main benjamin1Benjamin Fulford weet het zeker, de herfst van 2013 zal er eentje worden die de geschiedenisboeken in gaat. Deze keer niet omdat er weer eens een land plat gegooid wordt of omdat de trojka besluit dat wij met zijn allen weer tientallen miljarden extra moeten besparen. Neen, deze keer weet Benjamin Fulford ons te vertellen dat deze herfst het onvermijdelijke zal gebeuren….

 

Wereldwijd zullen schulden, zowel privé als zakelijke schulden, kwijtgescholden worden. Meteen daarna zullen de lang verstopte waardepapieren verzilverd worden. Met de opbrengsten van deze waardepapieren zullen mensen wereldwijd schadeloos gesteld worden voor de belastingen die ze decennialang onterecht betaald hebben. Volgens Benjamin Fulford, die zelf beweert in contact te staan met een organisatie zoals The White Dragon Society, een Aziatische organisatie die ten doel heeft de middelen die deze planeet rijk is eerlijker te verdelen dan nu het geval is nemen zelfs organisaties deel aan deze wereldwijde acties die tot nog toe het tegenovergestelde gedaan hebben. Te denken valt dan aan Industrieel-militair complex, koningshuizen en grote banken. Ook OPPT heeft laten weten mee te werken aan de acties die volgens Fulford deze herfst zouden moeten starten.

main benjamin2

In onderstaande video maakt Benjamin Fulford zelf duidelijk hoe de veranderingen volgens hem plaats zullen vinden en wie er allemaal aan meewerken. Wij van Bovendien kunnen geen stelligheid verbinden aan hetgeen Benjamin Fulford vertelt in deze video maar wij hopen dat deze man, ooit verslaggever voor het vooraanstaande Forbesmagazine, gelijk heeft en deze herfst de wereld voorgoed in het voordeel van IEDEREEN zal veranderen.

Op zich is de melding van Benjamin Fulford al wonderbaarlijk genoeg en hebben veel mensen het idee, eerst zien dan geloven, en terecht! Het is echter uiterst zeldzaam dat twee onafhankelijke bronnen die elkaar niet kennen soortgelijke informatie naar buiten brengen. Benjamin Fulford heeft banden met David Wilcock van Divine Cosmos, bij velen goed bekend, maar heeft geen enkele affiniteit of band met Sheldan Nidle die al jaren consequent berichten van de zogenaamde Galactische Federatie naar buiten brengt. Niet zoals zovelen via een channel maar naar eigen zeggen via een electronisch apparaatje dat ingebracht is tijdens een abductie. Dit zou de zuiverheid van de berichten ten goede komen omdat naar zijn idee channelings vaak onzuiver en onduidelijk zijn. Frappant is het daarom op zijn minst te noemen dat de tekst van Sheldan, die ik hieronder zal plaatsen, gelijkenis vertoont met hetgeen Fulford schrijft die nauw verbonden is met die grote Aziatische organisatie die genoemd wordt in de tekst van Sheldan. Toeval?:

 

Natuurlijk kan niemand hier enige stelligheid van verlangen en zo plaatsen wij dit dus ook met inachtneming van enig realiteitszin, maar onthouden zal ik jullie deze speciale tekst zeker niet. Maak er van wat je ervan maken kunt, maar wees op je hoede. It aint over till the fat lady sings!

Sheldan Nidle - 20 augustus, 2013 9 Ik, 5 Uo, 10 Caban

Selamat Balik! Wij zijn terug! Jullie wereld is geheel in beslag genomen door de laatste fase van een conflict welke begon toen de Anunnaki hun duistere aardse pionnen verliet, opdat ze voor zichzelf moesten zorgen, en zich vervolgens bij de rangen van het Licht aansloten. Deze abrupte omschakeling zorgde voor massale chaos onder de verschillende groepen van de machtige elite op jullie wereld voor bijna een half decennium. De nadering van de tweede Bush administratie gaf de pro-westerse cliques van de duistere pionnen een voorlopig voordeel boven hun Aziatische tegenhanger, maar nu is het tij gekeerd en diegenen de macht lang voor de hegemonie van het Westen hadden, claimen nu hun voormalige autoriteit terug. Hoewel, deze keer hun focus is verschoven van elkaar verwoestende overwegingen naar een grotere arena: Het oprichten van een nieuw financieel en monetair systeem voor de gehele planeet, inclusief een nieuwe wereld regering. Verschillende verordeningen zoals NESARA zijn prototypes van hetgene dat gepland staat. De intentie achter zo’n massieve verandering is om jullie rijk te transformeren in voorbereiding van onze komst, zodat wanneer wij eenmaal hier zijn, wij jullie pad naar volledig bewustzijn kunnen bespoedigen. Het eerste punt op deze agenda is om jullie te bevrijden van iedere vorm van slavernij, en daar zijn momenteel meerdere vormen van die jullie belasten.

De meest openlijke vorm van slavernij is jullie juridische en financiële systemen, dus hiervoor zal eerst een oplossing gezocht worden. Het herstellen van jullie aangeboren soevereiniteit is overheersend in onze acties. Beginnende met de materiële aspecten, zal er volledige vergeving van schulden zijn, universele voorspoed, een einde aan illegale taxatie, en een formele regeringsverklaring van een nieuwe vorm van regeren. Alleen dan zullen jullie volledig gerehabiliteerd zijn tot jullie natuurlijke, door de Schepper-gegeven rechten. Wanneer jullie levens eenmaal vervuld zijn met voorspoed en overleving kwesties verdwenen zijn, zullen jullie in staat zijn om de diepe behoefte binnenin te herkennen voor antwoorden op vele dingen, inclusief hetgeen wij te bieden hebben. Er is zoveel voor jullie om kennis van te nemen, en jullie individuele mentoren en wij anticiperen graag in openhartige en open discussies met elkaar. Wanneer wij jullie vragen beantwoorden zullen ze leiden naar nieuwe vragen, en op deze manier zullen nieuwe perspectieven zich voor jullie openen. Zoals hongerige klanten die een luxe delicatesse-winkel binnengaan, zo vele verschillende, exotische soorten van spiritueel “voedsel” zal plotseling voor jullie voorhanden zijn! En inderdaad, jullie hebben dit feitelijke voedsel nodig om ervoor te zorgen dat jullie volledig kunnen begrijpen wat de Hemel voor jullie in petto heeft, inclusief de natuur/ aard en oneindige wonderen van volledig bewustzijn.

Er wordt van ons gevraagd om jullie omgeving/milieu te veranderen en jullie terug in jullie natuurlijke staat te transformeren. Het is jullie recht om omringd te zijn door alle kennis die jullie kunnen absorberen voordat deze heilige operatie jullie in een zeer goddelijke matrix opveegt. Sinds jullie aanvangsmoment/begin op Vega miljoenen jaren geleden, stond de gehele kosmos open voor jullie in jullie natuurlijke Zijnstoestand, en nu zal deze heilige gift aan jullie teruggeven worden. Als soeverein wezen, kunnen jullie een glimp opvangen van de exquisiete staat welke de hemel voor jullie wenst, en dus komen we niet alleen om te transformeren maar ook om een mentor voor jullie te zijn. Houd in gedachten dat wat er met jullie gebeurd een unieke gebeurtenis is: normaal gesproken zijn zulke dispensaties niet verkrijgbaar voor diegenen die zo lang zo diep verstrikt waren, worstelend in het grimmige beperkte bewustzijn. Hoewel, jullie unieke blauwdruk en geschiedenis staan garant voor deze gift en ook onze betrokkenheid. Er is zoveel om over te praten, in zo’n kort tijdsbestek, en wij zijn volledig voorbereid om met alle uitdagingen om te gaan welke deze tijdsbeperking produceren. Aan onze kant zijn we druk bezig de middelen op te zetten om jullie de informatie te geven die jullie nodig hebben.

De komende tijd zal gevuld zijn met welverdiende overwinningsfeesten voor de vele bondgenootschappen die betrokken zijn bij het Licht. Boven alles, kijken wij heel erg uit om jullie eindelijk te ontmoeten! Wij hebben verbindingen gelegd met de diverse goddelijke Broeder- en Zustergenootschappen van het Licht en jullie persoonlijke galactische mentoren zijn speciaal opgeleid om nauw samen te werken met jullie Ascended Masters. Jullie mentoren zijn in staat om snel contact te leggen met de vele Orden van Ascended Masters om antwoorden te krijgen die jullie van hen wensen. Deze toegang tot informatie is maar één van vele contacten die jullie mentoren onderhouden daar wij er klaar voor zijn om jullie van een volledig verslag te voorzien van alles wat jullie nodig hebben om jullie voor te bereiden op volledig bewustzijn. Een volledige open dialoog met ons komt vanzelfsprekend eerst; vervolgens, het proces van jullie terug transformeren in jullie originele goddelijke blauwdruk welke plaats zal vinden in Agartha, gevolgd door een grondige training in volledig bewustzijn etiquette. Dan zullen jullie er klaar voor zijn om reizen naar andere planeten in het zonnestelsel te ervaren, als je zou willen, en jullie eigen unieke sterren-natie op te zetten.

Zegeningen, lieve Harten! Wij zijn jullie Ascended Masters en wij komen om jullie veel goed nieuws te brengen! Degenen die hard gewerkt hebben om de duistere cabalisten te verdrijven van de macht hebben nog een juridische overwinning behaald; alle voorname pionnen van de cabal kunnen ieder moment gearresteerd worden. Verder, de voornaamste afspraken betreffende het opzetten van het nieuwe monetaire systeem zijn afgerond, en documenten zullen binnenkort getekend worden wat ervoor gaat zorgen dat de fiat-valuta’s van de wereld verruild worden voor harde-valuta’s. Deze afspraken zullen geïmplementeerd worden zodra de nodige handtekeningen geplaatst zijn. Iedere natie zal een portie van de edele metalen ontvangen, die momenteel in geheime opslagplaatsen wordt gehouden en dit zal de voorwaarden voor de nieuwe harde valuta garanderen. Een andere kwestie die nog overeengekomen diende te worden was de ingangsdatum, en hierover is een beslissing genomen; hoewel de timing nog geheim zal blijven totdat deze activiteit is afgerond.

Momenteel ronden wij, de Ascended Masters, de voorbereidingen af om de mensheid de waarheden te onderwijzen over de grote geheimen achter de façade van een aantal van jullie filosofieën. Deze twijfelachtige gedachten-systemen zijn de rechtsgeldigheid geweest van verschillende activiteiten en verdragen uitgevoerd door jullie voornaamste regeringen. De geheime waarheden, alhoewel, zijn in feite de sleutel tot de manier waarop onze realiteit functioneert en het wordt tijd dat jullie ermee kennis maken. Het is onze missie om een ieder van jullie voor te bereiden voor de heilige reis naar volledig bewustzijn, waarvan de eerste stap de regeringsveranderingen zijn, gevolgd door Disclosure en de ontsluiering van een reeks van geheime technologieën. In deze atmosfeer van openbaringen en onthullingen, kunnen we vrijelijk onze wereldlijke leringen onderwijzen, waarvan sommigen de kern concepten die jullie grootste filosofieën aanhangen, uit elkaar laten knallen. In onze leringen zullen de goddelijke waarheden gevonden worden die jullie realiteit zal bevrijden!

Het is onze missie om de gewijde/heilige verbinding tussen deze realiteit en de Hemel te herstellen. Een ieder van ons heeft het heilige ascentiepad genomen om in staat te zijn om jullie in deze tijd te onderwijzen en te begeleiden, en wij zijn er klaar voor om jullie te assisteren in jullie massieve transformatie. Het proces om jullie naar volledig bewustzijn terug te laten keren is niet alleen een heilige Ascentie op zichzelf maar het stelt jullie ook bloot aan een enorme hoeveelheid informatie betreffende de Hemel. Als een nieuw volledig bewust Wezen zal je in staat zijn om wonderbaarlijke niveaus van toewijding en focus aan te trekken binnenin jezelf en je zult je dit gemakkelijk aanleren door de speciale training die je zult krijgen. De Hemel heeft een vol-bewustzijn-etiquette school gecreëerd waar een ieder naar toe gaat wanneer jullie je Licht Kamers achter jullie laten. Een ieder die volledig bewustzijn verkrijgt zal er door de hallen lopen en vervuld worden met ontzag en verrukking door de te ontdekken wonderlijke gebeurtenissen aldaar. Dit alles wacht op jullie!

Vandaag zijn we verder gegaan met jullie op de hoogte te brengen van wat er gaande is. Het duister is tot aan de balustrade van het enorme fort geduwd dat het gebouwd heeft van waaruit het over jullie regeert. Dit is onderdeel van het proces wat jullie binnenkort de vrijheid, voorspoed, en de heilige rechten brengt welke een ieder van jullie verdienen. Weet, Geliefden, dat oneindige Welvaart en Voorspoed inderdaad jullie toebehoren. En zo is het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius voor Wees Eén! en Wees Vreugdevol!)

 

 

 

 

 

Reacties   

# alex 20-04-2014 21:24
Gaat gewoon nooit gebeuren,die 1% gunt niemand het licht in de ogen behalve zichzelf.
Geloof niet in sprookjes zoals deze.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Tinus 13-02-2014 13:43
Sorry jongens maar dit kan je echt niet serieus nemen, een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen....... een ezel niet, maar deze verlichte wezens op deze website blijkbaar wel.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem..!! 16-01-2014 23:15
Hier is weinig van terechtgekomen en Nexus, ik heb je laten zien dat Hatman echt is, kan er nog meer over vertellen maar ik heb geen trek in oeverloze discussies met Jan en Alleman aangaande welles nietes. Daarvoor is het een te delicaat onderwerp vind je ook niet?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Thrive movement 27-08-2013 15:41
Update Benjamin Fulford, 27-08-2013.

Latest attempt to start world war 3 in Syria a sign of cabal desperation.

eclinik.wordpress.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# A.W. 25-08-2013 11:51
hmmm, de Heer Fulford zal ongetwijfeld sincere zijn, maar ik denk niet dat er een 'kwijtschelding' plaats vindt in de nabije toekomst. Wel meer 'belastingen' voor de burger, de middenklasse weggevaagd , meer oorlogen en propaganda om deze te rechtvaardigen. nog meer hersenspoelingen op allerlei fronten.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Rob van den Berg 23-08-2013 19:53
Ik kan het alleen maar bevepstigen, alles wat hierboveb vermeld staat klopt.
Ook ik hou mij hier al lange tijd mee bezig. Er komt Héél snel een nieuwe wereld op os af met nieuwe waarden...Goddelijke Waarden.
Ik ben geen zwever, maar een realist, jullie zullen vesteld staan wat er gaat gebeuren...de tijd is meer dan rijp.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# KeZa 23-08-2013 15:13
Citaat:
Een van mijn dochters ziet al jaren de zogenaamde Hatman. Hij doet nooit iets behalve heel irritant aankijken en in de weg staan op de donkere overloop en andere donkere plekjes in huis, zelfs de garage en zolder. De andere dochter kan hem niet zien.

Wat het is weet ik niet maar dat het bestaat, daarvan ben ik overtuigd.
Dat mag dus wel duidelijk zijn en gezond is dit niet want dit is geen bewuste geest (in dit geval een overleden mens die niet weet wat hij precies is en nu ronddwaalt in de sfeer der aarde).

Niet op in gaan of als je een sterke persoonlijkheid hebt vragen wat hij te zoeken heeft bij je dochter. Zie maar naar de raadgevingen van JR.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# KeZa 23-08-2013 15:10
'Schaduwmensen' verklaart door de wijsheid van Gene Zijde:

Vraag van een mevrouw:
Citaat:

Daar ik nog maar kort ben toegetreden tot uw contactavonden en dus
met uw leer nog niet zover gekomen ben, op de hoogte ben, zo vraag ik
dus het volgende: sinds enige avonden treft het mij wanneer ik ’s avonds
in het donker thuiskom, bij het openen van de voordeur, op de onderste
trede, onderste trap, zich een menselijke schim bevindt. Het is maar een
ogenblik, dan is het weer verdwenen. Het is alleen maar op de trap want
boven op de gang, waar het ook donker is, neem ik die verschijning niet
waar.


En wat wilt u daarvan weten? Of dat echt is, dame?

(Mevrouw in de zaal): ‘Ja, ik weet niet wat ik daarvan denken
moet.’

U moet er helemaal niets van denken en u moet er ook helemaal
niet op in gaan. Het kan best zijn. Is dat een nieuw huis, een oud
huis?

(Mevrouw in de zaal): ‘Nee, ik woon er al vijftien jaar.’

En vroeger nooit gezien?
(Mevrouw in de zaal): ‘Nooit.’

En sinds u hier komt, hebt u als het ware iemand meegenomen,
die wacht u op?

(Mevrouw in de zaal): ‘Ja, ik weet het ook niet, hoor…’

En is het een jong iemand, een oud iemand?

(Mevrouw in de zaal): ‘Nou, een schim is het.’

Een schim.

(Mevrouw in de zaal): ‘Het gaat zo weg, een flits. En boven, waar
het dan ook donker is, daar heb ik het niet.’

Kijk, ja, u hebt natuurlijk… Die dingen heb ik duizendmaal meegemaakt,
maar dan had het een betekenis, ziet u. Bij mij gebeurde er
niets of er wás iets. Ik kom van mijn zieken af… Zulke merkwaardige
dingen, ik ken die schimmen wel. En dat heeft natuurlijk een
diepe betekenis en het heeft een oneindige betekenis en het heeft
met die te maken en met die te maken en met die misschien niet
eens. Maar dan kwam ik van een zieke en op de trap wachtte mij
iemand op. Hij zegt: ‘Ziet u mij?’ Ik zeg: ‘Ja, wat is er?’ Toen zei hij:
‘Er komt vanmiddag een dame en die heeft dringende hulp nodig
want haar kind is ernstig ziek, en ik ben de vader. Eh… Als ze komt,
gaat u dan direct weg want het is een longaandoening en daarom
wachtte ik u al op.’ Dus de geest, de vader, de dochter, en het kind,
dat was een mooi contact natuurlijk. Die vader die wachtte mijn
meester al op om…

(Mevrouw in de zaal): ‘Ja, spoken?’

Nee …mijn meester al op om dat kind te helpen. En er kwam
een… ’s middags, tegen drie uur kwam die dochter en ik zeg: ‘Ik
weet het al.’ Ik zeg: ‘Want…’ Toen kon ik die dame al bewijzen
geven, dan had zij vertrouwen natuurlijk, dat liet mijn meester weer
toe. Hij zegt: ‘Gaat u gang maar en manifesteer u maar, hij vangt het
wel op.’ Dat was voor mij nu onmiddellijk dit. Dan komt die dame,
ik zeg: ‘Mevrouw, u hoeft mij niets te vertellen want uw kind is ziek.
U hebt een meisje van vijf jaar, is blond, ze ziet er zo en zo uit.’ ‘Hoe
bestaat het, meneer.’ Daar had ik dus een clairvoyance buiten degene
om, direct vanuit gene zijde, en dat kan geen telepathie meer
zijn. En zo kreeg ik dan mijn verschijnselen. Die schimmen zijn
overal. Ik loop dagelijks door schimmen heen. En de ene mens is
sensitief en de andere niet. Maar u moet, als u dat ziet, u loopt maar
gewoon door en misschien manifesteert het zich later nog wel eens.
Bent u heel sensitief?

(Mevrouw in de zaal): ‘Het is eigenaardig, ik heb het nooit meegemaakt.’

Bent u heel sensitief?
Ik kan u daar duizend verhalen over vertellen. Een ander ziet zo’n
schim ook, neemt een huis, komt op een kamer, en, eerst niet, en
ineens ’s avonds… gaat ook naar een concert, er zit een schim in die
kamer. Toen zegt ze: ‘Merkwaardig.’ Toen werd ze koud, toen werd
ze warm, en dat was… toen begon het, toen had ze contact gemaakt.
Ja, maar die dingen die wil ik u juist niet vertellen, anders dan gaat u
ook al op die schim af. Nee, ik zal het maar niet doen. Toen kwam ze
later bij mij, ik zeg: ‘Ja, u woont daar en daar?’ ‘Ja…’ Ik zeg: ‘Kijk, in
uw aura leeft dat en dat en dat en u moet daar maar zo gauw mogelijk
gaan verhuizen.’
Maar dat moet ú niet. Dus u krijgt natuurlijk een andere wereld te
zien, en die wil ik nu niet wakker maken want het kan… Als ik die
schim zie, dan weet ik voor welke betekenis en voor welk doel, en
dan kan ik dat volgen en dan weet ik of dat goed of verkeerd, of, is
dat vroeger geweest, was dat voor een ander, dat het met u niet te
maken heeft. Kijk, nu bent u zo gevoelig… want u loopt dagelijks
door duizenden schimmen heen en u ziet ze niet. En daar is het wel
iets. Maar kan het niet de eigen schim zijn, van uzelf, die u zo ziet bij
wijze van spreken? (mevrouw in de zaal geeft blijkbaar een teken van
ontkenning) Nee, een hele andere.
Er was een dame…

(Mevrouw in de zaal): ‘Ik ben ook helemaal niet bang.’

Nee, hoeft ook niet.

(Mevrouw in de zaal): ‘…als ik aankom dan denk ik: hé, wat is
dat? Ik loop gewoon door de trap op.’

Want gaat u werkelijk op die schim in en u zou dat volgen en u
bent een beetje sentimenteel bij wijze van spreken en overgevoelig,
u voelt wel, de grootste narigheid komt eruit, want die mensen klampen
zich daaraan vast. En nu zeg ik: laat dat lopen, loop er maar
doorheen. En zeg: ‘Goedenavond, meneer, bonjour. Het is koud
zeker hier zo buiten.’ Ik begin dadelijk een verhaaltje. Ik zeg: ‘Wat
moet je hier doen? Die ruimte, een ruimte hebt u en u zit hier op
een trappie? Mooi met u.’

(Mevrouw in de zaal): ‘Nee, zitten dat doet hij niet, hij is lang, hij
staat te springen.’

Goed, laat hem maar staan en laat hem maar vliegen, hij zweeft in
de ruimte.
Maar ik zeg: ‘Roken, meneer? Roken?’ Hij zegt: ‘Hè, ik kan toch
niet meer roken.’ Ik zeg: ‘O, dan heb je toch verstand, dat je niet
meer kunt roken. Nee, je bent geest, je bent schim.’ Ik begin dadelijk
een verhaaltje. En misschien met onzin. ‘Je hebt ruimte en nu
zit je hier op de trap. Op wie wacht je, op zwarte Piet?’ (gelach) Dan
zeg ik: ‘Hier gibt es überhaupt nicht zu schwarze Pietzen.’ (gelach)
Maar, ziet u, die schim die kan met u en met een ander te maken
hebben maar u gaat er maar niet op in. En ik heb geen andere verklaring
want ik heb geen contact. We zullen maar aannemen dat die
man niet op zwarte Piet zit te wachten. Maar meer mensen hebben
dat gehad, mevrouw. Ineens dit, ineens zus. Merkwaardig, horen ze
dit of ze zien dit.

(Mevrouw in de zaal): ‘Het zal wel weer weggaan ook, hoor.’

Welja, u moet… als u werkelijk dicht bewust stoffelijk of geestelijk
waarneemt, moet u eens een mooi verhaaltje beginnen, een
praatje. Misschien zegt hij waar hij vandaan komt als het een hij is,
of een dame.

(Mevrouw in de zaal): ‘Dat kan niet want hij is zo weer weg.’

Dus dan heeft hij geen idee om te praten, en nog onbeschaamd
ook. U komt boven en dan rennen ze weg. Ja, wat is dat nu, hè? Ik
ben nieuwsgierig of u hem vanavond weer ziet. Misschien zit die,
die geleerde of die ziel, die zit u op te wachten en wil u alleen maar
vriendelijk groeten.
Ja. En nu maar kijken. Ik kijk dadelijk van welk geloof dat hij is.
Ik hoop dat u dat goed begrijpt, want ik maak onzin met een astrale
persoonlijkheid.


U kunt elk ogenblik het contact beleven met gene zijde, als u maar
normaal bleef. Maar als u gaat zien dan bent u al niet meer normaal.
Dan verliest u uzelf. Ik zie dat dagelijks bij de mensen, ik hoor het
ook dagelijks bij de mensen. ‘O.’ Ja, als ik ‘O’ ga doen en de Maan
spreekt met mij, dan maakt de Maan mij kapot. Meester Alcar zegt:
‘Doodeenvoudig blijven. Schimmen, je hebt met schimmen niet te
maken. Zie je ze, vraag eens iets.’ En naarmate ik ontwikkelde en
kreeg, ging ik die meneer iets vragen en dan hield ik hem volkomen
menselijk voor de gek. En nu zegt u: ‘Ja, maar daar is de dood tussen.’
Nee, dood is er niet. Ik zeg: ‘Meneer, wat bent u voor een sufferd
om hier op de trap te gaan zitten’, als ik die zag van u. Ik zeg:
‘Wat moet je, wat is dat voor een aardigheid om hier in die modde-
rige straat te gaan zitten? Is allemaal modder op de aarde.’ Ik zeg: ‘Is
het niet koud hier?’ Ik zeg: ‘Een lekker sigaartje? Toe, kom even
binnen.’ Ik zeg: ‘Probeer het eens om over die drempel te komen.’
‘Hèhè,’ kunnen ze niet overheen komen, dat is van mij, die buurt is
afgesloten. Zit daar. Wat is dat voor een griezel die daar in Den
Haag zit? Heeft Den Haag te pakken nu. Misschien probeert hij het
in Parijs ook om daar ’s avonds te gaan zitten om zich even te laten
zien, en dat de mens een schim ziet. ‘Meneer, hebt u niet meer dan
dat?’
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# KeZa 23-08-2013 15:09
vervolg...

Citaat:

En dan moet u… De spiritisten, die gaan erop in, die willen…
Nu iemand met een beetje… Nu bent u, godzijgedankt, nog nuchter.
Ik behandel het, u merkt het ook, ik behandel het ook doodnuchter
die dingen. En nu heb ik een spiritist en die wil graag medium
zijn: ‘Ik heb iets gezien! O, ik zag! Ik zag het!’ Nou ga je daarin. ‘Ik
zag het! Ik heb het zelf gezien!’ Ja, ze zagen het. In twee maanden
waren ze kierewiet, door haar zien. Want toen gingen ze verlangen
en toen trokken ze die schimmen aan, maar ze wisten niet wie het
waren. En hier: ‘O ja, ja, o, ik weet precies wat helderziendheid is
want ik heb ook die schim gezien. En nu schrijf ik.’ Ja, van de wal in
de sloot. Zo gevaarlijk is dat.
Blijft u maar lekker nuchter, dame, en vraag maar of hij een krentebroodje
lust, die schim. Misschien heeft dat arme mensje honger.
En als het nou een moeder is of een vader is… Dit, kijk, alles wijst
ons naar intellectualiteit en naar normaal menselijk denken. Wij als
mens hier op de wereld gaan toch ook niet op een… in een portiek
zitten, aan een trap, en maken daar: ‘Pffsst’, blazen naar iemand om
iemand bang te maken? Want wie sensitief is en daarop ingaat, die
gaat al – voelt u wel – een verkeerde weg op. Gaat u naar dat denken
en voelen van die schim. Dat is toch niet normaal? Welk menselijk
normaal denken doet dat?

Ik kan alles zien en ik vraag er nooit naar, ik wil het
niet zien, alleen als het nodig is. En als het dan nodig is, is het ook
iets. Maar waarom zouden we ons nog langer met die schim bezighouden?
Als ik… Ik hou me aanbevolen, als… misschien gebeurt er
wel iets, hoort u wel iets, ziet u wel iets, nog meer. Maar blijf maar
erg nuchter.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 23-08-2013 08:44
Een van mijn dochters ziet al jaren de zogenaamde Hatman. Hij doet nooit iets behalve heel irritant aankijken en in de weg staan op de donkere overloop en andere donkere plekjes in huis, zelfs de garage en zolder. De andere dochter kan hem niet zien.

Wat het is weet ik niet maar dat het bestaat, daarvan ben ik overtuigd.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Pablo 23-08-2013 07:15
vladi zei:
weet iemand waar je een channeling kan doen?ik zou dit graag eens ervaren.

fff


Hola Vladi,

Heb je weleens van Edgar Cayce gehoord?
Hij heeft veel aan channeling gedaan, zie onderstaande docu. En als je zelf besluit om channeling te beoefenen, pas op dat je niet wordt voorgelogen door duistere entiteiten, wat Edgar ook is overkomen.

Search for Edgar Cayce's Atlantis

youtu.be/BhEjcwp7T44


En kim heb je dit artikel al gelezen voor de schaduw mensen?

Steeds meer schaduwmensen waargenomen

niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5692:steeds-meer-schaduwmensen-waargenomen-video&catid=27:paranormaal&Itemid=40

En iedereen alvast een fijn weekend toegewenst.


Pablo
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Bart 23-08-2013 04:48
Jullie maken deze site totaal ongeloofwaardig met het plaatsen van zulke onzin.
Ik durf dan ook gerust een weddenschap aan:

Wanneer dit werkelijk zou gebeuren zou ik aan iedereen die aan deze weddenschap meedoet, €100 betalen.
Maar wanneer na de herfst de staatschulden, en mijn privéschulden nog steeds hetzelfde zijn, dan krijg ik €100 van iedereen die aan deze weddenschap meedoet.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 23-08-2013 00:19
:cry:
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# kim 22-08-2013 23:56
Nou ik zou maar uitkijken met een houding van '' het zal me worst wezen door wie als het maar veranderd ''het zou zomaar ineens een ijskoude kermis kunnen worden. Wat weten nu helemaal van die 'buitenaardsen'(voor mij sneaky entiteiten uit een andere dimensie.Soms worden ze waargenomen als schaduwmensen, (heb 't zelf ook gezien)
Mooie praatjes worden er al jaren rondgebazuind ,de friet wordt flink voorgebakken zeg maar, de glimmerdjes en kralen en spiegeltjes voor de inboorlingen (wij) al lustig rondgestrooid en oh oh oh wat zijn we blij hiep há in de gloria kom maar ff de boel herstructureren we zien wel waar het schip stranden zal, want stranden zál het. de mensheid heeft nog niks geleerd en zal straks op de blaren zitten. Te goed van vertrouwen dom dom dom. Wij gaan een hogere dimensie in (ascentie hetgeen evolutie is )een hogere trilling waar we meer van onszelf zullen ontdekken en kunnen doen incluis manifesteren op den duur, we hebben geen ''buitenaardsen'' nodig, werk aan jezelf we zijn al compleet nu alleen nog leren toepassen. De entiteiten weten dat ze openbaar/zichtbaar zullen worden doordat de 'sluier' zal verdwijnen en verzinnen nu een prachtig verhaal, niet intrappen! Het gaat uiteindelijk weer om (mind)controle.(of erger)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 22-08-2013 22:45
weet iemand waar je een channeling kan doen?ik zou dit graag eens ervaren.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 22-08-2013 22:39
@ Gerry,

Wat Pablo heeft met de tekst van Fulford voel ik bij deze tekst. Wel zeer bedankt voor het delen!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Gerry 22-08-2013 20:43
Nexus....Hier een channeling met AEM...een andere bron en tevens interessant..... amensamen.punt.nl/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# KeZa 22-08-2013 19:42
Wil je waarlijk 'inspiratie' vanuit Gene Zijde buiten die van JR dan zijn de trilogieboeken "Gesprekken met God" van Neale Donald Walsch ook een aanrader. Daarin wordt hij geïnspireerd door een Geliefde van aan Gene Zijde. Deze zijn ook allen in mp3 gratis te downloaden via het net. Zit ook een prachtige humor waardoor die boeken nog meer de moeite waard zijn. :-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# KeZa 22-08-2013 19:25
Citaat:
Ik lees hier dat mensen menen dat dit een soort cadeau is. Dat is het niet. Ze hebben zich te onderwerpen en doen dit met veel tegenzin omdat ze weten dat na het teruggeven van onze aangeboren rechten zij aan de beurt zijn en ten o0verstaan van de gehele wereldbevolking tot verantwoording geroepen worden. Dat zal voor hun heel erg zijn maar de andere opties zijn veel erger. Ze kunnen geen kant op, het is een kwestie van tijd.
Die elite die zich laat onderwerpen :eek: Dat moet ik eerst zien!

Volgens mij moet eerst het spel volledig uitgespeeld worden en met een slapende massa krijg je de elite niet van hun stuk en zo ook niet door even alle schulden kwijt te spelen want het slapen gaat gewoon door... Dit is mijn persoonlijke visie en channelingen vertrouw ik al helemaal niet. Zeker niet deze van hierboven. Houdt de mensen alleen maar langer in slaap want er komen dadelijk meesters, met bijhorend toverstokje, uit de ruimte aanvliegen om het ons even uit te leggen hoe het hoort?

Citaat:
Dan zullen jullie er klaar voor zijn om reizen naar andere planeten in het zonnestelsel te ervaren, als je zou willen, en jullie eigen unieke sterren-natie op te zetten
Dit is al een teken dat men geen flauw idee heeft wat de mens hier op aarde heeft te doorlopen en wat deze derde Kosmische Graad (dimensie) werkelijk heeft te betekenen. De Aarde is een leerschool en hier is het te doen en er is geen sterren-natie op te zetten want deze bestaat al lang. Zelf ben ik het ook niet ‘volledig’ eens met Elias maar liever zijn berichten dan die waanzin van hierboven! Die berichten van hem brengt de mens tenminste dichter bij zichzelf en niet ver van huis de Ruimte in. Die reizen zijn voor later in de geest wanneer we ons het bewustzijn ervoor hebben eigen gemaakt en dan hebben we ook geen ufo’s van doen!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Pablo 22-08-2013 19:08
Nexus zei:
Dat weet ik ook Pablo maar als je het stukje gelezen hebt weet je dat dit geen channeling is maar een communiqué via een zendertje, althans dat beweert Sheldan zelf. In het stuk laat ik duidelijk blijken dat hier geen enkele stelligheid aan verbonden kan worden want hoe moet ik in hemelsnaam 5 andere bronnen vinden die onafhankelijk van deze bron hetzelfde vertellen. Twee vinden is al behoorlijk uniek, vandaar ook dat ik dit deel met iedereen.

Maar dan neem ik even het voorbeeld van jouw m.b.t. wat Robin in het interview tegen mij zij. Als ik vandaag de kranten naast elkaar zou leggen zou Assad volgens de theorie van Robin dus gifgas inzetten want het is op zijn minst in 10 verschillende bronnen te lezen. Nu weet ik wel dat dit behoorlijk chargeren is maar toch, ook wat Robin zegt klopt niet altijd. Robin is namelijk zeer christelijk ingesteld en gelooft dus echt in GOD. Dat bijvoorbeeld kan ik dan weer niet rijmen. Robin, ik, Sheldan of wie dan ook hebben het nooit altijd bij het rechte eind maar wij doen wel ons uiterste best om zo nauwkeurig mogelijk verslag te doen. Weet ik iets niet zeker dan staat er een vraagteken achter de kop zoals ook bij dit stuk. Geef ik een toevoeging zoals ik nu hier gedaan heb maar kan er geen stelligheid aan verbinden dan doe ik dat ook niet.

Voor mij is alles mogelijk dus ook een White Dragon Society of Sheldan Nidle, misschien zelfs JR waar Keza helemaal achter staat. Alles is mogelijk, niets is onmogelijk! Zo zie ik het maar dat is dan ook echt mijn kijk op dit soort zaken. Ik leg niemand een visie op dus iedereen mag vinden wat ie ervan vindt!

Jij vindt het niet goed voelen, dan is dat jouw gevoel en moet je dat volgen. Ik vind het wel goed voelen maar kan net zoals iedereen niets garanderen, maar hopen gelukkig wel! Dat is dan ook wat ik doe. Ik hoop voor iedereen die op deze Aardkloot woont dat zaken snel zullen veranderen en permanent. Door wie of met wiens hulp zal mij worst wezen, ik wil dat de mensen van de ellende afkomen die ze onterecht samenleving noemen.

Fijne avond!


Ha die amigo Nexus,

Je boodschap is duidelijk.

Zelf hoop ik ook dat er spoedig een positieve transformatie zal plaatsvinden op moeder aarde.

Met jouw twee booschappers komt bij mij de teller op 3.
Want zoals jij al eerder schreef, heeft David Wilcock ook over dit onderwerp gecommuniceerd. Ik had namelijk laatst een interview van hem beluisterd op Coast to Coast radio en daar kwam een soortgelijk onderwerp aanbod. Dat er van hogeraf, ET's, al wordt ingegrepen. En ik duim en bid dat dit ook zo is. David had zijn informatie van insiders gekregen en dat heeft voor mij meer waarde dan een channeling, maar ik kan hier ook geen 100% garantie voor geven.

Ik heb bij mijn schoonfamilie in Peru echte armoede meegemaakt en voor dat soort mensen hoop ik persoonlijk dat er beter tijden zullen aanvangen, want deze mensen hebben dat harder nodig dan wij in het Westen.
Mijn ex en ik hebben haar familie wel veel geholpen en hun situatie is financieel een stuk erop vooruit gegaan. Echter de door de financiele hulp zijn er weer nieuwe problemen ontstaan tussen hun en ons. Echt op geld rust een vloek.

De tijd zal het leren en ik hoop dat ik je aan het eind van het jaar een abrazo kan geven en je gelijk geven.

Buenos noches y hasta pronto (Goede avond en tot gauw),

Pablo
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Rob van den Berg 22-08-2013 18:52
Ik ben een scheppende god.
Ik kan mijn leven helemaal zelf vorm geven zoals ik het wil, en daar heb ik niemand anders voor nodig.
Ik ben bevrijd van al diegenen die tot nog toe over mij hebben beslist.
IK HEB DE VRIJHEID om te kiezen hoe ik wil leven en IK BEVRIJD MIJZELLF van het systeem dat tot nu toe mijn leven heeft bepaald.

Dit citaat werd doorgegeven door de AA. Chamuël in het zojuist verschenen boek: De aarde vindt zichzelf opnieuw uit door Christopf Fasching. isbn 9 789460 150913.

Heel belangrijk voor de komende tijd waar wij al middenin zitten.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 22-08-2013 18:35
Dat weet ik ook Pablo maar als je het stukje gelezen hebt weet je dat dit geen channeling is maar een communiqué via een zendertje, althans dat beweert Sheldan zelf. In het stuk laat ik duidelijk blijken dat hier geen enkele stelligheid aan verbonden kan worden want hoe moet ik in hemelsnaam 5 andere bronnen vinden die onafhankelijk van deze bron hetzelfde vertellen. Twee vinden is al behoorlijk uniek, vandaar ook dat ik dit deel met iedereen.

Maar dan neem ik even het voorbeeld van jouw m.b.t. wat Robin in het interview tegen mij zij. Als ik vandaag de kranten naast elkaar zou leggen zou Assad volgens de theorie van Robin dus gifgas inzetten want het is op zijn minst in 10 verschillende bronnen te lezen. Nu weet ik wel dat dit behoorlijk chargeren is maar toch, ook wat Robin zegt klopt niet altijd. Robin is namelijk zeer christelijk ingesteld en gelooft dus echt in GOD. Dat bijvoorbeeld kan ik dan weer niet rijmen. Robin, ik, Sheldan of wie dan ook hebben het nooit altijd bij het rechte eind maar wij doen wel ons uiterste best om zo nauwkeurig mogelijk verslag te doen. Weet ik iets niet zeker dan staat er een vraagteken achter de kop zoals ook bij dit stuk. Geef ik een toevoeging zoals ik nu hier gedaan heb maar kan er geen stelligheid aan verbinden dan doe ik dat ook niet.

Voor mij is alles mogelijk dus ook een White Dragon Society of Sheldan Nidle, misschien zelfs JR waar Keza helemaal achter staat. Alles is mogelijk, niets is onmogelijk! Zo zie ik het maar dat is dan ook echt mijn kijk op dit soort zaken. Ik leg niemand een visie op dus iedereen mag vinden wat ie ervan vindt!

Jij vindt het niet goed voelen, dan is dat jouw gevoel en moet je dat volgen. Ik vind het wel goed voelen maar kan net zoals iedereen niets garanderen, maar hopen gelukkig wel! Dat is dan ook wat ik doe. Ik hoop voor iedereen die op deze Aardkloot woont dat zaken snel zullen veranderen en permanent. Door wie of met wiens hulp zal mij worst wezen, ik wil dat de mensen van de ellende afkomen die ze onterecht samenleving noemen.

Fijne avond!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 22-08-2013 18:33
Nexus zei:
Ik lees hier dat mensen menen dat dit een soort cadeau is. Dat is het niet. Ze hebben zich te onderwerpen en doen dit met veel tegenzin omdat ze weten dat na het teruggeven van onze aangeboren rechten zij aan de beurt zijn en ten o0verstaan van de gehele wereldbevolking tot verantwoording geroepen worden. Dat zal voor hun heel erg zijn maar de andere opties zijn veel erger. Ze kunnen geen kant op, het is een kwestie van tijd.

nexus,

ik hoop en bid dat dit snel gebeurd,want we staan op ontploffen letterlijk en figuurlijk.
1 jaar wachten we en dan rijd het verzet uit,zonder geweten.
moge de HEER ons leiden en beschermen.
we doen dagelijks 12 uur per dag onderzoek naar wie we moeten hebben en waar we ze moeten hebben,deze actie is geen random shit door een paar malloten,dit word een zeer goed georganiseerde actie die hun bruutheid zal overschaduwen.
daarmee laten we zien dat de mens wil sterven voor de rechten van de mens.

fight for freedom.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Pablo 22-08-2013 18:12
Beste Nexus,

Channelings wantrouw ik, al sta ik er wel voor open, echter je kan ook door negatieve entiteiten worden voorgelogen en of dan een apparaat dat verhelpt, daar heb ik zo mijn twijfels over...

Ik had gisteren weer het interview van jou met Robin de Ruiter bekeken.
En zoals Robin aan jou toen mededeelde, dit soort nieuws moet door minimaal 5 onafhankelijk bronnen worden bevestigd.

Saludos cordial,

Pablo
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 22-08-2013 18:00
Ik lees hier dat mensen menen dat dit een soort cadeau is. Dat is het niet. Ze hebben zich te onderwerpen en doen dit met veel tegenzin omdat ze weten dat na het teruggeven van onze aangeboren rechten zij aan de beurt zijn en ten o0verstaan van de gehele wereldbevolking tot verantwoording geroepen worden. Dat zal voor hun heel erg zijn maar de andere opties zijn veel erger. Ze kunnen geen kant op, het is een kwestie van tijd.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# markus 22-08-2013 17:23
vladi zei:
de dag dat wij als terrorist worden gezien omdat we dat 200 jaar durende mensenrecht ontnemende systeem omver gaan gooien ,dan krijgen ze ook van vladi terror.

die satanische pedo sekte gaat niet vrijwillig ,dus een paar koppensnellers kan de boel wat verlichten.

fff
NO PEACE WITHOUT JUSTICE!!!!!!
One Love
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Dianthus 22-08-2013 17:11
:zzz
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 21-08-2013 19:08
Als de Vos de Passie Preekt: Boer Let Op De Kippen...
hoe graag ik zou willen deze man geloof ik niet.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Gerry 21-08-2013 15:19
Deze boodschap sluit er prachtig bij aan. amensamen.punt.nl/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Pablo 20-08-2013 20:17
KeZa zei:
Juist een nieuw interview beluisterd tussen Daryl Bradford Smith (Frankrijk) en Adrian Salbuchi (Argentinië) ivm. de wereldeconomie, de elite, de toestand in Brazilië, China, Rusland, Egypte en nog veel meer.

Zeer interessant om in het kort kennis op te doen hoe het spel achter de schermen wordt gespeeld.

iamthewitness.com/.../&sort=date&order=desc -> Citaat:
DBS_w_Salbuchi_Aug_4_2013_96kbps.mp3 2013.08.19
KeZa dank voor luistertip, veel wist ik al, maar toch het geheugen weer even opfrissen kan geen kwaad 8) .

En Daryl Bradford Smith had een goede kijktip, kan je in de keuken van de super rijken ,The 1 %, snuffelen.
En je kan zelf waarnemen hoe hebberig The 1 % is, want ze komen er ook eerlijk vooruit en zonder schaamte, daarom geloof helemaal niks van dhr. Fulford's zijn boodschap.

Ik ga de docu afkijken en daarna nog een aflevering G.A. observeren om als nog de dag onstoffelijk af te sluiten, want van het materialisme en consumisme wordt ik niet vrolijk.

Documentary - The One Percent - Jamie Johnson

youtu.be/OibL3uuqsMg

Buenas noches señor Kevin,

Pablo
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 20-08-2013 20:16
dit spel moet tactisch maar vooral zonder concessies KEIHARD gespeeld worden,dit gebeurt met slachtoffers aan beide zijde,zo schrijft de geschiedenis,zo het zij.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 20-08-2013 20:10
de dag dat wij als terrorist worden gezien omdat we dat 200 jaar durende mensenrecht ontnemende systeem omver gaan gooien ,dan krijgen ze ook van vladi terror.

die satanische pedo sekte gaat niet vrijwillig ,dus een paar koppensnellers kan de boel wat verlichten.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Dianthus 20-08-2013 19:17
Citaat:
Door massaal schulden kwijt te schelden koppel je mensen los van het systeem. De huidige leiders mogen vanzelfsprekend niet blijven, hebben ook geen functie meer en hebben nu in meer dan 5 jaren bewezen dat zij de problemen niet kunnen oplossen met oude systematieken. Wanneer mensen geen schulden meer hebben zullen mensen gaan veranderen, dieper gaan nadenken over hetgeen ze meegemaakt hebben in die oude samenleving waar schuld de rode draad was. Zo denk ik erover. Alles wat daarna komt zullen mensen ook onderling moeten regelen, zonder de oude structuren en bijbehorende figuren.
Dat is een mooie theorie maar door alleen schulden kwijt te spelen zijn de mensen nog niet los van het corrupte systeem want er moet nog altijd brood op de plank komen waardoor mensen moeten blijven werken of gaat opeens bv. de werkmentaliteit veranderen van kwantiteit naar kwaliteit?

Volgens mij verandert er weinig ivm. het bewustzijn van de massa door alleen de blik te leggen op het kwijtschelden van schuld want ieder denkt dan nog altijd voor zijn/haar eigen en het spel gaat gewoon door. Mensen gaan pas beginnen na te denken wanneer je aan hun gemak komt en dat is volgens mij de gamechanger waardoor de massa ‘outside the conditioned box’ gaat beginnen (willen) denken.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# KeZa 20-08-2013 19:08
Juist een nieuw interview beluisterd tussen Daryl Bradford Smith (Frankrijk) en Adrian Salbuchi (Argentinië) ivm. de wereldeconomie, de elite, de toestand in Brazilië, China, Rusland, Egypte en nog veel meer.

Zeer interessant om in het kort kennis op te doen hoe het spel achter de schermen wordt gespeeld.

iamthewitness.com/.../&sort=date&order=desc -> Citaat:
DBS_w_Salbuchi_Aug_4_2013_96kbps.mp3 2013.08.19
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Pablo 20-08-2013 18:11
Nexus zei:
Door massaal schulden kwijt te schelden koppel je mensen los van het systeem. De huidige leiders mogen vanzelfsprekend niet blijven, hebben ook geen functie meer en hebben nu in meer dan 5 jaren bewezen dat zij de problemen niet kunnen oplossen met oude systematieken.

Wanneer mensen geen schulden meer hebben zullen mensen gaan veranderen, dieper gaan nadenken over hetgeen ze meegemaakt hebben in die oude samenleving waar schuld de rode draad was.

Zo denk ik erover. Alles wat daarna komt zullen mensen ook onderling moeten regelen, zonder de oude structuren en bijbehorende figuren.


Beste Nexus,

Ik heb gisteren de boodschap van Benjamin bekeken, maar na 10 minuten kreeg ik een raar en slecht gevoel van binnen.
Volgens mij is die boodschap desinformatie.
Meneer Fulford verkondigde vorig jaar ook mede dat er kernwapens zouden worden gebruikt.

Ik hoop ook net zoals jij dat het financiele monster in elkaar zal storten, maar ik hoop dat het op zo een wijze geschied, dat de NWO/illuminati&Co het niet zien aankomen of kunnen overzien en dus zelf niet in de hand hebben, zeg maar dat de wet van karma in werking treedt.

Ik hoef trouwens van die luciferiaanse entiteiten geen kado's, want daar zit wat (negatiefs) achter en die geven nooit vrijwillig hun rijkdom op, want ze zijn er verslaafd aangeraakt en die verslaving is duivels.

Groet,

Pablo
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 20-08-2013 17:55
Door massaal schulden kwijt te schelden koppel je mensen los van het systeem. De huidige leiders mogen vanzelfsprekend niet blijven, hebben ook geen functie meer en hebben nu in meer dan 5 jaren bewezen dat zij de problemen niet kunnen oplossen met oude systematieken.

Wanneer mensen geen schulden meer hebben zullen mensen gaan veranderen, dieper gaan nadenken over hetgeen ze meegemaakt hebben in die oude samenleving waar schuld de rode draad was.

Zo denk ik erover. Alles wat daarna komt zullen mensen ook onderling moeten regelen, zonder de oude structuren en bijbehorende figuren.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Pablo 20-08-2013 17:53
Democratie en de mens

Een geboren democraat is een geboren disciplinair. Democratie is normaal voor hem die gewend is gehoorzaamheid voor wetten op te brengen, of deze nu door mensen of door God zijn gemaakt. Bovendien moet een democraat volkomen onzelfzuchtig zijn. Hij/Zij moet denken en dromen niet in termen van zelf of partij, maar alleen vanuit democratie.

Onder democratie wordt individuele vrijheid van mening en actie angstvallig bewaakt.

We moeten het rechtop vrije meningsuiting en vrije actie ook uitbreiden naar anderen. Wanneer de regel van de meerderheid dwangmatig wordt is deze even onacceptabel als die van een bureaucratische minderheid. We moeten geduldig proberen om de mening van de meerderheid bij te stellen naar onze mening door zachte overreding en argumentenZeven Sociale zonden:

- Politiek zonder principes
- Rijkdom zonder werk
- Plezier zonder geweten
- Kennis zonder karakter
- Commercie zonder moraal
- Wetenschap zonder menselijkheid
- Aanbidding zonder opoffering

Mahatma Gandhi
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# KeZa 20-08-2013 17:38
Volledig mee eens Sheyan!

Citaat:
wie staat er straks aan het roer en willen blijven bepalen wat er wel en niet gebeurt? Zolang dat dezelfde entiteiten zijn die nu de touwtjes in handen hebben, dan is het (alweer) een grote misleiding.
Ik denk wat we het samen moeten gaan doen en bepalen. Niet één iemand die denkt voor een bepaalde groep te spreken waarbij er veel groepen zijn en zo ook veel verschillende meningen want dat is niet meer dan een verdeel & heers politiek.

We moeten van het kapitalisme af, van de politiek af of toch tenminste van die verschillende groepen in de politiek. Eén wereldregering en daarin zitten bv. van elk land 2 vertegenwoordigers die de mensen hebben gekozen. En is de meerderheid het niet mee eens met de leiding van een bepaalde vertegenwoordiger...eruit en een nieuwe erin. Zo simpel zie ik het maar begin er maar eens aan :-?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Sheyan 20-08-2013 17:28
Ik lees veel dingen waar ik het mee eens maar ik mis de essentie: wie staat er straks aan het roer en willen blijven bepalen wat er wel en niet gebeurt? Zolang dat dezelfde entiteiten zijn die nu de touwtjes in handen hebben, dan is het (alweer) een grote misleiding.
Ik volg de One People, Collective Imagination op 5dmedianetwork vanaf het begin, iedere week, omdat ik me daar echt thuis voel, maar ik blijf ook kritisch. Waar ik het steeds hartgrondig mee eens ben, is dat je de plank volledig misslaat als je je focus beperkt tot het geld, de financiële situatie. Het gaat om de samenhang met alle systemen in deze werkelijkheid, waarbij één deel van de mensen niet over de rand van "the box" heen kunnen kijken, en een ander deel van bovenaf de situatie duidelijk kan overzien en precies weet en voelt wat er aan de hand is. Als ik heel eerlijk ben dan weet ik absoluut niet wat er gaat gebeuren en op welke manier. Hoe meer ik me erin verdiep hoe meer vragen. Maar een ding staat voor mij vast: zolang de huidige leiders blijven leiden heb ik geen vertrouwen in welke kwijtschelding dan ook. En het feit dat zij nog altijd de leiding hebben komt alleen maar omdat wij, de mensen, dit toelaten!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Pablo 20-08-2013 17:26
Nexus zei:
@Dianthus,

De insteek van iedereen schuldenvrij maken en daarbovenop nog een groot extra bedrag per hoofd geven is het bagatelliseren van hetgeen wij geld noemen. Als iedereen schuldenvrij is en mensen niet verplicht meer zijn om te werken zal de economie er zeker onder lijden. De economie mag ook lijden want dat is het monster waar wij allemaal slaaf van zijn. Produceren om te consumeren en consumeren om meer te kunnen produceren. Mensen zullen uiteindelijk toch weer aan de bak gaan maar gaan zinnige zaken doen, zaqken die niets met geld te maken hebben maar met het leven op zich. De economie zoals wij die nu kennen zal veranderen om nooit meer de oude te worden. De nieuwe economie zal welzijn als hoogste goed hebben en niet welvaart, want dat kent door het schuldenvrij maken en de extra geldinjectie iedereen al.

@ Vladi,

Schuldigen......zijn wij niet allemaal schuldigen? Heb jij gewerkt, geld ontvangen en belasting betaald in deze economie? Zijn wij daardoor niet medeschuldig? Is het niet dat wanneer wij 50 jaar geleden al gezegd hadden, hier doen wij niet aan mee, maar dan massaal, dat de wereld er nu al heel anders zou uitzien?

Is de bankdirecteur meer schuldig dan ik?

Ik denk dat je mensen wel moet kunnen berechten die echt fout geweest zijn maar ze een straf zou kunnen geven die ze laat inzien waarom ze fout zijn geweest. Spijt betuigen en een belofte tekenen zou wat mij betreft al voldoende zijn.

Problemen oplossen op de oude manier werkt volgens mij alleen tegen.


Hola aloha Nexus,


De nieuwe religie/levensopvatting van de hedendaagse homo sapiens :-( :-( :

Consumed

youtu.be/bOKl04TWVsU

Consumerism has become the cornerstone of the post-industrial age. Yet how much do we know about it and what it is doing to us? Using theories of evolutionary psychology to underpin a bold narrative of our times, this film takes a whirlwind tour through the "weird mental illness of consumerism", showing how our insatiable appetite has driven us into "the jaws of the beast". Both an apocalyptic and redemptive view of the human condition.


Hartelijke groetjes,

Pablo
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# KeZa 20-08-2013 17:24
ja prachtig dat bedoel ik dus www.youtube.com/.../

Duistland geeft USA de verantwoordelijkheid om het goud veilig te bewaren. Duitsland krijgt in de plaats een soort van waardepapieren als bewijs hoeveel goud er is afgeleverd en nu willen de Duitsers hun goud terug en het goud is vliegen. Daar sta je nu met je papieren die totaal niets waard zijn.

Veel geluk witte draakjes :-*
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Andre 20-08-2013 17:17
vers van de pers....


youtube.com/.../...

www.youtube.com/.../

quote]No way to repay debt or gold back!

visionair.nl/.../kapitalisme-heeft-problemen-nodig
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# KeZa 20-08-2013 16:44
Neem gewoon het voorbeeld uit het verleden waar men de schuld om de zoveel tijd kwijt speelde en wat is er uiteindelijk van gekomen? Is ook geen oplossing. Schuld kwijtschelden neemt de corruptie niet weg en dat is de oorzaak + dat de massa hun verantwoordelijkheid uit handen blijft geven aan mensen die niet bekwaam zijn om met die macht om te gaan. Dat zijn de oorzaken en dat moet aangepakt worden en daarvoor moet de massa inderdaad wakker worden.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Dianthus 20-08-2013 16:37
Citaat:
De insteek van iedereen schuldenvrij maken en daarbovenop nog een groot extra bedrag per hoofd geven is het bagatelliseren van hetgeen wij geld noemen. Als iedereen schuldenvrij is en mensen niet verplicht meer zijn om te werken zal de economie er zeker onder lijden. De economie mag ook lijden want dat is het monster waar wij allemaal slaaf van zijn. Produceren om te consumeren en consumeren om meer te kunnen produceren.
Schulden zijn het probleem niet. Schuld is een gevolg en niet de oorzaak! Als iedereen schuldenvrij zou zijn gaat gewoon ieder door zoals hij/zij is geconditioneerd door het verleden en zo wordt de aarde nog meer uitgeput want het consumeren gaat gewoon door. Is dat een oplossing?

Citaat:
Mensen zullen uiteindelijk toch weer aan de bak gaan maar gaan zinnige zaken doen, zaken die niets met geld te maken hebben maar met het leven op zich. De economie zoals wij die nu kennen zal veranderen om nooit meer de oude te worden. De nieuwe economie zal welzijn als hoogste goed hebben en niet welvaart, want dat kent door het schuldenvrij maken en de extra geldinjectie iedereen al.
Hoe kan er van een duurzame economie sprake zijn als de massa nog slaapt en gewoon door blijft gaan met verspillen en bijdragen aan kwantiteit ipv. kwaliteit?

Nee, ik zie het eerst dat de massa wakker moet worden van hoe het spel gespeeld wordt en dat gaat men niet kunnen bekomen door de ‘kinderen hun fouten te vergeven zodat ze die gewoon terug gaan herhalen’. Dat is geen les en dat is het gevaar indien het ze van hierboven zou lukken op de eerste plaats. Maar daar geloof ik ook niets van want het komt me over als derde rang elite of nog lager. De elite van de elite en dat is vooral de Westerse Elite lachen de Oosterse uit als zij komen met wat waardepapieren. Gelooft u echt dat waardepapieren heel de wereld gaat verlossen van schuld? Hoe is het met die groeperingen uit het verleden gegaan met hun waardepapieren? Ik geloof dat het was in Italië vorig jaar dat ze nog zijn opgepakt met ik weet niet voor hoeveel waarde het ging maar in de miljarden. Horen wen iets meer van en die papieren zijn ook al lang vliegen.

De massa moet wakker en volgens mij moet eerst er een tijd van bezinning komen doordat het systeem crasht wat de elite ook wil gaan doen. Ze hebben al een testrun een paar maanden geleden gedaan. Het klopt dan ook dat ze de dollar willen gaan laten crashen om zo de mensen meer afhankelijk te maken aan hun plannen maar ook omdat het goud in waarde gaat stijgen met 250-400% en wie heeft het meeste goud? Niet ik, niet u, niet de koningshuizen of de politiek.

Dan, alleen dan op dat moment, zou het prachtig wezen dat er bv. vanuit het Oosten heel veel goud, dus echt fysiek goud!, de markt op zou komen zodat de elite van de elite hun macht zien kelderen want dan is goud niet zo heel veel meer waard en dan staat alles op een lijn en zou het volgens mij pas echt game over zijn!

Maar ik moet het ook nog allemaal eerst zien. Het zou een prachtige strategie kunnen zijn om ons allemaal tot de kern te krijgen en wat nu waarlijk er doe doet in het leven. Niet schulden kwijtschelden want dat heeft weinig zin en is ook nog eens heel gevaarlijk indien de massa niet wakker genoeg is!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 20-08-2013 14:25
@Dianthus,

De insteek van iedereen schuldenvrij maken en daarbovenop nog een groot extra bedrag per hoofd geven is het bagatelliseren van hetgeen wij geld noemen. Als iedereen schuldenvrij is en mensen niet verplicht meer zijn om te werken zal de economie er zeker onder lijden. De economie mag ook lijden want dat is het monster waar wij allemaal slaaf van zijn. Produceren om te consumeren en consumeren om meer te kunnen produceren. Mensen zullen uiteindelijk toch weer aan de bak gaan maar gaan zinnige zaken doen, zaqken die niets met geld te maken hebben maar met het leven op zich. De economie zoals wij die nu kennen zal veranderen om nooit meer de oude te worden. De nieuwe economie zal welzijn als hoogste goed hebben en niet welvaart, want dat kent door het schuldenvrij maken en de extra geldinjectie iedereen al.

@ Vladi,

Schuldigen......zijn wij niet allemaal schuldigen? Heb jij gewerkt, geld ontvangen en belasting betaald in deze economie? Zijn wij daardoor niet medeschuldig? Is het niet dat wanneer wij 50 jaar geleden al gezegd hadden, hier doen wij niet aan mee, maar dan massaal, dat de wereld er nu al heel anders zou uitzien?

Is de bankdirecteur meer schuldig dan ik?

Ik denk dat je mensen wel moet kunnen berechten die echt fout geweest zijn maar ze een straf zou kunnen geven die ze laat inzien waarom ze fout zijn geweest. Spijt betuigen en een belofte tekenen zou wat mij betreft al voldoende zijn.

Problemen oplossen op de oude manier werkt volgens mij alleen tegen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Rita 20-08-2013 07:52
er moet inderdaad een betere verdeling komen op deze aarde. Ik heb vroeger o.a. door Mali gereisd in een omgebouwde vrachtwagen. Op een gegeven moment zaten wij te eten met ca 30 uitgehongerde mensen om ons heen, je kon het niet alleen zien maar ook echt voelen. Op een paar mensen na ging iedereen gewoon door met eten, alsof er niets aan de hand was. Zolang het besef er niet is bij mensen zelf en het gros van de mensen zo egoïstisch is dat dit gebeurt, heb ik er weinig geloof in. Ik denk wel dat, gezien het verleden, wij naar een hogere samenleving toegaan maar daarvoor moeten wij ons eerst realiseren dat de materialistische en egoïstische instelling bij de mensen zelf moet verdwijnen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# DELO 20-08-2013 07:35
ECONOMICS THE ULTIMATE WEAPON OF CONTROL

Het resetten van alle schulden behoudens die van de corporate maffia is een voorwaarde om ons weer vrij te kunnen
bewegem. Schuld boetedoening en zijn
"be(te(k)en)is" is al zo oud als de weg naar Rome, tot nu toe is het de ultime vorm van mind control. Benjamin is werk-zaam op de zelfde golflengte als Neil Keenan en vele andere.
Dat in Nederland verhoudings gewijs veel mensen slapen heeft direct te maken met: Nederland is groot aandeelhouder in de (centrale)bankensector en dat vele onder de hypnotiserende invloedssfeer daarvan(atmosfeer)staan. Uit eindelijk ont-dekt ierder één op zijn eigen mo-ment dat de ziel niet betaald hoeft te worden om te be-wegen.
Voor de laatste stand van ont-wikkeling:
Neil Keenan jhaines6.wordpress.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Marga 20-08-2013 07:01
En als dit nu eens uit zou komen?

Hulp van gene zijde
www.veritasgalacticsweden.net/the-event

Off topic: ben ik de enige die problemen heeft met de beveiligingscode ?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Dianthus 20-08-2013 00:51
Ik hoop het van niet en geloof het ook maar niet! Waarom Niet?

1: waardepapieren zijn niets waard wanneer het niet gedekt kan worden. Men kan het een beetje vergelijken met Duitsland die hun goud aan het terug vragen zijn van Amerika en het niet krijgen. Waarom niet? Dat goud is zoveel keren uitgeleend en ze hebben het gewoonweg niet meer in de kluis. Dat goud is al lang vliegen.

2. Met wat gaan ze die waardepapieren nu verzilveren? Met papiergeld dat niets waard is en ook al veel te veel is gedrukt zodat het nog minder waard aan het worden is? Of met goud dat er niet is?

3. Wat leert de massa nu wanneer alle schulden zijn kwijtgescholden? Helemaal niets want de meeste slapen nog en zou dit gebeuren zoals die Benjamin zegt dan is dat op dit moment het ergste wat er kan gebeuren. Denk even na wat dit werkelijk verandert voor ons? Gaan wij daardoor opeens bewuster door het leven gaan want het onrechtvaardige systeem blijft gewoon doorgaan hoor en zo ook de corruptie, manipulatie, vervuiling, enz...

Men blijft met andere woorden gewoon als levende dode in hun eigen gemak zitten, weliswaar zonder schulden, tussen onzichtbare tralies doordat men niet doorheeft hoe het werkelijk allemaal werkt achter de schermen. In mijn ogen blijft de massa dan ook gewoon doorgaan met hun nietige onbelangrijke zaken en de zaken die er dienen te veranderen worden niet gezien. Dit is mijn mening hierover. Niet geloven die man! Iets wat mooi om waar te zijn dient men kritisch te analyseren met de werkelijke feiten die er zich afspelen en met wat waardepapieren verzilveren met ‘niets’ is geen oplossing.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# KeZa 20-08-2013 00:26
Ik hoop het maar ik denk dat dit zo maar niet even gaat gaan want de elite is nog niet uitgespeeld. De bedoeling wat ik ervan weet is dat ze de dollar gaan laten instorten om zo de Amerikanen hulpeloos te laten lijken. Dan komen ze met oplossingen waardoor ze zo het volk kunnen controleren. The name of the game is control.

Doch er is licht aan de tunnel want wanneer het systeem crasht denken de elite dat zij de macht hebben omdat ze het goud in handen hebben maar dat is nu net hun val want er schijnt van WOII 270 vrachtwagens goud te zijn verplaatst en verstopt op verschillende plaatsen over heel de wereld. Hier zijn bewijzen van. Zie: thebyteshow.com/.../...

Nu niemand weet wie dat goud heeft en waar het precies is maar de kans is er dat de elite dit niet heeft en als dit het geval is hebben ze de elite bij hun *** want als dat goud de markt opkomt is goud bijna niets meer waard en is de macht van de elite ook vliegen. Kan zijn dat bepaalde organisaties, zoals Benjamin lijkt te zeggen, dit goud hebben maar zouden ze dit goud nu gaan uitdelen of op de markt gooien blijft wel nog het onechtvaardige systeem waar we allen in vasthangen nog overeind. Ik zie het na het volgen van heel wat informatie dat eerst het geldsysteem moet vallen en dan het goud of anders blijven de elite nog hun spel spelen. Geld betekent voor de elite ook niets want dat is evenveel waard als het papier waar het op staat gedrukt. Hun waardemiddelen zijn goud en zilver. Dus daar dien je ze te raken, doch eerst moet het systeem volgens mij crashen of het spel gaat gewoon door.

Benjamin heeft al zo veel gezegd en hoeveel is daar vanuit gekomen? Ik volg veel liever:

www.lindseywilliams.net

lindseywilliams.net/.../...

gizadeathstar.com
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 19-08-2013 22:29
vladi ziet hier wat niet uitblijven kan.

het had alleen veel eerder moeten gebeuren,en hoe zit het met de schuldige,ik mag aannemen dat tuig zoals hugh grant ,john brennan koningen presidenten toch zwaar bestraft worden

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen