libor schandaalVandaag heb ik weer met grote verwondering gekeken naar de gelatenheid waarmee de meeste mensen het libor-schandaal langs zich af laten glijden. Zich waarschijnlijk niet beseffende hoe groot de schade is die dit schandaal, bewuste manipulatie, aangebracht is aan de samenleving wereldwijd.

Veel mensen denken ten onrechte dat de libor tarieven niets met hun te maken hebben. Fout, het libor-schandaal heeft met heel veel mensen te maken die vanaf 1991 een hypotheek, lening of spaarrekening hebben gehad of zelfs nog hebben. Op 19 december 2013 schreef Bovendien het volgende hierover.

Het is al lang geen vraag meer of banken de burgers hebben opgelicht, de vraag is nu, hoe groot is de oplichting en hoe zullen overheden banken bestraffen en de gedupeerden hun geld terug krijgen?

Veel mensen menen dat er niets gedaan wordt aan de corruptie bij de banken. Dat is echter niet waar. Wereldwijd worden mensen opgepakt in dit grootste schandaal aller tijden. Waarschijnlijk loopt de Libor-rode draad door het hele westerse banksysteem en kunnen maar weinig banken onschuld aantonen. Van de FED tot de Europese banken, lager personeel en hoger personeel, het systeem blijkt tot op het bot rot en corrupt. Dat weet ook de Amerikaanse senaatskandidaat Elizabeth Waren. Zij windt er geen doekjes omheen.

“Uit de Libor-affaire blijkt dat het bankwezen tot in de kern verrot is. De vraag is nu of het Amerikaanse Congres zal opstaan of dat de banken de Congresleden de mond snoeren,” zei ze. “Pak ze.”

In samenhang met dit schandaal wordt de naam van Timothy Geitner meermalen genoemd. Begin dit jaar liet Bernjamin Fulford via zijn blog weten dat Geitner opgepakt is geweest, verhoord en weer vrijgelaten onder bepaalde voorwaarden. Hij zou gezongen hebben als een vogeltje wist Fulford ons te vertellen. Geitner zelf beweert bij hoog en laag dat hij pas in 2008 kennis kreeg van de rentemanipulatie.

Er zijn onderzoeken gestart naar wat banken en toezichthouders, waaronder de Amerikaanse minister van Financiën Timothy Geithner, wisten over de manipulatie van de rente.

De autoriteiten in New York en Connecticut zijn diepgaande onderzoeken gestart. “Hier moet meer aandacht voor komen,” zei Warren. “Het Libor-schandaal is heel belangrijk omdat er steeds meer bewijs komt dat Barclays niet alleen handelde.”

Libor loopt al 19 jaar!

Voormalig Morgan Stanley-handelaar Douglas Keenan schrijft in de Financial Times dat Libor, de rente die banken elkaar onderling in rekening brengen, al tenminste sinds 1991 voor de grap en persoonlijk gewin wordt gemanipuleerd.

Er werd dus al 17 jaar voor de kredietcrisis gerommeld met de Libor-rente. Maar dat is nog niet alles. Keenan onthult ook dat de verantwoordelijke voor de rente bij Morgan Stanley in die tijd niemand minder was dan Bob Diamond.

Dezelfde Bob Diamond die directeur werd van Barclays en uiteindelijk vertrok omdat zijn bank rommelde met Libor alsof het niets meer was dan het aantrekken van een paar schone sokken.

Onjuiste tarieven

Keenan heeft geen bewijs dat Diamond in 1991 de Libor-rente manipuleerde, maar volgens de oud-handelaar wist iedereen in die tijd dat banken geregeld onjuiste tarieven doorgaven.

Hij kwam erachter dat de tarieven die werden opgegeven door banken niet overeenkwamen met de voorspellingen op basis van de modellen van financiële markten. Elke dag wordt de Libor-rente vastgesteld door een panel van vijftien banken. Dat gaat op basis van een hilarisch systeem waarbij de banken moeten aangeven hoeveel rente ze denken te moeten betalen voor leningen van andere banken. Toezicht is er nauwelijks, de banken worden geacht zich aan een gedragscode te houden.

Op basis van de Libor-rente worden allerlei andere tarieven berekend, zoals die voor hypotheken of spaartegoeden. Het gaat al met al om honderden biljoenen euro’s.

Naïviteit

“Ik sprak hierover met enkele van mijn meer ervaren collega’s,” zei Keenan. “Ze vertelden me dat banken te hoge of te lage tarieven doorgaven om zo meer winst te maken. Mijn collega’s vonden mijn naïviteit lachwekkend.”

Vanaf 2003 nam Tim Geithner het roer over bij de New York Fed. Die organisatie is nauw betrokken bij rentetarieven, waaronder Libor. Medewerkers van de New York Fed praten constant met handelaars op de beursvloer. Je zou verwachten dat ze op een bepaald moment iets opgevangen moeten hebben over de Libor-manipulatie.

Gemak

In 1998 schreef analist Jeremy Berkowitz van de Fed een rapport waarin hij zijn bezorgdheid uitsprak over het gemak waarmee er met Libor gesjoemeld zou kunnen worden. Daarmee was de Fed al tenminste 10 jaar voor de crisis op de hoogte van de mogelijke gevolgen. Toch ontdekte Geithner de Libor-manipulatie naar eigen zeggen pas in 2008, een decennium later.

Hij verzuimde de Britse toezichthouders mede te delen dat Barclays had toegegeven geen ‘eerlijke’ Libor op te geven. Hij luidde de noodklok niet toen bleek dat Libor mogelijk onnauwkeurig was. Hij waarschuwde Amerikaanse banken niet te stoppen met de Libor-fraude. Uiteindelijk kan dat de belastingbetaler miljoenen, wellicht zelfs miljarden euro’s hebben gekost.

Amerikaanse congres

In het Amerikaanse huis van afgevaardigden is dankzij senator en presidentskandidaat Ron Paul, een wet aangenomen die het mogelijk maakt de FED grondig te onderzoeken. De FED is al jarenlang een doorn in het oog van Ron Paul. Hij stoort zich vooral aan het gegeven dat de FED geld uit het niets creëert en vervolgens tegen gigantische rentes uitleent aan o.a. de Amerikaanse overheid maar ook aan Europese banken die tijdens de crisis gretig gebruik gemaakt hebben van dit corrupte orgaan. Dat deze wet door het huis van afgevaardigden kwam is op zich al een wonder maar er moet nog 1 horde genomen worden, de senaat moet ook akkoord gaan en of dat gaat gebeuren is nog maar zeer de vraag. Het Liborschandaal draagt in elk geval bij om deze wet ook in de senaat goed te keuren, de politici kunnen het zich in mijn ogen nu niet permitteren deze wet niet aan te nemen nu de omvang van dit schandaal pas duidelijk begint te worden.

Ook Nederlandse banken hebben misbruik gemaakt van de oplichtingdollars, vooralsnog is alleen de Rabobank ermee in verband gebracht maar waarschijnlijk is dit slechts het topje van de ijsberg. Wat wel meteen weer opvalt is dat slechts enkele medewerkers ontslagen worden en alle schuld in de schoenen geschoven krijgen, de top is natuurlijk niet aansprakelijk.

Natuurlijk koppen de autoriteiten, dat de banken gepaste boetes krijgen opgelegd maar hoe de banken de opgelichte burgers gaan vergoeden, daar is nog niets over bekend. De oplichtingpraktijken duren al zeker 19 jaar, per hypotheekovereenkomst kan dit in de duizenden euro’s lopen, dat kunnen ze nooit betalen. Ik mag hopen dat overheden deze banken dan ook met veel machtsvertoon laat omvallen.

Liborgate in tien vragen (en antwoorden)

Tot het Barclays-schandaal was ‘Libor’ een woord dat bijna alleen door de financiële profs werd gebruikt. Ooit gold dat ook voor ‘sub-prime’ en de beruchte ‘credit-default-swap’. Tijd om de Libor in tien vragen en antwoorden uit te leggen, want bijna alle kredieten hebben er op de een of andere manier wel iets mee te maken.

1. Wat is Libor eigenlijk?

In jargon de interbancaire rente. Libor, staat voor ‘London Interbank Offered Rate’. Dit is het rentetarief dat banken elkaar berekenen voor het lenen van geld in tien valutasoorten en vijftien verschillende termijnen, variërend van een jaar tot de rente voor het lenen van geld voor een dag. De banken geven deze rentestanden dagelijks om 11 uur door aan Thomson Reuters. Zij strepen de hoogste en laagste rentes weg en komen dan met een gemiddelde. Reuters doet dit 150 keer en om 12 uur publiceert de British Banking Association (BBA) de definitieve Libor voor die dag.
De Euribor, Euro Interbank Offered Rate, wordt op bijna dezelfde wijze berekend door de gemiddelde rente van 57 Europese banken te nemen.

2. Waarom lenen banken geld van elkaar?

Banken lenen elkaar geld omdat soms de een, dan weer de ander meer geld ziet uitstromen dan dat er binnenkomt (of andersom). Stel dat bij bank A 2 miljoen meer wordt opgenomen dan gestort, dan komt de bank die dag geld tekort. Om dit tekort aan te vullen, leent bank A dit bij bank B. Bank B verdient hier geld op en bank A moet hiervoor betalen. Maar een dag later kan precies het tegenovergestelde het geval zijn.

3. Waarom zou een bank met Libor willen rommelen?

Veel belegging zijn geprijsd op Libor of met een opslag bovenop Libor. Handelaren van de bank kunnen zo geprofiteerd hebben van een hogere of lagere rente, of een groter verschil tussen termijncontracten, de “spread”. Volgens de Britse toezichthouder Financial Services Authority (FSA) hebben handelaren de Libor zo gebruikt dat zij ervan profiteerden als contracten in de portfolio afliepen (expireerden) of omgezet moesten worden naar nieuwe termijncontracten (doorrollen).

Tijdens de crisis in 2008 werd de Libor gezien als een graadmeter of een bank nog wel aan financiering kon komen. Barclays werd in de media veelvuldig genoemd als partij die liquiditeitsproblemen zou hebben. Deze slechte publiciteit zou tot in de top van de bank tot grote zorgen hebben geleid, aldus de FSA.

FSA: “De zorgen van het senior management resulteerden in instructies door de leidinggevende laag eronder om het aantal inzendingen over de Libor te verminderen om slecht nieuws in de media te vermijden. Waar de instructies zijn oorsprong hebben is onduidelijk.”

4. Wat is hier verkeerd aan?

Dat hangt af van de interbancaire rente. Derivatenhandelaren van Barclays en iedere andere bank gaan de markt voor rente-swaps in als tegenpartij voor klanten. Swaps zijn derivaten waarbij een partij een bepaalde kasstroom of risico wisselt tegen dat van een andere partij. De betalingen hierop zijn gebaseerd op Libor of Euribor. Handelaren van Barclays (en iedere andere bank) boeken met het handelen in deze derivaten winst of verlies, afhankelijk van de beweging van deze rente. De FSA zegt in het onderzoek dat handelaren van Barclays bijvoorbeeld hebben geprofiteerd van het verschil tussen de driemaands- en zesmaands -Euribor toen deze spread heel klein was.

5. Hoe raakt Liborgate de gemiddelde consument?

Libor is de basis van een heel scala aan financiële producten. Van derivaten tot aan de hypotheek. Als de Libor opwaarts is gemanipuleerd kan dit voor mensen met een variabele hypotheekrente flink schelen. In het omgekeerde geval zou er minder betaald moeten worden en zijn de beleggers de klos. Het is echter moeilijk te bewijzen of het grote publiek financiële schade heeft geleden, ook al lijkt het vanzelfsprekend dat handelaren in eigen voordeel hebben gehandeld en daarbij iedereen hebben benadeeld.

6. Zijn de Amerikaanse beursautoriteiten betrokken?

Jazeker. De Amerikaansetoezichthouder Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft laten weten dat de Libor over de hele wereld wordt gezien als een basisrente, ook in de VS. De CFTC stelt daarom dat er sprake is van “ernstig onrechtmatig gedrag”.

CFTC: “Het Amerikaanse publiek en onze markten zijn gebouwd op de integriteit van een belangrijk instrument als de Libor en Euribor. Zij vormen de basis van honderden biljoenen dollars aan transacties in elke uithoek van de wereld.”

7. Is er alleen gerommeld in Londen?

De Amerikaanse CFTC zegt dat handelaren van Barclays in Londen, New York en Tokio aan degene die verantwoordelijk waren voor de Libor hebben gevraagd rentestanden door te geven die goed voor de posities van de handelaren waren.

8. Doet alleen Barclays dit?

De Libor wordt niet samengesteld door een bank. Het zou kunnen dat er meer lijken uit de kast komen, want de FSA zoekt verder. In het rapport over Libor-gate geeft de toezichthouder een sterk signaal af naar andere banken: “De FSA gaat door met significant grensoverschrijdend onderzoek op dit gebied. De maatregelen die wij hebben genomen tegen Barclays laten er geen twijfel over bestaan dat dit soort falen ernstige gevolgen heeft.”

Voormalige handelaren spreken van een wijdverspreide cultuur om verzoeken van klanten om de rente aan te passen worden te honorereb. Tan Chi Min, een voormalig handelaar die de Royal Bank of Scotland (RBS) aanklaagt wegens onrechtmatig ontslag, zei in maart van dit jaar dat het onder handelaren van RBS “zeer gebruikelijk” is om met de Libor te knoeien. Volgens sommige media zouden nu zo’n twintig banken worden onderzocht.

9. Wordt er nog iemand gearresteerd?

Verschillende media suggereren dat er al mensen zijn aangehouden, maar vooralsnog zijn er geen details. (Inmiddels weerlegd met duidelijke link in artikel.)

10. Zijn er alternatieven voor de Libor of Euribor?

Nee, eigenlijk niet. De BBA wil de Briste overheid daarom vragen om de regulatie en toezicht op de Libor nader te bekijken. In maart van dit jaar kondigde de BBA aan de manier waarop de Libor wordt samengesteld te herzien en zei daarnaast ook veel strengere eisen te willen stellen.

Al met al sluit deze informatie weer duidelijk aan op deze tijd van overgang. Dat de MSM hier nauwelijks aandacht aan besteedt en doet alsof het een alledaags akkefietje is, dat moge duidelijk zijn. Ze doen er alles aan om hun broodheren uit de wind te houden. Alleen het onvermijdelijke wordt gepubliceerd. Maar hoe lang nog kan de gekochte media dit spelletje van feiten verdraaien, halve waarheden en grove leugens blijven verkopen. Mede door websites zoals de onze krijgen mensen steeds meer informatie die ze moeten missen in de mainstream. Mainstream wacht net als de financiële wereld op de genadeklap. Ik denk dat ze niet meer zo lang hoeven te wachten.

Als je denkt dat dit de laatste keer zal zijn dat banken klanten oplichten, denk dan nog maar eens. Wereldwijd hebben banken hier extra geld aan verdiend en ik praat dan niet over een paar miljoen, het spel liep al vanaf 1991. Wij praten hier over bedragen die in getallen nauwelijks nog uit te drukken zijn. De Rabobank als voorbeeld schikte met een bedragje van 774 miljoen euro. Ze hebben echter vele miljarden winst hiermee gemaakt. Dus wat denken jullie heeft de Rabobank geleerd? Precies, misdaad loont!

Dat onze westerse overheden en juridische systemen nauw verweven zijn met de bankiers wereldwijd blijkt nu eens temeer. De bank wordt niet vervolgd en men probeert de schuld in de schoenen te schuiven van enkele “corrupte” medewerkers. Ook de overheden grijpen niet in, spreken er schande van maar ondernemen niets. Banken die enkele jaren geleden nog geholpen werden met jouw en mijn belastingcenten omdat ze to big to fail zijn volgens onze politieke systemen blijken nu ook to richt o jail.

Ik had gehoopt dat iedereen met een hypotheek, spaarrekening of een simpele lening de straat op zou trekken om een schadevergoeding te eisen. Helaas is dat utopisch denken. Niemand, geen bankier, niemand is veroordeeld, opgepakt of gevangen gezet, onteigend of wat dan ook.

Probeert u eens de staat of een bank voor een paar centen pootje te lichten, al is het maar voor een paar honderd of duizend euro, ik garandeer u dat u leven totaal geruïneerd zal worden, u belandt in de goot!

Lees ook;

Klokkenluider Wereldbank, tenminste 60 centrale banken zijn criminele instituten! UPDATE inclusief documenten!

De Elite ontmaskerd!Grootste witwasoperatie ooit!

Oud premier Canada, financiele systeem één groot piramidespel!

Reacties   

# Spring 28-05-2015 17:29
Rare is the person who is a realist. We collectively live in a world of pretend and extend. Every one of us wants our present civilization to continue, though for countless millions the world has already turned upside down as unemployment has soared and war and terrorism proliferate. The very structure of life in our world is threatened because madmen have undermined the financial system through the creation of debt instead of wealth. We have collectively borrowed against our children’s future until their very future is in doubt.


jhaines6a.wordpress.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 22-05-2015 09:52
formidabele zei:
Vandaag las ik dat de ABN weer de beurs op mag?
Erg vreemd te bedenken, dat de schade die de banken de burgers hebben aangedaan, nu na een paar weken naar stopzetting van de beursgang, weer ineens doorgang mag plaats vinden?
Daar moet de 2de kamer maar eens stevig achter de oren gaan krabben, want dit klopt niet, met mijn MBO opleiding, die dit wel doorheeft?


ik maar denken dat overheden samenwerken met banken.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# formidabele 22-05-2015 09:46
Vandaag las ik dat de ABN weer de beurs op mag?
Erg vreemd te bedenken, dat de schade die de banken de burgers hebben aangedaan, nu na een paar weken naar stopzetting van de beursgang, weer ineens doorgang mag plaats vinden?
Daar moet de 2de kamer maar eens stevig achter de oren gaan krabben, want dit klopt niet, met mijn MBO opleiding, die dit wel doorheeft?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 21-05-2015 02:34
yolo zei:
Schandalen komen altijd achteraf na jaren bovendrijven.
Zie ook gesprek van LUYENDIJK met ONO RUDING(die zonder enige vergoeding, dat mag inderdaad in de krant?) over het Fortis-Abn-amro -gebeuren in 2007, waaruit nog steeds geen leering getrokken wordt.
Inderdaad ' banks too big too fail ' bankiers voelen automatisch, dat ze de burgerij in de greep hebben, zelfs zo, dat zij de politiek gaan bepalen.
MOETEN NU HET NOG KAN DE 2DE KAMER AFDWINGEN DAT ER GAUW MAATREGELEN GETROFFEN WORDEN, WANT WE LOPEN BINNENKORT MET DIE WEER OPGEPOMPTE HUIZENMARKT(economie kan pas volgens de corrupte banken functioneren als de huizen boven 'water' komen te staan)NAAR DE VOLGENDE ZEEPBEL MISCHIEN
WEL DE CLASH Van DEZE EEUW?
dus gauw ABN als staatsbank handhaven en verdere activiteiten van banken aan banden leggen !

De, onze geld ontwaarding gaat helaas steeds door, en bij het gebruik van deze financiele ladder, kun je, zij veel geld verdienen, en door op het juiste moment van de ladder te stappen, en je geld waardevast te maken, de genen die aan de hypotheek haak hangen, gaan mee met deze op en naar beneden gerichte beweging, met alle risico van dien.
Als je bezit, schulden vrij is, loop je minder kans dit bezit te verliezen, maar de waarde kan enorm afnemen, so what zou je zeggen, maar deze bubbel is bedoeld om geld mee te verdienen, bij de invoering van de Euro hebben wij het gelag al betaald, door +/- een 50% waarde vermindering te aanvaarden, en bij het barsten en leeg lopen van de huizen bubbel, is het leed niet te overzien, en dan volgt de echte crisis, armoede voor ieder één, en misschien zelfs oorlog, ? burger oorlog, of een oorlog van de staat tegen zijn burgers, dat is wat er binnenkort in de USA gaat gebeuren.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 20-05-2015 17:06
delen aub deel 1 en verdikke schrijf de politici aan vraag hen eens wat de gezondheidsrisico's zijn! "weten" ze dit niet doen ze dus een experiment. Weten ze het wel maan ze te stoppen risico's te nemen met je gezondheid.

www.globalresearch.ca/.../19047

www.globalresearch.ca/.../5315539
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# yolo 20-05-2015 13:13
Schandalen komen altijd achteraf na jaren bovendrijven.
Zie ook gesprek van LUYENDIJK met ONO RUDING(die zonder enige vergoeding, dat mag inderdaad in de krant?) over het Fortis-Abn-amro -gebeuren in 2007, waaruit nog steeds geen leering getrokken wordt.
Inderdaad ' banks too big too fail ' bankiers voelen automatisch, dat ze de burgerij in de greep hebben, zelfs zo, dat zij de politiek gaan bepalen.
MOETEN NU HET NOG KAN DE 2DE KAMER AFDWINGEN DAT ER GAUW MAATREGELEN GETROFFEN WORDEN, WANT WE LOPEN BINNENKORT MET DIE WEER OPGEPOMPTE HUIZENMARKT(economie kan pas volgens de corrupte banken functioneren als de huizen boven 'water' komen te staan)NAAR DE VOLGENDE ZEEPBEL MISCHIEN
WEL DE CLASH Van DEZE EEUW?
dus gauw ABN als staatsbank handhaven en verdere activiteiten van banken aan banden leggen !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# bartje 20-05-2015 08:24
Nexus zei:
@Bart, ook die rente van 1, 2, 3 enz. wordt bepaald aan de hand van de dagrente. Dus als jij 1o jaar de rente vast zet en ze hebben daar pakweg ,5 % mee gesmokkeld, en dat zullen ze echt niet doen in het nadeel van hun zelf, winst is namelijk de opzet, dan kun je zelf uitrekenen wat dat jouw gekost heeft.

Als ik een hypotheek nam moest de betalingen aan rente overeen komen of dicht inde buurt zitten van de huurwaarde.
Anders gaat een onroerend object geld kosten.
Daarom stel ik dat dit gesjoemel voor een consument weinig zal uitmaken
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Hans 19-05-2015 20:39
Hoi Nexus, ben bezig met het maken van een site Eerlijke rente, bedoeling is dat dit komende maand live gaat.

Hierbij wordt niet uitgegaan van de door de banken zelf bedacht hoogte van de Libor/Euribor. Maar door de werkgevers en werknemers samen bepaalde stijging van de lonen en prijzen plus een toeslag voor noodzakelijk te maken kosten. Dit idee levert huishoudens en bedrijven in NL ongeveer €34 miljard per jaar aan rentevoordeel op.

Ben benieuw of je hier interesse in heb.

Groet,
Hans
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 19-05-2015 19:52
@Bart, ook die rente van 1, 2, 3 enz. wordt bepaald aan de hand van de dagrente. Dus als jij 1o jaar de rente vast zet en ze hebben daar pakweg ,5 % mee gesmokkeld, en dat zullen ze echt niet doen in het nadeel van hun zelf, winst is namelijk de opzet, dan kun je zelf uitrekenen wat dat jouw gekost heeft.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# bartje 19-05-2015 19:31
Begrijp alleen de schade voor de consument niet.
Neem aan dat een hypotheek met een looptijd van 5 of 10 jaar niet veel uitmaakt wat de dagrente is.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen