iaeaJarenlang hebben de VS en de Westerse Nato Vazal staten van de VS Iran sancties opgelegd wegens vermeende productie van atoomwapens. Tientallen keren heeft Iran haar centrales vrijgegeven voor inspecties en even zo vaak bleek er geen enkele reden om de sancties te verlengen. De inspecteurs werd de toegang tot militaire locaties ontzegd omdat deze niet binnen de afspraken vallen. Toch werden ze verlengd. Zelfs nu er eindelijk een afspraak is over de nucleaire ambities van Iran, wat ze wel en niet mogen doen, zijn er nog landen die liever aan de sancties vasthouden want zo stellen ze. Iran is een levensgevaarlijk land. Waaruit dat moet blijken wordt niemand duidelijk gemaakt. Iran heeft al meer dan 300 jaar geen ander land aangevallen. Zullen wij die toetsing eens los laten op de VS en de Westerse vazalstaten van de VS waaronder ons kikkerlandje?

Om de nonsens achter het Iran gebeuren te begrijpen zou je een beetje op de hoogte moeten zijn van wat er eigenlijk binnen het Non Proliferatie Verdrag geschreven staat, welke regels er gelden.

Zoals uit de regelgeving al blijkt zijn er bepaalde landen die zich niet houden aan de afspraken van het Verdrag. Zo heeft Rusland bijvoorbeeld actief gewerkt aan het reduceren van hun kernwapenarsenaal maar heeft de VS dit niet gedaan. Zij hebben hun arsenaal zelfs uitgebreid en leveren raketten aan landen ( in Europa ) die helemaal niet beschikken over nucleaire wapens. Een rechtstreekse schending van meerdere regels van het verdrag. De vraag is, waarom onderneemt de internationale gemeenschap hier niets tegen? Welke zin heeft het afspraken te maken zoals, landen zonder kernwapens mogen deze niet in hun bezit krijgen wanneer de VS op basis van een andere Verdrag ( NATO ) overal raketten levert met nucleaire koppen? Zelfs als dat landen zijn die geeneens aangesloten zijn bij de NATO>

Hoe krom is het dat een land als Iran, dat zoals eerder gesteld, al meer dan 300 jaar niemand aangevallen heeft, inspecties heeft toegelaten op talloze locaties, decennia onder sancties moet lijden en tegelijkertijd een andere land in de regio de wapens illegaal bezit en er geen verantwoording voor hoeft af te dragen? Recentelijk nog hebben een 22 tal Arabische landen zich die vraag ook nog eens gesteld en via de VN en het IAEA verlangd dat Israël aan dezelfde regels onderworpen wordt als elk ander land dat verdacht wordt van het maken en/of hebben van deze wapens. Het verzoek werd verworpen en wel door, ja, je kunt het al raden, de VS en haar Westerse vazalstaten. Kom niet aan Israël, die mogen, kunnen, alles doen wat andere landen verboden wordt.

Het mag duidelijk zijn dat de zogenaamde instanties die voor vrede en veiligheid zouden moeten zorgen op deze wereld enkel voor de Westerse elite werken, zoals zovele andere organisaties die neutraal zouden moeten zijn maar keer op keer laten blijken dat ze alles behalve neutraal zijn.

Hoe dan ook. Zoals het er momenteel uit ziet zullen de sancties tegen Iran opgeheven worden, al is het dan in kleine stapjes want ze zouden in de tussentijd toch stiekem iets kunnen proberen.

Het twee maten meten zal blijven zolang de Westerse elite de echte dienst uitmaken binnen organisaties die neutraal en vreedzaam zouden moeten zijn.