jack out boxVoel jij het ook? Er hangt iets in de lucht. Er staan grote veranderingen aan te komen, veranderingen die voor iedereen goed zijn. Veranderingen die de samenleving zoals wij die kennen voorgoed zullen doen veranderen ten gunste van de gehele mensheid!

Dat onze kranten wanhopig proberen het oude rijk van de elite in stand te houden met halve waarheden, verdraaiingen en hele leugens is dramatisch om te zien. Ze wringen zich in allerlei vreemde bochten om mensen te overtuigen die het geloof in deze kanalen al lang kwijt zijn of recent wakker geworden zijn uit hun geconditioneerde nachtmerrie. De oplagen van alle kranten slinken zienderogen en propaganda-uitzendingen van Pauw, Nieuwsuur en aanverwanten worden nauwelijks nog bekeken. Mensen die de kanalen nog bekijken doen dit vaak om voer te krijgen voor kritische stukken die daags later op het internet verschijnen. Gisteren nog maakte Jeroen Pauw zich onsterfelijk belachelijk door de stelling van Kerry en Obama te herhalen dat Assad schuldig is aan de vluchtelingenstroom naar Europa. Iedereen die een beetje realiteitszin heeft weet dat niet Assad schuld kan zijn aan terroristen die vanuit vazalland Turkije Syrië worden binnen geloodst om de door de elite zo gewenste regimechange voor te bereiden zodat een nieuwe, door de elite gekozen leider, toestemming kan geven voor pijpleidingen door Syrië voor gas en olie. Als kers op de taart kan Syrië dan ook nog eens als uitvalsbasis fungeren voor een lang gekoesterde droom van de elite, een oorlog tegen Iran. De laatste peilingen in Syrië over steun aan Assad en zijn regering zijn maatgevend voor de steun die hij heeft van het volk. 82% van de Syrische bevolking zegt dat de ellende in hun land te wijten is aan buitenlandse inmenging via proxy legers van de VS elite.

500 miljoen dollar gaf de VS uit voor het trainen van de zogenaamde gematigde jihadisten. Van de week heeft Kerry tandenknarsend moeten toegeven dat uit die 500 miljoen dollar investering precies 4 of 5 strijders zijn voortgekomen waarvan ze denken te weten die nu nog vechten in Syrië. Kijk, dat zet nog eens zoden aan de dijk! Waar die 500 miljoen dollar wel terecht zijn gekomen laat ik jullie raden, het is duidelijk dat ze niet in het trainen van deze gasten zijn gestopt of je moet het willen geloven dat voor elke soldaat 100 miljoen dollar is uitgetrokken. Een aansluitend vraagje waarvan het antwoord feitelijk al gegeven is luidt dan, hoe komen de terroristengroepen aan hun geld?

Het voorstel van de Russen om gezamenlijk IS aan te pakken en het ander betaald tuig in Syrië, Irak en omgeving krijgt steeds meer steun. Politici van verschillende landen geven aan dat het tijd wordt om de sancties tegen Rusland te staken en Rusland te vragen bij te dragen aan het bevrijden van Syrië. Of de elite dit nu wel of niet wil, er zal een interventiemacht komen waarvan de VS waarschijnlijk geen deel van zal gaan uitmaken. Als die interventiemacht daadwerkelijk voet aan de grond zal zetten in Syrië zal snel duidelijk worden wie welke rol spelen. Sterker nog, de rollen zijn al duidelijk, enkel het gegeven dat onze media dit niet vertellen staat nog in de weg. Maar ook de officiële lezing komt steeds verder in het gedrang doordat mensen zoals Jeremy Corbyn, de nieuw gekozen leider van de arbeiderspartij in de UK en Bernie Sanders in de VS als presidentskandidaat voor de democraten, geen blad voor de mond nemen en niet alleen precies weten wat er aan de hand is maar dit ook uitspreken. Met enige reserve volgen wij deze twee mensen dan ook op de voet.

In de tussentijd zitten wij wereldwijd nog steeds opgescheept met de elite en hun inhumane geldsysteem. Maar ook op dat gebied lijken er grote veranderingen aanstaande. Waarom horen wij nog zo weinig van de Syriza-beweging uit Griekenland? Blijkbaar heeft iedereen de hoop opgegeven dat deze mensen iets aan verandering kunnen bijdragen. Dit heeft alles te maken met het verraderlijke optreden van NIET Varoufakis maar de leider Tspiras van die beweging die nieuwe leningen en bijbehorende maatregelen van de Trojka goedkeurde. De Syriza-beweging heeft echter niet stil gezeten. Dat blijkt uit een verbluffend onderzoek dat een speciale commissie binnen de beweging heeft laten uitvoeren. De resultaten van dit onderzoek zijn fenomenaal voor de onwetenden, voor de mensen die al langer alternatieve bronnen raadplegen zal dit geen openbaring zijn. Maar, het is een officieel onderzoek dat als een paal boven water staat en op korte of lange termijn, mede verantwoordelijk zal zijn voor de teloorgang van de elite.

De eerste bevindingen van de commissie m.b.t. het onderzoek luiden als volgt;

All the evidence we present in this report shows that Greece not only does not have the ability to pay this debt, but also should not pay this debt first and foremost because the debt emerging from the Troika’s arrangements is a direct infringement on the fundamental human rights of the residents of Greece. Hence, we came to the conclusion that Greece should not pay this debt because it is illegal, illegitimate, and odious.

Er staat geschreven;

Alle bewijzen dat wij presenteren in dit rapport laten zien dat Griekenland geen mogelijkheid heeft om de schulden aan de Trojka te betalen maar belangrijker nog, dat het de schulden aan de Trojka niet moet betalen omdat de schuld, afkomstig uit afspraken met de Trojka een rechtstreekse overtreding is van de fundamentele rechten van de Griekse bevolking. Dus komen wij tot de conclusie dat Griekenland deze schulden niet moet betalen omdat ze illegaal, onwettig en verkeerd zijn. ( odious = stank ).

Truth Committee on Public Debt Preliminary Report6

Click op de afbeelding voor het rapport in PDF.

Nu zou je kunnen stellen dat dit rapport weinig uitmaakt en dat de Grieken toch de schuld geaccepteerd hebben maar….de Grieken moeten binnenkort gaan stemmen en staan niet meer alleen met hun uitleg van de schulden. Het is Varoufakis die momenteel in de UK als raadgever opereert voor de labour partij van Corbyn die net als de Syriza- beweging anti-elite is en alles dat daaraan gelieerd is zoals oorlogen voor winst of macht, etc. Mocht dit nog niet voldoende zijn zien wij ook in de VS een presidentskandidaat die zich aansluit in dit steeds langer wordende rijtje van bewegingen die de elite en hun plannen meer dan zat zijn. Bernie Sanders is de naam van de man die ik bedoel. Kijken wij even naar het verlanglijstje van Sanders dan wordt snel duidelijk dat ook deze man de elite wil aanpakken en precies in het hart, Wallstreet.

Tel daarbij  de Podemos-beweging in Spanje op en de vele kleiner bewegingen vanuit bevolkingen wereldwijd die eenzelfde doel nastreven en je kunt er gif op innemen dat de tijd van de elite voorbij is. Op vrijwel alle vlakken gaan ze onderuit en hun macht krimpt zienderogen! Het is niet meer één geluidje uit een klein land maar het zijn inmiddels veel grote geluiden uit grote en kleine landen. De roep om verandering is gehoord en opgepikt. Aangezien al deze genoemde nieuwe en bekende bewegingen/gezichten allemaal met elkaar in contact staan ziet het er naar uit dat iets dat 10 jaar geleden voor onmogelijk gehouden werd, nu kans van slagen krijgt.

Naast deze positieve ontwikkelingen gebeuren er nog veel meer zaken die in onze kranten niet of nauwelijks beschreven worden want hey, het volk zou enthousiast kunnen worden over deze zaken en de straat op gaan….dat willen wij natuurlijk niet. Dus hebben de omroepers van de elite, zoals Pauw en consorten, de handen vol aan het voorliegen van de bevolking en het afleiden van de werkelijk belangrijke zaken zoals deze ontwikkelingen.

Een wijs man zei ooit eens, je kunt een systeem niet veranderen, je moet er een nieuw systeem naast zetten dat beter en eerlijker is. Nou, dat is precies wat de BRICS landen momenteel aan het opzetten zijn, een nieuw systeem gebaseerd op goud. Europese landen proberen al sinds 2012 hun goud uit de VS te repatriëren maar de financiële elite doet er alles aan om dat goud daar te houden waar het nu is. Redenen die ze aandragen zijn o.a.;

Wij hebben de middelen momenteel niet om het goud te toetsen.

Wij kunnen moeilijk onderscheid maken tussen jullie en ons goud, dat duurt nog een jaartje of 5.

De werkelijke reden is dat de rijkdom van de VS slechts op papier bestaat en niet met goud gedekt is. Door het achterhouden van andermans goud hoopt de elite nog enig krediet te behouden in de wereld. Daar komt dan ook de BRICS om de hoek kijken en de gelieerde investeringsbanken die samen met China, Rusland en Afrika zijn opgezet. De bank die daaruit voort zal komen zal volledige gouddekking verlangen en dat goud heeft de VS niet. Daardoor zal de VS niet meer in staat zijn om de kosten te betalen die ze jarenlang hebben kunnen betalen omdat de dollar de wereldwijde reservemunt was, die door de elite dan ook in belachelijke hoeveelheden gedrukt werd. Dus geen soldij meer voor de ontelbare Amerikaanse soldaten in de meer dan 120 militaire bases op deze wereld. Geen loon meer voor veiligheidsdiensten en politie. Geen loon meer voor privé legertjes zoals Blackwater die onder de noemers van vele terroristische organisaties wereldwijd actief zijn en mensen rekruteren die ook weer vanuit diezelfde bron betaald worden. Geen geld meer voor militaire ontwikkelingen en nieuwe wapens, kortom, het 1000 jarige rijk van de elite komt abrupt tot een einde.

Dat is ook precies de reden waarom er nu geprobeerd wordt op alle fronten oorlog te veroorzaken. Is het niet door het plegen van de zoveelste coup, of door het beïnvloeden van vluchtelingenstromen die door eigen toedoen veroorzaakt zijn om zodoende tweespalt en haat te zaaien tussen de ontvangende landen en de vluchtelingen. Ze hebben een grote oorlog nodig waarmee ze nieuwe centen kunnen verdienen en hun corrupte financiële systeem kunnen herstarten. Te laat klootzakken! The Jack is out of the Box!

Naast deze economisch getinte ontwikkelingen zijn er op tal van andere vlakken ontwikkelingen gaande die eerder voor onmogelijk gehouden werden. Zo blijkt dat de eenheid binnen het Amerikaanse militaire systeem ver te zoeken is. Onderdelen van de Amerikaanse militaire tak werken al jaren samen met volksbewegingen zoals Anonymous. Dat durven zelfs de militairen zelf niet meer te ontkennen. De hackersgroep waarvan velen ook een militaire taak vervullen in hun dagelijkse rollenspel, hebben volgens de tegenstanders behoorlijk wat invloed die zienderogen toe neemt. Afgelopen jaren heeft Anonymous ook de centrale computers van de FED gekraakt en hebben zich op deze wijze toegang verschaft tot informatie die straks van eminent belang zal zijn bij de veroordeling van de grote bazen achter de wereldwijde geldzwendel.

Op het farmaceutische vlak, één van de grootste verdienterreinen van de elite wordt ook steeds vaker een boekje open gedaan over de praktijken van die industrie. Steeds meer medewerkers van die industrie durven naar voren te komen met onthutsende onthullingen over medicijnen en vaccins die zij moeten ontwikkelen en verkopen en een alsmaar groter groeiende groep weigert nog langer hun kinderen in te spuiten met levensgevaarlijke stoffen die meer ellende veroorzaken dan ze ooit kunnen voorkomen.

Nu ik het toch over kinderen heb. Afgelopen jaar werd in Groot Brittannië een onderzoek gestart naar het vermeende kindermisbruik door hoog geplaatste politici in de Westminster VIP pedofilie ring. Dit hoopgevend onderzoek kreeg gisteren de gebruikelijke wending met een bericht dat de London’s Metropolitan Police het onderzoek zou staken wegens gebrek aan bewijs. Het onderzoeksteam gelooft een getuige, die bekend staat met enkel de naam Nick, niet, die naar eigen zeggen getuige is geweest van een moord op een 12 jarige jongen door een conservatieve MP ( member of parliament ), minister in de jaren 80 in een luxe appartement aan het Dolphin Square in Westminster. De aangedragen reden van het korps dat met het onderzoek belast is de volgende, hij kon wel eens een Walter Mitty zijn ( hij kon het wel eens verzonnen hebben ). Het IPCC echter (Independent Police Complaints Commission ) liet vandaag  weten dat er inmiddels 12 nieuwe klachten binnen gekomen zijn en zij het onderzoek overgenomen hebben en nu ook de afdeling van de Engelse politie die belast was met het onderzoek zelf onderdeel uit maakt van het onderzoek. Het politiebureau zou bewust bewijs verdonkermaand hebben om elitaire pedofielen te beschermen. Het gaat zelfs zo ver dat het hele bureau op de schop zou gaan als er ook maar één politicus aangeklaagd zou worden. Die dreigementen werkten dus in eerste instantie maar ondanks dat hebben sommigen de moed gevonden toch te praten. Een andere getuige beweert dat al in 1980 bewijs vernietigd werd om zodoende bepaalde politici te beschermen. Het IPCC gaat er nu hard in. Andere getuigen vertellen privé dat het de opzet was van het hele onderzoek om de zaak voor eens en altijd te begraven onder zware druk van VIP pedofielen en ministers. Zoals eerder gesteld hoort pedofilie ook bij de gewenste geneugten van de elite van deze Aarde en werden ze daarin tot nu toe beschermd door de media en de politie zelf. Ook aan deze vreselijke praktijken zal een eind komen en de daders zullen publiekelijk berecht worden! Kijk morgen eens in onze kranten of je er wat over kunt vinden!

Het grote geld, lees, de elite, heeft in alle goed verdienende bedrijfstakken hun vingers en doet in elke tak hetzelfde. Prolongeren en uitbouwen van verdiensten, ontwikkelingen frustreren, afkopen of anderszins tegenhouden. Zo is de auto-industrie een voorbeeld van bewuste vervuiling door deze elite. Rond 1900 reden er meer elektrische auto’s dan benzineauto’s. Aan de benzine was en is veel geld te verdienen en een zuinige auto is vanzelfsprekend niet voordelig voor deze industrie. Daarom rijden wij nog steeds rond in ouderwetse benzineauto’s die veel te veel benzine verbruiken en wordt de ontwikkeling van de elektrische auto’s al decennia kunstmatig op een laag pitje gehouden. Het gelinkte artikel laat een afbeelding zien van een elektrische auto met een batterij van Edison die toen al 1000 mijl kon rijden zonder bij te hoeven laden. Dat zijn 1600 kilometers! Bedrijven die later probeerden een elektrische auto te introduceren werden na een ongekend succes allemaal van de weg gehaald en vernietigd op laste van de overheid ( elite ). Het is dus geen kwestie van niet kunnen maar van niet willen en wederom zijn hier economische factoren van de elite belangrijker dan de gezondheid van de bevolking. Stel je eens voor hoe ver de ontwikkelingen nu al zouden kunnen zijn als deze trend niet ruw verstoord zou zijn door de belangen van de elite. Toen al 1600 kilometer!

De elite weet dat het voorbij is. Als ratten in het nauw proberen ze nog van alles en nog wat om de gewenste chaos compleet te krijgen. Het zal mij dan ook niet verbazen als er ergens ter wereld weer een vreselijke ramp plaats gaat vinden in de komende weken of maanden. Maar zoals gesteld, The Jack is out of the Box en die krijgen ze er niet meer in terug. De eindstrijd zal niet zonder slag of stoot gaan en misschien kunnen ze hun spel nog een beetje rekken maar de tekenen die wereldwijd te zien zijn spreken voor zich. Vroeg of laat gaat het roer om.

Ik vraag jullie dan ook om positief te blijven en de veranderingen die aanstaande zijn te visualiseren. Alles begint met een gedachte. Hoe meer mensen een positieve uitkomst van de eindstrijd visualiseren, hoe sneller deze een feit zal zijn. Wij doen precies het tegenover gestelde van wat ze ons op TV en in films laten zien, een vernietigde Aarde met overlevers die net niet dood zijn. Dat beeld kun je snel verwijderen uit je hersenpan. Vervang het voor een beeld waar de mensheid haar geboorterecht terug neemt en vreedzaam samenleeft op deze prachtige planeet.

Reacties   

# Dedra 29-08-2016 05:41
This will be invaluable if you encounter any difficulties at a later date over money issues.
Today they are either leftover laws from these time
periods or have been reintroduced by a state according to need.
Chances are you won't walk into parties and many social gatherings to you may sometimes need to force the issue with others.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Richard 21-10-2015 00:04
He ja! Ik doe elke dag mijn best. Ik heb de TV de deur uit gedaan en probeer, ondanks alle ellende, liefde in alles te zien.
Maar het is me toch een dagtaak!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 05-10-2015 19:43
Op 17 september schreven wij dit artikel en vroegen wij aan jullie om veranderingen te visualiseren. Op 30 september is de wereld veranderd en is precies uitgekomen wat wij in dit artikel schreven m.b.t. de Russische inmenging in Syrie. Synchroniteit?

www.synchroniciteit.nl/

Hoe dan ook, bedankt voor diegenen die dit daadwerkelijk deden!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 24-09-2015 15:00
Ixie zei:
Kyra zei:
Ik vind het héél jammer dat op deze manier een liefdevol initiatief om kaarsjes te branden voor vrede een nare draai krijgt. Er zijn ook heel veel mensen die mooie initiatieven nemen deze week en 21 september. Laten we ons daarbij aansluiten met zo veel mogelijk mensen!!!
Het draait inderdaad allemaal om de intentie waarmee je het doet. Onze agenda is VREDE.


Ik steek iedere avond een kaars aan en op 21 september jl. stak ik de kaars bewust aan met in gedachte vrede en dus zelfbeschikking in vrijheid voor iedereen op deze aarde.


Dank je Ixie voor de aanvullingen.

Groet, Nexus
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Ixie 23-09-2015 09:22
Kyra zei:
Ik vind het héél jammer dat op deze manier een liefdevol initiatief om kaarsjes te branden voor vrede een nare draai krijgt. Er zijn ook heel veel mensen die mooie initiatieven nemen deze week en 21 september. Laten we ons daarbij aansluiten met zo veel mogelijk mensen!!!
Het draait inderdaad allemaal om de intentie waarmee je het doet. Onze agenda is VREDE.


Ik steek iedere avond een kaars aan en op 21 september jl. stak ik de kaars bewust aan met in gedachte vrede en dus zelfbeschikking in vrijheid voor iedereen op deze aarde.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Ixie 23-09-2015 09:20
Nexus zei:
petra zei:
ander nieuws

massive protests in japan;
peace not war
activistpost.com/.../...

Breaking: Germany Follows Scotland’s Lead And Opts To Ban GMOs
naturalsociety.com/.../

French court confirms Monsanto guilty of chemical poisoning
finance.yahoo.com/.../...

lawsuit;
Citing a federal antitrust lawsuit, the financial data and news provider says the likes of Goldman Sachs, JPMorgan, and Morgan Stanley coordinated to manipulate Treasury auctions.

The 115-page lawsuit has been filed in Manhattan federal court by a number of law firms against 22 primary dealers “who serve as the backbone of Treasury trading”, Bloomberg said.

presstv.com/.../US-Treasury-bonds-banks-riggingmonsanto kicked out of greece and latvia

as other eu nations take actions

gmo ban sweeps through europe

naturalsociety.com/.../#ixzz3kJaP9fOS


UN Condemns Ukrainian Government Cover-Ups
www.globalresearch.ca/.../5477459


"Black October," Anonymous

Read more: sputniknews.com/.../1027320027.html#ixzz3mQmS7Bso

The month-long campaign is outlined in Anonymous’ video and statement, inviting people to take their money out of bank accounts and not to use their debit or credit cards.

"Show the Big Bankers that we don’t need their debit cards, we don’t need their credit cards, we don’t need their loans, and we don’t need them," Anonymous said. "Let’s show them that we are the 99% and we can beat them. It is that easy."


Precies Petra,

met een birdseye naar de wereld kijken laat je meer zien. Je ziet dezelfde zaken als wij, Dat doet ons goed om te zien.

Ook met je andere reactie ben ik het roerend eens. De macht die ze eens hadden is zienderogen tanende. Ze krijgen de plannen voor hun wereld er niet meer door. Al tekenen ze nog zoveel verdragen en maken ze afspraken, de mensen zullen het niet meer uitvoeren. Ook op militair vlak zijn ze de controle aan het verliezen zoals ik in verschillende stukken heb laten zien. Netanyahu vandaag in Moskou om te jammeren maar Putin heeft hem naar huis gestuurd zonder er serieus op in te gaan. De macht van zij die weten is gebroken.


Hier ook helemaal eens....Echter met een kleine piepkleine nuance mbt reactie van Nexus De macht over zij die weten is gebroken.

En omdat ik nog steeds ben die ik ben echter met één grote nuance deel ik een klein stukje uit mijn droom van enkele dagen geleden nadat ik eerst volgende 'uitleg' geef. Ik ben die ik ben bedoel ik mee ik blijf nog steeds het liefst bij mezelf in de zin van werken aan mezelf en kijken naar wat goed gaat...Zo snel mogelijk verwerpen wat buiten mij ligt én niet goed voelt en kijken naar hetgeen wat buiten me ligt wat wel goed voelt. Goed voorbeeld doet volgen immers. Leren doe ik echter van beide het goede/slechte hetzelfde Keuzes maken

Droom;
Een stukje uit mijn droom van enkele dagen geleden; Een nieuw huis het stond op een heuvel. Ik liet de ruimtes aan iemand zien. De slaapkamer mijn slaapkamer was echter geheel onttakelt zelfs de vloer....(daar viel niet meer in te slapen)

Uitleg voor mij van dit stukje uit een grote droom die zeer goed voelde en nog steeds voelt is ik ben wakker het slapen voorbij.

Groet Ixie
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 22-09-2015 17:21
" de macht die ze eens hadden is zienderogen tanende" exact;

16/9
U.S. unclear about Vladimir Putin's intentions in Syria
cbc.ca/.../...


19/9
US State Secretary John Kerry said that the US is willing to negotiate with the Syrian government to resolve the Syrian conflict without the Syrian president's removal as an apparent precondition.

Read more: sputniknews.com/.../...

John Kerry softens US demand that Assad must go
telegraph.co.uk/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 22-09-2015 14:46
petra zei:
ander nieuws

massive protests in japan;
peace not war
activistpost.com/.../...

Breaking: Germany Follows Scotland’s Lead And Opts To Ban GMOs
naturalsociety.com/.../

French court confirms Monsanto guilty of chemical poisoning
finance.yahoo.com/.../...

lawsuit;
Citing a federal antitrust lawsuit, the financial data and news provider says the likes of Goldman Sachs, JPMorgan, and Morgan Stanley coordinated to manipulate Treasury auctions.

The 115-page lawsuit has been filed in Manhattan federal court by a number of law firms against 22 primary dealers “who serve as the backbone of Treasury trading”, Bloomberg said.

presstv.com/.../US-Treasury-bonds-banks-riggingmonsanto kicked out of greece and latvia

as other eu nations take actions

gmo ban sweeps through europe

naturalsociety.com/.../#ixzz3kJaP9fOS


UN Condemns Ukrainian Government Cover-Ups
www.globalresearch.ca/.../5477459


"Black October," Anonymous

Read more: sputniknews.com/.../1027320027.html#ixzz3mQmS7Bso

The month-long campaign is outlined in Anonymous’ video and statement, inviting people to take their money out of bank accounts and not to use their debit or credit cards.

"Show the Big Bankers that we don’t need their debit cards, we don’t need their credit cards, we don’t need their loans, and we don’t need them," Anonymous said. "Let’s show them that we are the 99% and we can beat them. It is that easy."


Precies Petra,

met een birdseye naar de wereld kijken laat je meer zien. Je ziet dezelfde zaken als wij, Dat doet ons goed om te zien.

Ook met je andere reactie ben ik het roerend eens. De macht die ze eens hadden is zienderogen tanende. Ze krijgen de plannen voor hun wereld er niet meer door. Al tekenen ze nog zoveel verdragen en maken ze afspraken, de mensen zullen het niet meer uitvoeren. Ook op militair vlak zijn ze de controle aan het verliezen zoals ik in verschillende stukken heb laten zien. Netanyahu vandaag in Moskou om te jammeren maar Putin heeft hem naar huis gestuurd zonder er serieus op in te gaan. De macht van zij die weten is gebroken.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 22-09-2015 14:11
ander nieuws

massive protests in japan;
peace not war
activistpost.com/.../...

Breaking: Germany Follows Scotland’s Lead And Opts To Ban GMOs
naturalsociety.com/.../

French court confirms Monsanto guilty of chemical poisoning
finance.yahoo.com/.../...

lawsuit;
Citing a federal antitrust lawsuit, the financial data and news provider says the likes of Goldman Sachs, JPMorgan, and Morgan Stanley coordinated to manipulate Treasury auctions.

The 115-page lawsuit has been filed in Manhattan federal court by a number of law firms against 22 primary dealers “who serve as the backbone of Treasury trading”, Bloomberg said.

presstv.com/.../US-Treasury-bonds-banks-riggingmonsanto kicked out of greece and latvia

as other eu nations take actions

gmo ban sweeps through europe

naturalsociety.com/.../#ixzz3kJaP9fOS


UN Condemns Ukrainian Government Cover-Ups
www.globalresearch.ca/.../5477459


"Black October," Anonymous

Read more: sputniknews.com/.../1027320027.html#ixzz3mQmS7Bso

The month-long campaign is outlined in Anonymous’ video and statement, inviting people to take their money out of bank accounts and not to use their debit or credit cards.

"Show the Big Bankers that we don’t need their debit cards, we don’t need their credit cards, we don’t need their loans, and we don’t need them," Anonymous said. "Let’s show them that we are the 99% and we can beat them. It is that easy."
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 22-09-2015 13:33
en zo wordt de nwo / agenda 21
een
"selffulfilling prophecy"...

maar...
TM: I also have to ask you too, this is another quote that I read on your website that reality, several things first off, is that everything is just vibration, it’s a vibratory state. Once you realize that everything around you is a vibratory state and that time and matter and space can all be manipulated and once you realize how to do it, you can create actually a really beautiful world because we are all co-creators, in creating our reality generated by our consciousness.
CG: Absolutely. One of the greatest sins against humanity that has been done by these different non-terrestrials and “elite”, they have robbed us of our knowledge and understanding of our co-creative consciousness. They have used our co-creative consciousness against us as a tool to enslave us. That is why they will put out movies of information that plants a seed in our consciousness and then they will do a false flag or put out some sort of information that causes us to use our emotion as a catalyst to jointly together through our mass consciousness, co-create that situation that they want to happen. That is the basis of their black magic. How their magic works over us.
CG: Yes, actually some of this goes back to some of the Ancient Mystery teachings a lot of which like were like the Library of Alexandria, that purposively was burned down. What really happened in that situation, they took a lot of their text and their documents and burned those and the Mystery School documents were taken and eventually ended under the Vatican.
CG: Do you see the power in the simple message of daily becoming more loving and aspiring to be more “service to others” and forgiving others and forgiving yourself and working to raise your vibration. In doing so, if 10%, it wouldn’t even take that much. Probably it need to take 1% of the population of the Earth were to awaken and begin to meditate and begin to become loving and in “service to others” and did a practice like that, it would change the world overnight.
TM: Absolutely, that was exactly what Dr. Emoto said last year before he passed away in October. He said the same thing. He said…
CG: The elite are scared to death of this awakening that is happening.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 22-09-2015 11:07
Spring zei:
Nexus zei:
davidicke.com/.../...

Interview met David Icke die toevallig dezelfde mening er op nahoud als wij. Geef de man een kans. Hij staat op tegen de gevestigde orde, wil de banken aanpakken, heeft geen respect voor de Queen. Laat hem eerst eens zijn werk doen, beoordelen kan nog altijd.

Niet meteen uitgaan van het slechtste scenario maar vertrouwen hebben in de goedheid van de mens.

Als mensen het daar niet mee eens zijn, tja, wat kunnen wij daaraan doen. Niemand hoeft hier weg te blijven, dat besluit neemt iedereen voor zichzelf. Je moet het ook oneens met elkaar kunnen zijn.

Je gaat de kant op van de gedachtepolitie als je mensen al veroordeelt voordat ze gehandeld hebben en daar doen wij niet aan mee. maakt niet uit bij welk clubje ze al dan niet horen. Geef het een kans, reflecteer je positieve gedachten op de man. Meer zeggen wij niet maar dat kan jij op de een of andere manier niet verkroppen. Dat spijt ons zeer maar is voor ons geen enkele aanleiding om onze visie te wijzigen. Wij gaan uit van het goede in elk mens, zelfs de meest idiote figuren hebben een belangrijke rol. Neem de familie Bush als voorbeeld. Zonder hun acties zouden er veel minder mensen wakker geworden zijn. Cruijfiaans, elk nadeel heb zijn voordeel.

(En jij verheerlijkt ze voordat ze iets hebben kunnen doen.)
Nee jij vraagt mij de mond te houden.
Ik weet genoeg.


de tijd van het voordeel van de twijfel is voorbij Nexus,er werd en word te vaak misbruik van gemaakt,dat moge duidelijk zichtbaar zijn in jouw geplaatste artikelen.

en de hele geschiedenis.

ik heb over shapeshiften ( david icke ) een link geplaatst,liquid crystal technology,cloaking en of invisability.

0 reacties.

maar zeg eens Nexus en voor wat het waard is Martien,dus jij hebt vertrouwen in een man die in reptilians gelooft,daar boeken over schrijft en daar miljonair mee is geworden?

agenda 21 is al hier.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 22-09-2015 10:55
madelief zei:
theeye-witness.blogspot.nl/.../...
modernhistoryproject.org/.../

The Fabian Society is NWO dus is Gorbyn met zijn nauwe banden hiermee NWO... kijk eens naar het werk van Schiff binnen deze society... de blueprint voor Agenda 21

David Icke ach.... dat is de man die vertelde dat the Queen een shape shifter was en nachts baby's als diner had... je moet het maar bedenken.... de meeste van mijn Engelse vrienden nemen hem echt niet serieus
Syriza helemaal opgehemeld als nu die gaan even de wereld veranderen en wat nu... hoog verraad aan het volk wat nu nog slechter af is dan ooit en wie hadden hier regelmatig kritische kanttekeningen over juist ja....

DUS een kans geven is iets HEEL anders dan blind vertrouwen en de kop in het zand steken... alert zijn dat is waar het nu omgaat in deze tijden de NWO en de firma's list en bedrog hebben overal hun tentakels hier past alleen een op je hoede zijn.
Als er in hoofdzaak kerngezonde mannelijke vluchtelingen binnen komen die zelfs bij aankomst in Slovenië zeggen dat ze daar niet willen zijn omdat het land te arm is.. geeft dat stof tot nadenken dacht ik zo en ja waarschijnlijk is dat onderdeel van een plan... het grote armoede plan.
Oud gezegde vele varkens maken de spoeling dun... en ja |Duitsland overweegt om het minimum loon naar beneden te brengen te bate van de vluchtelingen ..geweldig nietwaar dat is pas vooruitgang offer je eigen volk maar op... en dan straks gechoqueerd kijken waarom er zoveel woede heerst... problem reaction solution..... maar gewoon afwachten hoor geef het allemaal een kans het hogere doel nietwaar ....ik heb er een woord voor BULSHIT.... NWO op volle toeren.

Punt is inderdaad dat mensen met terechte kritische kanttekeningen niet zo welkom zijn althans die moeten er dus rekening mee houden om op een minder geslaagde manier aangesproken te worden....dus ik begrijp alweer Spring die hier al heel wat goede informatie aangedragen heeft... allemaal erg jammer maar ja het zij zo.


goed verwoord Madelief,vladi mist de powerartikelen die hier vroeger geplaats werden.

nu lees je meestal de tegenovergestelde mening van de msm.
dus alleen maar negatief nieuws.

en Spring,je hebt gelijk,laat je niet uit het veld slaan.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# madelief 22-09-2015 07:56
theeye-witness.blogspot.nl/.../...
modernhistoryproject.org/.../

The Fabian Society is NWO dus is Gorbyn met zijn nauwe banden hiermee NWO... kijk eens naar het werk van Schiff binnen deze society... de blueprint voor Agenda 21

David Icke ach.... dat is de man die vertelde dat the Queen een shape shifter was en nachts baby's als diner had... je moet het maar bedenken.... de meeste van mijn Engelse vrienden nemen hem echt niet serieus
Syriza helemaal opgehemeld als nu die gaan even de wereld veranderen en wat nu... hoog verraad aan het volk wat nu nog slechter af is dan ooit en wie hadden hier regelmatig kritische kanttekeningen over juist ja....

DUS een kans geven is iets HEEL anders dan blind vertrouwen en de kop in het zand steken... alert zijn dat is waar het nu omgaat in deze tijden de NWO en de firma's list en bedrog hebben overal hun tentakels hier past alleen een op je hoede zijn.
Als er in hoofdzaak kerngezonde mannelijke vluchtelingen binnen komen die zelfs bij aankomst in Slovenië zeggen dat ze daar niet willen zijn omdat het land te arm is.. geeft dat stof tot nadenken dacht ik zo en ja waarschijnlijk is dat onderdeel van een plan... het grote armoede plan.
Oud gezegde vele varkens maken de spoeling dun... en ja |Duitsland overweegt om het minimum loon naar beneden te brengen te bate van de vluchtelingen ..geweldig nietwaar dat is pas vooruitgang offer je eigen volk maar op... en dan straks gechoqueerd kijken waarom er zoveel woede heerst... problem reaction solution..... maar gewoon afwachten hoor geef het allemaal een kans het hogere doel nietwaar ....ik heb er een woord voor BULSHIT.... NWO op volle toeren.

Punt is inderdaad dat mensen met terechte kritische kanttekeningen niet zo welkom zijn althans die moeten er dus rekening mee houden om op een minder geslaagde manier aangesproken te worden....dus ik begrijp alweer Spring die hier al heel wat goede informatie aangedragen heeft... allemaal erg jammer maar ja het zij zo.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 22-09-2015 06:23
Nexus zei:
davidicke.com/.../...

Interview met David Icke die toevallig dezelfde mening er op nahoud als wij. Geef de man een kans. Hij staat op tegen de gevestigde orde, wil de banken aanpakken, heeft geen respect voor de Queen. Laat hem eerst eens zijn werk doen, beoordelen kan nog altijd.

Niet meteen uitgaan van het slechtste scenario maar vertrouwen hebben in de goedheid van de mens.

Als mensen het daar niet mee eens zijn, tja, wat kunnen wij daaraan doen. Niemand hoeft hier weg te blijven, dat besluit neemt iedereen voor zichzelf. Je moet het ook oneens met elkaar kunnen zijn.

Je gaat de kant op van de gedachtepolitie als je mensen al veroordeelt voordat ze gehandeld hebben en daar doen wij niet aan mee. maakt niet uit bij welk clubje ze al dan niet horen. Geef het een kans, reflecteer je positieve gedachten op de man. Meer zeggen wij niet maar dat kan jij op de een of andere manier niet verkroppen. Dat spijt ons zeer maar is voor ons geen enkele aanleiding om onze visie te wijzigen. Wij gaan uit van het goede in elk mens, zelfs de meest idiote figuren hebben een belangrijke rol. Neem de familie Bush als voorbeeld. Zonder hun acties zouden er veel minder mensen wakker geworden zijn. Cruijfiaans, elk nadeel heb zijn voordeel.

(En jij verheerlijkt ze voordat ze iets hebben kunnen doen.)
Nee jij vraagt mij de mond te houden.
Ik weet genoeg.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 21-09-2015 17:14
davidicke.com/.../...

Interview met David Icke die toevallig dezelfde mening er op nahoud als wij. Geef de man een kans. Hij staat op tegen de gevestigde orde, wil de banken aanpakken, heeft geen respect voor de Queen. Laat hem eerst eens zijn werk doen, beoordelen kan nog altijd.

Niet meteen uitgaan van het slechtste scenario maar vertrouwen hebben in de goedheid van de mens.

Als mensen het daar niet mee eens zijn, tja, wat kunnen wij daaraan doen. Niemand hoeft hier weg te blijven, dat besluit neemt iedereen voor zichzelf. Je moet het ook oneens met elkaar kunnen zijn.

Je gaat de kant op van de gedachtepolitie als je mensen al veroordeelt voordat ze gehandeld hebben en daar doen wij niet aan mee. maakt niet uit bij welk clubje ze al dan niet horen. Geef het een kans, reflecteer je positieve gedachten op de man. Meer zeggen wij niet maar dat kan jij op de een of andere manier niet verkroppen. Dat spijt ons zeer maar is voor ons geen enkele aanleiding om onze visie te wijzigen. Wij gaan uit van het goede in elk mens, zelfs de meest idiote figuren hebben een belangrijke rol. Neem de familie Bush als voorbeeld. Zonder hun acties zouden er veel minder mensen wakker geworden zijn. Cruijfiaans, elk nadeel heb zijn voordeel.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 21-09-2015 13:34
Nexus zei:
Spring zei:
Spring zei:
Nexus of (wij van bovendien)

Van de ene kant leg je uit hoe het spel werkt anderzijds kijk je van diezelfde strategie weg. brics
:-*
En ook reageer je dan lelijk tegen mensen die andere info aandragen. Jij zegt het is niet zo en dan is het gewoon niet zo..
Zonde.

beste lui, ik zal hier af en toe nog een geheel off topic en fout linkje plaatsen. Zoek uw eigen waarheid erin of de gehele.
Ik ga in mij eigen omgeving verder.
Mijn vertrouwen in alto land is pleitos. Niet zozeer om wellicht dubbele agenda's al speelt dat zeker mij in mijn gedachten maar wel om opgeklopte ego's.
Corbyn duwt agenda 21!
ga hem nu maar knuffelen.

Hier de achtergrond van Corbyn's Fabian society:

veel historische feiten ook hoe het verweven is met Holland en Europa.
www.freebritainnow.org/0/fabiansociety.htm


OOk Kennedy was lid van de elite maar ging toch voor het volk.
bovendien.com/.../...

Ik geloof in de goedheid vd mens, en uiteraard stinkt niet elke politicus. Jij legt enkel de feiten van hen die wel stinken naast je neer. Daarmee deel je niet het hele plaatje en ontneem je niet alleen mensen de kans die wel te leren zien je ontmoedigt mensen door je persoonlijke houding.
Dat is bijzonder spijtig en niet nodig.
Ook de houding aan nemen als de discussie niet verloopt zoals jij wenst, "dan ga je maar" en "spam geen off topic".
Het is nog nooit zo belangrijk geweest dat men on of off topic informatie vrij kan delen. Maar de ego staat dit hier in de weg.
Nexus persoonlijk ben ik teleurgesteld in je. Erger nog ik verlies nu wederom een website waar ik in den beginnen mijn hoop in zat dat er werkelijk verzet plaatsvond en mensen samen kon brengen. Echter tweespalt viert ook hier hoogtij.

Nee dank u.
Mocht je hier verandering in brengen kom ik graag terug om te werken aan die mooie toekomst.
En for God sake! biedt je excuses aan Madelief aan zij heeft je nimmer bedreigd en is een aanwinst in deze wereld.
Grow up, en snel een beetje zodat we door kunnen.

At all bye bye
Dank voor alle fijne momenten die ik wel had hier met andere reageerders, de waarheid komt boventafel en zal overwinnen. Net als wij! Laat je niet ontmoedigen.

United we stand. Love is the Key.
Darkness cannot drive out hate, only Love can do that.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Kyra 21-09-2015 13:24
Ik vind het héél jammer dat op deze manier een liefdevol initiatief om kaarsjes te branden voor vrede een nare draai krijgt. Er zijn ook heel veel mensen die mooie initiatieven nemen deze week en 21 september. Laten we ons daarbij aansluiten met zo veel mogelijk mensen!!!
Het draait inderdaad allemaal om de intentie waarmee je het doet. Onze agenda is VREDE.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 21-09-2015 12:58
Spring zei:
Spring zei:
Nexus of (wij van bovendien)

Van de ene kant leg je uit hoe het spel werkt anderzijds kijk je van diezelfde strategie weg. brics
:-*
En ook reageer je dan lelijk tegen mensen die andere info aandragen. Jij zegt het is niet zo en dan is het gewoon niet zo..
Zonde.

beste lui, ik zal hier af en toe nog een geheel off topic en fout linkje plaatsen. Zoek uw eigen waarheid erin of de gehele.
Ik ga in mij eigen omgeving verder.
Mijn vertrouwen in alto land is pleitos. Niet zozeer om wellicht dubbele agenda's al speelt dat zeker mij in mijn gedachten maar wel om opgeklopte ego's.
Corbyn duwt agenda 21!
ga hem nu maar knuffelen.

Hier de achtergrond van Corbyn's Fabian society:

veel historische feiten ook hoe het verweven is met Holland en Europa.
www.freebritainnow.org/0/fabiansociety.htm


OOk Kennedy was lid van de elite maar ging toch voor het volk.
bovendien.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 21-09-2015 10:40
Spring zei:
Nexus of (wij van bovendien)

Van de ene kant leg je uit hoe het spel werkt anderzijds kijk je van diezelfde strategie weg. brics
:-*
En ook reageer je dan lelijk tegen mensen die andere info aandragen. Jij zegt het is niet zo en dan is het gewoon niet zo..
Zonde.

beste lui, ik zal hier af en toe nog een geheel off topic en fout linkje plaatsen. Zoek uw eigen waarheid erin of de gehele.
Ik ga in mij eigen omgeving verder.
Mijn vertrouwen in alto land is pleitos. Niet zozeer om wellicht dubbele agenda's al speelt dat zeker mij in mijn gedachten maar wel om opgeklopte ego's.
Corbyn duwt agenda 21!
ga hem nu maar knuffelen.

Hier de achtergrond van Corbyn's Fabian society:

veel historische feiten ook hoe het verweven is met Holland en Europa.
www.freebritainnow.org/0/fabiansociety.htm
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 21-09-2015 09:57
Nexus of (wij van bovendien)

Van de ene kant leg je uit hoe het spel werkt anderzijds kijk je van diezelfde strategie weg. brics
:-*
En ook reageer je dan lelijk tegen mensen die andere info aandragen. Jij zegt het is niet zo en dan is het gewoon niet zo..
Zonde.

beste lui, ik zal hier af en toe nog een geheel off topic en fout linkje plaatsen. Zoek uw eigen waarheid erin of de gehele.
Ik ga in mij eigen omgeving verder.
Mijn vertrouwen in alto land is pleitos. Niet zozeer om wellicht dubbele agenda's al speelt dat zeker mij in mijn gedachten maar wel om opgeklopte ego's.
Corbyn duwt agenda 21!
ga hem nu maar knuffelen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 21-09-2015 09:45
Brammetjebram zei:
Ik begin wel vanaf 22 september over vrede te mediteren. Ik hou niet zo van door satanisten georganiseerde internationale dagen.....
Groetjes en vrede hé !

;-)
Dito hier! BTW ik mediteer elke zondagavond al.. kan ook hoor.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 20-09-2015 20:46
Vladi,

Zoals je weet is Bovendien.com ervan overtuigd dat de ether bestaat, daar waar alle kennis en informatie van nu, vroeger en de toekomst samenkomt en opgeslagen wordt, noem het onze harde schijf van mijn part. Via de ether, en dat wisten mensen zoals Tesla, is beïnvloeding van de realiteit zoals wij die kennen mogelijk. Wij schrijven nieuws dat niet altijd even vrolijk is maar doen dit om te informeren want kennis is macht. Vanuit die positie, kennis is macht, proberen wij het positieve in situaties te zien waar anderen vaak alleen het negatieve kunnen en/of willen zien. Hoe negatief iets ook is, het heeft ook altijd zijn weerslag op de positieve kant. Voorbeeld;
Wij schrijven een stuk over een oorlog waar dan ook, negatief toch? Maar omdat wij erover schrijven en inzichtelijk maken wat normale nieuwskanalen in het ongewisse laten, bieden wij de mogelijkheid er iets aan te doen, al is het maar in een meditatie. Waarop moet je anders mediteren als je niet weet wat er aan de hand is. Zoals je weet gebruikt de elite meditatie d.m.v. zegels die ze maken. Op geheime en minder geheime locaties waar de elite vertoeven zijn meditatiecentra gebouwd waar ze hun occulte plannen naar de werkelijkheid proberen te mediteren. Via de media worden die plannen in films en series, waarnaar ik verwees in ons laatste artikel meen ik, open en bloot aan het grote publiek getoond. Neem het voorbeeld van de Walking Dead, een apocalyptische wereld waar mensen andere mensen met een ziekte afschieten als dolle honden. Je ziet daar niemand die op zoek gaat waar de oorzaak licht van de Walkers en/of het te genezen is. Kortom, wij worden geconditioneerd hoe wij ons zouden moeten gedragen jegens onwenselijke medelanders.

Bovendien probeert daar tegenwicht aan te bieden. Dat geldt ook voor het blindelings volgen van linken die aannames veredelen tot de absolute waarheid en weer met een bedoeling. Angst zaaien dat er echt niets meer aan te doen is. Neem het voorbeeld van agenda 21 en Corbyn en de BRICS. Alle verwijzingen die gelinkt werden hebben wij nagetrokken en alle verwijzingen blijken gebaseerd op aannames en halve waarheden. Blijkbaar heeft niemand eraan gedacht dat de elite ons ook moet behoeden voor hoop. Hoop doet leven zegt het gezegde en dat is ook zo. Als er geen enkele hoop meer is, dan heb je geen leven meer.

Je weet net zo goed als wij dat wij alle kanten bekijken, dat was en is nog steeds de opzet van Bovendien.com. maar wij moeten wel reëel blijven. Zaken die gebaseerd zijn op aannames kunnen wij niet als waarheid gaan printen.

Bestaat agenda 21 dan niet? Jawel, die bestaat en is inderdaad de blauwdruk voor wereldoverheersing door de elite maar beste Vladi, dat weten wij al tientallen jaren en jij ook. Daar hoort van alles bij waar wij de afgelopen 5 jaren over geschreven hebben en waar ik zelf al bijna 15 jaar over schrijf. Ik ben zelfs op TV geweest met chemtrails toen de meerderheid nog niets wist van chemtrails.
argusoog.org/.../...

Helaas is de uitzending zelf niet meer te vinden, hoe zou dat nou komen?

In de gelinkte stukken naar Engelse websites worden documenten getoond die 10, 20, 30 en soms zelfs 40 jaar oud zijn. De auteur neemt dat op geen enkele wijze mee in het concluderen van zijn visie. Toen was het de Sovjetunie die de gecontroleerde oppositie was van het Westen en hierdoor de wapenwedloop mogelijk maakte en de bijbehorende angst voor een mogelijke invasie van communisten. Ook China had toen een compleet andere leiding net als veel Zuid Amerikaanse landen die toen vooral dictators hadden, neer gezet door de VS elite. Vandaag leven wij in een compleet ander wereldbeeld. De gecontroleerde oppositie van de voormalige Sovjet Unie is verschoven naar een ongecontroleerde oppositie van Rusland, samen met naties die, net als Rusland, het zat waren en zijn, naar de pijpen te dansen van een kleine elitaire groep. De afgelopen jaren hebben wij allemaal getuige mogen zijn van hoe complete naties zich verzetten tegen de VS elite en hun eigen plannen uitvoerden. Ik begrijp de argwaan want de geschiedenis laat zien dat revoluties zoals de Russische revolutie maar ook de Franse revolutie, uiteindelijk gekaapt werden door weer die kleine elite. De kaarten zijn vandaag de dag anders geschud.

Leiders die nu de ongecontroleerde oppositie leiding geven zijn gewiekst op alle vlakken. Ze werken niet tegen maar buigen mee en halen met dat meebuigen betere resultaten voor ons allemaal boven water dan wanneer ze de kont tegen de kribbe zouden werpen. Zo zie ik ook dat Putin en de BRICS gesprekken hebben met partijen waarvan wij weten dat ze bij de elite horen. Toch zien wij dan zaken gebeuren zoals nu, vers van de pers, dat GMO in heel Rusland verboden is geworden. Dat ze in plaats van zich uit de tent te laten lokken, meebuigen, afwachten en pas toeslaan als dat moreel en humaan verantwoord is.

Neem nou de kwestie Syriza. De partij is opgesplitst in twee delen. De meegaande kant, dus die de kant van de elite hebben gekozen worden belicht, de andere 25 zetels die ze hadden, waar ook het rapport vandaan komt dat wij plaatsten. De beweging is niet dood maar de verraders worden gepromoot door de media. Iedereen weet toch dat het zo werkt. Daarom heet de kop van het artikel ook, The Jack is out of the Box. Wat wij daarmee bedoelen is dat het niet meer zoveel uitmaakt wat de media het laat doen lijken, de informatie die belangrijk is ligt al op straat, staat op het internet, voor iedereen te lezen en te toetsen. Dan mag Tspiras zich hebben laten dwingen om te doen wat ze doen of was het zijn plan, er is een deel achtergebleven van de ware Syriza beweging die hun overtuiging echt niet van de ene op de andere dag aan de wilgen zullen hangen. Daarnaast is het Griekse volk nog altijd de partij met het laatste woord en zullen die t.z.t. toch weer de straten verkiezen om hun ongenoegen te uiten. De beweging leeft, zowel in Griekenland als ook in andere landen.

Het is niet alleen maar kijken naar poppetjes die al dan niet neergezet zijn door de elite, het is wat de vrijgekomen informatie zal gaan doen en al doet met iedereen die deze informatie onder ogen krijgt. De informatie zit in de ether en is vrij toegankelijk voor iedereen die ernaar op zoek gaat.

Helaas constateren wij met enige regelmaat dat de realiteit zoals deze zich volstrekt als enige realiteit wordt omarmd. Wat wij proberen te bereiken is dat er niet één realiteit is maar meerdere en wij daaruit kunnen kiezen. de kracht van ons denken en meditatie helpen daarbij een handje. Als wij alleen nog maar gaan denken in het gitzwart, zullen wij nooit en te nimmer verder komen.

Daarom laten wij ons niet meeslepen in de verregaande negativiteit die wij soms om ons heen zien. Pas als een vermeend feit daadwerkelijk een feit wordt schrijven wij daarover. Tot die tijd is alles mogelijk, als wij dat willen!

Voorbeeldje van zwart kijken;

Jij bent op het gemeentehuis geweest van Valkenburg. daar heb je gesproken met wetsdienaren. Ben je nu één van hen? Kort door de bocht? Maar zo worden wel mensen aan bepaalde zaken gelinkt zonder dat de mens waarover het gaat een kans krijgt om te bewijzen waar hij of zij werkelijk voor staat. Dat vinden wij niet kloppen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Brammetjebram 20-09-2015 20:11
Ik begin wel vanaf 22 september over vrede te mediteren. Ik hou niet zo van door satanisten georganiseerde internationale dagen.....
Groetjes en vrede hé !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 20-09-2015 19:54
Elise zei:
De dag van vrede op 21 september is een onderdeel van de agenda. Dus lijkt het me niet zo verstandig om het op die dag te doen.


Elise,

Dank voor je melding. Als de intentie waarmee je mediteert zuiver is, zal de boodschap op de juiste plaats aankomen. In de allesomvattende ether!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 20-09-2015 19:52
Nexus zei:
vrijheid zei:
Droom lekker verder Nexus, het gaat helaas niet de goede kant op. Wat krijgen we straks, burgeroorlogen, verdeel en heers.De maatschappij wordt nu al verdeeld in linksdenkende gutmenschen, extreem rechts, dus....we krijgen burgeroorlogen. Kijk eens hoeveel gelukszoekers hier binnenstromen, 700 per dag, waar moet dit straks heen of neem jij ook vluchtelingen in je huis??
Het zijn juist de wakkere mensen die dit goed zien, de salonsocialisten maken dit land helemaal kapot, dankzij dit prutskabinet Rutte, jonge zielen, compleet onder de mindcontrol van de elite, die zich kapot lachen, die minachting hebben voor burgers, opvreters zijn we, we zijn teveel,half miljoen is genoeg voor deze planeet. Europa wordt van binnenuit kapot gemaakt met etnische oorlogen. Sorros sponsort deze hele exodus van gelukszoekers, informeer en onderzoek en kijk hoe duidelijk Vrijland hier over schrijft!.
Er zal nog veel bloed worden vergoten en ja, ook in Nederland krijgen we straks onhoudbare situaties met de zogenaamde asiel/gelukszoekers, maar blijkbaar zie je helaas nog niet.
Lees EJBron, dan weet je wat er echt speelt, dat belooft weinig goeds Nexus. We zullen zien wat er straks gaat gebeuren wanneer wereldwijd alles zal instorten, weg dollar, weg euro, je krijgt chaos en paniek, massale volksverhuizingen, dat staat ons te wachten. Vele zieners, remoteviewers zoals Cacey, Nostradamus voorspelden deze toestanden al, openbaringen, lees en onderzoek!
Sweet dreams, ben benieuwd wat je schrijft aan het eind van het jaar!


Vrijheid....maar dan alleen voor jou?

Het zijn teksten zoals die van jou die zouden passen in het plaatje, vlak voor WO2 in Duitsland. Dat de vluchtelingenstroom een georganiseerde is, liet Bovendien.com als eerste weten hier in Nederland. Dat met de vluchtelingen wellicht ook ongewenste mensen meekomen is helemaal waar. Maar dan beste Vrijheid? wat dan? Dan maar iedereen over één kam scheren over vermeende terroristen die hier naartoe komen? meen je nu werkelijk dat die mensen, die allemaal in dienst van de elite werken, niet op eigen houtje naar Europa zouden kunnen komen?

Ja, er schuilt een gevaar in het toelaten van zoveel getraumatiseerde mensen. Wat betreft die brainwash, ik denk dat wij daar meer last van hebben.

Ik heb EJ bron bekeken en houd niet van websites die openlijk haat jegens anderen promoten. Alles is de schuld van de islam nietwaar? Zelfs al zijn die IS strijders gewone huurlingen die zich voor doen als Islamieten.
Bekijk dit plaatje eens en vertel het maar!


Als de elite achter de vluchtelingenstroom zit dan hoort Soros daar bij, dat weet ieder kind!

Chaos is al een feit. Als er geen chaos zou zijn, zou er ook geen reden zijn om iets te veranderen. Er zijn twee kanten die daar iets mee kunnen. de NWO kant, die organiseren de chaos, hebben ze altijd al gedaan. En je hebt de kant van de gewone mensen, wij dus. Maar die zitten allemaal lekker thuis aan de PC het hele gebeuren te volgen alsof ze een TV serie aan het bekijken zijn. daar zit hem de crux. Veel gespin, weinig wol. Mensen zijn te bang, te lui, te moe, te bezig, te dom, te oud, te jong, te arm, etc. om zich persoonlijk in te zetten voor een andere wereld.


mooie analyse Nexus,en wat nu?
wat zijn volgens jou dan goede ideeën?

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Kyra 20-09-2015 19:51
Fijn dat er mensen mee gaan doen!!! Komende tijd gaan we meer initiatieven op de site plaatsen.

Wisten jullie dat in verband met de zonsverduistering van zondag 13 september en de maansverduistering 28 september de gemoederen nogal op kunnen lopen deze tijd. Misschien iets om rekening mee te houden. Tot 10 tellen kan af en toe heel wijs zijn!

Licht en Vrede.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elise 20-09-2015 19:28
De dag van vrede op 21 september is een onderdeel van de agenda. Dus lijkt het me niet zo verstandig om het op die dag te doen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 20-09-2015 18:52
vrijheid zei:
Droom lekker verder Nexus, het gaat helaas niet de goede kant op. Wat krijgen we straks, burgeroorlogen, verdeel en heers.De maatschappij wordt nu al verdeeld in linksdenkende gutmenschen, extreem rechts, dus....we krijgen burgeroorlogen. Kijk eens hoeveel gelukszoekers hier binnenstromen, 700 per dag, waar moet dit straks heen of neem jij ook vluchtelingen in je huis??
Het zijn juist de wakkere mensen die dit goed zien, de salonsocialisten maken dit land helemaal kapot, dankzij dit prutskabinet Rutte, jonge zielen, compleet onder de mindcontrol van de elite, die zich kapot lachen, die minachting hebben voor burgers, opvreters zijn we, we zijn teveel,half miljoen is genoeg voor deze planeet. Europa wordt van binnenuit kapot gemaakt met etnische oorlogen. Sorros sponsort deze hele exodus van gelukszoekers, informeer en onderzoek en kijk hoe duidelijk Vrijland hier over schrijft!.
Er zal nog veel bloed worden vergoten en ja, ook in Nederland krijgen we straks onhoudbare situaties met de zogenaamde asiel/gelukszoekers, maar blijkbaar zie je helaas nog niet.
Lees EJBron, dan weet je wat er echt speelt, dat belooft weinig goeds Nexus. We zullen zien wat er straks gaat gebeuren wanneer wereldwijd alles zal instorten, weg dollar, weg euro, je krijgt chaos en paniek, massale volksverhuizingen, dat staat ons te wachten. Vele zieners, remoteviewers zoals Cacey, Nostradamus voorspelden deze toestanden al, openbaringen, lees en onderzoek!
Sweet dreams, ben benieuwd wat je schrijft aan het eind van het jaar!


Vrijheid....maar dan alleen voor jou?

Het zijn teksten zoals die van jou die zouden passen in het plaatje, vlak voor WO2 in Duitsland. Dat de vluchtelingenstroom een georganiseerde is, liet Bovendien.com als eerste weten hier in Nederland. Dat met de vluchtelingen wellicht ook ongewenste mensen meekomen is helemaal waar. Maar dan beste Vrijheid? wat dan? Dan maar iedereen over één kam scheren over vermeende terroristen die hier naartoe komen? meen je nu werkelijk dat die mensen, die allemaal in dienst van de elite werken, niet op eigen houtje naar Europa zouden kunnen komen?

Ja, er schuilt een gevaar in het toelaten van zoveel getraumatiseerde mensen. Wat betreft die brainwash, ik denk dat wij daar meer last van hebben.

Ik heb EJ bron bekeken en houd niet van websites die openlijk haat jegens anderen promoten. Alles is de schuld van de islam nietwaar? Zelfs al zijn die IS strijders gewone huurlingen die zich voor doen als Islamieten.
Bekijk dit plaatje eens en vertel het maar!


Als de elite achter de vluchtelingenstroom zit dan hoort Soros daar bij, dat weet ieder kind!

Chaos is al een feit. Als er geen chaos zou zijn, zou er ook geen reden zijn om iets te veranderen. Er zijn twee kanten die daar iets mee kunnen. de NWO kant, die organiseren de chaos, hebben ze altijd al gedaan. En je hebt de kant van de gewone mensen, wij dus. Maar die zitten allemaal lekker thuis aan de PC het hele gebeuren te volgen alsof ze een TV serie aan het bekijken zijn. daar zit hem de crux. Veel gespin, weinig wol. Mensen zijn te bang, te lui, te moe, te bezig, te dom, te oud, te jong, te arm, etc. om zich persoonlijk in te zetten voor een andere wereld.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 20-09-2015 17:08
Kyra zei:
Maandag 21 september is het de Internationale dag van de Vrede. Het zou fijn zijn als veel mensen dan 's-avonds om 8 uur een kaarsje aansteken. Laat dat lichtje jouw roep en Teken van Vrede zijn. De wereld heeft het meer dan ooit nodig, dus doe mee! Als je het ook door wilt geven aan anderen zou dat fantastisch zijn. Positieve intenties de wereld insturen helpt. Hoe meer hoe beter. Dit initiatief staat op www.degoudenband.nl onder bliksemacties.Mooie actie, ik doe mee!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# madelief 20-09-2015 15:12
vladi zei:
Kyra zei:
Maandag 21 september is het de Internationale dag van de Vrede. Het zou fijn zijn als veel mensen dan 's-avonds om 8 uur een kaarsje aansteken. Laat dat lichtje jouw roep en Teken van Vrede zijn. De wereld heeft het meer dan ooit nodig, dus doe mee! Als je het ook door wilt geven aan anderen zou dat fantastisch zijn. Positieve intenties de wereld insturen helpt. Hoe meer hoe beter. Dit initiatief staat op www.degoudenband.nl onder bliksemacties.


goed idee,laten we dit iedere dag doen,kleine moeite :-)

fff

Hoe zou het zijn als we onze dag met een vredesmeditatie en een lichtje afsluiten
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# madelief 20-09-2015 15:11
deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/.../...

HET mooie plan achter de vluchtelingen stroom.... zeg maar dag tegen je inkomen?????????
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 19-09-2015 22:21
Kyra zei:
Maandag 21 september is het de Internationale dag van de Vrede. Het zou fijn zijn als veel mensen dan 's-avonds om 8 uur een kaarsje aansteken. Laat dat lichtje jouw roep en Teken van Vrede zijn. De wereld heeft het meer dan ooit nodig, dus doe mee! Als je het ook door wilt geven aan anderen zou dat fantastisch zijn. Positieve intenties de wereld insturen helpt. Hoe meer hoe beter. Dit initiatief staat op www.degoudenband.nl onder bliksemacties.


goed idee,laten we dit iedere dag doen,kleine moeite :-)

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Kyra 19-09-2015 21:35
Maandag 21 september is het de Internationale dag van de Vrede. Het zou fijn zijn als veel mensen dan 's-avonds om 8 uur een kaarsje aansteken. Laat dat lichtje jouw roep en Teken van Vrede zijn. De wereld heeft het meer dan ooit nodig, dus doe mee! Als je het ook door wilt geven aan anderen zou dat fantastisch zijn. Positieve intenties de wereld insturen helpt. Hoe meer hoe beter. Dit initiatief staat op www.degoudenband.nl onder bliksemacties.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 19-09-2015 17:56
Martien zei:
Als er gevonden wordt dat er over bepaalde stukken geschreven moet worden en wij van Bovendien dit niet doen en of al gedaan hebben (agenda 21 is al meerdere keren in artikelen verwerkt). Staat het iedereen vrij om ergens anders heen te gaan en niet de commentaren maar vol te spammen met info die niet over het artikel gaat.

Mijn vraag is dan ook blijf bij het onderwerp waar over geschreven is, ik heb nl geen zin meer om in het weekend politie agentje te spelen.


uw wens is mijn commando,oh verhevene.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 19-09-2015 17:00
vladi zei:
Spring zei:
Vladi
hier wordt er wel aandacht aan besteedt.
irmaschiffers2014.wordpress.com/.../...


dank Spring dank.

fff

;-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 19-09-2015 16:59
Martien zei:
Als er gevonden wordt dat er over bepaalde stukken geschreven moet worden en wij van Bovendien dit niet doen en of al gedaan hebben (agenda 21 is al meerdere keren in artikelen verwerkt). Staat het iedereen vrij om ergens anders heen te gaan en niet de commentaren maar vol te spammen met info die niet over het artikel gaat.

Mijn vraag is dan ook blijf bij het onderwerp waar over geschreven is, ik heb nl geen zin meer om in het weekend politie agentje te spelen.

Het onderwerp gaat over agenda 21, omdat Corbyn deze uitrolt. Het onderwerp gaat over Brics en NWO en daar hebben we het over. Echter niet allesmeegaand in de euforie van nexus.
Dus het is on toppic Martien.
En politie agentje spelen is nergens voor nodig we zijn namelijk allemaal volwassen en verschillende meningen tellen toch bij Bovendien?
Ik deel de euforie niet en dat mag ik uiten. Daar is een reactie veld voor bedoeld lijkt me?
Ik had in het begin mn twijfel bij Syriza en ook daar mocht niet over gezegd worden en kijk nu eens. helaas had ik gelijk zonder dit te willen.
Voila wellicht jongen zou het kunnen dat ook deze keer....
Vrije meningsuiting Martien is een groot goed helemaal nu het nog even kan want deze vrijheid zijn we in rap tempo aan het verliezen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Martien 19-09-2015 16:30
Als er gevonden wordt dat er over bepaalde stukken geschreven moet worden en wij van Bovendien dit niet doen en of al gedaan hebben (agenda 21 is al meerdere keren in artikelen verwerkt). Staat het iedereen vrij om ergens anders heen te gaan en niet de commentaren maar vol te spammen met info die niet over het artikel gaat.

Mijn vraag is dan ook blijf bij het onderwerp waar over geschreven is, ik heb nl geen zin meer om in het weekend politie agentje te spelen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 19-09-2015 16:18
Spring zei:
Vladi
hier wordt er wel aandacht aan besteedt.
irmaschiffers2014.wordpress.com/.../...


dank Spring dank.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 19-09-2015 16:16
Nexus zei:
Wij brachten het vluchtelingen verhaal als eerste Vrijheid. Ik weet dat er een idee achter de vluchtelingenstroom zit.

Maar, blijkbaar is iedereen zodanig bewerkt dat ze de positieve kanten niet meer kunnen zien. Precies zoals de elite ons graag ziet. Buigend hoofdje, wij zijn allemaal verloren.....
Wij gaan uit van de positieve gedachte, durven kansen te zien waar anderen alleen maar ellende zien. Dat is wat de wereld nodig heeft, moed, hoop, en positieve gedachten.

Het slechte zal niet winnen!

Ga dus maar lekker bij de pakken neerzitten, wij doen daar niet aan mee!


wat de wereld nodig heeft zijn volks assassins,en echte mannen en vrouwen,de gem.nederlandse man gedraagt zich als een vrouw en de vrouw als een rijke aap.
elleboogjes op 90 graden,ene hand merkhandtasje en andere hand de smart phone en de man hetzelfde soms zonder handtasje,nog te dom om vuur te maken.

gemakzuchtige kutdieren zijn we.

maaaaaaar we gaan winnen zonder geweld door te typen en te schrijven?

Wooooooaahahahahaaaaahaha..... :-? sorry,doet vladi normaal nooit.

daarom schrijf ik dan ook fff en niet wff (write for freedom)
maar hey who the fuck is vladi en zijn bij de pakken neerzittende nonsens?

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 19-09-2015 16:02
Nexus zei:
Wij brachten het vluchtelingen verhaal als eerste Vrijheid. Ik weet dat er een idee achter de vluchtelingenstroom zit.

Maar, blijkbaar is iedereen zodanig bewerkt dat ze de positieve kanten niet meer kunnen zien. Precies zoals de elite ons graag ziet. Buigend hoofdje, wij zijn allemaal verloren.....
Wij gaan uit van de positieve gedachte, durven kansen te zien waar anderen alleen maar ellende zien. Dat is wat de wereld nodig heeft, moed, hoop, en positieve gedachten.

Het slechte zal niet winnen!

Ga dus maar lekker bij de pakken neerzitten, wij doen daar niet aan mee!


dus de winst nog niet zien,en sceptisch zijn tav de onvermoeibare stroom van info en disinfo is bij de pakken neer zitten?

seriously Nexus,.....tch

Martien,voor wat het waard is :zzz
ik denk en handel alleen nog maar fff,maar ik ben het absoluut Nog niet met Nexus en gelijkdenkende eens.

realiteitsbesef is ook iets :P

maakt mij geen kont uit wie wat denkt als we maar fff

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 19-09-2015 15:19
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7PSFUJPtCl k[/youtube]
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 19-09-2015 15:12
Vladi
hier wordt er wel aandacht aan besteedt.
irmaschiffers2014.wordpress.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Dianthus 19-09-2015 13:48
Nou Nexus, leg je toch heerlijk even neer en rust wat, speel wat met je kinderen, ga heerlijk uit eten met je vrouw.... want wij kunnen niet te veel meer doen omdat het allemaal boven onze kop is gegroeid maar er is een oplossing hiervoor. Sommigen noemen dat GOD maar ik noem het de natuurwetten en eentje ervan is de wet van oorzaak en gevolg en deze wet zegt dat het bijna (heb je volledig gelijk in!) game over is en dan kunnen de grote slapende meute heerlijk wakker gaan worden want ze gaan dadelijk zien in wat voor een poppenkast ze hebben geloofd doordat ze hun eigen macht uit handen hebben gegeven aan mensen die totaal niet met die macht om konden gaan en dan pas wordt het leuk. Een paar maanden pist off zullen ze zijn en dan gaan heerlijk de handjes samen in elkaar en kunnen we eindelijk gaan voor een duurzame samenleving waarin het geld niet meer zo op de voorgrond zal zijn. Dit staat vast op 100% en we kunnen NU al eindelijk zeggen..we zijn er bijna, we zijn er bijna..... :)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 19-09-2015 11:15
Wij brachten het vluchtelingen verhaal als eerste Vrijheid. Ik weet dat er een idee achter de vluchtelingenstroom zit.

Maar, blijkbaar is iedereen zodanig bewerkt dat ze de positieve kanten niet meer kunnen zien. Precies zoals de elite ons graag ziet. Buigend hoofdje, wij zijn allemaal verloren.....
Wij gaan uit van de positieve gedachte, durven kansen te zien waar anderen alleen maar ellende zien. Dat is wat de wereld nodig heeft, moed, hoop, en positieve gedachten.

Het slechte zal niet winnen!

Ga dus maar lekker bij de pakken neerzitten, wij doen daar niet aan mee!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vrijheid 19-09-2015 09:23
Droom lekker verder Nexus, het gaat helaas niet de goede kant op. Wat krijgen we straks, burgeroorlogen, verdeel en heers.De maatschappij wordt nu al verdeeld in linksdenkende gutmenschen, extreem rechts, dus....we krijgen burgeroorlogen. Kijk eens hoeveel gelukszoekers hier binnenstromen, 700 per dag, waar moet dit straks heen of neem jij ook vluchtelingen in je huis??
Het zijn juist de wakkere mensen die dit goed zien, de salonsocialisten maken dit land helemaal kapot, dankzij dit prutskabinet Rutte, jonge zielen, compleet onder de mindcontrol van de elite, die zich kapot lachen, die minachting hebben voor burgers, opvreters zijn we, we zijn teveel,half miljoen is genoeg voor deze planeet. Europa wordt van binnenuit kapot gemaakt met etnische oorlogen. Sorros sponsort deze hele exodus van gelukszoekers, informeer en onderzoek en kijk hoe duidelijk Vrijland hier over schrijft!.
Er zal nog veel bloed worden vergoten en ja, ook in Nederland krijgen we straks onhoudbare situaties met de zogenaamde asiel/gelukszoekers, maar blijkbaar zie je helaas nog niet.
Lees EJBron, dan weet je wat er echt speelt, dat belooft weinig goeds Nexus. We zullen zien wat er straks gaat gebeuren wanneer wereldwijd alles zal instorten, weg dollar, weg euro, je krijgt chaos en paniek, massale volksverhuizingen, dat staat ons te wachten. Vele zieners, remoteviewers zoals Cacey, Nostradamus voorspelden deze toestanden al, openbaringen, lees en onderzoek!
Sweet dreams, ben benieuwd wat je schrijft aan het eind van het jaar!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Martien 19-09-2015 09:11
Nexus voor wat het waard is ik sta volledig achter jou mening.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 18-09-2015 19:58
mijn mening is

dezelfde als die van nexus.


IT’S GAME OVER!

Here’s a small collection of headlines why those exceptionalists have become the laughingstocks of today’s geopolitical arena:

For four long years Russia has been offering the US a graceful way out from the Middle East yet it continues to support ISIS/L by “unintentionally” airdropping arms and ammunitions and by deliberately leaving tanks and other logistics;
US Democrats are now rethinking about the wisdom of kicking Assad’s butt from Syria [here];
White House and France are now seeking Russian help to resolve the Syrian/ISIS crisis [here, here]
Berlin would also appreciate Russian help on Anti-ISIS/L coalition [here];
Desperate Cameron goes beyond decency, launched fearmongering efforts to smear Corbyn’s stellar ascension to Labour leadership, even without provocation;
Aussie Abbot was shirtfronted and eventually knocked down by an older opponent, days ago;
Iceland bans anything from Israel in support of the Palestinian plight;
Putin kicked out Forbes publication company out of Russia;
US top bankers are facing a lawsuit over rigging of the $12.8 trillion treasury market [here]
geopolitics.co/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 19:49
Dianthus zei:
Howhow geen zelfmoord hier gaan plegen want dat is wat euthanasie is! Er zijn natuurwetten waar de meeste nog niets van weten en die gaan in dit geval zo dat je je eigen leven (je bent het leven dan ook zelf) niet kunt ontnemen en doe je dit nu wel dan ga je te vroeg over. Ga je nu 10 jaar te vroeg over dan beleef je heerlijk de verrotting van je eigen stoffelijk lichaam want je hangt er met je fluidekoord nog heerlijk aan vast en dat is allesbehalve plezierig. Lees er maar het boek bol.com/.../... op na want dat is iemand die dit heeft beleeft en er verslag van heeft kunnen doen door een medium en er staat geen enkel new age gezweef in. Puur to the point en niets anders maar wel in romanvorm. En heb je nu heerlijk de ontbinding van je lichaam beleeft (indien je laat cremeren ben je hier wel van af maar je beleeft wel de crematie op 100% want je hangt er met je astraal lichaam aan je stof lichaam vast en dat is ook geen pretje) dan kom je in een duistere toestand terecht waar er niemand is te zien dan alleen maar duisternis. Je komt er ook niemand tegen totdat de tijd is aangebroken van natuurlijk overgaan en dan ga je naar die toestand waar je afstemming op hebt.

ow..das wel wat eng, thanx.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# madelief 18-09-2015 19:33
Dianthus zei:
Howhow geen zelfmoord hier gaan plegen want dat is wat euthanasie is! Er zijn natuurwetten waar de meeste nog niets van weten en die gaan in dit geval zo dat je je eigen leven (je bent het leven dan ook zelf) niet kunt ontnemen en doe je dit nu wel dan ga je te vroeg over. Ga je nu 10 jaar te vroeg over dan beleef je heerlijk de verrotting van je eigen stoffelijk lichaam want je hangt er met je fluidekoord nog heerlijk aan vast en dat is allesbehalve plezierig. Lees er maar het boek bol.com/.../... op na want dat is iemand die dit heeft beleeft en er verslag van heeft kunnen doen door een medium en er staat geen enkel new age gezweef in. Puur to the point en niets anders maar wel in romanvorm. En heb je nu heerlijk de ontbinding van je lichaam beleeft (indien je laat cremeren ben je hier wel van af maar je beleeft wel de crematie op 100% want je hangt er met je astraal lichaam aan je stof lichaam vast en dat is ook geen pretje) dan kom je in een duistere toestand terecht waar er niemand is te zien dan alleen maar duisternis. Je komt er ook niemand tegen totdat de tijd is aangebroken van natuurlijk overgaan en dan ga je naar die toestand waar je afstemming op hebt.

Diananthus .... ik heb het hier over ONVRIJWILLIGE euthanasie zoals dit op het moment door instanties een beetje gepromote gaat worden... zo van moeder zou het niet beter zijn nu je wat gebrekkig wordt en ja dan kunnen wij eindelijk in jouw grotere huis met de kids... je helpt ons er enorm mee.
OF de verzekeraar die vindt dat je te duur wordt in het gebruik.... dat bedoel ik naast de overheid die denkt hoe eerder we een paar bessen minder hebben hoe beter voor de Staatskas.

Overigens bij BEWUST sterven ook via levensbeëindiging ligt dat proces van ontbinding en de aankomst van de ziel een stukje anders maar dan moet het wel het proces van een BEWUSTE keuze zijn.. nou geen zorg voorlopig ben ik nog van plan om het pensioenfonds leeg te eten nog genoeg wat ik de moeite waard vind.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# madelief 18-09-2015 19:23
Hot Burmees zei:
Spring zei:
Hot Burmees, ik geloof wel degelijk dat er een hemel is hoor ;-)


dat mag, ik niet meer, was daar eigenlijk al redelijk jong achter, niet dat ik niet opzoek ben geweest, je wilt niet weten welke sekten , is niks , geloven / religies ik heb doorgespit, begon op 5 jr, dat ik naar de kerk wilde, mijn ouders niet, ik wilde dat, nu heb heel wat gezien, en bijna iedere keer, wanneer ik zei het lijkt mij wel wat, begon het gedreig, Die mooie liefdevolle God , nu die was weg, ik kreeg te horen , wat er allemaal wel niet zou gebeuren met mij, hel en verdoemenis, RK, protestant, NL hervormd, zevendag adventisten, Jehova's , hare krisna's , bagwan, Boedhist, gelul over karma, waren de krisna's heel goed in, zelfs nog met Iman's gesproken , toen het nog mogelijk was, de enige die ik aardig vind en blijf vinden, is Fransicus van Assisi, maar die was ook zeer tegen de draad in, is ook de enige waar islamieten wat respect voor hebben.

en nu wordt zelfs zijn naam bezoedeld.
Nee, geloven en religies zijn mensen uitvindingen, en wat er van waar is , ben ik tot de conclusie gekomen het zijn buitenaardsen die zich hier als goden/ god gingen gedragen.
Ezechiel staat er vol van, speciaal als je leest de maten en materialen die hij moet gebruiken voor de bouw van de eerste tempel, gebeurd onder Salomo, maar als je goed leest, dan zie je dat ie eigenlijk opdracht krijgt om een lanceerplatform te bouwen, en nu gaan , denk ik zo, mensen muiten, mooi.

Een mooi en liefdevol weekeinde.

Religie is door mensen gemaakt bijbels en religieuze boeken door mensen geschreven onder het mom van Goddelijke boodschap maar eigenlijk een in die tijd passende methode om het volk onder de duim te houden.. dus religie welke dan ook is doorspekt van angst dwang en wat al niet.
Geloof is dat wat je voelt in je eigen innerlijke wereld de verbondenheid met het Universum want wat God ook mag zijn dat is overal ik geloof wel maar niet een rancuneuze chagrijn met een baard die straft en over het bolletje aait

God ,of laten we het het veld noemen, is overal en onze bron waar we vandaan komen vertrouwen in dat geeft ons in moeilijke tijden vleugels.
ik leef altijd met de gedachte van mijn beschermengel en geloof mij dat werkt uitstekend er zijn heel veel mooie wonderbaarlijke dingen in mijn bestaan gebeurd die je dan tonen hoe mooi dat in elkaar zit . alleen je moet er wel bewust voor zijn en nog belangrijker op vertrouwen en vragen om hulp als dat nodig is .
De dood is niet ons einde maar een geboorte naar een hoger trillingsveld soms zichtbaar maar nog niet voor iedereen dat zijn we nu aan het ontwikkelen.
Ik ben heel blij met wat ik het ruilsysteem noem ( reïncarnatie) geeft je de kans om nieuwe avonturen te beleven en als je bewust leeft werk je nu aan de volgende reis.
het maakt je ook meer verantwoordelijk voor het hier en nu en wat er gebeurd en de rol die we hier in kunnen spelen ten bate van het grotere geheel... misschien dat ik daarom af en toe wat vel kan zijn ik zie vaak een beetje vooruit en druk dan op de alarm knop maar ja dat verstoort dan weer de rust dus is dat niet altijd begrepen dan wel welkom.. maar toch ik vind het belangrijk dat ik mij optimaal ingezet zal hebben voor het welzijn van de mensen om mij heen.
Of je het God noemt of wat anders er is die grote kracht die achter ons staat alleen het is niet zo dat je even een lokale Engel belt om alle problemen op te lossen een incarnatie is een examen zie maar wat je nu kunt anders volgende keer beter.
Uiteindelijk draait het allemaal om respect en naastenliefde voor de natuur en alles wat leeft, leren zien dat diversiteit geen probleem is maar alleen kleurrijk maakt en zeg nou zelf wie van ons aardwormen is in staat om alles te weten en te bevatten wie heeft de hele waarheid.... niemand er is alleen af en toe dat gevoel dat we door iets geholpen worden in cruciale momenten, naam..... maakt niet uit, ervaar het bewust en maak het deel van je dagelijkse leven voor mij is dat mijn echte rijkdom weten dat je toch ergens gedragen wordt door ????? en dat er vaak onverwachts de meest mooie oplossingen komen.
Het huidige probleem is dat er zo veel mensen zijn die allemaal op een ander niveau van ontwikkeling zitten dat hebben we maar te aanvaarden God mag weten wat ooit zelf gedaan hebben in onze zielereizen want ja alle begin is moeilijk ook voor de ziel door schade en schande wijs en vandaar weer een lichtje op het pad van de nieuwkomers... mooi toch
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Dianthus 18-09-2015 19:20
Howhow geen zelfmoord hier gaan plegen want dat is wat euthanasie is! Er zijn natuurwetten waar de meeste nog niets van weten en die gaan in dit geval zo dat je je eigen leven (je bent het leven dan ook zelf) niet kunt ontnemen en doe je dit nu wel dan ga je te vroeg over. Ga je nu 10 jaar te vroeg over dan beleef je heerlijk de verrotting van je eigen stoffelijk lichaam want je hangt er met je fluidekoord nog heerlijk aan vast en dat is allesbehalve plezierig. Lees er maar het boek bol.com/.../... op na want dat is iemand die dit heeft beleeft en er verslag van heeft kunnen doen door een medium en er staat geen enkel new age gezweef in. Puur to the point en niets anders maar wel in romanvorm. En heb je nu heerlijk de ontbinding van je lichaam beleeft (indien je laat cremeren ben je hier wel van af maar je beleeft wel de crematie op 100% want je hangt er met je astraal lichaam aan je stof lichaam vast en dat is ook geen pretje) dan kom je in een duistere toestand terecht waar er niemand is te zien dan alleen maar duisternis. Je komt er ook niemand tegen totdat de tijd is aangebroken van natuurlijk overgaan en dan ga je naar die toestand waar je afstemming op hebt.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 19:01
Nexus zei:
Spring zei:
nexus....
echt ....

*komop nou
excuses aan madelief zijn wel op zijn plaats hoor. ;-)


Excuses?

Het mooie is dat jullie daar een mooie rol in zouden kunnen spelen maar helaas jammer het zij zo.

Ik steek mijn kop al 15 jaar boven het maaiveld uit. Wat een lage reactie. Twijfelen aan mijn oprechtheid. Bah! Het heeft mij en mijn gezin banen gekost en heel veel ellende bezorgd.

Dit soort reacties zet mij echt aan het denken.....

Nee jouw reacties waren niet netjes. Ook wij steken ons nek uit.
Niet op het schuld gevoel gaan spelen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# madelief 18-09-2015 18:43
Hot Burmees zei:
Spring zei:
Hot Burmees zei:
madelief zei:
ZOOOO dit is een discussie!!!
WANT als dit zijn invoering krijgt sta ik op de euthanasie lijst ik mag dan bejaard zijn maar heb helemaal nog geen trek in een enkeltje walhalla


Tsja Madelief , wat zal ik zeggen?
behalve dat ik dit las vandaag, stemde mij dieptreurig, is zoals ik al op anarchiel toen zei, de mens is een produkt, moet geld opleveren en zeker niet koste , tenzij je natuurlijk zelf betaald , laat dat maar aan de "zorg"verzekeraars over , die weten hoe zij voor zich zelf moeten zorgen, zie o.a. artikel.

***********
Een uitstappremie als aanvulling op de pil van Drion
Vroegtijdig sterven belonen houdt de zorgkosten in het gareel
politiek.tpo.nl/column/een-uitstappremie-als-aanvulling-op-de-pil-van-drion/

:eek:
nee deze dan

theguardian.com/.../...
:cry:


Is zij dan de eerste? , want met die botoxkop, moet je wel ver over de houdbaar datum zijn.
Ontopic, waarom verbaast mij dat nu in het geheel niet, had het namelijk al aantal jaren terug verwacht , in NL.
Els Borst was er oa voorstander van, zij heeft de Pil van Drion gepromoot als minister van volksgezondheid.

Tegen het licht gehouden van de huidige tijd , zoals wij nu met onze ouderen om gaan , kan ik mij voorstellen dat een hoop ouderen ervoor zullen kiezen, en hoop hebben al het gevoel , ik ben meer tot last dan dat men mij nog hier wilt zien leven, had je dat nog niet, dan wordt je dat wel fijntjes onder je neus gewreven door oa politiek, overheid Zorgverzekeraars.

Nou ik heb geen moeite met de pil van Drion MAAR op MIJN MOMENT als IK dat wil niet op verzoek omdat ik een geldverslindende overlast ben... en zeker niet door een houdbaarheid en rendement calculerende overheid... OH Oh sorry daar komt ie weer.... DAT is wat in het protocol van Agenda 21 staat.... bejaard ziek zielig werkeloos is een useless eater en mag geëlimineerd worden.... dat wordt verpakt onder hoe respectvol je dan een kans geeft aan de meer bruikbare medemens.... ja de verpakking is leuk maar het blijft toch echt een pak euthanasientje leegdrinken.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 18-09-2015 18:38
Spring zei:
nexus....
echt ....

*komop nou
excuses aan madelief zijn wel op zijn plaats hoor. ;-)


Excuses?

Het mooie is dat jullie daar een mooie rol in zouden kunnen spelen maar helaas jammer het zij zo.

Ik steek mijn kop al 15 jaar boven het maaiveld uit. Wat een lage reactie. Twijfelen aan mijn oprechtheid. Bah! Het heeft mij en mijn gezin banen gekost en heel veel ellende bezorgd.

Dit soort reacties zet mij echt aan het denken.....
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 18:30
Hot Burmees zei:
Spring zei:
Hot Burmees, ik geloof wel degelijk dat er een hemel is hoor ;-)


dat mag, ik niet meer, was daar eigenlijk al redelijk jong achter, niet dat ik niet opzoek ben geweest, je wilt niet weten welke sekten , is niks , geloven / religies ik heb doorgespit, begon op 5 jr, dat ik naar de kerk wilde, mijn ouders niet, ik wilde dat, nu heb heel wat gezien, en bijna iedere keer, wanneer ik zei het lijkt mij wel wat, begon het gedreig, Die mooie liefdevolle God , nu die was weg, ik kreeg te horen , wat er allemaal wel niet zou gebeuren met mij, hel en verdoemenis, RK, protestant, NL hervormd, zevendag adventisten, Jehova's , hare krisna's , bagwan, Boedhist, gelul over karma, waren de krisna's heel goed in, zelfs nog met Iman's gesproken , toen het nog mogelijk was, de enige die ik aardig vind en blijf vinden, is Fransicus van Assisi, maar die was ook zeer tegen de draad in, is ook de enige waar islamieten wat respect voor hebben.

en nu wordt zelfs zijn naam bezoedeld.
Nee, geloven en religies zijn mensen uitvindingen, en wat er van waar is , ben ik tot de conclusie gekomen het zijn buitenaardsen die zich hier als goden/ god gingen gedragen.
Ezechiel staat er vol van, speciaal als je leest de maten en materialen die hij moet gebruiken voor de bouw van de eerste tempel, gebeurd onder Salomo, maar als je goed leest, dan zie je dat ie eigenlijk opdracht krijgt om een lanceerplatform te bouwen, en nu gaan , denk ik zo, mensen muiten, mooi.

Een mooi en liefdevol weekeinde.

religie is idd onzin maar geloven in een schepper komt van binnenuit. Zo ook mijn vertrouwen dat wij dit om kunnen draaien. Komt goed Burmees, met zijn allen staan voor het goede, en het komt goed.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Hot Burmees 18-09-2015 18:24
Spring zei:
Hot Burmees, ik geloof wel degelijk dat er een hemel is hoor ;-)


dat mag, ik niet meer, was daar eigenlijk al redelijk jong achter, niet dat ik niet opzoek ben geweest, je wilt niet weten welke sekten , is niks , geloven / religies ik heb doorgespit, begon op 5 jr, dat ik naar de kerk wilde, mijn ouders niet, ik wilde dat, nu heb heel wat gezien, en bijna iedere keer, wanneer ik zei het lijkt mij wel wat, begon het gedreig, Die mooie liefdevolle God , nu die was weg, ik kreeg te horen , wat er allemaal wel niet zou gebeuren met mij, hel en verdoemenis, RK, protestant, NL hervormd, zevendag adventisten, Jehova's , hare krisna's , bagwan, Boedhist, gelul over karma, waren de krisna's heel goed in, zelfs nog met Iman's gesproken , toen het nog mogelijk was, de enige die ik aardig vind en blijf vinden, is Fransicus van Assisi, maar die was ook zeer tegen de draad in, is ook de enige waar islamieten wat respect voor hebben.

en nu wordt zelfs zijn naam bezoedeld.
Nee, geloven en religies zijn mensen uitvindingen, en wat er van waar is , ben ik tot de conclusie gekomen het zijn buitenaardsen die zich hier als goden/ god gingen gedragen.
Ezechiel staat er vol van, speciaal als je leest de maten en materialen die hij moet gebruiken voor de bouw van de eerste tempel, gebeurd onder Salomo, maar als je goed leest, dan zie je dat ie eigenlijk opdracht krijgt om een lanceerplatform te bouwen, en nu gaan , denk ik zo, mensen muiten, mooi.

Een mooi en liefdevol weekeinde.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 18:21
nexus....
echt ....

*komop nou
excuses aan madelief zijn wel op zijn plaats hoor. ;-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 18:15
Hot Burmees zei:
Spring zei:
Hot Burmees zei:
madelief zei:
ZOOOO dit is een discussie!!!
WANT als dit zijn invoering krijgt sta ik op de euthanasie lijst ik mag dan bejaard zijn maar heb helemaal nog geen trek in een enkeltje walhalla


Tsja Madelief , wat zal ik zeggen?
behalve dat ik dit las vandaag, stemde mij dieptreurig, is zoals ik al op anarchiel toen zei, de mens is een produkt, moet geld opleveren en zeker niet koste , tenzij je natuurlijk zelf betaald , laat dat maar aan de "zorg"verzekeraars over , die weten hoe zij voor zich zelf moeten zorgen, zie o.a. artikel.

***********
Een uitstappremie als aanvulling op de pil van Drion
Vroegtijdig sterven belonen houdt de zorgkosten in het gareel
politiek.tpo.nl/column/een-uitstappremie-als-aanvulling-op-de-pil-van-drion/

:eek:
nee deze dan

theguardian.com/.../...
:cry:


Is zij dan de eerste? , want met die botoxkop, moet je wel ver over de houdbaar datum zijn.
Ontopic, waarom verbaast mij dat nu in het geheel niet, had het namelijk al aantal jaren terug verwacht , in NL.
Els Borst was er oa voorstander van, zij heeft de Pil van Drion gepromoot als minister van volksgezondheid.

Tegen het licht gehouden van de huidige tijd , zoals wij nu met onze ouderen om gaan , kan ik mij voorstellen dat een hoop ouderen ervoor zullen kiezen, en hoop hebben al het gevoel , ik ben meer tot last dan dat men mij nog hier wilt zien leven, had je dat nog niet, dan wordt je dat wel fijntjes onder je neus gewreven door oa politiek, overheid Zorgverzekeraars.

Aan ons om dat te veranderen vriend.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 18:14
madelief zei:
Nexus zei:
Volgens mij moet je eerst eens lezen Madelief.

Het was Bovendien die de vluchtelingenkwestie als eerste besprak en wel met alle factoren die jij noemt en meer.

Zo ook chemtrails en haarp en andere zaken. Bovendien bepaalt zelf waarover ze schrijven. Wij laten ons door niets en niemand de wet lezen en/of vertellen wat en hoe wij moeten denken. Wij gaan niet over één nacht ijs. Wij willen geen niburu worden. Als dat niet naar jouw smaak is dan ben je vrij dit platvorm te verlaten en elders je heil te zoeken.

En met halfbakken krachttermen en intimidatiepogingen zijn wij al helemaal niet van onder de indruk. Als je het allemaal beter weet moet je misschien een eigen website beginnen.
En dat Pools blad, Kop verlag, laat mij niet lachen....soms hebben ze een punt, soms, meestal is het je reinste onzin wat ze schrijven. Bangmakerij, burgertjes bang maken en opnaaien, sorry, daar doen wij niet aan mee. Dat is pas agenda 21!
Prettig weekeinde.


Nou nou overgevoelig??????????????????????

Wie het niet met me eens is is dus tegen mij??????

Beter lezen Nexus... Ik ben bezorgd HEEL DIEP bezorgd en vooral voor al de mensen die nog wat jonger zijn dan ik ..kijk met wat geluk ben ik op tijd weg uit deze wereld ..maar de jongere dus waarschijnlijk ook jij niet....en ik HOOP dat je dan niet moet denken getverderrie die stomme madelief had gelijk...
Ik ben bezorgd dat ieder mensenkind van nu de kleintjes de volwassenen.... iets te wachten staat dat we NU nog kunnen voorkomen en dat kan alleen als we open de feiten benoemen en niet te snel op de ...... getrapt zijn.. een dialoog mag best pittig zijn jouw reactie is een beetje kinderachtig maar leef je uit ga je gang baas boven baas...
Het is in die bezorgdheid voor de sterk front zouden moeten maken ter bescherming dat is eigenlijk mijn oproep Tom Poes doe iets ... tja misschien ben ik te oud misschien begrijp jij niet dit was alleen een poging om mensen bewust te maken om op onderzoek uit te gaan uit lijfsbehoud want hoe je het ook verder noemt wie echt zijn research doet6 mag zich terecht zorgen maken ik wil mensen beschermen

Het mooie is dat jullie daar een mooie rol in zouden kunnen spelen maar helaas jammer het zij zo.


ik hoop dat je nog even blijft. We hebben jou ook nodig. voor wat het waard is ik sta achter je. Blij met je hoor madelief. :-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Hot Burmees 18-09-2015 18:12
Spring zei:
Hot Burmees zei:
madelief zei:
ZOOOO dit is een discussie!!!
WANT als dit zijn invoering krijgt sta ik op de euthanasie lijst ik mag dan bejaard zijn maar heb helemaal nog geen trek in een enkeltje walhalla


Tsja Madelief , wat zal ik zeggen?
behalve dat ik dit las vandaag, stemde mij dieptreurig, is zoals ik al op anarchiel toen zei, de mens is een produkt, moet geld opleveren en zeker niet koste , tenzij je natuurlijk zelf betaald , laat dat maar aan de "zorg"verzekeraars over , die weten hoe zij voor zich zelf moeten zorgen, zie o.a. artikel.

***********
Een uitstappremie als aanvulling op de pil van Drion
Vroegtijdig sterven belonen houdt de zorgkosten in het gareel
politiek.tpo.nl/column/een-uitstappremie-als-aanvulling-op-de-pil-van-drion/

:eek:
nee deze dan

theguardian.com/.../...
:cry:


Is zij dan de eerste? , want met die botoxkop, moet je wel ver over de houdbaar datum zijn.
Ontopic, waarom verbaast mij dat nu in het geheel niet, had het namelijk al aantal jaren terug verwacht , in NL.
Els Borst was er oa voorstander van, zij heeft de Pil van Drion gepromoot als minister van volksgezondheid.

Tegen het licht gehouden van de huidige tijd , zoals wij nu met onze ouderen om gaan , kan ik mij voorstellen dat een hoop ouderen ervoor zullen kiezen, en hoop hebben al het gevoel , ik ben meer tot last dan dat men mij nog hier wilt zien leven, had je dat nog niet, dan wordt je dat wel fijntjes onder je neus gewreven door oa politiek, overheid Zorgverzekeraars.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 18:11
Hot Burmees lees het boek van:

De komst van de Transitie Robin Ruyter collectief
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# madelief 18-09-2015 18:09
Nexus zei:
Volgens mij moet je eerst eens lezen Madelief.

Het was Bovendien die de vluchtelingenkwestie als eerste besprak en wel met alle factoren die jij noemt en meer.

Zo ook chemtrails en haarp en andere zaken. Bovendien bepaalt zelf waarover ze schrijven. Wij laten ons door niets en niemand de wet lezen en/of vertellen wat en hoe wij moeten denken. Wij gaan niet over één nacht ijs. Wij willen geen niburu worden. Als dat niet naar jouw smaak is dan ben je vrij dit platvorm te verlaten en elders je heil te zoeken.

En met halfbakken krachttermen en intimidatiepogingen zijn wij al helemaal niet van onder de indruk. Als je het allemaal beter weet moet je misschien een eigen website beginnen.
En dat Pools blad, Kop verlag, laat mij niet lachen....soms hebben ze een punt, soms, meestal is het je reinste onzin wat ze schrijven. Bangmakerij, burgertjes bang maken en opnaaien, sorry, daar doen wij niet aan mee. Dat is pas agenda 21!
Prettig weekeinde.


Nou nou overgevoelig??????????????????????

Wie het niet met me eens is is dus tegen mij??????

Beter lezen Nexus... Ik ben bezorgd HEEL DIEP bezorgd en vooral voor al de mensen die nog wat jonger zijn dan ik ..kijk met wat geluk ben ik op tijd weg uit deze wereld ..maar de jongere dus waarschijnlijk ook jij niet....en ik HOOP dat je dan niet moet denken getverderrie die stomme madelief had gelijk...
Ik ben bezorgd dat ieder mensenkind van nu de kleintjes de volwassenen.... iets te wachten staat dat we NU nog kunnen voorkomen en dat kan alleen als we open de feiten benoemen en niet te snel op de ...... getrapt zijn.. een dialoog mag best pittig zijn jouw reactie is een beetje kinderachtig maar leef je uit ga je gang baas boven baas...
Het is in die bezorgdheid voor de sterk front zouden moeten maken ter bescherming dat is eigenlijk mijn oproep Tom Poes doe iets ... tja misschien ben ik te oud misschien begrijp jij niet dit was alleen een poging om mensen bewust te maken om op onderzoek uit te gaan uit lijfsbehoud want hoe je het ook verder noemt wie echt zijn research doet6 mag zich terecht zorgen maken ik wil mensen beschermen

Het mooie is dat jullie daar een mooie rol in zouden kunnen spelen maar helaas jammer het zij zo.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 18:07
Hot Burmees, ik geloof wel degelijk dat er een hemel is hoor ;-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 18:05
Hot Burmees zei:
@ spring, ik geef dit slechts als ter kennisgeving, heb nog de video bekeken en of goed het artikel gelezen, daar het in grote lijnen op neer komt wat de UN van plan is, zou idd hun 10 geboden zijn. alleen ik wacht ff af , met wat voor "zinnige" plannen, zij komen, die zij hebben voor hun gedroomde NWO, o dat mag je niet zeggen, alhoewel, Bush sr , Blair en anderen , zeiden , A new world order will arise.

***************
Secret Identity of Georgia Guidestone’s Founder Revealed
beforeitsnews.com/.../...

**************
PS, stoel nummer 666 wordt vrij gehouden in de VN vergaderruimte.

Deze ruimte schijnt niet te zijn wat men zegt er over.

"A Room of Quiet"
The Meditation Room,
United Nations Headquarters
www.un.org/depts/dhl/dag/meditationroom.htm

Ja , die UN grond geschonken door Rockefeller, gebouw geschonken door Rockefeller, en zij vragen er niks voor terug?
Ja de liefdadigheid druipt ervan af bij de elite, zo dat men denkt o wat een aardige filantropen, ondertussen verder uitbroeden hoe de mensheid af te slachten, en liefs met hun wapens , beide zijden natuurlijk , dubbel winst meer pret, en onze lieve Rothschild staat altijd meteen klaar om de leningen te verstreken, dubbele winst en de vele pret.
weer geld en bedrijven sturen voor die broodnodige opbouw en zie , weer vette winsten en nu nog meer pret, waar wij komen gaan wij nooit meer weg, bouwen mooie basissen en de banken worden onder de behoedzame vleugels van die zo ontzettende lieve bankmensjes gezet, en jongens en meiden , dan hebben wij echt pret, wij naaien de wereld vet in haar reet , en men zegt , nog een keer, vond het niet diep genoeg gaan.

Ja is mooi leven in een open gevangenis, dacht dat de geestelijke gevangenis al een hel was, maar daar ben ik op terug gekomen, hel en hemel bestaan niet, alleen hier op aarde, en een hel bouwen , nu dat kunnen wij heel goed.

Tis echt heel erg hun dubbelrol, maar dat is hun karma wissen he.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Hot Burmees 18-09-2015 18:00
@ spring, ik geef dit slechts als ter kennisgeving, heb nog de video bekeken en of goed het artikel gelezen, daar het in grote lijnen op neer komt wat de UN van plan is, zou idd hun 10 geboden zijn. alleen ik wacht ff af , met wat voor "zinnige" plannen, zij komen, die zij hebben voor hun gedroomde NWO, o dat mag je niet zeggen, alhoewel, Bush sr , Blair en anderen , zeiden , A new world order will arise.

***************
Secret Identity of Georgia Guidestone’s Founder Revealed
beforeitsnews.com/.../...

**************
PS, stoel nummer 666 wordt vrij gehouden in de VN vergaderruimte.

Deze ruimte schijnt niet te zijn wat men zegt er over.

"A Room of Quiet"
The Meditation Room,
United Nations Headquarters
www.un.org/depts/dhl/dag/meditationroom.htm

Ja , die UN grond geschonken door Rockefeller, gebouw geschonken door Rockefeller, en zij vragen er niks voor terug?
Ja de liefdadigheid druipt ervan af bij de elite, zo dat men denkt o wat een aardige filantropen, ondertussen verder uitbroeden hoe de mensheid af te slachten, en liefs met hun wapens , beide zijden natuurlijk , dubbel winst meer pret, en onze lieve Rothschild staat altijd meteen klaar om de leningen te verstreken, dubbele winst en de vele pret.
weer geld en bedrijven sturen voor die broodnodige opbouw en zie , weer vette winsten en nu nog meer pret, waar wij komen gaan wij nooit meer weg, bouwen mooie basissen en de banken worden onder de behoedzame vleugels van die zo ontzettende lieve bankmensjes gezet, en jongens en meiden , dan hebben wij echt pret, wij naaien de wereld vet in haar reet , en men zegt , nog een keer, vond het niet diep genoeg gaan.

Ja is mooi leven in een open gevangenis, dacht dat de geestelijke gevangenis al een hel was, maar daar ben ik op terug gekomen, hel en hemel bestaan niet, alleen hier op aarde, en een hel bouwen , nu dat kunnen wij heel goed.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 17:59
Nexus zei:
Spring zei:
en weer is mijn verhaal niet meegekomen.
madelief kun je mij een linkje geven van dat poolse artikel?
Verder zei ik dat het klacht indienen over de meter bij consu wijzer een goed idee is en dat ik dat ga doen.
en stelde ik dat mensen op leeftijd niet alleen als useless eaters worden beschouwd maar eigenlijk twee derde vd bevolking:
www.worldpopulationbalance.org/3_times_sustainable
welk getal stond er op de guide stones?

“Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature”. — Georgia Guidestones. “
en wie bepaald dat voor ons! Wie vind dat er teveel mensen zijn mag bij zichzelf beginnen.

www.infowars.com/.../

journal-neo.org/.../...

overpopulationisamyth.com/

Allemaal al over geschreven.

ja en kan niet vaak genoeg herhaald, ik zet niet linkjes neer voor nexus maar voor het gehele publiek wat hier hopelijk de commenst leest en nog van niets weet he
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 17:57
Nexus zei:
Volgens mij moet je eerst eens lezen Madelief.

Het was Bovendien die de vluchtelingenkwestie als eerste besprak en wel met alle factoren die jij noemt en meer.

Zo ook chemtrails en haarp en andere zaken. Bovendien bepaalt zelf waarover ze schrijven. Wij laten ons door niets en niemand de wet lezen en/of vertellen wat en hoe wij moeten denken. Wij gaan niet over één nacht ijs. Wij willen geen niburu worden. Als dat niet naar jouw smaak is dan ben je vrij dit platvorm te verlaten en elders je heil te zoeken.

En met halfbakken krachttermen en intimidatiepogingen zijn wij al helemaal niet van onder de indruk. Als je het allemaal beter weet moet je misschien een eigen website beginnen.
En dat Pools blad, Kop verlag, laat mij niet lachen....soms hebben ze een punt, soms, meestal is het je reinste onzin wat ze schrijven. Bangmakerij, burgertjes bang maken en opnaaien, sorry, daar doen wij niet aan mee. Dat is pas agenda 21!
Prettig weekeinde.

:eek:
wat een ontzettend lelijke reactie.
Ik heb er echt geen woorden voor hoe jij je nu opstelt ..
"" intimidatie van madelief wat een opmerking ! :eek:
Ze is lekker pittig en goed bij. Moet je tegen kunnen hoor.imo
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 18-09-2015 17:46
Spring zei:
en weer is mijn verhaal niet meegekomen.
madelief kun je mij een linkje geven van dat poolse artikel?
Verder zei ik dat het klacht indienen over de meter bij consu wijzer een goed idee is en dat ik dat ga doen.
en stelde ik dat mensen op leeftijd niet alleen als useless eaters worden beschouwd maar eigenlijk twee derde vd bevolking:
www.worldpopulationbalance.org/3_times_sustainable
welk getal stond er op de guide stones?

“Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature”. — Georgia Guidestones. “
en wie bepaald dat voor ons! Wie vind dat er teveel mensen zijn mag bij zichzelf beginnen.

www.infowars.com/.../

journal-neo.org/.../...

overpopulationisamyth.com/

Allemaal al over geschreven.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 18-09-2015 17:45
Volgens mij moet je eerst eens lezen Madelief.

Het was Bovendien die de vluchtelingenkwestie als eerste besprak en wel met alle factoren die jij noemt en meer.

Zo ook chemtrails en haarp en andere zaken. Bovendien bepaalt zelf waarover ze schrijven. Wij laten ons door niets en niemand de wet lezen en/of vertellen wat en hoe wij moeten denken. Wij gaan niet over één nacht ijs. Wij willen geen niburu worden. Als dat niet naar jouw smaak is dan ben je vrij dit platvorm te verlaten en elders je heil te zoeken.

En met halfbakken krachttermen en intimidatiepogingen zijn wij al helemaal niet van onder de indruk. Als je het allemaal beter weet moet je misschien een eigen website beginnen.
En dat Pools blad, Kop verlag, laat mij niet lachen....soms hebben ze een punt, soms, meestal is het je reinste onzin wat ze schrijven. Bangmakerij, burgertjes bang maken en opnaaien, sorry, daar doen wij niet aan mee. Dat is pas agenda 21!
Prettig weekeinde.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 17:41
Spring zei:
Hot Burmees zei:
madelief zei:
ZOOOO dit is een discussie!!!
WANT als dit zijn invoering krijgt sta ik op de euthanasie lijst ik mag dan bejaard zijn maar heb helemaal nog geen trek in een enkeltje walhalla


Tsja Madelief , wat zal ik zeggen?
behalve dat ik dit las vandaag, stemde mij dieptreurig, is zoals ik al op anarchiel toen zei, de mens is een produkt, moet geld opleveren en zeker niet koste , tenzij je natuurlijk zelf betaald , laat dat maar aan de "zorg"verzekeraars over , die weten hoe zij voor zich zelf moeten zorgen, zie o.a. artikel.

***********
Een uitstappremie als aanvulling op de pil van Drion
Vroegtijdig sterven belonen houdt de zorgkosten in het gareel
politiek.tpo.nl/column/een-uitstappremie-als-aanvulling-op-de-pil-van-drion/

:eek:
nee deze dan

theguardian.com/.../...
:cry:

alleen de rendabelen tellen mee.. :-x maar men ziet niet dat elk mens zijn waarde in zijn omgeving heeft. We zijn allemaal werkend niet werkend oud of ziek van onschatbare waarde.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 17:39
vladi zei:
off-grid zal straks heel aantrekkelijk worden.

maar heb je geen off-grid skills,dan kun je het vergeten.

het is veel zwaarder als het gemakzuchtig technologische wereld waarin u nu leeft,als slaaf,maar je word weer 1 met gaia en het is respectabeler.

een goede voorbereiding duurt min. 1 jaar,research en praktijk.

CHOOSE WISELY.
slaaf of vrije mens.

fff

wat ik eerder al stelde vladman, als je ziek bent of oud gaat dat toch niet meer.. :sad: Die kunnen we toch niet achterlaten?
Deze geschifte beweging moet gewoon gestopt. imo
dngen die mensen in huis off grid kunnen doen kun je die nogmaals plaatsen? :-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 17:36
Hot Burmees zei:
madelief zei:
ZOOOO dit is een discussie!!!
WANT als dit zijn invoering krijgt sta ik op de euthanasie lijst ik mag dan bejaard zijn maar heb helemaal nog geen trek in een enkeltje walhalla


Tsja Madelief , wat zal ik zeggen?
behalve dat ik dit las vandaag, stemde mij dieptreurig, is zoals ik al op anarchiel toen zei, de mens is een produkt, moet geld opleveren en zeker niet koste , tenzij je natuurlijk zelf betaald , laat dat maar aan de "zorg"verzekeraars over , die weten hoe zij voor zich zelf moeten zorgen, zie o.a. artikel.

***********
Een uitstappremie als aanvulling op de pil van Drion
Vroegtijdig sterven belonen houdt de zorgkosten in het gareel
politiek.tpo.nl/column/een-uitstappremie-als-aanvulling-op-de-pil-van-drion/

:eek:
nee deze dan

theguardian.com/.../...
:cry:
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-09-2015 17:34
off-grid zal straks heel aantrekkelijk worden.

maar heb je geen off-grid skills,dan kun je het vergeten.

het is veel zwaarder als het gemakzuchtig technologische wereld waarin u nu leeft,als slaaf,maar je word weer 1 met gaia en het is respectabeler.

een goede voorbereiding duurt min. 1 jaar,research en praktijk.

CHOOSE WISELY.
slaaf of vrije mens.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 17:33
en weer is mijn verhaal niet meegekomen.
madelief kun je mij een linkje geven van dat poolse artikel?
Verder zei ik dat het klacht indienen over de meter bij consu wijzer een goed idee is en dat ik dat ga doen.
en stelde ik dat mensen op leeftijd niet alleen als useless eaters worden beschouwd maar eigenlijk twee derde vd bevolking:
www.worldpopulationbalance.org/3_times_sustainable
welk getal stond er op de guide stones?

“Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature”. — Georgia Guidestones. “
en wie bepaald dat voor ons! Wie vind dat er teveel mensen zijn mag bij zichzelf beginnen.

www.infowars.com/.../

journal-neo.org/.../...

overpopulationisamyth.com/
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Hot Burmees 18-09-2015 17:31
madelief zei:
ZOOOO dit is een discussie!!!
WANT als dit zijn invoering krijgt sta ik op de euthanasie lijst ik mag dan bejaard zijn maar heb helemaal nog geen trek in een enkeltje walhalla


Tsja Madelief , wat zal ik zeggen?
behalve dat ik dit las vandaag, stemde mij dieptreurig, is zoals ik al op anarchiel toen zei, de mens is een produkt, moet geld opleveren en zeker niet koste , tenzij je natuurlijk zelf betaald , laat dat maar aan de "zorg"verzekeraars over , die weten hoe zij voor zich zelf moeten zorgen, zie o.a. artikel.

***********
Een uitstappremie als aanvulling op de pil van Drion
Vroegtijdig sterven belonen houdt de zorgkosten in het gareel
politiek.tpo.nl/column/een-uitstappremie-als-aanvulling-op-de-pil-van-drion/
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 17:25
madelief zei:
ZOOOO dit is een discussie!!!
Beste Nexus... even ter informatie... Agenda 21 is een trieste realiteit en ik ben het helemaal met Spring eens dat JIJ de dingen niet erg serieus neemt.. niet met chemtrails niet met Agenda niet met HAARP... jammer... en het heeft mij meer tot toeschouwer dan actieve deelname gebracht.
Agenda 21 is een keiharde realiteit en onze eerste harde confrontatie komt nu in beeld via de slimme meter...
A te veel straling B makkelijk te hacken C een spion achter de voordeur.. nee dank u..
Maar ja nee dank u werkt dus niet wie de meter weigert krijgt daarna bericht dat de gasmeter afgekeurd is en wat krijg je dan een slimme meter hij wordt door de strot geduwd...en bij onderzoek blijkt dat deze meter meer kan dan gas en licht wie vraagt naar wat dan die krijgt geen antwoord... doorsturen gaat naar de energie maatschappij maar ook naar de overheid WAAROM???????? Nou ieder gezin heeft een geschat gedrag en de meter zendt elke 15 minuten de stand door.. he he he je zal maar bezoek hebben van logees... komt er dan een inspecteur om te kijken waar ik die illegaal toch verstopt moet hebben omdat de meterstand oploopt????? Feit is dus dat ik GEEN keus heb ik wordt nu ingelijfd in het Systeem de matrix....ik heb nu een spion in huis... DAT is begin agenda 21
de overheid die bepaalt wat je mag en niet mag... GVD ga toch eens op onderzoek uit slaapkop we hebben hier met elkaar al zoveel linkjes aangedragen en dan dit gedrag je broek zakt er vanaf agenda 21 klopt al op de deur en de meter is slechts de prelude...
Waarom denk je dat we overspoeld worden met z.g. vluchtelingen..... Goldman Sachs of wel de Elite en de destabilisatie van Europa... zoals een Pools blad al zij misschien moeten de Europeanen straks naar Rusland vluchten... het merendeel van de nieuwkomers zijn GEEN slachtoffers van geweld maar economische vluchtelingen die op de mouw gespeld is dat Europa hen graag binnen haalt en dat het hier het land van melk en honing is,,, dus niet alleen wij maar ook deze mensen worden belazerd op naar de verdeel en heers situatie waar misschien wel heel nare dingen uit voort kunnen komen.. maar ja wij slapen lekker verder.. geen Agenda 21 Geen chemtrails geen elite of wel Illuminatie nee hoor lees maar lekker verder in het grote sprookjesboek waar alles altijd goed afloopt..
Als wij NU niet wakker worden gaan er heel nare dingen gebeuren en juist NU met de juiste informatie kunnen wij als welwillende mensen hier nog wat aan doen.
het is juist NU meer belangrijk dan ooit dat er sites komen die OPRECHTE informatie geven hoe dit in elkaar zit en JA dan hebben we het helaas over de Illuminatie chemtrails eugenics agenda 21 en HAARP want... laten die nu precies onderdeel zijn van een en dezelfde bron.

DUS als toeschouwer van dit debat kan ik mij de ergernis van Spring HEEL goed voorstellen ook ik denk wat een labbekakken wie komt er nou eindelijk eens door de bocht dit gaat pot jan dorie over ons bestaan ons lijfsbehoud het is 5 voor twaalf zou zo zeggen WAKKER WORDEN TOM POES DOE IETS...
Dus ergo zet Agenda 21 als top priority het gaat ons allemaal diep raken...als useless eater kan ik me daar heel erg druk over maken WANT als dit zijn invoering krijgt sta ik op de euthanasie lijst ik mag dan bejaard zijn maar heb helemaal nog geen trek in een enkeltje walhalla

OH ja Lieve mensen.... meter malaise.... dien een klacht in bij consuwijzer verzet je tegen dwang van de overheid via de net beheerder ..AKTIE A.U.B


Wauw Madelief!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# madelief 18-09-2015 16:48
ZOOOO dit is een discussie!!!
Beste Nexus... even ter informatie... Agenda 21 is een trieste realiteit en ik ben het helemaal met Spring eens dat JIJ de dingen niet erg serieus neemt.. niet met chemtrails niet met Agenda niet met HAARP... jammer... en het heeft mij meer tot toeschouwer dan actieve deelname gebracht.
Agenda 21 is een keiharde realiteit en onze eerste harde confrontatie komt nu in beeld via de slimme meter...
A te veel straling B makkelijk te hacken C een spion achter de voordeur.. nee dank u..
Maar ja nee dank u werkt dus niet wie de meter weigert krijgt daarna bericht dat de gasmeter afgekeurd is en wat krijg je dan een slimme meter hij wordt door de strot geduwd...en bij onderzoek blijkt dat deze meter meer kan dan gas en licht wie vraagt naar wat dan die krijgt geen antwoord... doorsturen gaat naar de energie maatschappij maar ook naar de overheid WAAROM???????? Nou ieder gezin heeft een geschat gedrag en de meter zendt elke 15 minuten de stand door.. he he he je zal maar bezoek hebben van logees... komt er dan een inspecteur om te kijken waar ik die illegaal toch verstopt moet hebben omdat de meterstand oploopt????? Feit is dus dat ik GEEN keus heb ik wordt nu ingelijfd in het Systeem de matrix....ik heb nu een spion in huis... DAT is begin agenda 21
de overheid die bepaalt wat je mag en niet mag... GVD ga toch eens op onderzoek uit slaapkop we hebben hier met elkaar al zoveel linkjes aangedragen en dan dit gedrag je broek zakt er vanaf agenda 21 klopt al op de deur en de meter is slechts de prelude...
Waarom denk je dat we overspoeld worden met z.g. vluchtelingen..... Goldman Sachs of wel de Elite en de destabilisatie van Europa... zoals een Pools blad al zij misschien moeten de Europeanen straks naar Rusland vluchten... het merendeel van de nieuwkomers zijn GEEN slachtoffers van geweld maar economische vluchtelingen die op de mouw gespeld is dat Europa hen graag binnen haalt en dat het hier het land van melk en honing is,,, dus niet alleen wij maar ook deze mensen worden belazerd op naar de verdeel en heers situatie waar misschien wel heel nare dingen uit voort kunnen komen.. maar ja wij slapen lekker verder.. geen Agenda 21 Geen chemtrails geen elite of wel Illuminatie nee hoor lees maar lekker verder in het grote sprookjesboek waar alles altijd goed afloopt..
Als wij NU niet wakker worden gaan er heel nare dingen gebeuren en juist NU met de juiste informatie kunnen wij als welwillende mensen hier nog wat aan doen.
het is juist NU meer belangrijk dan ooit dat er sites komen die OPRECHTE informatie geven hoe dit in elkaar zit en JA dan hebben we het helaas over de Illuminatie chemtrails eugenics agenda 21 en HAARP want... laten die nu precies onderdeel zijn van een en dezelfde bron.

DUS als toeschouwer van dit debat kan ik mij de ergernis van Spring HEEL goed voorstellen ook ik denk wat een labbekakken wie komt er nou eindelijk eens door de bocht dit gaat pot jan dorie over ons bestaan ons lijfsbehoud het is 5 voor twaalf zou zo zeggen WAKKER WORDEN TOM POES DOE IETS...
Dus ergo zet Agenda 21 als top priority het gaat ons allemaal diep raken...als useless eater kan ik me daar heel erg druk over maken WANT als dit zijn invoering krijgt sta ik op de euthanasie lijst ik mag dan bejaard zijn maar heb helemaal nog geen trek in een enkeltje walhalla

OH ja Lieve mensen.... meter malaise.... dien een klacht in bij consuwijzer verzet je tegen dwang van de overheid via de net beheerder ..AKTIE A.U.B
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 16:22
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oQZe9_uOlLM[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GZDhy0n3wWE[/youtube]
in combi met fabian man:
jeremy corbyn
www.fabians.org.uk/.../
www.publications.parliament.uk/.../70611-09.htm
de stroman.

enter agenda 21 exit freedom..
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 15:58
vladi zei:
Spring zei:
Ik ben teleurgesteld. erg erg teleurgesteld.
:zzz


kom op Spring,moet je je zakdoekje terug? :-)
alles komt goed en dat weet je,het gaat je gewoon niet snel genoeg,geduld lichtwezen geduld.

fff

Dit lichtwezen neemt een wijntje
Alles komt ook goed maar niet als we zaken onderschatten of gewoon ontkennen..
thanx voor de zakdoek die heb ik later nodig na de woede. ;-) :cry: :o :-?
Dank je vladi. :-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 15:55
ik merk dat hele stukken comments weggehakt worden
codex alimentarx niet bindend maar vind wel doorgang middels indirecte dwang. slimme meter mag je weigeren maar niet heus want je meter wordt gewoon afgekeurd en dan heb je m nog zei het zonder comm module maar meet alles en als je ervoor staat kunnen ze bij alle gegevens..
en het verdrag van maastricht brengt volkeren bij elkaar :-*
Wake the fl*ck up jongens
KLAAR MEE :-x
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-09-2015 15:53
Spring zei:
Ik ben teleurgesteld. erg erg teleurgesteld.
:zzz


kom op Spring,moet je je zakdoekje terug? :-)
alles komt goed en dat weet je,het gaat je gewoon niet snel genoeg,geduld lichtwezen geduld.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 15:51
vladi zei:
Nexus zei:
Spring zei:
Het gaat mij niet om Putin, het gaat mij om de elitaire brics.
Je weet heel goed dat de elite twee kanten van the world as a stage in handen hebben. Je weet ook dat er altijd een good guy moet zijn. Zonder de good guy putin ( werkelijk of rol) komt de brics niet aan draagvlak! Er is je bewijs geven dat er imf medewerkers in de brics leiding zitten.
Er is je bewijs gegeven dat de un de brics toejuicht. om reden dat de brics in die hoeken van onderontwikkelde landen waar de reguliere banken middels dollar niet kunnen komen de brics nieuwe leningen gaat afsluiten. In samenwerking met reguliere banken. MARKTAANDEELVERGROTING dus. De un gaat ze helpen om groot te worden. verder zal het uitgaan monden dat de macht richting china gaat. Soros heeft dat uitgebreid besproken als toekomst plan. Goldman sachs heeft zelfs de naam verzonnen.
Ik zal nog meer linkjes plaatsen op een later tijdstip, wetende dat je er toch overheen zal stappen. ( sufferd)
Wat betreft Corbyn en Varoufakis stap je wederom over feiten heen.
Corbyn is voor agenda 21!!!!! bewijs is je geleverd in je vorige artikel. Nou, tenzij jij zelf voor agenda 21 bent, waarom is dat niet genoeg om te zien dat hij het NIET goed met ons voor heeft? Overigen is er nog wat dubieus te vinden over donaties aan Deir Yassin Remembrance. Iets om verder uit te zoeken.
Laat de man zijn werk doen zeg je? Nou ik kies er liever voor te weten wat voor vlees er in de kuip is gesprongen voordat er nog meer ellende ontstaat door het blind juichen naar instanties staatsleiders en nieuwe currency terwijl we ondertussen allemaal weten hoe we keer op keer belazerd worden.
Nee dank u.
feiten zijn feiten.


Spring,

Jij jouw mening, ik de mijne.

Je was toch ook voor stemmen? Ik hoef het niet met je eens te zijn en jij niet met mij.


Je was toch ook voor stemmen?
wat een stijloze opmerking.

dit kan vladi beter,wat is jouw agenda Nexus?

fff

tis vooral een ontwijkende opmerking zonder echte inhoud.
Oke ik ben echt klaar voor vandaag want ik begin pissed off te worden.
Nexus ik mag echt hopen dat jij mensen niet via een omweg gaat bedriegen mij vertrouwen is nu wel een beetje aan het vervagen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-09-2015 15:49
Nexus zei:
Agenda 21 is NIET bindend!
Agenda 21 is not a treaty and is not legally binding. Rather, Agenda 21 sets out a general blueprint, or, in the words of Tariq Banuri, Director of the UN’s Division for Sustainable Development, “a common vision” for environmentally-sustainable growth. At the end of the day, implementation of any part of Agenda 21 is the prerogative of individual governments, not the UN itself. This is reflected in the document’s own preamble, which states that Agenda 21 “reflects a global consensus and political commitment at the highest level on development and environment cooperation. Its successful implementation is first and foremost the responsibility of Governments.” The voluntary and non-binding nature of this agreement has also been confirmed by the Heritage Foundation, a staunch critic of Agenda 21. Indeed, a recent paper by three Heritage scholars argues that it is local, state, and federal initiatives to promote sustainable development, rather than Agenda 21 and other international efforts, that should be of greatest concern to opponents of sustainable development.

www.betterworldcampaign.org/.../agenda-21.html

Men wil het wel bindend maken maar dat proberen ze pas in 2020.
The UN is set to replace the old Kyoto Protocol with a new legally-binding greenhouse gas treaty in 2015 in Paris, France.

Let's ask our U.S. Senators to initiate a resolution to OPPOSE the legally-binding treaty that is to be imposed across the globe by 2020.
texasgopvote.com/.../...

Landen die nu getekend hebben, hebben dat gedaan omdat het niet bindend is. Zodra ze het bindend willen gaan maken zullen veel landen afhaken. In de tussentijd is de dollar al gevallen, de macht van de elite gebroken en vallen al dit soort programma's in duigen.

Weerleggen kan alleen met een officieel document waarin duidelijk te lezen valt dat het bindend is. Ik heb het hele verdrag gelezen en vind het natuurlijk niets. Maar, het is nog niet bindend en daar valt en staat alles mee.

Hoef ik het er nog niet mee eens te zijn maar het simpel weg NIET bindend! Maakt niet uit wat in een YouTube gesteld wordt. Dit zijn de feiten.


bindend,niet bindend....serieus Nexus?

geo-engineering word op papier ook niet uitgevoerd.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 15:45
Ik ben teleurgesteld. erg erg teleurgesteld.
:zzz
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-09-2015 15:44
Nexus zei:
Spring zei:
Het gaat mij niet om Putin, het gaat mij om de elitaire brics.
Je weet heel goed dat de elite twee kanten van the world as a stage in handen hebben. Je weet ook dat er altijd een good guy moet zijn. Zonder de good guy putin ( werkelijk of rol) komt de brics niet aan draagvlak! Er is je bewijs geven dat er imf medewerkers in de brics leiding zitten.
Er is je bewijs gegeven dat de un de brics toejuicht. om reden dat de brics in die hoeken van onderontwikkelde landen waar de reguliere banken middels dollar niet kunnen komen de brics nieuwe leningen gaat afsluiten. In samenwerking met reguliere banken. MARKTAANDEELVERGROTING dus. De un gaat ze helpen om groot te worden. verder zal het uitgaan monden dat de macht richting china gaat. Soros heeft dat uitgebreid besproken als toekomst plan. Goldman sachs heeft zelfs de naam verzonnen.
Ik zal nog meer linkjes plaatsen op een later tijdstip, wetende dat je er toch overheen zal stappen. ( sufferd)
Wat betreft Corbyn en Varoufakis stap je wederom over feiten heen.
Corbyn is voor agenda 21!!!!! bewijs is je geleverd in je vorige artikel. Nou, tenzij jij zelf voor agenda 21 bent, waarom is dat niet genoeg om te zien dat hij het NIET goed met ons voor heeft? Overigen is er nog wat dubieus te vinden over donaties aan Deir Yassin Remembrance. Iets om verder uit te zoeken.
Laat de man zijn werk doen zeg je? Nou ik kies er liever voor te weten wat voor vlees er in de kuip is gesprongen voordat er nog meer ellende ontstaat door het blind juichen naar instanties staatsleiders en nieuwe currency terwijl we ondertussen allemaal weten hoe we keer op keer belazerd worden.
Nee dank u.
feiten zijn feiten.


Spring,

Jij jouw mening, ik de mijne.

Je was toch ook voor stemmen? Ik hoef het niet met je eens te zijn en jij niet met mij.


Je was toch ook voor stemmen?
wat een stijloze opmerking.

dit kan vladi beter,wat is jouw agenda Nexus?

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 15:43
Nexus zei:
Agenda 21 is NIET bindend!
Agenda 21 is not a treaty and is not legally binding. Rather, Agenda 21 sets out a general blueprint, or, in the words of Tariq Banuri, Director of the UN’s Division for Sustainable Development, “a common vision” for environmentally-sustainable growth. At the end of the day, implementation of any part of Agenda 21 is the prerogative of individual governments, not the UN itself. This is reflected in the document’s own preamble, which states that Agenda 21 “reflects a global consensus and political commitment at the highest level on development and environment cooperation. Its successful implementation is first and foremost the responsibility of Governments.” The voluntary and non-binding nature of this agreement has also been confirmed by the Heritage Foundation, a staunch critic of Agenda 21. Indeed, a recent paper by three Heritage scholars argues that it is local, state, and federal initiatives to promote sustainable development, rather than Agenda 21 and other international efforts, that should be of greatest concern to opponents of sustainable development.

www.betterworldcampaign.org/.../agenda-21.html

Men wil het wel bindend maken maar dat proberen ze pas in 2020.
The UN is set to replace the old Kyoto Protocol with a new legally-binding greenhouse gas treaty in 2015 in Paris, France.

Let's ask our U.S. Senators to initiate a resolution to OPPOSE the legally-binding treaty that is to be imposed across the globe by 2020.
texasgopvote.com/.../...

Landen die nu getekend hebben, hebben dat gedaan omdat het niet bindend is. Zodra ze het bindend willen gaan maken zullen veel landen afhaken. In de tussentijd is de dollar al gevallen, de macht van de elite gebroken en vallen al dit soort programma's in duigen.

Weerleggen kan alleen met een officieel document waarin duidelijk te lezen valt dat het bindend is. Ik heb het hele verdrag gelezen en vind het natuurlijk niets. Maar, het is nog niet bindend en daar valt en staat alles mee.

Hoef ik het er nog niet mee eens te zijn maar het simpel weg NIET bindend! Maakt niet uit wat in een YouTube gesteld wordt. Dit zijn de feiten.

Het gaat om de opvolgende verdragen nexus. En codex alimentarix was ook niet binden en kijk hoe het er doorheen gedrukt is door simpelweg het voordeel te geven aan die landen die eraan meewerken en boetes en geen opdrachten aan hen die het gevaar zien en weigeren. En dan nog KIJK OM JE HEEN ze rollen het al volop uit.

Zoek de voetnoot zelf maar.
rvo.nl/.../...


* en dan nog zeggen wie een stuk heeft ik plaats het Pfff
je neemt heel het onderwerp niet serieus.. wat eigenlijk wel??
chemtrails?
nwo?
agenda 21?
wat blijft er over?
:eek:
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-09-2015 15:41
Spring zei:
Nexus zei:
Ook het illuminatie kaartspel. Ook zoiets. Maar afwachten totdat de dingen gebeuren die daarop staan. Goh een tsunami, dat stond ook op de kaarten en een aardbeving, goh, dat stond ook op die kaarten.....kom op mensen. Het is frappant te noemen dat op dat kaartspel zaken staan die ogenschijnlijk daadwerkelijk plaatsvinden en misschien dat er iemand is geweest met enige voorkennis, maar om nu die kaarten te gaan zien als aanwijzingen voor onze toekomst, als onze gedachtekracht daarop focussen....dan gaat het uiteindelijk gebeuren alleen omdat wij met zijn allen denken dat het gaat gebeuren. Dat is toch hier ronduit besproken in een serie van wel 10 artikelen!

En nog even over agenda 21...zelfs als landen getekend hebben voor het meewerken aan die agenda hebben ze NIET de plicht dit daadwerkelijk te doen. Ze kunnen elk moment eruit stappen of gewoon weigeren bepaalde zaken mee te werken. Het is niet verplicht. De focus van ons ligt op het geldsysteem, zonder geld, geen agenda 21, geen nwo, geen oorlog, etc.

Daarom leggen wij de klemtoon op andere zaken dan agenda 21.

Er zij twee hele duidelijk kaarten die we niet hebben afgewacht maar wel degelijk heeft plaatsgevonden en dat zijn die van 9/11.


9 11 kan niet een ogenschijnlijke gebeurtenis zijn,het staat zelfs op de oude dollar.

wakey wakey

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 15:34
Hot Burmees zei:
Nexus zei:
Ook het illuminatie kaartspel. Ook zoiets. Maar afwachten totdat de dingen gebeuren die daarop staan. Goh een tsunami, dat stond ook op de kaarten en een aardbeving, goh, dat stond ook op die kaarten.....kom op mensen. Het is frappant te noemen dat op dat kaartspel zaken staan die ogenschijnlijk daadwerkelijk plaatsvinden en misschien dat er iemand is geweest met enige voorkennis, maar om nu die kaarten te gaan zien als aanwijzingen voor onze toekomst, als onze gedachtekracht daarop focussen....dan gaat het uiteindelijk gebeuren alleen omdat wij met zijn allen denken dat het gaat gebeuren. Dat is toch hier ronduit besproken in een serie van wel 10 artikelen!

En nog even over agenda 21...zelfs als landen getekend hebben voor het meewerken aan die agenda hebben ze NIET de plicht dit daadwerkelijk te doen. Ze kunnen elk moment eruit stappen of gewoon weigeren bepaalde zaken mee te werken. Het is niet verplicht. De focus van ons ligt op het geldsysteem, zonder geld, geen agenda 21, geen nwo, geen oorlog, etc.

Daarom leggen wij de klemtoon op andere zaken dan agenda 21.Oke , dan gewoon een stukje van beursplaza.
Citaat:
Een criticus noemde dit al eens 'een stille machtsovername waar de gewone man (of vrouw) in de straat geen weet van heeft, en die NIETS meer met democratie te maken heeft'

en
Citaat:
Het is dan ook niet gek dat de weerstand tegen b.v TTIP, een nieuw handelsverdrag tussen de EU en de VS waarin bedrijven BOVEN regeringen kunnen komen te staan, zo groot is. En DAT kan heel goed de definitieve nekslag worden voor het democratische draagvlak voor de EU en Eurozone …
www.beursplaza.nl/.../
psies hot burmees, jij ziet het tenminste..nog even wachten en de rest ziet het niet alleen maarmag zich voegen naar de achterlijke wetgeving die erop volgt.
30 % minder energie verbruik ten opzichte van 1990.
en dan te bedenken dat de slimme meter uw electriciteit en gas en water per huishouden aan en uit kan zetten. De meter die alles
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 18-09-2015 15:27
Agenda 21 is NIET bindend!
Agenda 21 is not a treaty and is not legally binding. Rather, Agenda 21 sets out a general blueprint, or, in the words of Tariq Banuri, Director of the UN’s Division for Sustainable Development, “a common vision” for environmentally-sustainable growth. At the end of the day, implementation of any part of Agenda 21 is the prerogative of individual governments, not the UN itself. This is reflected in the document’s own preamble, which states that Agenda 21 “reflects a global consensus and political commitment at the highest level on development and environment cooperation. Its successful implementation is first and foremost the responsibility of Governments.” The voluntary and non-binding nature of this agreement has also been confirmed by the Heritage Foundation, a staunch critic of Agenda 21. Indeed, a recent paper by three Heritage scholars argues that it is local, state, and federal initiatives to promote sustainable development, rather than Agenda 21 and other international efforts, that should be of greatest concern to opponents of sustainable development.

www.betterworldcampaign.org/.../agenda-21.html

Men wil het wel bindend maken maar dat proberen ze pas in 2020.
The UN is set to replace the old Kyoto Protocol with a new legally-binding greenhouse gas treaty in 2015 in Paris, France.

Let's ask our U.S. Senators to initiate a resolution to OPPOSE the legally-binding treaty that is to be imposed across the globe by 2020.
texasgopvote.com/.../...

Landen die nu getekend hebben, hebben dat gedaan omdat het niet bindend is. Zodra ze het bindend willen gaan maken zullen veel landen afhaken. In de tussentijd is de dollar al gevallen, de macht van de elite gebroken en vallen al dit soort programma's in duigen.

Weerleggen kan alleen met een officieel document waarin duidelijk te lezen valt dat het bindend is. Ik heb het hele verdrag gelezen en vind het natuurlijk niets. Maar, het is nog niet bindend en daar valt en staat alles mee.

Hoef ik het er nog niet mee eens te zijn maar het simpel weg NIET bindend! Maakt niet uit wat in een YouTube gesteld wordt. Dit zijn de feiten.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 15:25
Qoute nexus:
Spring,

Jij jouw mening, ik de mijne.

Je was toch ook voor stemmen? Ik hoef het niet met je eens te zijn en jij niet met mij

:
inderdaad.
Jij bent tegen stemmen en ik mag het aureool van buitenlandse politici doorbreken die zich voordoen als redder maar het bewezen niet zijn.
En jij bent tegen stemmen , apart he? ;-)

* kokkerel en weekend modus aan *
Toedels
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 18-09-2015 14:42
Spring zei:
Het gaat mij niet om Putin, het gaat mij om de elitaire brics.
Je weet heel goed dat de elite twee kanten van the world as a stage in handen hebben. Je weet ook dat er altijd een good guy moet zijn. Zonder de good guy putin ( werkelijk of rol) komt de brics niet aan draagvlak! Er is je bewijs geven dat er imf medewerkers in de brics leiding zitten.
Er is je bewijs gegeven dat de un de brics toejuicht. om reden dat de brics in die hoeken van onderontwikkelde landen waar de reguliere banken middels dollar niet kunnen komen de brics nieuwe leningen gaat afsluiten. In samenwerking met reguliere banken. MARKTAANDEELVERGROTING dus. De un gaat ze helpen om groot te worden. verder zal het uitgaan monden dat de macht richting china gaat. Soros heeft dat uitgebreid besproken als toekomst plan. Goldman sachs heeft zelfs de naam verzonnen.
Ik zal nog meer linkjes plaatsen op een later tijdstip, wetende dat je er toch overheen zal stappen. ( sufferd)
Wat betreft Corbyn en Varoufakis stap je wederom over feiten heen.
Corbyn is voor agenda 21!!!!! bewijs is je geleverd in je vorige artikel. Nou, tenzij jij zelf voor agenda 21 bent, waarom is dat niet genoeg om te zien dat hij het NIET goed met ons voor heeft? Overigen is er nog wat dubieus te vinden over donaties aan Deir Yassin Remembrance. Iets om verder uit te zoeken.
Laat de man zijn werk doen zeg je? Nou ik kies er liever voor te weten wat voor vlees er in de kuip is gesprongen voordat er nog meer ellende ontstaat door het blind juichen naar instanties staatsleiders en nieuwe currency terwijl we ondertussen allemaal weten hoe we keer op keer belazerd worden.
Nee dank u.
feiten zijn feiten.


Spring,

Jij jouw mening, ik de mijne.

Je was toch ook voor stemmen? Ik hoef het niet met je eens te zijn en jij niet met mij.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 13:48
agenda 21, van voorstel naar bindend wereldwijd
.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9GykzQWlXJs[/youtube]
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 13:45
Nexus zei:
Ook het illuminatie kaartspel. Ook zoiets. Maar afwachten totdat de dingen gebeuren die daarop staan. Goh een tsunami, dat stond ook op de kaarten en een aardbeving, goh, dat stond ook op die kaarten.....kom op mensen. Het is frappant te noemen dat op dat kaartspel zaken staan die ogenschijnlijk daadwerkelijk plaatsvinden en misschien dat er iemand is geweest met enige voorkennis, maar om nu die kaarten te gaan zien als aanwijzingen voor onze toekomst, als onze gedachtekracht daarop focussen....dan gaat het uiteindelijk gebeuren alleen omdat wij met zijn allen denken dat het gaat gebeuren. Dat is toch hier ronduit besproken in een serie van wel 10 artikelen!

En nog even over agenda 21...zelfs als landen getekend hebben voor het meewerken aan die agenda hebben ze NIET de plicht dit daadwerkelijk te doen. Ze kunnen elk moment eruit stappen of gewoon weigeren bepaalde zaken mee te werken. Het is niet verplicht. De focus van ons ligt op het geldsysteem, zonder geld, geen agenda 21, geen nwo, geen oorlog, etc.

Daarom leggen wij de klemtoon op andere zaken dan agenda 21.

Er zij twee hele duidelijk kaarten die we niet hebben afgewacht maar wel degelijk heeft plaatsgevonden en dat zijn die van 9/11.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Hot Burmees 18-09-2015 13:43
Nexus zei:
Hot Burmees zei:
Hot Burmees zei:
Goed stuk wederom, Nexus, alleen de Elite heeft haar eigen geheime leger en commandostructuren, JSOC is er een van.
Kunnen beter ff afwachten wat de aankomende week / weken aan nieuwe ongein naar voren wordt gebracht, zoals de UN , ( wereldregering zonder Democratie) met haar vernieuwde agenda voor de 21 ste eeuw, agenda 2030, en dan nog niet eerder gebeurd, bezoekje van de Paus aan Obammie, heb zo het duistere gevoel dat de Elite nog wel een paar kaarten in haar mouwen heeft zitten.

Nog niet alle kaarten zijn gespeeld uit het "spel" illuminati card game.
Verder kan ik idd hopen , dat wij op tijd wakker worden...!! ??
Hoe het ook mogen uitpakken , ik heb al een tijd geleden mijn keuze gemaakt, in de ene wil ik mee doen , de ander... , kan ik weer verder gaan met mijn reis.


PS een goede docu.

Who Killed The Electric Car- (Nederlands Ondertiteld | Dutch Subtitles) 2006
tv.naturalnews.com/.../


De docu zit al gelinkt in het artikel. 23 september, 2012, 2000, data zeggen mij niets meer beste Burmees. Niemand kan voorspellen wat er gebeurt. Je kunt hooguit verwachtingen uitspreken op basis van genomen zetten, dat doen wij.

23 september zal komen en weer gaan, zoals altijd. Twee maanden rust en dan wordt weer een nieuwe datum gegeven en de hele wereld gaat er weer in mee ( afleiding ).

Alle heilige boeken schrijven over ascentie maar geen een geeft een datum. Sterker nog, er staat zelfs geschreven dat niemand de datum zal kunnen voorspellen. En dat is maar goed ook. De wereld is onderdeel van een groter bio-eco-systeem-wezen, er zijn zoveel factoren die een rol spelen, alles is mogelijk maar exacte tijdsbepaling lijkt mij volledig onmogelijk. Het systeem bepaalt zelf wanneer het tijd is voor de volgende stap. Wij zien dat als ascentie, misschien is het op grotere schaal niets meer dan enkele aminozuren die zich verbinden of zoiets, ik denk dat je begrijpt wat ik bedoel.


o , had dit nog niet gelezen.
in mijn optiek , heeft het met bewustzijn te maken , alleen een andere soort bewustzijn dan dat wat wij kennen.
het is energie, en zonder energie zal niks ontstaan.
Mijn """GOD"""" heet (AL die is), verder denk ik, zie ik, het universum idd als een soort van zeer intellect hologram
alleen waar ik nog steeds niet over uit ben, wat is de zin van geboorte , leven, dood , dan behalve als een soort recycling systeem, bedoel daarmee ook , het universum, zou zomaar kunnen dat het een of andere wrange grap is van een zich zeer vervelende entiteit, die ff niks te doen had, tenslotte is tijd en ruimte relatief, alleen zoals ik al zei, ben daar nog steeds niet over uit, wat ik wel weet , is dat een hoop historie verloren is gegaan en of diep verborgen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 13:38
Nexus zei:
Ook het illuminatie kaartspel. Ook zoiets. Maar afwachten totdat de dingen gebeuren die daarop staan. Goh een tsunami, dat stond ook op de kaarten en een aardbeving, goh, dat stond ook op die kaarten.....kom op mensen. Het is frappant te noemen dat op dat kaartspel zaken staan die ogenschijnlijk daadwerkelijk plaatsvinden en misschien dat er iemand is geweest met enige voorkennis, maar om nu die kaarten te gaan zien als aanwijzingen voor onze toekomst, als onze gedachtekracht daarop focussen....dan gaat het uiteindelijk gebeuren alleen omdat wij met zijn allen denken dat het gaat gebeuren. Dat is toch hier ronduit besproken in een serie van wel 10 artikelen!

En nog even over agenda 21...zelfs als landen getekend hebben voor het meewerken aan die agenda hebben ze NIET de plicht dit daadwerkelijk te doen. Ze kunnen elk moment eruit stappen of gewoon weigeren bepaalde zaken mee te werken. Het is niet verplicht. De focus van ons ligt op het geldsysteem, zonder geld, geen agenda 21, geen nwo, geen oorlog, etc.

Daarom leggen wij de klemtoon op andere zaken dan agenda 21.

Het is wel degelijk bindend staat in elk nederlands klimaat pdf vd overheid zei het in de voetnoten.(Kyoto raport). Zo zie je maar jij bent ergens gestopt met het bijhouden van die info. Agenda 21 is het allergrootste gevaar wat op de drempel staat voor het einde van onze vrijheid. Ik zou er juist de aandacht aan geven nu het nog kan.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Hot Burmees 18-09-2015 13:33
Nexus zei:
Ook het illuminatie kaartspel. Ook zoiets. Maar afwachten totdat de dingen gebeuren die daarop staan. Goh een tsunami, dat stond ook op de kaarten en een aardbeving, goh, dat stond ook op die kaarten.....kom op mensen. Het is frappant te noemen dat op dat kaartspel zaken staan die ogenschijnlijk daadwerkelijk plaatsvinden en misschien dat er iemand is geweest met enige voorkennis, maar om nu die kaarten te gaan zien als aanwijzingen voor onze toekomst, als onze gedachtekracht daarop focussen....dan gaat het uiteindelijk gebeuren alleen omdat wij met zijn allen denken dat het gaat gebeuren. Dat is toch hier ronduit besproken in een serie van wel 10 artikelen!

En nog even over agenda 21...zelfs als landen getekend hebben voor het meewerken aan die agenda hebben ze NIET de plicht dit daadwerkelijk te doen. Ze kunnen elk moment eruit stappen of gewoon weigeren bepaalde zaken mee te werken. Het is niet verplicht. De focus van ons ligt op het geldsysteem, zonder geld, geen agenda 21, geen nwo, geen oorlog, etc.

Daarom leggen wij de klemtoon op andere zaken dan agenda 21.Oke , dan gewoon een stukje van beursplaza.
Citaat:
Een criticus noemde dit al eens 'een stille machtsovername waar de gewone man (of vrouw) in de straat geen weet van heeft, en die NIETS meer met democratie te maken heeft'

en
Citaat:
Het is dan ook niet gek dat de weerstand tegen b.v TTIP, een nieuw handelsverdrag tussen de EU en de VS waarin bedrijven BOVEN regeringen kunnen komen te staan, zo groot is. En DAT kan heel goed de definitieve nekslag worden voor het democratische draagvlak voor de EU en Eurozone …
www.beursplaza.nl/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 13:33
Het gaat mij niet om Putin, het gaat mij om de elitaire brics.
Je weet heel goed dat de elite twee kanten van the world as a stage in handen hebben. Je weet ook dat er altijd een good guy moet zijn. Zonder de good guy putin ( werkelijk of rol) komt de brics niet aan draagvlak! Er is je bewijs geven dat er imf medewerkers in de brics leiding zitten.
Er is je bewijs gegeven dat de un de brics toejuicht. om reden dat de brics in die hoeken van onderontwikkelde landen waar de reguliere banken middels dollar niet kunnen komen de brics nieuwe leningen gaat afsluiten. In samenwerking met reguliere banken. MARKTAANDEELVERGROTING dus. De un gaat ze helpen om groot te worden. verder zal het uitgaan monden dat de macht richting china gaat. Soros heeft dat uitgebreid besproken als toekomst plan. Goldman sachs heeft zelfs de naam verzonnen.
Ik zal nog meer linkjes plaatsen op een later tijdstip, wetende dat je er toch overheen zal stappen. ( sufferd)
Wat betreft Corbyn en Varoufakis stap je wederom over feiten heen.
Corbyn is voor agenda 21!!!!! bewijs is je geleverd in je vorige artikel. Nou, tenzij jij zelf voor agenda 21 bent, waarom is dat niet genoeg om te zien dat hij het NIET goed met ons voor heeft? Overigen is er nog wat dubieus te vinden over donaties aan Deir Yassin Remembrance. Iets om verder uit te zoeken.
Laat de man zijn werk doen zeg je? Nou ik kies er liever voor te weten wat voor vlees er in de kuip is gesprongen voordat er nog meer ellende ontstaat door het blind juichen naar instanties staatsleiders en nieuwe currency terwijl we ondertussen allemaal weten hoe we keer op keer belazerd worden.
Nee dank u.
feiten zijn feiten.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 18-09-2015 13:33
Hot Burmees zei:
Hot Burmees zei:
Goed stuk wederom, Nexus, alleen de Elite heeft haar eigen geheime leger en commandostructuren, JSOC is er een van.
Kunnen beter ff afwachten wat de aankomende week / weken aan nieuwe ongein naar voren wordt gebracht, zoals de UN , ( wereldregering zonder Democratie) met haar vernieuwde agenda voor de 21 ste eeuw, agenda 2030, en dan nog niet eerder gebeurd, bezoekje van de Paus aan Obammie, heb zo het duistere gevoel dat de Elite nog wel een paar kaarten in haar mouwen heeft zitten.

Nog niet alle kaarten zijn gespeeld uit het "spel" illuminati card game.
Verder kan ik idd hopen , dat wij op tijd wakker worden...!! ??
Hoe het ook mogen uitpakken , ik heb al een tijd geleden mijn keuze gemaakt, in de ene wil ik mee doen , de ander... , kan ik weer verder gaan met mijn reis.


PS een goede docu.

Who Killed The Electric Car- (Nederlands Ondertiteld | Dutch Subtitles) 2006
tv.naturalnews.com/.../


De docu zit al gelinkt in het artikel. 23 september, 2012, 2000, data zeggen mij niets meer beste Burmees. Niemand kan voorspellen wat er gebeurt. Je kunt hooguit verwachtingen uitspreken op basis van genomen zetten, dat doen wij.

23 september zal komen en weer gaan, zoals altijd. Twee maanden rust en dan wordt weer een nieuwe datum gegeven en de hele wereld gaat er weer in mee ( afleiding ).

Alle heilige boeken schrijven over ascentie maar geen een geeft een datum. Sterker nog, er staat zelfs geschreven dat niemand de datum zal kunnen voorspellen. En dat is maar goed ook. De wereld is onderdeel van een groter bio-eco-systeem-wezen, er zijn zoveel factoren die een rol spelen, alles is mogelijk maar exacte tijdsbepaling lijkt mij volledig onmogelijk. Het systeem bepaalt zelf wanneer het tijd is voor de volgende stap. Wij zien dat als ascentie, misschien is het op grotere schaal niets meer dan enkele aminozuren die zich verbinden of zoiets, ik denk dat je begrijpt wat ik bedoel.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 18-09-2015 13:22
Ook het illuminatie kaartspel. Ook zoiets. Maar afwachten totdat de dingen gebeuren die daarop staan. Goh een tsunami, dat stond ook op de kaarten en een aardbeving, goh, dat stond ook op die kaarten.....kom op mensen. Het is frappant te noemen dat op dat kaartspel zaken staan die ogenschijnlijk daadwerkelijk plaatsvinden en misschien dat er iemand is geweest met enige voorkennis, maar om nu die kaarten te gaan zien als aanwijzingen voor onze toekomst, als onze gedachtekracht daarop focussen....dan gaat het uiteindelijk gebeuren alleen omdat wij met zijn allen denken dat het gaat gebeuren. Dat is toch hier ronduit besproken in een serie van wel 10 artikelen!

En nog even over agenda 21...zelfs als landen getekend hebben voor het meewerken aan die agenda hebben ze NIET de plicht dit daadwerkelijk te doen. Ze kunnen elk moment eruit stappen of gewoon weigeren bepaalde zaken mee te werken. Het is niet verplicht. De focus van ons ligt op het geldsysteem, zonder geld, geen agenda 21, geen nwo, geen oorlog, etc.

Daarom leggen wij de klemtoon op andere zaken dan agenda 21.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 18-09-2015 12:04
Spring zei:
Spring zei:
Hot Burmees zei:
Goed stuk wederom, Nexus, alleen de Elite heeft haar eigen geheime leger en commandostructuren, JSOC is er een van.
Kunnen beter ff afwachten wat de aankomende week / weken aan nieuwe ongein naar voren wordt gebracht, zoals de UN , ( wereldregering zonder Democratie) met haar vernieuwde agenda voor de 21 ste eeuw, agenda 2030, en dan nog niet eerder gebeurd, bezoekje van de Paus aan Obammie, heb zo het duistere gevoel dat de Elite nog wel een paar kaarten in haar mouwen heeft zitten.

Nog niet alle kaarten zijn gespeeld uit het "spel" illuminati card game.
Verder kan ik idd hopen , dat wij op tijd wakker worden...!! ??
Hoe het ook mogen uitpakken , ik heb al een tijd geleden mijn keuze gemaakt, in de ene wil ik mee doen , de ander... , kan ik weer verder gaan met mijn reis.Ik sluit bij jouw zorgen Hot Burmees, en ook bij its just a ride.
Bij deze realiteit blijvend zie ik het zo:

Corbyn is groot voorstander van agenda 21.
Ondertussen worden we allen gedwongen alvast aan de slimme meter gezet, nee u leest het goed u heeft geen keus, de traditionele meter is namelijk OOK de slimme meter echter niet op afstand uitleesbaar door gebrek aan verzend module maar wel uitleesbaar als men komt inspecteren of ervoor staat. Er worden er al woontorens gebouwd en inderdaad na december is de verdere uitrol van agenda 21 en die liegt er niet om. Mijn waakzaamheid is bij Jeremy Corbyn, niet mijn hoop. Persoonlijk ruik ik een rat.

@ nexus
En varoufakis die hem nu advies geeft? De man die pro eu is en pro privatisering en pro globalisme..
Wat denk je zelf?
Verder is het wel heel fijn dat het rapport stelt dat de schulden onrechtmatig zijn.
Wat betreft elektrische auto's nou die komen eraan hoor, maar wel onder controle vd smart grid. En nog een kleine voetnoot, elektriciteit moet eerst schoon worden opgewekt, dat is nog niet het geval, daar kijkt men nog overheen.
Ik ben voor hoop maar geen valse, we hebben nog heel veel werk te verrichten.
Waar ik wel absolute verandering zie is dat de groep die "op de hoogte is " enorm snel groeit.
En idd we kunnen veel met visualiseren, maar in combinatie met accepteren van de feiten zoals ze zich voordoen.


BTW, er is al zoveel info naar buiten gekomen over de Brics dat we er echt wel vanuit kunnen gaan dat die er is om agenda 21 te ondersteunen, onderdeel zijn van het imf en de globalisten en goldman sachs. De elite weet heel goed dat het petro dollar spel over is en bouwen nu de brics op. Openlijk!
money power gaat met brics gewoon door.
Eerlijk gezegd word ik er een beetje kriebelig van dat dit niet onderkent wordt door bovendien.
Als je zoekt moet je breed zoeken, niet alleen naar hoe je denk of wil dat het is. :-|


Dat is een mening Spring en niet gebaseerd op feiten! Ik heb altijd gezegd dat wanneer het tegendeel bewezen wordt ik af stap van de gedachte dat Putin en vrienden daadwerkelijk iets goeds doen. Maar voor sommigen is nooit iets goed. je moet je ook kunnen verplaatsen in de schoenen van zij die proberen iets te veranderen. je kunt niet iedereen als vijand zien en met niemand praten. Je moet net met je grootste vijanden praten wil je verder komen en wil je ze goed in de gaten kunnen blijven houden. Heb je het rapport van de Griekse onderzoekscommissie gelezen? Ook Corbyn is maar een mens en zal niet op alle gebieden de juiste informatie bezitten. Laat de man eerste eens zijn werk doen. Het is zo gemakkelijk om vanaf de zijlijn iedereen en alles meteen maar te bombarderen als NWO. Zo lang als wij positieve dingen zien gebeuren berichten wij daarover. Jij meent dat het een spel is tussen Putin en Obama en de rest van de wereld. Ik zie daar te weinig aanwijzingen voor. Daarnaast zijn spelletjes zoals landen bellen dat Rusland geen luchthavens kan gebruiken serieuze aanwijzingen dat de VS nog steeds de bully is. Je vergeet het Khazaarse verhaal. Lees dat nog eens goed. Rusland heeft het spel jarenlang meegespeeld als sovjet unie. Maar het Rusland van nu is niet de Sovjet Unie.

Ik denk dat velen de macht van de elite te hoog inschatten en dat is precies wat ze willen. dat wij allemaal bang zijn en afwachten. Zo zuigen ze je energie bij je vandaan. Ik doe daar niet aan mee. waar ik hoop zie, schrijf ik erover.

Mocht iemand met keiharde bewijzen komen van de genoemde stellingen, dan mag het hier geplaatst worden. Ik heb die echter nog steeds niet gezien. Alleen maar halfslachtige verwijzingen en aannames.

Dan mag dit een alternatieve website zijn maar wij baseren ons wel op feiten. daarom staat een artikel meestal vol met linken en terugkoppelingen naar eerdere artikelen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 11:17
Spring zei:
Hot Burmees zei:
Goed stuk wederom, Nexus, alleen de Elite heeft haar eigen geheime leger en commandostructuren, JSOC is er een van.
Kunnen beter ff afwachten wat de aankomende week / weken aan nieuwe ongein naar voren wordt gebracht, zoals de UN , ( wereldregering zonder Democratie) met haar vernieuwde agenda voor de 21 ste eeuw, agenda 2030, en dan nog niet eerder gebeurd, bezoekje van de Paus aan Obammie, heb zo het duistere gevoel dat de Elite nog wel een paar kaarten in haar mouwen heeft zitten.

Nog niet alle kaarten zijn gespeeld uit het "spel" illuminati card game.
Verder kan ik idd hopen , dat wij op tijd wakker worden...!! ??
Hoe het ook mogen uitpakken , ik heb al een tijd geleden mijn keuze gemaakt, in de ene wil ik mee doen , de ander... , kan ik weer verder gaan met mijn reis.Ik sluit bij jouw zorgen Hot Burmees, en ook bij its just a ride.
Bij deze realiteit blijvend zie ik het zo:

Corbyn is groot voorstander van agenda 21.
Ondertussen worden we allen gedwongen alvast aan de slimme meter gezet, nee u leest het goed u heeft geen keus, de traditionele meter is namelijk OOK de slimme meter echter niet op afstand uitleesbaar door gebrek aan verzend module maar wel uitleesbaar als men komt inspecteren of ervoor staat. Er worden er al woontorens gebouwd en inderdaad na december is de verdere uitrol van agenda 21 en die liegt er niet om. Mijn waakzaamheid is bij Jeremy Corbyn, niet mijn hoop. Persoonlijk ruik ik een rat.

@ nexus
En varoufakis die hem nu advies geeft? De man die pro eu is en pro privatisering en pro globalisme..
Wat denk je zelf?
Verder is het wel heel fijn dat het rapport stelt dat de schulden onrechtmatig zijn.
Wat betreft elektrische auto's nou die komen eraan hoor, maar wel onder controle vd smart grid. En nog een kleine voetnoot, elektriciteit moet eerst schoon worden opgewekt, dat is nog niet het geval, daar kijkt men nog overheen.
Ik ben voor hoop maar geen valse, we hebben nog heel veel werk te verrichten.
Waar ik wel absolute verandering zie is dat de groep die "op de hoogte is " enorm snel groeit.
En idd we kunnen veel met visualiseren, maar in combinatie met accepteren van de feiten zoals ze zich voordoen.


BTW, er is al zoveel info naar buiten gekomen over de Brics dat we er echt wel vanuit kunnen gaan dat die er is om agenda 21 te ondersteunen, onderdeel zijn van het imf en de globalisten en goldman sachs. De elite weet heel goed dat het petro dollar spel over is en bouwen nu de brics op. Openlijk!
money power gaat met brics gewoon door.
Eerlijk gezegd word ik er een beetje kriebelig van dat dit niet onderkent wordt door bovendien.
Als je zoekt moet je breed zoeken, niet alleen naar hoe je denk of wil dat het is. :-|
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-09-2015 10:18
Hot Burmees zei:
Goed stuk wederom, Nexus, alleen de Elite heeft haar eigen geheime leger en commandostructuren, JSOC is er een van.
Kunnen beter ff afwachten wat de aankomende week / weken aan nieuwe ongein naar voren wordt gebracht, zoals de UN , ( wereldregering zonder Democratie) met haar vernieuwde agenda voor de 21 ste eeuw, agenda 2030, en dan nog niet eerder gebeurd, bezoekje van de Paus aan Obammie, heb zo het duistere gevoel dat de Elite nog wel een paar kaarten in haar mouwen heeft zitten.

Nog niet alle kaarten zijn gespeeld uit het "spel" illuminati card game.
Verder kan ik idd hopen , dat wij op tijd wakker worden...!! ??
Hoe het ook mogen uitpakken , ik heb al een tijd geleden mijn keuze gemaakt, in de ene wil ik mee doen , de ander... , kan ik weer verder gaan met mijn reis.Ik sluit bij jouw zorgen Hot Burmees, en ook bij its just a ride.
Bij deze realiteit blijvend zie ik het zo:

Corbyn is groot voorstander van agenda 21.
Ondertussen worden we allen gedwongen alvast aan de slimme meter gezet, nee u leest het goed u heeft geen keus, de traditionele meter is namelijk OOK de slimme meter echter niet op afstand uitleesbaar door gebrek aan verzend module maar wel uitleesbaar als men komt inspecteren of ervoor staat. Er worden er al woontorens gebouwd en inderdaad na december is de verdere uitrol van agenda 21 en die liegt er niet om. Mijn waakzaamheid is bij Jeremy Corbyn, niet mijn hoop. Persoonlijk ruik ik een rat.

@ nexus
En varoufakis die hem nu advies geeft? De man die pro eu is en pro privatisering en pro globalisme..
Wat denk je zelf?
Verder is het wel heel fijn dat het rapport stelt dat de schulden onrechtmatig zijn.
Wat betreft elektrische auto's nou die komen eraan hoor, maar wel onder controle vd smart grid. En nog een kleine voetnoot, elektriciteit moet eerst schoon worden opgewekt, dat is nog niet het geval, daar kijkt men nog overheen.
Ik ben voor hoop maar geen valse, we hebben nog heel veel werk te verrichten.
Waar ik wel absolute verandering zie is dat de groep die "op de hoogte is " enorm snel groeit.
En idd we kunnen veel met visualiseren, maar in combinatie met accepteren van de feiten zoals ze zich voordoen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Hot Burmees 18-09-2015 09:21
Hot Burmees zei:
Goed stuk wederom, Nexus, alleen de Elite heeft haar eigen geheime leger en commandostructuren, JSOC is er een van.
Kunnen beter ff afwachten wat de aankomende week / weken aan nieuwe ongein naar voren wordt gebracht, zoals de UN , ( wereldregering zonder Democratie) met haar vernieuwde agenda voor de 21 ste eeuw, agenda 2030, en dan nog niet eerder gebeurd, bezoekje van de Paus aan Obammie, heb zo het duistere gevoel dat de Elite nog wel een paar kaarten in haar mouwen heeft zitten.

Nog niet alle kaarten zijn gespeeld uit het "spel" illuminati card game.
Verder kan ik idd hopen , dat wij op tijd wakker worden...!! ??
Hoe het ook mogen uitpakken , ik heb al een tijd geleden mijn keuze gemaakt, in de ene wil ik mee doen , de ander... , kan ik weer verder gaan met mijn reis.


PS een goede docu.

Who Killed The Electric Car- (Nederlands Ondertiteld | Dutch Subtitles) 2006
tv.naturalnews.com/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Hot Burmees 18-09-2015 09:12
Goed stuk wederom, Nexus, alleen de Elite heeft haar eigen geheime leger en commandostructuren, JSOC is er een van.
Kunnen beter ff afwachten wat de aankomende week / weken aan nieuwe ongein naar voren wordt gebracht, zoals de UN , ( wereldregering zonder Democratie) met haar vernieuwde agenda voor de 21 ste eeuw, agenda 2030, en dan nog niet eerder gebeurd, bezoekje van de Paus aan Obammie, heb zo het duistere gevoel dat de Elite nog wel een paar kaarten in haar mouwen heeft zitten.

Nog niet alle kaarten zijn gespeeld uit het "spel" illuminati card game.
Verder kan ik idd hopen , dat wij op tijd wakker worden...!! ??
Hoe het ook mogen uitpakken , ik heb al een tijd geleden mijn keuze gemaakt, in de ene wil ik mee doen , de ander... , kan ik weer verder gaan met mijn reis.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Ger Dien 17-09-2015 20:18
Moet zijn: en lees ook geen dagvodden.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Ger Dien 17-09-2015 20:15
Ik heb vandaag al vier alternatieve sites voorbij zien komen waar wordt geroepen dat we op het randje van WWW3 zitten, maar mij maken ze niet bang. Ik kijk geen TV meer, en lees ook dagvodden. Ik kijk straks wel schaatsen omdat ik een enorme schaatsfan ben. :oops:

Ik heb al een mooie poos geleden besloten me niet gek te later maken. Ik betaal alleen constant, ik ga mijn eigen gang !en frustreer artsen door ze te vertellen dat ik baas in eigen lijf ben... gane me dood, dan gane me dood. Maar mijn gevoel zegt dat het goed komt, en dat ik onze dochter niet op de wereld heb gezet om als geslaafd te worden door de cabal.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willie 17-09-2015 19:23
Was het eerste waaraan ik altijd dacht bij al die plotseling ontstane terroristengroepen: hoe komen zij aan al dat geld? Heb geen enkele maar dan ook geen enkele illusie over die "elite" en edel zijn ze al helemaal niet; hoe durven zij zich edelen te noemen! Wie o.a. deze documentaire nog niet gezien heeft: www.npo.nl/.../KN_1673006
2Doc: A leak in Paradise - 2Doc
Klokkenluider Rudolf Elmer, een Zwitserse ex- bankier heeft het Zwitserse bankgeheim geschonden in zijn kruistocht tegen belastingparadijzen. Elmer onthulde via de pers en WikiLeaks de louche geheimen
npo.nl, zou er verstandig aan doen om dit te bekijken; komt heel wat boven water!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 17-09-2015 18:46
Voor de Rusland haters. Valt het jullie niet op dat enkel RT verslag doet van pedofielen?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen