Uitspraak: deels gegrond

De klacht heeft betrekking op een uitzending waarin aandacht is besteed aan het middel MMS (Master Mineral Supplement), waarbij onder meer is gewaarschuwd voor de samenstelling en werking van het middel en waarin de wijze waarop het middel wordt verkocht aan de orde is gesteld. Verweerder heeft niet op de klacht gereageerd.

Geachte journalisten,

Mijn persbericht van gisteren over HAARP als de werkelijke oorzaak van de ramp in Japan  heeft hier en daar wat aandacht gekregen.
 
Ik zal jullie op de hoogte houden van reacties op mijn vragen, die ik gericht heb aan een vijftal (vooral academische) instellingen die zich bezig houden met geologie en die ik hier in cc opneem.

 

Het is de hoogste tijd dat we elkaar informeren over wat er allemaal gaande is in deze tijd van veranderingen en snelle acties van de overheid om onze vrijheden te beperken.
"De Hoogste Tijd" is een maandelijkse nieuwsbrief met onderwerpen die worden aangedragen burgers en burgerinitiatieven over kwesties die u in de reguliere media meestal niet zult lezen en horen.

Laten we opstaan en duidelijk maken dat we in vrijheid willen leven en zelf over ons lichaam en onze gezondheid willen beschikken.
Dit is een fundamenteel recht dat niet anderen mag worden geschonden!

Documentairemakers praten uitgebreid met oprichter Julian Assange

Op 3 maart zendt Discovery Channel een onthullende documentaire uit over de website die het afgelopen jaar voor veel opschudding zorgde in de media en de politiek: WikiLeaks. De film ‘WikiLeaks: War, Lies and Videotape’ vertelt over de werkzaamheden van de website en spreekt uitgebreid met oprichter Julian Assange over zijn beweegredenen en de impact die zijn onthullingen hebben gehad.

HOAX of niet? Als de nieuw ontwikkelde brandstof echt blijkt dan zal de gevestigde orde er hoe dan ook een zware strijd tegen voeren.

Het verhaal blijkt waar te zijn!

Potentieel zeer goed nieuws voor alle autorijders: wetenschappers aan diverse internationale universiteiten zouden een nieuwe soort benzine hebben ontwikkeld die en heel goedkoop te produceren en zeer milieuvriendelijk is. Zo kost een liter nog geen 30 cent, worden er geen veronderstelde broeikasgassen uitgestoten en kunnen bestaande auto's er gewoon op rijden. Fantastisch toch?

 

Toen de nationale ombudsman  premier Balkenende vroeg of er onderzoek was gedaan naar Edwin de Roy van Zuydewijn beantwoordde Balkenende dit met neen. Nu blijkt dat Balkenende glashard loog tegen de Nationale Ombudsman en daarmee ook tegen het Nederlandse volk. Er is wel degelijk onderzoek gedaan. Men probeert er nu een draai aan te geven dat het onderzoek niet over de Roy ging maar over de zogenaamde klimopzaak. Een politiek antwoord maar niettemin een leugen nu blijkt.

 

Het is niet vreemd dat er voor de kust van Florida haaien bij elkaar komen, zelfs niet als dat grote aantallen zijn, enkele honderden bijvoorbeeld, dan is er namelijk in de regel veel voedsel te vinden in de vorm van grote scholen vissen.

 

 

Wie herinnert zich nog die bewuste dag in december 2009 waar een jonge man zonder paspoort met een soort bom in zijn onderbroek schijnbaar moeiteloos aan boord wist te komen van een lijnvliegtuig alwaar hij probeerde zijn bom tot ontploffing te brengen?

Vrijwel meteen gingen er geruchten over het WWW dat de jongeman geholpen was een andere persoon, blijkbaar met veel macht, toen de jongeman aangehouden werd omdat hij geen paspoort bleek te hebben. De tweede persoon had blijkbaar de macht om de jongen verder zonder moeite en zonder paspoort alsnog aan boord van het vliegtuig te krijgen.

 

 

 

 

altEen piloot die chemtrails over de wereld spuit is loslippig geworden en voelt zich een 'ware James Bond' in al de geheimzinnigheid rond dit gebeuren.
Er zijn 100 geheime basissen over de wereld waar al deze muisstille witte Jets vandaan komen die onze lucht vervuilen met de welbekende witte strepen waarin o.a. aluminium, barium en andere gifstoffen zitten.
Het heet 'Evergreen International Aviation' (hoe ironisch!) en er zijn 4500 werknemers die hieraan meewerken en het lijkt op een soort zwaar bewaakte 'Area 51' (Arizona desert, ET's, Ufo's e.d.).

'Slik gerust overdosis, er zit toch niks in'

woensdag 02 februari 2011

Auteur: KaatjeDeConinck

Vlak voor het Europese parlement in Brussel zullen tegenstanders van homeopathie zaterdag een collectieve poging tot zelfdoding wagen massaal homeopathische middelen te slikken. Er zit toch niets in, zeggen ze. Onder hen Wim Betz, professor emeritus en voorzitter van SKEPP, de Vlaamse vereniging voor sceptici, die homeopathie 'regelrecht boerenbedrog' noemt.