golflengte cosmische anatomieDe golflengte waarop ons bewustzijn is afgestemd is een interessant gegeven. In mijn zoektocht naar bewustwording ben ik gefascineerd geraakt over de kennis van golflengtes en frequenties. De psychologie achter de frequentie, geluid en muziek is zo immens breed, dat ik de diepte of de essentie ervan probeer te begrijpen.

 

 

 

De golflengte van dimensies

 

Dimensies zijn niets anders dan golflengten waarvan de basisverhoudingen onderling verschillen. Het enige verschil tussen deze dimensies en een andere, is de lengte van haar basisgolf. Als je een radio of televisie zender gaat zoeken, pik je een andere golflengte op. Je ontvangt een ander beeld op je televisiescherm of een ander station op je radio.

 

Alle dimensionale niveaus van deze wereld zijn hier en nu op dit moment en met elkaar verbonden. Het sleutelwoord hier is de golflengte. Golflengte is de sleutel tot het hele universum.

 

Dimensies worden gescheiden door de golflengte net als de noten op een toonladder. Elke toon op de schaal klinkt anders vanwege de golflengte. Elke dimensie wordt ook gescheiden van de andere door een 90 graden rotatie. Als we de frequentiegolven in onszelf kunnen veranderen, gaan we dan een andere dimensie waarnemen? Is ons bewustzijn in staat zich af te stemmen op een bepaalde golflengte. Het is niet voor niks dat we in onze ervaringen vaak een compleet andere beleving hebben dan iemand anders.

 

De golflengte en patronen van klanken( hoorbaar en niet hoorbaar ) corresponderen met de leegte om ons heen en scheppen de werkelijkheid binnen ons bestaan. Het geluid van oceaan golven vinden de meeste mensen ontspannend en plezierig om naar te luisteren. Het is een geluid van natuurlijke energie, een energie die altijd aanwezig is als het de kust bereikt. Het zijn geluiden van energiegolven in actie.

 

Het lichamelijke organisme is vanzelfsprekend ook doordrongen van energetische vibraties. Het hart als voorbeeld; creëert pulseringen door het hele lichaam . We ademen lucht in door onze longen. Langzame energiegolven die we creëren en gebruiken. We praten, en we creëren snellere energiegolven om ons heen. We luisteren en het oor neemt een vibratie van energie op en creëert een andere vibratiegolf die het brein kan begrijpen. Al deze, en nog vele andere energiegolven/vibraties gebruiken we in ieder moment van ons bestaan. En voor het grootste gedeelte van ons leven maken we er niet bewust gebruik van.

 

 

 

Sinusgolven

 

''If you wish to understand the Universe, think of energy, frequency as vibration – Nikola Tesla

 

 

Wat zijn sinusgolven? Sinusgolven corresponderen met het licht( en het elektromagnetische spectrum) en de trilling van klank. In de gehele Werkelijkheid waarin wij ons bevinden, is alles gebaseerd op sinusgolven. Wat het ene ding anders maakt dan het andere, is de golflengte en het patroon.

 

Een golflengte loopt van een willekeurige punt in de curve tot het punt waarop de gehele curve opnieuw begint, zoals van A naar B.

 

 

 

02019

 

 

 

Alle dingen – je lichaam, planeten, absoluut alles – zijn golflengte( voorbeeld; Schumann Resonantie ). Als we op deze specifieke manier naar de werkelijkheid kijken, komen we in het rijk van dimensies.

 

We kunnen elk voorwerp beschouwen als opgebouwd uit minieme deeltjes, zoals atomen. We kunnen dat idee ook naast ons neerleggen en het beschouwen als trilling-frequentie, als golfvorm, zoals elektromagnetische velden of klank.

 

 

 

 

De golflengte van bewustzijn in praktijk

 

 

 

 

 

 

 

Energetische oefening

 

 

Als het om het aanreiken van energetische oefeningen gaat is de waarheid een land zonder paden. Zoals ik altijd zeg; laat dit artikel als een richtingwijzer fungeren, maar houd je er niet aan vast. Leef zélf, en wees je eigen meester. Deze oefening/techniek is slechts een onderdeel van de vele mogelijkheden om energetisch te werken. De waarheid is dat er zich veel meer voordoet dat ons huidige bewustzijn waarneemt.

 

 

 

 

 

 

Bronnen

 

De geometrie van de schepping - Drunvalo Melchizedek

You Tube -  A Field Exists That Connects Everything Together - The Ether Field

You Tube -  How to Access Superconsciousness English HD Version Full Movie