jesus earth2Jezus: Veel mensen hebben angst om hun ego te verliezen. Ze zijn bang dat ze vernietigd worden als ze het ego geen zekerheid meer krijgen. Maar het is juist nu tijd om het ego meer en meer los te laten.

 

Vernietigd worden? Dat klopt aan geen kant. Want wie het ego loslaat, valt in Gods hand. Dan krijgt de mens van God waarlijke zekerheid en dat voor altijd. Maar zolang het ego in de weg staat heeft God geen toegang. En dat terwijl Hij zoveel Liefde heeft voor de mensen en heel graag ieder zou willen ondersteunen. Maar zolang het menselijk ego nog sterk werkt kan God geen zekerheid bieden. Hij zou je willen grijpen, maar grijpt dan in het lege. Dan moet de mens eerst nog een paar keer met het hoofd tegen de muur lopen.

Elias: Voor velen op het spirituele pad is het moeilijk om te onderscheiden bij het in actie treden, bij het aanwenden van de eigen scheppingskracht, of de impuls van de ziel of van het ego komt.

Jezus: Het ego kan heel makkelijk worden geïdentificeerd. Het heeft namelijk veel kracht en werkt steeds met veel druk en sterke emoties. Het 'willen' speelt hierbij steeds een grote rol. Om het ego te kunnen ontmaskeren is er stilte nodig. Dat betekent dat het nodig is om eerst die sterke wil en de die grote druk te voelen en om dan met die gevoelens te mediteren en ze te doorademen. Doe dat zolang tot de druk verdwijnt en daarachter de stilte zichtbaar wordt. Dan komt ook de ziel te voorschijn met haar waarden. Maar daarvoor moet eerst die druk worden losgelaten. De druk moet helemaal wegvloeien. Het proces verloopt als volgt: Je voelt dat je iets wilt. O.K. Blijf rustig en adem. Dan weet je hoe het aanvoelt om iets te willen. Duik in dat gevoel, voel en voel en voel tot de innerlijke druk helemaal is opgelost. Daarachter wordt dan een een gevoel van 'niets meer nodig hebben' zichtbaar.

De waarden van de ziel zijn waarheden. De ziel voelt wat juist is, wat waarheid is. En dan bestaat er geen druk meer. Dan kunnen die waarden of die impulsen van de ziel aansluitend en stapsgewijze worden uitgevoerd. Je voelt dan gewoon wat de volgende stap moet zijn. Zo worden dus niet de impulsen van het ego gematerialiseerd. Dus eerst wordt het ego naar vrede gevoerd. Dan wordt het meest 'eigene' heel makkelijk zichtbaar. De waarheid toont zich altijd in een vredige toestand. De waarheid is altijd met een 'niet-willen' verbonden. Zolang er nog sprake is van een 'willen' functioneer je nog altijd door het ego en ben je in het ego gevangen. Nogmaals, waar alles om draait is helemaal rustig worden tot werkelijk elke spanning, elke nood, elke druk, elke toestand van van 'iets niet kunnen uithouden' of 'iets absoluut moeten doen' volledig is losgelaten. De waarheid komt daarachter in deze ruimte van stilte te voorschijn en neemt vanzelf vorm aan, structureert zich vanzelf. En dat is absolute waarheid. De mens moet vanuit het ego niet manifesteren. Dat is werkelijk waar. De manifestatie gebeurt vanzelf door de waarheid.

Elias: Kort geleden werden we nog aangespoord om via de visualisatietaferelen dat te manifesteren, wat we zouden willen ervaren. Dit zou kunnen worden uitgelegd om zelf helemaal niets meer te scheppen maar alles gewoon aan God over te laten terwijl ieder toch ook de eigen verantwoordelijkheid zou moeten nemen.

Jezus: Dat klopt. Het werken met de visualisatietaferelen is eerst vanuit een toestand zinvol waarin het ego helemaal is opgelost. Stel, je voelt de behoefte om in een bepaalde richting te gaan. Je voelt een druk die je letterlijk in die richting dringt. Open dan je hart en voel dat 'dringen', die sterke drang. Duik dan in die druk en doorloop alle gevoelens die daar bij optreden. Dit totdat je helemaal tot rust komt. In deze rust duiken de beelden vanzelf op zodat je daar mee aan de slag kunt gaan. Dan kun je die beelden met visualisatietaferelen tot leven wekken en ze verder steeds gedetailleerder uitwerken.

Elias: Dus de druk vanuit het ego in het Licht van de ziel in het hart leggen en daar doorademen?

Jezus: Je kunt dat op verschillende manieren doen. Het is altijd goed om met je gevoelens naar het hart te gaan. In je hart kun je alle onzekerheden afleggen. Maar je kunt ook met andere manieren experimenteren. Hoe dan ook, waar het om gaat is dat daardoor werkelijk een heel diepe rust tot stand komt.

http://www.elias-medium.info

Reacties   

# Marco 05-01-2014 23:46
Elias zei:
Beste Marco,
De Russische technieken zijn waardevolle methoden. Dat zegt 'mijn' Jezus ook. Maar dat is zeker niet het laatste woord, zoals ik je ook al eerder zei. Zelf heb ik de technieken met succes op mijzelf toegepast. Nu heb ik ze echter niet meer nodig. Sedert enige tijd werk ik enkel nog met het Christuslicht uit mijn hart. En daarmee, nogmaals, enkel daarmee vond die 'wonderbaarlijke genezing', zoals Irene het noemde, plaats.


Yes, I know 8) Ik twijfel niet aan de werkzaamheid van de technieken, integendeel! :lol:

Irene koppelde het echter aan de bijbelse Jezus maar dat is niet nodig en vanuit algemeen aanvaard christelijk standpunt tevens incorrect.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 05-01-2014 22:40
Beste Marco,
De Russische technieken zijn waardevolle methoden. Dat zegt 'mijn' Jezus ook. Maar dat is zeker niet het laatste woord, zoals ik je ook al eerder zei.
Zelf heb ik de technieken met succes op mijzelf toegepast. Nu heb ik ze echter niet meer nodig. Sedert enige tijd werk ik enkel nog met het Christuslicht uit mijn hart. En daarmee, nogmaals, enkel daarmee vond die 'wonderbaarlijke genezing', zoals Irene het noemde, plaats.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Marco 05-01-2014 21:15
Irene zei:

Zo vond er bij een familielid van mij een wonderbaarlijke genezing plaats,die voor mij het bewijs was,dat de energie,die door Elias--als medium--werkte. wel degelijk die van Jezus was.


Beste Irene, we hebben mekaar vorige week gezien bij Elias in Kerkrade... Hopelijk is er ondertussen ook verandering gekomen bij jouw broer waarvoor we een afstand healing gedaan hebben..

Het feit dat er bij jouw familielid een wonder gebeurt is zegt feitelijk alleen dat er een wonder gebeurt is in jouw familie.
Hartstikke top!

Dat het toevallig op jouw pad kwam nadat jij erom had gebeden zou ik naar jezelf toetrekken in plaats van afschuiven op God - ik zou die kracht beter niet weggegeven.. kracht van jouw geest is namelijk immens.. gedachten zijn soort magneten en trekken zodoende precies datgene naar zichtoe waar je aandacht naar uitgaat.

Om dan nu te zeggen dat dat gekomen is door Jezus vind ik beetje ver gezocht. Ik heb al tegen Elias gezegd ook dat hij het eigenlijk helemaal niet nodig heeft om te praten vanuit een autoriteit; het zou veel mooier zijn wanneer hij deze New Age Jezus gewoon laat integreren in Elias en voortaan gewoon vanuit zichzelf spreekt.

Elias heeft dankzij de Russische technieken te gebruiken genezing kunnen brengen dat is mijn inziens dichter bij de waarheid - of dankzij de technieken die Elias leerde kon het zelfherstellende vermogen van jouw familielid worden geactiveerd zodat deze zichzelf kon genezen - hartstikke top! dat is stuk dichter bij de werkelijkheid.

Jezus staat daar los van.. tenzij Elias de handen opgelegd heeft en zoiets heeft geroepen als: "Het bloed van Jezus maakt je vrij" of "Je geloof in Jezus heeft je gezond gemaakt" in zulke gevallen zouden we Jezus er nog aan kunnen verbinden maar wanneer dat niet aan de orde is is het gebeurt overeenkomstig een ander protocol, en dat is dus niet hetzelfde.

De Jezus van Elias gaf op zichzelf ook al aan helemaal los te staan van de Jezus uit de bijbel volgens de Jezus van Elias zijn dat twee totaal verschillende werelden en heeft de Jezus van Elias ook nooit gewild dat er vandaag de dag zo hoogdravend gedaan wordt over de Jezus van de bijbel.

Blijft bijzonder vind ik dat de New Age Jezussen weer heel eigen uiteenzettingen hebben over wie Jezus van de bijbel werkelijk is. Het is wat met al die New Age Jezus figuren en dan maken ze onderling ook nog eens ruzie en erkent de ene New Age profeet de andere weer niet, lastig hoor ;-) :lol:

Irene Google anders eens op: "Matrix Energetics" of op "Touch of Matrix" die laatste onderwijzen dezelfde technieken als die wij vorige week hebben behandeld; ik zou je willen aanraden om daar eens een workshop te gaan doen; je gaat ontdekken dat het op die manier zelfs nog doeltreffender werkt en natuurlijk niet vanuit het egobrein maar vanuit het creatieve brein. En ieder is vrij in zijn of haar visie uiteraard en uiteindelijk maakt het ook allemaal niet uit....... Als we de tijd maar een beetje gezellig doorkomen met zijn allen :D ;-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Marco 05-01-2014 20:37
Sander zei:
Waarom verschuil je je achter een ( ingebeelde ) Jezus. Bedoel dit niet vervelend, maar wordt een beetje moe van mensen die beweren de zoveelste stem van Jezus te zijn. Je creëert daarmee een podium om jezelf onschendbaar te maken. Is er ook zelfkritiek of heeft Elias stemmetje Jezus altijd gelijk. Ik vraag me af of een stemmetje ook een eigen gedachten KAN zijn!


Zoals ik onlangs al naar Elias schreef wordt er nergens zoveel beroep gedaan op het ego als door de New Agers. Het zijn doorgaans de 'leraren' van de nieuwe tijd die de behoefte voelen andere te wijzen op hun ego; en daarbij maar al te vaak van mening zijn zelf nagenoeg geen ego te bezitten (de bekende blinde vlek). Maar het feit alleen al dat men het nodig heeft zich te beroepen op iets wat door de meerderheid beschouwd wordt als een autoriteit zou de alarmbellen moeten doen rinkelen. Maar integendeel, de meeste (new age) mensen kijken hier zelfs wat tegenop, wat direct voer op de plank voor het ego van de leraar is. En zo is er dan vraag en aanbod. Het houdt elkaar in stand.

Och, ze doen er in principe niemand kwaad mee en vaak zijn het heel goed bedoelende mensen. Leven en laten leven!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Sander 12-12-2013 17:09
Ik heb het mijne gezegd! Succes met je werk Elias :-)

De groetjes, en ik wens iedereen fijne dagen toe.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Sander 12-12-2013 16:54
Als je gehersenspoeld bent is authenticiteit onmogelijk. Authenticiteit is zonder concept of voorgeprogrammeerde leerstelling.

Een dogma is een leerstelling die als onbetwistbaar wordt beschouwd door een religie, ideologie of andere organisatie. Een dogma is een fundamenteel concept ter onderbouwing van een gedachtegoed, daarom wordt de aanhanger van dit gedachtegoed geacht er niet van af te wijken en het nooit te betwisten of te betwijfelen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Irene 12-12-2013 15:48
Wat zei George Fox? Die zegt dit en die zegt dat,maar wat zegt gij`?
Wees authentiek!
De waarheid is als een diamant met vele kanten.

Dan wou ik nog wat over Jezus zeggen.
Ten eerste:zijn verhaal houdt niet op bij de kaft van de bijbel/
.Die overigens jaren na zijn dood pas geschreven is.
Door de eeuwen heen hebben mensen wel degelijk boodschappen van Jezus ontvangen,via dromen,visioenen,of op andere manieren.Hij leeft nog steeds.Zij het waarschijnlijk niet meer in een lichaam.
Zo vond er bij een familielid van mij een wonderbaarlijke genezing plaats,die voor mij het bewijs was,dat de energie,die door Elias--als medium--werkte. wel degelijk die van Jezus was.
(ik had om een healing gevraagd) Dit proces gaat zo te zien nog steeds door.
Zelfs in die mate,dat het mensen,die niets van de healing af wisten.
opviel,getuige ook een opmerking als:"Het lijkt Lourdes wel.Ave Maria".
Er waren meer van dergelijke reacties.
Aangezien ik in mijn leven nog nooit een zo sterke energie heb gevoeld,ben ik ervan overtuigd,dat het Jezus geweest moet zijn.
Overigens had mijn moeder ook eens zoiets.
Tijdens een weekend,toen er geen dokter te bereiken was,ontdekte ze een plekje op de arm,wat wel eens op huidkanker zou kunnen wijzen.Maar ze wou zo graag nog leven.Wat nu?
Mijn moeder,die toen al veel met God sprak,ging in gebed.En,,,,het gebed is verhoord,en ze was genezen!

Deze tijden zijn voor mij,als hooggevoelig persoon,niet gemakkelijk.
Ik kan sowieso niet goed tegen drukte,maar nu komt er voortdurend teveel op me af.
En toch....ik ben een gospel aan het instuderen,en dat lied is voortdurend bij me.Ik voel me zo blij,bijna uitbundig,en vind,tussen alle bedrijvigheid door,toch weer tijd om te schilderen.Gisteren,tijdens een vergadering,toch nog verlaat ,mijn verjaardag gevierd,met belgische bonbons bij de thee en de koffie---die witte,die zijn het lekkerste...

De laatste woorden van het lied zijn:
"You raise me up,
to more then I can be."
(amen!) Tot slot:
wat zei -wijlen- Nelson Mandela ook alweer?"
"Onze grootste angst is die voor het Licht in ons".
Als dit niet helemaal de juiste bewoordingen zijn.laat iemand mij dan verbeteren.
Het is uit een tekst van Marianne Williamson.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Irene 12-12-2013 15:13
Ik bezoek graag ,maar ben geen lid van,het kerkgenootschap van de Quakers.
Daar spelen bovengenoemde zaken zich ook nogal eens af
De bedoeling van de zondagse meeting,waar we in Stilte bijeenkomden in een kring,is,om daar op God te wachten.
Een soort van meditatie,dus eigenlijk,al dekt het woord de lading niet helemaal.
Want wanneer is het echt stil?
Soms spreekt er niemand,en ik moet zeggen,een uur lang niets zeggen kan heerlijk,en heilzaam zijn.
Er speelt zich dan toch wel van alles af,wat vaak voelbaar is.

Je mag spreken in de meeting.
Soms is dat precies hetgene,wat iemand nodig heeft.
Ik kom er vaak blij vandaan.
Maar nu komt hedt dilemma.
Sommige mensen,vooral intellectuelen,maar niet alleen zij,
hoiren zichzelf erg graag praten.Dat is ego,en vaak een groot ego.
Ook al mag het nog zo godsdienstig klinken,of daaraan twijfelend,dat mag ook.

Het gaat erom,dat je iets zegt wat diep van binnen komt,vanuit je hart,je innerlijke stem,waar ook de mensen in de kring,of zelfs de gehele wereld,wat aan kunnen hebben.
Hoe weet je,dat God spreekt,de goddelijke vonk in jou,en niet het ego?
-en dan zijn die tips in het artikel heel nuttig-

Uit mijn eigen ervaring:
vroeger was ik een uitermate verlegen persoon,en,hoewel al op leeftijd,voelde ik me soms net een klein meisje.
Toch sprak ik soms in de meeting.
Hoe=
Om te beginnen durfde ik niet. Nee,niet ik.
Maar de boodschap,in mijn innerlijk blkeef maar tot me spreken,hield niet op,en ik kwam dan tot de conclusie,dat het wel erg jammer zou zijn,als ik dat niet met de anderen zou delen.
Dus ik durfde niet,maar stond toch op.
Het kwam er heel hakkelend uit.
Van binnen trilde ik.
Vandaar de /scheld/ naam Quakers.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Irene 12-12-2013 14:53
Het vergt moed,om je ego los te laten. Inderdaad. Maar neem het.
Je bent veilig. In Gods handen,echt,wat er ook gebeurt.
Al is het heel menselijk,om af en toe in de put te zitten.Hoort er gewoon bij.Ook bij het ego.
Verder...als je wat leest van Elias,maak dan onderscheid. Hij schrijft meestal als medium,wat niets anders betekent dan doorgeefluik---en ja,dat vereist heel stil worden van binnen.
Natuurlijk kan een boodschap duidelijk of minder duidelijk doorkomen,dat kan allemaal.Nu is Elias ook maar een mens,en ik vind het heel dapper van hem,dat hij daarnaast gewoon ook over persoonlijke dingen schrijft--dat zouden meer mensen moeten doen.
Het zijn twee functies,die je goed uit elkaar moet houden,al zul je mij niet horen zeggen,dat ze elkaar niet zouden kunnen beinvloeden. Natuurlijk wel.
Maar er is dus geen sprake van,dat Elias zich zou verschuilen achter een onecht ego (Jezus) en daarmee de goeroe uithangt,.Integendeel
De goeroe zit echt alleen maar in jezelf.
Ga dus op onderzoek uit,bij,in jezelf,
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Irene 12-12-2013 14:39
Beste Sander,en anderen;
Om hiermee te beginnen:ja,waarom word je moe van mensen,die beweren,dat...?
Wat zegt dat over jezelf? Ik ken je niet,hoor,maar toch...en ik weet,dat ik dus niet in jouw schoenen sta,en niet mag oordelen.
Wat Jezus betreft:er zijn inderdaad meer mensen,die -iets van- Jezus ervaren hebben,ook op andere wijzen,en ik zal er nog meer over zeggen,maar maakt dat de doorgevingen van Elias minder?Ik dacht het niet.
Jezus spreekt ook tot jou.In je hart.Omdat hij je vriend wil zijn,mag je het gerust met hem oneens zijn. Dit tot zover.

De zo liefdevolle doorgevingen in dit artikel kwamen bij mij heel goed naar binnen.
In feite gaat het om zaken,die ik eigenlijk al wist,maar dan meer gedetailleerd.Ik was en ben er dan ook heel blij mee.

Even iets over het ego:
In de eerste plaats:het ego is een instrument,niet meer dan dat.
Als je het niet had,zou je je trein niet halen,niet weten wat je wilt.
Niets mis mee.Maar,net als het verstand:dat is om te gebruiken,niet om je door te laten overheersen.Wat je in onze westerse maatschappij vaak ziet.
Ik begrijp de angst voor ego- of ik-verlies.
Heb het ooit zelf meegemaakt.
Dat gebeurde in mijn geval,omdat ik destijds dacht,dat ik me voor iemand moest opofferen.Komt vaker voor bij vrouwen.
Het eind van het liedje was,dat ik niet meer wist,wie ik was,en dat ik in therapie moest.
Ik-verlies,wat op onbewust niveau plaats vindt,kan inderdaad beangstigend zijn,maar heeft niets te maken met het loslaten van het egoJe hebt een ego;je bent het niet.
Als je je ego los kan laten,dan is dat een beslissing op bewust niveau,en in feite zeg je:'Uw wil geschiede".
Dat kon ik vroeger ook niet,vanwege de angst,dat er dan iets vreselijks zou gebeuren,dat ik mensen in de steek zou moeten laten- wat ik niet wou,etc.
Dat bleek uit de lucht gegrepen.
Angst om je ego los te laten,is angst voor de Leegte.
Maar zodra je het aandurft...dan zwijg jij,en spreekt God,en zul je je verwarmd en geliefd voelen.
Al is het niet uitgesloten,dat er eerst nog allerlei angsten naar buiten komen.
Inderdaad,er is moed voor nodig
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Sander 11-12-2013 10:39
Elias; dat de waarheid zich enkel in een vredige toestand toont, daar ben ik het volledig mee eens en dat zegt ook Jezus steeds.

Dit is natuurlijk grote onzin. Ervaring betekent nog gen wijsheid. Je blaast heel hoog van de toren met het onderwerp Ego. Je blijft vanuit je Ego reageren. Wat we allemaal doen als mensen. Je hebt je natuurlijk een positie als leraar aangemeten en dat is je Ego geworden. Maar ja, dat zul je nooit toegeven, want dan val je van je troon.

Dat je geen directe antwoorden geeft op;

-zolang jezelf nog een Ego hebt, hoe kun je dan over de vrijheid ervan spreken!
-heeft Elias stemmetje Jezus altijd gelijk. Ik vraag me af of een stemmetje ook een eigen gedachten KAN KAN KAN ??? zijn!
-Kun je stellig over waarheid en Ego zijn?

Laat de wijsheid van wat Jezus gezegd zou hebben bij de eventuele historische feiten. Dus in zijn ? context. Vindt de stelligheid waarmee je jezelf profileert niet passen bij een kritische site.

Elias; aan elke mening zit ervaring vast. De mening trekt vanuit de buitenwereld ervaringen aan die deze visie weerspiegelen. Zo komen we er achter of onze opvattingen al dan niet steekhoudend zijn.

Er zijn meerdere mogelijkheden van ervaren. Je praat misschien met een bepaalt publiek die allemaal hetzelfde voelen en denken. Je bent gaan GELOVEN dat het de enige realiteit is. Het is jou eigen idee en denkbeeld geworden. Iets anders is niet meer mogelijk.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 10-12-2013 21:09
@Sander,
Als men praat over een onderwerp, dan heeft of vormt men een persoonlijke mening over dat onderwerp. En daarin kunnen we gerust 'van mening' verschillen.

Aan elke mening zit ervaring vast. De mening trekt vanuit de buitenwereld ervaringen aan die deze visie weerspiegelen. Zo komen we er achter of onze opvattingen al dan niet steekhoudend zijn. Zo niet, dan laten we de oude los en nemen een nieuwe aan die dan beter dient. Daarom voeren alle wegen uiteindelijk naar Rome. Ieder zijn eigen mening, zijn eigen ervaringen en dus zijn eigen weg naar Rome.

Zoals ik schreef, belangrijk is dat we elkaars meningen en wegen respecteren.

Ik heb overigens helemaal niet het idee dat ik me ergens achter verschuil. Ik kijk kritisch naar het wereldgebeuren en tracht duistere zaken aan het Licht te brengen. Verder geef ik weer wat Jezus over verschillende onderwerpen gezegd heeft en schrijf ook artikels over mijn eigen ervaringen met het leven of over het toepassen van Jezus' voorstellen in mijn dageliks leven.

Ik heb me nooit als expert beschouwd want ik leer nog elke dag bij. Wel heb ik in ruim dertig jaar praktjk als healer en leraar veel geleerd wat ik ook weer graag verder geef. Natuurlijk dat, wat voor mij heel goed gewerkt heeft. Ik pas alles eerst op mezelf toe voor ik het verder geef.

Ik ben zeer kritisch naar mezelf, kijk voortdurend naar wat ik doe of niet doe en streef ernaar mezelf steeds te verbeteren. Heb daar ook een heel goeie coach voor, die me ook die dingen aanwijst die ik verdrongen heb of me heel nieuwe stappen en wegen toont en me dan daarvoor 'huiswerk' geeft. Ik moet het natuurlijk wel allemaal zelf omzetten en oplossen.

Dat de waarheid zich enkel in een vredige toestand toont, daar ben ik het volledig mee eens en dat zegt ook Jezus steeds. De ziel kent de waarheid en de impulsen van de ziel kun je enkel beluisteren vanuit de vrede en de stilte. In vrede komen we alleen als we alles accpeteren wat naar ons toekomt om dan, vanuit die vrede in de stilte de ziel te beluisteren, die ons toont wat de waarheid en de volgende stap is. Dan is het ego volledig uitgeschakeld en volgen we ons hoger bewustzijn.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Sander 10-12-2013 20:52
De waarheid toont zich altijd in een vredige toestand.

Deze stelling valt op geen enkele manier te onderbouwen. De realiteit of waarheid kan zich tonen op verschillende manieren. Nelson Mandela is daar een voorbeeld van.

:-) no hard feelings
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Sander 10-12-2013 20:22
Hi Sander,
Ieder zijn mening.
Maar waarom hou jij je bezig met dingen en met mensen waarvan je moe wordt?

Ik vindt het jammer als men over onderwerpen praat als een mening. Een mening zoals EGO komt dan in verkeerde handen. Iedereen mag schrijven wat hij wil, en dat mag jij ook. Ben benieuwd of je ook wel eens kritisch naar jezelf kijkt en durft toe te geven dat er soms onderwerpen zijn waar je te hoog inzet.

Persoonlijk vindt ik het belangrijk dat bepaalde thema's uiterste zorg verdienen, en niet een mening. Het kan aan mij liggen, maar ik heb niet de indruk dat je jezelf bevrijd hebt van het ego. Vindt het dan jammer dat je schrijft of je een expert bent.

Je mag natuurlijk het thema aanhalen, maar jezelf als expert achter een idee en denkbeeld te verschuilen vindt ik jammer. :sigh:
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Allaya 09-12-2013 21:56
Elias, de reactie "ieder zijn mening" komt nogal rottig over. Alsof je een discussie niet aan wil gaan, terwijl de lezer reageert omdat het hem/haar iets kan schelen. En je maakt je er mee vanaf door de zeggen "ieder zijn mening"?

Waar is de nederige vredelievende Elias gebleven, die nu verscholen zit achter het Ego Elias die mensen direct defensief te woord staat? "Zoals ik eerder schreef" klinkt ietwat hautain, mijn beste.

Natuurlijk, ook dat is slechts mijn mening, maar als auteur hier op Bovendien siert je manier van antwoorden je iig niet. Je ontpopt je zowaar als een betweter die Jezus het woord laat doen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 09-12-2013 20:52
ipv een kort duidelijk simpel antwoord te krijgen op een vraag krijgt men steeds vage en multi-interpreterende antwoorden,maar zoals als eerder vermeld werd in een vorig artikel,zegt Jezus ook wel eens;zoek je dat maar zelf uit :-?

maar dat is vladi's mening.

FIGHT for FREEDOM.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 09-12-2013 17:22
@KeZa
Zoals ik eeder schreef: Ieder zijn eigen mening (en bron).
Het gaat er ook niet om, om gelijk te krijgen maar om de waarheid te vinden. Jezus zegt dat de ziel de waarheid kent.
Als we nu een goede verbinding met onze ziel hebben, dan VOELEN we steeeds de waarheid aan.

We weten en voelen dan door onze ziel wat voor ons waar is, bijvoorbeeld als we iets lezen en ook al voelt dat niet als 'waar' aan, dan kunnen we toch iedere andere mening respecteren.

Dat respecteren is, zo voel ik het aan, wel het meest belangrijke in de inter-menselijke betrekkingen. Het ligt ook voor de hand, omdat we op een hoger niveau allen één zijn.
Waarom zouden we dan onszelf aanvallen of proberen belachelijk te maken.

Ieder die het eenheidsbewustzijn zelf al ervaren heeft voelt daardoor Liefde en meedogen voor alle andere mensen, waar ze ook staan.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# KeZa 09-12-2013 16:37
Ego is niets meer of minder dan identificatie met het stoffelijke, met het verstandelijke, het uiterlijke, een bepaalde groep,... en dat NIET willen loslaten. Zelfs in de hogere dimensies hebben ze nog ene ego. Daar is het weliswaar geestelijk en dus ook verfijnder. Iedereen die hier dus denkt geen ego meer te hebben heeft meestal nog een groter ego. 8)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 09-12-2013 15:26
Hi Sander,
Ieder zijn mening.
Maar waarom hou jij je bezig met dingen en met mensen waarvan je moe wordt?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Sander 09-12-2013 14:43
Waarom verschuil je je achter een ( ingebeelde ) Jezus. Bedoel dit niet vervelend, maar wordt een beetje moe van mensen die beweren de zoveelste stem van Jezus te zijn. Je creëert daarmee een podium om jezelf onschendbaar te maken. Is er ook zelfkritiek of heeft Elias stemmetje Jezus altijd gelijk. Ik vraag me af of een stemmetje ook een eigen gedachten KAN zijn!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Sander 08-12-2013 21:57
Vernietigd worden? Dat klopt aan geen kant. Want wie het ego loslaat, valt in Gods hand. Dan krijgt de mens van God waarlijke zekerheid en dat voor altijd. Maar zolang het ego in de weg staat heeft God geen toegang. En dat terwijl Hij zoveel Liefde heeft voor de mensen en heel graag ieder zou willen ondersteunen. Maar zolang het menselijk ego nog sterk werkt kan God geen zekerheid bieden. Hij zou je willen grijpen, maar grijpt dan in het lege. Dan moet de mens eerst nog een paar keer met het hoofd tegen de muur lopen.

Ego is beweren dat een of andere God je zekerheid kan bieden. Het God of Jezus principe is Ego. Zolang jezelf nog een Ego hebt, hoe kun je dan over de vrijheid ervan spreken!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen