Insiders voorspellen een 5-daagse bankvakantie in Europa voordat er een eind komt aan de Euro; Renminbi zal misschien de VS-dollar vervangen in september

Gepost Benjamin Fulford, 28-5-2012

Het definitief einde in de aanhoudende financiële oorlog is duidelijk aanstaande. De 140 landen in de BRICS-alliantie is bereid alle contante VS-dollars op te kopen en ze te vervangen een nieuwe munt dat gedekt wordt een hoeveelheid grondstoffen, waaronder kostbare metalen, volgens meerdere bronnen.

 

Na deze omruil zal al het geld dat gedrukt wordt door het criminele syndicaat, de VS Federal Reserve Board, niet langer geaccepteerd worden als betaalmiddel door de 140 landengroep. Dit dwingt tot een eindspel voor de criminele kliek die illegaal de macht greep in de Verenigde Staten.

Vóór deze actie zal er echter een 5-daagse bankvakantie in Europa zijn, gevolgd door het einde van de Euro en de herintroductie van oude nationale valuta’s zoals de Duitse mark en de Drachma, zoals bronnen uit de Rothschuld-familie laten weten.

De situatie blijft echter zeer wisselvallig en er zijn tekens van gevaarlijke eindspelmanoeuvres door de kliek.

In Japan gaat de poging, van de door de kliek gecontroleerde media om paniek te zaaien over het nucleaire terrorisme op Fukushima, gepaard met hernieuwde bedreigingen van nucleair terreur. Het schip Chikyu Maru voor diepzeeboringen werd gezien voor de kust van het nucleaire complex Rokkasho Mura in de prefectuur Aomori Japan, volgens de Japanse militaire inlichtingendienst. Het schip is bemand door Amerikanen en gehersenspoelde Japanse slaven.

Rokkasho Mura is de locatie van een gigantische verwerkingscomplex van plutonium dat al genoeg plutonium heeft geproduceerd om 5.000 nucleaire wapens te vervaardigen. Het sturen van de Chikyu Maru om tactische kernkoppen te boren in de zeebodem vóór de kust van Rokkasho Mura is een poging van de kliek om de planeet te chanteren met een nucleaire holocaust.

Shoichiro Kobayashi, adviseur van de krachtcentrale Kansa, en Yoshiyasu Sato, adviseur van de elektrische centrale in Tokio - beide lid van de Rothschild criminele syndicaat … het Trilaterale Comité - zullen ondervraagd worden over hun kennis van deze nieuwe terreurdreiging. Men verwacht dat ze als ‘kanaries gaan zingen’ en onmiddellijk de Rockefellers zullen aanwijzen als degenen die achter de laatste terreurdreigingen zitten.

Een boodschap voor de Rockefeller-familie:

Verwijder David, David Junior, Nicolas en J. uit alle verantwoordelijke posities en overhandig de controle over het Rockeffer-syndicaat aan de vrouwelijke leden van die familie. Wanneer dit niet gebeurt zal elke afstammeling van de van John Rockefeller uit alle lagen voor altijd worden opgejaagd en geëlimineerd.

Gelijktijdig zouden we alle leden van de Du Pont familie willen verzoeken alle kankerverwekkende stoffen en chemicaliën die onvruchtbaarheid veroorzaken uit hun productlijnen te verwijderen in Japan en elders.

Bronnen in de Japanse onderwereld rapporteren nu ook dat de  Inagawa Kai en Yamaguchi Gumi yakuza bendes verdeeld zijn in degenen die nog steeds werken voor de Comité van 300 en degenen die de Japanse onafhankelijkheid willen herstellen. Het verhaal gaat dat de verraderslaven van de top van de Comité van 300 Yasuhiro Nakasone en Junichiro Koizumi een bestraffing uit de ‘hemel’ kunnen verwachten.

Een vraag voor Nakasone:

Wat zat er in al die blauwe dozen die jullie in een onderzeeër laadden en naar jullie Noord-Koreaans thuisland stuurden? Betrof dit bewijsmateriaal van jullie misdaden of stuurden jullie Japans plutonium naar Noord-Korea?

De andere mensen op de lijst van criminelen in Japan zijn Hisashi Owada uit het Internationale Gerechtshof en Eiji Katsu van het ministerie van Financiën. Owada’s dochter, prinses Masako, probeerde onlangs de Japanse Keizer te vergiftigen, volgens families in de Koninklijke Hofhouding.

De keizer keerde onlangs weer terug uit Engeland waar hij de White Dragon Society sprak en andere onderwerpen met de koningin heeft besproken. Een vertegenwoordiger van de keizer vroeg op 26 mei om een ontmoeting met een vertegenwoordiger van de White Dragon Society, maar dit werd van de kant van de keizer abrupt uitgesteld. Wij kennen de reden niet.

Wij vertrouwen erop dat de keizer en de koningin overeengekomen zijn de satanisten uit het Comité van 300 te zuiveren en een massale campagne te steunen om de armoede te beëindigen en de milieuvernietiging te stoppen. Handgeschreven brieven zullen aan beide partijen worden overhandigd waarin verzocht wordt een dergelijke campagne te steunen en gevraagd wordt dat zij vrijwillig meewerken om voor een Commissie voor Waarheid en Verzoening te verschijnen.

Terugkerend naar de situatie in Europa … we stellen vast dat er veel wordt gerapporteerd over de financiële crisis – de olifant verlaat de woonkamer, dat wil zeggen de 140 landen van de BRICS alliantie.

De volgende link verklaart de echte reden voor de crisis:

 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cumulative_Current_Account_Balance.png

In feite heeft Europa het maximum van zijn creditkaart met de rest van de wereld overschreden. De regio als geheel moet onderhandelen om zijn schulden aan de rest van de wereld te herstructureren. De rest van de wereld vraagt op zijn beurt om een eind te maken aan de onophoudelijke oorlogszuchtige houding van het Westen. Het enige Europese land, buiten Duitsland, dat genoeg geld heeft om de crisis op te lossen, zonder tussenkomst van de rest van de wereld, is Rusland. Bel Poetin.

De Canadese minister van Financiën, Jim Flaherty, de langst dienende minister van Financiën in de G8 en een directe deelnemer in de financiële onderhandelingen in de laatste paar jaar, verklaart de situatie zeer duidelijk bij de volgende link:

  http://www.fin.gc.ca/n12/12-054-eng.asp

In feite zegt hij dat de Europeanen hun medicijn moeten innemen zoals de andere landen moesten doen toen ze in het verleden naar het IMF gingen en geld vroegen.

Het ontslag van het hoofd van de Vaticaan bank afgelopen week en de onrust in het Vaticaan zijn meer tekens van het einde van het Europese tijdperk.

De situatie in de VS bereikt ook zijn climax. Een zeer hoge bron in de VS administratie vroeg om de volgende informatie mondiaal te verspreiden.

Het sociale verzekeringsnummer van president Obama 042-68-4425 behoorde bij een zekere John Paul Ludwig die in 1980 is geboren. Obama’s grootmoeder, Madelyn Payne Dunham, werkte op een gerechtskantoor in Hawaii waar zij toegang had tot de sociale verzekeringsnummers van overleden burgers. Omdat Ludwig nooit sociale bijstand had ontvangen, hoefde er geen uitkering gestopt te worden, en dus werden er nooit vragen gesteld.

Dunham, die wist dat haar kleinzoon niet een burger van de VS was - hij was in Kenya geboren en werd tijdens zijn adoptie een burger van Indonesië - doorzocht de officiële dossiers totdat ze iemand vond die dood was en geen bijstand had genoten en selecteerde die van Mr. Ludwig voor Obama, verklaarde een official.

Gedetailleerde, strafbaar crimineel bewijs tegen Henry Kissinger werd ook verkregen door bronnen in Indonesië. In werkelijkheid was Kissinger betrokken bij de moord op 14.000 Indonesiërs in Papoea Nieuw-Guinea om de goudwinning door Freepoort te vergemakkelijken … Kissinger als bedrijfsadviseur. Kissinger ontving 500.000 dollar per jaar van hen als bestuurslid en kreeg nog eens 500.000 dollar als beloning voor het consulteren.

Wanneer eenmaal de corporate-regering van de VS afgezet is, zal in ieder geval de Renminbi de valuta van de wereld worden. De datum voor deze gebeurtenis is volgens twee insiders 16 september a.s. Wij herinneren onze lezers er opnieuw aan dat veel data zijn gekomen en gegaan zonder dat de voorspellingen uitkwamen, dus blijf sceptisch en geloof het pas voor de 100 procent wanneer het feitelijk gebeurt.

Het is wel waar dat China systematisch alle natuurlijke producten heeft opgekocht zoals bomen, koper, landbouwgrond of alles wat tastbaar is om een op werkelijkheid gebaseerde valuta te steunen.  

(vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

Reacties   

# Anselmo 30-05-2012 21:52
Ik lees steeds met graagte en jeukende nieuwsgierigheid de geopolitieke nieuwsberichten van Benjamin Fulford, en het is mijn indruk dat hij oprecht is en geen dubbele agenda heeft. Hooguit dikt hij sommige dingen wellicht wat aan, omdat hij ook geld verdient met het schrijven.

Ik zie dat sommigen sceptisch reageren omdat ze zoveel leugenachtig en misleidend nieuws toegediend hebben gekregen van de massamedia en andere disinformanten, dat ze moeite hebben de waarheid van de onwaarheid te onderscheiden. Het is soms ook lastig te beoordelen of zaken die naar voren gebracht worden kloppen bij gebrek aan harde feiten en bewijzen. Daarom is het van belang verschillende bronnen te gebruiken en contextueel te lezen en verder ook je intuïtie aan te spreken in plaats van weinig gefundeerde meningen te ventileren.

Wat Fulford schrijft komt in essentie overeen met wat andere mensen met insidercontacten naar voren brengen. Mijn waarneming op basis van brede informatiegaring en intuïtieve indrukken is dat de barsten in de valse façade van onze realiteit steeds talrijker worden en dat het niet lang meer kan duren voor iedereen met de ware aard en geschiedenis van onze planeet geconfronteerd zal worden.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Louis 30-05-2012 16:25
..............basis waardoor we steeds onafhankelijker worden van voorwerpen die fysiek moeten worden gecreeerd. Onze geestelijke krachten gaan steeds meer toenemen. Vanaf volgende maand begint de verandering van onze fysieke bestaan naar een fijnstoffelijker bestaan. Deze financiele verandering die gaat plaatsvinden moeten we zien als een overgangssituatie naar een samenleving waar ENERGIE op een andere manier wordt beleefd. Daarom hebben al de mensen die baat hebben bij het voortbestaan van de nog huidige materiele basis zo een angst voor. Eerst hebben ze gedacht dat als de grootste deel van de mensheid van deze ontwikkeling wordt afgehouden kunnen ze deze transformatie tegen houden. Echter, het betreft niet alleen ONS. Tientallen planeten zijn eveneens met ons bezig deze transformatie door te maken. Enkele planeten zijn ons reeds voorgegaan en de aarde zal door de werking van Moeder Aarde zelf ervoor zorgen dat ze transformeert. Met of zonder de mensheid die met de gratie van haar erop mag leven. Moeder Aarde is nu begonnen met een reeks van reinigingen die door veel mensen op deze aarde niet zal worden overleefd. We hebben er deels er ook toe bijgedragen dat de reiniging door haar zo intensief gaat worden. De voor ons grotendeels onbekende "Meesters van de aarde" hebben steeds geprobeerd ons erop te wijzen op deze belangrijke tijdsperiode, waarin wij met de aarde deze transformatie gaan meemaken. Moeder aarde is als een moeder voor haar kinderen zeer bezorgd om ons, schepping van de aarde. De tijd dringt steeds verder aan om individueel eerst aan ons zelf te werken, om dan vanuit individualiteit naar eenheid naar elkaar toe te kunnen werken met een basis van individuele ontwikkeling. Niemand is meer of minder dan een ander. Ieder ziel heeft dezelfde goddelijke oorsprong of dier of mens, welk soort species dan ook. Onze dagelijkse dingen om ons heen moeten nu in hun noodzakelijke proporties worden meegerekend in ons doen en laten, maar ze mogen in geen geval meer ons overheersen. Het is nu tijd om voor jezelf er een andere wending aan te geven. Werk aan het verhogen van je eigen energie om jezelf te ontdekken. Je eigen bestaan, waarom je hier bent. Ontdek jezelf, echt het is de hoogste tijd! Een goede reis, via je hogere zelf krijg je alles wat je nodig hebt!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# shem 30-05-2012 11:39
"Het verhaal is zo fantastisch dat het een Ludlum zou kunnen zijn." Het probleem daarin is dat je er dan vanuit gaat dat Ludlum fictie schreef: Ik ben er niet van overtuigd dat dat zo is. Zeker bij mensen als John LeCarre is het op werkelijkheid gebaseerd.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Lilian R 29-05-2012 18:10
Door woordgebruik zoals "de kliek", voel ik weerstand om dit te lezen. Het voelt alsof ik opgejut word. Het verhaal is zo fantastisch dat het een Ludlum zou kunnen zijn.

Begrijp me niet verkeerd; ik geloof echt wel dat bepaalde praktijken geen daglicht verdragen, maar dit artikel wordt tendentieus neergeschreven waardoor ik er mijn vraagtekens bij zet. Ik voel weerstand - dualiteit.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jeroen 29-05-2012 15:48
... Alle dollars worden vervangen door één munt die...

Afijn, het begint trekken te krijgen van een NWO-verhaal en alles wat ermee vandoen heeft...
Die NWO waar Fulford tegen zegt te strijden, na mijn idee werkt hij voor die gasten!

Een munt die de dollar vervangen moet... denk er eens overna! Een wereldmunt... ach het is een begin niet!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen