ovcse headerOm de wilde verhalen het hoofd te kunnen bieden over de rol van Putin’s Rusland in het conflict in de Oekraïne, biedt Putin de OVSE aan grensposten aan de grens tussen Rusland en de Oekraïne te bemannen als de wapenstilstand verlengd en bewaakt wordt. Als dat geen fantastische voorzet is?

 

Maar de OVSE heeft al laten weten dat ze geen behoefte heeft aan het bewaken van grensposten in verband met gevaar. Persoonlijk denk ik dat de ware reden voor de op voorhand afwijzing de volgende is en niets met gevaar te maken heeft. Wanneer de OVSE daadwerkelijk kwartier gaat maken op die grensposten, dan komen leugens van de westerse media boven drijven dat Rusland militairen in dat gebied gestationeerd heeft die de oost Oekraïense bevolking zou helpen in hun strijd tegen een regime waar ze niet voor gekozen hebben. Dat zou heel veel westerse zieltjes, die klakkeloos alles aannemen wat de media vertellen, behoorlijk in de war kunnen maken en zou er zelfs voor kunnen zorgen dat de publieke opinie, die voortdurend in het nadeel van Rusland bespeeld wordt, kan omslaan in het voordeel van Rusland en Putin. Nu, daar heeft de propagandamedia zo hard voor gewerkt, dat gaan ze niet zomaar weggeven.

Voor de mensen die wel ook de andere kant van de medaille willen zien moet dit toch iets duidelijk maken!

In gesprekken met mensen die eigenlijk alleen het nieuws van de gewone media lezen, de MSM ofwel massamedia, merk ik dat veel mensen helemaal niet weten waar Rusland vandaan is moeten komen, welke rol het IMF en Westerse multinationals in Rusland gespeeld hebben tot het aantreden van Vladimir Putin. In het kort komt het er op neer dat Rusland vlak voor het aantreden van Putin, net als zo vele andere landen, in de tang zat van de bankiers van de Rothschilds en hun handlangers binnen organisaties zoals het IMF, Trilaterale commissie, Club va Rome, etc. Het land was volgestopt met onbetaalbare leningen en oer Russische bedrijven werden beetje bij beetje verkwanseld aan de hoogste bieder. Typisch een gevalletje Westerse inmenging want waar het Westen komt helpen, of dat nu militair of financieel is, begint de ellende pas echt goed!

Nu zullen ongetwijfeld weer hordes mensen op hun teentjes getrapt zijn maar ik geef ook enkele voorbeelden. En neen, ik heb het NIET over jouw persoonlijk maar over de mensen die aan de touwtjes trekken!.

Irak, de gemene boosaardige leider Sadam Hoessein moest van het toneel verdwijnen, niet omdat hij met harde hand dicteerde en met het grootste gemak opponenten liet verdwijnen of zijn burgers niet goed behandelde, neen, Sadam moest weg omdat hij het waagde de petrodollar aan de kant te zetten en voorstellen had gedaan om zijn olie in goud te gaan verhandelen. Al tijdens de eerste aanvallen kwamen honderdduizenden burgers om het leven, militairen uit de VS, al dan niet in VS uniform of anders als huurling via Blackwater of andere zogenaamde veiligheidsorganisaties die ingezet werden en nog steeds worden, schoten met scherp op onbewapende burgers op marktplaatsen, mensen werden op gruwelijke wijze gefolterd en een eens mooi land werd totaal naar de mallemoer gebombardeerd.

Zo ook Afghanistan. Aangevallen op gronden die volgens internationaal recht absoluut niet serieus te nemen zijn, Al Qaida zou er getraind hebben of traint er nog steeds en die boze wichten die Taliban genoemd werden moesten volgens het westen het veld ruimen, alles om die onschuldige mensen in Afghanistan te beschermen. Toen werd in alle toonaarden ontkend dat Al Qaida een splintergroepering was van de CIA, opgericht om via via de Russen het leven zuur te kunnen maken die destijds nog in Afghanistan vochten, inmiddels geeft zelfs de CIA dit ronduit toe. Je hoeft zelfs niet eens te wachten op bevestiging van de CIA want de afgelopen jaren heeft iedereen van deze wereld kunnen zien hoe de zogenaamde gematigde rebellen in Syrië van voor en van achter gesponsord werden door de VS en de Westerse handlangers. Sterker nog, Obama heeft zelfs een verzoek neergelegd om maar liefst 500 miljoen dollar vrij te maken om de huurlingen die nog steeds actief zijn in Syrië, te bewapenen en te voorzien van middelen om hun strijd in Syrië nieuw leven in te blazen. In de tussentijd doet Bashar Assad verwoede pogingen zijn land vrij te krijgen van dit vreselijk virus dat het Westen er geplant heeft.

Ook in het Noorden van Irak staat ineens en grote macht te trappelen om Syrië weer binnen te vallen. Met de illustere naam ISIS, Babylonische symboliek, is het voor mij meteen duidelijk waar de oorsprong van deze groep te zoeken is. Jawel hoor, de westerse landen en de VS maar vooral niet vergeten, Israel dat in de tussentijd op basis van allerlei wazige ongecontroleerde meldingen regelmatig luchtaanvallen uitvoert op het Syrische grondgebied. Geen haan die er naar kraait, de pers heeft Syrië immers al veroordeeld, dan mag iedereen er zijn gang gaan. Ook dat is zo’n vreemd gegeven. Er worden vrijwel dagelijks beschuldigingen geuit aan het adres van o.a. Putin, Assad en andere door het westen ongewenste leiders die dan ook steevast dictators genoemd worden, maakt niet uit hoe vaak ze verkiezingen laten uitschrijven, maakt niet uit of er waarnemers bij mochten. De verkiezingen waren immers op voorhand al beslecht schrijven kranten, onderbouwen doen ze het niet en wederhoor toepassen, dat is uit den boze, daarvoor moet je zelf onderzoek doen en dat zijn westerse journalisten niet meer gewend. Zelfs de meest grove leugens worden door de media verkocht als waarheid en als blijkt dat de leugen niet meer te houden is, zoals de leugens over de chemische wapens in Syrië en de aanslagen die Assad hiermee zou hebben uitgevoerd, dan wordt er in het beste geval ergens in een vergeten hoekje van de krant een rectificatie geplaatst, zo klein dat de leugen als waarheid doorgang blijft hebben en de publieke opinie niet gedraaid wordt.

Sla de kranten deze dagen open en je wordt getrakteerd op een feest van Oranje artikelen, het ene nog minder zeggend dan het andere maar het wordt gevreten als zoete koek. Geef ze brood en spelen is nog altijd van toepassing en tijdens deze spelen, zo gaat dit altijd, worden in achterkamertjes maar ook in parlementen in Europa besluiten genomen die het daglicht niet kunnen verdragen. De mensen zijn vol van Oranje en hebben geen boodschap aan slecht nieuws, ze hebben eindelijk weer eens iets te lachen, iets om voor te schreeuwen, hun Oranje, zo wordt het gebracht, verricht wonderen op het Wereldkampioenschap Voetbal van de eveneens in en in corrupte FIFA organisatie waar de pers ook doodstil over blijft. Maar een enkeling die er iets over durft te zeggen zoals onze voetbalkenner Jan Mulder. Terwijl Jan zijn uitspatting heeft zit de rest van de aanwezigen een beetje schaapachtig te lachen en als Jan klaar is wordt het onderwerp snel gewijzigd, nog nalachend over wat Jan toch allemaal in zijn uitspattingen stelt. Die gekke Jan toch…

Ook in Brazilië waar dit voetbalfestijn, dat zou het voor de bevolking moeten zijn, zien wij de sporen van de criminele multinationals en al hun handlangers. Er is geen geld om de armlastige bevolking te helpen maar er zijn wel miljarden om nieuwe stadions te bouwen of oude te verbouwen. Dit ademt op alle lagen corruptie en gebrek aan empathie uit. Hoe kun je een feestje bouwen voor je land als slechts enkelen aan dit feestje mogen deelnemen? Hoe kun je een feest houden terwijl mensen doodgaan van de honger?

Afrika is de laatste jaren steeds populairder geworden bij westerse machten. Het continent stikt van de grondstoffen die gewild zijn bij multinationals en banken, stoffen waarmee ze hun doctrine van economische vooruitgang kunnen blijven voortzetten en dat is te zien ook. Het ene na het andere land wordt volgepropt met westerse militairen die vanzelfsprekend, hoe kan het ook anders, mensen komen beschermen of politie komen opleiden, alles om die landen veiliger te maken. Onbegrijpelijk dat de meeste mensen deze lezing wederom accepteren maar het staat geschreven in de heilige almanak die wij de krant noemen en wordt geroepen door de hoge priesters van de journaals, dan moet het waar zijn want die mensen zijn speciaal geselecteerd om de waarheid en niets dan de waarheid aan ons te vertellen.

Terwijl dit alles zich langzaam maar zeker culmineert in totale chaos…oeps, totale chaos, waar heb ik dat eerder gelezen? Laat onze mooie planeet steeds vaker weten dat het zo niet langer door kan gaan. Je kunt op deze mooie planeet nog maar enkele landen vinden waar je echt kunt leven en deze landen liggen niet in Europa. Is het wellicht opzet dat de chaos alleen maar groter wordt? Waarom beantwoorden onze democratische leiders van het Westen elk conflict met geweld? Waarom moet de hele wereld in de pas lopen van de rijke landen? Hoe kan het dat blijkbaar maar weinig mensen zich die vraag stellen en het dus ook goed vinden dat er in talloze plaatsen op onze wereld mensen vermoord worden voor de grieven van die kleine groep die blijkbaar zo machtig zijn dat niemand ze kan stoppen. Ik meen, wie van de lezers is het eens met al die oorlogen ontstaan door inmenging van Westerse landen? En als je het er mee eens bent, ken je de oorsprong van de conflicten, de andere kant van het verhaal? En als je die niet kent, waarom informeer je jezelf dan net? Je kunt toch niet werkelijk menen dat het Westen altijd goed is en al die anderen altijd slecht?

De oorzaak van al dit geweld en ellende is terug te voeren naar één enkel middel, althans, daarvoor was het ooit bedoeld, geld. Haal het geld weg en je haalt de macht weg, de oorlogen, de ellende, honger, en geweld. Geld is macht. Helaas maar waar. Ik ga hier niet verder over uitweiden omdat dit al zo vaak de revue gepasseerd is. Voor mensen met een beetje kennis van geld is het duidelijk dat ons geldsysteem de spil is van de economie maar ook de spil van alle ellende die deze wereld kent. Geld corrumpeert, geld geeft macht, geld is het belangrijkste werktuig van de donkere kant.

Geld geeft de mogelijkheid anderen onder dreiging van verlies van levenskwaliteit buiten hun vrije wil om zaken op te leggen die ze normaal gesproken niet zouden uitvoeren. Ons systeem wordt door onze leiders geroemd als en goed en eerlijk systeem maar feitelijk is ons systeem niets anders dan de spreekwoordelijke stok achter de deur voor hen die achter de schermen daadwerkelijk aan de touwtjes trekken. Pomp geld in het systeem en je creëert welvaart en een beetje welzijn. Haal geld uit het systeem en je creëert verval, honger en geweld. Dit is geen stelling, dit is een feit!

In werkelijkheid heeft niemand geld nodig om te leven. Om te leven heb je enkel voedsel n water nodig, een beetje liefde van je dierbaren en een dak boven je hoofd. Nu, die mensen die het geldsysteem bedacht hebben en uitvoeren hebben deze elementaire zaken afhankelijk gemaakt van geld warmee ze machtiger zijn dan ooit. Tel daarbij op dat burgers zichzelf niet meer mogen verweren, in Europa werden de bevolkingen van de zogenaamde democratische landen al lang geleden ontwapend. Alleen gezaghebbende mensen zoals politie en militairen mogen nog wapens dragen en gebruiken. Hiermee schiep men een situatie waarin overheden ongestoord zaken konden invoeren die door het volk niet gewenst waren. De reden om alle wapens onder de burgerbevolking weg te nemen was volgens de macht, dat de burgers elkaar te lijf zouden gaan en er wild west taferelen zouden kunnen ontstaan. De ware reden is precies andersom, dat de macht bang was dat burgers de wapens tegen corrupte overheden en instanties zouden inzetten.

Nu zitten wij opgescheept met een macht die machtiger is dan ooit, die de controle heeft over ons nieuws, ons inkomen, ons privé leven, onze kinderen, kortom ons controleert en dicteert van de wieg tot het graf. Mensen die zich tegen dit systeem verzetten worden weg gezet als krankzinnigen of oproerkraaiers, gekken en gevaarlijk voor de samenleving. Maar die gekken, krankzinnigen of hoe je ze ook wilt noemen hebben wat mij betreft een heel belangrijk punt want alleen een samenleving waar de staat de burger vreest is een vrije samenleving, een samenleving daarentegen waar de burger de staat vreest is GEEN VRIJE samenleving!