altWanneer het aan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ligt (Ctgb), mogen we met ingang van 1 juli 2012 geen biologische en/of milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken. Niet in de moestuin en ook niet in de land- en tuinbouw. Sterker nog: gebruik van milieuvriendelijke middelen worden na 1 juli aanstaande verboden, tenzij er een speciale ontheffing wordt aangevraagd. Dit heeft voor flink wat opschudding gezorgd in de sector, welke tijd heeft tot 14 maart  aanstaande om op dit voornemen te reageren.

Het voornemen van het Ctgb is gepubliceerd in de Staatscourant van 1 februari 2012. Sindsdien zijn er diverse acties op gang gekomen om te protesteren tegen invoering van dit voornemen. Niet alleen vanuit land- en tuinbouworganisaties, maar ook persoonlijke initiatieven en organisaties zoals de bijenstichting.

Frappant is dat iedere zichzelf respecterende alternatieve nieuwssite zoals Wanttoknow.nl, Bovendien.nl en de sectorgerelateerde websites zols die van de bijenstichting en Biojournaal, dit nieuws vermelden. Het staat ook gewoon in de Staatscourant. Maar ook hier schittert dit nieuws in de main-stream-media door afwezigheid. Welnu, beste mensen, het nieuws is er alsnog en we hebben tot 14 maart om tegengas te geven.

Zoals ook te zien is op de website van de bijenstichting, kan iedereen op persoonlijke titel een brief of email sturen aan de Tweede Kamer en verzoeken om dit voorstel af te keuren. Er zijn voorbeeldbrieven beschikbaar. De bijenstichting schrijft: "Het voorgenomen besluit over de afschaffing van de RUB (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen) impliceert onder meer dat u een vergunning moet aanvragen om insecten uit uw moestuin te houden met bijvoorbeeld een knoflookpreparaat. Echter, bespuiten van uw rozen met middelen als Luizen en Witte Vlieg, te koop in het tuincentrum (met daarin het voor bijen zo dodelijke Imidacloprid) mag u wel gebruiken."

In de toelichting bij het voornemen tot intrekking van de RUB-toelating wordt het volgende gesteld: "De huidige RUB-toelatingen voldoen niet aan de eisen die artikel 29 van de EU-verordening stelt aan toelatingen. Ze moeten daarom worden ingetrokken."  Ik vraag me af of dit inderdaad uit de koker van de Europese regelgeving komt en zo ja, in welke mate de Codex Allimentarius hier de oorzaak van is.

Een paar voorbeelden vond ik te summier voor de enorme waslijst van huismiddeltjes, waaronder spiritus, knoflookolie, bier en citronella-olie (!) van wat verboden wordt, als RUB-toelatingen worden geschrapt. Daarom plaats ik hier het hele deel II van artikel 2 uit het voorstel. Mocht u na het zien van deze lijst met huis-, tuin- en keukenmiddelen overtuigd zijn van de regelzucht van Nederland c.q. Europa, neem dan de moeite om vóór 14 maart 2012 te reageren richting Tweede Kamer.

Artikel 2.

De toelatingen, bedoeld in artikel 1, betreffen de navolgende stoffen en middelen:

II