unmasking3Alles is energie. De elite weet dat alles energie is en hoe deze energie stroomt. Dat moet goed begrepen worden. Dit is de elitaire beïnvloeding van deze energie. Christelijke kerken werden gebouwd op Leylijnen. Plekken op Aarde met verhoogde geo- magnetische energie. Deze plekken worden gebruikt de elite om hun doelen kracht bij te zetten. Het bidden van mensen op deze plaatsen verhoogt de intentie van de elite gedachten en geo-magnetische kracht. Als deze energie gebruikt wordt mensen die weten wat er mee te doen, versterkt deze energie de gedachtekracht van diegenen die deze energie inzetten om hun doelen te behalen.

Christelijke kerken werden gebouwd om de heidense tempels te vervangen. Er werden speciale rituelen uitgevoerd op deze energie kruispunten in de Aarde. Mensen en dieren werden geofferd om extreme angst op te roepen in de slachtoffers. Deze angstenergie werd gecontroleerd en in vortexen van de Aarde-energie gepompt. Deze energie werd duizenden keren versterkt en veroorzaakte vibraties in het Aarde-grid die de Aarde omsluiten als een spinnenweb. Dit is de reden waarom het christendom zoveel invloed had en heeft op zoveel mensen.

kasteel

Sportstadia zijn ook gebouwd op deze energielijnen om de energie te oogsten. De belangrijkste mensen binnen de elite hebben ook sommige van hun kastelen op deze lijnen gebouwd. Controle en manipulatie van de werkelijkheid door de meest krachtige manipulatie tool, onze seksualiteit. De samenleving heeft nu te maken met twee problemen, seksuele onderdrukking en hyperseksualiteit. Een verslaving is een verslaving.

Kundalini 2kundalini 3

Overmatige sex is ook een verslaving zodra het oncontroleerbaar wordt en vernietigt de creativiteit van hen die het in die mate en zin bedrijven. Een orgasme is de levens brengende kracht die de kundalini bevrijdt en is tevens een directe bedreiging voor de agenda van de elite. Door het onderdrukken van de ware seksualiteit in de tweede chakra, de seksuele chakra, kan de energie van de kundalini niet doorstromen, ( ascenderen ), naar de volgende chakra’s. Door deze stagnatie in de uitvoer van kundalini-energie degenereert de spirituele mens van generatie op generatie.

Kundalini Serpent Power

Religieuze doctrines hebben de mensheid gedurende eeuwen voorgehouden dat ze niets meer zijn dan eigendom. Hun gedachten, hun ziel en hun lichaam behoorden toe aan de valse goden, die in werkelijkheid niemand anders zijn dan de regerende elite, die meesters zijn in de occulte magie. Eeuwen lang hebben de kerken deze kennis bij de massa vandaan gehouden, wij hebben het hier over hooggeplaatste mensen binnen het Vaticaan, niet de huis – tuin en keuken priester of pastoor die net zo geïndoctrineerd zijn als de mensen die ze toespreken. Het onderdrukken van de sekslust, de levenskracht zelf, binnen deze instituten, resulteert in excessen zoals kindermishandeling en pedofilie. Een bewust opgezette agenda om de vrouwelijke kracht, de hogere kracht, te vernietigen zodat uiteindelijk alleen de lagere krachten overblijven. De chakra onder ons hart is de uit knop waarmee alle chakra’s uitgezet kunnen worden. Dit kan uiteindelijk leiden tot een ernstige onbalans waarvan de elite op de hoogte zijn.

kundalini 1

Ongeveer twee miljard mensen zijn er zich niet van bewust welke informatie te vinden is over het Vaticaan in de archieven van de zogenaamde Vatileaks-pagina op wikipedia. Het Vaticaan heeft miljarden uitgegeven aan zwijggeld met betrekking tot pedofilie en andere soortgelijke zaken. Alleen al in de VS is door het Vaticaan vanaf 1950 meer dan 1,5 miljard dollar uitgegeven aan zwijggeldprocedures. De Amerikaanse instituten verbonden aan het Vaticaan worden geschat op een vermogen van 102 miljard dollar.

biechten

Biechten

Het opbiechten van zonden werd opgezet door de kerk om informatie te ontfutselen van meer of minder belangrijke figuren. Met deze informatie konden ze later gechanteerd worden. Miljoenen mensen hebben in het verleden hun gedachten prijsgegeven aan de dienaren van dit instituut. De kerk heeft daar archieven van aangemaakt om uit te putten wanneer noodzakelijk. De jezuïetenorde was feitelijk niets minder dan een soort geheime dienst zoals de KGB van de voormalige Sovjet Unie of de FBI van de VS. Hun voornaamste doel is de vernietiging van de protestantse reformatie wat uiteindelijk zal leiden tot de terugkeer van één zwarte paus die oordeelt over de gehele mensheid.

