politiek 2017De laatste weken staan in het teken van de verkiezingscampagnes, dat is aan alles te merken. Politici van links naar rechts rollen van rechts naar links over het beeldscherm om de onnozele kiezers te paaien met, zoals elk jaar weer, loze beloftes. Ik heb vorig jaar de respectabele leeftijd van 50 jaren mogen aantikken en volg het politieke spelletje vanaf mijn 20 ste levensjaar. De jaren ervoor stemde ik wat mijn vader stemde want dat was altijd goed.

Later wist ik natuurlijk beter. Pa geloofde heilig in de politiek en was ervan overtuigd dat deze mensen daadwerkelijk voor ons zo goed hun best deden. Ma interesseerde het eigenlijk niets, zolang de wasmachine het maar deed en ze de boodschappen die ze nodig had voor haar 11 koppige gezin kon betalen. Vader stemde altijd PVDA want hij was arbeider, zo had hij zelf thuis geleerd en gaf hij door aan zijn 6 zonen en 3 dochters. Doordat mijn oudste broer een fervent VVD ‘er was ontstonden er wel eens ruzies binnen het gezin. Hoe kon de oudste in vredesnaam stemmen op die kapitalisten? Hij was nota bene zelf ook maar een gewone arbeider! Afijn, tafereeltjes die velen wel zullen herkennen. Aanvankelijk stemde ik dus ook PVDA met als achterliggende gedachte dat deze partij het wel zou opnemen voor de werkende man en vrouw. Tot mijn grote verbazing deed deze partij dit niet maar deed ze precies wat de voorgaande partijen hadden gedaan. Ook opvolgende kabinetten bleken hun verkiezingsbeloftes niet te houden en gingen verder waar de vorige kabinetten gebleven waren. Zag ik dat nu goed? Maakt het helemaal niet uit op wie ik stem? De twijfel sloeg mij om het hart. Waarom al die poeha, maandenlang debatten op TV, kranten vol met melige stukken, beloftes en berekeningen waar vervolgens niets mee gedaan werd. In mijn ogen werden politici van landsdienders binnen enkele kabinetten een soort verkopers van bewust vertelde onwaarheden. Zodra de nieuwe regering gevormd was werden alle beloftes terug gezet in de koelkast, in alle rust wachtend op de volgende verkiezingen, dan zijn ze weer nodig.

In die 30 jaren van politiek zijn mij nog een paar zaken opgevallen waarvan ik niet begrijp dat de meerderheid van de bevolking ze toelaten. De politiek, in welke vorm dan ook, zou de belangen van de burgers moeten uitdragen, ze zitten er immers in opdracht van ons, althans dat denken de meeste mensen. Nu ben ik erachter dat deze stelling compleet debiel is. De politiek is in het leven geroepen om de bovenklasse van onze samenleving te beschermen. Om zaken die het daglicht normalerwijze niet kunnen verdragen, politiek verkoopbaar te maken. De politiek is er ook om de samengeraapte belastingen zo te verdelen dat de gemiddelde burger er nooit wijzer van wordt maar een kleine selecte groep elk jaar beter.

Wat als er geen politiek zou zijn?

Ik vraag mij hardop af of wij als samenleving onze spaarpot ( belastinggelden etc. ) zouden gebruiken voor bijvoorbeeld oorlog als wij die centen zelf konden verdelen. Ik vraag mij ook af of de samenleving elk jaar weer de honderden miljoenen aan koningshuis en beveiliging zou uitgeven. Ik meen, als mens kijk je naar wie de centen het hardst nodig heeft en verdeelt de centen ook op die manier. Toch werkt het zo niet. Zij die de centen het hardst nodig hebben worden door alle regeringen, elke periode weer, het hardst getroffen. En oh wee als je eens een maandje ergens een premie niet kan betalen, dan ben je het spreekwoordelijke haasje en gaat als je niet goed op let, je kop eraf! Vroeger stuurde de koning zijn soldaten op je af en namen ze mee wat ze nodig dachten te hebben, of je nu nog wat te eten had of niet. Vandaag de dag is dat niet anders, als je een probleem hebt in dit land, vooral als dat financiële problemen zijn, dan is de bok goed vet! Met de meest gruwelijke middelen stalken bedrijven, banken en overheidsinstanties je. De overheid schermt zelfs met boetes die zo ongelooflijk hoog zijn in ons land dat één zo’n boete je hele leven kan ruïneren. Ik heb er zo eentje liggen. Als je het verhaal erachter hoort val je waarschijnlijk van je stoel.

Een fikse boete, wat nu?

In 2015 liep het financieel niet zo als het zou moeten. Daardoor wordt er wel eens een premie iets later betaald, later maar wel altijd betaald. Dit gebeurde mij ook, het betrof een autoverzekering van 32,50 per maand. De verzekeraar, VKG genaamd, werkt met tussenpersonen. Die tussenpersonen kunnen bellen en schrijven met de verzekeraar VKG, de klant kan dit niet, die wordt afgeschermd. Veel te laat kreeg ik van mijn tussenpersoon een email met de boodschap dat er één premie afgelopen jaar was weggevallen en daardoor mijn autoverzekering was opgeschort. Dit wilde ik natuurlijk zo snel mogelijk recht zetten maar het leed was al geschied. Een dag later kreeg ik namelijk een mooie brief van de RDW. Ik had een auto en die was volgens een registercontrole onverzekerd gebleken, boete, maar liefst 400 euro en niet te vergeten de 7 euro illegale schrijfkosten er bovenop. De verzekeraar was onbereikbaar en de tussenpersoon niet voor rede vatbaar, het was immers mijn verantwoordelijkheid om voor de rekeningen zorg te dragen, niet de zijne, werd mij te kennen gegeven. Ik wees hem op het feit dat de brief waarin hij aankondigde dat ik een premie gemist had veel te laat was verstuurd en beriep mij op zijn zorgplicht, dit werd met hoongelach ontvangen. Dagenlang had ik moete bellen om de tussenpersoon te pakken te krijgen want inmiddels reed hij met tourbussen naar Disney op en af want zijn bedrijf liep niet meer zo lekker. Natuurlijk bezwaar aangetekend en het OM alle informatie gegeven die ik had rondom dit gebeuren. Het OM heeft zich geen één keer de moeite genomen om mijn argumenten te lezen of te beantwoorden. Ik kreeg gewoon een computergetekende brief terug dat ik moest gaan betalen. Nogmaals, het betreft hier een heel jaar premiebetalingen waar één premie weg gevallen was. Een normaal bedrijf schuift dan simpelweg de achterstand door naar de volgende maand om de klant te beschermen van dit soort uitwassen. Vanzelfsprekend ook een beroep gedaan op de politiek in deze maar nul gehoor, het was nog geen verkiezingstijd wellicht!

De politiek heeft wel regels gemaakt die het tussenpersonen en verzekeraars mogelijk maken iemand het mes op de keel te zetten maar hebben geen wetten die de de burgers beschermen als er onregelmatigheden zijn. Je zult nu zeggen, je kunt toch naar de rechter stappen. Ja, dat kan maar vergeet niet dat wanneer je het gelijk niet krijgt, de kosten van de procedure ook voor jouw rekening zijn. Voor de gewone man en vrouw is het recht nog maar mondjesmaat te halen. Heb je en flinke portemonnee, dan kun je het recht wel benaderen. Recht halen is dus inkomensafhankelijk en maakt mij een tweederangs burger waarmee de Nederlandse grondwet geschonden wordt. Volgens de grondwet is elke Nederlander in beginsel gelijk. Maar dan komen de uitzonderingen……….

Schulden

Al die mensen die grote schulden hebben die ontstaan zijn door de kredietcrisis waar zij zelf helemaal niets aan konden doen. Wat is daarmee? Je hebt een huisje, doet het goed, kunt de boel betalen maar dan ineens ontstaat er een kredietcrisis. De politiek had het zo geregeld. De grote instanties zoals banken en megabedrijven werden snel geholpen met geld dat blijkbaar uit het niets kwam want er zou geen geld zijn. Toch werden er miljarden geleend aan banken en andere instellingen en bedrijven. Dit met de wetenschap dat het net die banken waren die grotendeels de oorzaak waren van de kredietcrisis. De burgers, die geen enkele blaam troffen werden echter niet geholpen. Die moeten maar bloeden. Het ene na het andere gezin werd op straat gezet, huizen werden door banken verkocht, kinderen werden weg gehaald bij hun ouders en ga zo maar door. De politiek heeft ook hier weer laten zien dat ze schijt heeft aan de burgers want als de nood aan de man is kijkt de gehele politiek, inclusief die geblondeerde vreemdelingenhater met zijn Henk en Ingrid gelul, de andere kant op.

De leugens van de politiek

Buiten de gangbare leugens die de politiek ons elke 4 jaar verkoopt is afgelopen jaren gebleken dat onze politiek beter kan liegen dan wij van ze gedacht hadden. Ze logen over MH-17, ze logen over Oekraïne, ze logen over Irak, ze liegen over Syrië, ze liegen over Rusland, ze liegen eigenlijk over bijna alles. Google daar zelf maar eens op als je dat nog niet gedaan had!

De politiek als beschermer van oplichters

Toen mijn moeder stierf wist ik dat ze gestorven was aan de gevolgen van de behandeling tegen longkanker. Ik heb het hele traject van diagnose tot de dood meegemaakt. De artsen zeiden dat er maar één oplossing was en dat was chemo en bestraling. Ik wist dat er veel meer methodes waren maar die worden niet goed gekeurd door de politiek. De farmaceutische lobby bijvoorbeeld is zo machtig dat de politiek niet eens durft om farmaceutische behandelingen nader te onderzoeken. Om mij heen genezen mensen van kanker door het gebruik van alternatieve middelen zoals de Wilde abrikozenpit, CBD olie of THC olie. Geen van de kennissen en vrienden die hierdoor genezen zijn hebben in hun medische rapport staan dat ze genezen zijn door één van die middelen. Dat mag niet van de farmacie en de politiek die steunt dit. Ik ga misschien wel ver maar de dood van mijn moeder is mede te danken aan de lafhartige opstelling van de politiek! Oudere mensen geloven een witte jas, maakt niet uit wat die roept of zegt, voor hen is dat een autoriteit. Net zoals de politieke figuren voor ouderen nog steeds hoog aangeschreven figuren zijn die je met meer respect dan een ander moet bejegenen. Hier maakt de politiek dankbaar gebruik van.

Wat voegt de politiek toe?

Om deze vraag te beantwoorden kan ik heel erg kort zijn. Niets!

Nieuwe partijen, is dat de oplossing?

Je moet je eigen partij oprichten, wordt er al snel geroepen als je stelt dat de politiek niet deugt. Precies, als je niet met ze kan leven kun je maar beter een van hen worden? Bullshit! Ik zal maar eens de woorden van de president van de vrede er nog maar eens bijhalen, CHANGE! Wij moeten simpelweg af van dit politieke apparaat want het heeft nooit gedaan waarvoor het zou moeten dienen! Als iets niet functioneert, kun je proberen het te repareren maar als de fouten zo groot zijn, kun je het beter afbreken en overnieuw beginnen. Dat is het enige redmiddel. De politiek moet compleet gereviseerd worden. En als wij daar dan toch mee aan de slag gaan, laten wij dan ook dat belachelijke sprookje met de naam Koningshuis meteen aanpakken. Ze hebben geld zat voor de komende 100 generaties, hebben historisch gezien minder recht van spreken dan een willekeurige andere allochtoon ( want dat zijn ze, allochtonen ) en voegen helemaal niets toe aan de samenleving!

Wat dan wel?

Volgens de politiek is het onmogelijk om bij elk groot vraagstuk de bevolking te raadplegen, daarbij vinden de dames en heren politici zichzelf capabel genoeg om voor ons die keuzes te maken, die sukkels geven elke 4 jaar weer hun enige stem weg aan een compleet vreemde op een of ander lijstje. Dat kruisje wat je zet op dat papiertje betekent niets anders dan dat je de komende 4 jaren je klep dicht moet houden want je hebt jouw volmacht gegeven om voor jou te spreken en te beslissen. Dit is voor mij reden genoeg om nooit meer te gaan stemmen. Ik wil recht van spreken hebben en heb dit dus ook. Iedereen die stemt heeft dat recht niet meer!

In Zwitserland bijvoorbeeld wordt wel bij elk groot besluit de bevolking geraadpleegd. De uitkomst wordt steeds geaccepteerd door de politiek want zij vertegenwoordigen de wil van het volk en niet andersom. In andere landen beweren ze dat dit onmogelijk is. De technieken zijn vandaag de dag zo vooruitstrevend dat het een kleine moeite is om iedereen te laten stemmen over een voorgesteld vraagstuk. Het is de onwil van de politiek die dit verhindert, niet de techniek! Zo verliezen ze hun macht en wordt een stem weer iets om trots op te zijn. Dat wil de politiek met alle middelen die ze tot hun beschikking hebben voorkomen. Dat wij met zijn allen zelf kunnen bepalen hoe dit land vorm te geven, waar het geld aan wordt uitgegeven en wie wij wel of niet welkom heten. Mensen die vooruitgang in de weg staan zouden meteen uit de politiek verwijderd moeten worden.

Dan zou het echt eens bal zijn in Den Haag!

quote by arthur schopenhauer

Reacties   

# petra 05-03-2017 21:37
This House Was 3D-Printed In Under 24 Hours At A Cost Of Just $10,000
zerohedge.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 05-03-2017 14:04
John McCain’s campaign manager arrested over pedophilia charges against young boys, Media silent
northcrane.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Only you 05-03-2017 13:40
Ben t met je eens, stemmen geeft de indruk dat je met het corrupte systeem eens bent?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 05-03-2017 06:34
AlexJones
Why The CIA Kills Rock Stars
about the numerous celebrities that the government has assassinated because they were starting to see the truth.
m.youtube.com/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 04-03-2017 23:00
Child Trafficking by the Catholic Church in Spain —
300,000 Babies Stolen from Their Parents and Sold for Adoption (BBC Documentary)
humansarefree.com/.../...
Watch BBC's documentary, "This World: Spain’s Stolen Babies," below:
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 04-03-2017 23:03
Why Rome (the Holy Roman Empire) Still Rules the World
omnithought.org/.../5461
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 04-03-2017 11:40
Body Organs Of Over 18,000 Syrian Children Sold in Six Years

(CCN)  Director-General of the Syria Coroner’s Office Hossein Noufel disclosed that the body organs of thousands of Syrian civilians have been sold in the international black markets over the past six years.

“We have accurate information that over 25,000 surgical operations have been conducted in the refugee camps of the neighboring countries and in the terrorist-controlled areas in Syria since 2011 to take out the body organs of 18,000 Syrians and sell them in the international black markets,” Dr. Noufel said.

realitieswatch.com/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 04-03-2017 22:37
ken je 'marina abramovic'?

un fucking believable!!!

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 04-03-2017 22:55
ja, ik weet t
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 04-03-2017 23:05
youtu.be/7b273RhFHCY

podesta beating child,zouden dit echt mensen zijn die dit doen?

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# janmaat 05-03-2017 03:56
Helemaal kapot slaan, met liefde.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 05-03-2017 09:52
of gewoon negeren,hoor je mensen ook wel eens zeggen.
Ik zie hier maar 1 oplossing.
uitroeien met wortel en tak.
een groot gat en volstorten met beton.

klaar.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 04-03-2017 13:26
Team America: ISIS is ‘McCain’s Army’

21stcenturywire.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 04-03-2017 13:27
The Rothschilds Own John McCain
veteranstoday.com/.../...

McCain accused of accepting improper donations from Rothschilds
www.theguardian.com/.../johnmccain.uselections2008
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 04-03-2017 13:28
It has been revealed that McCain has been on the Soros payroll for over 15 years.
President Trump lashed out at Republican Senators John McCain and Lindsey Graham for attacking his policies, saying they are “always” trying to start World War 3. yournewswire.com/trump-mccain-graham-ww3/
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 04-03-2017 10:56
U.S. Gives Soros Groups Millions to Destabilize Macedonia's Conservative Govt.

The U.S. government has quietly spent millions of taxpayer dollars to destabilize the democratically elected, center-right government in Macedonia by colluding with leftwing billionaire philanthropist George Soros, records obtained by Judicial Watch show. Barack Obama's U.S. Ambassador to Macedonia, Jess L. Baily, has worked behind the scenes with Soros' Open Society Foundation to funnel large sums of American dollars for the cause

The cash flows through the State Department and the famously corrupt U.S. Agency of International Development (USAID), which is charged with providing global economic, development and humanitarian assistance. USAID has allocated about $5 million to leftwing Soros groups in Macedonia since 2012, documents show, and at least $9.5 million has been earmarked by the agency to intervene in the Balkan nation's governmental affairs for 2016-2011.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 04-03-2017 10:58
Here's how the clandestine operation functions, according to high-level sources in Macedonia and the U.S. that have provided Judicial Watch with records as part of an ongoing investigation. The Open Society Foundation has established and funded dozens of leftwing, nongovernmental organizations (NGOs) in Macedonia to overthrow the conservative government. One Macedonian government official interviewed by Judicial Watch in Washington D.C. recently, calls it the "Soros infantry"
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 04-03-2017 10:59
The groups organize youth movements, create influential media outlets and organize violent protests to undermine the institutions and policies implemented by the government. One of the Soros' groups funded the translation and publication of Saul Alinsky's "Rules for Radicals" into Macedonian. The book is a tactical manual of subversion, provides direct advice.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 04-03-2017 11:12
Former President of Iran Pens an Open Letter to President Trump

Enjoying a country developed, powerful, rich and effective in international relations,
is what any nation would long for, but this wouldn’t mean forming empires and interfering in others’ affairs, or boasting and exercising hegemony toward other nations.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 04-03-2017 11:13
I believe that the US land enjoys enough of natural resources and God-given wealth for making a prosperous, developed and sustainable life, so that no encroachment toward others’ resources will be needed.
Read Mahmoud Ahmadinejad’s full letter to President Trump for yourself, as re-printed here:
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 04-03-2017 11:16
link kan niet geplaatst worden
Former President of Iran Pens an Open Letter to President Trump
waking times com
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 04-03-2017 17:56
List-by-Year of All Major U.S. Wars

Year-by-year Timeline of America’s Major Wars (1776-2011)

humansarefree.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 04-03-2017 11:05
ELITIST GEORGE SOROS’ MOST CONCERNING INVESTMENTS: NETFLIX, GOOGLE, & MORE
collective-evolution.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 04-03-2017 11:05
Facebook opent jacht op Nederlands nepnieuws
telegraaf.nl/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 04-03-2017 10:52
Vladimir Putin Accuses Western Governments Of ‘Geoengineering Warfare’
Vladimir Putin has set himself on a collision course with Western governments by criticising their atmospheric spraying operations. According to Putin these operations pose a “monumental threat” to the earth’s biota and are “not only offensive, but against nature.“

“It is remarkable the American government are still refusing to acknowledge their operations. The scientific data is there for all to see. How can people demand regulations and controls on operations if the government won’t admit these operations exist? It is insulting to people’s intelligence.“
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 03-03-2017 19:29
POLICE: MAX SPIERS WAS MURDERED AFTER UNCOVERING PEDOPHILE RING
yournewswire.com/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 03-03-2017 21:01
Harald Kautz-Vella braucht dringend Eure Mithilfe 
rsvdr.wordpress.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 03-03-2017 19:59
youtu.be/EFVCpeJ1tGk
dit is het interview waar het me teveel werd,dit interview zat in een groter onderzoek waar ze ook een berg symboliek verklaarden.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 03-03-2017 20:28
te erg, deze verhalen!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 03-03-2017 19:29
FMR CONGRESSWOMAN: IF TRUMP GOES AFTER HIGH-LEVEL PEDOPHILES, IT WILL TAKE DOWN DEMS AND REPUBLICANS
activistpost.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 02-03-2017 17:37
de tekst van gaia tv (die niet doorgelinkt kon worden) (enjoy this free video)

antartica the process for disclosure:
spherebeingalliance.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# janmaat 02-03-2017 20:27
Thanks petra.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 02-03-2017 22:16
geen dank!
(ipv de video, de tekst)
graag gedaan!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 02-03-2017 22:03
laten we dit ook niet vergeten
youtu.be/gR2vvGgxEZI

ik heb net gehuild als een klein kind.

ze moeten exposed worden en daarna gedood.
ik kan het nog steeds niet geloven.
ik dacht ik alles al gezien had,maar het is nog veel en veel erger.

die hele fucking awakening is het topje van de ijsberg.
ik zal wraak nemen voor deze eeuwig getraumatiseerde zielen.

vladi zou zijn leven geven om 1 kind dit niet te hoeven laten meemaken.

fight for freedom
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 03-03-2017 17:02
???
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 03-03-2017 18:32
??? wat wil je weten beste Petra?

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 03-03-2017 18:34
ik zie het al,verkeerde link excuus.
nee deze link is niet om te huilen.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 03-03-2017 19:24
ok bedankt
het ging idd om de link
en
te erg
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 03-03-2017 18:37
de link waar het om gaat ging over een meisje wat door stanisten meerdere malen bezwangerd was,ze verteld hoe HUN het meisje haar eigen geaborteerde kind laat opeten.

ik weet niet of ik de link nog terug vind,ik ga mn best doen.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 02-03-2017 18:20
They were taking some of these artifacts down to Antarctica and seeding them. And this one large dig that these archaeologists are going to make public.

They are also removing any body that does not look human. And a lot of the human bodies, they don't look like they were slaves. They have tunics that have gold thread weaved in the tunics. They look royal.

So they're planning on giving us a sanitized disclosure, and then over time they will disclose the Military-Industrial Complex Secret Space Program.

And after they do that, they'll say, “Oh, by the way, yeah, we've got this fairly advanced Secret Space Program, and while we've been out to other planets, we've found very similar ruins as we've found in Antarctica.

So they're going to try to trickle the information down over decades, and not immediately tell us about the ships they found and the high technology and non-humans.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 02-03-2017 16:16
Antarctica’s Secret History – Extraterrestrial Colony Created Elite Bloodline Rulers
exopolitics.org/.../

NASA...
WASHINGTON | Recently released remote sensing photography of NASA’s Operation IceBridge mission in Antarctica led to a fascinating discovery when images revealed what some experts believe could be the existence of a possible ancient human settlement lying beneath an impressive 2.3 kilometers of ice.
worldnewsdailyreport.com/.../
The intriguing discovery was made during aircraft tests trials of NASA’s Advanced Topographic Laser Altimeter System (ATLAS) lidar technology set to be launched on the Ice, Cloud and land Elevation Satellite-2 (ICESat-2) in 2017, that aims to monitor changes in polar ice.....

MASS EVACUATION OF ANTARCTICA AS SPECIAL OPS AND MILITARY MOVING IN
www.disclose.tv/.../137988
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Wat is waar 02-03-2017 12:39
Het is niet de politiek. Het is het geld. Of beter degenen die beslist over het geld, die beslist wat er gebeurd. Geld vertegenwoordigd macht. Het zijn dus de banken, met aan de top de BIS bank in Basel die het machtigst zijn. Degenen die bij deze bank aan de touwtjes trekken (de Rothschilds (Permit me to issue and control the money of a nation, and I care not who makes its laws!) de Rockefellers etc.) beslissen hoe de wereld er uit ziet en uit gaat zien, zo lang de mensen gebruik blijven maken van geld. De enige mogelijkheid om deze machtsbasis te doorbreken is geen gebruik meer te maken van geld. Dat kot neer op de afschaffing van geld en ook bezit. Want bezit vertegenwoordigt ook macht net als geld.

Ieder systeem wat gebaseerd is op geld zal altijd corrupt worden ongeacht alle goede bedoelingen. Omdat degene die de regie over het geld hebben per definitie macht hebben. En op elke machtspositie komen altijd er weer psychopaten die hun "voordeel" daarmee willen doen dat wil zeggen meer macht krijgen en dat gaat per definitie ten koste van de vrijheid van anderen.

Deze video gaat over de plaats van geld in de wereld en hoe een wereld zonder geld en bezit er uit kan zien
www.youtube.com/watch?v=eEzOZsRrR0Q
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# janmaat 02-03-2017 00:08
Your Cell Phone Is a Death Trap-5G Is a Killer- V…: youtu.be/_0HUC0nDS5Q
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 01-03-2017 19:59
De Illuminati Part 154
(De Nederlandse Slavenhandel)
m.youtube.com/watch?v=-ItC79WU3bA
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 01-03-2017 20:04
Stichting Bootvluchteling helpt tienduizenden illegalen uit Afrika naar Europa te smokkelen
 Met dit schip smokkelt de Stichting Bootvluchteling illegalen uit Afrika naar Europa.

De in Zeewolde gevestigde Nederlandse Stichting Bootvluchteling is één van de NGO’s die met vaak voor symbolische bedragen gehuurde schepen tienduizenden illegalen voor de kust van Afrika oppikken en naar Europa smokkelen. Dit alles gebeurt met medeweten van de EU, dat zelfs een speciale wet voor deze NGO’s heeft opgesteld, zodat ze nooit kunnen worden vervolgd voor deze illegale mensensmokkel.
 
Politici in Brussel en Den Haag horen we nogal eens zeggen dat ze hard willen optreden tegen mensensmokkelaars. Maar ook hier geldt weer: men zegt ‘A’ tegen de bevolking, maar doet ondertussen gewoon exact het tegenovergestelde. Met behulp van NGO’s zoals Artsen zonder Grenzen en Stichting Bootvluchteling werden in slechts 2 maanden tijd met zo’n 15 schepen minstens 39.000 illegale Afrikanen voor de kust van Afrika –en niet zelden zelfs in de territoriale wateren van Libië- opgehaald.
Deze illegale operaties vinden plaats in volledige coördinatie met de Italiaanse kustwacht, en worden beschermd door Brussel, dat een speciale wet heeft opgesteld waarmee private scheepseigenaren en NGO’s die ‘assisteren in reddingsoperaties op zee’ niet het risico lopen hiervoor te worden gestraft.
De door GEFIRA gevolgde schepen behoren tot de volgende NGO’s:
xandernieuws.punt.nl/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 01-03-2017 20:09
Pedogate:
UK Opens Massive Child Sex Slavery Inquiry Reports of children shipped off to torture, rape and slavery
A massive inquiry has just launched in the United Kingdom into historic cases of children being sent to other countries where they faced a life of "torture, rape, and slavery" at the hands of pedophile and child sex trafficking rings.
Read more at: neonnettle.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 02-03-2017 08:04
Swedish police have uncovered and dismantled a huge sadistic pedophile network in Sweden resulting in the arrest of seven men connected to the pedophile ring. 
According to WikiLeaks, the Clinton Foundation had extensive influence in Sweden up until very recently. yournewswire.com/swedish-police-pedophile-ring/

The FBI has confirmed that it conducted a raid on an adoption agency in Ohio in connection with human trafficking and selling children to international pedophile rings, in the latest of a series of operations related to the Pizzagate Washington D.C. Elite pedophilia investigation by the State Department.Federal agents raided the European Adoption Consultants building in Strongsville, Ohio, and left carrying boxes and other evidence, according to reports.
neonnettle.com/.../...

Excavation to take place at site of alleged mass grave at Tuam
The excavation will take place following allegations about the deaths of 800 babies and the manner in which they were buried.
www.thejournal.ie/.../

A Sky News investigation has found children as young as four working in Congolese mines where cobalt is extracted for smartphones.
news.sky.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 02-03-2017 08:21
UK Police Announce There Are So Many Pedophiles, They Will Stop Arresting Them
sgtreport.com/.../...

Newly-Declassified Documents Show that CIA Worked Closely with Owners and Journalists with Many of the Largest Media Outlets
zerohedge.com/.../...

(TWISTED Why the truth is vilified and lies are celebrated FULL
m.youtube.com/watch?v=oXtiv5Dlkcg)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nicole Hahnraths 01-03-2017 17:09
Ik ben t helemaal met je eens, wij zijn maar een klein landje en ik dacht altijd dst t een vrij land was, maar t word meer een meer duidelijk dat dat niet het geval is.
De politiek is alleen maar bezig met bezuinigingen en idd de armsten worden t hardst getroffen en dat geld gaat dan alweer naar een land dat het zogenaamd hard nodig heeft.
Ik vind hulp bieden aan anderen prima ben ik.voorstander van maar wat dan met het eigen volk, zijn zij niet belangrijk dan, mogen zij het niet goed hebben dan????
De politiek roept vanalles maar maakt niets waar, en t word hoog tijd dat zij nu het wigen volk voorop zet ipv helemaal acjhteraan, want ze weten niet wat ze de mensen aandoen
En wat het koninghuis betrefd, de kroonprinces krijgt zakgeld van 2 miljoen euro wat moet zo'n puber want dat is ze nog steeds in hemelsnaam met zoveel geld, naar mijn mening weggegooid geld en dat had voor belangrijkere dingen gebruikt kunnen worden.
Mijn mening gaat nog veel verder maar ik zal me er verder niet over uitlaten.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# willie 28-02-2017 09:51
Met belangstelling en genoegen gelezen want je hebt gelijk: het is zo! En wij burgers/onderdanen/slaven/lijfeigenen/geknechten zijn er alleen maar om de bovenlaag te dienen en van een comfortabel en gegarandeerd luxueus - tot in vele vele geslachten - te voorzien. De laag onder de toplaag wordt goed beloond door de toplaag door zorg te dragen dat alles op rolletjes loopt voor die bovenlaag en deze laag (en nog wat sublagen) zal er alles aan doen om maar in de gunst te blijven van die toplaag. Het alles is een grote slangenkuil! Dat is de politiek dus ook. Zelfs wie er met "goede" bedoelingen in gaat wordt op een gegeven moment "van hetzelfde laken een pak". Het adderengebroed blijft zichzelf voorttelen en wij dienen ervoor om te worden leeggezogen anders kunnen zij niet bestaan. Het zijn dus in feite zeer geharde parasieten waar we over spreken. Ik las een aantal weken van iemand die schreef dat het woord/begrip burger van borger komt (we weten niet eens meer de oorspronkelijke inhoud van onze woorden en begrippen (b)lijkt): dus wij waarborgen dat de standaard van de elite wordt geborgd/verzorgd. We zijn dan ook van onze geboorte af aan eigendom van Wullempie, voorheen Trixie en Juultje.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Johan_SC 28-02-2017 06:57
Je hebt volgens het neoliberaal systeen wat nu bezig is enkel winnaars en verliezers.

De neoliberale winnaars (zeg maar de 1%) en de neoliberale verliezers (de overige 99%).

Het is nu zo erg geworden dat veel neoliberale verliezers een neoliberale winnaar wil zijn, net zoals als iemand die al diep in de schulden zit, toch een moment van geluk wil ervaren en zich nog dieper in de schulden steekt.

Dan zul je jezelf afvragen, waarom steekt die zich dieper in de schulden, daar is de laatste tijd allerlei uitleg over gegeven, in het kort komt het er op neer dat deze personen een andere realiteitsbesef zijn gaan krijgen en dat het moment van kortstondig geluk, bijvoorbeeld dure tv, de overige misere tijdelijk wat verzacht, men heeft toch al geen toekomst, dus wat maakt het uit.

Nu terugkomend op de verliezers die winnaar willen zijn, is hetzelfde principe, men accepteert drastische maatregelen die hun toekomst minder perspectief geeft enkel om erbij te horen, het moment van kortstondig geluk en dan maakt het niet uit dat verlaging AOW,en pensioen, eigen bijdrage, etc. wordt ingevoerd, want men moet toch betalen.

Terwijl deze betalingen het gat moet opvullen wat weggegeven wordt aan onder andere minder belastingbetalingen (ontwijken) en andere voordelen aan de aandeelhouders van (internationaal) beursgenoteerde bedrijven, de winnaars.

Zo financieren de verliezers de winsten van de winnaars.

En wie wil nu geen winnaar zijn, vergetend dat de verliezers nimmer een echte winnaar zal zijn.

Ik stem ook, dit omdat op de partijen waar ik sowieso niet op stem een vaste kudde hebben die gaan stemmen een minder belang te geven, dan wanneer ik niet zou gaan stemmen, ik weet het, het is egoisme naar mezelf toe.

Daarbij komt dat ik weet dat ik een verleizer ben en daardoor nooit op een winnaarspartij zal gaan stemmen!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Matt 27-02-2017 23:18
Nexus, ik ben het niet helemaal eens met je. Het is nu eenmaal een vast gegeven dat het systeem er nu eenmaal is, of het nu een goed of fout systeem is. Het is niet zo dat als je stemt dat je met het systeem eens bent, daarom is het zaak om een partij te vinden die ook tegen het huidige systeem is. Je kunt de politiek alleen bestrijden door er zelf aan deel te gaan nemen, want, en dat is al zo vaak bewezen, roepen vanaf de zijlijn niet werkt. Dit is gewoon de harde werkelijkheid. Er zijn nu nog veel te veel mensen die op de gevestigde partijen stemmen dus is het zaak om juist die mensen wakker te schudden omdat ze stemmen voor hun eigen ondergang.
Een betere wereld wensen is natuurlijk prachtig maar je zult die niet op een presenteerblaadje aangereikt krijgen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# marc 27-02-2017 23:05
Matt, nee hoor, de politiek sluit zich buiten. Door niet naar het volk te luisteren,
En denk je nu echt dat, indien zoals nu, 150 personen beslissen voor 17 miljoen, dat je dat democratie kunt noemen? Hallo, bent u daar nog ...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Matt 27-02-2017 23:44
Marc, hoe wil jij het dan oplossen?
Door te zwijgen?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# marc 28-02-2017 16:54
Door het probleem simpelweg geen aandacht meer te geven. Dat is de namelijk de bron. Indien je het probleem weghaalt hoef je ook geen oplossing voor het 'probleem' te bedenken.

Je weet toch wel dat alles energie is ... ?
Je hebt geen leider nodig, leidt jezelf en geef het goede voorbeeld. Zo verandert de wereld.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# janmaat 28-02-2017 20:59
Precies marc, geen aandacht meer, de bron is gedachtte, wat je niet bent, maar wat wel zo lijkt.
De mens zit vast in cocepten en gedachtte.
En zo wordt liefde bezig gehouden met zichzelf te zoeken.
En vele vinden t heerlijk.


Alles over Niets - film over nondualiteit: youtu.be/upUQ0BCSEtw
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# marc 28-02-2017 18:24
Hier wat Martin schrijft over wat je kunt doen ...
beyondthematrix.nl/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Matt 02-03-2017 21:34
Dit artikel verwoord precies waarom je wel zou moeten stemmen.
www.stopdebankiers.com/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Matt 27-02-2017 22:10
Nexus, goed verhaal en zo waar.
Maar niet gaan stemmen is ook niet de oplossing want er zijn nu 2 partijen die wel voor het referendum gaan. Een stem op een van hen hoeft niet meteen de grote doorbraak te zijn maar dan kun je van jezelf wel zeggen dat je het geprobeerd hebt.
Ik ben Belg en kan niet in Nederland stemmen. Hier (België) is stemmen verplicht en ondanks er steeds meer weerstand tegen komt vind ik het goed dat dit systeem er is. Vroeger riep men om het recht te krijgen om te kunnen stemmen en dan wordt het verplicht is het voor sommigen ook weer niet goed, maar ik ben het niet met die zwijgers eens. Je hebt dat recht, ( bij ons de plicht), gebruik dat dan ook, ook al weet je dat je niet altijd kunt winnen, maar dat is nu eenmaal ook de grondslag van de democratie: de meerderheid wint..
De niet stemmer kan zich niet verliezer of winnaar noemen want hij wil niet aan dit proces deelnemen, hij sluit zichzelf buiten.
Succes.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 27-02-2017 22:52
Beste Matt,

bedankt voor je reactie. Ik krijg alleen het gevoel dat ik mijn punt niet duidelijk bij je heb over gebracht. Binnen dit systeem maakt het niet uit wat je stemt, het systeem zelf is een werktuig geworden van de elite en us door en door corrupt. Steunen daarnaast een illegaal koningshuis en grote corporaties en benken. Dit moet helemaal weg wil je enige vorm van democratie krijgen. Een stem geven is instemmen met dit systeem van oneerlijke verdeling, geweld en ondedrukking.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 28-02-2017 17:26
Ik zou even willen verhelderen dat het een beetje bij het plan hoort deze corruptie ed , ze ( UN ed )wensen de democratie in zijn geheel af te schaffen. Om vervolgens overgenomen te worden door corporaties en NGO's. Die zullen regulering gaan overnemen. Die zijn dan niet weg te stemmen.
Bill gates en soros hebben er al pittige uitspraken gedaan over hoe de democratie hen in de weg staat.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen