PieceofshitErdoganRusland heeft de vraag betreffende de toekomst van Turkije gesteld het overhandigen aan de Veiligheidsraad van een inlichtingenrapport over de steun van dit land aan de jahadisten. Het document omvat een tiental onthullingen die de praktijken van de MIT Turkse geheime dienst aan de kaak stellen. Het probleem is dat elk van de genoemde operaties verwijst naar andere operaties waarin dezelfde acteurs met de Verenigde Staten hebben samengewerkt tegen Rusland. Deze inlichtingen komen nog bij de al beschikbare inlichtingen over de persoonlijke banden van president Erdoğan met de bankier van Al-Qaeda en over de heling zijn zoon van de Daesh gestolen aardolie.

Rusland heeft aan de leden van de Veiligheidsraad van de Uno een inlichtingenrapport overhandigd over de activiteiten van Turkije ten behoeve van de in Syrië opererende jihadisten [1]. Dit document levert een tiental feiten die ieder één of meerdere veiligheidsraad-resoluties schenden.

Hierdoor plaatst Rusland de Raad voor zijn verantwoordelijkheden, en daarnaast meerdere andere inter-gouvernementele organisaties. Volgens de regels zou de Raad overeenkomstige bewijzen moeten vragen en Turkije moeten ontbieden voor uitleg. In het geval dat de schuldigheid van Turkije zou worden vastgesteld, zou de Raad over sancties moeten beslissen volgens hoofdstuk VII van het Handvest, dat wil zeggen met het gebruik van geweld. Van hun kant zouden de Noord Atlantische Verdragsorganisatie en de Organisatie van Islamitische samenwerking deze schurkenstaat uit hun midden moeten uitstoten, terwijl de Europese Unie de adhesie-onderhandelingen zoy moeten stopzetten.

Een aandachtige lezing van het Russische inlichtingenrapport echter toont aan dat de naar voren gebrachte feiten heel wat meer dossiers kunnen openen en andere machten in moeilijkheden kunnen brengen. Zodat het mogelijk is dat men niet openlijk over het rapport zal discussiëren, maar dat men in een besloten zitting over de toekomst van Turkije zal onderhandelen.

Het geval Mahdi Al-Harati

Geboren in Lybië in 1973 is Mahdi al-Harati naar Ierland geëmigreerd en heeft er een familie gesticht.

In mei 2010 bevond hij zich aan boord van de Mavi Marmara, het vlaggenschip van de « Flottielje van de vrijheid », georganiseerd door de Turkse NGO Niet-gouvernementele organisatie IHH, om humanitaire hulp aan Gaza te leveren. De boten worden gekaapt in volle zee door het israëlische leger, hetgeen een internationaal schandaal veroorzaakte. De passagiers worden ontvoerd door Tsahal, gesequestreerd in Israël, en tenslotte bevrijd [2]. De toenmalige eerste minister Recep Tayyip Erdoğan, gaat naar een ziekenhuis om de gewonde militairen op te beuren. Zijn kabinet publiceert een foto waar men één van hen hem ziet omarmen als zijn vader. Het zou hier gaan om een Turkse-Ier, El Mehdi El Hamid El Hamdi, in werkelijkheid, de Libische Ier Mahdi al-Harati.

In juli 2011 wordt er in zijn huis een inbraak gepleegd. Zijn gezellin waarschuwt de politie en verklaart dat de dieven rijke Egyptische en Libische juwelen, alsmede 200.000 euros in coupures van 500 bemachtigd hebben. Gecontacteerd per telefoon bevestigt Mahdi al-Harati aan de politie dat hij de autoriteiten van Qatar, Frankrijk en de Verenigde Staten ontmoet heeft en dit bedrag van de CIA ontvangen heeft om bij de omverwerping van Moammar al-Qadafi te helpen [3]. Hij zal later deze eerste verklaringen terugtrekken toen het Libische Verzet zich van deze affaire meester maakte [4].

In juli-augustus 2011 commandeert hij de brigade van Tripoli —waar zijn zwager, Hosam al-Najjair, ook lid van is—, een door Franse legionairs geëncadreerde éénheid van Al-Qaeda die door de Navo gelast werd het hotel Rixos in te nemen [5]. Officieel is dit hotel het internationale perscentrum, maar de geallieerden werden ingelicht door de Turkse aannemer van het gebouw dat er een van buiten toegankelijke ingerichte kelderverdieping is, waar zich meerdere leden van de familie Qadhafi en verantwoordelijken van de Jamahiriya "heerschappij van het volk" schuil houden. Gedurende meerdere dagen vecht hij met de Fransen tegen de soldaten van Khamis Qadhafi [6].

In september 2011 benoemt de Navo hem als adjunct van Abdelhakim Belhaj, de « militaire gouverneur van Tripoli » geworden historische chef van Al-Qaeda [7]. Deze neemt ontslag op 11 october zogenaamd als gevolg van een geschil met Belhaj [8].

Maar in november 2011 commandeert hij naast Abdelhakim Belhaj een groep van 600 tot 1500 jihadisten van Al-Qaeda in Libië —voordien van de Islamitische in Libië strijdende Groep (GICL)— die geregistreerd zijn als vluchtelingen en getransporteerd worden over zee naar Turkije onder de verantwoordelijkheid van Ian Martin, vroegere secretaris generaal van de Fabian Society en van Amnesty International, nu speciale vertegenwoordiger van Ban Ki-moon.

Eenmaal gearriveerd in Turkije worden de jihadisten, per autobus en geëscorteerd door de MIT, getransporteerd naar Syrië. Ze installeren zich in Jabal al-Zouia waar ze voor rekening van Frankrijk het Vrije Syrische leger (VSL) creëren. Gedurende bijna twee maanden ontvangen Abdelhakim Belhaj en Mahdi al-Harati alle Westerse journalisten die de gebeurtenis pogen te verslaan, over Turkije via een dorp dat ze in een « Potemkin-dorp » veranderen [9]. Het kabinet van Eerste minister Erdoğan brengt ze in verbinding met mensensmokkelaars die ze per motorfiets naar Jabal al-Zouia vervoeren. Daar zien ze met hun eigen ogen duizenden personen manifesteren « tégen de dictatuur van Bashar el-Assad en vòòr de democratie ». Overtuigd concludeert de Westerse pers tot revolutie, totdat een journalist van een Spaans dagblad ABC, Daniel Irarte, constateert dat de manifestanten in meerderheid geen Syriërs zijn en hun Libische leiders Abdelhakim Belhaj en Mahdi al-Harati herkent [10]. Maar dat doet er niet toe, het spektakel van de Brigade van de haviken van de Levant (Suqour al-Sham Brigade) heeft zijn effect gehad. De mythe van een VSL samengesteld door « deserteurs van het Syrische Arabische leger » is geboren en de journalisten zullen nooit erkennen dat ze bedrogen werden.

erdogan piece of shit

In september 2012 keert Mahdi al-Harati om mediale redenen terug naar Libië, maar niet zonder alvorens met zijn zwager een nieuwe groep jihandisten te hebben gevormd, Liwa al-Umma (de Brigade van de Oumma) [11].

In maart 2014 begeleidt Mahdi al-Harati een nieuwe groep Libische jihadisten over zee naar Turkije. Volgens het Russische inlichtingenrapport komt hij onder de hoede van nummer 2 van het regime Hakan Fidan, de chef van de MIT (geheime diensten), die zojuist zijn functies weer heeft ingenomen. Ze bereiken Daesh via de douane grenspost van Barsai. Deze beslissing is het gevolg van een door de nationale veiligheids-raadgeefster Susan Rice in Washington georganiseerde vergadering met de chefs van de geheime diensten van de Perzische Golf en van Turkije, met het doel hen het vervolg van de oorlog tegen Syrië toe te vertrouwen, zogenaamd zonder Al-Qaeda en Daesh te hoeven gebruiken [12].

In augustus 2014 wordt Mahdi al-Harati tot burgemeester van Tripoli « gekozen » met de steun van Qatar, Soedan en Turkije. Hij is ondergeschikt aan het gouvernement van de door de Moslimbroeders gedomineerde regering van Tripoli, en weigert die van Tobroek, gesteund door Egypte en de verenigde Arabische emiraten.

Het parcours van Mahdi al-Harati toont de banden tussen Al-Qaeda in Libië, het Vrije Syrische leger, Daesh en de Moslimbroeders aan, waarmee de theorie van een democratische revolutie in Syrië teniet wordt gedaan. Het laat ook de steun van de Verenigde Staten, Frankrijk en Turkije zien waar dit netwerk van heeft geprofiteerd.

De overdracht van Daesh-strijders van Syrië naar Jemen

Het inlichtingenrapport onthult dat de Turkse geheime diensten de overplaatsing van strijders van Daesh van Syrië naar Jemen hebben georganiseerd. Ze zouden naar het geval per vliegtuig of per boot naar Aden zijn getransporteerd.

Deze imputatie was op 27 oktober 2015 al geformuleerd door de woordvoeder van het Syrische Arabische leger, generaal Ali Mayhub. Volgens hem waren minstens 500 jihadisten van Daesh door de MIT geholpen om naar Jemen te reizen. Ze waren door twee vliegtuigen van de Turkische Airlines, één van Qatar Airways en één van de Emiraten aan boord genomen. Toen ze in Aden aankwamen werden ze in drie groepen verdeeld: de eerste begaf zich naar de zeestraat van Bab el-Mandeb, de tweede naar Marib, en de derde werd naar Saoedi Arabië gestuurd.

Deze informatie, welke breeduit was ontwikkeld door de pro-Syrische Arabische media, werd genegeerd door de Westerse pers. Aan de Jemenitische kant bevestigde generaal Sharaf Luqman, woordvoerder van de aan oud-president Saleh trouw gebleven militairen, de Syrische imputatie, en voegde eraan toe dat de jihadisten in Jemen verwelkomt werden door de huursoldaten van Blackwater-Academi.

De overdracht van de strijders van Daesh van het ene operatietheater naar een andere bewijst de coördinatie van de operaties in Syrië en Jemen. Het veroordeelt Turkije, Qatar, de Verenigde emiraten, Saoedi Arabië en Blackwater-Academi.

« Tatardorp »

Het Russische inlichtingenrapport vermeldt ook het geval van « Tatardorp », een groep etnische Tataren die oorspronkelijk in Antalya gebaseerd waren en vervolgens door de MIT naar het Noorden waren verplaatst, naar Eskişehir. Hoewel aangegeven is dat deze groep strijders van Daesh bevat en dat die de Islamitische strijders in Syrië helpt, het legt uit noch waarom deze groep verder van Syrië werd verplaatst, noch welke diens precieze activiteiten zijn.

De Tataren vormen de tweede Russische minoriteit, en zeer zeldzaam zijn zij die de jihadisische ideologie van de Moslimbroeders of van de Hizb-ut-Tahrir aanhangen.
 Maar in maart 2012 hebben Arabische islamisten van Tatarije een tentoonstelling over « Syrië, bakermat van de beschaving » in het museum van Kazan aangevallen. Enige tijd later, op 5 augustus 2012, verenigen jihadisten, zowel Arabieren als Tataren, zich in het geheim in Kazan, waarbij ook vertegenwoordigers van Al-Qaeda zijn.
 In december 2013 verlaten Tataarse panturkistische jihadisten van de Azatlyk (Liberté) beweging het Syrische theater om zich naar Oekraïne te begeven om de ordedienst op het Majdan plein te verzekeren in afwachting van de staatsgreep; terwijl andere activisten van dezelfde organisatie in Kazan manifesteren.
 Op 1 augustus 2015 is er een Wereldcongres van de Tataren georganiseerd in Ankara, met de steun en de deelneming van de Oekraïense en Turkse regeringen. Het is gepresideerd door de beroemde CIA agent tijdens de Koude oorlog, Moustafa Djemilev, en besluit tot de creatie van een « Internationale Moslim brigade » om de Krim te « bevrijden ». Djemilev wordt onmiddellijk officieel ontvangen door president Recep Tayyip Erdoğan [13]. De Brigade beschikt over installaties in Cherson (Oekraïne). Deze organiseert diverse sabotages in de Krim, waaronder een gigantische stroomuitval (verbroken vanuit Oekraïne), en omdat de Brigade er niet in slaagt Rusland massaal binnen te vallen gaat deze de Oekraïense troepen in Donbass versterken.

Als de Veiligheidsraad dieper zou ingaan op de kwestie van « Tatardorp » zou deze niet mankeren te observeren dat de Verenigde Staten, Turkije en Oekraïne de Tataren in Syrië, in de Krim en in Tatarije sponsoriseren, leden van Al-Qaeda en Daesh inbegrepen.

De Turkmenen van de Brigade Sultan Abdulhamid

Hoewel Turkije geen vinger heeft uitgestoken om de door Daesh afgeslachte Iraakse Turkmenen te hulp te komen, heeft het gesteund op de Syrische Turkmenen tegen de Syrische Arabische republiek. Ze zijn georganiseerd door de « Grijze wolven » een Turkse paramilitaire politieke partij, historisch verbonden aan de geheime diensten van de Navo in hun strijd tegen het communisme (« Gladio »). Zij zijn het die bij voorbeeld in 1981 de moordpoging op Jean-Paul II organiseerden [14]. De Grijze wolven zijn aanwezig in Europa, met name binnen de Belgische sociaal democraten en de Nederlandse socialisten. Ze hebben een Europese coördinatie in Frankfort geïnstalleerd. In werkelijkheid zijn ze niet zelf een partij, maar vormen de paramilitaire tak van de Nationalistische actie partij, MHP (Milliyetçi Hareket Partisi).

De Turkmeense brigades organiseren met de MIT de plundering van de fabrieken van Aleppo. Turkse experts komen de werktuigmachines ontmantelen die naar Turkije worden gezonden en daar weer worden gemonteerd. Tezelfdertijd bezetten ze het grensgebied van Turkije waar de MIT trainingskampen voor de jihadisten installeert en onder controle houdt.

In november 2015 is het de ster van de Syrische Turkmenen, de Turk Alparslan Çelik —lid van de Grijze wolven en één van de commandanten van de Brigade Sultan Abdoulhamid—, die het bevel zal geven de twee piloten van de Sukoï-24, die toen door de Turkse jachtvliegtuigen met de assistentie van een Saoedische AWACS was vernietigd, neer te schieten. Één van hen werd inderdaad geëxecuteerd.

In 1995 kwam aan het licht dat de Grijze wolven, met de Turks-Amerikaanse onroerend-goed firma Çelebiler İnşaat (die de verkiezingscampagne van Hilary Clinton financiert), een uitgebreide rekrutering van 10.000 jihadisten hadden georganiseerd om in Tsjetsjenië te gaan vechten. Een trainingsbasis werd geïnstalleerd in de universiteitsstad Top Kopa te Istanboel. Één van de zoons van generaal Djokhar Doudaïev dirigeerde het transfer vanaf Turkije via Azerbaidzjan begeleid door de MIT.

Het Russische inlichtingenrapport onthult dat de MIT de Brigade Sultan Abdoulhamid heeft geconstitueerd —die de belangrijkste Turkmeense milities hergroepeert— en dat die zijn leden heeft opgeleid op de basis Bayır-Bucak onder de directie van instructeurs van de speciale interventie macht van de generale staf van het Turkse leger en van de agenten van de MIT. Het preciseert dat de Turkmeense brigade met Al-Qaeda samenwerkt.

Elk enigszins verdiept onderzoek zou de Veiligheidsraad leiden tot het heropenen van oude misdadige dossiers en tot het constateren van de banden tussen de Brigade Sultan Abdoulhamid, de Grijze wolven, Turkije, de Verenigde Staten en Al-Qaeda.

De IHH en İmkander

Het Russische inlichtingenrapport onthult de rol van drie Turkse humanitaire NGO’s in de wapenleveringen aan de jihadisten: IHH, İmkander en Öncü Nesil. De eindverklaring van de 11 en 12 februari in München verenigde Internationale steungroep aan Syrië (GSIS) schijnt deze beschuldiging te bevestigen want deze stipuleert dat voortaan de Verenigde Staten en Rusland er voor zullen zorgen dat de humanitaire konvooien in Syrië uitsluitend humanitair materiaal transporteren. Tot nu toe beschuldigden de regering in Damascus en de pers deze drie NGO’s er steeds van de jihadisten te steunen, maar daar werd niet naar geluisterd. In september 2012 transporteerde een door IHH gecharterde cargo wapens in Syrië voor rekening van de Moslimbroeders [15].

Ik ken alleen de eerste twee genoemde organisaties.

De IHH is een associatie gefundeerd en geanimeerd door de Turkse Partij van de welvaart (Refah) van Necmettin Erbakan, maar zonder statutaire of organische band met hem. Ze werd eerst in Duitsland geregistreerd in Freiburg in 1992, onder de naam Internationale Humanitäre Hilfe (IHH), en vervolgens in Turkije onder de naam İnsani Yardım Vakfı. Omdat haar nieuwe acroniem İYV is, en niet IHH heeft ze haar naam laten vooraf gaan door İnsan Hak ve Hürriyetleri, dat in het Turks wil zeggen « Mensenrechten en vrijheden ». Onder dekking van humanitaire hulp aan de Moslims van Bosnië en van Afghanistan leverde IHH wapens, hetgeen overeenkwam met de strategie van de Navo. Nadien gaf IHH militaire steun aan het Islamitische emiraat van Itchkérie (Tsjetsjenië) [16]. In 2006 organiseerde ze in de moskee Fatih van Istanboel een grote uitvaartplechtigheid, zonder de gestorvene maar met tienduizenden activisten voor de Tsjetsjeense jihadist Chamil Bassaïev die juist daarvoor gedood was door de Russen na de slachting die hij had geleid in de school van Beslan [17].

De IHH is wereldbekend geworden door het organiseren met de AKP (opvolger van Refah) van het « Flottielje van de Vrijheid » welke humanitaire hulp naar Gaza moest brengen door de Israëlische blokkade te verbreken, hier ook met het akkoord van het Witte-Huis dat Premier Benjamin Netanyahu wilde vernederen. Onder de passagiers bevond zich de al genoemde Mahdi al-Harati. Het rapport van de Commissie van de Verenigde Naties gepresideerd door Geoffrey Palmer toont aan dat, in tegendeel tot wat beweerd wordt het flottielje geen enkele humanitaire lading transporteerde. Hetgeen tot de conclusie leidt dat de IHH wist dat ze nooit in Gaza zou aankomen, hetgeen de vraag stelt over het werkelijke doel van deze expeditie.

Op 2 januari 2014 onderschept de Turkse politie —die juist de zonen van 3 ministers en de directeur van een grote bank voor het witwassen van geld heeft aangehouden— een vrachtwagen wapens van de IHH bestemd voor de Syrische jihadisten [18]. Daarna wordt er een huiszoeking gedaan in het hoofdkantoor van de IHH. In dit kantoor wordt Halis B. aangehouden, die ervan verdacht wordt de leider van Al-Qaeda in Turkije te zijn, en İbrahim Ş. tweede commandant van de organisatie in het Nabije-Oosten [19]. De regering slaagt er in de politiebeambten te ontslaan en de verdachten te bevrijden.

İmkander (in het Turks Broederschap, hetgeen verwijst naar de Moslimbroeders) is een andere « humanitaire » associatie die in 2009 gecreëerd werd in Istanboel. Ze heeft zich gespecialiseerd in de hulp aan de Tsjetsenen en de verdediging van de jihadisten van de Kaukasus. Zo organiseert ze een mediacampagne in Turkije wanneer de vertegenwoordiger van Dokou Oumarov (de zelfgeproclameerde « emir van de Kaukasus »), Berg-Khazh Musaev (genoemd Emir Khamzat) in Istanboel vermoord wordt. In die periode beschouwde de FSB zich in oorlog tegen de Staten die de jihadisten militair ondersteunden en aarzelde niet ze in deze landen te liquideren (zoals Zelimkhan Yandarbiyev in Qatar, en Umar Israilov in Oostenrijk). İmkander organiseerde een uitgebreide uitvaartdienst in de moskee Fatih van Istanboel.

Op 12 en 13 mei 2012 organiseerde İmkander een internationaal congres —in de traditie van de congressen van de CIA gedurende de Koude-Oorlog— om de onafhankelijksbeweging van de Kaukasus te steunen. Aan het eind van de manifestatie werd een permanent Congres van de volken van de Kaukasus gecreëerd welke als enige autoriteit die van het Emiraat van de Kaukasus van Dokou Oumarov erkende. De afgevaardigden beschuldigden het Russische rijk, de Sovjetunie en de Russische federatie ervan de genocide van de Kaukasiërs uit te voeren. In een video riep de emir Dokou Oumarov alle volken van de Kaukasus op zich bij de jihad aan te sluiten. Rusland reageerde heftig [20].

In 2013 vroeg Rusland aan het Comité van de sancties 1267/1989 van de Veiligheidsraad İmkander op de lijst van de aan al-Qaeda verbonden organisaties te zetten. Het Verenigd koninkrijk, Frankrijk en Luxemburg verzetten zich ertegen [21]. Inderdaad, hoewel İmkander claimt Al-Qaeda in de Kaukasus politiek te ondersteunen, Rusland voerde volgens het Westen geen voldoende bewijzen aan van een deelneming aan militaire operaties.

Deze twee NGO’s zijn direct geïmpliceerd in wapensmokkel voor IHH en in politieke steun aan İmkander. Zij beschikken over de steun van de AKP, de partij die president Erdoğan creëerde om Refah te vervangen welke verboden was door het Constitutionele hof.

Wat te doen met het Russische inlichtingenrapport?

