massage-header1Vandaag draaien we de rollen om. Laten we ziekte eens positief bekijken, want wat is ziekte eigenlijk? Goed beschouwd is het een herstelproces van een fysieke en/of mentale onbalans, dus een weg naar gezondheid. De oorzaak van het uit balans geraken is divers en heeft vrij weinig te maken met invloeden van buitenaf. Met andere woorden: Wij zijn niet het slachtoffer van een ziekte, maar de oorzaak ervan.

Om te begrijpen wat “gezond en ziek zijn” precies is, hebben we meer inzicht nodig in hoe wij als mens tot stand zijn gekomen. Niet zozeer het fysieke lichaam, maar de basis: hoe we energetisch in elkaar steken. Het lichaam is slechts een verschijningsvorm. Geest en lichaam zijn nauwer met elkaar verbonden dan we ons tegenwoordig nog realiseren. Om weer in balans te komen is het nodig om naar de oorsprong te kijken. Als ons dat lukt, vinden we genezing binnen onszelf en dat is de eigenlijke basis van de natuurgeneeskunde. Alle natuurlijke middelen die Moeder Natuur aanreikt, hebben enkel de functie ons door het genezingsproces heen te ondersteunen en het leed te verzachten.

Voor wie zich weleens in deze materie heeft verdiept, zal zeker ‘De zin van ziek zijn’ kennen, het boek van Thorwald Dethlefsenen Rudiger Dahlke. 'Dit is een ongemakkelijk boek, want het ontneemt de mens de mogelijkheid zijn ziekte te gebruiken als een alibi voor zijn onopgeloste problemen', zeggen de auteurs in hun voorwoord. Het is wat mij betreft een snoeiharde uitspraak en zet daarmee meteen de toon voor de inhoud van het boek. Ze willen echter duidelijk maken dat ziekten verschijningsvormen zijn van één grote ziekte, die onlosmakelijk verbonden is met het ongelukkig zijn van de mens. Symptomen zijn volgens de schrijvers lichamelijke verschijnselen waarin psychische conflicten tot uitdrukking komen. Persoonlijk houd ik niet van de harde toonzetting, maar in een wereld die wakker geschud moet worden, lijkt deze vorm van confronteren het meeste effect te sorteren.

Zachte heelmeesterszin van ziek zijn

Ga naar de eerste de beste huisarts en deze “medicijnman” zal op basis van symptomen (pijn, misselijk, duizelingen) en uiterlijke verschijnselen (bijvoorbeeld zwelling of roodheid van de huid) een voorzichtige vermoedelijke diagnose stellen of verder onderzoek aanbevelen. Tenzij de symptomen wijzen op een levensbedreigende situatie, is het meest voor de hand liggende advies eerst nog een paar dagen af te wachten met rust en een pijnstiller. “Is het dan nog niet over, kom dan nog eens terug…” Een concreet voorbeeld: je hebt een zere schouder wat hoogstwaarschijnlijk op een slijmbeursontsteking wijst. Behandeling (symptoombestrijding) is pijnstillers, ontstekingsremmers (cortisonen) en rust, eventueel daarna fysio. Er wordt weinig tot geen aandacht besteed aan het ontstaan van dit euvel en het middel (met alle nare bijwerkingen) is soms erger dan de kwaal. In een enkel geval wil een wakkere arts nog weleens vragen of je veel computerwerk doet, want RSI (Repetitive Stress Injury) zou een oorzaak kunnen zijn.

Er is door de eeuwen heen veel kennis, over het behoud van gezondheid en de oorzaak van ziekte, in de vergetelheid geraakt. Zeker de laatste decennia is de gezondheidszorg toegespitst op de onderzoekshype: alle fysiek meetbare gegevens. Het merendeel van onze huisartsen loopt hiermee in de pas en zijn verworden tot medicijnmannen inplaats van geneesheren. Met andere woorden: symptoombestrijders en het toepassen van de onderzoeksmethode van uitsluiting (als we alles onderzocht hebben wat het niet is, dan blijft over wat het wel is). Tenslotte blijft er een theorie over die mogelijk niet past bij wat de wetenschap nu weet over het ziektebeeld, dus niet te diagnostiseren. Met andere woorden: u heeft iets wat we niet kunnen verklaren, dus bestaat het niet. Leer er maar mee leven.

Kruidenvrouwtjes

Wanneer je na de zoek-het-zelf-maar-uit-diagnose de moed niet op hebt gegeven, komen velen terecht bij de alternatieve geneeskunde. Je moet toch wat, toch? En daar gaat de zieke als laatste redmiddel zijn/haar heil zoeken bij de homeopathie, energetisch therapeuten, acupuncturisten en kruidenvrouwtjes. Kruidenvrouwtjes? Juist nu we afknappen op de reguliere geneeskunde, vallen we massaal terug op de natuurgeneeskunde. De heilzame werking van planten en mineralen (kadootjes van Moeder Natuur) zijn we bijna vergeten en sinds de invoering van de Codex Allimentarius mag niet eens meer op de verpakking staan wat zelfs een simpele kruidenthee voor je kan betekenen. Maar veel kennis is nog aanwezig en begint weer langzaam maar zeker een wijdverbreide herwaardering te verwerven.

Gelukkig vinden ook veel mensen hun weg naar de alternatieve geneeskunde, parallel lopend aan de reguliere therapie. Persoonlijk heb ik dankzij de polariteitsmassage voorgoed afscheid kunnen nemen van de uiterst pijnlijke slijmbeursontstekingen in polsen, ellebogen en schouders. Dit alternatief ervaar ik als een verrijking van de mogelijkheden om klachtenvrij te blijven, totdat ik heb uitgevogeld waar de diepere oorzaak ligt. Echter door gebrek aan erkenning van alternatieve behandelwijzen en het in veel gevallen niet vergoeden van alternatieve middelen en/of behandelingen, is de patient overgeleverd aan willekeur. Het stigmatiseren van het alternatieve circuit (de Millecam-affaire) heeft ertoe bijgedragen dat zowel de patient als de behandelaar uiterst voorzichtig is geworden. Om die reden zullen alternatieve behandelaars altijd verwijzen naar het raadplegen van de reguliere artsen en specialisten. Niemand heeft baat bij onoordeelkundige behandelingen, of dat nou regulier of alternatief is. Dat tegenwoordig ook falende zorg in de reguliere hoek vervolgd kan worden, is een stap in de goede richting. Dat ontheft ons echter niet van het geven van eerlijke informatie, in beide behandelmethoden.

Mental balans

Oorsprong

Nog voordat je overgaat tot behandelwijzen, is het goed eerst verder te kijken dan enkel de sytomen. Waarom krijg je hoofdpijn, buikpijn, kiespijn, oorpijn, diabetes, reuma, zelfs kanker? Of waarom verzwik jij juist je enkel, of loop uitgerekend jij een verkoudheid op, terwijl de hele groep door weer en wind door het bos heeft lopen klunen. Weerstand? Het speelt een rol, maar niet de belangrijkste. Het meest eenvoudige voorbeeld is de spanning en de stress van werk die een zware druk van onder andere verantwoordelijkheid op je legt. Na geruime tijd van stress kan het resultaat zich uiten in de vorm van hoofdpijn en verkrampte nek- en schouderspieren, vaak ook de spieren langs de ruggengraat. Je kan er voor kiezen om een pijnstiller te nemen en een goede massage. Maar lost dat de oorzaak op? Je weet het antwoord al: zolang de spanning door het werk aanhoudt, zal de bron van de klachten niet oplossen en herhaaldelijke verkramping van de spieren aanhouden.

Polariteit

Je kan zelfs nog verder kijken: waarom wreekt stress (bijvoorbeeld op het werk) zich in verkrampte nek- en schouderspieren? In de polariteitsmassage wordt er gekeken naar de plussen en minnen van de energiestromen in ons lichaam. Om dit goed te begrijpen is het nodig dat je tenminste aanneemt dat alles met energie samenhangt. Daar waar de energiebelasting in je lichaam te groot wordt, kunnen zich verstoppingen (blokkades) gaan vormen. Als die energetische blokkades lang aanhouden, kan het lichaam er op reageren door verkrampingen. Kijk eens naar je houding als je je beperkt voelt: de schouders worden opgetrokken. Mentaal gesproken wil je de schouders er onder zetten, maar tot het moment dat je het hebt opgelost, blijf je onbewust en ongemerkt in die houding verkrampt zitten. Probeer maar eens of je je schouder kan laten zakken, gewoon nu, terwijl je dit leest, en voel hoe bevrijdend dit werkt. Met de massage kun je de blokkades oplossen, maar ook daar geldt: wat je in jaren aan blokkades hebt opgebouwd, kun je niet in 1 massage verwijderen. Dat is zelfs onwenselijk omdat blokkades een functie hebben. Met het geleidelijk wegwerken van blokkades, kun je vrijkomende energie geleidelijk weer integreren. Houd er rekening mee dat er emoties mee loskomen bij het oplossen van blokkades. Immers zijn emoties de energetische aanleiding van de vorming van de blokkade. Daarom is polariteitsmassage als behandeling nooit een puur mechanisch gebeuren, maar altijd in combinatie met begrip, verwerking en zelfonderzoek.

Lichaamsklok 1

Uitingsvormen

Terugkomend op welke stressfactor zich uit in welk lichaamsdeel, wil ik wat meer informatie geven over de energetische opbouw van het lichaam. De meeste lezers hebben inmiddels wat meer kennis over het energetische lichaam, of toch er minstens van gehoord. Ik zal me in het artikel beperken tot het vernoemen van de chakra’s en de aura en de fysieke uiting van verstoringen daarop. Uiteraard kan ieder zelf verder op zoek met behulp van de linkjes in de bronvermelding.

Op de website Namascara.nl vond ik een mooie chronologische weergave van de relatie tussen oorzaak en symptomen, gebaseerd op het boek van Dahlke en Dethlefsen.

‘Its your mind,  that created this world’ – Boedha

Het symptoom geeft aan dat wij als mens, als geestelijk wezen ziek zijn. Genezing ontstaat uiteindelijk uit een getransmuteerde ziekte en nooit uit een overwonnen symptoom. De vragen: Waarin word ik door het symptoom belemmerd? En waartoe word ik door het symptoom gedwongen?, leiden vaak naar het centrale thema van de ziekte.

Trappen van escalatie:
1 uitdrukking van de psyche (gedachten, wensen, fantasieën)
2 functionele storingen: Na de functionele storingen, waarmee men na aanvankelijk verzet al gauw leert leven, treden symptomen van acute ontstekingen op
3 acute lichamelijke ontstekingen (ontstekingen, verwondingen, kleine ongevallen). Goed te herkennen aan de uitgang ‘itis’. Iedere infectieziekte is een actuele aansporing een onbewust conflict zichtbaar te doen worden
4 chronische storingen (-0se). Hebben de neiging om langzaam onherroepelijke lichamelijke veranderingen in te leiden. Dit worden de ongeneeslijke ziekten
5 ongeneeslijke processen, verandering van organen, kanker
6 dood (door ziekte of ongeval)
7 aangeboren misvormingen en storingen (karma) Wat men tot aan zijn dood niet begrepen heeft, neemt het bewustzijn als probleem mee in de volgende incarnatie. De mens komt ter wereld met een nieuw lichaam, maar met een oud bewustzijn.

Voorbeelden:

Infecties: Wie gevoelig is voor ontstekingen, probeert conflicten te vermijden

Allergie: Is een stoffelijk  geworden agressie

Astma: Op welke gebieden wil ik nemen, zonder te geven. Welke lichaamsgebieden keur en weer ik af?

Verkoudheid en griep: Treden op in ‘crisissituaties’, waarin men er genoeg van heeft. Alledaagse situaties die wij ervaren als overbelasting.

Slikproblemen: Wat is er op dit moment in mijn leven wat ik niet kan of wil slikken

Maagzweer: zit ik mezelf op te vreten

Galstenen: energie wil stromen. Galstenen zijn versteende agressies

Hoge bloeddruk: De lijder aan hoge bloeddruk vertoeft voortdurend in de nabijheid van een conflict, zonder een oplossingte bewerkstelligen

Stijve nek: Geeft de hardnekkigheid van de bezitter aan

Nagelbijten:  De nagelbijter is bang voor zijn eigen agressie en maakt symbolisch zijn wapens bot

Beenbreuken: De breuk onderbreekt de tot dan toe gevolgde weg, die veelal door te hoge activiteit en bewegingwerd gekenmerkt

Ongevallen: Wij zoeken onze eigen ongevallen uit, net zoals wij onze eigen ‘ziekten’ uitzoeken. Iedereen is slachtoffer endader in een persoon. De meeste ongevallen zijn onbewust gemotiveerd. Wanneer de ongevallen toenemen,wordt duidelijk dat deze persoon zijn problemen nog steeds niet bewust heeft opgelost.

Verslavingsziekten:  Het centrale thema is vluchten

 

Persoonlijke noot:

Het laatste punt 7 bij de trappen van escalatie wordt verwezen naar karma en hoe we ongeleerde lessen in ons fysieke lichaam zelfs meenemen naar een volgende incarnatie. Om dit te begrijpen, is het nodig de wet van karma functioneel te beschouwen. Ik heb me ook vaak afgevraagd waarom kinderen de meest vreselijke ziekten en beperkingen moeten ondergaan. Het komt immers zo onrechtvaardig over in onze huidige opvattingen. Zodra je hier functioneel naar kijkt, zonder in de emotie te schieten, valt er heel wat te zeggen voor bijvoorbeeld de reden waarom je in een bepaalde familie bent geboren. Is die ziekte erfelijk? Of worden we juist in die familie geboren omdat dit een zielengroep is die een bepaalde levensles leert? Dat kan in de vorm van ziekte zijn, maar ook gedrag wat potentieel kan leiden tot ziekte. Neem als voorbeeld het jezelf volledig wegcijferen en altijd dienstbaar te zijn ten koste van je eigen behoeften en gezondheid. Vaak komt dit door de hele familie heen nadrukkelijk naar voren en lijkt aangeleerd te zijn. Het is echter een gedrag wat innerlijke spanningen en als gevolg daarvan fysieke onbalans (ziekte) kan voorbrengen. Wanneer je als familie in dit patroon zit, bestaat de mogelijkheid dit patroon te herkennen en eruit te breken, of juist niet en het samen in stand te houden. Uit de obstakels die de familie opgeworpen krijgt, blijkt dat er constant aanreikingen gedaan worden om inzicht te krijgen in de grens die je dient te stellen aan dienstbaarheid. In ieder geval mogen we ons gesteund voelen dat we er nooit echt alleen voor staan en dat velen met ons dezelfde leerprocessen doormaken.

Ik kan me goed voorstellen dat dit artikel wat fundamenten aan gruzelementen kan slaan. Mijn kennismaking met dit onderwerp was voor mij in ieder geval wereldschokkend en op termijn pas verhelderend en probleem oplossend. Oordeel daarom niet meteen, maar kijk op het gemak naar het ‘mechanisme’ wat ten grondslag ligt aan de balans tussen gezondheid en ziekte zoals wij die kennen.

Mocht er behoefte zijn aan vragen buitenom de publieke reageermogelijkheid, neem dan contact op met de beheerders van Bovendien.com: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We kunnen dan buitenom het publieke gedeelte persoonlijk reageren op eventuele vragen.

Geraadpleegde bronnen:

http://denieuwedokters.nl/theshiftisnow/verkenning.html

http://www.massagekeuze.nl/massages/polariteitsmassage

http://www.massages4all.nl/massagetechnieken/polariteitsmassage.html

http://www.reneemerkestijn.com/polariteitsmassage.php

http://flowmotion-massage.blogspot.nl/2012/10/de-12-meridianen.html

http://www.debalans.net/show/nl/nieuws/item,177,actief_met_meridianen.php

http://www.codexalimentarius.org/

http://www.cosmicflower.nl/transformatieproceschakra.htm

http://www.praktijk-raphael.nl/?Holos_visie:Over_het_boek_%22De_zin_van_ziekzijn%22

http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m4&s=M24&ss=P1214&l=NL

http://broekhuijsen.blogspot.nl/2009/01/de-zin-van-ziek-zijn.html

http://home.hccnet.nl/burg/Balans%20en%20harmonie.htm 

 

 

Reacties   

# Tangela 18-02-2016 06:25
Some are simply there to inform you that your period is
about to start or you are sick.

My web blog pregnancy symptoms at 5 weeks 5 days (Tangela)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Author Jan M 22-07-2014 04:02
Awesome blog ƴou havе heгe but I waѕ wanting tto know іf you ҡnew of any discussion boards tɦat cover the sɑme topics discussed ɦere?

I'd really like to bbe a part of online community ԝhere I can get advice from other
knowledgeable people tҺat share tҺе ѕame іnterest. If yoս havе any recommendations,
ƿlease let mee қnoѡ. Cheers!

mу homepage :: Author Jan M Berkowitz
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# buy lasix mexico 28-04-2014 23:17
Hey there this is kinda of off topic but I was wanting to know if
blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
I'm starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted
to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# http:// 28-04-2014 11:24
There's definately a great deal to find out about this subject.

I really like all of the points you made.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# http://piccombo.org/ 23-04-2014 12:44
What's Going down i'm new to this, I stumbled upon this I
have discovered It absolutely useful and it has helped me out loads.
I hope to give a contribution & aid other users like its aided me.
Good job.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# http://journal- 17-04-2014 20:16
These are genuinely wonderful ideas in concerning blogging.

You have touched some pleasant points here. Any way keep up wrinting.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# http:// 16-04-2014 00:18
You could definitely see your skills in the work you write.
The sector hopes for more passionate writers such as you who aren't
afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# acne Home remedies 13-04-2014 03:50
This design is magnificent! You obviously know how to keep a reader entertained.
Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog.

Wonderful job. I truly enjoyed what you had to say, and in addition to that, how you presented it.
Too great!

my webpage - acne Home remedies fast
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# http://pharmpdf.com/ 04-04-2014 14:50
Thanks for ones marvelous posting! I definitely enjoyed reading
it, you may be a great author.I will remember to bookmark your
blog and may come back in the foreseeable future.
I want to encourage that you continue your great work, have a nice morning!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# http://pharmpdf.com/ 03-04-2014 19:22
Hello, just wanted to say, I liked this article.

It was helpful. Keep on posting!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Frankhuisen 02-11-2013 20:32
Heel goed stukje. Het sluit erg aan aan de theorien van Dr. Geerd Hamer. Het is jammer dat zijn boeken over de germaanse geneeskunde niet of nauwelijks in het nederlands vertaald worden. Mocht iemand het duits goed kunnen lezen, is het boek "Die seelischen Ursachen der Krankheiten" een aanrader. Zie ook: www.wijwordenwakker.org/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Lilian R. 02-11-2013 09:30
@Raymond

Jouw bericht is aangekomen :)

Groeten, Lilian.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Raymond 02-11-2013 09:10
Lilian R. zei:
@Raymond

Dank voor je reactie.
Er zijn inderdaad meer boeken die heel toegankelijk uitleg geven over dit specifieke onderwerp. Er is nog te weinig aandacht voor naar mijn smaak. Voor diegenen die meer willen lezen, hier een paar boekentips:

christianebeerlandt.nl/.../...

www.bol.com/.../1001004010202376

Ik merk ook dat deze boodschap bijzonder confronteren kan zijn en ervoor zorgt dat mensen eerst in de weerstand schieten. Immers werpt deze wetenschap een mens terug op het zelf verantwoordelijkheid nemen voor alles waar we mee te maken krijgen en het is niet makkelijk precies uit te vinden waar welke klacht op duidt.

Zou je via de beheerders van Bovendien.com contact met me willen opnemen?


@ Aan de Redactie,
Graag wil ik in contact komen met Lilian maar mij lukt het niet om u te bereiken!
U mag mijn email adres aan Lilian door geven als u wilt.

met vriendelijke groet Raymond Wijers
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Diana 02-11-2013 03:44
Lilian, precies zo zie ik het ook; eigen verantwoording oftewel autonomie. Dat is de les waar ik mee bezig ben; autonomie. Misschien kan/mag ik later nog uitgebreider reageren.

De reden waarom ik graag karma voor nu even er buiten wilde laten is niet dat ik er niet in geloof, maar voor mij persoonlijk is het essentieel om in het hier en nu te blijven.

Het hier en nu beslaat de dag van mijn geboorte tot nu. Dit leven een keer zo ver als mogelijk in kaart gebracht ( patronen herkend en erkend, lessen geleerd) is er daarnaast de mogelijkheid om verder te kijken.

Groet Diana
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Lilian R. 01-11-2013 22:48
Diana zei:

In de reactie die ik vanochtend op Elias laatste artikel schreef, vervolgens niet plaatste schreef ik onder ander dat de mens uit 3 punten bestaat die met elkaar verbonden zijn; geest, lichaam, sociale omgeving. Is het een uit balans volgt op zijn minst of geest of lichaam of beiden.

Voorbeeld; als je als persoon in goede doen van geest en lichaam bent er gebeurt vervolgens een vreselijk iets en dat plotseling, waardoor je vluchten moet en waardoor je op lichamelijk gebied schade kunt oplopen en/of dat geestelijk enorm op je drukt. Dan is je omgeving de trigger die een ketting reactie geeft op lichaam en/of psyche.

Echter gaat ieder mens weer anders om met de gevolgen op de voor mij dus drie pijlers, uitgelokt door een ziekte en/of situatie in zijn leven.


Diana, ik wil graag nog iets toevoegen aan mijn vorige reactie, die vond ik niet compleet, dus ik heb gekeken waarom dat was. De zinnen die mij raken heb ik in jouw reactie laten staan (en we laten karma inderdaad even voor wat het is) en wil er graag wat dieper op in gaan.

De drie pijlers waar je naar verwijst: lichaam, geest en invloed van buitenaf. Hoe ik er naar kijk, zijn we als mens geconditioneerd om factoren buiten ons zelf aan te wijzen als oorzaak. Dat staat haaks op eigen verantwoordelijkheid nemen. Natuurlijk hebben we te maken met omstandigheden van buitenaf. Als je het gevoel hebt dat je moet zorgen dat je weg bent, geef daar dan ook gehoor aan. Het is instinct, overlevingsdrang, intuitie. Het hoort bij het hebben van een fysiek lijf waar je voor wil zorgen dat het niks overkomt.

Het uit balans raken is een ander verhaal. We anticiperen op invloeden van buitenaf, maar of het zodanig blijft hangen dat het je uit balans haalt, is iets waar we zelf invloed op hebben. Ik heb een arts ooit tegen me horen zeggen: "Jij kunt de deur niet achter je dicht doen als je naar huis gaat." Hij bedoelde dat ik mijn werk mee naar huis nam. De zorgen voor alles op de werkvloer, droeg ik in gedachten mee naar huis en piekerde erover totdat ik weer naar mijn werk ging. Dat gepieker resulteerde in een fikse spierontsteking, wat me uiteindelijk ook het advies heeft opgeleverd een baan te zoeken in een andere tak van 'sport'.

Wat ik nu weet, had het niks met het werk te maken, maar alles met hoe ik met de situaties op het werk omging. De omgeving was de trigger, de les. Hoe ik er mee omging, was het resultaat en of ik de les had begrepen. Omdat ik er niet goed mee omging, bleef de situatie aan me knagen, energetische spanning die zich opbouwde en uiteindelijk zorgde voor die spierontsteking. In latere werksituaties heb ik vergelijkbare "lessen" gehad, totdat ik het patroon herkende.

Dus je hebt gelijk: de 3e pijler is de omgeving/personen, maar enkel als aanbieder van onze les. Hoe we met die les omgaan en hoe zich dat uit in onze energiehuishouding, da's onze eigen verantwoordelijkheid. Het heeft lang geduurd voordat ik het zo kon accepteren. De reden waarom ik dit accepteer is dat ik heb ervaren dat je alleen jezelf kan veranderen, niet je omgeving en ook niet de mensen om je heen. De keuze is dan simpel: blijf ik me ergeren aan het ontbreken van invloed op alles en iedereen om me heen, of accepteer ik dat ik me beperk tot verantwoordelijkheid voor mezelf en de dingen die ik doe. En geloof me, daar hebben we onze handjes vol aan :)

Fijn dat je op deze manier inhoudelijk reageert, want dat houd mij ook scherp om aanvullingen te geven op het artikel.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Lilian R. 01-11-2013 21:48
Marcb zei:
Lilian R. zei:
Marcb zei:
Beste Lilian,

Bedankt voor het stuk. Ik ga het later nog een keer lezen om het op me in te laten werken. Het heeft mijn intresse omdat ik stevig in het "lappenmandje" zit. Ook deze keer kom ik er wel goed uit, maar de geest "moet" het doen. Dat is een belofte...


Sterkte Marc en beterschap. Mocht je meer willen weten, schroom niet om contact op te nemen.


Dank je wel...
Heb je stuk zojuist voor de tweede keer gelezen. Begrijp niet dat het stuk zoveel negatieve gevoelens en gedachten bij me oproepen. Je stuk is helder en duidelijke geschreven en zeker (voor mij) zeer herkenbaar. Misschien is het juist wel de herkenning. Heb in ieder geval iets om dieper in m'n liefde te gaan en de stilte nog maar eens op te zoeken....

Nogmaals dank!


Beste Marc, neem vooral je tijd om dit te laten bezinken. Ik ben erg blij dat je er in ieder geval naar durft te kijken en het klopt wat je zegt: de herkenning, de spiegel die ons voorgehouden wordt is erg confronterend.

Toen ik dit zo'n 6 jaar geleden zelf voor het eerst las, gingen bij mij acuut de hakken in het zand. Ik werd defensief van alleen al de suggestie dat ik in een slachtofferrol zou zitten (ik was de vechter bij uitstek, maar nam alles nogal snel persoonlijk), laat staan dat ik zelf verantwoordelijk zou zijn voor alles wat me tot dan toe was overkomen. Zo voelde dat 6 jaar geleden, dus neem de tijd om dit te laten bezinken en te ontdekken wat er jou precies triggert.

De boeken die ik hieronder in de reacties vermeld heb, vind ik een stuk toegankelijker dan de harde (naar mijn smaak soms verwijtende) toon van Dethlefsen en Dahlke. Een ander goed boek met een meer verhalende vorm vind ik "De helende reis" van Brandon Bays. Ze schrijft over het proces van zelfheling waar ze doorheen gaat, het proces van vallen en opstaan, doorzetten en steeds weer de kracht in jezelf hervinden.

Tot gauw en fijn weekend.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Raymond 01-11-2013 21:42
Lilian R. zei:
@Raymond

Dank voor je reactie.
Er zijn inderdaad meer boeken die heel toegankelijk uitleg geven over dit specifieke onderwerp. Er is nog te weinig aandacht voor naar mijn smaak. Voor diegenen die meer willen lezen, hier een paar boekentips:

christianebeerlandt.nl/.../...

www.bol.com/.../1001004010202376

Ik merk ook dat deze boodschap bijzonder confronteren kan zijn en ervoor zorgt dat mensen eerst in de weerstand schieten. Immers werpt deze wetenschap een mens terug op het zelf verantwoordelijkheid nemen voor alles waar we mee te maken krijgen en het is niet makkelijk precies uit te vinden waar welke klacht op duidt.

Zou je via de beheerders van Bovendien.com contact met me willen opnemen?

@ Hoi Lilian,
Ik maak graag gebruik van je aanbod om contact op te nemen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Marcb 01-11-2013 20:11
Lilian R. zei:
Marcb zei:
Beste Lilian,

Bedankt voor het stuk. Ik ga het later nog een keer lezen om het op me in te laten werken. Het heeft mijn intresse omdat ik stevig in het "lappenmandje" zit. Ook deze keer kom ik er wel goed uit, maar de geest "moet" het doen. Dat is een belofte...


Sterkte Marc en beterschap. Mocht je meer willen weten, schroom niet om contact op te nemen.


Dank je wel...
Heb je stuk zojuist voor de tweede keer gelezen. Begrijp niet dat het stuk zoveel negatieve gevoelens en gedachten bij me oproepen. Je stuk is helder en duidelijke geschreven en zeker (voor mij) zeer herkenbaar. Misschien is het juist wel de herkenning. Heb in ieder geval iets om dieper in m'n liefde te gaan en de stilte nog maar eens op te zoeken....

Nogmaals dank!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Lilian R. 01-11-2013 17:46
Dank voor je reactie, Diana. Het is altijd fijn om te zien dat de informatie die we via Bovendien delen, ook voor de lezers van waarde zijn. Op welke manier dan ook.

De reden dat ik hier reacties via Bovendien.com wil laten lopen, is omdat met dit onderwerp je al gauw aan hele persoonlijke details raakt die niet iedereen publiekelijk wil delen. De vragen komen via Martien of Nexus naar mij toe en ik zal ze zelf via de email beantwoorden, dus buiten de website om. Mocht het nodig zijn, is dat altijd een optie.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Diana 01-11-2013 15:21
Lilian, hartelijk dank voor dit artikel, ben het er helemaal mee eens op een voor mij essentieel punt; De oorzaak van het uit balans geraken is divers en heeft vrij weinig te maken met invloeden van buitenaf.

in de reactie die ik vanochtend op Elias laatste artikel schreef, vervolgens niet plaatste schreef ik onder ander dat de mens uit 3 punten bestaat die met elkaar verbonden zijn; geest, lichaam, sociale omgeving. Is het een uit balans volgt op zijn minst of geest of lichaam of beiden.

Voorbeeld; als je als persoon in goede doen van geest en lichaam bent er gebeurt vervolgens een vreselijk iets en dat plotseling, waardoor je vluchten moet en waardoor je op lichamelijk gebied schade kunt oplopen en/of dat geestelijk enorm op je drukt. Dan is je omgeving de trigger die een ketting reactie geeft op lichaam en/of psyche.

Ik zou bij dit graag even karma erbuiten laten, waarmee ik bedoel; karma is de schuld dat je op dit moment hier en nu bent en daarom gebeuren je die zaken.

Echter gaat ieder mens weer anders om met de gevolgen op de voor mij dus drie pijlers, uitgelokt door een ziekte en/of situatie in zijn leven. Waardoor in het onderstaande uit je artikel ook weer een waarheid schuilt.

Met andere woorden: Wij zijn niet het slachtoffer van een ziekte, maar de oorzaak ervan.

Want zelfs lang voor bv oorlogstijd waren/zijn mensen die zo sensitief zijn dat ze op tijd weg gaan. Waarmee ik echter pertinent niet wil zeggen dat mensen die niet zo sensitief zijn zelf schuld zijn. Want immers ook die mensen die op tijd vluchten, kunnen door wat er gaande is in hun voormalige woonplaats/land op afstand geestelijk in het gedrang komen.

Verder nog dank dat men reacties naar Martien of Nexus kan sturen.

Groet Diana
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Lilian R. 01-11-2013 13:37
Marcb zei:
Beste Lilian,

Bedankt voor het stuk. Ik ga het later nog een keer lezen om het op me in te laten werken. Het heeft mijn intresse omdat ik stevig in het "lappenmandje" zit. Ook deze keer kom ik er wel goed uit, maar de geest "moet" het doen. Dat is een belofte...


Sterkte Marc en beterschap. Mocht je meer willen weten, schroom niet om contact op te nemen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Marcb 01-11-2013 13:31
Beste Lilian,

Bedankt voor het stuk. Ik ga het later nog een keer lezen om het op me in te laten werken. Het heeft mijn intresse omdat ik stevig in het "lappenmandje" zit. Ook deze keer kom ik er wel goed uit, maar de geest "moet" het doen. Dat is een belofte...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Lilian R. 01-11-2013 13:19
@Raymond

Dank voor je reactie.
Er zijn inderdaad meer boeken die heel toegankelijk uitleg geven over dit specifieke onderwerp. Er is nog te weinig aandacht voor naar mijn smaak. Voor diegenen die meer willen lezen, hier een paar boekentips:

christianebeerlandt.nl/.../...

www.bol.com/.../1001004010202376

Ik merk ook dat deze boodschap bijzonder confronteren kan zijn en ervoor zorgt dat mensen eerst in de weerstand schieten. Immers werpt deze wetenschap een mens terug op het zelf verantwoordelijkheid nemen voor alles waar we mee te maken krijgen en het is niet makkelijk precies uit te vinden waar welke klacht op duidt.

Zou je via de beheerders van Bovendien.com contact met me willen opnemen?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Raymond 01-11-2013 12:55
Ik kan mezelf heel goed vinden in bovenstaande verhaal en ben zeker van mening en natuurlijk door eigen ervaring dat alle ziektes een psychologische oorsprong hebben. Ook een mooie aanvulling hierop is het boek van Christiane Beerlandt , De sleutel tot zelf-bevrijding, dit was voor mij een van de Eye openers waarin ik alles binnen mezelf ging zoeken en nadat ik mezelf had leren kennen en doorgronden. Ben ik samen met mijn vrouw een bewustzijnspraktijk begonnen die geheel in het teken staat van de psychologische oorsprong en energetische kant van de mens.

Wij zien dat onze gehele innerlijke belevingswereld word weerspiegeld in de buitenwereld , en zo kunnen we elke dag alle dualiteiten die zich voor doen , liefdevol in Balance brengen door het te beleven te herkennen en het te omarmen.
Want alles mag er zijn en heeft bestaansrecht, hierop heb ik een mooie spreuk die ik ooit tegen kwam:
De essentie van het leven is dat liefde alles is en alles liefde is. Dat wil zeggen dat liefde datgene is waar de wereld om draait. Zelfs de meest onlogische en onbegrijpelijke acties van mensen hebben het zoeken naar liefde als drijfveer.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen