unmasking 1Sinds de val van de mensheid, na de grote zondvloed, leeft de mensheid opzettelijk op elk niveau, in totale disharmonie. Kennis is weg gehaald bij de massa en onder gebracht bij een kleine groep. In de zestiger jaren besloten verschillende spirituele leiders van o.a. kerken maar ook van geheime genootschappen, de sluier van geheimhouding te lichten en licht te schijnen terug in de donkere tijden van onwetendheid. Tijd om de kennis terug te geven. Kennis is macht!

Onze echte geschiedenis heeft ruim 2000 jaar onder corruptie geleden. Het zal niet zo lang duren om de leugens te openbaren die wij vandaag de dag nog steeds als waarheid zien. Wat wel tijd zal vergen is het reconstrueren van de kennis die onze voorouders hadden, die kennis die ooit op vreselijk gewelddadige wijze van ons afgenomen is.

Kennis is weten waar de richel is zodat je niet naar beneden valt.

Egypte en de Bloedlijnen

De piramide van Saqqara was de eerste die gebouwd werd in Egypte. Toen deze gebouwd werd was deze piramide bedekt met witte steen. De hele stad strekte zich kilometers uit en ging diep onder de grond, inclusief gebouwen etc. Stel je eens voor hoe dit uit gezien moet hebben toen het nog helemaal nieuw was! Bijna alle piramides die rond de 6000 jaar of ouder zijn worden vandaag de dag bewaakt door militairen en zijn bijna allemaal omheind met grote hekken. Sommige piramides worden zelfs bewaakt door soldaten met machinegeweren. Wat probeert men te verbergen, waarom worden deze piramides zo streng bewaakt? Ze willen niet dat wij iets te weten komen over deze piramides en willen zeker niet dat mensen ze gaan bestuderen. Welke geheimen liggen er verborgen? De geheimen van onze wereldtalen liggen verborgen in sommige van deze piramides.

pyramid lehirit

In één van de delen uit de Holografische Onthullingen-serie bespraken wij de kracht van de taal, dat taal één grote zegel is en tevens één van de belangrijkste instrumenten van de elite om ons te beïnvloeden en te controleren. Alle talen evolueren opzettelijk langzaam om de kracht van de symboliek niet te sterk te laten worden. De Engelse taal is in dit kader momenteel de krachtigste taal. Alle talen zijn te corrumperen omdat de intentie van het woord niet per sé de enige betekenis is. Woorden met dezelfde harmonische frequentie worden gebruikt om de energie in het voordeel van hun creaties te gebruiken. Door subliminale boodschappen en suggestie waren zij in staat de stroom van die energie te controleren omdat astrale energie de eenvoudigste weg naar buiten zoekt. Astrale energie werkt als een domino-effect. Als eenmaal iets in beweging gebracht is op het astrale vlak, zoekt deze energie gelijksoortige energie op en vloeit samen. Dit toont aan dat taal een occulte tool is en bewust materie kan manipuleren. De meeste mensen durven, kunnen of hebben simpelweg de capaciteit niet om zich in het occulte te verdiepen. Taal werd gechanneld door de ouderen via demonische entiteiten die ons universum binnen kwamen na het experiment dat de grote zondvloed veroorzaakte. Het experiment kreeg de geheime codenaam, Het Octagon Experiment….klinkt dat bekend? De CERN Octagon Sterrepoort. Tevens werden er ruïnes, zegels en archetypen gevonden die gebruikt werden door de ouderen om de werkelijkheid te programmeren en te veranderen. Vandaag de dag weten wij dat de heilige geometrie de basis is van alle talen in het universum.

De piramide van Lehirit is op zijn minst 500 jaar ouder dan de Piramide van Saqqara en is één van de weinige onbewaakte piramides in deze categorie. De stenen die deze piramide bedekken wegen tussen de 60 en 80 ton. Op de bovenkant van het blok, naast de basis, staat een ster van David afgebeeld, de sleutel tot de Merkeba ervaring. Wat doet de ster van David in Egypte, Somalië, India? Wat moet de ster van David in Rome?