De stroming van de Jezuïeten Orde en de vierde eed.

 

Erik John Phelps heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar deze orde. Hij schreef hier het boek “Vatican Assassins” over. Aan de hand van deze orde waar de nieuwe paus lid van is toont hij hen invloed aan in grote oorlogen en beroeringen in de wereld

De Orde is in 1534 gesticht door Ignatius van Loyola met als doel ieder spoor van de Protestantse Reformatie te vernietigen. Paus Paulus de derde stichtte de Orde in 1540 formeel. Als gevorderde Jezuïet dient men een eed af te leggen. Deze wordt de vierde eed genoemd. Slechts twee procent van de jezuïeten legt deze eed af. De eed geeft toegang tot de duistere hogere graad binnen de orde. Qua hiërarchie is het te vergelijken met de vrijmetselarij.

Een deel van deze eed luidt:

“Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en Liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, verbranden, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, het wurgende touw, het staal van de lange dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen (...) zoals ik, wanneer dan ook, geïnstrueerd zal worden door een agent van de Paus of Superieur van de Broederschap van het Heilige Geloof, van de Jezuïeten Orde”.

Na het afleggen van de bovenstaande eed wordt dan gezegd “Ga dan de hele wereld in en neem bezit van alle landen in de naam van de Paus. Laat hem, die hem (de paus) niet zal accepteren als de Plaatsvervanger van Jezus en zijn Plaatsvervangende bestuurder op aarde, vervloekt zijn en uitgeroeid worden”.

Deze eed spreekt voor zich. Deze groepering van Bergoglio, Franciscus I schittert helemaal niet van eenvoud maar hebben zich tot doel gesteld de Protestanten uit de weg te ruimen. Onder “Protestant” verstaat men de Christenen die de Paus afwijzen.

Franciscus I heeft deze eed trouwens afgezworen!

 

De bloedlijnen families

Niet geheel onbelangrijk om te vermelden zijn deze bloedlijn families die de mensheid controleren zoals;

De Hapsburgers, Huis van Lorraine, De Medici, Li, Astor, Onassis, Kennedy, Russel, Thurmond, Taxis, Dupont en de Van Duyn’s. Naast deze families kennen wij nog enkele andere belangrijke machtige families die o.a. door inter-huwelijken, het Khazaarse bloed in deze families gebracht hebben. Wij schrijven;

Rothschilds, Rockefellers, Bundy, Diney, Collins, Freeman, Reynolds, Krupp, McDonalds, the Harrimans, Tafts, Lords, Kelloggs, Goodyear, Whitney, VanderBilt, Sloanes, Perkins en natuurlijk de Bush familie. Al deze families zijn niets meer dan agenten van de echte families die niet in de openbaarheid treden.

Er is veel onduidelijkheid over de vrijmetselaren. De NWO en de verenigde staten. De reden voor deze onduidelijkheden is infiltratie. De oorspronkelijke vrijmetselaren waren hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de opbouw van de Verenigde Staten van Amerika, de architectuur van Washington en diverse andere Amerikaanse steden. De architectuur werd namelijk speciaal afgestemd op geografische factoren voor latere doeleinden, gebruik makend van occulte kennis. Deze vrijmetselaren hadden een compleet ander beeld van de Nieuwe Wereld Orde. Deze NWO die de founding fathers in gedachten hadden waren volledig gebaseerd op Luciferiaanse principes. Onthoud goed dat al dit overhoop gehaald is door infiltranten die geen goed in zin hebben. Het werkelijke doel van de Founding Fathers was het oprichten van een echt vrij land waar burgers de onderdrukking van het christendom konden ontwijken en de oude geheimen uit het verleden konden leren zonder te hoeven vrezen voor hun leven. De VS zou het nieuwe Atlantis moeten worden en was bedoeld als precedent voor andere naties om te volgen met betrekking tot spirituele kennis. Het opbouwen van een ware vrije natie, waar iedere individu het beste uit zichzelf zou kunnen halen. De andere doelen van deze originele nieuwe wereld orde kan terug gevonden worden in de officiële documenten van de VS.

georgewashingtonfreemason

De huidige NWO is een heel ander verhaal. George Washington vond de oorspronkelijke ideeën voor een NWO helemaal niets. Ook hij was een vrijmetselaar en werd in de 3de en laatste orde verheven in 1753 in Virginia. De elite infiltreren elke bron van macht. Van binnenuit vergaren ze totale controle of vernietigen het door corruptie. De huidige NWO is een slavenstaat gerund door deze oligarchen en is precies het tegenover gestelde wat de oorspronkelijke vrijmetselaren voor ogen hadden. Illuminatie is een naam die gegeven wordt aan iedereen die verlicht is met occulte kennis. De belangrijkste organisatie van de illuminatie is de Orde van het Alziende oog. Zij zijn religieuze en politieke kameleons, ze zijn werkelijk overal waar macht is. Ze zijn de goeden en de slechten. Het doel van de Rothschild is het controleren van alles dat de wereld te bieden heeft. De visie van de orde waar de Rothschild deel van uitmaken ( Frankisten ) is het vernietigen van de joodse ethiek om deze te vervangen met overtuigingen die het tegenovergestelde vertellen.

Rothschild huurde de zoon van een Rabbi in met de naam Adam Weishaupt om een pseudo vrijmetselaarsorganisatie te starten met de naam illuminati. Gewapend met enorme kapitalen en belangrijke contacten werd de basis gelegd. 1 mei 1776 stichtte Adam Weishaupt de Bavariaanse Orde der illuminaten. Later werd hij een hooggeplaatste dienaar in de orde van de jezuïeten. Deze verliet hij weer om zijn eigen orde te stichten, het Huis van Rothschild. Volgens Weishaupt was het maar voor enkelen weggelegd om voldoende verlicht te worden om de wereld leiding te geven. Het probleem was waar hij voldoende dragers van het licht kon vinden om zijn kennis aan te vullen. Hij vond deze in verschillende vrijmetselarij ordes zoals de Rozenkruizers. Met het voortschrijden van de jaren werd de ambitie van de illuminati groter. Dit leidde uiteindelijk tot het idee om de vrijmetselarij te veranderen in organisaties die werelddominantie tot doel hadden, gebruik makend van alle voorhanden zijnde middelen om dit te bereiken. Communisme moest deze wereld dominantie mogelijk maken. Het communisme is dus niet het geesteskind van Karl Marx, zoals zo vaak gesteld wordt maar van Adam Weishaupt. De echte naam van Karl Marx is trouwens Rabbi Mordechai Levi. Het duurde niet lang voordat de rijkste families lid werden van deze organisatie zoals;

Rotschilds, Oppenheimers, Wertheimers, Schusters, Speyers en Sterns. Hun eerste en voornaamste doel was het voorbereiden van hun heilige Zion, hun land van melk en honing. De kans voor het manifesteren van hun Zion arriveerde met de Russische revolutie, gefinancierd door de bankiers van deze organisatie. Lenin wilde een centraal gestuurde natie die gecontroleerd en bestuurd zou worden door de oligarchen achter de schermen. Het doel werd bereikt en met het bereiken van dat doel werden 60 miljoen christenen vermoord. De meesten werden in georganiseerde kampen vermoord, kampen die bestuurd werden door de oligarchen ( elite ).

Zie ook;

Ontmaskering deel 1

Ontmaskering deel 2

Reacties   

# petra 24-02-2016 11:25
24 Hours After Syrian "Ceasefire" Deal,
Nobody Trusts Anybody

zerohedge.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 23-02-2016 19:26
Video: Vladimir Putin on the Ceasefire in Syria: “I Have Just held a Phone Conversation with President Barack Obama”
www.globalresearch.ca/.../5509868
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 23-02-2016 12:55
Just blame Moscow!
Declassified papers reveal UK policy of accusing Soviets of everything
rt.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 23-02-2016 13:23
BLAME IT ALL ON MOSCOW: SECRET BRITISH GOVERNMENT PAPERS REVEALED
www.globaltruth.net/.../
meer info op sputniknews
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 21-02-2016 22:36
The EU-Ukraine Association Agreement (EUAA):


Dutch Government’s Leaked “Media Strategy” to Influence Outcome of EU-Ukraine Referendum

How to sell the Association Agreement to the public

Rutte’s government has identified (link to a PDF in Dutch) a kaleidoscope of parties that can help promote the “Yes” campaign: political parties (Labour, Progressive-Liberals, Greens and conservative Christians), politicians (a.o. EU Commisioner Frans Timmermans and Amsterdam mayor Eberhard van der Laan), EU officials Juncker, Mogherini, Hahn, Fule and Tusk, international organisations (IMF, World bank, OSCE, NATO), civil society (Greenpeace, LGBT community, Unions [with a question mark] and the Maidan cluster), companies and famous Ukrainians living in the Netherlands.