Het is weinig waarschijnlijk dat de Veiligheidsraad het Russische inlichtingenrapport zal bestuderen. De kwestie van de rol van de geheime diensten wordt over het algemeen in het geheim behandeld. Hoe het ook zij, de Verenigde Staten zullen moeten preciseren wat ze willen doen met hun Turkse bondgenoot die betrapt is op het schenden van de resoluties van de Raad.

Deze inlichtingen voegen zich bij die welke al beschikbaar zijn over de persoonlijke banden van president Recep Tayyip Erdoğan met Yasin al-Qadi, de bankier vanAl-Qaïda [22], en over de rol van zijn zoon Bilal in de handel van de door Daesh gestolen aardolie [23].

Zonder twijfel zijn de Turkse opschepperijen die een mogelijke militaire invasie in Syrië aankondigden slechts een afleidingsmiddel. Hoe het ook zij, als er een oorlog tussen Turkije en Rusland zou uitbreken zou dit inlichtingenrapport voldoende zijn Ankara te beroven van de steun van de Atlantische alliantie (artikel 5 van het handvest van de Navo).

PieceofshitErdogan

 

Oh ja, als iemand nog twijfelt aan de intenties van de VS en de EU, lees dan deze pdf even!


Vertaling
Bart Ero

[1] Отчет России о текущей помощи Турции для Исламского Эмирата, основанный на оперативных данных », Сеть Вольтер, 18 февраля 2016.

[2] « Flottille de la liberté : le détail que Netanyahu ignorait », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 6 juin 2010.

[3] “Tinker raiders, Soldier, Spy”, Sunday World, November 7, 2011.

[4] “Dublin man denies receiving funds from US to assist overthrow of Gadafy”, Mary Fitzgerald, Irish Times, November 22, 2011.

[5] “Irish Libyans join rebels trying to oust Gadafy”, Paulo Nunes Dos Santos, Irish Times, August 13, 2011.

[6] Volgens zijn reisopdracht, die was bepaald tijdens een geheime vergadering van de Alliantie in Napels waaraan Alain Juppé deelnam, moest Mahdi Al-Harati profiteren van de verwarring in het hotel Rixos om me te elimineren.

[7] «Comment les hommes d’Al-Qaida sont arrivés au pouvoir en Libye», par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 6 septembre 2011.

[8] “Libyan-Irish commander resigns as deputy head of Tripoli military council”, Mary Fitzgerald, Irish Times, October 11, 2011.

[9] In de XVIIIe eeuw liet de Russische minister Grigori Potemkine luxueuze gevels van karton oprichten om de armoede van de dorpen te maskeren tijdens het bezoek van keizerin Katharina II in de Krim. Sindsdien betekent de uitdrukking « Potemkine-dorp » het creëren van een fictieve voor propaganda gebruikte plek.

[10] «Islamistas libios se desplazan a Siria para «ayudar» a la revolución», por Daniel Iriarte, ABC (España) , Red Voltaire , 19 de diciembre de 2011.

[11] “Irish Syrian fighters pass on lessons of revolution”, Mary Fitzgerald, Irish Times, August 1, 2012.

[12] “Spymasters gather to discuss Syria”, David Ignatius, Washington Post, February 19, 2014.

[13] « L’Ukraine et la Turquie créent une Brigade internationale islamique contre la Russie », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 12 août 2015.

[14] Het ging erom de Heilige stoel te dwingen de Oostpolitiek te laten varen welke kardinaal Staatssecretaris Agostino Casaroli voerde in dezelfde optiek als Willy Brandt.

[15] “Brotherhood ‘buying influence with arms’”, Sheera Frenkel, The Times, September 14, 2012.

[16] «The role of Islamic charities in international terrorist recruitment and financing», Evan F. Kohlmann, Danish Institute for International Studies, 2006.

[17] “Turkey pays homage to Basayev”, IHH, July 14, 2006.

[18] « La police turque saisit une cargaison d’armes destinées à la Syrie », Réseau Voltaire, 2 janvier 2014.

[19] « La Justice turque accuse l’IHH de liens avec Al-Qaïda », Réseau Voltaire, 15 janvier 2014.

[20] «De "la Conférence Internationale sur le Caucase" à Istanbul», in «Le briefing d’A.K. Loukachevitch, porte-parole du Ministère des Affaires étrangères de la Russie, le 18 mai 2012».

[21] “Commentaire du Département de l’Information et de la Presse du Ministère des Affaires étrangères de la Russie sur une demande russe adressée au Comité des sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU contre Al-Qaïda”, Ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, 12 septembre 2013.

[22] « Erdoğan recevait secrètement le banquier d’Al-Qaida »; « Al-Qaida, éternel supplétif de l’Otan », par Thierry Meyssan, Al-Watan (Syrie) , Réseau Voltaire, 2 et 6 janvier 2014.

[23] « Le rôle de la famille Erdoğan au sein de Daesh », Réseau Voltaire, 26 juillet 2015; « La Russie expose les preuves du trafic de pétrole de Daesh via la Turquie », par Valentin Vasilescu, Traduction Avic, Réseau Voltaire, 3 décembre 2015.

Reacties   

# florac 04-04-2016 14:29
Migrantenprobleem. Erdogan jaagt nu ook de Koerden van Turkije!

Over de rug van migranten chanteert Turkije zich de EU in. En over een paar maanden kunnen de Turken massaal EU bestormen met alle jihadisten..

Erdogan ontmaskerd:" Uit naam van Allah is een daad van islam, Jihad is geen terrorisme...". (Turken dictator Erdogan). Door de Turkse Jihad tegen de Koerden, zijn er meer dan 1.3 Miljoen Koerden op de vlucht! Turkije is dus niet beter dan de Syrie of Irak! Deze Turkije lost de migrantencrisis niet, maakt juist nog groter!

Als wij de Turkse dictator Erdogan moeten geloven dan kleeft er heel veel bloed aan de handen van EU leiders en de rest van alle corrupte politici!

De haat van de Turkse president Erdogan richting europa!

De islam komt hier als een dief in de nacht. Turkse islamitische macht als de Moslimbroederschap aan de basis van de politieke islam en wel van alle hedendaagse terroristische organisaties van islamitische signatuur. Turks Ottomaanse jihad (strijd) is nog steeds een belangrijke inspiratiebron voor islamitisch-fundamentalistische terreurorganisaties als Hamas, MoslimBroeders, al-Qaida en IS.

15 Koerdische steden veranderd in ‘ware oorlogszone’ ! Turkije gebruikt Jihadisten tegen de Koerden!

Turken blijven jihadisten steunen en Koerden beschieten...

Ondertussen blijft het Turkse leger nog meer troepen en wapens naar Koerdistan sturen, en worden moslimterroristen bevoorraad en bewapend, zodat ze nieuwe aanslagen in het noorden van het half verwoeste land kunnen plegen.

Turkije zet Jihad-groepen in tegen de Koerden...Nog meer koerden vluchten naar Europa: migratiecrisis wordt alleen nog erger! 

Binnen Turkije is er juist nog een grotere burgeroorlog gaande.... Veel steden en dorpen zijn veranderd in spooksteden, waar nu een strikte avondklok is ingesteld. turkije heeft binnen 4 maanden 271 Koerdische dorpen met de grond gelijk gemaakt! 

Dientengevolge zijn honderden duizenden Koerden gedwongen om hun huizen te ontvluchten. Turkije zelf is de grote oorzaak van de migrantencrisis! Turkije jaagt de Koerden, 1.3 Miljoen Koerden op de vlucht!

In werkelijkheid zijn de Turkse "post-moderne islamitische" leiders gewoon islamisten, verpakt in een mooiere cadeauverpakking.

270.000 Turkse soldaten, gesteund door tanks, straaljagers en raketten tegen de Koerden..

In Turkije is er een regionale burgeroorlog tegen de Koerden begonnen. Miljoenen Koerden worden verjaagd richting Europa...

Turkije vernietigd Koerdische dorpen en jaagt de bevolking! Erger nog, het conflict heeft de potentie om te leiden tot geweld in Europa, verspreid over grote steden.

EU heeft aan dictator Erdogan feitelijk een vrijbrief heeft gegeven om met grote militaire macht de Koerden te verpletteren. Ankara gebruikt de € 6 miljard die het van Brussel kreeg om de migrantenstroom naar Europa in te dammen in werkelijkheid om de uitroeiingoorlog tegen de Koerden te financieren. Erdogan wil migrantenaanval op EU pas stoppen als hij de Koerden mag vernietigen..Dictator Erdogan heeft de miljarden die de EU hem heeft aangeboden om de massa’s vluchtelingen die hij op Europa afstuurt in Turkije te houden afgewezen. De reden: hij wil eerst toestemming van de EU om oorlog tegen de Koerden te voeren en hen te vernietigen. Ook hierin blijkt de bedrieglijke aard van de Turkse moslimpresident, maar de Westerse politiek weigert nog steeds hier zijn ogen voor te openen, mede omdat de EU diep verdeeld is en feitelijk niet meer in staat is zichzelf te verdedigen. En daar maakt Erdogan nu even handig als schaamteloos misbruik van.

Nu worden de Koerden al maanden gebombardeerd door de Turkse luchtmacht, en werkt het Turkse leger nauw samen met de islamitische terreurbeweging Al-Nusra (Al-Qaeda in Syrië). Ook ISIS is een pion in het schaakspel van Erdogan, die zijn zinnen heeft gezet op Syrië en de in Turkije getrainde jihadisten...

Turkije wil openlijke steun Europa voor oorlog tegen Koerden

Erdogan eist echter dat Europa niet langer zwijgt, maar volmondig achter zijn oorlog gaat staan. Hij zei het ‘treurig’ te vinden dat sommige landen de Koerdische afscheidingsbeweging PKK niet als een terreurorganisatie beschouwen. Dat Erdogan zelf de Palestijnse terreurorganisatie Hamas ook niet als terroristengroep behandelt maar al jaren een veilige haven biedt in Turkije, kwam natuurlijk geen moment ter sprake.

Volgens Erdogan mag het feit dat de Koerden een van de belangrijkste krachten tegen ISIS zijn geen reden zijn om hen dan maar hun gang te laten gaan. In werkelijkheid ziet Erdogan de Koerden juist vanwege hun strijd tegen ISIS als een grote bedreiging voor zijn neo-Ottomaanse imperialistische veroveringsplannen met Syrië en daarna het hele Midden Oosten.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 09-03-2016 13:46
Beste Nexus,

Het vreselijke gebeuren de genocide op de Armeniërs, gaat zich herhalen, maar nu met de Syriërs die de Turken niet aanstaan, en nu met volledige mede werking van de Europa's leiders, wat een schande, en koeien handel met mensen, en ook de gewone mensen, in europa, schijnen dit niet te willen zien, wat een wereld !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 05-03-2016 21:41
Hij gaat maar gewoon door de gematigde Moslim Erdogan, er is tegenstand in Turkijë, maar niet genoeg, kijk hoe ze bij de laatste verkiezingen hem een mandaat hebben gegeven, ben bang dat het met Rusland op een oorlog uitdraaid, hij is overal onrust aan het stoken ook in Rusland, en de Krim, denk dat Putin hem wel aan kan, ze waren altijd nog al bang die Turcomanen, inclusief de Khazaren en Tartaren voor de Russen !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 29-02-2016 10:59
Gaan jullie maar heerlijk door om, om de heette "Turkse" brij heen te draaien, denk dat mijn benadering te complex is voor sommigen.
En jullie zijn zo zielig in je commentaar, over het Amsterdamse Jennen, bijvoorbeeld is iets anders als provoseren.
Raad jullie wil je echt oordelen, ga op bezoek in Turkije, en voel de atmosphere van wanhoop, vergaan, en dood, vooral de spirituele dood.
En vraag een Turk, of hij berouw heeft over het afslachten van bijvoorbeeld millioenen Armeniers, of het bezetten van de helft van Cyprus !
En als je vind dat ik bepaalde mensen pijn doe, ja daar kun je niet om heen soms, om je duidelijk uit te drukken.
Maar denk niet dat een hypokriete pseudo liefde volle opstelling je iets goeds gaat brengen, in tegen deel je moet blijven opschikken tot je naast de bank zit, want integreren is er niet bij !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 28-02-2016 21:25
een middeleeuwse discussie.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 28-02-2016 22:30
Petra en Vladi, en misschien Nexus
Ik weet dat het niet eerlijk is tegen over sommige mensen die er niets aan kunnen doen, ik bedoel die situatie in hun land.
Maar ga van Turkijë nooit naar India, want dan weet je meteen waar de spirituele dood heerst, en waar de spirituele levens kracht heerst, daar waar een diep gaande liefde en respect heerst voor alles wat leeft, India is een andere planeet, heel arm en heel rijk tegelijk.
Wilde dit even uitleggen, om aan te tonen waar ik sta in het leven, doe al heel lang mee, op mijn manier met het Jaïnisme,
ik weet waar het kwaad schuil gaat, en ook waar de liefde heerst.
Groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 01-03-2016 18:20
Jenne,

Waar het kwaad heerst is de liefde het meest nodig!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 01-03-2016 19:52
Nexus, kijk het klinkt goed, en zelfs mooi, maar het is een zinloze stelling, mensen die liefde niet kennen, kunnen hier niets mee, vergeefse moeite, paarlen voor de zwijnen heet dit !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 29-02-2016 07:56
ik weet heel goed hoe het in india is
en in turkije,
kom niet met iets aan, dat je totaal niet naleeft hier;
"en een diepgaand respect en liefde voor alles wat leeft"..

en betreffende het jainisme,
een hoofdregel is;

"Ik geloof in de heiligheid van alle leven,
dat men een einde moet maken aan het kwetsen
van bewuste schepsels, groot en klein"

je kwetst mensen, jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 29-02-2016 11:06
Jij kwetst mensen, door je onbegrip, en leugens, ben je in Turkije geweest of door India getrokken, denk het niet, zal wel van horen zeggen zijn.
En was je er wel, dan trek je misschien ongewild de verkeerde conclusie.
En om even stukje Jaïnisme te declareren, wat heb je nu aan een kom als er geen soep voorhanden is !
Ik stop met deze discussie, ieder het zijne ook in het denken en doen, de tijd zal het leren.
Groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 29-02-2016 15:45
ik zeg toch dat ik in india en turkije ben geweest,
waar was jij? in dehli? bombay? taj mahal gezien?
manoeuvreren door het verkeer in istanbul?
ben regelmatig in edirne en
de gastvrijheid daar is schrijnend tegenover de reacties hier.

ben jij er wel geweest?..
want dan had je wel een andere blik op de wereld gehad.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 28-02-2016 21:29
@ rumi

hoi internationale wereldburger

ik respecteer mensen met een visie zoals jij,
en sommige 'nederlanders'
daar schaam ik me voor,
leeftijd en nationaliteit zijn onbelangrijk.

in nederland en in turkije zijn wijze
en minder wijze mensen
net zoals overal ter wereld.

ga voor het positieve en de wijsheid,
die is echt overal te vinden.

ik ben nederlander en fries, jij nederlander en turks,
het is allemaal onbelangrijk
het gaat er alleen maar om wie we echt zijn,
ongeacht geloof en paspoort.

we zijn allemaal internationale wereldburgers
en als morgen de dijken het hier begeven, allemaal vluchteling.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Rumi 29-02-2016 08:44
Dank je Petra :-)
Ik schaam me ook voor sommige 'Turken'.
Begrijp je heel goed.
Ja, he .. Als de dijken begeven worden wij ook vluchtelingen.
Waarschijnlijk ongewenst ook nog :-| (niet door iedereen natuurlijk)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 29-02-2016 12:54
geen zorgen over de dijken
het was slechts n voorbeeld

het ging ook over het oordelen steeds
en dat men met deze mening
de gewenste agenda van de cabal volgt
en het niet eens begrijpt.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Rumi 29-02-2016 15:40
'Klimaat verandering' ja.. Zogenaamde.
Die knop moet nog omzetten :lol:
Dat is precies wat ik bedoel. Wie heeft er baat bij: cabal.
Waarom cabal een plezier doen?!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Rumi 28-02-2016 20:34
Spring,
'Nou wie dat niet ziet gaat het ook niet zien in dit leven..'
Bedoel je dat het hopeloos is?
Lees sinds vorig jaar mee..
Ik ga alleen Jenne niet tegenspreken. Heb nog wel het een en ander te zeggen.
'Hoogspannings masten' vol woede en haat zijn niet echt mijn specialiteit. Gevaarlijk terrein. Ben bang dat ik weer onder stroom sta :D

Vladi,

Woede en het objectief denken, gelijk heb je.
Ik heb lang nagedacht over het Nederlander zijn. Ik ben een Nederlander. Trots ben ik zeker ook op mijn Turks zijn. Een vraag: Wat is er nodig om een Nederlander te worden buiten DNA?
Gelukkig ben ik al lang over het haat en woede heen.
Zal ook namens jouw bidden Vladi ;)


Jenne,

'Natuurlijk heb ik op mijn reizen in Turkije hele aardige lieve mensen ontmoet, maar helaas het bleken geen Turken te zijn, '

En je valt mij niet persoonlijk aan.

'Domme kudde analfabeten' jij geeft dus een anders denkend op deze manier plaats? Ja, het is een manier..

Ja, merk het Jenne waar jij van afstamt:
'heeft ieder zijn persoonlijke geloof van liefde en respect, die hij met zich meedraagt, en probeert door te geven, en wordt soms in liefde aanvaard.'

Je kent mijn god niet wil het niet kennen maar, djins ken je. Wel een interessante detail. Zou eens een hoop kunnen verklaren. Ik had een vermoeden van chemtrails, djins kunnen net zo goed de oorzaak zijn.

Profeet heeft ooit aan Engel Gabriel gevraagd; waar lijkt het hel op'
Gabriel: 'Hel is hetzelfde als een hart zonder liefde'.
Profeet: 'En waar lijkt het hemel op?'
Gabriel: 'Een hart vol met liefde.'

Dankzij jouw voel ik me de laatste 2 dagen bijna in de zevende hemel Jenne. Bedankt...

Hoe mooi het ook is zal deze gesprek tussen Gabriel en Profeet ook een pseudo voor jouw zijn; dus geen enkele waarde hebben.

Ik geef je geen gelijk maar, kan begrip tonen dat je mij niet kan uitstaan. Je mag mij negeren geen enkel probleem.
Ben ik ook van plan te doen; jouw negeren.

En ik heb voor jouw gebeden. Ik moet erbij zeggen dat je mijn hart gebroken hebt. Waar ik vandaan kom is een hart breken een van de grootste zonden die je kan begaan. Misschien dat het bij jouw niet zoveel uitmaakt omdat, het toch een hart van een Turk is en het verdient omdat, ze toch al een (potentiële) kwaad vormen.
Heb aan mijn God gevraagd om jouw te vergeven. En zoals spring zei; wij zijn tenslotte allemaal slachtoffer van indoctrines.
En nog iets.. kon me niet inhouden.. En heb gewenst dat je ooit een bloed transfusie zal krijgen afkomstig van een Turk en zelfs nog beter een orgaan transplantatie. Het punt is dat je de donor meestal niet te weten komt.
Ik zal je raad opvolgen en mezelf inzetten voor Turken (doe ik al voor alle mensen) en hun overhalen om donor te worden. Kunnen ze ten minste iets goeds doen voor de mensheid. Ze zijn o toch al zo 'slecht'.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 28-02-2016 22:54
ik ben the freeman of the living land,heb mps en leef in de twilightzone :D

sorry ik heb weer teveel amnesia gerookt 8)

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 28-02-2016 22:50
nu even een 'mopje' over hoe den hollandert is.

een meisje van 18 komt thuis en zegt te willen trouwen met een turkse jongeman.
vaders word helemaal gek.
niets ervan,geen turk met mijn dochter!!!

maar pap je krijgt een huis van hem als je me weggeeft.

ow eeh tsja hmm,dan laat hem maar eens langskomen ( typisch)

de turkse jongeman arriveert in een mooie auto,is zeer goed gekleed,welbespraakt en goed gemanierd.

de vader gaat akkoord na een middagje gekeuvel,
en krijgt een machtig huis.

na een week getrouwd te zijn komt de dochter huilend bij haar vader.
pappi pappi ik wil scheiden.

wat scheiden,ben je gek,waarom dan?

nou,iedere morgen als ik me mooi maak voor de spiegel neemt hij me keihard in de kont.

ja,nou en?

nou,vroeger had ik een poepertje zo groot als een dubbeltje,en nu is mijn poepertje zo groot als een euro.

waaaaaaaaaaat!!
maak jij zo'n zeik over 90 cent?

moraal van het mopje is dat de gemiddelde nederlander wegkijkend volk is,zolang het hem/haar maar goed gaat.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Rumi 29-02-2016 08:47
Zal de goede eigenschappen eruit kiezen Vladi :-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 28-02-2016 22:35
even over bloedonoren.

@Spring,

je bedoelt een hart afkomstig van een mens met turkse nationaliteit? :-)

vladi doneert niets.
ik wil ook geen donor.

om het feit dat de ''handel'' erin satanische vormen heeft aangenomen. ( research )

niets is wat het lijkt.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 29-02-2016 12:04
Rumi had het erover vladman not i.. ;-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 29-02-2016 10:15
goed dat je dat even benoemd inderdaad, ook daar mag wel weer eens een artikel over gemaakt worden.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 28-02-2016 22:26
in principe heb je gelijk,je hoeft niets te doen om nederlander te worden.
maar ik zie het als een te groot cultuurverschil.
je kunt de cultuur wel leren maar je bent de cultuur dan nog niet.
het zijn de acceptatie verschillen.

ik heb turkse vrienden en wij zijn van mening dat het basis verschil moet blijven.
de variatie is net het mooie en dat verschil moet net benadrukt worden,dat zijn de roots.

jamaicaan eskimo prachtig en niet teveel mixen.
de eigen stijl is het unieke.

niks ONE wat dan ook,one world order,one religion,one colour.

maar uiteindelijk zijn we allen van moeder aarde.
we bloeden allen rood.

behalve de pedopatsers,die bloeden gifgroen.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Rumi 29-02-2016 16:11
Groen is een mooie kleur Vladi. Hou er van.
En het schijnt een hertz van 432 te hebben.
Gif zwart is beter. Zwart zuigt alle licht op en laat geen vlek blijken. :-x

Mooi variatie toch en Nederlander en Turk.
Staat me goed :-)
Ahh Vladi wou dat dit onze grootse zorg was.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 28-02-2016 21:39
"En nog iets.. kon me niet inhouden.. En heb gewenst dat je ooit een bloed transfusie zal krijgen afkomstig van een Turk en zelfs nog beter een orgaan transplantatie. Het punt is dat je de donor meestal niet te weten komt.
Ik zal je raad opvolgen en mezelf inzetten voor Turken (doe ik al voor alle mensen) en hun overhalen om donor te worden. Kunnen ze ten minste iets goeds doen voor de mensheid. Ze zijn o toch al zo 'slecht'"
nah.. tja ik had gehoopt dat je er boven stond maar , waarom zou je nou in Godsnaam zoiets wensen..

Ook jij beste Rumi hebt het nog niet begrepen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Rumi 28-02-2016 23:04
Schijnt dat je de gewoonten en eigenschappen kan overnemen van de donor als je een bloed transfusie krijgt.
Is niet wetenschappelijk bewezen maar.. Misschien dat ze dan barmhartelijker wordt? Worden we bloed verwanten misschien..

:sigh: was maar een wens uit wanhoop.. Absoluut geen chantage.. Verwacht namelijk niks terug.

Zucht...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 29-02-2016 10:13
Rumi , het ging mij erom dat je eigenlijk een wens maakte die kwaad kon voor een ander.
Al begrijp ik dat jenne (wellicht zegt de Amsterdamse term jennen je iets) ver kan gaan in provoceren.

Inlackesh Rumi

Ik vind je wel zoet, en leuk dat je er bent.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Rumi 29-02-2016 15:55
Inlackesh Spring,

( emoticon die een hartje tekent) zou hier op zijn plaats zijn.

Vind juist goed dat je mij erop heb gewezen.
Uitgebreide familie van Kabijlen heeft mij al genoeg gezegd. 8)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Rumi 29-02-2016 00:00
Had in AD gelezen. Een opera zangeres kreeg een ongeluk in op vakantie in Turkije. Kreeg een bloed transfusie in het ziekenhuis. Na die gebeurtenis vond ze opeens hele hete kebabs lekker en vondt ze de ezan gebeds roeping prachtig.
Dacht daaraan toen ik dat zei. Maar ben er helemaal niet bij stil gestaan dat je daarvoor een ongeluk of ziekte nodig heb :eek:
Nee nee nooit nimmer zou ik iemand een ziekte of ongeluk pijn wensen. Neem mijn woorden terug
Mij hoef je niet lief te hebben Jenne
Zolang jij maar gezond bent blijft
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 28-02-2016 21:17
Kijk Rumi, je hebt het dus niet begrepen, je begint me te chanteren, ja ja beste jonge ik ben oude Provo uit Mokum, en niet zo snel om ver te blazen, je bent niet de eerste Turk waar mee ik in de clinsh lig, heb een uitgebreide familie van Kabijlen, die hebben mij ook het een en ander meedegedeeld over de Turken,
maar goed, berouw hebben over begane daden is heel moeilijk, maar maakt je als volk wel sterker, je verstoppen achter profeten, aards engelen, en andere bevlogen lieden, vind ik niet zinvol, dit is mijn laatste réactie aan jou, vriendelijke groet, en hou vol om ooit Nederlander te worden, een echt vrij mens, zonder geestelijke balast.
Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 28-02-2016 18:29
versturen werkt niet

vladi reageren op jouw persoonlijk verhaal lukt niet sorry
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 28-02-2016 18:31
en dit wel, das apart weer
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 28-02-2016 17:37
Op de VT to day site, weer een bijzonder artikel, van Katherine Frisk, Scalia the Illuminatiethe Jesuitsand the Vatican, echt een must, in het Engels dat wel, Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 28-02-2016 18:24
youtube:HW Bush throath cut death gesture on Trump at the GOP convention. 2-25-16 :eek:

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Rumi 28-02-2016 14:23
Beste allemaal,

( voor het overzicht plaats ik mijn reactie bovenaan)

Rumi = betekent in het oud Turks Anatolia
En de Rumi waarna ik verwijs is Mevlana Jalal ad-Din Rumi.
Hij is een heilige, wijze persoon uit het geschiedenis.
Boven alles ben ik een MENS een wereld burger.
Mijn ouders zijn gastarbeiders uit Turkije. En ik noem me zelf met trots Nederlander En Turk

Vooral met 9/11 elf heb ik genoeg haat woede discriminatie over me heen gehad. haat heb ik tot op mijn been en merg gevoeld.
Insallah ( met de wil van Allah) ben ik ervan verlost.
En inderdaad Nederland verdient veel meer beter dan een Demmink en Wilders om maar te noemen. Verdient veel beters dan een ontslag van een goed functionerend Kinderombudsman.

Het is niet aan mij gelegen om mensen een les te leren.
Mijn woorden waren bedoeld als voorbeeld dat, een Turk het kwaad ook best kan zien.
Zoals Einstein zei; Een vooroordeel breken is moeilijker dan een atoom breken. Blijkbaar...

Ooit had ik ergens gelezen:
' Als mensen met woorden overtuigd konden worden; was Jezus Christus niet gekruisd. ' ( met betrekking op het geloof neem ik aan) .

Jenne,
Wat ik ook doe wat ik ook zeg zal geen verschil uitmaken toch.
Je oordeel over mij staat vast. Hoe zeer het ook goed bedoeld is zal mijn elke woord jouw nog meer woedend maken.
:sad:
Zal voor je bidden.. Hoop dat je je innerlijke vrede weer terug vindt. Nexus heeft gelijk dit ben jij niet. (Vele eerdere reacties heb ik ook gelezen ooit.)

Neem aan dat je veel ouder bent dan ik.
Uit respect zal ik niet meer tegen spreken. Wil geen aanleiding geven voor nog meer woede.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 28-02-2016 15:09
kom kom Rumi,zo makkelijk laten we ons niet uit het veld slaan.

generaliseren is voor de generaal :lol:
woede is een emotie die in bedwang moet worden gehouden en kan een sta in de weg zijn voor het objectief denken.

jouw manier van spreken is beleefd en meer dan welkom.
haat en woede over je heen gehad?

een advies was voor mij van een vrouw op haar sterfbed,ik was toen vijftien en slaaf van mijn hormonen......ze zei;

och mennikke toch,het leed wat je voelt,is het leed wat je jezelf aan doet.
ik denk het te snappen,laat je emoties niet de baas worden.

en dit bedoel ik niet beledigend Rumi maar je bent geen nederlander en dat zul je ook nooit worden,jij ben een turk en daar moet je trots op zijn.

daarbij is nederland allang geen nederland meer zoals meerdere landen.

ijsland heeft zijn soevereiniteit weer terug en het gaat weer goed met volk.

ik bid niet voor jou of Jenne,ik bid alleen maar voor de kinderen,onze nalatenschap en hun toekomst.

fight for freedom
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 28-02-2016 16:00
"ik was toen vijftien en slaaf van mijn hormonen......"

wil ik het weten...?
:lol:
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 28-02-2016 17:41
ik bedoelde aan te geven dat ik aan het puberen was en bij GOD hiet wist ze bedoelde of wat ik ermee moest.
het leek wel of ze wist dat ik in een emotionele achtbaan terecht zou komen.
dat was ook zo toen ik mijn alles,mijn moeder verloor aan kanker.
acht jaar lang op het verkeerde pad gelopen :(
na heeeeel lang filosoferen en lijden,hoorde ik die vrouw weer tegen me praten en toen zag en begreep ik het.
dit was 16 jaar later (gewoonweg schitterend)
de onbeleerde emotie koste me bijna het leven,vandaar dat ik liever fel ben en objectief denk.

en nee je wilt het niet weten,maar een goed vergelijk is stampertje :lol:

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 28-02-2016 22:14
23 was ik toen ze ging.
inmiddels huist ze in mij ;-)

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 29-02-2016 12:12
ze huist niet alleen in je , je bent uit haar gemaakt joh.. dus onafscheidelijk..
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 28-02-2016 15:01
Nee inderdaad zal geen enkel verschil uit maken, jouw God ken ik niet en wil ik ook niet kennen, een god die verbreid is te vuur en te zwaard is geen God, maar een Djin van het kwaad, waar ik van afstam, heeft ieder zijn persoonlijke geloof van liefde en respect, die hij met zich meedraagt, en probeert door te geven, en wordt soms in liefde aanvaard, jouw pseudo geloof laat aan anders denken geen plaats, in het nu ! 't was ooit anders dat weet ik uit oude boeken !
Je blijft je zelf benoemen als Turk is je goede recht, maar laat je niet volledig integreren, dus je blijft het Turkse buiten beentje, wat je helemaal niet bent.
Natuurlijk heb ik op mijn reizen in Turkije hele aardige lieve mensen ontmoet, maar helaas het bleken geen Turken te zijn,
Ik noem er een paar Syriaques, Kurdes Alévis, Hemçinli-lazes,
Arabische Christenen, Sankeçilli Suninite, Rum Christenen, en Rom Christenen,ce mensen noemen dit de Ebru, de kleurijke gemeenschap die in Turkije leven in vrede in dien mogelijk, maar de psychopaten gaan dan hun denken, van wij over alles propageren, en dan komen de meelopers en doen het kwaad, de mensen zijn bang om daadwerkelijk in verzet te komen, om dat ze gezien hebben hoe medogenloos er gereageerd wordt.
Ik val jou persoonlijk niet aan, maar je zou er goed aan doen je in tezetten voor je mede Turken, en dat allah ag terwege te laten, dit verzinsel om een volk te versamelen onder één noemer past niet in een moderne wereld, van weldenkende mensen, de tijd van domme kudde analfabeten is voor bij.
Groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 28-02-2016 15:01
"Mijn woorden waren bedoeld als voorbeeld dat, een Turk het kwaad ook best kan zien. "
Nou wie dat niet ziet gaat het ook niet zien in dit leven..

overigens Rumi, als je al jaren meeleest weet je toch met wie je hier te maken hebt?
...
Niet meer tegenspreken, ik zou niet weten waarom. Elke mening telt hoor, dat is vrijheid.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 27-02-2016 19:59
We zijn als zand korrels in de woestijn, zonder enige individuele waarde, te samen zijn we een woestijn ! zonder waarde !
Nexus het begon ooit met de gemaakte afspraken tussen de Roomse Paus en Mechmet de Hoofd Turk, In het kort Rome wilde het echte enige pure Christen dom, het Grieks Orthodox Christelijke geloof, uit de weg hebben in het kort Byzantium werd vernietigt, de Turken veroverde alle oude Christelijke gebieden, en zodoende voerde Rome de boventoon, met zijn naar zijn hand gezette Bijbel, waar we nu mee te maken hebben zijn uitvloeisels van deze corruptie machts waan.
En ik ga niet op de op mij gevoerde chantage in, van als ik ze benoem het kwaad dat ik dan haat uit draag, , jammer dan, ik laat mijn volk en waarden waar ik uit ben voort gekomen, niet door liefde loze creaturen kapot maken, no way, en over mijn dead body, vriendelijke groet aan een ieder, Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Rumi 27-02-2016 16:50
Uit ervaringen weet ik wat haat een mens kan aandoen.
Het is te vergelijken met blootgesteld worden aan elektriciteit. Hoe hoger de spanning/haat hoe groter de schade. Tot dat je je 'onderwerpt' en weet te verbinden met moeder aarde.
Het aanleggen van een aarde draad is het enige wat je kan redden. Doorzien dat je een deel uitmaakt van een geheel.

Niet dat ik altijd kan liefhebben maar, probeer ten minste neutraal te blijven. Niemand beoordelen want, ik weet wat het vraagt om iemand te vergeven die jouw kwaad heeft gedaan.
Of kan doen.
Vladi, Jenne en alle andere.
Hoop / wens dat jullie hart nog meer vervult zal worden met het licht van de liefde.

En zeker ben ik niet de enige die op deze manier denkt.
Waarom ze niks van zichzelf laten horen?
Mijn reden om tot nu toe stil te blijven was de volgende gedachte.
Als Nexus het nog steeds het ene en de andere niet duidelijk heeft kunnen maken; waar kan ik dan beginnen?

Hoop dat het ergens een positieve effect heeft.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 28-02-2016 10:59
Ik geef mijn genegenheid en liefde aan de gene die ik denk dit te willen ontvangen en ook weten wat het is !
Ik weet hoe het was in mijn landje, en hoe het nu is !!!, en lullen over liefde helpt niet, je zwak tonen aan bepaalde slecht en egoistisch opgevoede mensen, leidt tot je ondergang, push them back, naar waar ze vandaan zijn gekomen, kan ons redden, de eeuwige discussie geeft hen tijd om nog meer Moskeën te bouwen, en zich in allerlei positisch te plaatsen, het systeem van binnen uit, uithollen, het bewijs beste Nederlanders vind je in de historie, prachtige samenlevingen, zijn compleet verdwenen, van de aardboden verdwenen, en herplaatst met het kwaad, met enkelen die net doen of ze het niet weten, ha ha, Turkijë is hier van een goed voorbeeld hypokriete stelende killers van mens en cultuur.Alepo een mooi welvarende stad, hebben ze stiekem bij nacht en onttij, ontmanteld, de machines op vracht auto's naar Turkijë gebracht en bij opbod verkocht, die Turken wisten niets hé, alles is verkocht de olie rolt elke nacht binnen, kom op, zoete koek Rum, geen praatjes over liefde S.V.P. Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 28-02-2016 11:44
Jenne ..
je hebt het nog steeds niet begrepen. ;-)
De Liefde en wat die kan betekenen in deze tijd...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 28-02-2016 12:05
De echte Rumi wist de kracht ervan..
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 28-02-2016 11:57
Ik heb het lang geleden al begrepen, wat ze hebben gedaan en nog doen, met die onschuldige lieve naïve mensen, die denken dat Liefde sterker is als een Kalasnikov in handen van het onverstand, kom bij je positieven, en wordt wakker beste Spring, ik ken en begrijp je intensie, en sta daar in bepaalde omstandigheden volkomen achter, maar waar het om gaat is de situatie beoordelen, en dat heeft tijd nodig en veel ervaring, vriendelijke groet, en ik ben echt heel bezorgt, zij vechten niet met een open vizier, hoed je mijn beste !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 28-02-2016 12:19
Dat we de elite en hun mannetjes niet aan kunnen tegen fysiek geweld begrijp ik Jenne. Ik roep de uitvoerders op en het volk niets meer uit te voeren wat een ander schaadt.
Op moment van geweld, zal men zich met geweld verdedigen, dan heeft "liefde" niet gepakt, al kan een soldaat in oog met liefde nog door wroeging, besluiten niet te doden.
Daar ligt mijn hoop jenne.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 27-02-2016 18:06
"Mijn reden om tot nu toe stil te blijven was de volgende gedachte.
Als Nexus het nog steeds het ene en de andere niet duidelijk heeft kunnen maken; waar kan ik dan beginnen?"
Het is toch niet alleen aan Nexus om een gedachte over te brengen? We hebben allemaal een rol in de ontwikkeling van de ander , naast ons zelf.
Elk woord wat Liefde draagt zou geuit moeten worden. Dat doet men te weinig omdat men het zwak gelabeld heeft. Niets is minder waar.
Toch een dingetje, je neemt Florac hoog op, ook deze persoon is slachtoffer van indoctrinatie, net als wij allemaal.
Tis maar net wat je referentiekader is, het is een doolhof waar we in zitten. Maar inderdaad compassie en Liefde is de uitgang. (of de ingang naar het nieuwe)

Oke er zijn duidelijk daders, maar ook wij zijn een onderdeel van dit gebeuren, voer hun orders niet uit en we komen als samenleving al een heel end. Is wat ik bedoel, je moet het elkaar niet aan willen doen. En zie hoe het spel werkt. Dat begint nu wel door te dringen bij mensen.

Voor de daders in de elite, let God sort them out.. ik oordeel niet maar mag wel woede uitten.Dat houdt ons geestelijk gezond.
( zonder slachtoffers te maken uiteraard. Ze mogen van mij wel de cel in op water en brood en pak die centen maar af)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Rumi 27-02-2016 19:25
Gelijk heb je spring.
'Wie geen deel uitmaakt van een oplossing; is een onderdeel van een probleem. '
Het is niet dat ik Florac hoog opneem. Het is alleen dat ik niemand onderschat.
Woede moet er zeker uit :-) zoals al het negatieve..
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 27-02-2016 17:21
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Rumi 27-02-2016 14:47
Te beginnen met Florac. Voor iemand met specefieke informatie zoals bijv: Milli Görüş lijkt het mij zeer onverschijnlijk dat je geen kennis hebt van de andere 'religieuze - politieke' stromingen in Turkije. Waar Erdogan een grote heksen jacht op heeft geopend. Daarmee bedoel ik zeker niet alleen HDP Koerdische partij. Je intentie die je hebt gehad bij het schrijven van deze tekst roept dan ook een grote vraagteken bij mij op. Nou mij heb je in iedergeval uit kunnen lokken.

Als we al het kwade in de wereld vergelijken met een octopus; is Erdogan slechts een arm/ tentakel ervan. Terwijl de gene terecht boos worden op die ene tentakel ben ik bang dat men ten prooi valt aan een ongeziene andere.

En Erdogan is net zo veel Turk als dat de bolsjewieken Rus zijn. (voor argumenten moet ik teksten vertalen. )
En hij zou net zo goed een Turk kunnen zijn.
Er zijn slecht ingestelde mensen op deze wereld en goed ingestelde mensen.
Ongeacht geloof, cultuur, ras, kleur enz.

...

Inderdaad florac

Islam : verwerping
Iman : Geloof; Overtuiging van het hart

Islam is omhulsel en iman is wat het invult het geest ervan.

Een Hadith (woorden van profeet),

“You cannot enter heaven until you believe (convinced with your heart, and you will not truly believe until you (truly) love one another.” [Muslim, Al-Iman (Faith); 93

- An another-
Met deze wordt het hele mensheid bedoeld.
Alle geschapen mensen.
Liefde en respect voor de creatie van de schepper.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 28-02-2016 16:34
Hou amstublieft op hier van die loze leusen te declareren, het stuit mij tegen de borst, dit hypokriete gezever, de grootste misdaden tegen de mensheid, zijn uitgevoerd onder het toeziend oog van de religies en hun priesters, het zijn créatisch om te gebruiken, tegen de mensheid.

Je doet er goed aan je hier van te bevrijden Rumi, Turkse Nederlander, voor een verlichte geest is dit onwaardig.
Als je wilt en moet, hou het voor je zelf, alle religies zijn in wezen een volkomen privé gedachtenis, jij moet of wilt er mee leven, daarbij heb je de dogmatisering van een priester niet nodig !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 28-02-2016 17:51
Jenne loop eens even jouw tuin in en dan ga je eens vijf minuten met je blote voeten in het gras staan aarden.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Rumi -een Turk 27-02-2016 13:13
Beste lezer,

Eerder heb ik een stuk van Anton Teuben hier gedeeld.
Het leek mij goed te passen in de discussie.
Voortaan noem ik mezelf hier Rumi.
Ik ben een Nederlander van Turks afkomst en moslim.
Sinds een tijd ben ik volop aan het lezen, leren, oriënteren etc.
Met dank aan Nexus en alle andere schrijvers op internet heb ik veel opgestoken. Vooral van de reacties van de lezers.
Ik heb hele hoop gevende reacties gelezen tot nu toe
Maar, ook reacties die mij heel erg hebben gekwetst. Ik heb mijn best gedaan om het niet persoonlijk op te vatten.
En doe nog steeds mijn best.
Ik voel me verplicht namens ALLE TURKSE BURGERS die momenteel lijden onder de rejime van Erdogan een woord te doen. Momenteel zitten er journalisten, rechters, commissarissen, generalen, academici, leraren, etc etc in de gevangenis. Omdat, ze tegen al deze kwade en ellende zijn.
Ja en er zijn inderdaad die NOG STEEDS steunen.
Ondanks alle doden in oosten ondanks Syrië ondanks alles!

Nog even geduld aub met reacties.
Ik zal verder schrijven.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 27-02-2016 23:21
Rumi,ik hoop niet dat ik jou gekwetst heb :sad:

Ik hoop iig dat je blijft reageren,vladi moet je niet te serieus nemen.
Zie mij maar als de wind die het vuur aanwakkerd.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 28-02-2016 10:39
Waarom verontschuldig je je zelf, je praat hier tegen iemand die zich Rum noemd en zegt dat hij Turk is, op zich is dat al een grote blaam op een persoon die zich Turk noemd, begrijp je mij, dat is een soort uitdaging, nou voor mij horen Turken thuis in Turkije, en ze hoeven niet de Nederlanders in Nederland de les te gaan lezen !!!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 28-02-2016 16:59
waar lees jij een verontschuldiging van mij??
ik spreek mijn hoop uit Jenne.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 28-02-2016 12:01
ik ben erg benieuwd hoe rumi zich ontpopt.
Het is wel een handschoen zich met turk te benamen echter er was ook een comment die ook dit weer uitdaagde.

turken horen thuis in Turkije is weer een uitdaging aan jouw adres.

Tja.. mag hopen dat het niet te plat wordt allemaal..
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Rumi 28-02-2016 06:16
Het is al goed Vladi :-)

Bovendien.com heeft zelfs diep in de nacht bezoekers rond de 400. Woorden blijven niet ongezien.
Vladi heb je ooit erbij stil gestaan waarom, men duivel: Lucifer noemt? -Fitna- grof vertaald: - kwaad-
Kwaad is in een bos gevallen Lucifer. Voor je het weet ligt het hele bos onder vuur.

Ik zal je serieus blijven nemen Vladi.
Veel liefs ;-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 28-02-2016 16:53
je kaart iets off topics aan waar ik al lang vragen over heb.

rechts op de site staat Wie is online?

ja wie is dan online,als er alleen een getal staat weet ik niet Wie online is.
en daarbij staat er dat we 1681 mensen online zijn.
dit wil niet zeggen dat er dan ook 1681 mensen hier aan het lezen zijn.

het kan er net zo goed 1 zijn.

ik vind dit dan ook misleidend en popi jopie.
als ik hier lees dan boeit het me geen hol hoeveel mensen online zijn die hier ooit gelezen hebben,wat ik wel interessant vind is hoeveel mensen NU op de site aanwezig zijn.

ik vind de reacties van mensen dan ook veel waardevoller dan het artikel.

een enorm pluspunt van deze site is dan ook dat hier (zelden :lol: ) gecensureerd word.

op geenstijl is mijn hard gedeelde informatie over het eurlings bolwerk alle keren gecensureerd.
info over jeugd pedohomo bruinwerker sociopaatje camiel en de fraude ( zie Leo Verhoef.Nl) van pappi burgemeester eurlings.

een leuk filmpje over het gedrag van burgemeest eurlings geconfronteerd met zijn eigen satanskind camiel.

te vinden op de site van micha kat,revolutionaironline.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 28-02-2016 09:22
Vladi is het kwaad niet.
Integendeel. Grote mond ,klein hartje.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 28-02-2016 10:44
Een persoon mens, die zijn zijn verdedigt, is ook het kwaad niet, het zijn de sluipende zoete koek verkopers die zich le moment venu, ontpoppen als het kwaad, hoed U, voor het kwaad aanwezig, maar niet zichtbaar, Judas !!!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 28-02-2016 11:40
jenne

eens!
Daar zijn mensen niet op voorbereid, en is het ergste kwaad wat er kan zijn. Het is misbruik van vertrouwen.
Pas op voor mensen die roepen: vertrouw me maar!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Rumi 28-02-2016 09:55
Nee, Vladi is zeker het kwaad niet.
Iemand die zichzelf verontschuldigd voor een mogelijke kwetsing heeft naar mijn ziens een goede hart.
Wat ik bedoel is dat wij onbewust mee kunnen helpen aan het kwade.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 27-02-2016 12:29
Eerst even een goed stuk van een mainstream journalist over het Bellincat rapport.
thesaabsite.com/.../NG9004cylbeltreplacement.htm

@ Jenne,

Je hebt het waarschijnlijk niet in de gaten maar je generaliseert bi het leven. Je kunt niet alle Turken verantwoordelijk houden voor wat overheden uitvoeren!

Ja, er zitten behoorlijk wat rotte appels tussen de mensen die Turkije besturen en daar wijzen wij dan ook keer op keer op. Maakt dat alle Turken misdadigers?

De stukken die wij plaatsen over de Ontmaskering gaan allemaal stuk voor stuk over de kracht van woorden en gedachten. In jouw woorden lees ik haat, heel veel haat Jenne en dat is geen goede motivator voor verandering. Haat en geweld is wat deze wereld gemaakt heeft tot wat ze is.

Ook verdediging van jezelf en/of familie/dierbaren, etc. gebeurt uit liefde. Dat is wat ik duidelijk probeerde te maken in mijn reactie bij Guido. Kom op Jenne, laat je niet vangen door haat. Uit jouw reacties en levenservaring zouden mensen zoals jij net beter moeten weten en jonge gasten zoals ons juist moeten steunen als wij oproepen vanuit liefde te doen en niet vanuit haat. Ik weet zeker dat jij zo niet in elkaar steekt!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 27-02-2016 15:49
Beste Nexus, het is geen haat wat ik uit draag maar wel, vergelding, de gene die de daden uitvoeren, en de gene die passief toekijken zijn voor mij één pot nat.
Heb drie maal Turkije bezocht, uit wat mij verteld is woonden er naast de Turken nog 16 overblijfselen, van overwonnen volkeren, met rsiduen van hun taal, gebruiken en religies, terreur op hen is onbeschrijvelijk, het kader verdwijnt gewoon, hun kerkjes op andere gebouwtjes mogen niet worden onderhouden, in de grotten in centraal Anatolië, worden de Christelijke muurschilderingen gewoon verwoest, mijn vader beschreef een gebouwtje aan de kust waar toen hij er was nog vele Grieken woonde, daar brande een eeuwig flammetje, het was de nafta wat aan de oppervlakte kwam, nou goed maar het is weg met gebouwtje en al, de Grieken zijn verbannen, nou ik kan hier een dramatisch verhaal op hangen van hier tot gunter, ik sla de Armeniurs maar even over, in de Balkan was het een schrik bewind, ja dat waren maar een handje vol Turken, die dit deden,
Ik ken de geschiedenis van de Cripto Joden, Ata Turk, geholpen door de Jonge Joden uit Thesaloniki, ruimde de Armeniurs op, want dat waren geduchte concurenten in de handel, ik heb veel mensen gesproken, natuurlijk zijn er ook goede Turken, op het moment dat Turkije toetreed tot de EU, gaan tussen de 15 en 29 % Turkse inwoners hun koffers pakken, en op reis naar de vrijheid, want Turkije ondanks zijn mogelijke goede Turken is een land van terreur en onderdrukking.
Moeten wij dan al het kwaad gedaan maar vergeten, ik dacht het niet, tegenover die vele omgebrachte millioenen mensen staat een schuld, heb een oud Grieks boekje over Trebison, een kustplaats aan de zwarte zee gelegen, een stad van kunst en literatuur, totaal uit geroeid, het bloed kleurde de haven rood, er bleef niets over, is dit een Gods gericht of de waanzin van een bloeddorstig volk, ja ik ga hier niet zo gemakkelijk over heen stappen, om dat je misschien zo hier en daar een aardige Turk wilt ontzien.
Het zelfde geld voor het bewind en zijn handlangers in de Oekraine.
Ik word heftig als ik hier over schrijf of spreek, want het is nog nooit gestopt dit kwaad, en momenteel bloeid het weer op !
Groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 26-02-2016 22:36
Liefde heeft alleen zin om te geven aan hen die weten wat liefde en respect is en wat dit inhoud, de gene die het niet kennen, niet hebben leren herkennen en uitdragen, slaan je er mee om je oren en erger !
Als je ziet hoe een bende Khazaren in wezen zich jood noemend van een land door omkoping in hun handen is gevallen, een moordend geheel maken door op een dagelijks ritme mensen om te brengen, die van een andere etnic zijn, en dat alle Europese landen hier over zwijgen !
Kom dan niet met verhalen van naaste liefde aan, de Turken zijn nog een haartje erger, zo lang als Turkijë bestaat hebben ze mensen geterroriseerd en omgebracht, en niet zeggen we hebben dit niet geweten, want alle Turken helpen graag een handje, om mensen om te brengen.
De menselijke geschiedenis is gebouwd op bloed en dode mensen, soms bloeid er plaatselijk liefde op, respect en schoonheid creéerend, maar het duurt nooit lang, het kwaad sluimerd soms, maar deste heviger is zijn ontwaken.
We moeten ten alle tijden klaar zijn ons te verdedigen, het kwaad kent geen liefde en genegenheid !!!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 26-02-2016 23:30
hier ben ik het helemaal mee eens,behalve dat ''alle turken''.
maar voor de rest helemaal met je eens.

you want peace?
prepare for war.

de leer van de dualiteit.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# een nederlander 26-02-2016 11:10
voor degene die emotieloos kunnen denken,

youtube: 'the principle the movie'

voor degene die last hebben van ongecontroleerde emotie, (cognitieve dissonantie ) NIET kijken aub,kan als schokkend worden ervaren :lol:

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 28-02-2016 16:39
o das wel weer interessant idd..
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 26-02-2016 11:13
sorry redactie,ik had mijn gebruikersnaam niet terug veranderd in vladi,bij deze ;-)

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Een Turk 26-02-2016 04:30
Liefde is het antwoord...

'' We kunnen de ander wel veroordelen, maar dat maakt onszelf nog niet beter. Iedereen doet slechts datgene wat hem of haar goeddunkt. Vanuit zijn of haar achtergrond en in zijn of haar specifieke situatie. Staande op hun eigen trede op de ladder van het leven, op de ladder van het bewustzijn. Iedereen ziet alles op zijn of haar eigen manier en dat moet ook, om onze eigen specifieke inzichten te kunnen verkrijgen. Om op ons eigen niveau verder te kunnen ontwikkelen. Als iedereen slechts datgene doet wat hem of haar precies de nodige inzichten doet verkrijgen, heeft het dan nut om elkaar te be- of veroordelen?

Het is in alle afgelopen eeuwen wel gebleken dat haat geen vrede brengt. Het zet slechts aan tot nog meer haat. Nog meer ogen voor ogen en tanden voor tanden. Zonder een wenselijk resultaat. Wanneer we haat vervangen door liefde zijn we er, de wet van aantrekkingskracht is hier van toepassing. Haat trekt haat aan en liefde trekt liefde aan.

(...)

Zodat we de zaadjes kunnen zaaien die uiteindelijk zullen uitgroeien tot een vredige wereld. Wat geen utopia is, zoals sommigen beweren. De haat, de afkeer, de jaloezie en het veroordelen zijn ons aangeleerd. Om onszelf beter te laten lijken in deze kortzichtige en afgestompte maatschappij. Laten we beginnen met het verspreiden van liefde, in de ruimste zin van het woord. Dat is allerminst iets “zweverigs”, het is alleen tot iets zweverigs gemaakt door degenen die, ten koste van alles, hun macht wensen te behouden. ''

Anton Teuben
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 26-02-2016 13:10
Hoi Anton,

Fijn te zien dat je nog steeds actief bent. Ik ben het met je eens. Er is te veel haat en te weinig liefde en begrip.

Groet.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 28-02-2016 17:45
wel weer grappig hoe jij denkt dat het anton teuben is terwijl hij gequote word :P

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 28-02-2016 18:06
Ik weet dat Anton onze site leest!
Had verder ook niet gekeken naar wie plaatste. Als er Anton onder staat ga ik ervan uit dat Anton het schrijft.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# een nederlander 26-02-2016 11:03
wijsheid is het antwoord....

Ik veroordeel een dief,moordenaar,leugenaar en nog een hoop zaken die het daglicht niet kunnen verdragen.Ik kan,ben en wil beter zijn dan dit.

be the change you want to see.
don't blame your past or situation.

wees geen slaaf van je perceptie.

''haat trekt haat aan en liefde trekt liefde aan''
ik kan en wil het kwaad niet lief hebben.

ik wil het kwaad begrijpen en er van leren zodat ik liefde beter begrijp.

een vraag:waarom is een vredige wereld geen utopia?

liefde in de ruimste zin van het woord is imo respect hebben voor de creatie.

voor een atheist,respect hebben voor het toeval :lol:

Ivo Keijdener aka vladi

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 26-02-2016 00:52
Versta je zweeds Nexus?

yeppe juhl on the disaster of Sweden.(youtube)

tsja we kunnen niet overal tegelijk zijn.

prepare people prepare.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# DELO 25-02-2016 14:11
CompliMenten Argos, het imperium van oorlogshitsers begint definitief te scheuren. Dick Berlijn en Jaap de Hoop scheffer in het Brand Punt van de “belang stelling”.

KenMerk, HerKen de Vrucht aan Zijn WerKen

www.npo.nl/.../VPWON_1255104

DesKundige Kennis van Zaken
Bij oorlogen, aanslagen en terreurdreiging verschijnen er vele deskundigen in nieuws- en actualiteitenprogramma’s. Ze pleiten met regelmaat voor investeren in defensie of militair ingrijpen. Maar waarom melden journalisten niet dat sommige deskundigen verbonden zijn aan beveiligingsbedrijven en de wapenindustrie?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 24-02-2016 14:39
Beste Florac,

Ik begrijp je angsten maar ik denk dat je jezelf een beetje teveel laat leiden door deze angsten. Jij spreekt over moslims alsof het geen mensen zijn. De moslimterroristen waar de hele wereld mee te maken heeft zijn geen moslims maar huurlingen die zich als moslim uitgeven en het geloof verkrachten. Opgezet en begeleid door o.a. de CIA en begonnen vele tientallen jaren geleden!

Kijk nu eens even terug in de recente geschiedenis. Het zijn bijna allemaal moslimlanden waar WIJ bombarderen, zij niet ONS! De terroristische aanvallen komen voort uit het elite-netwerk van het Westen, niet het Oosten! Joegoslavië, moslims vermoord, Irak, moslims vermoord, Libië, moslims vermoord, bij bijna alle aanslagen in het Midden Oosten komen moslims om. Je zou eens kunnen kijken wie de slachtoffers meestal zijn, misschien dat je dan je beeld kunt bestellen!

Sterkte met je angsten!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 25-02-2016 00:59
wij bombarderen??
een handjevol pedo ''eliten'' ( tsjong ik haat dit woord )
bombarderen!!

zijn het huurlingen die zichzelf opblazen?
zijn de ''hoog opgeleide'',zich ''fatsoenlijk gedragende'' vluchtelingen huurlingen?

heel vroeger was de islam niet verkeerd.
maar de afgelopen 10? generaties hebben een kronkel in de kop,zeker wat vrouwen betreft.

we gaan het zien Nexus, of Florac gelijk krijgt.
mijn 100 liter rugzak en mijn wapenuitrusting staat klaar.

naar mijn inzicht is wat we tot nu toe gezien hebben het topje van ijsberg.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 28-02-2016 11:02
@ vladi
"een handjevol pedo ''eliten'' ( tsjong ik haat dit woord )"
Is ook geen elite , elite behoorde te weten wat fatsoen is echter denken nu met geld overal mee weg te komen, dus het elitaire verantwoordelijke handelen hebben ze achter zich gelaten.

we dopen ze om tot pedo patsers.. 8)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 28-02-2016 15:11
topidee

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 25-02-2016 18:13
Maar wees gerust mensen,want putin gaat de wereld redden,nooit meer oorlog,schoon water,eerlijk voedsel,schone lucht en een eerlijke verdeeldheid van rijkdommen.

we zullen zien de komende jaren.
ik kan niet wachten dat hier en elders alleen nog maar geschreven (en gevierd) word dat utopia gearriveerd is.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 28-02-2016 11:08
"Maar wees gerust mensen,want putin gaat de wereld redden,nooit meer oorlog,schoon water,eerlijk voedsel,schone lucht en een eerlijke verdeeldheid van rijkdommen."

ja want hij heeft de wereld in de hand... NOPE.
Corruptie zal blijven bestaan.

Maar hij mag t proberen.. :o

verdeling van rijkdommen doet me denken ten eerste aan agenda 21 ( iedereen even arm en de top nog steeds rijk), en ten tweede aan mijn opa die altijd zei:
Rijkdom wordt onder de armen verdeeld . Daarmee een gebaar makend onder de oksels... dat was toen, dat is nu en zal zo blijven vrees ik ..
Net als democratie altijd bevochten zal worden.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 28-02-2016 12:11
Vladi en Spring,
Ik persoonlijk ben heel blij met Putin, hij heeft Rusland en zijn inwoners weer op de kaart gezet, en misschien kan hij iets voor ons doen, indien we met hem mee denken, en voor verandering openstaan.
De USA-CIA-ISRAEL-MOSSAD, brain f..k is al heel lang aan de gang, het begon met Gladio, en nu is de hele Media in hun handen, het wordt dagelijks over ze uit gegoten, moeilijk aan te ontkomen voor de gemiddelde mens, het is afgestempt op +/- IQ van 100, het programma is, sex, voetbal etc, bier etc, en de nodige tranquilizers, zie hier de l'etargische burgers van de toekomst,
Maar ik zie het toch niet zo zonnig in, en dan speel ik O SOLE MIO van Pavaroti en hop, kan mij het eigenlijk allemaal schelen, groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# florac 24-02-2016 13:35
TURKIJE EN JIHADISTEN PROBLEEM!


De Turken vormen een grote gevaar voor Europa! Turkije steunt alle Jihadisten in Syrië, inclusief ISIS.
De regeringen in EU, die zoveel miljoenen moslims binnen hebben gelaten en hen een tweede paspoort hebben gegeven, hebben zich nooit voldoende in de islam verdiept of hebben onvoldoende onderkend dat het niet zozeer gaat om een (vredelievende) religie, maar om een (oorlogs) doctrine die in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat zich niet aan de eigen doctrine onderwerpt (islam = onderwerping). Vanaf het begin is de islam verspreid (in 57 staten) via oorlogen en geweld. 

In Europa opereren tot nu toe vooral de zogenaamde vreedzame imams en andere militanten dir ideologische werk aan het doen... Anti-Europese Moslims organiseren zich in de politieke partijen van de Elite zelf!Vanaf de jaren 80 hebben de Moslims al naar schatting 50 miljard euro besteed aan de bouw van moskeeën en islamitische culturele centra's in Europa. Met dit geld zijn 9.500 moskeeën en 21.000 islamitische culturele centra gebouwd van waaruit het wahabisme, de islam, wordt gepropageerd.
Turkije en Marokko doen via hun ministers van Religieuze Zaken hetzelfde. In een periode van 30 jaar hebben de moslims in Europa 15.800 moskeeën gebouwd. Moslims in het Westen mogen zoveel moskeeën bouwen als ze willen en kunnen financieren of laten financieren, door Saoedi-Arabië of de Turkse achterban van Milli Görüs!
Turkse dictator Erdogan: "Allah is ons doel. De Profeet is onze leider. De Koran is onze wet. De strijd is onze manier. De Moslimbroederschap is overal!
De Jihad club van AKP is van harte welkom in EU!! Salon socialisten, Christenen ven de oude garde vinden dat de Moslim Broederschap niet gevaarlijk is. Het is een slag in het gezicht van ieder mens dat beschikt over een gezond verstand. 

Turkse en Arabische moslims in Europa steunen dictator Erdogan. Hij zegt : “De islam is al de overwinnaar, Ik stel dat de verovering deze keer niet met het zwaard zal gebeuren, maar door prediking en ideologie”.
Erdogan opereert niet alleen in Europa via zijn 5.colonne, ook is hij direct betrokken bij de Syrische burgeroorlog!
Alle Jihadisten gaan via Turkije, ze worden in Turkije opgeleid en bewapenend! Eenmaal gearriveerd in Turkije worden de jihadisten, per autobus en geëscorteerd door de MIT, getransporteerd naar Syrië.
Miljoenen Turken zijn aanwezig in Europa, Hoofdzakelijk hangen deze Turken aan de jihadisische ideologie van de Moslimbroeders, Al- Qaeda en ISIS! Om hun doelen te bereiken gebruiken ze met name sociaal democraten, socialisten en verminkte Christenen. Ze hebben een Europese coördinatie vanuit Turkije geïnstalleerd. In werkelijkheid zijn ze niet zelf een aparte partij, maar vormen de paramilitaire tak van Turkse invasie macht! EU elite heeft een Islamitische invasie macht gecreëerd in Europa!!
In alle steden van West-Europa er zijn islamitische enclaves ontstaan waarover politie, overheid en justitie hun controle en autoriteit compleet kwijt zijn. Deze gemeenten zijn islamitisch gebied, voor altijd en eeuwig. Beelden die wij allen normaliter kennen van wijken in Beiroet en Filistea spelen zich nu ook in de achtertuin van ons land af.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 26-02-2016 23:31
Helaas de Bolsjewiki creéerden Hitler, en de Islam gaat het zelfde voor ons doen, een volksmacht oproepen die de Islam uit Europa
gaat wegvagen een nieuwe El Cid, het zal veel te weeg brengen, maar wat moet dat moet, het is het al oude "" TO BE OR NOT TO BE"", we hebbeb geeb keus !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 24-02-2016 21:52
Het antwoord komt er aan, in de vorm van een kleine schrandere Rus, gesteund door Alians, hij weet zich gesteund door hun macht en kracht, van daar zijn koele wat parmantige houding, hij kent geen vrees, deze Putin, het Russische volk heeft lang en vreselijk geleden onder de Turcomanen, en de Khazaren, jaarlijkse slaven oogst van millioenen mensen weggevoerd.
Er zijn nog steeds 16 volkeren in Turkije wat geen turken zijn,
die al honderde jaren onder de turkse terreur leven, wat mij betreft mag hij Erdogan zijn lesje leren en ook de onwettelijke oliodarchen in de Oekraïne, voorjaars schoonmaak !
En je hebt gelijk de Islam, net als andere geloven zijn en worden nog steeds misbruikt.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 25-02-2016 00:46
"hij kent geen vrees,deze putin,het russische volk heeft lang en vreselijk geleden''

en tijdens die lange vreselijke lijdensweg is het putin en co. toch gelukt om multi-miljardair te worden.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 26-02-2016 22:23
En jij hebt hier bewijzen van gezien, dat multi miljardair zijn !
Hij heeft rug dekking van een speciaal soort Alians, die hem ook wapens hebben verschaft die anderen niet hebben.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 26-02-2016 23:25
heb jij bewijzen dat hij het niet is?
het is meer dan aannemelijk.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen