Het gaat spannen

 In dit deel de uitwerkingen in het fysieke lichaam van de huidige, sterke verhoging van de energie op aarde: de zwevende pijn. Het wordt steeds spannender.

Dat deze planeet uit de dualiteit wordt geheven is een vaststaand feit. De komende weken wordt de energie nog verder omhooggeschroefd waardoor veel mensen lichamelijke symptomen zullen krijgen. En het is belangrijk dat deze symptomen goed worden begrepen.


Die lichamelijke reacties op de steeds hoger wordende frequenties manifesteren zich vooral door een gevoel van pijn dat niet aan een bepaalde orgaan of plek in het lichaam kan worden toegeschreven.


Daarom is het belangrijk dat mensen met deze symptomen goed worden opgevangen en dat ze worden ingelicht wat ze kunnen doen om die pijn te verzachten.


De pijn kan de ene keer hier en dan weer daar opduiken. Ze is ook makkelijk te beïnvloeden omdat het in feite reacties van de ziel zijn en daarom kan er ook geen lichamelijke oorzaak worden vastgesteld.


Het is een uiting van het wenen van de ziel die de desbetreffende mensen op deze manier noodgedwongen waarschuwt dat ze niet langer accoord gaat met steeds maar weer in de hoek te worden gedrukt.


Om de pijn daadwerkelijk te kunnen verzachten en oplossen dient in eerste instantie de ziel tot rust worden gebracht en dat kan door er contact mee te nemen en haar zekerheid te bieden. Die rust en zekerheid geven wij onze ziel door te ontspannen, door op onze ademhaling te concentreren om vervolgens in de emoties te duiken die hierdoor zicht- en voelbaar worden. Aansluitend doorademen we die sterke gevoelens tot ze oplossen.


De communicatie met de ziel verloopt namelijk via onze gevoelens. Verdringen we onze gevoelens dan heeft de ziel, ons hoger bewustzijn en de kapitein van het schip dat we zijn, geen toegang tot de stuurman, ons dagelijks bewustzijn, om de juiste koers aan te geven.


Daarom zijn veel mensen ongelukkig omdat ze in hun leven de weg kwijt zijn, geen idee hebben waarom ze in deze incarnatie gekomen zijn en verre van bezig zijn met hun levensopdracht, het plan van de ziel, vorm te geven. Het zijn mensen die grotendeels via hun verstand functioneren, werken om te overleven of ijveren voor macht en geld.


Zolang het mensencollectief bereid was om de dualiteit te ervaren was dat in zoverre geen probleem omdat de pijn, angst en onzekerheid als een deel van de dagelijkse realiteit algemeen als een noodzakelijk kwaad werd geaccepteerd.


Nu we bezig zijn om op te stijgen naar een hoger niveau van bewustzijn heeft een deel van de mensheid de situaties eigen aan de dualiteit voldoende ervaren en dromen van een nieuwe samenleving, gebaseerd op het eenheidsbewustzijn, op onderling respect en liefde: de samenleving van de vijfde dimensie. En bij dromen blijft het niet. Deze samenleving zal er komen, ook al gaat het naar verwachting nog enkele jaren verder in negatieve richting, daar de de corrupte elite hun macht niet zonder meer wensen af te staan. Gelukkig worden zij ook met de steeds hogere trillingen geconfronteerd en in hun hemd gezet. Al het gekonkel achter onze rug wordt zichtbaar voor iedereen, niets zal verborgen blijven en zij zullen het ook steeds moeilijker krijgen wanneer ze de wensen van hun eigen ziel blijven negeren.


Is het contact met de ziel hersteld en zijn we bezig met haar impulsen in praktijk te brengen dan kunnen we ook naar het lichaam kijken. De meeste mensen hebben nog steeds de neiging om eerst naar het lichaam te zien en leveren zich bij het minste ongemak over aan de medische industrie. Dat het probleem enkel in hun eigen innerlijk kan worden opgelost, daar hebben ze geen weet van. Logisch dat de elite die tot nu toe de lakens uitdeelt, maar niet lang meer, alles in het werk stelde om deze waarheden te verbergen om zo de massa in het gareel en manipuleerbaar te houden.


De huidige problemen zoals boven beschreven kan de allopatische ‘genees’kunde zeker niet oplossen. Er is dus een heel andere aanpak nodig. Ook op lichamelijk vlak blijven we bij die zwevende pijnen eerst eens staan en concentreren op ons zelf: we ontspannen, nemen onze adem waar en doorvoelen dan die pijn. Als we deze vervolgens ook doorademen kan die eveneens oplossen omdat we ons bezig hielden en houden met het achterliggend thema: bijvoorbeeld de pijn, woede, angst of onzekerheid.


We hoeven in dit verband dus niet achter elk lichamelijk symptoom meteen een ziekte te zoeken maar dienen ons eerst en vooral bezig te houden met het thema, het innerlijk proces en oorzaak van de pijn.

Lees hier verder:

http://www.bovendien.com/categorieen/spiritueel/1970-op-weg-naar-de-nieuwe-tijd


Leer je thema’s en lichamelijke problemen zelf oplossen:


http://www.elias-medium.info/NL/seminars/50-herfstseminar-celwerk-update