avatarIn de Kosmos heerst een onmeetbare en onbeschrijfbare kracht. Deze Grote Leegte is verbonden met een veld van eindeloos Bewustzijn. Er is een ordening in deze Leegte, en er heersen wetten die het functioneren van die Leegte reguleren en ondersteunen.

 

 

Avatar is een sciencefictionfilm uit 2009, geregisseerd door James Cameron.

 

 

De voormalig marinier Jake Sully krijgt onverwacht de gelegenheid om naar Pandora te worden uitgezonden, omdat zo de kostbare avatar van zijn overleden tweelingbroer alsnog gebruikt kan worden, omdat ze hetzelfde DNA hebben. Dat hij aan zijn benen verlamd is, is geen bezwaar. Hij vindt het juist prachtig dat hij als avatar weer kan lopen. Hij wordt als avatar ingezet als beveiliger van onderzoekers.

 

Het is 2154 op de maan Pandora van de planeet Polyphemus die in een baan draait om de dubbelster Alfa Centauri. Een aards mijnbouwbedrijf heeft onder leiding van Parker Selfridge een vestiging op de maan Pandora voor het delven van een kostbaar mineraal: unobtanium( supergeleider )

 

Pandora wordt bewoond door de Na'vi: een inheemse bevolking van humanoïde wezens. Om gemakkelijker contact leggen met de Na'vi hebben wetenschappers een techniek ontwikkeld om een wezen ( avatar ) te creëren die qua DNA genetisch overheen komt met de Na'vi. Via mentale teleportatie apparatuur wordt het bewustzijn verbonden met zijn/haar avatar waardoor hij deze kan besturen, terwijl zijn eigen lichaam slaapt.

 

Wetenschappers onder leiding van Grace Augustine willen Pandora en het Pandoraanse leven bestuderen. Ook wensen ze vreedzame betrekkingen en proberen een soort handelsovereenkomst met de Na'vi te sluiten. De Na´ vi zijn zeer sociale wezens. Grace heeft met haar Avatar zelfs een schooltje gesticht in de Na'vi nederzetting zodat de Na'vi enigszins Engels spreken. Maar kort voor het begin van het verhaal is haar te kennen gegeven door de Na'vi dat ze niet meer welkom is.

 

De relatie tussen de mensen en de Na'vi is niet meer goed, omdat Parker Selfridge een typische 'corporate manager'. Hij heeft enkel interesse in het delven van erts voor financieel gewin. De naam Selfridge is uiteraard een verwijzing naar zijn zelfzuchtigheid, iemand hij ten koste van anderen zichzelf verrijkt. Zijn machines walsen alles plat en vernielen het woud, tot grote woede van de Na'vi. Kolonel Miles Quaritch en zijn beveiligingstroepen( allemaal voormalige mariniers geleid door kolonel Miles ), gelooft sterk in het gebruik van brute kracht en ziet de Na'vi als hinderlijk ongedierte wat in de weg zit.

 

Als Jack tijdens een patrouille in een hinderlaag loopt en gescheiden raakt van de groep wordt hij belaagd door de dieren op Pandora. Als Neytiri van de Na'vi- stam Omaticaya Jack wil doden krijgt zij een teken van de godin Eywa...

 

 

 

 

 

Als de mens wat wilt waar iemand anders op zit, dan wordt de mens zijn vijand – Avatar

 

 

Reptielenbrein  

 

Het grootste onondekte continent op aarde is het brein - Paul Maclean

 

Een onderdeel van ons brein genaamd; reptielenbrein, is verantwoordelijk voor onze primaire overlevingsdrang. Het regelt automatisch onze ademhaling, bloedsomloop, hartslag en temperatuur. Met andere woorden onze meest primitieve levensfuncties die noodzakelijk zijn voor ons eigen voortbestaan en het voortbestaan van de menselijke soort. Het is voorgeprogrammeerd om te reageren. Het reptielenbrein denkt niet na en onthoudt ook niet. Het wilde beest in ons dat er enkel op gericht is te overleven en zich voort te planten.

 

De managers van mijnbouwbedrijf RDA in de film Avatar vertegenwoordigen het reptielenbrein. Deze managers denken dat ze het middelpunt van het universum en heersers van de Kosmos zijn. Deze primitieve starre houding leidt tot intellectuele superioriteit en irrationele overtuigingen en vernietigt alles om zich heen. De zelfzuchtige manager Parker Selfridge symboliseert dat hij niets wil weten van respect, beleefdheid, normen en waarden. Hij is 100% revaliderend. Het reptielenbrein regeert zijn emoties. De industriële mensheid in een notendop. De boodschap is duidelijk, we hebben de nieuwe gebieden in ons brein nog niet ontdekt, maar slechts het meest primitieve gedeelte ontwaakt.

 

Ons brein vertegenwoordigt natuurlijk veel meer als het reptielenbrein. Het brein wordt onderverdeeld in een drie-enig brein; reptielenbrein, zoogdierenbrein ( limbisch systeem ) en het primaten brein( Neocortex ). De schakelknop in ons ( de amygdala ), legt verbanden tussen informatie die van verschillende zintuigen afkomstig is en koppelt deze aan emoties. Als u meer wilt weten over het drie-enige brein en de amygdala ( klik hier )

 

 

Bewustzijn

 

 

Niemand is zich van meer bewust dan van dat deel van zichzelf dat voor zijn geest verschijnt.

 

Een Zelfbewuste Geest zal niet voortkomen uit autoritaire wetenschappelijke dogma's die via machtige technologieën worden opgelegd. Zonder Hoger Bewustzijn ( vrij van de dogmatische nonsens en conventionele overtuigingen ) is de door wetenschappelijke gemaakte toekomst een afschuwelijke leugen, een mechanische truc waarin de mensen paradoxaal genoeg in hun wensen worden bevredigd terwijl in hun hart de wanhoop leeft.

 

We weten dat we tot op zekere hoogte ons bewustzijn kunnen veranderen en dat we in contact kunnen komen met het oer patroon van ons bestaan, de diepte laag van de realiteit. Om het contact met dat oer patroon mogelijk te maken gaan we op zoek naar een verhaal dat groter is dan de onze, zodat ook ons eigen verhaal meer diepte en meer betekenis krijgt...We beginnen dan bewust binnen het patroon van dat verhaal te leven. Het Grotere Verhaal is als een krachtveld. Het leidt een eigen leven, het activeert en stimuleert de geest op alle lagen van het bestaan. Het speelt op alle niveaus van de geest, zoals een symfonie, het activeert kleuren, gedachten, emoties, gevoelens. Het werpt nieuw licht op delen van onszelf waarvan we het bestaan niet bevroedden – William Irving Thompson.

 

 

 

Eywa, de leidende kracht

 

 

Vorm is leegte, en leegte is waarlijk vorm. Leegte verschilt niet van vorm, vorm verschilt niet van leegte. Wat vorm is, is leegte, wat leegte is, is vorm – Boeddhistische sutra

 

Eywa staat symbool voor de Grote Leegte ( levende informatievelden of quantumvelden die op Pandora en in de kosmos aanwezig zijn ) binnen het gehele ruimte-continuüm waarin alles bestaat. Het is overal, in de ongeziene gebieden om ons heen. In de kosmos heerst één groot onbegrensd netwerk waar alles met elkaar verbonden is. Als we beseffen dat de Grote Leegte vervuld is van levenskracht, kan er niet zoiets als niet-zijn bestaan. De levende informatievelden in het universum is als een gigantisch, vibrerend spinneweb. Sommige natuurkundige, onder wie David Bohm, zagen het universum als een hologram. Misschien zijn het hologram en het spinnenweb wel een en hetzelfde. Een web wordt gemaakt van trillende draden. Een hologram wordt gemaakt van lichtgolven, trillingen van energie. Bohm noemt het hologram de impliciete orde. Deze orde is normaal gesproken onzichtbaar, maar bevat alle mogelijke verschijnselen die kunnen worden ervaren. 

 

 

All matter originates and exists only by virtue of a force. We must assume behind this force is the existence of a concious and intelligent mind. This mind is the matrix of all matter. Max Planck - the father of Quantum Physics 

Lees ook het artikel; het verhaal van de 100ste aap 

 

 

Hebben wij een ziel of leven wij in de ziel? Zijn wij een uitdrukking van de Grote Leegte?

 

De herontdekking dat levende informatievelden het menselijke lichaam informeren is een verenigende en transformerende kracht. Deze kracht is niet gebonden aan tijd en ruimte. De Na'vi weten dat het de geleidende kracht en identiteit van Pandora is. In Eywa staat niets vast. Het is een netwerk van energie dat altijd in beweging is. De Na'vi weten dat Eywa balans brengt in het ecosysteem op Pandora en de Kosmos, en is vergelijkbaar met het begrip dat wij kennen van het ecosysteem op aarde. Alle levende wezens op Pandora hebben een interconnectie met Eywa door een systeem van neuro-geleidende antennes ( Tsaheylu: neurale verbinding ). Via hun staart ( queue: verlenging van hun zenuwstelsel ) leggen de Na'vi een verbinding/band met Tsaheylu en communiceren telepathisch met de Tree of Soul en alle dieren met een soortgelijke zenuw clusters.   

 

 

The tree of souls

 

De rijkdom van deze wereld zit niet in de grond, maar overal om ons heen – Avatar

 

 

The tree of souls ( Na'vi naam: Vitraya Ramunong ) is een gigantische wilgachtige boom die voor de Na' vi de dichtstbijzijnde aansluiting op Eywa is. The Tree of Souls maakt via zijn wortels elektromagnetische verbindingen met al het leven op Pandora. De natuur op Pandora werkt niet alleen op materieel maar ook op psychisch en energetisch niveau. Elke onderdeel heeft een energetische waarde die correspondeert in symbiose met de planeet. Het geheime leven van iedere cel op Pandora heeft zijn eigen intelligentie en eigenschappen. Deze onderlinge verbondenheid wat voor de meeste mensen slechts een geestelijk begrip is, bestaat op Pandora en onze aarde in een fysieke en tastbare vorm als een onbegrensd 'neurologisch' netwerk die inherent is aan de planeet. Het is, in zekere zin, een enorme biologisch kosmisch/planetair internet.

 

Als we er vanuit gaan dat alleen bewustzijn in staat is bewustzijn te kennen, dan schieten alle mechanische verklaringen voor het fenomeen bewustzijn tekort. De bewuste persoonlijkheid schiet herhaaldelijk te kort in het waarnemen van de onderlinge verbondenheid van alle leven op subtiel energetisch niveau. Autonome indicatoren van telepathie laten zien dat communicatie op hogere energetische frequenties voortdurend kan plaatsvinden op onbewust niveau. Het wekt de indruk dat mensen voortdurend in buitenzintuiglijke communicatie met anderen kunnen verkeren, afgezien van hun dagelijkse verbale uitwisseling. Omdat deze communicatie plaatsvindt op niveaus buiten het gewone wakende bewustzijn, is de bewuste persoon zich zelden bewust van deze verbindingen.

 

 

Er is geen energie, anders dan die van de omgeving – Nikola Tesla

 

 

 

 

avatar ritual1

Bovenstaande foto: Tree of Souls, in interconnectie met de Na'vi.

 

 

 

 

Tussen de wortels van de bomen heerst een elektromagnetische communicatie. Deze verbinding is groter dan de verbinding in het menselijke brein. Het is een netwerk waar de bomen informatie uit kunnen uploaden en downloaden – Avatar

 

 

Veel mensen in de aardse wetenschappelijke kringen geloven dat het leven zich beperkt tot de fysieke uitdrukkingsvorm en dat bewustzijn het resultaat is van de biochemische/neuro- elektrische functies van het lichaam. Op grond van deze onjuiste opvattingen trekken ze een al even onjuiste conclusie: dat bewustzijn ophoudt bij de dood van het fysieke lichaam. Maar tegelijkertijd zijn ze niet in staat om de creatieve, intelligente kracht te identificeren waardoor een geordend systeem, zoals het lichaam, gecreëerd kan worden. Het huidige wetenschappelijke denken creëert een paradox in zichzelf, omdat getracht wordt de mechanismen van de oneindige werkelijkheid te verklaren binnen de grenzen van de eindige, driedimensionale geest. Deze paradox is te overwinnen zodra men inziet dat bewustzijn en intelligentie al bestaan vóór de vervaardiging van het lichaam...Als dit besef eenmaal is ingedaald, zullen de wetenschappers zich voor een geheel nieuwe orde van multidimensionale werkelijkheid gesteld zien, en een geheel nieuwe wetenschap in beschouwen moeten nemen waarmee de multidimensionale werkelijkheid( morfogenetische velden van planten, dieren en voorouders ) begrepen kan worden – Ashayana Dean. 

 

 

 Fractalen, eilanden van orde in een zee van chaos

 

 

De film Avatar symboliseert dat wij verbonden zijn met de alles- doordringende Leegte( de essentie waaruit we zijn voortgekomen ). Het is een verhaal dat ons vraagt de scheppende patronen in onszelf te herkennen. Avatar beeld uit dat de scheppende oerpatronen communiseert door signalen( signatuurleer ), frequenties en synchronisiteiten. Voor de scheppende oerkracht is er geen hoger doel dan het overdragen van informatie. Het is de energie die stof en geest herscheppen. Alleen als we ons eigen levensverhaal groter maken kunnen we de ongeziene gebieden van de geometrische patronen herkennen en onderzoeken.

 

Alle grote verhalen ontlenen hun kracht aan de archetypische wereld, een wereld van patronen, van mythen en creatieve mogelijkheden die volkeren en culturen van alle tijden gemeenschappelijk hebben. Ook in onze tijd moeten we wegen vinden waarlangs we de mogelijkheden van ons lichaam en onze geest kunnen verruimen, zodat onze psyche beter in staat is om op een gezonde en creatieve manier haar wortels in de mythische en archetypische dimensies te onderzoeken. Dan beginnen we ons het verhaal weer te herinneren en het opnieuw te waarderen, zodat er zelfs in ons gevoel van verloren zijn en in onze wanhoop een mogelijkheid ligt tot een ingrijpende bevrijding, waardoor diepere structuren van bewustzijn kunnen worden aangeboord, zowel psychisch als maatschappelijk.

 

Omdat we allemaal uit dezelfde bewuste energie bestaan als al het andere in de schepping, zijn we allemaal uitdrukkingen van een onzichtbaar verenigend principe. Dit idee zegt ons dat we allemaal verschillende manifestatie van een uniek, onderliggend bewustzijn zijn, en dat dit bewustzijn via speciale geometrische vormen en ordeningen tot uitdrukking komt, die zowel op microkosmisch als macrokosmisch niveau herhaald worden. De niveaus van orde die binnen de constructie van alle leven en materie bestaan, worden door onzichtbare vormwetten geregeerd. De subtiele energieën waardoor vorm wordt bepaald, bestaan als zich herhalende geometrische patronen en modellen die invloed hebben op de uitdrukking van stelsels die uiteenlopen van het kleinste atoom tot de grootste Melkweg – Richard Gerber

Er is een ordening in de alles- doordringende Leegte, en er heersen wetten die het functioneren van die Leegte reguleren en ondersteunen. De scheppende geometrische patronen die als ieder stukje van de schepping een kopie van het grote geheel is, zijn fractalen. Voor meer diepgang, bekijk de documentaire; Fractals - The Colors of Infinity deel 1 van 6 (

)

 

 

 

 

 

Ten slotte, laat dit artikel als een richtingwijzer fungeren, maar houd je er niet aan vast. Leef zélf, en wees je eigen meester. Laat de film tot je eigen verbeelding spreken.

Bronnen;

 

 

You Tube – Pandora Discovered

You Tube - Alan Watts - On Nothingness

You Tube – Arthur Clarke - Fractals - The Colors Of Infinity

Richard Gerber – Handboek energetische geneeskunde

Ashayana Deane – Voyagers – De Geheimen van Amenti