De Hebreeën waren geen separaat ras van mensen zoals normaal gesteld. Het waren buitenlandse arbeiders vanuit aangrenzende landen die op zoek waren naar werk als bouwers etc. In latere dynastieën groeide hun aantallen en droegen ze bij aan de Egyptische technologie, vereerden ze dezelfde goden en trouwden ze binnen Egyptische hoog geplaatste families. Net zoals de Khazaren in de adellijke families van Europa infiltreerden via huwelijken en zodoende langzaam maar zeker deze families van hun troon stootten. De Hebreeën leerden de geheimen van de Egyptenaren maar deelden deze niet met anderen, zelfs niet met hun eigen achterban. De Egyptenaren dwongen de Hebreeën hun land te verlaten. De enige manier om toch te heersen in Egypte was door hun namen te veranderen in Egyptische namen en te huwen binnen adellijke families van de Egyptenaren. Door dit te doen verkregen zij de kabbalistische kennis. Door de millennia heen hebben deze afstammelingen zeeën van bloed doen stromen door oorlogsvoering, opoffering en moorden en hun handelsmerk van liegen, vals spelen en stelen. Tot de dag van vandaag hebben ze de wereld gekoloniseerd en hun wil op gelegd, door hun lucratieve handel hebben ze ontzettend veel rijkdom verzameld. Dit is waar de geldfamilies vandaan komen. Het Romeinse rijk is daar ook een voorbeeld van. Dezelfde tactieken, zogenaamde democratie, derde partijen die geld ophalen bij de burgers en het indoctrineren van de bevolking met geloofssystemen inclusief de wonderen en de hele mikmak die op hun beurt weer voortkomen uit de Egyptische doctrines van Osiris, Horus en Zeus van Griekenland. Feitelijk is de Nazareen Jesus een afvloeisel van de kruisiging van pakweg 20 heidense goden die aan een boom gehangen werden zoals Odin.

Het Romeinse rijk

Zoals alle rijken verloor ook het Romeinse rijk de voorkeur van de burgers dus werd het Romeinse rijk omgevormd tot het heilige Romeinse rijk. Ze wikkelden zich in het Christelijke geloof, herschreven teksten in hun voordeel, gebruikten oude verhalen uit heidense geloven wat uiteindelijk leidde tot de bijbel. Het ineenstortende Romeinse rijk kwam terug als een Geo Politieke macht die uiteindelijk de microstaat Vaticaan Stad oprichtte. Rond 1100 waren miljoenen mensen in Europa bekeerd tot het heilige Romeinse christendom. Nog steeds runnen afstammelingen van deze nep-Egyptenaren de wereld. Dat is ook de reden waarom wij presidenten van de VS en andere super rijke families met veel macht stuk voor stuk terug kunnen voeren naar deze eerste bastaard bloedlijnen van Egypte. Robin de Ruiter heeft o.a. deze bloedlijnen bloot gelegd in één van zijn vele boeken. Het boek dat dit beschrijft heet de 13 Satanische bloedlijnen. Uiteindelijk stichten deze families het land Zwitserland als veilige haven, toeval dat Zwitserland altijd neutraal is tijdens oorlogen en ook niet aangevallen wordt als andere landen. Vanuit Zwitserland wordt de hele show geregisseerd en controleren ze wereldwijde gebeurtenissen. Over de hele wereld zien wij de Egyptische obelisken boven de horizon opdoemen maar ook andere gebouwen die in Egypte een belangrijke rol vervulden zoals het tweede belangrijkste gebouw, dat van de financiën, per Hedj, wat het Witte Huis betekent. In het witte huis van Washington zien wij dan ook de Egyptische symboliek terugkomen, de zon met haar zonnestralen en de olijftakken die ook in de Egyptische tempels gebruikt werden. Der Zwitserse Garde is aangesteld om Vaticaan Stad te beschermen. Het Vaticaan is hun meest lucratieve inkomstenbron, alles met hulp van zwarte magie. Ze geloven in God maar hun God zijn opium, goud en diamanten.

Met gedachtencontrole ( mindcontrol ) of dat nu via dogmatische of paranormale middelen toegepast wordt, heeft de potentie om de menselijke geest te veranderen. Het is maar de vraag welke drug gebruikt wordt. Is religie het opium van de massa? Welk georganiseerd geloof dan ook dat een dogmatisch principe volgt, vertrouw het niet. De meeste van hen hebben niets van doen met het redden van zielen maar het controleren van de massa. Religie is een programma. De agenda van dit programma is het vernietigen van de westerse en Europese rassen met behulp van occulte machten, het onderwerpen van alles wat over blijft met aan de top een groep mensen die zich beter voelen dan de rest van de wereld, de elite. De elite heeft de dogma’s opgezet, gevoed, gefinancierd, om de bevolking dom en volgzaam te houden. Meerdere verschillende dogma’s worden in het leven geroepen die desnoods tegen elkaar opgezet kunnen worden in een eeuwig durend spel van verdeel en heers en uiteindelijk opgeofferd als zij dit nodig achten. De elite legt aan niemand verantwoording af, luisteren niet naar regels, hebben geen moraal kompas, zijn aan niemand loyaal, zelfs niet aan hun eigen soort. Als een roedel hongerige wolven jagen ze in groepen als er voldoende wild is maar zodra er schaarste is keren ze zich ook tegen elkaar, vechtend om hun eigen domein. Het enige dat ze samen doen is de eeuwenlange geheimhouding rondom de vele occulte kennis om zodoende de massa onwetend te houden en dus volgzaam. Maar de meesten van hen kiezen voor de angst. Houd ze bang en verdeeld.

Volgens de almanak van de Europese adel, bekend als de semi Gotha, liet de paus die de Sint Pieter in Vaticaan stad uiteindelijk afbouwde, de naam van de stichters, Borghesa, boven de ingang beitelen en vestigde daarmee de eerste bank van Europa van Joodse ( Zionistische ) afkomst. De kelders van het Vaticaan bevatten honderden luchtdichte kluizen waar esoterische boeken en verzamelde ( geroofde ) kennis van over de hele wereld verborgen liggen. Ver weg bij het gewone volk vandaan.

Ook op het gebied van genezing is er ontzettend veel materiaal beschikbaar. Materiaal dat miljoenen levens kan verbeteren en/of redden. Onder andere deze informatie zal in de komende serie, na de Ontmaskering, besproken en waar mogelijk onthuld worden.

Gelijk met deze ontmaskering zien wij in onze realiteit dat er ook op alle vlakken ontmaskeringen plaatsvinden. Vaak nog onderdrukt doordat bepaalde media er simpelweg niet over spreken, het stil zwijgen. Dat helpt even maar zal niet tegen houden wat er aanstaande is. De grote ommekeer! Wetende wat wij nu weten, aangevuld met informatie die eeuwen, soms zelfs millenia lang voor ons achter gehouden is, zal onze nieuwe realiteit er eentje zijn die wij met alle liefde van de wereld zullen overdragen aan toekomstige generaties!


 

Reacties   

# petra 11-11-2015 22:43
The international project called “Scan Pyramids” has revealed its first results after performing heat scans inside the great Pyramid of Giza. The results are mind-boggling. According to experts who have analyzed the Great Pyramid of Giza, there are ‘thermal anomalies’ that scientist say could lead to a previously unknown chamber inside the Great Pyramid.
www.ancient-code.com/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Pietje Puk 09-11-2015 06:17
Het lastige met dit soort (informatieve) youtube docu's is dat als je goed tussen de regels leest er vaak een verborgen boodschap in zit.

Daar zou je wel bedacht op moeten zijn.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 09-11-2015 08:31
bovenstaande wordt gepresenteerd
met een mening
welke verborgen boodschap zie je erin?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 09-11-2015 19:50
persconferentie
nu
begin infrarood
scanning piramide..
......

m.youtube.com/watch?v=wrIPDnLapw4
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 09-11-2015 21:06
Why Are Secrets Found In Ancient Underground City In Egypt Being Kept From The Outside World?
manifestdestinytriforce.blogspot.nl/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 09-11-2015 22:36
29 mei 2015
BREAKING NEWS - Hawara Labyrinth Egyptian Complex
m.youtube.com/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willie 07-11-2015 23:35
Geweldig artikel (evenals de meeste van de andere). Met genoegen gelezen en kijk uit naar de andere delen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 07-11-2015 21:37 Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 07-11-2015 21:25
bovenstaande supergoed !!


We forgot our ancient wisdom

We forgot our path and our dreams:
By stirring away from our inner path we forgot to dream the dream of life. More importantly we forgot how to awake in that dream and see our true nature as co-creators of life – as the dreamers. We forgot that we have the power to weave dreams and use our power of intention to direct those dreams into manifestation.

We forgot to be Free:
Remind yourself one thing everyday: You were made to be free.
We were born and raised in a ‘reality’ where freedom is only a concept. We were bound to the shackles of fear, misconceptions, false ideologies, material reward and held ransom to rules and laws laid down to safeguard the interest of the few. We were made to forget that we are free agents of change. We are free to be who we are without fear or guilt.

We forgot our real power:
Living in fear has made us forget how powerful we are. We forgot the massive power of our will and intention to change our reality. We have been tranced into sleepwalking and following the ready made signs like automatons.

myscienceacademy.org/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 08-11-2015 10:03
Prachtige link Petra!
Nog een belangrijk stukje:
. We forgot that everything is Love:

This is perhaps the deepest mystery of all that only some seers came to understand it as an all-embracing truth. That truth however is hidden somewhere deep inside of us. We knew it at some point but have lost touch with it. We forgot that everything is ultimately energy and consciousness and that love is the fundamental fabric of existence that runs through all energy and consciousness.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 08-11-2015 13:30
mooi!! spring
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 08-11-2015 09:20
wat is er mogelijk
als we deze ancient knowledge begrijpen
1 e half uur
en
Nassim explains the physics of “consciousness” (min 23 ) and impact on the the morphogenic field of creation.
m.youtube.com/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 07-11-2015 20:49
Beste Vladi, ik ben oud en moe van alle zwijnerij begaan door de mensheid, waar ik zelf ook deel van uit maak.
Mijn vadertje levenslange Communist - Humainist - Filanthrope,
had het zeggenschap over een grote bibliotheek, op het gebied van de laagste eigenschappen van de mens, in zijn tijd heeft hij veel geld met 4 andere rijke Communisten, in de restauratie van het Felix Meritus gebouw gestoken, na zijn dood is notarieel alles vermaakt aan de CPN, ook de grote bibliotheek, wat er van geworden is, heb nog wel geprobeerd indertijd Harrie Verhije te benaderen, maar goed CPN is niet meer, wie nu Felix Meritus beheerd of eigenaar is weet ik niet.
Van dat soort mensen zijn er niet zoveel, hij heeft ook nog in Spanje tegen Franco gevochten, of hij de zwarte kant van de Boljewiki Communisten heeft gekend weet ik niet, zij waren meer op de Duitse -Scandinavische Communisten gericht, mijn moeder kende goed Rosa Luxembourg, die later door de Nazi's is onthoofd, zij hadden een edeaal, en leefden er ook naar, maar wat een teleurstellingen, veel Joden door de oorlog heen geholpen, nooit een bedankje, ik later wel, want de voorzitter van de Joodse raad heeft mij persoonlijk bedankt en zij wisten alles, ook van mijn zusjes hun verzets werk, ik kon geen slecht bij ze doen, heb hen gevraagd uit dankbaarheid, elk jaar bloemen te leggen op het graf van Hannie Schaft, een echte Geus/Heldin, dacht dat je misschien wel geinteresserd zou zijn, een van de vele Nederlandse oorlogs dramatjes die nooit worden benoemd !
Groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 07-11-2015 22:10
mooi gebaar die bloemen.
maak je niet teveel zorgen over het nageslacht,als 10% zoals vladi is dan gaat het rap en heftig :-)

ooit komt alles goed.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 05-11-2015 20:27
dit hoort wel bij de titel van dit artikel,een Must See.

youtube:"burgerrechtenactivisten zeggen (wurg) contracht op"

jurist Sven Ake Hulleman,gespecialiseerd op de belangrijkste vlakken legt het uit waarom wij slaven zijn en Wat hieraan te doen 8)

de rechtszaak waar Sven het over heeft mocht NIET gefilmd worden,DAAROM staat deze op youtube met de titel:"rechtszaak BSN nummer 1/3 , 2/3 en 3/3" :-)

delen aub het is tijd dat we losbreken uit de slavenkettingen.

fight for freedom
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# madelief 05-11-2015 18:45
mfat.govt.nz/.../...

de complete tekst TTIP... over ontmaskering gesproken.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 03-11-2015 22:30
Het moet anders in elkaar steken, als het kwaad het zionistische NWO toelaat dat je op een grote openbare site GOOGLE een blog kunt lezen die het één en ander van hun beleden kwaad uit de doeken doet "" endzog.wordpress.com/2012/02/15/42-7-billions stolen ......."", wat toch een peule schilletje moet zijn om te verbieden of onder gouden bergen te doen verdwijnen, ik weet niets is wat het lijkt, niets is ook zo als het zou moeten zijn,
er spelen veel vreemde krachten hun horlepiep, persoonlijk kan ik er geen touw aan vast knopen, wordt er alleen vreselijk vervelend van, dit moet voor jonge mensen een bijna onoverbrugbare levenskloof zijn, om mee te kunnen leven, heb met ze te doen, Vr.Groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 04-11-2015 06:46
dan research bohemian grove maar eens,dan word veel duidelijk.
of het verhaal van Toosje Nijenhuis.

zorg dat je zit als je dit bekijkt.

ik hoop dat we binnenkort wat over de occulte alchemy te lezen krijgen,dat zal ook een hoop verklaren.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen