Wekelijks nieuwsoverzicht over gezondheid

 

* Interview kinderarts over vaccinaties

* Griepvaccins op de schroothoop enzo

* Vrijspraak - Not quilty !

* Waarschuwing energiedrankjes

* Zorgjes over bijwerkingen kinkhoestvaccins

* Appeltje schillen

* Standpunt vaccinatie Vlaamse Regering

* Vaccineren zonder naald

* Verband tussen mobiel bellen en kanker

Interview kinderarts over vaccinaties

 

Dr. Lawrence Palevsky is een gecertificeerd kinderarts in de Verenigde Staten. Hij heeft een holistische kijk op kinderen, hun welzijn en ziektes door het combineren van voedingsleer, medische milieukunde, chiropractie, osteopathie en andere natuurlijke geneeswijzen in zijn pediatrische praktijk in New York. Ook werkte hij op de spoedeisende pediatrische hulp en in de neonatale en postnatale zorg.

Hij is een van de toonaangevende kinderartsen in de Verenigde Staten die voor een omzichtiger aanpak pleit bij het gebruik van vaccins. Dr. Mercola vroeg hem naar de risico's van vaccinatie bij kinderen.

 

16' interview met dr. Palevsky (nederlands ondertiteld) :

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Griepvaccins op de schroothoop enzo

 

Vervolg op het vorige week in de Aleph verschenen artikeltje  "Wat is er aan de hand in vaccinatieland ?" (samenvatting van - grotendeels buitenlandse - nieuwsberichten) :

 

In navolging van de gestopte 'vervuilde vaccinleveringen' vorige week door Crucell aan de UK, trekken nu ook Duitsland/Italië/Zwitserland/Oostenrijk/Frankrijk 'plotseling' grote partijen griepvaccins van Novartis (Aggripal/Fluad) terug wegens  'onverklaarbaar klonteren van de inhoud'. Volgens insiders was Novartis hier echter al geruime tijd van op de hoogte (sinds 11 juli, jawel !)...

 

De wet van de logica zegt ons dat we binnenkort meer meldingen van reeksen teruggeroepen vaccinpartijen kunnen verwachten...

 

Het wordt de hoogste tijd dat de nederlandstalige perswereld zich laat bijscholen om het buitenlandse (nochtans door de internationale persbureaus aangereikte) nieuws adequaat te interpreteren. De stelselmatig terugkerende mantra, 'de burgers niet willen verontrusten', neemt zo langzamerhand bijna komische vormen aan (als het niet zo serieus was)...

 

Ab Osterhaus kwam ook nog even langs (hoe toevallig toch) met de gevleugelde uitspraak dat"5 miljoen nederlanders die griepprik maar moeten nemen, OOK AL WERKT IE NIET"! Bron : papieren versie Algemeen Dagblad.

 

Intussen werken de grijze hersencellen van de professor op volle toeren : 'Ouderen zouden een serie vaccinaties moeten krijgen tegen ziektes die hen in het bijzonder treffen. Door de vergrijzing is het de moeite waard om te bestuderen hoe zo'n programma vorm kan krijgen'. Volgens de viroloog zouden ouderen, bijvoorbeeld nadat ze 65 jaar zijn geworden, een serie prikken moeten krijgen. Een soortgelijk programma bestaat tot nog toe alleen voor kinderen. In hun eerste levensjaar worden zij standaard ingeënt tegen twaalf ziektes' :http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3337697/2012/10/26/Cocktailprik-voor-ouderen.dhtml

 

Ter info : griepvaccins seizoen 2012-2013 :

 

Nederland : Vaxigrip (Sanofi) - Fluarix (GSK) - Influvac (Abbott)

België : Influvac (Abbott) - a-Rix (GSK) - Intanza (Sanofi) - Inflexal (Crucell) - Agrippal (Novartis)

 

Dit betekent dus dat ook België de Inflexal en Agrippal griepvaccins naar alle waarschijnlijkheid uit hun gamma verwijderd zal hebben (tenzij het hier om afwijkende 'schone' partijnummers gaat, wat in twijfel getrokken kan worden gezien het enorme aantal teruggeroepen vaccins in Europa). We wachten dus nog altijd op een persbericht om de bevolking hiervan op de hoogte te stellen (is het interne medische circuit inmiddels wél 'bijgepraat' ?)...

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrijspraak - Not quilty !

 

Apotheker Fernand Haesbrouck die keer op keer onverdroten de misstanden in "psychoticaland" naar buiten brengt, is tot ieders grote vreugde en voldoening vrijgesproken door de Raad van Beroep van de Orde van Apothekers. Hij werd aangeklaagd voor "het verspreiden van artikelen/vlugschriften die getuigden van lasterlijke, niet discrete, oneerbiedige commentaren op handelwijze gezondheidsbeoefenaar, overheidsinstanties en het niet correct voorlichten van het publiek".


Opmerkelijk daarbij bleek het intensief opzoekingswerk tot advies van de Vlaamse Interuniversitaire Raad, omdat hij in zijn besluiten een oordeel had gevraagd over de wetenschap van het verhaal uit zijn laatste boek.

 

Eindelijk gehoor en gerechtigheid !

 

Lees verder :http://www.adhdfraude.net/blog/

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Waarschuwing energiedrankjes

 

De Food and Drug Administration (FDA) in de Verenigde Staten onderzoekt of vijf sterfgevallen (mede) zijn veroorzaakt door gebruik van het energiedrankje Monster Energy Drink. De frisdrank, met een hoger cafeïnegehalte dan concurrent Red Bull, zou bovendien (mogelijk) een factor zijn geweest bij een niet-fatale hartaanval. Dat zou zijn gebeurd na het drinken van een 680ml-blikje, met 240 milligram cafeïne. Monster Energy Drink heeft driemaal zoveel cafeïne als een normaal blikje Red Bull en zevenmaal zoveel als een reguliere beker cola.

 

Dit met name genoemde drankje is ook in onze contreien verkrijgbaar.

 

Bron : http://www.telegraaf.nl/buitenland/13109141/__Energiedrankje_gelinkt_aan_sterfgevallen__.html

 

Jongeren onderschatten het negatieve effect van energiedrankjes. Twee op de drie jongeren ervaren de negatieve gevolgen aan den lijve, blijkt uit onderzoek in opdracht van het Voedingscentrum.

 

Zo worden ze hyperactief, kunnen moeilijk in slaap komen of storten ze na een energieke periode volkomen in. Het Voedingscentrum raadt jongeren tot 13 jaar het gebruik van energiedrankjes dan ook af.

 

Bron : http://www.trosradar.nl/nieuws/archief/detail/article/negatief-effect-energiedrankjes/

 

Een te hoge dosis cafeïne kan op jonge leeftijd leiden tot rusteloosheid, hartkloppingen, hoofdpijn en duizeligheid. De GGD riep al op om alle energiedrankjes uit de supermarktschappen te halen om te voorkomen dat kinderen er teveel van drinken :

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zorgjes over bijwerkingen kinkhoestvaccin


Sinds 2008 neemt het aantal meldingen van heftige bijwerkingen na de boostervaccinatie DaKTP (difterie, kinkhoest, tetanus, polio) op 4-jarige leeftijd toe. De bijwerkingen lijken vaker voor te komen bij kinderen die op de zuigelingenleeftijd eveneens gevaccineerd zijn met acellulair kinkhoestvaccin.

Dit onderzoek toont duidelijk aan dat kinderen die zowel in het eerste levensjaar als op 4-jarige leeftijd gevaccineerd zijn met het acellulaire kinkhoestvaccin, vaker (mogelijke) bijwerkingen rapporteren dan kinderen die in het eerste levensjaar het helecelvaccin en op 4 jarige leeftijd het acellulaire vaccin hebben ontvangen. Het type vaccin dat wordt gebruikt in de primaire serie lijkt dus de verdraagbaarheid van de boostervaccinatie op 4-jarige leeftijd te beïnvloeden, hetgeen wordt bevestigd door internationaal onderzoek.

Lees verder : Hier

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Appeltje schillen

 

Veertien jaar is ze en bijna een jaar in Nederland. Ze is intelligent en doet het goed op school. Wel moet ze nog wat bekender worden met de mores van dit land en dat kan nog wel eens botsen.

 

Ik schenk thee in, loop naar de kamer en zeg: „Kom er even bij zitten, want we hebben een appeltje te schillen.”

 

De scherpe kantjes zijn er bij mij al gauw af als ik zie dat ze met een bordje met twee appels en een schilmesje uit de keuken komt.

 

Bron :Jan G.J. de Vries

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Standpunt vaccinatie Vlaamse Regering 

 

Advies Kinderrechtencommissariaat inzake 'Verzoekschrift over een kritische evaluatie van de toedieningsmodaliteiten van vaccinatie en 
in het bijzonder van de toestemmingsprocedure in centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)'.Het standpunt van de Vlaamse Regering is er nog niet....

 

In september 2011 wordt aan ouders vanuit een school de schriftelijke toelating gevraagd om hun dochters te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Een van de moeders geeft haar toelating niet. Toch wordt haar dochter ingeënt. Het twaalfjarig meisje heeft zich op het moment van de inenting door de plaatselijke arts laten overtuigen “omdat het gratis is en omdat ze geen kanker wil”.
 
De verzoeker grijpt deze getuigenis aan om bepaalde zaken aan te klagen. Hij vindt het niet kunnen dat een kind van twaalf jaar gevaccineerd wordt terwijl de ouder in een schriftelijke verklaring dit expliciet geweigerd heeft.  Het Vlaams Parlement wordt verzocht er bij de bevoegde ministers en instanties op aan te dringen de wettelijke verplichte modaliteiten te respecteren bij iedere vaccinatie. Meer bepaald gaat het om het verstrekken van zo volledige mogelijk informatie over de vaccinatie en de mogelijke bijwerkingen, om het verzekeren van een voorafgaand medisch onderzoek, om het voorzien van een permanent systeem van klachtmelding en om het respecteren van de vrije keuze. Daarnaast wordt er verzocht om de uitzonderingsclausule inzake meerderjarigheid (die bepaalt dat minderjarigen zelf beslissen over vaccinaties) te schrappen en niet meer door het CLB te laten toepassen.

Conclusie advies Kinderrechtencommissariaat : 'Het probleem zit hem niet in het ontbreken van regelgeving, maar wel in de onbekendheid ervan. Vandaar dat bijkomende en leeftijdspecifieke informatie aan alle betrokkenen (minderjarigen, ouders, beroepsbeoefenaars,…) zich opdringt. Niet alleen over de rechten van minderjarigen in de zorgverlening in het algemeen, maar ook over de voor- en nadelen van vaccinaties tegen baarmoederhalskanker in het bijzonder. Meisjes van 12 jaar hebben nood aan aangepaste en objectieve informatie om een oordeel te kunnen vellen'.

Lees verder :http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2012-2013/g1732-1.pdf

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vaccineren zonder naald


De Britse onderzoeker Simon Cutting heeft een manier uitgevonden om mensen te vaccineren zonder dat daar een naald aan te pas hoeft te komen. De hoogleraar aan de Royal Holloway University of London ontdekte dat de sporen van een bepaalde bacterie, de Bacillus subtilis, net als de traditionele naald antigenen kunnen overbrengen. Als iemand antigenen van een bepaalde ziekte toegediend krijgt, gaat het lichaam antistoffen produceren die de persoon in het vervolg beschermen tegen de ziekte.


Vaccinaties via de Bacillus subtilis sporen kunnen toegediend worden door middel van een neusspray, in een drankje of met een capsule. Ook kunnen ze worden genomen door een oplosbaar stripje dat smelt onder de tong, zoals bij moderne ademverfrissers.
Omdat de sporen erg stabiel zijn hoeven de vaccins niet gekoeld te worden opgeslagen, wat bij de huidige methode wel het geval is.

Afgezien van het feit dat deze nieuwe manier van vaccineren geen pijn oplevert, heeft het ook het voordeel dat het oraal innemen van een vaccinatie veiliger is, vooral in ontwikkelingslanden waar HIV als gevolg van besmette naalden nog een groot probleem is.
Cutting is zich aan het richten op vaccinaties voor Tuberculose, C. difficile infecties en de griep.

http://www.nu.nl/gezondheid/2940694/manier-gevonden-vaccineren-zonder-naald.html

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verband tussen mobiel bellen en kanker

Het Hooggerechtshof in Italië vindt het bewezen dat een tumor in het hoofd van een zakenman werd veroorzaakt door veelvuldig gebruik van een mobiele telefoon.

De meeste wetenschappers vinden dat een verband tussen mobiele telefonie en kanker niet is bewezen, maar volgens de rechtbank was er toch voldoende bewijs, zo meldt Reuters.

Het hof baseerde zich op studies van de Zweed Lennart Hardell, die tussen 2005 en 2009 onderzoek deed. Die zouden onafhankelijk aantonen dat gebruik van mobiele telefoons op lange termijn kan leiden tot kanker, terwijl andere studie onbetrouwbaar zouden zijn, omdat die werden betaald door de telecomindustrie.

http://www.nu.nl/gadgets/2938758/italiaanse-rechtbank-ziet-verband-tussen-mobiel-bellen-en-kanker.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wekelijkse ALEPH over-denking :


Een goed rechter moet niet te jong zijn; hij kan beter wat op leeftijd zijn en ervaring hebben met onrecht.
Plato 429-347 vC


Website in de kijker http://www.vitaliteitinbeeld.be/

 

Video in de kijker: Mouseland : http://www.dailymotion.com/video/xo3ytb_mouseland-st-francais_webcam

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen