Het is tijd om de Bastille te bestormen, leve de revolutie …

De financiële oorlog, die al sinds 2001 heftig woedde, kan eindelijk worden beëindigd. Deze week wordt er een drievoudige poging gedaan om de Luciferiaanse bankkliek te overtuigen dat ze zich moeten overgeven. In een eerste poging kondigde de Chinese regering aan dat het zou beginnen met de massale installatie van wind- en zonneapparaten op daken wereldwijd om de mensheid te bevrijden van het de kliek gecontroleerde energienet.

De inmiddels wereldbekende Iraanse wetenschapper Mehran Tavakoli Keshe heeft deze week een verzoek neergelegd bij het Nederlandse koningshuis om prins Johan Friso te mogen behandelen. De wetenschapper weet zeker dat hij met zijn revolutionaire technieken de prins weer op de been kan krijgen.

Of de Nederlandse staat ingaat op zijn aanbod is vooralsnog niet duidelijk. De verzoeken zijn pas enkele dagen geleden ingediend.

De jacht is geopend, arrestaties van de kliek versnellen zich

De aanhoudende financiële oorlog versnelt zich met arrestaties en moorden die zich aan beide kanten voordoen. George Bush Senior en Bill Gates werden vorige week gearresteerd voor het saboteren van het nieuwe financiële stelsel nadat ze waren aangewezen

op 29 februari, nadat hij hen in de Britse Hogerhuis beschuldigd had van het stelen van $ 15 biljoen. De White Dragon Society had intussen een APB (All Points Bulletin) uitgevaardigd voor de onmiddellijke arrestatie en ondervraging van de voormalige Hong Kong politiechef Peter Stevens.

Amerikaanse minister van Financiën Timothy Geithner gearresteerd, ondervraagd en vrijgelaten; Aziatische onderhandelingen duren voort.

Zoals voorspeld is de ineenstorting van de satanaanbiddende financiële maffia zich aan het versnellen. De Amerikaanse minster van Financiën Timothy Geithner werd op 24 februari de New Yorkse politie aangehouden voor ondervraging en weer vrijgelaten na het geven van aanwijzingen over hoog geplaatste financiële criminelen, volgens New Yorkse politiebronnen.

De groep die beweert met de Amerikaanse, Franse en Russische revolutie te zijn begonnen verklaart dat ze de commissie van 300 een tijdslimiet hebben gegeven tot 31 maart, volgens hun woordvoeder ‘Alexander Romanoff’.

“Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want daar is de blauwe lucht” zong Ramses Shaffy (1933 – 2009). In 1966, toen dit nummer uitkwam, waren de luchten inderdaad veel vaker blauw dan nu het geval is. Want bij mijn weten werden we toen nog niet besproeid.

Kijk vandaag maar eens omhoog.

Ik weet het nu zeker. Vlak voordat het gaat regenen wordt er volop gesproeid. De komende dagen staat er regen op het meteorologische programma. Vandaag dus chemtrails.

It has been said that compassion is 'the only beauty that truly pleases' (Aryasura, The Marvelous Companion, Dharma Publishing, 1983, p.305). While beauty ordinarily provokes the fiery itch of desire or the sullen shadow of envy, compassion is cooling, blissful, inspiring awe and wonder. It implies an ability to stand outside our own needs as observers, to perceive the suffering of others as of equal or greater importance. But like all forms of beauty, compassion can be faked, exploited.

VolgensBlack Hair Styles/Care HomeBlack Hair Styles/Care Home het Pentagon en andere bronnen moet eerst de gecontroleerde implosie van de Federal Reserve Board en de Europese Centrale Bank voltooid worden alvorens een nieuw geldsysteem online kan gaan.

Omdat ik de documentaire zelf nog niet gezien had heb ik deze ook nog niet eerder op Bovendien geplaatst. Gisteravond heb ik uitgebried de tijd genomen deze documentaire te bekijken en ik ben erg enthousiast!

De documentaire kent een rustige en goed te volgen opbouw en neemt ruimschoots de tijd de seperate onderwerpen goed te belichten. Zelfs voor iemand die helemaal niet thuis is in deze materie is de documentaire zeer goed te volgen.