unmasking 2Er is een geheim genootschap dat al duizenden jaren bestaat. Dit genootschap heeft altijd al een hogere kennis gehad, ze weten veel meer vergeleken met de meesten van ons. Als nieuwe gemeenschappen of politieke fracties werden gevormd dan zorgde dit genootschap ervoor dat diegenen die een hoge positie bekleedden en/of geavanceerde kennis hadden verwijderd werden om zodoende deze kennis uit het publieke domein te houden en toe te voegen aan de reeds bestaande kennis van het genootschap. Als zij de controle overnemen van een land of een regio dan worden de oude historische spirituele teksten en archieven vernietigd, nieuwe worden gecreëerd om de mens los te maken van hun werkelijke oorsprong en controle te nemen over hun gedachten.

Arische priesters en spirituele leiders zoals de druïden werden gemarteld tot de dood. Degene die spirituele kennis hadden werden massaal vernietigd door de inquisitie. De heksen rechtszaken in Duitsland vermoorde mensen van het blanke ras in grote getalen allemaal met de intentie om de originele geschiedenis te verwijderen en een valse geschiedenis te herschrijven.

De Nazarener en andere fictieve religieuze modellen creëerde twee onderbewuste associaties die refereren naar het God partikel in de hersenen. Wat er eigenlijk gebeurt, is dat het bidden, een manier van energie verzenden, gebruikt wordt zoals later in dit stuk duidelijk zal worden. De meeste mensen zijn onwetend van de ware natuur van dit spel wat gebruikt word om verschillende religiën mensen los te maken van de bron. De makers geloven dat God buiten jezelf ligt, ze versterken dit door het gebruik van verlosser-programma’s, Jesus, Boedha, Mohammed, etc.

Gebedsenergie

De gebedsenergie in onze wereld is onvoorstelbaar, als een persoon geobsedeerd is door een idee dan wordt er gedachten-energie gegenereerd. Stel je nu eens voor wat er gebeurd als miljoenen mensen zich concentreren op één idee. Gedachten worden dingen. Menselijke energie is het sterkst als we in gevaar zijn meestal wanneer we de dood in zijn ogen zien. Angst controleert effectief de wereld dat is waarom er oorlogen moeten zijn, des te gewelddadiger des te krachtiger. Al de krachten die nodig zijn om hun taak te volbrengen zitten in de preken die vol zitten met emoties en leugens, zoals de mantra’s die eindeloos de doctrines herhalen. Met de energie van de onwetende kudde en onwetende vereerders word de constante en krachtige energie gemanipuleerd door de elite om de wereld te controleren en de mensen te laten lijden.

Subliminale berichten

Hypnotische suggesties, zegels, archetypes en spelling programmeren het onderbewustzijn en wij creëren de realiteit die zij willen dat wij die ervaren. Wij weten ook dat het een feit is dat archetypes en heilige geometrie voorkomt in de natuur.

Het is allemaal een illusie, alles wat je nodig hebt om dit te begrijpen is dat morfogenetische resonantie of de groepsgedachte de realiteit creëren net zoals de overeenstemming van onze wederzijdse mening over wat het is. Verander meningen en de realiteit verandert ook. De elite runt dit spel nog steeds maar de mening ( van de mens ) wordt steeds beter geïnformeerd.

De massagedachte is zeer krachtig. Het onderbewustzijn creëert deze 3 dimensionale werkelijkheid door middel van subliminale suggestie. Dit heeft en had rechtstreeks invloed op elk van ons, de mensheid heeft onnodig geleden door de ontkenning van deze kennis. Mensen werden door de eeuwen heen gedwongen om miljoenen te betalen voor hun eigen verdoemenis en deze leugens in stand te houden.

Het overleven en welvaart van deze gemene hoax op de mensheid heeft slechts één ingrediënt nodig, het ontbreken van kennis. Meesterlijk werk is verricht om de mensheid op dit niveau van spirituele zwakheid en complete onwetendheid te krijgen. Deze zogenaamde religiën zijn gebouwd op moord, marteling en leugens. De enige manier om leugens van deze orde te handhaven is door nog meer leugens te vertellen en de mensen die weten te vernietigen. Religie is niets anders dan een programma. Er is niets religieus of spiritueels aan, dat is waarom miljarden mensen lijden aan depressies, zonder hoop en verwarring over hun leven.

De bijbel

Om de bijbel werkelijk te begrijpen en de waarheid te zien, moet je goed opgeleid zijn in het occulte. De meeste legendes over de Goden zijn allegorieën. Alles wat je leest in christelijke of joodse bijbels is rechtstreeks onttrokken uit heidense geloven die veel verder terug gaan in de geschiedenis. Door mensen ertoe te dwingen dat deze parabels echte mensen en echte plaatsen zijn was het Vaticaan in staat macht, rijkdom en controle op te bouwen. De bijbel wordt gebruikt als een erg krachtig gereedschap, vol parabels met subliminale boodschappen en occulte cijfers, gestolen en gecorrumpeerd van eeuwenoude religiën. Om de bijbel geloofwaardig te maken en angstwaardig, werd de bijbel voorzien van bovenmenselijke krachten en energieën. Als iemand met de nodige kennis zijn ogen opent, zal de vloek verbroken worden. De onderliggende lijn van de christelijk/joodse bijbel is het vervaardigen van een fictieve geschiedenis van het uitverkozen volk in de massagedachte. Dit wordt met grof geweld in de gedachten van iedereen geplant waarmee een krachtige subliminale gedachtestroom wordt gecreëerd die zich in de werkelijkheid zal manifesteren.

De bijbel van vandaag is als een uitgeklede versie van Star Wars zonder de Kracht en bijvoorbeeld Yoda, Luke Skywalker en C3PO. Wat rest is de dodenster en Lord Vader. Het is deze bovennatuurlijke kracht en kennis van hoe het werkt, wat de scheppende energie is die verantwoordelijk is voor het universum, waar ook de gnostici zich op focussen. De echte heidens- christelijke doctrines die overbleven werden opgeborgen in de archieven van het Vaticaan.

De bijbel van de Druïden

S’ Werelds meest mysterieuze boek. Op korte afstand van de Yale faciliteit ( Skull and Bones ) in de VS ligt een klein boekje onder zeer strenge bewaking opgeslagen. Wiskundigen, linguïsten, etc. probeerden allemaal dit boek tevergeefs te ontcijferen. Om dit boek te begrijpen moet je beschikken over vaardigheden in de magie en kennis van de spirituele wereld. Dit kleine boek is geschreven in een code, gebruik makend van een taal die overeenkomt met de voor middeleeuwse Slowaakse taal. Het bevat spreuken en bezweringen die de occulte energieën van planeten en sterren kanaliseren om macht en verlichting te bereiken met behulp van plantaardige ( kruiden) drankjes. Begrijp je nu waarom verschillende belangrijke planten, kruiden, paddenstoelen, wortels en schimmels illegaal gemaakt zijn. De schat van Yale is slechts één van de weinige boeken die in code geschreven zijn voor 1525. Men denkt dat dit boek geschreven is tussen 1404 en 1438. In het begin van 1950 probeerden enkele experts van de NSA dit boek te ontcijferen maar alleen een druïde kan dit boek ontcijferen en begrijpen.

Kabbalah

Het woord kabbalah is geen joods woord maar een modernisering van het woord ka ba ankh. De kabbalah werd geërfd van de Egyptenaren en aangepast door de nakomelingen van de kabbalisten. Er zijn maar weinig mensen die kennis hebben van de Egyptische kabbalah. De echte kabbalah leert ons zeer krachtige vierdimensionale meditaties waarin specifiek gezang, tonen en vibraties worden toegepast op de verschillende aspecten van de ziel. De runen die gebruikt worden zijn gebaseerd op de sterrenconstellaties en staan erg dicht bij het oorspronkelijke schrift dat onze voorouders aan ons overdroegen. Het gebruikte script komt ook erg overeen met de vorm van eeuwenoude uniforme letters. Elke letterlijn legt een verbinding met een specifieke vorm zoals de planeten in de constellatie. Dit is slechts een korte beschrijving van de complexiteit van dit schrift. De sleutel tot gebruik van de runen is verloren gegaan. De straf voor bezit of gebruik van dit script was de dood. De druïden werden vermoord omdat zij uitvoerig gebruik maakten van de runen uit de kabbalah, alle spirituele kennis werd verwijderd en vernietigd. Alles wat overgebleven is van dit schrift is niet echt of opzettelijk gecorrumpeerd.

Infiltratie

Alle occulte gemeenschappen werden uiteindelijk geïnfiltreerd. Net als het ware christendom werden ook de geheime genootschappen geïnfiltreerd door de elite en voorzien van Hebreeuwse geschriften en mystiek om zodoende de oorspronkelijke runes en leringen te vervangen. Later zien wij waarom dit gedaan is. YHVK of YAHWEH, jehova is niets meer dan een magisch systeem. YHVH, bekend als Tetragrammaton, vertegenwoordigt de vier hoeken en elementen, INRI doet precies hetzelfde, samen met de vier gospels. Deze vertegenwoordigen de vier hoeken van de magie en de vier elementen die van eminent belang zijn bij alle magische handelingen.

Eeuwenoud symbool

Het kruis is een symbool dat vaste materie vertegenwoordigt, elke punt van het kruis correspondeert met één van de vier elementen, water, vuur, lucht en aarde. Deze vier elementen zijn de nagels die de verenigde mens kruisigen. Vastgepind aan zijn materieel lichaam of het kruis wacht de mensheid geduldig af tot zijn verenigde geest de materiele wereld verlaat om de gebieden van een hoger bewustzijn binnen te gaan. Eerder bespraken wij al hoe de elite zaken bewust omdraaien en in hun voordeel gebruiken, het toevoegen van nieuwe geschiedkundige feiten en gebeurtenissen hoort daar ook bij en als je goed kijkt in de geschiedenis kom je deze praktijken keer op keer tegen. De video geeft enkele voorbeelden van deze praktijken.

Satan

Weet je nog dat het woord satan gelijk staat aan kennis of verlichting? Dit weet men binnen de occulte kringen. Satan is ook een afgeleide van het woord Saturnus, in het Hebreeuws betekent satan de vijand of tegenstander, in het Sanskriet betekent satan waarheid. Shaitan is het Arabische woord voor satan en betekent kennis maar betekent ook dwaalspoor of afstand en soms gewoon duivel. Dat is waarom de duivel geïncorporeerd is in het occulte om zodoende potentiele participanten angst aan te jagen en weg te houden bij de occulte kennis. Interessant gegeven over Henry Ford. Hij noemde zijn automodellen achtereenvolgens de modellen a, n en s. Nadat het opvolgende model t werd gestopt kwam het nieuwe model en begon weer met a. A-N-S-T-A in een andere volgorde maakt Satan. Henry Ford werd steenrijk door materieel te verkopen aan de nazi’s tijdens WO2.

Kennis is de vijand van de mens.

Zie ook de Ontmaskering! Deel 1

Reacties   

# petra 21-12-2015 00:16
New parties win big in Spain election, ruling conservatives lose majorityToday is a historic day for Spain... We are starting a new political era in our country,” Iglesias said. “Spain is not going to be the same anymore.”
rt.com/.../326604-spain-general-election-results
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 21-12-2015 00:01
FBI Quietly Declassified Secret Files Attesting Hitler Fled to Argentina in 1945

The Intelligence Community Knew

Recently released FBI documents are beginning to show that not only was Hitler and Eva Braun’s suicide faked, the infamous pair might have had help from the Swiss Director of the United States OSS himself, Allen Dulles.

In one FBI document from Los Angles, it is revealed that the agency was well aware of a mysterious submarine making its way up the Argentinian coast dropping off high level Nazi officials.
humansarefree.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 20-12-2015 23:32
Putin Has Proof Princess Diana Was Killed By British Royal Family
Russian President Vladimir Putin has issued a call-to-action to the people of Britain, saying that following the murder of their beloved Princess Diana 18 years ago, the country must prosecute the Royal family after conclusive proof has emerged that they were responsible for her assassination.
yournewswire.com/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 20-12-2015 09:45
Did Tesla Discover the Secrets of Antigravity?
www.bibliotecapleyades.net/.../lostjournals06.htm

Nikola Tesla, Man Ahead of His Time (or How to Build a UFO)
www.sacred-texts.com/ufo/ufo6.htm
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 20-12-2015 09:43
The Amazing Connections Between the Inca and Egyptian Cultures
humansarefree.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 20-12-2015 09:38
Star Wars, Ancient Tibet, and Jedi Training

The reality is the individual, alive and awake with his amnesia stripped away, and his power intact. Again.

humansarefree.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 20-12-2015 09:28
“I Helped Create ISIS”: Testimony of An Iraq War Veteran
www.globalresearch.ca/.../5496841
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 20-12-2015 09:26
Court Rules That Members Of Bush Administration Can Be Sued For Crimes During War On Terror
www.trueactivist.com/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elise 19-12-2015 11:39
Alles werkt volgens een trias van de natuurwet. + en + = +/+ en - wordt + enz. Laten we satan als - beschouwen en + Jezus boodschap. Negatief en positief. Alle 4 de wetten hebben een peak moment. Het fijnste is de plus en plus is plus, want het peak moment is voor niemand heftig, want iedereen wil direct samen iets bereiken. De macht gebruikt deze kennis en stuurt ons de richting in die zij willen hebben. Dus feitelijk lossen we zelf niks meer op. We gaan nu over op een ander geloof. Het internet/wifi/technologie geloof. En die is ook gevaarlijk, want men weet alles over je(hoe je denkt/jouw ziektes/dna enz.). Data wordt de nieuwe goeroe. Vele mensen worden overbodig, ziek enz. en men kan met 1 druk op de knop jouw uitschakelen of juist in leven houden, als de chip(huid) verplicht is. Het plus en min verhaal. Al het levende komt in gevaar door technologie en toch gaan we er mee door, mede door macht. De enige manier om het levende te redden is stoppen met het systeem. Data is de grootste vervuiling/verslaving aller tijden. Je hebt er veel grondstoffen voor nodig om het te maken en te onderhouden.En zo vernietig je de natuur en uiteindelijk de mens. Wat heb je dan aan vrije energie? Ze willen nu al belasting gaan heffen op energie van zonnepanelen. Dat schiet niet op zo.
Zelf denk ik dat de technologie gemaakt is om alles te beheersen. Men wil bewust een poolshift,(via satellieten/olifant(shiva= een + en - verhaal) uitziende schip, ergens hier op alternatieve site) zodat veel op aarde weggeveegd gaat worden(met een zondvloed), zodat men een geheel nieuw tijdperk kan beginnen. Een geplande Niburu, wat ook weer een trias is.
Kijk dat de noordpool wegsmelt, is natuurlijk heerlijk voor de olie en grondstoffen industrie. En het WNF zorgt ervoor dat een klein stukje beschermd gaat worden. Ja ja. De aarde frequentie is verhoogd van 7.83 H.(waar wij/natuur door leven) naar 17 H. De aarde wordt dus met frequenties opgelicht, waardoor een poolshift kan ontstaan. Hoe? Door wifi, zendmasten,satellieten enz. Het netwerk boven ons. De radio frequentie elf(wifi) zorgt ervoor dat we dement worden/kanker krijgen enz(mooie onzichtbare opruiming)Door het op te voeren naar de snelheid van 4G en 5 G.(plus alle chemische troep, die we eten/inademen) zorgt ervoor dat de eiwitten/enzymen afbreken in de hersenen) Elfde van de elfde. Het gekkengetal. Eeuwenlang gepromoot door geloof, omdat het al een keer eerder is gebeurt. Bij de maya's, het shiva tijdperk, de farao's enz. Piramides staan over de hele wereld. Allemaal gesloopt door een tijdperk technologie, omdat de natuurwet/trias overal geldt. Ook in ruimte. Technologie kan zichzelf niet voortplanten en zal dus vanzelf vernietigd worden. Dan erbij kan de natuur(wetten) de snelheid en kracht van technologie niet bijhouden(langzaam omzetten in harmonie) en zal daarom altijd de laatste slag(peak) leveren. De elite weet dit ook. En als gewoon mens kun je er weinig aan doen, want vormen van macht blijft altijd bestaan. In welke dimensie dan ook. Dus focus je op je omgeving. Daar kun je harmonie wel zelf nog in de hand hebben. Veel vrouwen(spil gezin) kunnen dat van nature. Niet voor niks hebben ze de vrouw uit het gezin gehaald.(je weet wel wat ik bedoel) De bedoeling: de mens los maken van de natuurlijke omgeving, zodat het gezag/elite compleet kan overheersen met de aan en uit knop. Het internetgeloof is vele malen gevaarlijker voor de mens, dan bv. een christelijk geloof enz.,want die zijn meer gebaseerd op natuur, waarop de mens goed gedijt. Het karma gebeuren ,waar je nog zelf de hand in kon hebben en een ander er nog voor jouw het kon opnemen. vb Ik ben geband,omdat een ander me uitschold en kan nog geeneens feedback meer geven. Daarmee ben ik opgeruimd. Besta ik dus niet meer. Dit gebeurt ook met mensen met een uitkering, waarbij die stopt, omdat je een briefje niet op tijd hebt ingeleverd. Dus met 1 druk op de knop, besta je gewoon niet meer. En dat is onmenselijk eng. Zet zoiets maar eens recht. Kost je bergen energie. De pc heeft altijd gelijk. Ja ja. Er komt een tijd dat alternatief nieuws geen alternatief nieuws meer is of kan zijn, want zij die de data beheersen beheert de knop van aan en uit. De weg is weg knop. En denk maar niet, dat het jouw niet overkomt. Zolang jij in hun straatje past, dan heb je nog leven. Dus vrije wil/mening/keuze is er dan niet meer bij. Ik(god) ben ik(god) werkt dus niet meer. Het geloven in jezelf, want dat is het enige geloof wat je moet hebben en die zijn ze dus weg aan het nemen.
Je kunt het dus ook zo zien. Geloven(christendom enz.) promoten leven(geboorte). Het internet geloof promoot dood/minder mensen.
Vrede zij met u.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Anna 23-12-2015 18:08
Lieve Elise,
Ik heb Guido aangeschreven ivm de ban, ik vrees dat er sprake is van een misverstand. Hij heeft zich verlaten op de reacties van deze en gene. Ik had me daarvoor al sterk voor je gemaakt, want het was een beetje idioot wat daar gebeurde...
Hoe dan ook, email Guido even en alles komt weer goed.
Volgens mij ben je een lief mens, en wens je bij deze hele goede dagen toe en een liefdevol 2016.
Ik hoop iig dat je dit leest, anders doe ik een beroep op Nexus om deze reactie even per mail naar je toe te sturen.
Eventueel met vermelding van mijn emailadres.
Voor alle anderen hier uiteraard ook de goede wensen alvast en zeker voor Nexus in het bijzonder ;)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 19-12-2015 23:56
ik zie de toekomst positief
als we ons bewustzijn vergroten
kunnen we juist de oude sites weer gebruiken
en het veld beinvloeden
en hebben toegang tot veel meer kennis dan nu.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 19-12-2015 11:24
15 OCTOBER, 2015 - 03:39 APRILHOLLOWAY
op www ancient-origins.net
meer tekst
plattegronden, afbeeldingen
Hiding to Avoid Hanging: Priest Holes, Hidden Chambers, and Secret Passages
Under the reign of Queen Elizabeth I of England, which began in 1558, Catholics were persecuted by law and priests were imprisoned, tortured, and frequently executed.

To enforce the Act, ‘priest hunters’ were given the job to hunt down and capture any such priests.  Arrest meant imprisonment, and often torture and execution.

Now with the risk of torture and death, the priests had to be carefully hidden away if the pursuivants ever came knocking on the door.
Priest hunters took their job very seriously, sometimes searching a house for days or even weeks. They would move furniture, lift floorboards, bang the walls for sounds of a hollow cavity, and plunge their swords between cracks and crevices. They counted windows from the outside and inside, and measured the height of ceilings and the length of walls, in the hope of detecting hidden chambers
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 19-12-2015 08:30
Retired priest: ‘Hell’ was invented by the church to control people with fear
Religion is always in the control business, and that’s something people don’t really understand. It’s in a guilt-producing control business. And if you have Heaven as a place where you’re rewarded for you goodness, and Hell is a place where you’re punished for your evil, then you sort of have control of the population. And so they create this fiery place which has quite literally scared the Hell out of a lot of people, throughout Christian history. And it’s part of a control tactic.

Morrison: But wait a minute. You’re saying that Hell, the idea of a place under the earth or somewhere you’re tormented for an eternity – is actually an invention of the church?

zonnews.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 19-12-2015 11:54
how words can be used as magic spells
howtoexitthematrix.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 19-12-2015 07:41
W.H. stops demanding Assad's removal after news reports reveal West backing ISIS

A major scandal erupted in Turkey last year when Prime Minister Ahmet Davutoglu was caught shipping arms to ISIS, then attempted to cover it up by ordering a media blackout
Not long after, the Obama administration signed an agreement with Turkey.

A secret U.S. government document obtained by Judicial Watch also revealed the U.S. and other NATO nations deliberately backed al-Qaeda in Iraq, which morphed into ISIS, and other Islamic extremist groups to overthrow Syrian president Bashir al-Assad.

And if that isn’t enough evidence Obama is supporting ISIS, remember the administration gave Islamic State militants a 45-minute warning prior to bombing their oil tankers.

U.S. military pilots also confirmed they were ordered not to drop 75% of their ordnance on ISIS targets
www.infowars.com/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 18-12-2015 21:53
BOMBSHELL: Aussie Police, Dutch Prosecutors Break with Dutch Gov't Over MH17 Crash
They don't believe arguments from the US, Ukrainian and Dutch governments trying to pin this on Russia
DUTCH SAFETY BOARD TAMPERING WITH MH17 FUSELAGE EVIDENCE
The recovered aircraft wreckage was first photographed and registered in The Netherlands by the DSB. Image-1 shows the first DSB photograph, with a single hole visible. Image-2 shows that a new photograph published by DSB reveals a second hole. See here. 
russia-insider.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 18-12-2015 18:47
Obama “Surrender” To Putin
Throws US Media Into “Complete Meltdown”
US Secretary of State John Kerry announced that the Obama regime would no longer be seeking regime change in Syria—which just 4 weeks ago President Obama vowed he would never allow happen.
US Vice President Joseph Biden ordered Turkey to immediately remove its invading troops from Iraq—which just 6 days ago the US State Department refused to even acknowledge happened.
The Pentagon ordered the immediate removal from Turkey of the F-15 fighter jets the US had just stationed there and which posed a threat to Federation Aerospace Forces.
The Obama regime agreed to join Russia in offering a UN Resolution seeking to cut off Islamic State funding—an action that will occur at a rare UN Security Council meeting to be chaired by the US later today.
inspiretochangeworld.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 18-12-2015 19:08
UN Security Council unanimously adopts resolution targeting ISIS finances
www.rt.com/news/326356-un-security-isis-finances/

US calls on Turkey to withdraw ‘unauthorized’ troops from Iraq
www.rt.com/news/326172-us-turkey-troops-iraq/
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 18-12-2015 19:10
The President’s news conference was broadcast live
Vladimir Putin’s annual news conference.

www.globalresearch.ca/.../5496567
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 18-12-2015 19:14
Obama under pressure to release secret pages of 9/11 report 'showing Saudi Arabia financed attacks'
A long running campaign over redacted pages of a Senate report into 9/11 which allegedly reveal Riyadh as the principle financier is gathering new momentum
telegraph.co.uk/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 18-12-2015 19:41
Turkish-ISIL Oil Trade: Iraq, Iran, Syria, and Russia All Accuse Turkey of Smuggling Oil
www.globalresearch.ca/.../5496
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 18-12-2015 19:16
Obama, Bush and Cheney arrest warrants issued. Make viral
m.youtube.com/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 17-12-2015 11:09
Abby Martin interviews retired U.S. Army Colonel Lawrence Wilkerson, former national security advisor to the Reagan administration, who spent years as an assistant to Secretary of State Colin Powell during both Bush administrations. Today, he is honest about the unfixable corruption inside the establishment and the corporate interests driving foreign policy.
Hear a rare insider’s view of what interests are behind U.S. wars, the manipulation of intelligence, the intertwining of the military and corporate world, and why the U.S. Empire is doomed.

Bush Military Official: The Empire's Ship is Sinking // Empire
m.youtube.com/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 16-12-2015 16:05
Beste Spring,

Ik heb regelmatig opgeroepen om net de slechterikken te voorzien van positieve energie. Niet Satan want daar geloof ik niet in. Satan is het belangrijkste voorwendsel van de elite omdat mensen dit graag geloven vanuit de bijbels en de heidense verhalen. Ik geef graag antwoord Spring maar heb het idee dat jij de teksten niet leest of begrijpt.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 16-12-2015 18:25
Ah nou ik begrijp de tekst heel goed. ook de eerdere delen.
Laat ik het zo zeggen ik zie deze serie niet als oprecht. En de eerdere gesprekken die wij hierover gehad hebben daar zag jij lucifer wel degelijk als bestaand.
Deze serie imo past geheel in het ontkennen van God door de foute new age beweging. Lezen doe ik het wel kijken na de eerste serie niet meer door dat er wel degelijk sublimaties in zitten. Die ze ook verkopen. tja.. Ik weet genoeg.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 17-12-2015 12:48
@ Spring,

Uit jouw tekst.
En de eerdere gesprekken die wij hierover gehad hebben daar zag jij lucifer wel degelijk als bestaand.

In elk geval niet de lucifer die jij bedoelt!

Dat heb ik dus nooit gesteld. Nogmaals, je begrijpt gewoon niet wat ik probeer te vertellen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 16-12-2015 18:28
en ooit nagedacht over dat ze wellicht niet bedoeld hebben in het bijbelse verhaal dat kennis de vijand zou kunnen zijn maar dat zij wisten hoe de wetenschap zich kon gaan gedragen?
Hoeveel kennis is er opgedaan wat nu tegen de mens gebruikt wordt?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 16-12-2015 13:41
we zouden vrije energie kunnen hebben
en instant kunnen reizen

kennis van de stargates bij de ancient sites

gebruikt door een kleine groep


m.youtube.com/watch?v=mlGp6R3uExc
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 16-12-2015 12:00
s nachts komen vrachtwagens
en worden volgeladen.

m.youtube.com/.../

later bedekt met hout
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 16-12-2015 11:18
Tunnels Beneath The Largest Pyramidal Structure In Mexico
m.youtube.com/watch?v=8acKHMeT_r4
de kerk


Egypt's Secret Underground Temple Of Energy
m.youtube.com/watch?v=9iBTMNg4lLo
energie
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 16-12-2015 07:32
toen men bijv de cook eilanden " ontdekte"
was er al een aangelegde hoofdweg en meer
(link met goede info is zoek, deze als vb)

Now tar sealed, it lies inland and is called the Ara Metua. When the early explorers arrived on Rarotonga, they were staggered to find the Great Road of Toi and while there’s much in the way of legends to explain its presence, the original reason for its construction remains shrouded in mystery.
www.matrikibeachhuts.com/aitutaki-facts.htm

er moeten nog orginele stukken weg zijn.. (onbestraat)
maar
toen ik er vorig jaar was en er naar vroeg
en het wilde zien
wordt dat geweigerd..

en toen de missionarissen met christendom daar arriveerden
zijn alle afbeeldingen, levensgrote tiki s (hun godenafbeeldingen) en alles wat heilig was,
vernietigd en als fundering voor de nieuwe kerken gebruikt.

het land was van iedereen, maar de missionarissen
hebben het opgedeeld en vooral opgeeist

zelfde geldt voor tahiti en omringende eilanden
je mocht ook de eigen taal niet meer gebruiken...
thuis of in het openbaar.. (lijfstraffen)

een heel klein groepje heeft nu de grond in handen
(verkoop land aan hotels) de politiek,
de luchtvaartmaatschappij en het ferrybedrijf
dus alle vervoer naar de kleinere eilanden als bora bora enz.

hoe ze het zelf zien is..
we zijn er ingeluisd
vroeger hadden we alles, overvloed, bomen fruit groente
het land was van iedereen
nu is er armoede, belastingen en geen geld voor eigendom en duur voedsel in de supermarkt.

op zondag zie ik velen weer staan bij de bushaltes
met bloemen in hun haar
op weg naar de kerk.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Rick 15-12-2015 20:52
Hoi Nexus,

Ijzer sterke tekst die tot nadenken geeft:

"De makers geloven dat God buiten jezelf ligt, ze versterken dit door het gebruik van verlosser-programma’s, Jesus, Boedha, Mohammed, etc."

Thanks !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 15-12-2015 13:11
Ik begrijp hoe moeilijk het voor je is beste Nexus, om dit soort kennis heel kort te moeten samen vatten, voor de moderne ongeduldige mens, denk dat je er wonderwel ingeslaagd bent,
ik had liever gezien de onderdelen van je lezing dieper en uitgebreider te zien behandelen, groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 16-12-2015 12:36
Op sommige zaken zullen wij terug komen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 15-12-2015 11:34
man man man wie is er klaar voor het volgende hersenlose "bash de russen propaganda" dieptepunt zullen we even naar de nu redactie schrijven??
nu.nl/.../...

NU hier is mijn oordeel:

:o
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 16-12-2015 15:59
:lol:
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 15-12-2015 13:16
Beste Spring, waarom lees je dit soort rommel, en dan ons er ook nog mee confronteren, trouwens ik begrijp niets van reactie ?!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 15-12-2015 14:02
oh jenne die van jou begrijp ik zo vaak niet. Dat kan gebeuren he
;-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 15-12-2015 11:02
satan is gewoon de duvel niks kennis en verlichting maar het kwaad, ook de saturnus aanbidding wordt gedaan door de kwaaie. Saturn worship is waar de elite aan doet! Nou vertel zijn die "verlicht "bezig?

Ik had in het begin al grote twijfel over deze serie, nu weer.
even iets anders wat geweldig is
Kamervragen!!
delangemars.nl/.../...

zo complottheorrien gaan mainstream en dus kunnen we wel stellen alhoewel er onwijs veel controlled opposition is
zij die wakker zijn krijgen ze nimmer slapende!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 15-12-2015 21:07
Het is makkelijker om onzin en leugens te verkopen dan de waarheid. Helaas. Als jij wilt vasthouden aan de doctrines dan mag dat. Het is jammer dat je niet begrijpt wat wij proberen te vertellen. God en duivel zijn onzin! Ze gebruiken beide waar het se uitkomt
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 16-12-2015 11:38
Onzin en leugens?
Religie is een leugen en een doctrine. Geloof niet.
God bestaat en de duvel ook , beide zijn waarneembaar hier op aarde.
Nog niet zo lang geleden vond jij nog dat we zelfs begrip moesten hebben voor de rol die satan/ lucifer op zich nam..want als iemand zo gehaat was moeten we hem wel liefhebben weet je nog?
Nou lijkt mij nu wel een duidelijk verhaal waar jij staat.
Jij kiest baphomet, de duvel. Welk zoveel besproken wordt in deze serie. Psies wattie wil ego en aandacht. En God moet weg, ook uit ons geheugen ( onmogelijk hij zit in ons dna ) zodat hij op de troon denkt te kunnen.
Verkeerde keus als je voor liefde gaat vriend. Maar dat is jouw keuze. of moet ik zeggen jouw doctrine.
;-)
Ik kies voor de eerste en de laatste.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# KristofP 15-12-2015 09:13
Occult betekent letterlijk "verborgen" .
Het ontbreken van echte kennis die de waarheid aan het licht brengt. Onderzoek is kennis maar daarom geen macht over de energie die de handeling in gedrag omzet !

Onwetend over de kennis zal het reactiepatroon van de mens in gedrag weerspiegelen en staat hiermee de vrije wil van de mens buiten spel want de verantwoording van het gedrag die de oorzaak er van is zal niet kunnen overgenomen worden door zij die het karma van dit gedrag niet willen verantwoorden, de hoogste verantwoording van dit gedrag is enkel jezelf...buiten dat is de wil van de mens en de weigering om de vrije wil te respecteren zijn er vrij veel mensen onschuldig slachtoffer geworden van deze terreur die geen hout snijdt...laat me stellen dat de menselijke wil niet ondergeschikt is aan de vrije wil waarmee je vrij kunt handelen en goede dingen doen zonder schade te veroorzaken aan mens en milieu...in het byzonder is het zo dat die geheime genootschappen niets anders zijn dan mensen die de kennis wel hebben maar hun wil is wet en luister je naar hen en geef je wat zij van u vragen...eenrichtingsverkeer dus....gedrag in geweld omzetten schaadt de vrije wil in constructieve handelingen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Richard 14-12-2015 23:26
De wereld heeft onze gedachten nodig om waarheid te worden.
Gevangen in illusie voelt als een warme deken.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Kas 14-12-2015 22:22
Nexus, ik van de manier hoe jij artikelen schrijft maar wat een gebrabbel en onzin zeg. Dit motiveert mij om deze site te verlaten terwijl je altijd heldere stukken schrijftaal.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 15-12-2015 10:00
@ Kas,

Ik hoop dat je vrouw jouw niet verlaat als ze het eens niet met jou eens is. :lol:
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen