Er wordt veel gesproken over een op handen zijnde ommekeer. De meerderheid van de mensheid heeft echter geen tijd voor deze flauwekul en blijft doen wat ze hun hele (huidige) leven al doen. Toch worden steeds meer mensen wel nieuwsgierig naar deze ommekeer, en kijken (angstig of verlangend) uit naar wat er gaat komen. Echter: er gaat niets komen, want wij doen het komen. Het wachten is namelijk op onszelf! Dit artikel is bedoeld om te laten zien dat de ommekeer in eerste instantie een innerlijk proces is:

 om.me.keer= keer.me.om

De eerste en wellicht belangrijkste ommekeer betreft ons eigen proces van waarheidsvinding inclusief waarheidstoetsing. Velen denken nog dat de moderne wetenschap onbevooroordeeld zoekt naar de waarheid achter alles. Dit is pertinent onjuist. Vrijwel alle wetenschappers lopen braaf in de pas met de hoofdstroom, die halsstarrig vasthoudt aan theorieën waarvan allang duidelijk is dat deze volstrekt onwetenschappelijk zijn. Astronomen kunnen de draairichting, de draaisnelheid, de hellingshoek en de aard en sterkte van het magnetisch veld van niet één planeet in ons eigen zonnestelsel logisch verklaren. De meest duidelijke voorbeelden waar astronomen geen enkele plausibele theorie voor hebben is de tegengestelde rotatierichting van Venus, de razendsnelle rotatiesnelheid van de reusachtige planeet Jupiter die bijna 2½ maal sneller (!) is dan die van de planeet waar wij ons op bevinden, en de rotatieas van Uranus die geheel plat ligt in het vlak van de omloopbaan. Al deze voorbeelden falsifiëren de gangbare astronomische theorieën. Toch denken velen dat astronomie een wetenschap is. Het enige wat deze zogenaamde wetenschap doet is het namen geven aan hemellichamen. Daarom heet het ook astro-nomie (nomen is Latijn voor naam).

Net als de astronomie heeft de fysica (want met natuur-kunde heeft het helemaal niets te maken) ook allerlei absurde constructen nodig om de fysieke werkelijkheid in modelletjes te vangen. De fysica gaat uit van vier fundamentele natuurkrachten:

  • de sterke kernkracht, die de protonen en neutronen in de kern bij elkaar houdt, overgebracht door gluonen;
  • de elektromagnetische kracht, die de elektronen bij een atoom vasthoudt, overgebracht door fotonen;
  • de zwakke kernkracht, die een rol speelt in diverse vervalprocessen, overgebracht door W-bosonen en Z-bosonen;
  • de zwaartekracht, die de materie op grote schaal bij elkaar houdt, hypothetisch overgebracht door gravitonen.

Velen laten zich imponeren door deze keizer zonder kleren. Al deze theoretische constructen, die geen van allen fysiek waarneembaar zijn, fungeren alleen maar om het kaartenhuis van de hypothesen overeind te houden. De gehele natuurkunde inclusief de kwantumfysica, die op velen een magische uitwerking lijkt te hebben, is een trein die al honderden jaren de verkeerde kant op reist.

Precies hetzelfde geldt voor het wetenschappelijke begrip van hoe het DNA werkelijk functioneert. De evolutietheorie van Charles Darwin is onmiskenbaar de grootste wetenschappelijke leugen van de afgelopen eeuwen, op de voet gevolgd door de hersenspinsels van Louis Pasteur, waardoor genezing plaats moest maken voor farmaceutische onderdrukking van ziektesymptomen.

We kunnen nog wel even doorgaan, want de moderne nepwetenschap weet helemaal niet wat elektriciteit is, noch wat magnetisme is. Duizenden jaren geleden waren onze (intuïtieve) wetenschappers al veel verder in het doorgronden van de natuurlijke essentie van alles. Zij begrepen toen dat alles gaat om balans, want alles bestaat uit energieën die twee uitersten kennen. De moderne wetenschap ziet vaak maar één van beide. Daarin vinden we de verklaring voor de onbalans die steeds verder toeneemt.

De dualiteit van onze (beleefde) werkelijkheid wordt veroorzaakt door twee tegengestelde krachten. De ene kracht zorgt voor aantrekking, en de andere voor afstoting.

 

 

aantrekking

afstoting

Ether (etherisch)

resonantie

dissonantie

Vuur (elektrisch)

negatief

positief

Water (magnetisch)

zuidpool

noordpool

Lucht (chemisch)

explosie

implosie

Aarde (fysisch)

gravitatie

levitatie

 

Wat zwaartekracht (of gravitatiekracht) wordt genoemd is de onderlinge aantrekking tussen Aarde-energieën, die velen materie noemen. De moderne wetenschap begrijpt niet dat er ook een even sterke afstotingskracht moet zijn. Actie is immers reactie. Zonder deze tegenkracht zou onze planeet Terra linea recta op de zon Helios vallen. Ook zouden dan elektronen versmelten met protonen, om vervolgens niets over te houden. De verklaring dat bewegingsnelheid samen met de gravitatiekracht alle omloopbanen kan verklaren is het paard achter de wagen spannen. Er is nog veel werk te doen om onze moderne wetenschap weer op het pijl te krijgen van duizenden jaren geleden. En dat werk begint met het inzicht dat we fundamenteel gezien eigenlijk nog helemaal niets weten. Laten we daarom maar snel met een schone lei opnieuw beginnen met echte wetenschap zonder sponsering door belanghebbenden.

Wat voor de (moderne) wetenschap geldt, dat geldt feitelijk voor alles in onze manier van samenleven. In deze onbalans overheerst sinds mensenheugenis het mannelijke over het vrouwelijke. Het meest schrijnende voorbeeld hiervan zijn de religies. Met namen het Christendom, de Islam en het Judaïsme hebben een totaal verkeerde voorstelling gemaakt van God, Allah of JHWH, want al deze vormen van volksverlakkerij benadrukken verdeeldheid (onder andere tussen mannen en vrouwen). Het boek ‘Liefde voor Wijsheid’, dat gratis digitaal beschikbaar wordt gesteld via Pateo.nl, bewijst dat God Liefdevolle Eénheid is, en dat iedereen die zichzelf christen, moslim of jood noemt een satanist is.

Iedereen die gelooft in moderne wetenschap of in misleidende systemen als het Christendom, de Islam en het Judaïsme, die zoekt de waarheid buiten zichzelf. En hetzelfde geldt voor iedereen die gelooft in gechannelde boodschappen. Iedereen die stemt, die geeft daarmee vrijwillig de eigen kracht weg (aan machtswellustelingen). Geloven, stemmen en hopen, het zijn allemaal uitvluchten van mensen die niet de volledige verantwoordelijkheid durven te nemen voor alles in hun eigen leven.

Stop per direct met het geloven in een waarheid buiten jezelf. Geloof dit artikeltje ook niet. Valideer de waarheid van alles in jezelf. Voel wat het met je doet. Denk zelf na, want de waarheid is namelijk altijd eenvoudig. En gebruik jouw eigen zintuigen om te bepalen wat zinvol is voor jou en wat niet. Geloof je in het officiële nieuws? Geloof je in de berichtgeving voor de vrije media? Waarom ben je zo nieuwsgierig naar wat er buiten jou plaats vindt? Wanneer wij ook maar een fractie van deze nieuwsgierigheid zouden hebben naar wat er in ons innerlijk allemaal gaande is, dan zouden we allang de ommekeer hebben gemaakt.

De essentie van de ommekeer is: Ik keer me om! Om mezelf als voorbeeld te nemen heb ik twee jaar geleden een ommekeer aangebracht in de inname van vaste en vloeibare stoffen. Ik ben radicaal gestopt met alcohol, cafeïne, theïne, geraffineerde suikers, leidingwater en fluoride. Van vegetariër ben ik veganist geworden, en laat ik ook zuivel en eieren staan. Ik doe iedere ochtend energetische bewegingsoefeningen, aangevuld met meditatie, lenigheids- en spieroefeningen.

Nog veel belangrijker is dat ik mijn soevereiniteit heb hersteld. Ik heb mij weten te bevrijden uit de financiële wurggreep om mijn bestaan. Ik speel het geldspel nog wel mee, maar nu zie ik het nu echt als een bizar spelletje. En net als wanneer één van mijn kinderen een beetje vals speelt, zo kan ik nu ook glimlachen om de financiële schertsvertoning die internationaal wordt opgevoerd. Ik verspil mijn energie hier niet langer aan, want het gaat helemaal nergens over. Het enige wat voor mij telt is mijn innerlijk.

De ommekeer is een ommekeer in ons bewustzijn. Na deze innerlijke ommekeer komt de regie over wat er zich in ons bewustzijn afspeelt niet langer van buiten, maar van binnenuit. Dat is de kern van de ommekeer. En al het andere is bijzaak. Sterker nog, het andere doet er niet langer toe. Het andere is als de wolken die voorbij trekken. Het van binnenuit gevoede bewustzijn is als de zon die onverminderd (en zelfs steeds sterker) schijnt. Dat bewustzijn laat zich niet langer misleiden door politici, journalisten, wetenschappers, artsen of religieuze praatjesmakers. Dit bewustzijn weet, voelt en neemt waar dat alles niets anders is dan een Liefdevolle Eénheid. Dit bewustzijn glimlacht liefdevol naar al die verdwaalde medeschepselen die vol opwinding het omgekeerde beweren.

Zeist, 12 mei 2010

Johan Oldenkamp

Naschrift. ‘Liefde voor Wijsheid’ is mijn tiende boek uitgegeven door Pateo (naast zes eerdere boeken bij andere uitgevers). Alle door Pateo uitgegeven boeken kunnen gratis worden gelezen of uitgeprint via Pateo.nl, evenals tientallen artikelen als deze. Ook geef ik diverse lezingen in geheel Nederland, en binnenkort ook in België en Frankrijk. Dit alles en nog veel meer is te vinden op de genoemde website.

Dit artikel is speciaal geschreven voor de opening van www.bovendien.com op 25 mei aanstaande.