We staan nu aan de vooravond van dit grote gebeuren, de grote ommekeer in bewustzijn dat gekenmerkt wordt het jaartal 2012. We keren nu weer terug naar het contact met de goddelijke Rede, de natuurwetten, de planetaire krachten en energetische velden van de sterren. We worden ons weer bewust van het feit dat we weer gebruik kunnen maken van de krachten van de universele rasters; helende energievelden die zich om ons heen bevinden en die ons helpen om onze genezende vermogens (zelfs op celniveau!) sterk te activeren. Zo worden we ons weer bewust wie we werkelijk zijn, het evenbeeld van God, de Adam Kadmon, de goddelijke mens.

vanaf 20 november 2011 zal de wereld er anders uitzien dan vandaag.....

 

Er is iets aan de hand. Er is al een tijdje iets aan de hand, zowel economisch als ecologisch. En maatschappelijk.

Tussen 1971 en 1999 hebben zich zeven internationale crises voorgedaan en sinds de eeuwwisseling zijn wij achtereenvolgens geconfronteerd met een stockmarket bubble, een dotcom bubble en een real estate bubble. Het barsten van die laatste bubble was de directe aanleiding voor de bancaire crisis, die op haar beurt leidde tot de economische crisis en de (staats)schuldencrisis.

 

In 2009 werden enkele zogenaamde El Qaida figuren ontmaskerd. Of je het wilt geloven of niet, het bleken joods zionistische mannen te zijn die een rollenspel opvoerden om de angst onder de bevolking levend te houden. Veel mensen met mij vermoedden al jaren dat de zogenaamde El Qaida terroristen helemaal niet bestaan en nooit bestaan hebben. El Qaida betekent, ' de lijst'. Op die lijst werden namen bijgehouden die de CIA en andere inlichtingendiensten betaald werden in de strijd tegen de voormalige Sovjet Unie. Mujahideenstrijders, verzetsstrijders van Afghanistan die zich aansloten bij de CIA operaties in Afghanistan werden op deze lijst gezet. Verzetsstrijders, geen terroristen. 

 

" HPV - vaccinatie : levens - gevaarlijk ! "

PERSBERICHT BELFORT-GROUP

Donderdag 12 mei 2011

 
Dames en heren van de pers,
 
Hierbij vragen wij u onderstaande noodoproep te willen verspreiden want de toestand is alarmerend dramatisch : de gezondheid van onze meisjes wordt wereldwijd bedreigd de farmaceutische industrie.

 

“Hoeveel levens had Osama?”, vraagt analist Adrian Salbuchi uit Argentinië  zich af. Hij is auteur van “The coming world government: tragedy and hope?” (De komende wereldregering: tragedie en hoop). Dit boek doet uit de doeken hoe de Global Power Elite werken, wat de belangen en doelstellingen voor de lange termijn zijn en hoe ze herhaaldelijk een land hebben laten instorten.

" A foolish faith in authority is the worst enemy of truth "


Albert Einstein

 

Onze noodoproep van gisteren om het bericht van Obama over Osama kritisch te behandelen is ditmaal niet in dovemansoren gevallen. We waarderen ten zeerste dat jullie minstens melding hebben gemaakt van het wantrouwen van heel veel mensen en dit versterkt ons vertrouwen in de media als waakhond van de waarheid ! Helaas worden we hierbij al te vlotjes in de hoek geparkeerd van 'complottheorici' : mensen die allerlei veronderstellingen maken en in hun verbeelding voor waar aannemen. Is dit zo ?
 

Het verhaal achter de val van oud-rechter en NMa-topman Pieter Kalbfleisch. Het verhaal dat leest als een thriller van John Grisham. We hebben het over vader en zoon Jan en Peter Poot die ooit een stuk grond bij Schiphol hadden gekocht dat ze in 1996 na rechtspraak voor een deel moesten afstaan. Zij vechten al 17 jaar een strijd tegen die uitspraak en middel van paginagrote dagbladadvertenties probeerden zij de politiek en publieke opinie de laatste jaren wakker te schudden. Ze werden als droeve Don Quichots gezien en nu blijkt dat ze al die 17 jaar gelijk hebben gehad. Ze zijn tegengewerkt de rechters die ze om hulp vroegen. Het bewijs van dit onrecht kwam vorige week van een ex-minnares van één van de toenmalige rechters, de heer Pieter Kalbfleisch, inmiddels topman bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit en hij is vorige week dan ook direct op non-actief gezet. Aan tafel de in 1996 gedupeerde ondernemer Peter Poot.

Benjamin Fulford Update

VolgensBlack Hair Styles/Care HomeBlack Hair Styles/Care Home Benjamin Fulford duurt het niet zo lang meer. De elite kan enkel nog paniek zaaien, de machtsmiddelen zijn vrijwel allemaal gebruikt of onklaar gemaakt, aldus Fulford.

 

Gegroet geachte lezer,
 
Wie na grondig onderzoek op het spoor komt van een misdaad, zeker als het er een is niet alleen tegen het mensdom maar ook tegen het dierenrijk en onze planeet,  heeft de verdomde plicht hiertegen in het verweer te gaan.
 
Het misdrijf in kwestie is vergiftiging, milieuverontreiniging, intimidatie en moord op grote schaal.
 
Het betreft de persistent contrails ofwel chemtrails ofwel het fenomeen van vliegtuigstrepen.

 

aan de politiek verantwoordelijken


Hoe lang nog blijft de leugen regeren ? 
 
Terwijl ons leventje voorlopig nog zijn comfortabele gangetje gaat en de nucleaire ramp in Japan nog steeds ver van ons warme bedje lijkt te blijven dankzij de verhoogde schadelijkheidsnormen, wordt in Libië de internationale 'Coalition of the willing' de no fly -zone afgedwongen. Operatie Odyssey Dawning is de humanitair helpende hand die genereus het westen wordt uitgereikt ten behoeve van de Libische bevolking die zich wil bevrijden van een wrede dictator.