verkrachting keulenDoor de gebeurtenissen in Keulen en andere Duitse steden is het tijd om het vluchtelingenvraagstuk eens heel helder te bekijken maar ook om duidelijke grenzen te trekken.

Wat we de laatste tijd van overheidswege hier en daar hebben kunnen constateren is dat weg zien niets oplost. Wat er gebeurd is moet dienen om een levendige discussie opgang te brengen hoe het nu verder moet. Het is duidelijk dat nieuwkomers heel duidelijke grenzen moeten worden getoond wat hier wel en niet kan. De regels van een land, van een cultuur, moeten zonder meer worden gerespecteerd en ieder die niet bereid is om zich daaraan te houden moet het land maar meteen verlaten. Dit is zowel in het belang voor de bewoners van het gastland als ook voor het individu dat zich alleen op zijn eigen regels beroept.

Door een glashelder beleid is het ieder duidelijk dat misdaden niet worden getolereerd en dat daar een onmiddellijke consequentie uit volgt. Zo wordt de eigen bevolking beschermd en worden deze mensen mogelijk nog wat respect bijgebracht voor andere normen en waarden dan hun eigen voorstellingen van het leven.

Natuurlijk hebben we het hier over kleine minderheden, die toch groot opzien baren. Verreweg de meest vluchtelingen zijn bereid om hun leven en dat van hun kinderen te wagen op een gevaarlijke vluchtroute om geweld en dood in oorlogsgebieden te ontsnappen. Ik moet hier weer denken aan de vele heldhaftige Nederlanders die tijdens de laatste wereldoorlog Joden in huis verstopten en daarbij uit pure menselijkheid hun eigen leven in de waagschaal hebben gelegd.

Ook in oude culturen werden mensen uit de gemeenschap gestoten die misdaden pleegden. Dergelijke ongeschreven wetten hebben altijd perfect gewerkt om een gemeenschap te beschermen. Daarom is het ook logisch dat mensen, die zich niet aan onze regels houden hier niets te zoeken hebben.

In de Nieuwe Tijd hebben wij als gemeenschap hier ook nieuwe regels nodig. Dat corrupte politici en een kaste van graaiers hier nog steeds de vrije hand hebben is net zo ongehoord als de aanvallen op de vrouwen in Duitsland. Ook hier wordt het tijd dat daar een open discussie over wordt gevoerd en wel in alle media.

De misdadigers onder de vluchtelingen hebben geleerd te vechten en zijn gewoon om zonder meer te nemen wat hun aanstaat. Ze hebben de moraliteit die elke ziel eigen is compleet uit het oog verloren.

Natuurlijk is het zo dat als iemand werkelijk honger lijdt, deze mens eerder bereid is om zekere grenzen te overschrijden, dan in normale omstandigheden het geval zou zijn. En daar heeft het Westen en hebben ook de Europese landen in het verleden te weinig aan gedaan om het hongervraagstuk in de wereld op te lossen. Was dat wel gebeurd, dan zouden we nu niet met massa’s vluchtelingen worden geconfronteerd.

De ziel van elke mens heeft een heel specifieke moraliteit. Als eerste punt zou ik kunnen noemen om nooit iemand anders te kwetsen, niet in woorden, noch in daden. Dat betekent dat we een ander accepteren zoals hij of zij is en we dus niet trachten de ander te veranderen.

Op de tweede plaats kunnen we het respect voor andermans eigendom stellen. Het staat ieder vrij om te vragen als er dringend iets nodig is.Wordt er gestolen dan ontstaat karma dat de dief op zekere dag weer terug op zijn bord krijgt. Zo werkt de wet van oorzaak en gevolg.

De moraliteit van de ziel staat boven alle regels die regeringen kunnen maken. En als men zich niet wenst te onderwerpen aan dat wat tegen de borst stuit, dan kan men trachten de regels te veranderen of eventueel vertrekken. Ook uit het geboorteland.

Wat voor een bepaald mens de juiste stap is, kan het verstand niet bepalen. Dat kan enkel de ziel. Voor de een is de opdracht zich geweldloos in te zetten om positieve veranderingen tot stand te brengen terwijl de ander juist moet vertrekken omdat elders een nieuwe opdracht wacht. En hier zijn we weer bij het punt hoe belangrijk het is om een goed contact met de ziel op te bouwen door elke dag de tijd te nemen om te mediteren. Twintig minuten tot een halfuur is perfect. En leven we naar de impulsen van de ziel, dan zijn we vanzelf gelukkig en in harmonie met het leven en alles wat is.

http://www.elias-medium.info/NL/

 

Reacties   

# Caesar Lion Cachet 18-01-2016 14:34
LS...
Draco Soros kon geen 3e Wereldoorlog veroorzaken omdat Putin het niet toelaat. Daarom heeft Soros de mensenbom losgelaten op Europa. Kompleet met handleidingen over hoe Europa te destabiliseren. Vluchtelingen toelaten: NEE en NOOIT ! Wel menswaardige tijdelijke opvang en daarna TERUG naar land van herkomst. Merlkel is een nazaat van Hitler en ook een trekpop van de Rothschild Khazaren Maffia / Jezuïten / Zionisen / Vrijmetselaars en het Satanistische Vaticaan... Hitler had zijn operatie Barbarossa en Merkel bedriegt Duitsland met " Wir schaffen Es "
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# ixie 13-01-2016 09:38
Citaat:
Stap uit de karma-valkuil Als lichtwezen kan je de ketens van karma verbreken door 'jouw' karma niet te accepteren. Demonen hadden toch al geen excuus nodig om er gewoon lekker op los te leven maar een lichtwezen die verantwoording neemt voor zichzelf begrijpt wat dit betekent: Je laat je niet leiden door opgelegd of 'opgelopen' karma. Je doet steeds wat je hart of je ware essentie je ingeeft.
www.ascensie.nl/astralevallen7.htm
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# ixie 13-01-2016 09:26
Citaat:
Uit: Amitakh over Jezus, de Essenen en Gnosticsme Karma wordt gepresenteerd als een rechtvaarige wet van oorzaak en gevolg. Helaas zit het anders. Karma bestaat, maar het is geen rechtvaardig systeem. Karma is ontworpen door het Duister. Weinig mensen weten of vermoeden dit. De wetten van karma zijn wetten waar iedereen aan onderworpen is die incarneert in deze Virtuele Werkelijkheid. De ware God van het Licht heeft nooit een dergelijk systeem opgelegd, niet hier en ook niet ergens anders.
www.ascensie.nl/astralevallen7.htm
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# ixie 13-01-2016 09:19
www.ascensie.nl/spiegels.htm

Citaat:
New Agers gebruiken de spiegelmetafoor regelmatig om lichtwezens op het verkeerde been te zetten. Door bewust te worden van deze zoveelste manipulatie met woorden kan je inzicht krijgen in de onderliggende programmeringen. En dat kan jouw spirituele verdediging versterken.
Citaat:
Dit is een walgelijk, harteloos stelsel van demonische gedachtevormen, maar wel één die een hele hoop bewustzijn in deze Virtuele Werkelijkheid gegijzeld en geboeid houdt. De zogeheten rechtvaardige schepper zou zijn onderdanen de kans bieden hun slechte karma op te lossen, maar dan moet men niet weglopen voor zijn levenslessen, bereid zijn om de eigen schaduw te herkennen en hard te werken. Wie zijn kop in het zand steekt krijgt het hard te verduren of blijft in evolutionair opzicht vast zitten.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# ixie 13-01-2016 09:11
Aan de andere kant kan een echt lichtwezen zich nooit vol overgave wijden aan een duistere zaak.
Citaat:
Echte lichtwezens die weer gevoed worden door het echte licht beginnen zichzelf te zuiveren
en van hun duistere programmeringen te ontdoen,
terwijl duistere wezens die gevoed worden door het duister steeds corrupter worden.
In deze tijden zullen wezens van beide kanten uiteindelijk gaan begrijpen aan welke kant ze staan.
www.ascensie.nl/scheiding.htm
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# DELO 10-01-2016 15:10
Rechtstaat wat nou als er "Recht Staat"

Geweldmonopoly, onschendbaarheid uitvindingen van onze zelfbenoemde machthebbers vragen om een gebalanceerd passend antwoord.

De Bron c(ode), de kosmische gouden regel, natural law = spiritual law behoeft niet uitgevonden te worden maar is onlosmakelijk deel van de Kosmos, instru(ment) voor de balance of power i.p.v. de gebruikelijke monetaire moon cult balance

The True Meaning And Purpose Of The 2nd Amendment.
Great “Peace of Work” by Mark Passio
www.youtube.com/watch?v=diz-8FzHOLM
Natural Law - The REAL Law Of Attraction & How To Apply It In Your Life www.whatonearthishappening.com/videos
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Hollander 09-01-2016 13:18
Er zijn vorig jaar 54.000 asielaanvragen geweest. Het is al veel teveel en van mij mogen de grenzen dicht. Genoeg is genoeg. Laat Saoedi Arabie maar eens wat doen en die steenrijke Golfstaten.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 13-01-2016 11:34
Deze vloedgolf, van meestal abalfabeten, met heel weinig respect voor onze waarden, als dit niet wordt terug gedraaid betekend dat de ondergang van Europa zo als wij het gekend hebben, willen wij dat de autenthieke inwoners, ik geloof het niet, deze mensen behoren niet onder ons te leven, zij behoren een menswaardig bestaan te hebben, en op te bouwen in hun eigen woon gebieden, en daarbij moeten wij ze helpen, maar wat wij willen en denken, is zo verschillend van wat onze leiders willen en denken, dit houd dus in dat we andere leiders moeten kiezen, die uitvoeren wat wij het volk van Europa wil !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Jos 13-01-2016 11:40
dit houd dus in dat we andere leiders moeten kiezen,

klopt Jenne, en die leider ben je zelf, om te voorkomen dat men een lijder wordt.

Stay Human,

Jos.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Johan 09-01-2016 13:16
Bij onder andere de innuit werden de psychopaten (personen die achter bleven bij de jacht en misbruik maakten van de situatie) meegenomen met een volgende jacht, deze werd vastgebonden en op een ijsschots gezet of in een kayak, weggeduwd en achtergelaten. Zo blijft de genenpoel zuiver.

In onze maatschappij wordt tegen psychopaten opgekeken en verheerlijkt.

Zo kan het verkeren dat de mindset van onze maatschappij totaal verwrongen is.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 13-01-2016 11:26
Mijn grootvader vertelde, of liever gezegt heeft het opgeschreven in zijn schoolschriften, dat bij de geboorte in een gemeenschap, de dorps ouderen kwamen kijken, en keurde het nieuw geboren mensje, op afwijkingen, bij grote afwijkingen, werd het kindje in de sneeuw gelegt, en anders verdronken, er was geen plaats voor mensen, die geestelijk of lichamelijk invalide waren, er slipten er wel door natuurlijk, en sommige bijzondere mensen, werden op handen gedragen, het is nu iets anders, andere tijden, andere zeden.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Jos 10-01-2016 01:39
Vandaar dat er bijna geen Innuit meer over zijn............

Stay Human,

Jos.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen