ga je geanimeerd
achter je computer zitten
want nu zie je het als een spel/ uitdaging
met verdere cryptische omschrijvingen...
je hebt weer een doel/ uitdaging..ontkennen nee/ ja spel
en... daar doe ik niet aan mee
ik zou je kunnen wijzen op de fouten die je maakt
bij je aliassen enz...maar ook dat doe ik niet
dit is voor mij het einde van de discussie
die jij maar al te graag aan wilt gaan.

ga wat doen
in het mooie frankrijk
genieten van familie en het goede leven daar

je beschikt over wijsheid en kennis
deel die gewoon met ons
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 29-11-2015 16:08
nu staar je naar buiten
je weet het even niet meer...
slechts even van je 'apropos ' gebracht
snel zichzelf herstellende
toch weer het toetsenbord pakkende
je was over de klimaattop in parijs aan het lezen,
de protesten
weet je nog..
nu schuif je de stoel weg
kwaad
succes verder met alles jenne
ik pleeg niet weer inbreuk op je privacy
maar je vroeg erom.

"succes met ontkennen"
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 26-11-2015 17:01
keihard verzet en een revolutie waarbij de elite gejaagd word,zoals ze onze verdwenen kinderen in bossen voor 'plezier' gejaagd en vermoord hebben.

dat is wat we nodig hebben.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 26-11-2015 19:03
ik weet niet of het wijsheid is je te verlagen tot hen Vladi..
Al begrijp ik het gevoel heel goed.
Er zijn vast andere manieren. En die gaan we vinden!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 26-11-2015 20:30
verlagen?
soms moet je een stapje terug doen voordat je weer vooruit kunt.

we zullen het snel en pijnloos doen,vladi zal niet middeleeuws gaan.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 26-11-2015 16:58
In de deze reactie voel ik me thuis.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elisabeth 26-11-2015 15:25
Lieve Elias, dank voor je mooie artikel. Weer heel helder geschreven... Wat me met name trof in het artikel is dat het goed is niet ten strijde te trekken. Als ik terug kijk in de geschiedenis is er naar mijn weten nog nooit een moment geweest waarop strijden iets anders heeft opgeleverd dan opnieuw strijden, woede en angsten... Het karma van hele bevolkingsgroepen en individuele zielen werd keer op keer weer gecreëerd. Het is zo belangrijk dat we daar als mensheid en individueel een einde aan gaan breien door ons niet meer voor de strijdkar te laten spannen en de gevoelens in onszelf te transformeren... En hoe je dat kunt doen is heel mooi beschreven. Ik kan me daar helemaal in vinden, dank voor het schrijven. Liefs Elisabeth
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Irene 24-11-2015 20:16
Ja,hier wil ik graag een reactie op geven; dit artikel van Elias spreekt me zeer aan.
Hier volgt mijn eigen verhaal.
Net gisteren zei ik nog tegen iemand,die een paar aquarellen van me kocht:" "Ik ben niet van plan,bang te worden",in verband met de huidige gebeurtenissen in de wereld,
Hij antwoordde zoiets als: " Je merkt vanzelf wel,wanneer het je tijd is",en daar kan ik me wel bij aansluiten.Een andere gebeurtenis.Op één van de vergaderingen van ons vredesplatform sprak ik nogal spontaan uit:"Als we onze vijanden willen liefhebben,moeten we beginnen,met ze te begrijpen."
Dit kwam zomaar vanuit het "niets".
Inmiddels,door enkele ervaringen met daklozen in London ,
heb ik wel begrepen,dat je nooit in de schoenen van een ander kan gaan staan. Je kan nooit die ander "worden",,al heb ik laatst bij het Stadspastoraat een zeer geloofwaardige act gedaan als dakloze vrouw. Het was zeer herkenbaar voor het publiek.Je kan je wel in de richting van die persoon begeven,goed kijken,goed luisteren,en dan kan je elkaar ergens halverwege tegemoet komen.In dit donkere,en voor mij nogal onprettige jaargetijde luister ik in de avond veel naar muziek en en ik oefen zelf weer met musiceren.Tijdens het luisteren brei ik.Ik brei sjaals voor daklozen en vluchtelingen,zodat ze het in de winter minder koud zullen hebben.Ik heb er een paar af,en wil hier op korte termijn eens mee naar het vluchtelingenkamp Heumensoord bij Nijmegen gaan,en zien,of enkelen van hen hier iets aan hebben,
.Of misschien zijn ze wel gewoon blij,om bezoek te krijgen.Het is natuurlijk heel weinig,en heel klein,wat ik doe.
Maar ik herinner me de woorden van Chayma Zaher,zo te zien een Syrische vluchtelinge,die ik ontmoette op het station in Nijmegen,toen ze daar bloemen uitdeelden. "Het is maar iets heel kleins,uitdelen van bloemen,maar heeft een grote betekenis."We zouden juist onze ogen en oren open moeten houden voor deze mensen,want we kunnen van ze leren.Wat terrorisme betreft: natuurlijk keur ik dat af,als daad.Maar wat me opvalt: het zijn vaak jonge mensen,die niets meer te verliezen hebben,en dan worden ze extremistisch;en denken,een goede daad te verrichten,want zij zijn "helden",of zelfs martelaren,
.Dat ze daarin niets vermoedende,onschuldige mensen meesleuren,wordt maar even vergeten.Ja,en ben je extremist,dan ben je misschien al te ver heen.
Misschien willen ze hier in West Europa wel laten zien,wat elders in de wereld al zo lang,en zo vaak gebeurt,en waar in hun ogen misschien te weinig aandacht aan is geschonken.Dit wil niet zeggen,dat ik het met dergelijke gruweldaden eens ben;natuurlijk niet.Maar als sommigen van die jongeren een andere toekomst voor zich hadden gezien,dan waren ze misschien geen extremist geworden.

Ik houd het maar bij: "Occupy the world with Love".
LOVE
Dat betekent aandacht,een open hart,een luisterend oor.
Ook nu.
Juist nu.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 25-11-2015 16:10
Het bastion van het onverstand, of te wel de jodelende trut"ht
me zelf blootstellen aan een ban op deze site, maar ik moet hier op in gaan, dit onechte nergens op slaande van suiker zoete gebeurtenissen aan elkaar hangende verhaal.
In een wereld bevolkt door de grijzen, met hier en daar een slechterik, of een heel goed mens, doe je naasten liefde niets, een sprookje uit de bijbel, de meeste mensen zijn spijker harde egoïsten, die over lijken gaan, de geindoctrineerde analfabeten kennen geen liefde nog kwaadheid ze zijn zo als ze zijn beesten in mensen vorm,
heb veel en lang gereist in vooral klein azië, je hoeft niet naar een andere planeet te vliegen, hier op planeet aarde, zijn hele landen die niets menselijks hebben, bevolkt door moordende verkrachtende dieren, met excuse een ideologie, geschreven door hun evenbeeld een dier in mensen gedaante.
En dan dat gezemel over love-liefde het klinkt zo onecht, net als peace men, of een dronen moordenaar die de vredes prijs krijgt, nee ik ga daar niet in mee, wat al die psychopatische liefdes guru's zeggen, is zo ver bezijden de waarheid, jullie moeten nog veel leren, liefde geven aan individuen die niet weten wat het is, er niets mee kunnen, is zinloos !!!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Dries 26-11-2015 16:13
Helemaal mee eens Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 25-11-2015 05:29
Je schrijft: "Als we onze vijanden willen liefhebben, moeten we beginnen, met ze te begrijpen". Ik ben het daar helemaal mee eens. We hoeven die vijanden ook niet als 'vijand' te zien, maar als iemand die door innerlijke pijn gedreven, anderen geweld wil aandoen. Het is een soort van overcompensatie van een feitelijk minderwaardigheidscomplex.

Als we begrijpen dat we zelf ook op aarde helemaal onderaan de spirituele ladder zijn begonnen en gedurende talloze incarnaties van moordenaars zijn opgeklommen tot liefdevolle mensen, dan zien we onszelf, zoals we vroeger ooit waren in de spiegel die de moordenaars van vandaag ons voorhouden.

Vaak gebeurt het ervaren of waarnemen van geweld ook omdat we ons zelf nog niet hebben vergeven zodat we de onverwerkte emoties van incarnatie naar incarnatie meenemen.

Als ik iemand een aura en chakra-reading geef, dan zie ik wat de betreffende mens aan onverwerkte innerlijke processen uit andere levens in de huidige incarnatie heeft meegebracht.

Essentieel bij het bekijken van wat er op globaal en individueel vlak op aarde gebeurt, is dat we begrijpen dat alles, wat er in de dualitiet gebeurt in feite een rollenspel is, een gigantisch toneelstuk en dat daar achter de werkelijkheid verschuilt die op Liefde is gebaseerd.

Het probleem is, dat veel acteurs in de dualiteit maar één enkele realiteit zien en dat is die van de dualiteit, ze identificeren zich met hun rol en iets anders nemen ze dan niet waar.

Zie je achter de dualiteit de werkelijkheid wel, dan speel je heel bewust je rol en bent dan vanuit de liefde, die je bent, ook instaat om te vergeven en te accepteren van wat er gebeurt of de ander te aanvaarden zoals hij of zij is.

Accepteren van wat er gebeurt wil niet zeggen dat je ermee accoord gaat, dat je erachter staat. Integendeel, je vraagt je af wat je kunt doen om de huidige toestand te verbeteren. Het betekent dat je de emoties die het geweld in je oproept eerst verwerkt om dan, door je ziel geleid, de juiste stappen naar buiten te zetten om de situatie in een positieve richting te kunnen ombuigen. Op die manier vecht je ook nooit meer.

Door de resultaten, die je dan boekt, begin je ook het leven beter te begrijpen. Je gebruikt op een positieve manier je eigen scheppingskracht en je vindt daar dan veel vreugde in. Vreugde, maar ook vertrouwen in het leven.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# xadner 26-11-2015 13:26
Wat een wijze woorden. Prachtig, dank je wel. Vooral de laatste 4 alinea's.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 24-11-2015 19:22
Nou Elisabeth. Volgens mij bestaat zoiets als vals licht wel degelijk. Kijk eens waar je artikel over gaat. Dat gaat over vals licht en hoe jij en win proberen dat duidelijk te maken. Ik ben het dus met Spring eens.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 25-11-2015 04:50
Beste Nexus, we hoeven het niet altijd eens te zijn. Voor mij gaat het niet om gelijk te krijgen, maar om mijn ervaringen te delen. Dus gaat het wat mij betreft in deze discussie over vals licht niet om al dan niet geloven maar om al dan niet zien.

Als helderziende zie ik letterlijk energie en dat met gesloten ogen, door mijn derde oog.

Zoals ik hier al eerder schreef neem je dan de dingen waar zoals ze zijn. De duistere kant geeft zich graag als licht uit en
streelt dan het ego van degene die de info ontvangt en daar voor open staat, maar kan niet letterlijk als Licht verschijnen.

Door deze kanalen die niet puur zijn komt er valse informatie in de wereld. Vaak geven de duistere krachten in een boodschap 90% waarheid en 10% valse informatie. De waarheid dient dan om de informatie die het doel heeft de ontvanger op een dwaalspoor te brengen, te versluieren. Ik heb daar in een vroeger artikel hier al eens een voorbeeld van gegeven omdat ik zo'n medium heb gekend.

Nu hoef je nog niet eens een helderziende te zijn om valse info van juiste te kunnen onderscheiden. Het volstaat om een open verbinding te hebben met je ziel die alles weet. Dan voel je gewoon wat juist en niet juist is en daar komt het verstand helemaal niet aan te pas.

In deze overgangsperiode naar de Nieuwe Tijd is het van groot belang voor elk mens om dat kanaal van het dagelijks bewustzijn naar het hoger bewustzijn van de ziel heel wijd te openen, zodat onze intuitie maximaal functioneert en we steeds weten wat voor ons juist en niet juist is, omdat we dat voelen. Het gaat dan niet meer om al dan niet geloven. Het is een direct weten. Daarvoor moeten we wel dagelijks in de stilte gaan. Een keer per week mediteren volstaat niet om dat te bereiken. Kleur bekennen houdt ook in dat we de dicipline opbrengen om het nodige te doen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 24-11-2015 19:57
waar staat een reactie van elisabeth?

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 24-11-2015 19:58
Dat moest Elias zijn. Rot telefoon!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 24-11-2015 23:54
:D

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 24-11-2015 09:06
@Freedom
Dat God een plan heeft met deze planeet lijkt mij wel duidelijk. Toeval kan niet bestaan, anders zou de werkelijkheid achter de dualiteit niet mogelijk zijn. De schepping is niet uit het niets ontstaan en hangt ook niet van toevalligheden aan elkaar.

Door mijn jarenlange communicatie met de Geestelijke Wereld krijg ik regelmatig informatie over hoe de dingen er op deze planeet er werkelijk voorstaan. Je kunt natuurlijk de Lichtwezens al dan niet geloven. Maar ik heb nog nooit vastgesteld dat er ook maar iets niet klopte van wat mij werd verteld.

Zo vernam ik een tijd geleden dat het Goddelijk Plan voor deze planeet ook omvat dat de aarde uit de dualiteit wordt geheven. Meer recentelijk dat Moeder Aarde, Gaia zich al in de vijfde dimensie bevindt, maar dat haar energie daar nog te zwak is om de hele mensheid te kunnen dragen.

Het is daarom heel juist dat elk mens wordt uitgenodigd om te volgen. Wat daar voor nodig is kun je lezen in mijn artikelen of op mijn website. Het is duidelijk dat we onze trilling een stuk moeten verhogen om in dat nieuwe licht op aarde te kunnen functioneren, Daarvoor is het noodzakelijk om ons met onszelf te confronteren om zo de innerlijke processen te kunnen afwerken.

De boeken van Jaap Hiddinga ken ik niet maar de waarheid is op veel plaatsen te vinden.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 24-11-2015 10:40
grote misvatting over dualiteit. Dualiteit is een beweging meer niet een waar de mens in kan groeien. Wat er nu gaande is met de aarde is dat er een coup geweest is tegen de mensheid ergens in de tijd. Dat moet men gaan inzien. Gewoon een maffia coup.
Was dit nodig in een goddelijk plan , dat sluit ik niet uit, de wereld is perfect gemaakt voor ons. Alles heeft een reden , soms is het om te leren verantwoordelijkheid te nemen, soms is het inderdaad om vals licht te herkennen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 25-11-2015 16:22
Ja ik herken dit ook Spring, het valse licht, ik ben een twijfelaar, tot op la moment venu, en wordt het mij duidelijk, en ik heb vaak het gevoel dat er lieden zijn, di zich voor doen, "" TE MOOI OM WAAR TE ZIJN"", maar ook dat het er eigenlijk allemaal niets toe doet, het is allemaal zo tijdelijk, zelfs het universum is onderhevige aan het komen en gaan, groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 24-11-2015 10:55
Vals licht bestaat er naar mijn weten niet., Spring.
Iets of iemand kan zich wel als licht uitgeven, bijvoorbeeld bij het channelen zeggen van: 'Ik ben aartsengel zus en zo', maar niet als Licht verschijnen.

Mensen die energie kunnen zien, zoals ik energie zie, nemen meteen waar wat al dan niet Licht is of wat van de duisternis afkomstig is.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 24-11-2015 12:16
Ik doel op de new age beweging ik doel op de valse vrijheden ik doel op de foute info en op vervalsingen en verdraaien van spirituele info,lui die de mind proberen te verdraaien tot een onnatuurlijke staat met het voeren van standpunten die alles op de kop zetten waarvan je ziel ( gelukkig ) WEET dat het niet klopt , en op gevallen engel/en die stellen God te zijn. Zeker dat laatste valse licht bestaat wel degelijk. Als we het hebben over Satan, dat was de lichtdrager, Gods mooiste engel ,is gevallen uit de gratie. Maar is geen God. En dus vals licht om te eren. ;)
Vals licht bestaat wel degelijk, en komt in vele vormen.
Jij doet aan channelen , juist daar kan het valse licht een podium krijgen. Je stelt je namelijk niet alleen voor goede energieën entiteiten open.
Als men antwoorden/ wijsheid zoekt kan men "veilig" naar binnen middels mediteren channelen komt van " Buiten".
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# freedom 24-11-2015 19:21
Spring ik ben het helemaal met je eens, het nieuw age denken heeft mensen op het verkeerde been gezet, alsmede ook al die channelingen die men gretig leest op de site van www.wakkeremensen.nl, deze mensen verbinden zich met vals licht, valse beloften, zoals ook het feit dan na 21-12-201 alles de goede kant uit zou gaan, kijk om je een en je ziet dat het niet zo is. Meditatie is goed, met channelen is het uitkijken geblazen, voordat je het weet heb je een valse profeet of engel aan de lijn, zoals ook de channelingen van Niddle, Quinsy en noem ze maar op. Dit zijn de berichten die komen vanuit de 4e dimensie en daar bevinden zich juist de donkere entiteiten, net zoals je moet uitkijken met het met pendelen,voor zuiver pendelen, zie hiervoor naar de site van www.djr-advies.nl, mevrouw Jongepier, zij beoefent al 30 jaar radiësthesie, en doet dit al 30 jaar, zij zegt dat maar 1% van de mensheid zuiver kan pendelen en dit is haar zielenopdracht hier op aarde, om mensen verder te helpen op het spirituele pad, bij haar kun je een spiritueel rapport laten maken, met welke dimensie je momenteel resoneert, hoe hoog je boviswaarde is en wat je talenten zijn, of je karmavrij bent etc., zeer warme mensen en op dit moment maakt zij contact met moeder aarde, waarvan ze sinds vorige week mocht weten dat de planeet opnieuw is gezakt naar begin 3e dimensie, dat kan ik wel begrijpen van moeder aarde, gezien alle heftige gebeurtenissen die nu plaatsvinden. Laten we hopen dat de nieuwe aarde straks snel mag komen, velen snakken naar liefde en vrijheid!
en wat glaasje draaien en al die dingetjes die zo hot zijn bij die zogenaamde lichtwerkers. Jezus heeft toen al gewaarschuwd, vele valse profeten zullen komen vanuit mijn naam en dat heb ik goed in mijn bewustzijn geknoopt. En er zullen nog meer grote valse goeroes komen, de anti-christ, de valse profeet (de paus). Dus zoals jij ook schrijft de antwoorden en wijsheden zitten al opgesloten in je zelf, men zoekt het teveel buiten zichzelf. Naar binnen gaan is de beste optie om tot rust te komen en de antwoorden komen vanzelf. Ik heb er een beetje genoeg van, al die lezingen, bijeenkomsten, ben er niks wijzer van geworden, ik weet het antwoord wel. We zijn allen multidimensionale wezens en de antwoorden zit in ieder van ons al opgesloten.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 25-11-2015 12:25
"
Laten we hopen dat de nieuwe aarde straks snel mag komen, velen snakken naar liefde en vrijheid!"

waarom daarop wachten , pas het toe in je eigen omgeving?
Wie snakt naar Liefde kan toch al Liefde zijn? Wie Liefde is en deelt krijgt Liefde terug via het Universum..
oftewel Gods wegen zijn ondoorgrondelijke en wonderlijk, als je daarvoor openstaat bezie je het wonder..
Joh, er kan nog wel een eeuw overheen gaan wil dit helemaal rechtgezet worden, dus vergeet het niet in het nu toe te passen en in de tussentijd te genieten van de vrijheid in je dagelijkse bestaan wat er dan nog wel is.
Be the change you want to see...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 25-11-2015 12:29
overigens lieve freedom , denk nog eens goed na of het hele 3d 4d 5d verhaal ook niet slappe hap is om je bezig te houden??
;-) Leef in het nu .. heb je veel meer aan!
maar dat ben ik dan weer ten voeten uit!
NUCHTERRRR :sigh:
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 25-11-2015 13:19
Ik ben het met je eens, Spring, dat in het Hier en Nu zijn, essentieel is.

Maar dan hebben we het over 'Bewustzijn'. Bewust Zijn is altijd in het Hier en Nu, dus niet in het verleden, noch in de toekomst zijn met je gedachten.

Strikt genomen ben je zonder gedachten als je in het Hier en Nu bent omdat je aandacht dan volledig is geconcentreerd op wat er om je heen gebeurt.

Maar wat voor mij Nu en Hier is en de realiteit van de dimensies is niet een kwestie van of het een of het ander, maar ze bestaan perfect naast elkaar.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 25-11-2015 14:02
En vertel eens in welke dimensie je nu handelingen verricht?
Het hier en nu. Niks met 5d 4d 3d te maken het gaat gewoon om NU.
Op zn boerefluitjes..
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 24-11-2015 15:43
Zoals ik al zei: als je energie kunt zien, dan weet je wat al dan niet Licht is.

De duisternis doet zich graag voor als licht en gebruikt steeds mediums, waarvan het kanaal niet zuiver is om valse boodschappen af te geven. Daar heb je helemaal gelijk in Spring en daar heb ik ook al enkele keren hier over geschreven.

Als het kanaal wel zuiver is, dan heeft alleen maar wat Licht is toegang. Het is alles een kwestie van de trilling van het medium. Foute info komt van mediums die nog met een grote ego te kampen hebben.

Channelen kan ook van binnen komen. Als ik heel diep in mijn hartchakra duik en in de ruimte van mijn ziel kom, dan stap ik in het Licht van mijn ziel, dat ik dan dooradem tot ik het Licht van mijn ziel als het ware wordt. Eerst dan betreed ik een ruimte nog achter de ruimte van mijn ziel, waar ik Jezus ontmoet, die ik dan zie in een menselijke vorm, omdat hij zich voor het gemak zo vertoont. In werkelijkheid is hij enkel Licht. En zijn Licht kan ik ook zien als gouden spikkels in het Licht van mijn eigen ziel. Dus channelen kan ook vanbinnen gebeuren.

Het Christuslicht is namelijk aanwezig in het Licht van elke ziel, ook in dat van misdadigers, omdat de kern van elk mens zuiver is en de duisternis als het ware, bij zulke mensen, als een schaduw over het Licht van de ziel hangt.

Die ontmoetingen vinden plaats tijdens mijn diepe, praktisch dagelijkse meditaties
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 24-11-2015 14:59
Ik heb nog nooit gechanneled,ik weet er nietsvanaf.
wat ik wel weet is dat mediteren gratis is.

kan ik ook gratis channelen Elias,bij jou bv.?

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 24-11-2015 15:52
Channelen is meestal een gave, Vladi. Mensen, die er aanleg voor hebben, kunnen het ook leren. Daar bestaan cursussen voor. Zoals Spring ook al schreef, kan het een platform zijn voor valse informatie.

Iemand die channelt moet dus heel zeker zijn uit welke bron die informatie komt. Het kunnen zien van energie is een garantie dat licht ook werkelijk Licht is. Je ziet dan werkelijk Licht. Zelf zie ik naast het Licht ook de vibratie ervan en voel die ook.

Duisternis kan zich wel als licht uitgeven maar niet als Licht verschijnen. Zo simpel is dat. Steek eens een kaars aan op een donkere zolder. Door het Licht verdwijnt de duisternis. Omgekeerd werkt dat niet. Zoals ik al in bovenstaand artikel schreef kan duisternis wel het Licht indammen als het Licht tegen de duisternis gaat vechten. Maar de duisternis kan het licht niet vernietigen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 24-11-2015 16:21
cursus channelen,niet gratis dus?
ook niet bij jou?

wat kost zo een cursus channelen eigenlijk?

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 24-11-2015 17:07
Ik heb geen idee wie in Nederland dergelijke cursussen organiseert, Vladi.

Ik vraag enkel aan de Geestelijke Wereld raad voor mensen die een healing door mij wensen. Vóór ze komen zodat ik precies weet wat er met die mensen aan de hand is en hoe ik de healing het beste kan aanpakken en nadien, wat vanuit hun zicht, de healing gebracht heeft en of er verder nog iets nodig is. Daar wordt niet extra voor betaald,

Verder vraag ik wel informatie over het wereldgebeuren of voor mijn persoonlijke, spirituele ontwikkeling.

Kijk maar eens op internet, als je een channeling wil ontvangen, er zijn genoeg mediums in Nederland, die zo iets aanbieden. Buiten mijn healingwerk is er via mij geen channeling mogelijk.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# freedom 23-11-2015 22:25
God heeft een plan met de wereld en mensheid. De dingen die moeten geschieden, zullen toch geschieden en ik denk dat de mensheid daar weinig invloed op heeft. De planeet stijgt niet meer, de planeet is juist gezakt naar begin 3D, dat heeft te maken met hoe de aarde zich voelt, de aarde is uitgeput en kijk eens wat er op de aarde aan de hand is. De mensheid zal op deze planeet in 3D nooit volledig kunnen ontwaken, we gaan straks verhuizen naar de nieuwe aarde in 5D, voor hen die daar klaar voor zijn, die de hoge trillingen aankunnen, die de dualiteit en ego hebben overstegen, het materialisme en het kapitalisme zijn overstegen.
Op de nieuwe aarde èn hemel, zullen mensen leven vanuit hun hartsbewustzijn. Om nu nog steeds vast te houden aan deze planeet in 3D, is een illusie, een afleiding van de New Age Kerk (valse licht). Een nieuwe samenleving kan namelijk niet gebouwd worden op de ruïnes van een verwoeste planeet. Voor duidelijke en heldere informatie adviseer ik de laatste 3 boeken van Jaap Hiddinga te lezen, een ware eyeopener. Dus leef niet meer in die illusie!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# xadner 23-11-2015 20:08
Ik vind het allemaal moeilijke thema's. Hier een artikel waar de macht elite op uit zijn. Massa genocide. Het is bizar dat gewoon verkiesbare presidenten van Amerika er gewoon voor uit komen, om moslims in consecratie kampen te gooien, en dan... vul maar in

Ongelofelijk, dat we zo ver zijn gekomen. Tweespalt, agressie tegen moslims. Dat is wat ze willen. Dan kunnen ze uit eindelijk vervolging tegen moslims goedpraten. Ze zeggen het gewoon......

www.msn.com/.../ar-BBnkUU7?li=AAazPsO

Ik ben voor de nieuwe wereld, maar ben niet blij dat Europa zijn identiteit verliest voor een nieuw multicultureel ras. Ik hou van het blanke ras, en wil daar graag blijven leven. Moeilijk moeilijk moeilijk. Dat moeten we maar opgeven dan, voor een nieuwe eerlijke wereld, vol met allemaal andere type mensen
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 24-11-2015 10:33
Waarom zou je cultuur op moeten geven voor een nieuwe wereld in respect?
Diversiteit van mensen staat niets in de weg. Laat je niks aanpraten zeg!
De trilling gaat omhoog dus een zachtere impuls zal door de mens gaan. Hoe dan ook. De "nieuwe" wereld is dezelfde maar dan met hogere trilling. Heeft niets met types mensen te maken. En zeker niets met de elite. Verder loopt hun ranzige nieuwe wereld orde plan psies volgens plan ook de massa immigratie hoort bij hun slechtheid, niks nobels aan.
Het is echter inderdaad de zeitgeist die ze tegen krijgen in combinatie met onze actie.
Dus we hoeven helemaal niks op te geven !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# xadner 24-11-2015 11:46
We staan inderdaad in een evolutie sprong van dualiteit, naar een hogere trilling. Zo als andere culturen nog tegen elkaar vochten, zo is dat hier ook ooit geweest duizenden jaren terug. Ik had het vooral over etniciteit, niet over cultuur. Jij insinueert dat we allemaal gelijk zijn, ongeacht etniciteit, denk ik. Ik ben ook geneigd om mensen individueel te beoordelen, als ik ze tegen kom. Maar mensen van de derde wereld lopen achter in hun dna profiel denk ik, hebben de industriële revolutie niet mee gemaakt. Vraag me zelf dus af of de massa emigratie mee kan evalueren met dat bewust zijn. Dat is dus me punt. Alles moet langzaam opgebouwd worden van af de grond, maar dat geld dus niet voor andere type mensen, met verschillende geschiedenis achtergrond die in de derde wereld nog in de steentijd leven??? (niet allemaal)

Tegen die tijd dat het allemaal vermengt is, leef ik al niet meer, en gaat hun evolutie gewoon door. Zij weten immers niet beter. Dus ik hoef me persoonlijk niet druk te maken, voor over eeuwen, als ons ras niet meer bestaat. Het stukje dat ik het blanke ras prefereer blijft toch in me zitten, en kan ik nog niet los laten. Dat is smaak, sorry. Of misschien nog wel materialistisch denken. Ook ik moet nog verder evalueren, en heb ook nog me eigen niveau op me zielen weg.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 24-11-2015 12:32
Vermenging van culturen etniciteit mag vrijwillig plaatsvinden en uit liefde. Dan is het een natuurlijke evolutie. Wat er nu plaatsvind is niet natuurlijk en zeker niet uit liefde. overigens, hoe wij denken NU over derde wereld landen is het beeld wat voor ons gemaakt is. Wij denken aan droogte , ongeletterdheid, en achtergestelde cultuur. Ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken dat ook daar een hoogontwikkelde cultuur was, maar door de elite is teruggedreven. In afghanistan is het pas zon 50 jaar dat men aan de hoofddoekjes (gedwongen) werd.
Egypte , deze studenten wisten pas sinds internet dat Egypte een hoogstaande beschaving was, al die kennis was ze ontnomen... hun eigen roots...
En nu vriend proberen ze het westen dom en droog te krijgen. En de industrialisatie moet ook hier kapot, om het elders weer op te bouwen. Als het ze lukt denken de afrikanen dat wij een onderontwikkeld ras zijn over 50 jaar.. :sad:
Het is een beproefd systeem van de elite.
en.wikipedia.org/wiki/Damnatio_memoriae
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 24-11-2015 12:01
Wat we soms vergeten is de rijpheid van een ziel, die incarneert.

Een rijpe ziel kan overal opduiken, en doet dat ook in derde wereld landen, in zwarte, gele of in rode lichamen. Dus wordt de wijsheid van een mens niet enkel genetisch bepaald door de ouders maar in de eerst plaats door de rijpheid van een ziel.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 26-11-2015 12:01
Je blijft maar allergorizeren Elias, probeer weer een echt mens te worden, dit allergaartje van elitaire guru uitspraken, maken je denken zinloos, en ook een beetje belachelijk.
Hoe kun je iets leren dat niet bestaat, zo als channelen, laat je leiden door je natuurlijke intuïtie !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 26-11-2015 12:08
En dan mediteren, dat wordt als iets buitengewoons verheerlijkt, het is het tot je zelf komen, afstand nemen van de réaliteit, en fylosoferen, over as you like it, en het is zeker niet alleen iets uit het verre oosten, onze chamans mediteerden onder een geestelijke deken van kruiden, onze Druden hadden direct contact met de Ethere, als ook vele oud Griekse Fylosofen, groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 24-11-2015 12:32
Helemaal mee eens. :-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# xadner 24-11-2015 12:07
helder antwoord, dank je wel.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen