Naar aanleiding van de kernramp in Japan zijn op zaterdag 19 maart 2011 alle politici die de afgelopen 40 jaar hebben aangegeven voor gebruik van kernenergie te zijn, bij het ICC gebouw aan de Maanweg in Den Haag samen gekomen. Hier heeft men unaniem een verklaring ondertekend dat men zich als vrijwilliger beschikbaar stelt om de komende maanden (tot zo lang dit nodig is) op de terreinen van de kerncentrales waarin Japan nu problemen zijn, zelf met eigen handen mee gaat helpen de rommel op te ruimen. Ook hebben de politici in hun verklaring unaniem hun excuses aangeboden dat ze de afgelopen jaren teveel naar de lobbyisten voor kernenergie hebben geluisterd en  structureel van verkeerde kostenberekeningen uit zijn gegaan. De werkelijke kosten voor gebruik van kernenergie / atoomstroom zijn vele malen hoger dan waar in de officiële berekeningen vanuit wordt gegaan. Hieronder volgt een korte opsomming verkeerde uitgangspunten waar in de officiële berekeningen vanuit wordt gegaan.

Steeds meer mensen beginnen zich te organiseren om een andere wereld te verwezenlijken. Een wereld die wij wel vol trots kunnen overdragen aan onze kinderen, een wereld waar het grootschalige bedrog tegen de burgers slechts een donkere pagina van onze geschiedenis zal zijn. Deze organisatie noemt zich de Wayseers, zij zien wat er werkelijk aan de hand is, zij willen dit niet meer, zij willen echt vrij zijn en doen waar ze zin in hebben. Is dat niet ook ons geboorterecht?

De HPV-vaccinaties zijn inmiddels al zo'n 2 weken bezig! Ze zijn dit jaar een maand eerder begonnen en begin februari kregen meiden al een oproep...

Het is echter wel erg stil aan onze kant dit jaar!Zojuist  gelukkig een erg goed artikel verschenen in het RefDagblad: 'Stop met vaccineren tegen baarmoederhalskanker' directeur van het Lindeboom Instituut voor ethiek van de gezondheidszorg en directeur van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV):

 

Deze vinger is voor de bioindustrie!

Het is hard met de werkelijkheid geconfronteerd te worden maar soms noodzakelijk om mensen in te laten zien wat er van ons geworden is als het aankomt op ons voedsel. Ook ik heb graag een stukje vlees maar probeer dit steeds te kopen van boeren die hun dieren een behoorlijk leven geven en op een zo pijnloze manier slachten. Ik ben dus niet tegen het eten van vlees maar wel tegen de manier waarop de industrie omgaat met de dieren die ons voeden. Zelfs al eten wij dieren, zoals in de natuur veel andere dieren doen, dan nog kunnen wij er op zijn minst voor zorgen dat de slachtdieren een fatsoenlijk leven hebben, stressloos en met respect behandeld worden. Laten wij nou eerlijk zijn. Wie wil er vlees van de dieren die in deze grwuelijke film te zien zijn? Dat wil toch niemand!

Toen ik gisteren een beetje aan het zappen was verslikte ik mij bijna in een slok water. De zender was blijven hangen op Canvas en je kunt zeggen van de Belgen wat je wilt maar ze hebben in de regel betere redeneringen dan wij Nederlanders. In een vraaggesprek met een afgevaardigde van de Belgische senaat werd er gesproken over een voorstel dat binnenkort voorgelegd zal gaan worden aan het parlement, dat voorstel gaat over de absurd hoge prijzen van de benzine.

 

De senator stelt het volgende voor;

De Jonge Boze Man
Kortsluiting is het 4e nummer dat de jonge rapper Ongeordend released in het kader van het "De Jonge Boze Man" project.
Elke week wordt er 1 nummer van het project "Na Zonneschijn Komt Regen"  online gezet. Deze wordt op www.ongeordend.nl samen met de tekst en artwork gepubliceerd.
Daarnaast wordt met prijswinnende website voor alternatieve waarheid Zapruder een blog worden gepubliceerd.
 

"Bloemen voor je Graf", dat kreeg Robert Verlinden  toegelfuisterd de veiligheidsdiensten tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen van 2010 op het Stadshuis van Rotterdam. Robert Verlinden maakt zich sterk voor een zaak die ons allemaal aangaat. Herstel van het rechtssysteem, herstel van de democratie zoals die in 1848 is afgedwongen de burgerbevolking van meerdere Europese landen. Dat wordt de overheid en de kroon echter niet in dank afgenomen. Om de onvrede van de kroon en overheid duidelijk te maken werd Robert openbaar bedreigd met de dood. Robert heeft echter gezworen dat het zijn laatste doel is, de grondrechten van 1848 weer operationeel te krijgen.

 

Een dappere moeder die weigert haar vingerafdrukken af te staan gaat nu zonder geldig identiteitsbewijs het leven. Er is een rechtszaak begonnen waar de bezwaren van de vrouw uitvoerig besproken zijn. Vingerafdrukken of andere biometrische gegevens horen niet in een databank die nooit 100% te beveiligen is, dus kwetsbaar voor crimineel gebruik. Niemand kan de veiligheid van de databanken garanderen en bovendien is toekomstig gebruik de Staat van deze gegevens niet uitgesloten.

Na aandacht voor de oorspronkelijke bewoners van Amerika en de slavenhandel vraagt Ongeordend nu aandacht voor de dramatische gevolgen van de olie-industrie.

Over deze desastreuze consequenties schreef de jonge rapper Ongeordend het nummer "Zwart Goud" waarbij inmiddels een clip bij is verschenen. Zwart Goud is het derde gratis nummer dat online komt van het project "Na Zonneschijn komt regen"  waarin de maatschappijkritische rapper de luisteraar aan de hand van maatschappelijke problemen naar het toekomstbeeld van de aarde dat volgens Ongeordend totaal niet rooskleurig is
 

In het kort komt het erop neer dat  na een rechtszitting mensen zijn opgepakt die na de zitting samen naar de kroeg wilden gaan om bij te praten over hetgeen er allemaal gebeurde die dag. Zonder grondrechtelijke reden werden een tiental mensen met arrestatiebusjes publiekelijk opgepakt en pas na enkele uren vrij gelaten.

Omdat deze zaak verweven is met enkele andere kwesties die momenteel spelen tussen burgers en het rechtssysteem zal ik een feitenverslag plaatsen, een korte inleiding en daarna de kwestie van 12 februari jongstleden.

Wat is de aanleiding van de gebeurtenissen op 12 februari 2011 in Den Haag?

Een beknopt feitenoverzicht zal de zaak  verduidelijken.