aan al wie betrokken is bij HPV-vaccinatie :

informeer je als ouder en neem zelf de beslissing !

15 november 2011

Dit is een foto van Lucy Hinks. Ze was een perfect gezond en heel intelligent Brits meisje van 13 jaar. Haar ouders aarzelden om haar te laten vaccineren tegen HPV omdat ze al ernstige neveneffecten had vertoond bij een vroegere vaccinatie. Maar de schoolverpleegster stelde hen gerust. Kort na haar derde inenting begon het verkeerd te lopen .
 

Nu kan ze al maanden niet meer stappen of spreken en slaapt ze al maanden ongeveer 23 u per dag.

Een menselijk drama, dat zeker niet uitzonderlijk is. Officiële instanties delen mee dat per jaar in Engeland alleen al zo'n 2.000 meisjes ernstige gezondheidsproblemen hebben na de HPV-vaccinatie, maar dat dit positief opweegt tegen de verwachting dat hierdoor tegen 2025 het aantal vrouwen onder de dertig die baarmoederhalskanker krijgen met twee derden 'hopelijk' kan verminderd worden.

Als tenminste jaar na jaar minstens 80 % van de meisjes wordt ingeënt !

Momentje !

 
Even rekenen wat dat voor de UK betkent ( bron : http://www.cancerscreening.nhs.uk/cervical/cervical-cancer.html ) :
 
  • Per jaar sterven er 750 vrouwen aan baarmoederhalskanker, waarvan 5 % jonger dan 30. In cijfers gaat het om zowat 37 vrouwen
 
  • Dus om het aantal van 37 doden misschien te verminderen wordt de gezondheid van 2.000 meisjes van 12 jaar opgeofferd ?

  • Anders gerekend : men vindt het verantwoord om tot 2025 de gezondheid van MINSTENS zo'n 50.000 meisjes ernstig te beschadigen om het risico van baarmoederhalskanker misschien te verminderen met twee derden bij vrouwen onder de dertig ?


De reactie van het farmaceutisch bedrijf GSK is dat ze dit soort schadegevallen heel ernstig nemen maar dat de veiligheidsinstanties aangeven dat er niets abnormaals aan de hand is.
 

 

Tweeduizend meisjes die ernstige 'bij'werkingen krijgen van het vaccin = normaal ?De reactie van de ouders : " We voelen ons verraden omdat wij zoals de meeste ouders vertrouwen hadden in de officiële gezondheidsinstanties. Ik dring er bij de ouders op aan om op zoek te gaan naar zoveel mogelijk informatie als je kan krijgen . En beslis dan voor jezelf wat goed is voor je kind?

Bron : http://www.dailymail.co.uk/health/article-2061267/Schoolgirl-Lucy-Hinks-left-waking-coma-severe-reaction-cervical-cancer-jab.html 

Hoe is de toestand in Vlaanderen ?


Ook hier zijn alle middelen goed om de naald er driemaal in te planten bij alle meisjes van twaalf jaar
Ook hier wordt de school misbruikt om deze medische producten te promoten en toe te dienen

Ook hier krijgen ouders nauwelijks fatsoenlijke informatie

Ook hier krijgen de ouders te horen dat het vaccin zeer veilig is

Ook hier worden ze heel erg onder druk gezet.

Ook hier streeft men naar minimum 80 % .

Ook hier moeten de cijfers gehaald worden.
(Bij schriftelijke weigering van de ouders intimideert men meisjes van twaalf jaar om het toch te laten doen . Het is toch gratis ... !) 

Zijn er ook in Vlaanderen ernstige bijwerkingen ?


We weten het niet :

* op onze vraag aan de verantwoordelijke dienst FAGG krijgen we geen antwoord

* alleen dokters kunnen melding maken van bijwerkingen maar in de regel gaan deze er allemaal van uit dat vaccins heel veilig zijn , dus ...

Voorlopige conclusie : Vlaanderen is Vaccineer Vro en Vrij Verder - land .


We hopen echter zeer dat de oproep van deze moeder voor wiens kind het nu te laat is hier en daar toch een politieker, een journalist, een professor, een medicus, een ambtenaar, een medewerker van CLB, ... zal tot nadenken stemmen .

Hoogachtend namens de Belfort-group,


Peter Vereecke

 


PS Op deze website ( http://sanevax.org/ ) zie je de trieste lijst van jonge meisjes wiens leven geslachtofferd is op het altaar van de medische wetenschap ten bate van vooral big mama farma . Besef hierbij vooral dat dit slechts het (gekende) topje is van de gigantische vaccinatieschadeberg ! Inderdaad het gaat enkel over het aantal gemelde gevallen ( men schat 1 % van de realiteit ! ) en dan nog enkel de schade op korte termijn .