Lieve mensen,

Tot ons groot verdriet en met grote schok delen wij mee dat Karel van Huffelen bij een busongeluk in Peru om het leven is gekomen.

Karel & Caroline waren met hun gezelschap op reis in Peru. Op 2 december vernamen wij dat in die nacht Nederlandse tijd, overdag 12.10 op 1 december in Peru, hun bus een ongeluk heeft gehad.

2 december 2010
 
ONZE KINDEREN WORDEN ZIEK, SUF EN DRUGSVERSLAAFD GEMAAKT
 
Geachte,
 
 

In Nederland heeft het Instituut voor verslavingsonderzoek een onderzoek gedaan bij jongeren die Rilatine/Ritalin gebruiken. Op 30 november zijn de resultaten bekend gemaakt.

VolgensBlack Hair Styles/Care HomeBlack Hair Styles/Care Home een onbevestigd bericht  van een Franse weblog is de bankrun in Ierland al begonnen.

http://mahamudras.blogspot.com/2010/11/les-plans-du-gouvernement-allemand-en.html

 

Interviews Symposium Op een Rots Gebouwd

21 november 2010

Locatie: Utrecht

Het symposium Op een Rots Gebouwd werd georganiseerd de werkgroep WijWordenWakker en had als basis;

Zoals een huis op een rots gebouwd in alle mogelijke situaties overeind blijft, zo blijft ook het innerlijke huis staan als een rots als wij standvastig en vol vertrouwen zijn, wat er ook gebeurt.

Als speciale gast was aanwezig oud premier Dries Van Agt, deze kreeg uit handen van Marcel Messing zijn laatste boek overhandigd, Het Huis op de Rots Gebouwd, dat verteld over de parabels van Jezus.

“Een middag met een Gouden Rand” volgens Dries Van Agt en dat willen wij van Bovendien graag nog eens onderstrepen!

 

 

 

 Nieuwsbrief december de Hoogste Tijd.

 Click op de banner voor de nieuwsbrief.

Who do you think you are?!  Roept Nigel Farage het EU parlement toe. Blijkbaar zijn er ook nog politici die het EU monster erkennen voor wat het is, de destructie van soevereine naties, de destructie van de democratie. Hij huivert zelfs niet om de echte boosdoeners bij naam te noemen, the banksters.

Vanzelfsprekend hebben wij dit betoog, een historisch betoog wat mij betreft, niet mogen bewonderen via de reguliere kanalen. Mensen zouden zich immers kunnen gaan afvragen waar deze man het over heeft, waarom hij zich zo druk maakt. Luister en kijk zelf naar deze man en vraag je af of zijn zorgen gerechtvaardigd zijn. Vraag je vooral ook af waarom wij dit niet via onze massamedia te zien of te horen krijgen.

De burgers wereldwijd zijn het zat. Banken hebben de macht, banken zijn de macht. Land voor land  lijkt aan de leiband te komen van de banken. Het laatste slachtoffer is Ierland nadat Griekenland enkele maanden geleden al aan de bedelstaf is gebracht. Uiteindelijk wordt de rekening betaald de burgers die jaar in jaar uit keihard werken en maar geen steek verder komen, sterker nog, alle bezuinigingen net de schuld aan de banken (want staatsschuld is ook schuld aan banken), gaat de levenskwalitiet sterk achteruit en zijn al vele duizenden gezinnen op straat komen staan. Dit moet afgelopen zijn meent ook Eric Cantona. Hij roept in Frankrijk op tot een bankrun op 7 december. Dat wil zeggen dat iedereen zijn geld van de bank haalt. Door dit te doen zullen de banken omvallen en wordt er een duidelijk signaal gegeven dat dit NIET het systeem is dat wij aan onze kinderen willen overdragen. Ze krijgen namelijk onze schuld en zullen daar hun hele leven aan moeten betalen, zonder dat ze er debet aan zijn, zonder dat ze er iets aan kunnen doen. Duitsland, de VS en vele andere landen in Eurpa volgen dit voorbeeld.

Het is tijd! De macht moet terug naar de burgers. De macht van de banken is te groot en te gevaarlijk geworden. De oorlogen die gevoerd worden, de honger de sterfte over de hele wereld, er is wat aan te doen maar dan moeten wij eerst de banken breken. 7 december, knoop het goed in je oren, 7 december kan de dag worden dat de wereld voorgoed veranderde ten voordele van iedereen, behalve de banken. Zie lees meer voor Eric Cantona.

De afgelopen weken stonden bij de Amerikaanse defensie in het teken van de raketlancering boven California. De beelden van deze lancering zijn de hele wereld over gegaan. Tot op de dag van vandaag is er geen uitsluitsel gegeven waar mensen mee kunnen leven. In eerste instantie meldde overheidsbronnen uit de VS dat ze eerst de andere kant van de macht moesten raadplegen om uitsluitsel te kunnen geven. Welke andere kant van de macht vraag ik mij dan af. In tweede instantie kregen wij te horen dat het om een vliegtuig zou gaan dat vreemde manoeuvres deed. Geen mens die deze laatste verklaring gelooft. Bekijk zelf de beelden nog maar eens.

The urine can be detected by the products of its metabolism - androsterone, Black Hair Styles/Care Home etilholanolon, degidroandrosteron and izoandrosteron. These substances belong to 17-keto steroids neutral. Normally, during the day a woman selects the urine 5-15 mg of 17-keto steroids. They are formed mainly as a result of the metabolism Black Hair Styles/Care Home of adrenal hormones. Man allocates 10-30 mg of 17-keto steroids during the day.

 

Geert Wilders (left) and Robert Spencer (right) prepare for a
breathtaking propagandizing performance.

The depth of the globalist's war propaganda and the sinister hands steering it in America was previously reported on in "

of "radical Islam."

These same names were also prominent during the CFR funded, organized, supported and protested "Ground Zero Mosque." The latest globalist stunt involving the fraudulent "War on Terror" is no different.
 

 

Wat wij al jaren schrijven lijkt nu bevestigd de MSM ( main stream media ).

Een journalist die de familie Bush onderzoekt heeft bergen bewijsmateriaal gevonden waaruit blijkt dat de elite, ik noem ze al jaren de financiële elite, overheden wereldwijd in een houtgreep hebben en zelf de lijnen uitzetten die een land, continent, wereld moet volgen. Natuurlijk allemaal nauwkeurig afgestemd op consumptie en produktie. Deze financiële elite heeft alles onder controle en dat is de afgelopen jaren duidelijk merkbaar. Om deze controle goed in de greep te kunnen houden is het noodzakelijk dat iedereen in de gaten gehouden wordt, net zoals vroeger bij onze Oosterburen in de DDR en andere communistische landen waar de geheime diensten van iedereen massa's dokumenten bezat. Vandaag de dag herkennen mensen dit ook bij ons, de zogenaamd vrije westerse landen. Vanuit de macht en deze allesomvattende controle die zij hebben kunnen zij werkelijk alles bepalen. Wat zaken kosten, wat wel en niet getolereerd wordt, welke uitspraken rechters doen, wat kranten en andere media mogen schrijven c.q. onderzoeken. Waarmee zij vrijwel onzichtbaar worden. Deze mensen zijn niemand gekozen en hoeven aan niemand verantwoordelijkheid af te leggen. Ze doen hun werk enkel om macht en vermogen te vergaren.