Fluoride's Deadly Secret

Dr. Russell Blaylock M.D. is a retired neurosurgeon and author whose trailblazing research has tirelessly documented the fact that there is an epidemic of neurological disorders in the western world which are directly connected to toxins in our environment, and how this relates to the larger global eugenics program behind population reduction. In this fascinating interview, Blaylock reveals how depopulation programs forged by the Rockefeller foundation in association with the Nazis were the basis of modern day incarnations of eugenics like fluoride poisoning and vaccinations.

Overal ter wereld zien mensen dat de weerspatronen op onze planeet drastisch aan het veranderen zijn.

Ze worden zich ook in toenemende mate bewust van de vliegtuigstrepen die blijven hangen en uitwaaieren. Miljoenen accepteren inmiddels de realiteit van chemtrails en geo-engineering.

Zou het kunnen zijn dat er een verband is tussen de trails en het extreme weer? Hoewel veel belangen een rol spelen bij deze schadelijke programma’s is er nu overvloedig bewijs dat geo-engineering kan worden gebruikt om het weer te beheersen.

In deze nieuwe documentaire leer je hoe aerosolen in ons luchtruim worden gesproeid en samen met andere technologieën worden gebruikt om het weer te beïnvloeden.

Nederlandse apotheken verstrekten in 2011 aan 200.000 verschillende mensen een geneesmiddel dat gebruikt wordt bij ADHD. Dat is een stijging van 14% ten opzichte van het jaar daarvoor. De stijging in de leeftijdsgroep van 20 tot 60 jaar lag met gemiddeld 19% hoger.

Het aantal gebruikers van geneesmiddelen die worden toegepast bij ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is in zes jaar tijd toegenomen van 70.000 in 2005 tot 200.000 in 2011.

Dr.Mathias Rath maakt in deze ondertitelde lezing duidelijk wat ziekte te maken heeft met bijvoorbeeld de EU. Waarom bepaalde ziektes niet uitgebannen lijken te kunnen worden zoals de allesverwoestende kanker. Hij maakt lijnen zichtbaar die onomwonden aantonen dat ziekte moet blijven bestaan om er veel geld aan te verdienen. Onze machthebbers hebben geen boodschap aan wakkere, van gezondheid blakende mensen, ze kunnen hun systeem alleen handhaven als wij zwak, ziek en misselijk zijn en blijven. Klinkt hard maar is helaas al te waar.

 

De pijnappelklier, ook wel epifyse, glandula pinealis, epiphysis cerebri of derde oog genoemd, is een endocriene klier in het brein.

Deze klier produceert melatonine uit serotonine, een hormoon dat invloed heeft op het slaap-waakritme en het voortplantingsritme.

De kleine klier in de vorm van een pijnappel bevindt zich dorsaal van het corpus callosum (de hersenbalk) en aan de bovenkant van de derde ventrikel. Bij hogere gewervelde dieren heeft het zich ontwikkeld uit het zogeheten derde oog.

Het aantal minderjarigen die antipsychotica gebruiken, is in een jaar tijd gestegen van 11.008 tot 13.963. Dat is een toename van meer dan 25 procent. De cijfers, afkomstig van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv), staan vandaag in de krant De Morgen.

Met 5.334 patiënten piekt het gebruik vooral bij de twaalf- tot vijftienjarigen. Bij de zes- tot elfjarigen zijn er 4.818 gebruikers. Ook de allerjongsten kregen neuroleptica voorgeschreven: 643 patiëntjes waren jonger dan zes. Met 13.963 patiënten in het totaal zijn er meer kinderen die antipsychotica nemen dan antidepressiva. Dat zijn er 8.462.

Het Voedingscentrum waarschuwt ouders dat er steeds meer producten worden verkocht waarvan niet direct duidelijk is dat er cafeïne in zit. De kans dat jonge kinderen daarcafeïne binnenkrijgen, wordt daargroter, zegt het centrum.

VolgensBlack Hair Styles/Care HomeBlack Hair Styles/Care Home het Voedingscentrum komen er de populariteit van energiedrankjes steeds meer producten op de markt met extra cafeïne, zoals cola, snoepjes en water.

Belfort-group,28 juni 2012

Geachte verantwoordelijken van de gezondheidszorg,

Als steeds groeten we u met respect maar ook vanuit een groeiend besef dat er iets heel fout gegroeid is. Als overheid en gemeenschap hebben we deze gezondheidszorg in belangrijke mate toevertrouwd aan de farmaceutische bedrijven. En deze doen verschrikkelijk hun best : in Europa een jaarlijkse omzet van tweehonderdduizend miljoen euro.

Dit artikel (deel 2) gaat over nieuwe genezingsmethoden voor de nieuwe tijd. De Russische genezingsmethodiek luidt een nieuw tijdperk in: Het tijdperk van zelfbeschikking in de gezondheidszorg.

In plaats van uw verantwoordelijkheid voor uw lichaam aan anderen over te dragen, kunt u nu zelf de controle over uw lichaam overnemen. Hebben we het over “genezen”, dan komen we er ook niet onderuit om over “gebrek” te praten. Gebrek is een idee dat ons doet denken dat we iets missen. Alles wat je denkt dat je mist, dat mis je dan ook.( detail...) Dat betreft ook gezondheid. Daarbij zijn het slechts ideeën dat er iets ontbreekt en deze wijze van denken bezorgt ons pijn. Laten we die negatieve gedachten los, dan worden we vrij.

Als je droomt lijkt alles echt, en dan word je wakker”.

Deel 1. Inleiding

1.1. Zomaar een paar vragen

Wat zijn de werkelijke effecten van vaccinatieprogramma`s? Wat is de waarheid met betrekking tot chemtrails? Wat is nu het werkelijke verhaal achter 9/11? Hoe zijn de reguliere media georganiseerd? Hoe komt het nieuws tot ons en wat zijn de motieven achter de keuze voor het nieuws dat we voorgeschoteld krijgen? Waarom gebruiken we nog steeds massaal vervuilende energie terwijl vrije energie allang beschikbaar is én geïntroduceerd had kunnen zijn?