PM Rutte has reacted to the leak of his media strategy

The government still expects the Dutch people to support them on the EUAA. Most opinion polls up-to-now indicate they won’t.
www.globalresearch.ca/.../5509419
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 21-02-2016 11:33
exacte info
Great Pyramid and the Ark of the Covenant
www.crystalinks.com/gparc.html
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 21-02-2016 10:36
globale info

Ancient Aliens : ALIENS AND THE LOST ARK - History Documentary
m.youtube.com/watch?v=TwHD9Iy73e0
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 19-02-2016 18:57
Russia’s Top Religious Leader Performs “Ancient Ritual” In Antarctica Over Saudi Arabia’s Mysterious “Ark of Gabriel”
www.whatdoesitmean.com/index2002.htm
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 21-02-2016 17:56
@ Petra en Spring,

Sorcha Faal volg ik al vele jaren. Helaas moet ik constateren dat deze site, hoewel uiterlijk overeenkomsten vertonende met What Really Happened ( waar ik wel wat mee heb ), volledig de plank misslaat op meerdere gebieden. Aantoonbaar vaak zelfs verhalen uit de dikke duim zuigen. Daarom neem ik bovenstaande link met een korreltje zout. Dat wil echter niet zeggen dat er niets aan de hand is.

Betreffende deze topic ( artikel );
De aflevering van X files deze week ging voornamelijk over de kracht van woorden en gedachten. Zeer interessant en aansluitend op dit thema.

Wat betreft de poster. Wil de elite iemand te kakke zetten, hoeven ze deze iemand dus enkel af te beelden op zo'n poster?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 21-02-2016 20:15
De aflevering van X files deze week ging voornamelijk over de kracht van woorden en gedachten. Zeer interessant en aansluitend op dit thema.

:eek:
nexus ..
KIJK JIJ NOG TV?????
:o :-*
;-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 22-02-2016 15:18
Ja hoor. Hoe wil ik anders de andere kant belichten!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 21-02-2016 20:06
@ nexus

als je economist een beetje hebt gevolgd kun je de klok erop gelijk zetten dat wat er op de voorpagina verschijnt dat jaar staat te gebeuren. Dat is niet te kakken zetten dit toont aan dat zij de gebeurtenissen sturen. Beetje bijblijven hoor.. ;-)
Krillinogwat heeft de paus ontmoet, dus die kunnen we al afvinken..
het jaar is net begonnen, we gaan het zien..deze is overigens de helft, deze helft stond op de voorpagina, de andere helft zal niet voor niets gemaakt zijn.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 21-02-2016 19:32
ik begrijp je mening maar
sorcha faal heeft het slechts samengevat
deze info was er al een tijdje
met genoemde voorvallen en info
via andere bronnen/ links
(behalve de priester)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 21-02-2016 21:05
om nu te zeggen; klopt het,
want faal heeft het geplaatst
(maar ook vele anderen)

ik had ook andere websites
met deze info
als source kunnen gebruiken
(alleen dan zonder krilli)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 19-02-2016 19:56
en.wikipedia.org/wiki/Patriarch_Kirill_of_Moscow
The economist 2016

bovenste rij naast de paus..

echt "the world is a stage" hoor..
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 19-02-2016 20:07
yes,staat ie
dank je
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 19-02-2016 20:47
ik mis wel een beetje aantoonbare bewijzen in jouw linkje, al leest het lekker weg.. :-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 19-02-2016 23:45
alles wat onderstreept is
kan je aanklikken
voor meer achtergrond info
ook de info die je hierboven noemde
staat erbij ( patriarch kirill)

en verder hebben weinigen bewijslast betreffende een ark natuurlijk..
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 20-02-2016 09:18
Had bewijs willen zien voor het ritueel ed. Dat staat er nergens.
Ook al hebben ze het over de Ark, als men dat weet moet men het kunnen aantonen toch?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 20-02-2016 23:46
ik begrijp je vragen vaak niet

denk je echt dat ze dit in de publiciteit willen hebben?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 21-02-2016 08:42
Mijn vragen begrijp je niet? Ik stel er hier nooit zoveel. Ik plemp alleen.
Geen bewijs is geen bewijs. Dan is het gossip.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 21-02-2016 10:28
nee ik bedoelde we hebben verschillende
benaderingen en daardoor begrijpen we elkaar niet

het occulte is moeilijk aantoonbaar
maar dat betekent ook niet dat dan alles maar gossip

ik denk dat in bovenstaande een kern van waarheid zit
wat het voorwerp dan ook maar was

(wat arken betreft
er schijnen verschillende te zijn)

de ark die exact in de sarcofaag in de piramide van egypte past is waarschijnlijk in ethiopie
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 21-02-2016 12:01
de ark die exact in de sarcofaag in de piramide van egypte past is waarschijnlijk in ethiopie

@spring

eerste half uur
m.youtube.com/watch?v=4WiasAfSiu4
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 21-02-2016 13:04
dank je,
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 19-02-2016 16:49
Als je echt de geschiedenis induikt kom je op deze namen van de echte illuminatie;
nicholson1968.com/.../...
en hier vind u meer info
www.conspiracyarchive.com/.../

www.strobertbellarmine.net/books/Barruel.pdf
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 19-02-2016 23:15
4t is waar deze Famille Latin, bestaan inderdaad, ik kom al heel lang op Sicilie, mijn vriend is een rechtstreekse loot, van de Normanische koningshuis, gesticht door Robert de Hautville, met zijn 7 zonen, een andere invloed rijke famielle woond bij ons in de buurt, D'Hautpoul, onder anderen eigenaar van de kerk en landererijen, van de Abbé die zijn schat vond, oude families, nog afstammend van de Catharen, en Tempeliers die niet zijn verbrand, nog steeds veel invloed en grote rijkdommen ! een kennis de famile D' Voussin, heb ik kerk boekn van gezien, geslacht op geslacht, ongelovelijk, oude families brachten veel Notarissen voort en Priesters, de één voor het geld en de ander voor de ziel !
Zat en zit nog steeds heel hecht in mekaar, groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 18-02-2016 23:01
Ik weet uit hele goede bronnen, dat de Franc Maçon loges al jaren in een bitter gevecht gewikkeld zijn, om hun loges te vrij waren van kwaadwillige infiltranten, 't is jammer het publiek heeft zich laten gebruiken, en zich tegen hen gekeerd.
Enkele loges zijn inderdaad in handen van verkeerde lieden geraakt, en geven zich af met politisie,, en zijn gecorrumpeerd door het kwaad, het wordt langzaam terug geduwd, en ontkracht. laten wij hopen dat deze moderne tempeliers fier en vrij overeind blijven, en zich in blijven zetten voor het goede en hun broeders.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 18-02-2016 23:06
U.S. Navy Announced The End Of Big Oil And No One Noticed

Most of the US Navy’s ships run entirely off of oil and with the exception of some nuclear-powered crafts this is a big game changer for the fleet.  
“For us in the military, in the Navy, we have some pretty unusual and different kinds of challenges,” says Vice Admiral Philip Cullom. “We don’t necessarily go to a gas station to get our fuel. Our gas station comes to us in terms of an oiler, a replenishment ship. Developing a game-changing technology like this,
seawater to fuel,
really is something that reinvents a lot of the way we can do business when you think about logistics, readiness.”

ewao.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 18-02-2016 11:15
t is gewoon een hele goede serie
( 1 van de beste)

bij sitchin zijn verhaal komen steeds meer vraagtekens

de leylijnen zijn belangrijk.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 17-02-2016 16:50
Ik ben er inmiddels van overtuigd dat bijna alle vuile handelingen op deze Aardkloot ontstaan en gepromoot worden door mensen zoals deze families.

Ze hebben echter één groot probleem, grootheidswaanzin, dat is voor elk groot rijk, corrupt of niet, de doodsteek geweest.

Ze denken met alles weg te komen maar de massa begint nu toch echt wakker te worden en in te zien dat er wel degelijk meer tussen hemel en Aarde is dan wij geleerd krijgen.

Ik sta volledig achter deze serie artikelen en ook de eerdere artikelen in deze reeks.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# DELO 16-02-2016 14:06
The Rule of Law Under Col(our)
i.imgur.com/rvJ1sbc.jpg
The (Differ)ence Be Tween Bill Cosby, Clinton and "Bill" Gates: Hell

Top Punt van eMANcipatie
“…Hillary Clinton’s running for president of the U.S., claiming to be an advocate for women and that’s true – unless you’re one of those women unlucky enough to have been sexually assaulted by her husband… they are in the hundreds. These women have been sexually assaulted by Bill and then it is Hillary Clinton, as I establish in my book, who hires the heavy-handed private detectives to then threaten those women, to intimidate them into silence, so they don’t get in the way of the Clinton’s rise to power and wealth. Lees meer: kauilapele.wordpress.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen