Amen stop productions heeft middels deze zeer uitzonderlijk diepgravende documentaire de gevoelige snaar geraakt van de fin.elite in alle vormen die zij aannemen. De religieuze vorm, de militaire vorm en de zakelijke vorm. In eerste instantie begint deze documentaire met een onderzoek naar de geldwandel vlak voor en vlak na het 911 drama. Hier wordt duidelijk dat sommige grote bedrijven voorkennis gehad moeten hebben en daarmee dus op de hoogte waren van de geweldadige aanslagen die de Amerikaanse overheid samen met het wereldwijd Zionisme planden en uitvoerden. Vanuit de vraag wie deze mensen zijn die winst boven het leven van mensen stellen begint de zoektocht pas echt.

 

 Abraham, Sarah, Mozes, en vele andere namen uit het oude test(amen)t, blijken in werkelijkheid wel bestaan te hebben maar niet waar de bijbel ze situeert. Al deze “bijbelse “ figuren blijken na uitvoerig onderzoek Egyptenaren te zijn. Keizer (J)ulius (C)easar, dezelfde initialen als Jesus Christus, en Cleopatra hadden een relatie en uit deze relatie werden meerdere kinderen geboren. 1 van deze kinderen werd Isa genaamd, een ander woord voor Jesus. Jesus vertrok op jonge leeftijd naar India om zich daar het Budisme eigen te maken en predikte dit naar alle waarschijnlijkheid toen hij terug was in zijn thuisland. Ook had hij in India de leer van het genezen bestudeerd en praktiseerde dit bij thuiskomst. Zijn doel was om het katholicisme om te vormen naar Rooms katholicisme om het zo iets te laten worden van het Romeinse rijk, het rijk van zijn vader, Julius Ceasar.

Beste lezers. Deze documentaire begint waar het verhaal van Zecharia Sitchen en de Sumerische kleitabletten stopt. Zijn wij overgeleverd aan de nukken van een hybride ras door genetische manipulatie? Zijn wij de werkslaven voor dit ras? Naar mijn bescheiden mening zijn wij dit daadwerkelijk. Maar wij hoeven dit niet te zijn. Wij kunnen veel meer dan wij denken dat wij kunnen. Als wij samen de handen ineen slaan kunnen wij in korte tijd de fin.occulte elite free mp3 download onttronen van hun door de God(en) aangewezen zetels en de wereld die invulling geven zoals wij dit zien. Op basis van respect en vertrouwen in elkaar! Kortom, een enorm lange zit en de kwalitiet van het geluid laat hier en daar te wensen over maar lieve mensen, het is de moeite van het bekijken meer dan waard! Veel plezier.

 

 

Reacties   

# Evert Jan Poorterman 06-09-2011 13:21
Het delen van de bovenstaande film/documentaire bekenen. Het is een mix van feiten, onzin, er naast- of op het goede spoor zitten. In mijn opinie dan! De oudste zoon van de godheid (lees Anunnaki/Nephilim) Ptah is Ra. Ra is in mijn opvatting dezelfde als de Soemerische Marduk en de Kanaitische Baal en de latere Griekse Mars en de Romeinse Ares - 'God van de oorlog'. Diezelfde Ra is volgens mij de Hebreeuwse god JHWH... en Ra wordt ook wel Re genoemd. Alle bobo's in de oudheid noemden zich naar de grote tweede ster van ons zonnestelsel, de 'Heer der Hemelen'. Het is het huis hunner vaderen, daar komen zij vandaan, Dus Ra noemde zich naar de ster en noemde zich Ra (de stralende en omgekeerd Ar, de rode). Het woord Amon is niet de naam van deze god, doch slechts een toevoeging. Amon-Ra betekent; 'ik ben ondergedoken'... en dat kan kloppen want Sitchin schrijft dat Marduk in ballingschap gaat na de heftige oorlogen tussen de goden van Soemerie en die van Egypte. Ra of Re gaat onder en verblijft onder andere in Drenthe alwaar de Anunnaki een tijdelijke raketbasis hebben ingerecht. Ik ben de 'ondergedoken-Ra' zegt de naam. Later kunnen er wel Egyptische farao's zijn geweest die zich Amon noemden, maar de enige echte dankt zijn naam aan zijn 'ballingschap'.

Wat de Vikingen betreft volg ik liever de Assenaar Raymond ten Berge, die beweert dat de 'Vikingen' weliswaar uit Denemarken en Scandinavie komen, maar uiteindelijk een Nederlandse herkomst hebben. Aangezien ik vermoed dat de oer-Nederlanders ofwel de proto-Friezen afkomstig zijn uit de landen Akkad en Sumer en zij de atoombommen op de Sinai, de Baalbek en de steden Sodom en Gomorrah overleefden en nog steeds het doelwit zijn van hun voormalige vijanden zie ik waarheid in Raymond's verhaal. Niet alleen de Romeinen trachten de Friezen te bedwingen, maar ook Karel de Grote moordenaar wilde dat graag. Zogenaamd om het 'christelijk' geloof te brengen, ofwel indoctrinatie vanuit Rome alwaar de tegenkrachten van de vrije Friezen zetelen.

De Romeinen hakten de heilige Wodanseiken om en slachten hun Oerossen af en Karel liet tienduizenden Friezen en Saksen afvoeren en vermoorden. Jonge lieden die niet langer konden aanzien dat hun cultuur werd geschonden, weken uit. Dat heet 'uutwieken' en zij werden wiekelingen genoemd of wiekingen. Zij scheepten zich in en voeren naar Denemarken en Noorwegen en Zweden. Daar vertelden ze dat hun cultuur en ideologie om zeep werd gebracht door Karel en zijn 'zendelingen'... en zij vroegen hun noordelijke broeders om hulp. 'Help ons nu, anders zijn jullie straks aan de beurt'... en zodoende wisten zij, de 'wikelingen', die door hun broeders de wikingen werden genoemd tienduizenden mannen op de been te brengen.

Zij vielen op de kusten van Engeland, Friesland, Holland en Zeeland de 'Roomsen' aan. Ten onrechte worden zij nog steeds afgeschildert als moordenaars, plunderaars en verkrachters die nietsontziend te werk gingen. De waarheid is anders; zij vielen alleen Roomse kloosters aan, vernielden kapellen en kerkjes. De gewone burgerij en boerenstand lieten zij ongemoeid... maar de nieuwsberichten uit de gebieden waren natuurlijk eenzijdig en gekleurd omdat ze werden doorgegeven en opgeschreven door Roomse monniken... Deze Vikingen vochten voor hun bestaan, voor hun vrijheid en ideologie. En nog steeds staan de Friezen (Finnen, Zweden, Noren, IJslanders, Denen, Duitsers, Nedelanders en Engelsen onder druk.

Kijk maar naar de EU, het grote logge schip dat is vastgelopen in de corruptie van de Grieken, Italianen, Fransen, Spanjaarden en Portugezen.
Nog steeds is de strijd gaande tussen de 'noordelijken' en de 'zuidelijken'... de strijd tussen de halfbroers Enki en Enlil. Enlil heeft de mensen in de macht die onvrij zijn. Kijk naar de Islamitische landen. De kinderen van Enki zitten in het 'vrije' Europa dat inmiddels gecorrumpeerd is door de krachten van Enlil. Deze strijd duurt al van heel lang, maar is weer opgelaaid na de zondvloed toen de wereld opnieuw verdeeld moest worden onder de goden en hun clans. In west-Europa wonen dus de overlevenden van de atoomramp die de Soemerische beschaving wegvaagde en de kinderen van de 10 stammen Israels...

Men neemt aan dat de stammen Zebulon en Issachar in Nederland wonen en die van Dan in Denemarken. In de film stelt men dat Danmark daaraan refereert. Zou kunnen hoewel het ook van 'dannenmarken' kan komen. Er groeiden daar op die 'markegronden' grote dennen, dannen, thannen... De stammen Israels hebben zich dus bij hun Soemerische broeders gevoegd en dat was ook de bedoeling. Ook de vlucht van de overgebleven Soemeriers werd geleidt en ging richting Europa, alwaar de 'lage landen' het epicentrum van hun macht werd (en nog is). Zij namen Brittania als kolonie en later de halve wereld. WO III zal gaan om de finale strijd tussen de Enki- en Enlilkrachten op deze planeet en het doel van Enki's clan is vrijheid en van Enlil's clan slavernij, maar vooral het uitroeien van de blanken in Europa.

Meneer EJ
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Meneer EJ 05-09-2011 20:23
Amen is AM.EN.> en betekent letterlijk; 'Ik ben de Heer'... en omgekeerd is het NE.MA.< met de betekenis 'nevel-maat'... Het woordje EN. betekent eigenlijk 'heer', man maar ook jongeheer en dan in de zin van penis. 'Ik ben de Heer' en met mijn penis heb ik 'geneveld'. Mijn zaad was de opmaat voor het scheppen van de mens. Amen! Deze 'mense' hebben waterlichamen en daarin is het eminente van de Heer te vinden, zijn DNA... allemaal uit zijn 'eminente' kwakje.

Meneer EJ
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Madeliefje 27-03-2011 12:38
:-x hmmm Jesus Christus een instituut (kerk) stichten? hmm dacht dat die 'eer' aan Paulus toegeschreven kan worden.Maar de bijbel is een wonderlijk boek' elke ketter heeft zijn/haar letter'.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# B-Mann 25-03-2011 13:31
Amen
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Peter 22-08-2010 19:27
Mooi verhaal en goede onderbouwing.
Alleen gaat het mis bij Jezus Christus.
Tot aan het concilie van Nicea was Jezus bekend als Jezus Nazarenus, Jezus van Nazareth. Tijdens dit concilie heeft men voor de normale man gedacht en evangelien, die zeer storend waren als ketters verklaard (dode Zee rollen) en werd Jezus "de gezalfde" Christos. Iedere nazaat van het huis David mocht deze titel dragen. Dus vanaf pak hem beet 500 BC was de titel Jezus Christus "gangbaar". Voor de rest een heel goed verhaal.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem 21-08-2010 10:08
Mensen doen rare dingen maar zijn niet zo dom hun enige bol van leven (Aarde) finaal te slopen. Heel veel mensen zijn geen mensen.
Zag/zie het de laatste 4 á 5 jaar meer worden.
Meesten zijn het onbewust maar er zijn er ook die het wel van zich zelf weten en/of in contact staan met dat wat onder of boven vertoeft.
Alles wordt verteerd, onze hormonen en voornamelijk Hgh (Human Growth Hormone) is een lekkernij voor ze. Bij kinderen is dat het sterkst aanwezig trouwens.
Wanneer je hier op Aarde niet thuis bent en je weet dat je weg kunt en je ziet mensen als slachtvee (dus ook voorraad en handel)wat kan jou die Aarde en dat slachtvee dan schelen?

Maar zo is het dus ook op financieel speelterrein en dergelijke.
De macht van hetgeen al die zaken uitvoert zoals Chemtrails enzo is enorm groot evenals de intelligentie, want alles gaat door en niemand vindt een verantwoordelijk persoon of vliegveld waar de sproeiers staan.
Ik heb hen die het "doen" hier en daar laten zien op een foto maar er wordt altijd over gezwegen omdat het zwaar is om te weten of zo, denk ik.
Via de Link hieronder kan je de foto bekijken,

i283.photobucket.com/albums/kk287/illustrissimus/Vatenmetchemischezooi.jpg
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 20-08-2010 21:14
Hey Johan,

Dat ik jou nog kan verrassen, daar sta ik van te kijken! Maar je hebt gelijk, het is een zeer diepgaande en goed uitgezochte docu. jammer dat ze wat minder aandacht besteeds hebben aan de kwaliteit van de film zelf. Waar Zeitgeist Jesus verketterd ( waar ikzelf problemen mee heb )omdat er genoeg materiaal aanwezig is waaruit blijkt dat Jesus in India geweest moet zijn, gaat Amenstop producties een stap verder en leggen ze de link tussen het oude testament en de Farao's met gelijksoortige namen-afbeeldingen-gedrag, etc.

Volgens mij is dit echt de aansluiting op het verhaal van Zecharia Sitchen.

Willem,

Ook ik vraag mij af met welk doel men de burgers wereldwijd blootstelt aan allerlei bewezen gevaren die met valse rapporten ( door gesubsidieerde bedrijven, vaak onderdeel van de opdrachtgevers )aan de kant geveegd worden.
Zijn het puur de verdiensten door ziektes en andere ellende of zit er nog iets anders achter? De grootse vraag die ik heb is waarom mensen altijd min of meer gedwongen werden meer kinderen te krijgen ( bijvoorbeeld door de kerk ). Meer geld? Of zijn wij ook nog op een andere manier interessant voor de broodheren van de fin.elite en de door GOD gekozen koningen etc. Wij hebben het er regelmatig over gehad en ik kan mij ook goed vinden in jouw mening hierover. Toch blijf ik matig positief omdat de toekomst nog geschreven moet worden en wij doen daar aan mee !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Johan Oldenkamp 16-08-2010 17:00
Dank je wel, Nexus, dat je deze documentaire onder mijn aandacht hebt gebracht. Ik heb vandaag beide delen bekeken en het heeft me flink geraakt. Ook via Pateo.nl maak ik nu reclame voor deze onthullende documentaire bedoeld om de ware aard van het aanbidden van Amen te onthullen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# BudSphynX 15-08-2010 20:30
!!! :ooo: Heya-> Pablo :o >>~~~~~>KeepGoingStrong
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# pablo 15-08-2010 10:54
Secret Mysteries Of America's Beginnings - Vol 3 - Eye Of The Phoenix, Secrets of the Dollar Bill


video.google.com/videoplay?docid=-5475768478934201793#
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# pablo 15-08-2010 10:53
Secret Mysteries of America's Beginnings Volume 1 : The New Atlantis

video.google.com/videoplay?docid=5498106693746597344#
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# pablo 15-08-2010 10:47
Secret Mysteries of America's Beginnings 2 - Riddles in Stone - Secret Architecture of Washington, D.C.video.google.com/videoplay?docid=-3924304351562745462#
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# pablo 14-08-2010 15:50
Monkey Blood: Who Are We?


www.youtube.com/watch?v=2NyPeDLQNFA
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen