Elite vs the peopleZo! Ik dacht dat het nooit meer zou gaan gebeuren maar nu blijkt toch dat mensen het dermate zat zijn dat ze zich laten zien en horen. Over de hele wereld staan mensen op de straten en demonstreren met verschillende redenen om dezelfde doelen te bereiken. De macht van de politiek en het corporate bedrijfsleven, het bedrog van ons geldsysteem, oorlogen, bezuinigingen, te stoppen! Gaat het nu dan eindelijk echt los?

Zoals jullie weten geeft Bovendien al meerdere jaren aan dat de onvrede onder de bevolkingen uiteindelijk zal uitmonden in mondiale demonstraties tegen de elite. Moesten wij vroeger nog het nieuws uit kranten en tv programma’s halen en waren die programma’s en kranten destijds nog enigszins neutraal, getuige de vele krantenartikelen van bijvoorbeeld Gerard de Boer, moeten wij het vandaag de dag hebben van het internet.

Ik weet niet waar het precies gebeurd is maar onze media, zoals jullie inmiddels wel weten, zijn niet meer te vertrouwen. Ze liegen dat het gedrukt staat en hebben er blijkbaar geen problemen mee dat ze de gehele bevolking een rad voor ogen draaien. Maar de bevolking is het zat. Het heeft wat internetjaartjes geduurd maar nu lijkt er een keerpunt behaald te zijn wat betreft de informatievoorziening die het mogelijk maakt dat er voldoende mensen geïnformeerd zijn in het reilen en zeilen van onze politieke en andere leiders.

Natuurlijk hebben onze elitaire families dit al lang zien aankomen en doen ze er van alles aan om die informatiestroom naar hun hand te zetten. De ene na de andere leugen passeert over het beeldscherm maar ze zijn nog niet volledig uitgesproken of het internet reageert er al op met aanvullende informatie die in bijna alle gevallen de eerder geopperde informatie van de propagandakanalen teniet doet en de werkelijkheid achter de leugens laat zien. De elite is in opperste staat van paraatheid. Jullie kunnen dit zien aan hoe politiemensen vandaag de dag door onze straten surveilleren, bewapend en in veel landen al niet meer te onderscheiden van zwaar bewapende soldaten. Natuurlijk allemaal het gevolg van de vele in scene gezette terroristische aanvallen.

De ware aard van het beestje…

Langzaam maar zeker komt de ware aard van onze politici aan het licht. Toen velen zich in vreugde wentelden over de uitslag van het referendum wisten wij zeker dat de uitslag rechtsom of linksom gemanipuleerd zou worden. Deze keer niet in de stemmingen, al hebben wij de overtuiging dat het niet openen van vele stemlokalen, een doelmatige actie was om mensen te ontmoedigen hun stem te doen uitbrengen, zien wij dat het nu na de uitslag gebeurt. De tweede keer dat ze deze methode proberen. Alle oppositiepartijen in de kamer spreken er schande van maar laat je niet neppen, die verontwaardiging is gespeelde verontwaardiging want de gehele politiek danst naar de pijpen van hen die het verdrag wel willen, de elite en niet de bevolking. Die minachting van de bevolking komt duidelijk naar voren in een nieuwsbrief van de VVD over het vervolgtraject van het Oekraïne- referendum. Een stukje uit de nieuwsbrief aangaande het referendum;

Debat associatieverdrag EU en Oekraïne

Met een stem tegen het associatieverdrag met Oekraïne hebben heel veel Nederlanders, waaronder veel VVD’ers, belangrijke zorgen en bezwaren tot uitdrukking gebracht: tegen lidmaatschap van Oekraïne bij de EU, tegen een grote zak geld voor Oekraïne en ook tegen het risico om een oorlog ingesleept te worden.

Wij willen het kabinet de ruimte geven om in de EU en met Oekraïne te onderhandelen over manieren om recht te doen aan deze tegenstem. Als aan deze bezwaren tegemoet wordt gekomen, willen we dat het verdrag alsnog wordt geratificeerd. Als dat niet lukt, gaan we het verdrag niet ratificeren.

Waarom niet gewoon het verdrag nu al afwijzen?
Omdat we ervan overtuigd zijn dat Nederland er meer bij is gebaat als we dit verdrag, met belangrijke tegemoetkomingen, alsnog door laten gaan. Wij geloven dat het goed is voor de handel en de stabiliteit aan de rand van Europa, maar ook beter voor onze positie binnen de EU. Als we ons in deze situatie constructief tonen, vergroot dat de kans dat we constructiviteit terugkrijgen op andere onderwerpen die ook voor iedere Nederlander van belang zijn.

Tot slot heeft ook een groot aantal Nederlanders, waaronder ook veel VVD’ers, voor het verdrag gestemd of vond het om verschillende redenen niet nodig om te komen stemmen. Maar de uitkomst van het referendum is een nee. Dat is het belangrijkst en nu dus ook leidend,
maar deze miljoenen andere Nederlanders hebben ook het recht om gehoord te worden.

Met de route die we nu zijn ingeslagen, nee tenzij, denken we het best recht te doen aan wat de kiezer heeft gezegd.

Nieuwsbrief geheel

Wij hebben de essentiële punten even een ander kleurtje gegeven om ze duidelijk naar voren te halen.

Het is duidelijk welke kant Rutte en consorten op willen. Ze willen net als in 2006 het verdrag alsnog goedkeuren met eventuele kleine nietszeggende wijzigingen en minachten daarmee het referendum en de wil van het volk. Wat Rutte hier schetst is natuurlijk de reinste waanzin. Stel dat het referendum positief was geweest, had Rutte dan ook zijn oor te luister gelegd bij de neen stemmers? Had hij dan ook geroepen dat die miljoenen andere stemmen ook gehoord moeten worden? Waarvoor gaan wij stemmen als de uitkomst alleen maar positief mag zijn en dan alleen gerespecteerd wordt? Ik probeer mij dat stembiljet nog even voor de geest te halen want het was voor mij de eerste keer na 2006 dat ik weer eens een stemhokje van binnen zag.

stembiljet associatieverdrag

Ik zie nergens een optie staan, neen tenzij…..

Hoe dan ook. Dit referendum heeft de harten van de Europese burgers blijkbaar sneller doen laten slaan. De verdienste van de Nederlandse bevolking, eindelijk betekenen mijn broeders en zusters weer eens iets voor het grote goed, voor heel Europa! In Engeland zal er ook gestemd worden over het al dan niet in de Eu blijven. Dat betekent weer dat Schotland op haar beurt ook een referendum zal gaan houden, ook in Merkels Duitsland is de roep om een referendum duidelijk te horen en zo zal het sneeuwbaleffect de droom van onze dwaze elitisten zeer rap naar het ronde archief dirigeren. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan. Er is niet voor niets een Euro politieleger in het leven geroepen, waar Jan Pater Balkenende, samen met Beatrix in 2005 nog een handtekening voor gezet hebben zonder de burgers te raadplegen. Een elite politiekorps, zwaar bewapend en met speciale bevoegdheden, zij mogen namelijk in alle landen van Europa ingrijpen bij onlusten of volksopstanden. Samen met het Verdrag van Lissabon heeft dit politiekorps, lees leger, zelfs de macht om mensen met ALLE MIDDELEN te beteugelen. Met alle middelen betekent dat ze zelfs dodelijk geweld mogen gebruiken. Toen wij hierover schreven leek het allemaal nog niet zo ernstig maar nu, met alle zaken die wij voorbij hebben zien komen, hebben gezien hoe politie en ME omgaan met demonstranten, een beangstigend vooruitzicht. Eurogendfor heet deze politie/militaire/ elite bewakingsdienst. Lees het bijbehorende artikel er maar eens op na met aanvullingen van Europa’s bekendste rechtsgeleerde Professor Karl Schachtschneider.

En ze zullen het nodig hebben onze vrienden in de elite. Steeds meer vuil komt bovendrijven, zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, tientallen jaren onder de pet gehouden door chantage, belangenverstrengelingen en simpel dat de praktijken die nu boven water komen te smerig, te gemeen, bijna onmenselijk zijn. In nieuwsberichten lezen wij altijd over de zwemleraar die stiekem foto’s maakt van de kleine kindjes om er zichzelf later aan te verlekkeren maar de onmenselijk praktijken van wetsdienaren, leden van het koningshuis en andere hooggeplaatsten, die krijgen wij niet te zien noch te horen. Ook die beerput is open getrokken dankzij het internet en de stank is in heel Nederland en wijd erom heen te ruiken, vooral in hogere kringen!

Bronnen: Het Ronde Huis, Westminster Pedophile Ring, Washington pedofielen Ring.

Zoals je kunt zien is het niet alleen onze elite die zich graag vermaakt met kindjes maar komt dit vooral voor in alle hoge kringen. Het lijkt wel een soort afwijking, misschien heeft het iets te maken met het blauwe bloed van die mensen? Is dat misschien de reden waarom deze mensen onschendbaar zijn?

Alle shit komt altijd boven drijven

Naast deze zaken zijn er tal van andere zaken die momenteel veel gedeeld worden op publieke netwerken zoals Facebook. Facebook viel dit natuurlijk ook al op en meldde laatst nog dat er maar weinig persoonlijke gegevens gedeeld worden en teveel “complotten”. Het lijkt erop dat al deze zaken en veel meer boven moet komen om de door de burgers zo gewenste veranderingen mogelijk te maken. Eerst moet alle shit eruit voor wij verder kunnen. Het kaf moet van het koren gescheiden worden om voor eens en altijd af te rekenen met alle misdaden die de elite begaan hebben tegen gewone burgers. Vroeger durfde de burger zijn mond niet open te doen, stond de kapelaan of meneer pastoor voor de deur en kon je de baan vaarwel zeggen. Vandaag de dag hebben mensen er blijkbaar geen boodschap meer aan want ze zijn niet meer bang voor autoriteiten. De grote schoonmaak is begonnen, het verval van de wereldelite is een feit, de veranderingen komen er aan maar let op! Laat je niet ringeloren door het systeem want deze mensen zijn verdomd gewiekst, meestal hebben ze al een plan klaar liggen bij grote calamiteiten, oproeren, revoluties. In de geschiedenis is het nog altijd zo geweest dat de burgers zich tijdens revoluties lieten misleiden door dezelfde gasten maar dan uit andere kringen. Dit zal ze deze keer niet meer lukken want het internet heeft voldoende informatie om daadwerkelijk het kaf van het koren te scheiden.

Alsof dat nog niet genoeg is worden ook andere zaken die onze wereld de laatste decennia beïnvloed hebben duidelijk. Zo willen sommigen in de VS een wet aannemen die het mogelijk maakt eventuele bemoeienissen van de familie Saoed m.b.t. 911 te kunnen onderzoeken. De familie Saoed is in alle staten en dreigt met de verkoop van Amerikaanse waardepapieren waardoor de VS in één klap bankroet kan raken. Waarom zo’n paniek? Is dit misschien ook de reden waarom Israël toenadering zoekt tot Saoedi Arabië, vereende krachten staan sterker? Want ook Israël wordt sterk in verband gebracht met die aanslagen en hadden samen met de Saoed familie als enige echt baat bij deze aanslagen. Ook werden tijdens de aanslagen van 911 5 Israëlisch opgepakt die verkleed als Palestijnen een videoreportage maakten van het gebeuren terwijl het gebeurde. Later gaven enkele van de door de VS vrij gelaten Israëlisch in een TV interview toe dat ze het gebeuren moesten filmen. Vreemd genoeg is hier nooit verder onderzoek naar gedaan door de anders zo opgefokte geheime diensten die zelfs na 911 over de hele wereld via geheime vluchten mensen oppakten en gevangen zetten zonder recht op een advocaat, zonder toekomstperspectief überhaupt. Nu nog worden mensen vast gehouden voor verdenking van die aanslagen terwijl de hele wereld weet dat de aanslagen van binnenuit georganiseerd zijn en uitgevoerd met behulp van geheime diensten van de eerder genoemde landen en de VS zelf. Ook deze beerput is wijd open getrokken!

En nu?

Nu is het tijd om actie te ondernemen. Doe mee met referenda die de komende maanden gehouden worden, zorg ervoor dat ze deze niet kunnen wegzetten door te weinig opkomst! Deel informatie met dierbaren, dat ben je verplicht aan hen. De komende tijd zal een hectische tijd worden en wij zullen met zijn allen zwaar op de proef gesteld worden. Houd er rekening mee dat de pleuris goed kan uitbreken en dat wij heel zwaar geschoffeerd en bestraft zullen worden als wij onze stemmen laten horen. Ze hebben die legertjes niet voor niets. Nu zal blijken wat wij werkelijk waard zijn, wie wij werkelijk zijn. Kunnen wij in plaats van een druppeltje die gigantische zee zijn waar ze niets, maar dan ook helemaal niet tegen kunnen beginnen? Zet verschillen aan de kant, respecteer iedereen voor wie hij of zij is, zoek naar overeenkomsten in plaats van verschillen. Enkel als wij als één entiteit achter elkaar gaan staan kunnen wij het komende gevecht winnen. Praat in op mensen die overheidsfuncties bekleden, vooral ordediensten, me, politie en leger en geheime diensten. Ook zij hebben kinderen, familie en zitten in hetzelfde schuitje. Wees niet boos op die mensen maar probeer ze te overtuigen van hun foute keuze, spreek ze aan op hun gevoel.

Wat wij al zolang hopen lijkt nu echt vorm te krijgen. Wij zullen er dan ook alles aan doen om jullie te blijven informeren, samen met de inmiddels ontelbare websites die soortgelijke inhoud hebben.

De eindstrijd is nu echt begonnen!

Reacties   

# jacob 08-09-2016 19:28
is het niet beter om de producten die de machthebbers maken de boicotten
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Aradhel 07-07-2016 17:51
Mijn vader was RK en opgegroeid in een jongenstehuis (dan weet je het wel).. zo gesloten als een oester :-* . Mijn moeder is protestant (daar sliep destijds de duivel tussen zoals dat heet). Mijn hubbie ook RK, maar gelukkig niet praktiserend. En ik? Ik, en ook mijn broers, zijn niet gedoopt. Helaas wel op een christelijke school geweest. Ik heb daarna altijd gezegt 'al krijg ik tien kinderen, er zal er geen een gedoop' worden'! Bij iedere aanslag denk ik meteen 'dit zaakje klopt niet', en hellaas, meestal, niet altijd, klopt het dan ook...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Kopie 10-05-2016 08:22
Ik als Katholiek zal altijd katholiek blijven vind wel dat alle daders die erbij betrokken zijn voor kindermisbruik, daarvoor gestraft dienen te worden. Want ieder die zich aan een kind vergrijpt mag van mij gecastereerd worden.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Beate Salomons 07-07-2016 09:22
Geloven hebben alle ellende gebracht door de boeken te verdraaien. Ik weet dat God bestaat, maar ook dat Hij anders is dan hun aanvullingen. Kijk alleen eens naar de beide geloofsboeken. volledige individuele vrijheid...? Hoe is dat te rijmen met maar als je niet doet wat ik zeg.....???? Het zijn opmerkingen waar je beter aan voorbij kunt gaan. Wat bedoel ik niet alles op aarde is goed voor de fysieke mens.En kan die zich beter ver van houden. Maar word dat op school geleerd...?? En waarom niet...??? Uit EGO wij zijn niet beter dan planten of dieren. En dat is een punt. Men schermt daarom met onvolmaaktheid. En ja op aarde lijkt dat zo, maar onderhoud je de fysieke uitlaatklep op de bedoelde wijze. Zul je ook langer in je tijdelijke jasje leven en zonder al te grote problemen. Dit is de beloofde tijd van openbaring. Alle fouten ogenblikkelijk te zien. Er kan geen mooi doekje meer om feiten zijn feiten.Lees hoofdstuk waarom ziekte en lijden en je begrijpt het dilemma.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 25-04-2016 17:51
een link
om te delen

met veel verschillende info over chemtrails

chemtrails what you need to know;
awakeningfromdualitythewhite.blogspot.nl/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 24-04-2016 22:54
eerst 'zomaar' bij de eu
en nu 'zomaar' bij de vs
wisten we eigenlijk ook wel
dat is TTIP
vs de leiding
en de eu een kolonieThe EU to Become a “U.S. Colony”?


The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) would Abolish Europe’s Sovereignty.

www.globalresearch.ca/.../5417382


Let’s keep in mind, these are secret negotiations, taking place behind closed doors, with little to no access to politicians and parliamentarians of the countries concerned. The talks are to be rushed through as fast as possible, so as to put the people at large before a fait accompli.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 24-04-2016 10:00
googel;

aangirfan netherlands
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 26-04-2016 09:39
:eek: :-x

done en gedeeld..
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 26-04-2016 10:51
dank spring!

ik vind dat het moet stoppen
nu!!

misselijk makende verhalen
door
zoveel getuigen. zoveel rechtzaken.
na jaren; steeds weer andere zaken, andere getuigen maar
zelfde namen.
massagraven gevonden
het moet stoppen!! nu!!!!!

blijf van kinderen af!!

10,000 refugee children are missing, says Europol
The EU’s criminal intelligence agency warns pan-European gangs are targeting minors for sex abuse and slavery
theguardian.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 24-04-2016 09:18 Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 24-04-2016 09:17
In de rechtbank in Amsterdam is maandag een begin gemaakt met het horen van negen getuigen over een vermeend omvangrijk netwerk van kindermisbruik  in de jaren '80. Getuigen stellen dat justitiemedewerkers bij het netwerk betrokken waren, waaronder de gepensioneerde Justitietopman Joris Demmink.
De eerste getuige in de zaak, Koos van Woudenberg, stelt op jonge leeftijd misbruikt te zijn in een appartement in Amsterdam. Het zou gaan om de woning van professor Ger van Roon. In het huis ontmoette hij naar eigen zeggen onder meer oud burgemeester Ed van Thijn, prins Claus en voormalig minister Onno Ruding. Volgens Van Woudenberg moest hij Ruding oraal bevredigen. Prins Claus zou hij ook in een horeca-gelegenheid hebben gezien 'in relatie tot jonge jongens'.

Opvallende afwezige in de stoet getuigen is Joris Demmink, de oud-Justitieambtenaar die meermaals is beschuldigd van kindermisbruik.

De getuigenverhoren zullen wellicht meer duidelijkheid geven over een uitgelekt politieonderzoek in de jaren '90. Het zogeheten Rolodexonderzoek werd in het geheim opgestart, nadat informanten vertelden dat justitiemedewerkers en officieren van justitie ook klantwaren geweest.

m.ad.nl/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 24-04-2016 10:13
Deze week was er in de kranten en op televisie, onder meer bij RTL Z en Pauw, weer eens aandacht voor de Demmink-zaak.
www.demminkdoofpot.nl/home.html
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 24-04-2016 09:13
april 2016
Dit is opmerkelijk, omdat de commissie Deetman die onderzoek deed naar het misbruik juist volledige openheid bepleitte.
NRC meldt dat het meldpunt voor kerkelijk misbruik inzage krijgen in de documenten over deze in stilte geschikte zaken. De klachtencommissie van het meldpunt had hierop aangedrongen.
In de dossiers die achter gesloten deuren zijn geschikt kan namelijk informatie staan die slachtoffers van andere zaken, die nog worden onderzocht, kan helpen. Er zijn momenteel 250 zaken in onderzoek die authentiek lijken te zijn, maar waarvoor geen bewijs kan worden gevonden.
Geheime deal
Tot 1 januari zijn er 703 misbruikzaken binnen de katholieke kerk afgehandeld. Het gaat om een schadevergoeding van in totaal 21,3 miljoen euro.
Slachtoffers die akkoord gingen met een 'geheime' deal moesten een contract tekenen voor geheimhouding. Bovendien mogen de slachtoffers zich in het openbaar niet meer negatief uitlaten over het misbruik in de Katholieke Kerk en over de daders.

nu.nl/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 24-04-2016 09:15
2011
Wim Deetman, head of the independent commission investigating the scandals, has said most cases happened decades ago and could no longer be prosecuted. The commission had a list of about 1,000 suspected abusers but only six had confessed their guilt.
reuters.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 23-04-2016 06:38
nexus bedankt
ik vond bovenstaande artikel goed


galacticconnection.com/.../

galacticconnection.com/daily-blog/
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Richard 21-04-2016 21:28
Met 'dreiging uit het oosten, migratie aan de grenzen, het Midden Oosten in brand, economische crisis en dan nog een volksopstand is het plaatje Chaos helemaal compleet. Wie steekt de lont aan?
Ik zou niet te vroeg juichen en eerst een zien welke namen er in de nabije toekomst voorbij komen.
Ik loop niet meer zo gauw warm voor massale volksbewegingen na al die zogenaamde kleuren, bloemen en lente revoluties.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Max Wijnen 20-04-2016 14:06
Jullie hebben het over de mainstream media en prppeganda en jullie doen precies hetzelfde, bangmakerij en ophitserij....
Dat mag allemaal maar stop met wijzen naar de ander en kom eens met een oplossing.
Erg jammer en gevaarlijk
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# janmaat 20-04-2016 21:31
Erg jammer en gevaarlijk om andere maar naar oplossingen
Te vragen, misschien is t wat om zelf eens te denken, ipv na-denken.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 20-04-2016 14:24
@ Max Wijnen,

Wij bieden ook oplossingen, die zijn er al zo lang beschavingen bestaan. Tussen mensen bang maken en alert houden zit een fijne lijn. Wij roepen nooit dat de wereld vergaat, wij roepen niet dat buitenaardsen ons komen redden, wij roepen niet dat Jesus de tweede keer komt, neen Max, wij roepen alleen de burgers op zelf verantwoording te nemen voor de daden van de mensen die ze zelf gekozen hebben. Daarbij hoort ook het afzetten van mensen die niet de belangen van de bevolking dienen maar de belangen van grote corporaties, banken en bepaalde elitaire families. Vrije energie is overal om ons heen maar zolang politici, verbonden aan multinationals en banken, dit glashard ontkennen blijft het zoals het is. En mensen aanzetten tot het nemen van hun verantwoordelijkheid kun je nauwelijks ophitsen noemen.

Maar wat wil je nu eigenlijk zeggen Max? Dat mainstream oké is en wij onze klep moeten houden? Hoe moet je een samenleving veranderen als je de mensen die fout zitten niet mag aanpakken? Of mag alleen de gewone man en vrouw aangepakt worden en moeten de heren en dames politici, bankiers, leiders, een voorkeursbehandeling krijgen? zijn wij niet allemaal gelijk volgens de grondwet maar ook de universele wetten voor de mensheid? Wat wil je nu precies Max? Spreek je uit!

Je bent nu boos op de boodschappers en neemt daarmee de misdadigers in bescherming. Is dat wat je wilt?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 20-04-2016 14:13
jij wijst nu ook naar anderen om met een oplossing te komen.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 20-04-2016 08:59
Hier een mooi voorbeeldje hoe een mainstream journalist op de stoel van zijn boordheren gaat zitten en een student de mond probeert te snoeren. Luister vooral naar de vragen waarvan hij beweert dat de student ze gesteld heeft maar hij dit feitelijk doet. Verdraaiing, het handelsmerk van deze lui! Wij zien dit vandaag ook bij Rutte met de uitslag van het referendum.
www.youtube.com/watch?v=rKL5eJT7iq4
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 20-04-2016 08:46
@ Spons Bob,

Je maakt met jouw commentaren duidelijk wat ik bedoel te zeggen. Veel mensen geloven klakkeloos wat er in kranten geschreven wordt en op TV te zien is. Deze middelen worden bewezen ingezet om burgers te misleiden. Dat kan alleen als je zelf niet na kunt of wilt denken over al deze zaken. Iedere mens heeft een gezond stel hersenen gekregen, sommigen gebruiken dit, anderen niet. Ik denk liever zelf, bestudeer ontelbare nieuwssites, raadpleeg andere bronnen, boeken, oude krantenknipsels ( toen er wel nog hoor en wederhoor was ), spreek met professoren, oud premiers, wetenschappers en ervaringsdeskundigen. Veel meer als de hedendaagse journalisten doen. Die tikken in de regel alles over wat ze binnen krijgen, geven daar een eigen linkse of rechtse draai en en voila. Dat is waarom je in bijna alle kranten precies hetzelfde leest. Duizenden mainstream journalisten en geen één die een andere versie neer legt? Dat moet jou toch ook vreemd over komen? En dan heb je natuurlijk altijd nog wat bijna iedereen mee maakt m.b.t. dit soort informatie. Je wilt het in eerste instantie niet geloven omdat het zo schokkend is. Daardoor ga je je verzetten en probeer je het te weerleggen. Daarna komen de meesten tot de conclusie dat het wel klopt of op zijn minst dichter bij de waarheid is als wat men ons vertelt.

Twijfel is het begin van wijsheid.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spons Bob 20-04-2016 02:18
De elite is in opperste staat van paraatheid. Jullie kunnen dit zien aan hoe politiemensen vandaag de dag door onze straten surveilleren,bewapend

Ze zijn altijd bewapend..
Waar zie jij die allemaal dan buiten de schijtwijken in dit land waar ze altijd moeten surveilleren omdat veel Nederlanders een gebrek hebben aan FATSOEN en respect voor elkaar en elkaars eigendommen?
Hier is 1 auto voor de hele regio Wageningen /Renkum s'nachts en 2 in het weekend..
Juist die zie je alleen op tv...
Toevallig ook al verzinnen hoe we de criminaliteit gaan aanpakken onder de bevolking.?

Flauwe kul...

En waarom leest iedereen en gelooft iedereen die gruwelijke kutzooi over kinder misbruik?
Wie bevestigd dit?
Ja er zijn zeker gevallen van op hoge plaatsen.. maar wie verzint nu dat ze ALLEMAAL schuldig zijn daar aan..
En wat voor een zieke geest verzint die zieke zooi als het niet waar blijkt te zijn?
Wie heeft hier bewijs voor?
Wie heeft dit met EIGEN OGEN gezien en ZELF IN LEVENDE lijve ERVAREN die dit kan verifiëren naar alle andere mensen?
WIE heeft dit ZELF gezien terwijl het gebeurde?
WIE?
Waar zijn je bewijzen dat ze allemaal zo zijn?

"Nu zal blijken wat wij werkelijk waard zijn, wie wij werkelijk zijn. Kunnen wij in plaats van een druppeltje die gigantische zee zijn waar ze niets, maar dan ook helemaal niet tegen kunnen beginnen? Zet verschillen aan de kant, respecteer iedereen voor wie hij of zij is, zoek naar overeenkomsten in plaats van verschillen. Enkel als wij als één entiteit achter elkaar gaan staan kunnen wij het komende gevecht winnen"

Misschien moet je eerst zelf beginnen met geen onderscheid maken en termen gebruiken voor MENSEN die wel of niet daden hebben begaan die niet menselijk zijn.
Als er geen verschillen zijn?
Waarom zijn de mensen die volgens jullie alles veroorzaken dan wel anders?
Zijn dat dan geen mensen meer?
Of zijn het reptielen uit de ruimte?

Wie zijn wij dan?
Wat zijn wij dan?
Waar komen we vandaan?
Wat is het doel van ons bestaan?
Waar gaan we naar toe?

Welke entiteit?
Een entiteit is niet wie je bent.. het is een kopie van jezelf .. als je jezelf bent heb je geen entiteit nodig.. Als iedereen zich zelf zou zijn was er allang eenheid geweest ... Nu willen jullie eenheid creëren door weer een andere entiteit te scheppen waar iedereen zich mee moet identificeren...

Nee dit gaat werken...

Succes..

" Het heeft wat internetjaartjes geduurd .... "

Maar eindelijk is de menselijke FANTASIE nu echt op hol geslagen ja,..
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# AM 02-05-2016 17:38
Ik kan kinders misbruik wel persoonlijk bevestigen, als jongen van 12 heb ik het met eigen ogen gezien en mee gemaakt op de Leo Stichting te Borculo. En nee ik heb mij niet bij Deetman gemeld omdat mijn vertrouwen in de overheid o,o is. Ik strijd op mijn eigen manier en schoffel zo heilige huisjes om en vaak met succes. Kijk als de gemeente hier 47% van de stemlokalen sluit krijgen ze hier bij de volgende verkiezing in de gemeentelijke dorpen een flyer in de bus om niet op deze corrupte bende te stemmen, kost wat maar dan heb ik ook wat.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 20-04-2016 08:54
ach bob is het echt zo belangrijk voor je,wat anderen willen geloven?
ypsilon heeft daar ook zo'n moeite mee....bronnen en echte wetenschappers en zo.

je bent niet toevallig ypsilon?
plant eens een zaadje.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spons Bob 20-04-2016 01:42
Hoe wil je vanachter je computer, in je huis, met je volle koelkast, diverse elektrische apparatuur, je auto voor de deur en van alle gemakken voorzien serieus gaan zorgen dat de mensen die NOG NOOIT naar jou hebben geluisterd dat nu wel gaan doen?
En HOE denk je de tactiek der verschroeide aarde te gaan voorkomen?
Hiermee bedoel ik kleinigheidjes zoals die dingetjes in Volkel die ons een primair doelwit hebben gemaakt.
Hoe wil je alle NAVO/VS activiteit rondom Rusland stoppen, de provocaties naar Rusland stoppen en de eventuele "first" strike op Rusland stoppen?
Hoe ruimen we die atoombommen op in Volkel?
Hoe stoppen we mensen waar we nog nooit grip op hebben gehad?
Hoe willen we digitaal de wereld redden?
Niks verkeerds verder... ik vroeg het me alleen af..
Wie stelt er zelf nog vragen en zoekt zelf een antwoord zonder internet meningen en "De eindstrijd is nu echt begonnen!" retoriek?
Maar ach.. ik woon in een ananas diep in de zee.. wat heb ik er nu voor een verstand van ook..
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 20-04-2016 14:33
Wat meen je hoe mainstream nieuws gemaakt wordt? Meen je nu werkelijk dat die verslaggever daadwerkelijk in Palestina is als je die beelden achter hem ziet? Kom op zeg!

De straling rondom atoomenergie wordt schromelijk overdreven. Lees Galen Winsor.
bovendien.com/.../...

Als wij met zijn allen naar Brussel of naar Den haag stappen, net als de Ijslanders deden, dan stoppen ze vanzelf met hun arrogante manier van leiding geven. Ze moeten gewoon weg. Daar is momentum voor nodig dat ze momenteel zelf aan het creëren zijn.

Mensen hoeven niet naar mij te luisteren. Ik heb liever mensen zoals jij, die zichzelf nog moeten overtuigen of dat misschien net gedaan hebben. Er zal op enig moment een omslagpunt bereikt worden en dan gaan bepaalde zaken vanzelf. Misschien duurt dit nog een paar jaar, misschien slechts enkele weken of maanden maar dat omslagpunt komt eraan. Dat is niet negatief maar juist positief. Een mooie boodschap dus en geen doemboodschap!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spons Bob 20-04-2016 01:41
"Wat wij al zolang hopen lijkt nu echt vorm te krijgen. Wij zullen er dan ook alles aan doen om jullie te blijven informeren, samen met de inmiddels ontelbare websites die soortgelijke inhoud hebben.

De eindstrijd is nu echt begonnen!"Wat ik me dan afvraag is...
Vraagt iemand zich Überhaupt zelf nog dingen af?
Of zoeken we alles op ontelbare websites die het zelfde soortgelijke brengen?
Hoe is dit anders dan de media die alles herhaalt?
Voor internet bestond wie was er toen al bezig met ""De eindstrijd is nu echt begonnen!"
En wie was gewoon lekker zijn leven aan het leiden genietend van alle gemakken zonder ook maar 1 keer te denken aan iedereen die het niet heeft?
Wie liet alle ellende toen ook gewoon doorgaan zonder er wat van te zeggen?
En waarom nu ineens wel?

"De eindstrijd is nu echt begonnen!"

Wie zijn eindstrijd is het?
En waarom laten we het toe?
Wie hebben toegelaten dat we bij een handjevol industriëlen in de zak zitten? en hoe kon dit gebeuren?
Wie hebben toegelaten dat oorlogen zijn begonnen, genocides zijn gepleegd, landen zijn geannexeerd, bommen werden gegooid, terroristen werden verzonnen, vluchtelingen gecreëerd?
Wie hebben toegelaten dat pedofielen in de regering kwamen?
Wie heeft goedgekeurd dat Maxima Koningin werd?
Waarom zitten we in de EU en hebben we een Europese grondwet terwijl we nee zeiden als volk toen?
En wie hebben het toch toegelaten terwijl we voorgelogen zijn?
IS Nederland nog wel een land?
Of is het een lidstaat van de EU zonder soevereine status?
Wie bepaald alles in Nederland sinds Lissabon?
IS het Den Haag of Brussel?

De eindstrijd is nu echt begonnen!"

Ik ben nog lang niet aan me eind.. ook niet van plan ook..
Waarom moet altijd alles een strijd zijn?
En waarom een einde?
Waarom niet een nieuw begin zonder strijd maar gewoon door te beginnen en schijt te hebben aan wat hun willen.. ?

De eindstrijd is nu echt begonnen!"

Op het terras met een ipad of foon in je had in Nederland?

De eindstrijd is nu echt begonnen!"

In Syrië, Oekraïne, Diverse Afrikaanse landen, en veel meer plaatsen wel ja..
Hebben we echt zon drang naar bommen oorlog en geweld en haat retoriek, nationalisme, wilders en andere debielen en zelf vernietiging?
Wie heeft er in Nederland met name de jongere generaties nu echt geluisterd naar ouders en regering en doet het precies volgens het boekje?
Wie weet überhaupt nog wat een boek is?
Wie weet nog wat opvoeding is?
Fatsoen.. wie heeft daar van gehoord?
Wie heeft er zin in de eindstrijd?
Wie zegt dat al die ontelbare websites de waarheid zeggen?
Wat als ik mijn eigen waarheid heb die me goed bevalt en waarmee ik niemand lastig val?
Waar hopen jullie op en waarom?
Wat is waarheid en waarom moeten we dat zoeken?
Kan alles waarheid zijn wanneer je het voor waar aanneemt en er in gelooft?
Hoe kunnen we waarheid verifiëren als alles uit het verleden komt en niemand eigenlijk weet uit eigen ervaring en observatie of het wel klopt?
Stel we gaan "los"..
Moeten we dan ook ak47's gaan halen?
Waarom moeten we los gaan?
Van wie>?
Wat is het doel?
Wie is het doel?
Wat willen we met los gaan (ik neem aan geweld) bereiken tegen mensen die een heel arsenaal aan middelen er tegen in kunnen zetten van zowel binnen en buitenland ook hier?
Wat gaan we doen als alles naar de klote is?
Wie gaat dan de leiding nemen en zorgen dat het goed komt? Of gaat het dan vanzelf?
Wat gaan we met alle regering mensen , het koninklijk huis, politie apparaat, defensie top, en brussel doen?
Dood schieten?
Wat gaan we met alle problemen doen die blijven ook al zijn hun weg?
Of geloven we echt dat met het verdwijnen van de gevestigde orde ook alle klootzakken die er altijd al waren weg gaan en alles ineens geweldig mooi is zonder dat we er keihard aan moeten werken?
Hoe denken we alles te gaan regelen als alles plat ligt?
Wie gaat wat betalen en hoe en waarmee?
Wie gaat zorgen dat de zwakkeren de zorg krijgen, dat de armen eten hebben?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Anaclara 07-07-2016 09:35
@ Spons Bob: goeie vragen... Zoek het antwoord in jezelf en Gooihet idee dat je machteloos zou zijn als menselijk individu, in de prullenbak. Daar begint het mee ;-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 23-04-2016 22:17
Sponse Bob,

volkomen gelijk van uit Uw standpunt !

Van uit mijn standpunt, zou ik als bijna 80 ig jarige graag enige zaken veranderen voor mijn kinderen en kleinkinderen.

Bijvoorbeeld de natuur niet systeem-matisch vergiftigen, de water en lucht vervuiling terug dringen, en ja geen oorlog, en zeker geen atoom oorlog.

En misschien hebben somige andere mensen ook wensen, waarom niet !

Groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# janmaat 19-04-2016 18:50
Precies wat ze willen, orde uit chaos.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spons Bob 20-04-2016 01:52
Ik dacht dat je dood was... waar was je al die tijd..
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# janmaat 20-04-2016 21:13
Zie je dat jou gedachten niet echt sporen!!!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willie 19-04-2016 10:07
"Er is niet voor niets een Euro politieleger in het leven geroepen, waar Jan Pater Balkenende, samen met Beatrix in 2005 nog een handtekening voor gezet hebben zonder de burgers te raadplegen. Een elite politiekorps, zwaar bewapend en met speciale bevoegdheden, zij mogen namelijk in alle landen van Europa ingrijpen bij onlusten of volksopstanden. Samen met het Verdrag van Lissabon heeft dit politiekorps, lees leger, zelfs de macht om mensen met ALLE MIDDELEN te beteugelen." Daarom zijn zij altijd stappen voor in alles: vanuit hun "denktank" worden alle zetten bedacht en ze weten wat voor reacties er vanuit de bevolking. Zolang de meesten nog slapen worden hun vileine plannen geleidelijk doch niettemin verwezenlijkt, wordt de massa (eindelijk) wakker dan zullen we het monster in de stinkende muil gaan aanschouwen en zal het er nog harder en wreder aan toe gaan. Ik hoop echt dat dit kwaad zal verdampen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spons Bob 20-04-2016 01:50
Citaat:
Ik hoop echt dat dit kwaad zal verdampen.
Zal je er toch echt zelf wat aan moeten gaan doen...
Om te beginnen met het kwaad in jezelf en accepteren dat dat zo is waardoor je kan voorkomen dat je er naar handelt waardoor je gaat zien dat anderen dat wel doen waardoor je instaat bent er zelf wat aan te doen zonder dat je er bij bllijft zitten hopend dat het verdampt..
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# ipsyllon 19-04-2016 08:47
Citaat:
Ook werden tijdens de aanslagen van 911 5 Israëlisch opgepakt die verkleed als Palestijnen een videoreportage maakten van het gebeuren terwijl het gebeurde. Later gaven enkele van de door de VS vrij gelaten Israëlisch in een TV interview toe dat ze het gebeuren moesten filmen.
Heb je hier een echte bron van?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 19-04-2016 12:28
wat is dat dan een Echte bron?
als het vet gedrukt staat?

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 20-04-2016 08:07
nou hier een vet gedrukte bron..
:P
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spons Bob 20-04-2016 01:57
Dat is waar water de grond uitkomt na jaren soms eeuwen lang een weg te hebben gebaand door aard lagen...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# ipsyllon 19-04-2016 12:50
Een echte bron is een bron die niet afkomstig is van Hoaxsites en belachelijke leugensites zoals AEtruth.org.

Een echte bron vermeld exact wie iets zegt, wanneer en gebruikt meerdere crosschecks vooraleer iets te schrijven.
Een echte bron houdt zich aan deontolgische principes.

Duidelijk?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 20-04-2016 08:10
Ik ben absoluut voor kritisch lezen, maar wat ik mij dan wel afvraag:

ik ben zooo benieuwd wat jij van de telegraaf vind en of je daar ook zulke comments plaatst.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# ipsyllon 19-04-2016 14:13
Je hebt geen bronnen, dus heb je dat verzonnen, van die opgepakte israliers.
Bedankt, net wat ik al dacht, moest dat echt zijn was die info al lang verspreid in serieuze media en door echte onderzoekers.

Je bent dus simpelweg de zoveelste leugenaar en complotkwak-believer, je moet dus niet wenen als geen enkele normale mens je serieus neemt.
Bon, tot nooit meer, leugenaar.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jeroen 19-04-2016 21:28
ipsyllon zei:
Je hebt geen bronnen, dus heb je dat verzonnen, van die opgepakte israliers.
Bedankt, net wat ik al dacht, moest dat echt zijn was die info al lang verspreid in serieuze media en door echte onderzoekers.

Je bent dus simpelweg de zoveelste leugenaar en complotkwak-believer, je moet dus niet wenen als geen enkele normale mens je serieus neemt.

Bon, tot nooit meer, leugenaar.


ipsyllon kijk dit eens, filmpje van bijna 10 jaar oud, was met 2 min te vinden en is 1 van de veeele filmpjes die dergelijke onderwerpen belichten ;-) www.youtube.com/watch?v=tRfhUezbKLw
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# ipsyllon 20-04-2016 09:17
Ja, dat er BEWERINGEN zijn dat er Islaeli's zijn opgepakt, zeker.
Sorry, maar dit heeft een duidelijke antisemitische inslag, typisch voor vele complot-believers.

Vorige week beweerde de belgische minister van Binnenlandse zaken ook dat er in Brussel straatfeesten waren na de aanslagen op de luchthaven en metro in Brussel.
Ik kan dat filmpje ook laten zien.
Maar daarom is het nog niet de waarheid. (Hij heeft zijn woorden nog niet kunnen bewijzen tot vandaag).

Binnen 5 jaar komt er dan een complotbeliever en die heeft dan 'Bewijs van straatfeesten en dansende moslims'.

Het is een bewijs van idiotie en onkunde, dat is alles.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 20-04-2016 18:13
Ach ach, het aloude jammerliedje weer. Wij worden onderdrukt, wij worden gediscrimineerd.Kijk GVD eens naar Gaza, dan zie je wat dat werkelijk inhoudt!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 20-04-2016 01:31
een trol moet je niet informeren,een trol moet je confronteren met zijn eigen dommigheid zodat ze begrijpen en dus meestal snel weer aftaaien omdat ze inzien dat de wakkere voor altijd wakker is :lol:

maar ergens doe je dat ook door binnen 2 min. een goede link te plaatsen.

bedankt ik had hem nog niet gezien.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 20-04-2016 20:09
:lol:
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spons Bob 20-04-2016 01:55
You tube is niet per definitie waarheid ..
You.. jij.. Tube tv..

Dat snappen we wel nog toch?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Anaclara 07-07-2016 09:40
You Tube is inmiddels de verzameling van waarheden van een ieder op deze aardbol. Of leugens... Een ieder weet wel wat voor hem of haar waar is. Daar gaat het om. En op het moment dat het collectieve veld voldoende geïnformeerd is op een bepaalde wijze, slaat er iets om. De vraag is: welke waarheid willen we met z'n allen neerzetten op deze aardbol?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 20-04-2016 08:44
je zegt het zelf niet per definitie een leugen ;-)

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 19-04-2016 17:39
:D van tijd tot tijd verschijnen op deze site een trol die de paar slapende in slaap probeerd te houden door wat zwakzinnigheid te propageren met uitspraken als serieuze media? en jawel,echte onderzoekers :D

je mag me voor van alles uitmaken,zolang ik niet met jouw soort vergeleken word,vind ik het prima.

serieuze media.....toch kan ik nog om je lachen :P

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 19-04-2016 14:08
misschien dat je wat informatie kan verstrekken/toevoegen aan deze site,vanuit en met bronnen waarvan de deontolgische principes bewezen zijn.

of blaf je alleen maar?

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 19-04-2016 14:04
er zijn in de geschiedenis zoveel bronnen geweest die zich aan zgn. deontolgische principes zouden moeten houden,wat uiteindelijk leugens bleken te zijn.

ik heb geen bronnen voor je,duidelijk?

hou jij je vast aan bronnen,waarvan het enige constante de verandering/leugen is dan gaat vladi uit van zijn instinct en intuïtie.

bronnen........ :D

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 19-04-2016 07:10
'De hele pedoprostitutie werd in die tijd gewoon gedoogd'
m.ad.nl/.../...

ps
neem aan dat iedereen op de hoogte is van deze verhalen
maar hier in het ad 18/4/2016
ruding demmink claus
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Rene -merataua- 23-04-2016 15:26
petra zei:
'De hele pedoprostitutie werd in die tijd gewoon gedoogd'
m.ad.nl/.../...

ps
neem aan dat iedereen op de hoogte is van deze verhalen
maar hier in het ad 18/4/2016
ruding demmink claus


Wie niet op de hoogte is van al die ellende kan op de volgende link z'n hart ophalen.........maar hou wel een emmertje bij de hand als een niet al te sterke maag hebt.

www.stelling.nl/followup/
Onderstaande link houdt je een tijdje bezig.............
www.stelling.nl/followup/estoril.html
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 19-04-2016 09:41
En friso dan?

google Toosje Nijenhuis en nog veel meer mensen die het overleefd hebben.

het is een virus wat uitgeroeid moeten worden,net als koningshuizen.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 19-04-2016 15:05
ja klopt
maar worden in dat artikel niet genoemd

maar ook de recent vermoorde rechter in vs
(banden met)
belgie plus bedreiging keshne...

er is zoveel...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen