we the people banner2012 is achter de rug, 2013 is al in volle gang en er verandert helemaal niks!

 


Ik heb het nooit geweten,
waar het eigenlijk om gaat.
Ik blijf gewoon maar meedoen,
net als wij allemaal.
Ik wordt er moedeloos van,
als ik ons zie gaan.


Ons leven doen en dood gaan.
En is het dan...... gedaan?Maar nee, het heeft geen zin.
Nee, het heeft geen zin.
Het heeft geen zin om steeds weer stil te staan
want het leven gaat door
ja, het leven gaat door
niets verandert echt
want het leven gaat doorKinderen zag ik komen,
en anderen zag ik gaan.
Maar niets veranderd echt.
Het maakt niet uit.
Het maakt ons allemaal ...gelijk
we zijn allemaal gelijkEr verandert niks
Er verandert, er verandert, er verandert niks.
(5x)Niks 

 

En daar wil ik het graag met jullie en alle andere mensen eens goed over hebben.

Oude media nieuwe media

TheCorporateMedia sToen ik als jonge jongen kennis begon te nemen van hoe onze samenleving vormgegeven wordt door de staat, accepteerde ik dit net als iedereen , zo gaat het nu eenmaal, het is altijd zo geweest, je weet niet beter. Naarmate ik ouder werd stelde ik steeds vaker vraagtekens bij zaken die voor het oog van de samenleving ogenschijnlijk normaal bleken. Vanuit die vragen ben ik op zoek gegaan naar mensen die er net zo over dachten of in elk geval zagen dat de zaken anders zouden kunnen. Samen met die mensen heb ik gezocht naar de oorzaken en deze blootgelegd waar dat kon. Aan dat blootleggen komt nooit een einde, althans, vooralsnog niet. Het blijft belangrijk de vinger aan de pols te houden en mensen te blijven voorzien van de andere kant van de medaille. Die andere kant ziet er vaak niet mooi uit maar benadert de werkelijkheid in onze ogen meer dan het nieuws dat wij lezen en zien uit de geconditioneerde media. Daar maken zelfs de journalisten van de geconditioneerde media geen geheim meer van, ook een groot gedeelte van die media is het zat om enkel nog maar niet geverifieerd werk van anderen te mogen overtypen en verspreiden alsof het werk van hen zelf is. Het is ook onbegonnen werk voor die mensen, internet is zo snel, op het moment dat de journalisten de rapporten van Reuters en dergelijke zitten over te pennen hebben de alternatieve journalisten de bron al gelezen en zijn ze al op zoek naar het waarheidsgehalte van de teksten. Vaak nog voordat de officiële teksten in onze kranten staan of op de teleprompter van de nieuwslezer, heeft de alternatieve media, ook wel nieuwe media genoemd, het echte verhaal al duidelijk in kaart. Via filmpjes die plaatselijke bewoners maken, verslagen van groeperingen die zich het lot van anderen aantrekken en ter plekke verslag doen, dus niet vanachter hun pc, vergelijkingen van informatie, bronnen toetsen etc. komt dit nieuws tot stand, vanuit de mensen zelf dus. Vrijwel alles wat de kranten haalt heeft een keerzijde, een andere kant, een ander verhaal, het is de keuze van het mediakanaal welke kant van het verhaal ze willen vertellen en jammer genoeg speelt geld ook hier een belangrijke rol in. Wie het geld heeft heeft de macht, helaas maar waar. Wanneer bepaalde organisaties er belang bij hebben dat bepaalde informatie op een bepaalde manier gebracht wordt, dan zal die informatie zo gebracht worden. Onze rol in deze is om de werkelijke waarheid zo dicht mogelijk te benaderen met de middelen die wij tot onze beschikking hebben. Nu, de afgelopen jaren is er zoveel informatie vrijgekomen die aantoont dat er doelmatig en bewust aangestuurd wordt op escalatie van onze samenleving dat ik een oproep wil doen aan iedereen die dit leest.

Zoals het nummer van Doe maar hierboven al laat doorsijpelen, het schiet niet op, wij maken geen vooruitgang meer, het wordt van kwaad alleen nog maar erger en ik vraag mij af hoe dat kan.

Operatie geslaagd, patiënt overleden

europedefenceforceOnze overheden, mensen die door ons zijn aangesteld om onze zuur verdiende centen te beheren en dit land te runnen, functioneren aantoonbaar decennia al niet meer. In plaats van elk jaar een beter resultaat neer te leggen bij de opdrachtgevers, wij dus, wordt het resultaat elk jaar minder. Het apparaat dat wij de politiek noemen blijft ondanks dit gegeven maar groeien en groeien en kost elk jaar weer meer geld, geld dat NIET bedoeld is voor de politiek maar geld dat bedoeld is om het leven van de werkende burgers beter te maken. Waar is het misgegaan? Of is het gewoon altijd zo geweest? De kranten en de nieuwszenders vertellen ons hoe goed wij het hebben, hoe trots wij zijn op ons land en dat wij misschien wel de gelukkigste mensen van deze wereld zijn. Ik wil geen pessimist zijn maar ik durf het tegendeel te beweren. Onze samenleving staat op de rand van bastade afgrond. Er is geen sociale samenhang meer, mensen laten zich door mediakanalen en politiek verdelen. Had je pakweg 30 jaar geleden allochtoon gezegd tegen een medelander die zijn oorsprong elders heeft, kon je er gif op innemen dat iemand je ter plekke zou corrigeren. Nu is het heel normaal dat zelfs ministers op nationale televisie roepen dat bepaalde groepen maar moeten oprotten, dat ze het land uitgeschopt dienen te worden. Naast de xenofobie die heerst laat niemand een traan wanneer de buren uit hun huis gezet worden, het zijn immers wanbetalers en het dus zelf schuld. Ik vind dat schrijnend om te zien. De meeste mensen willen graag alles kunnen betalen maar krijgen door de enorme lastenverzwaringen van de laatste jaren de touwtjes gewoon niet meer aan elkaar geknoopt. Zo’n uitzetting gaat vaak gepaard met veel persoonlijk drama. Kinderen die hun ouders niet meer mogen zien en verder door de staat opgevoed worden, met alle gevolgen van dien, gezinnen die volledig ontwricht worden, etc.

Niemand wil dit meemaken maar toch gebeurt dit steeds vaker en wij staan erbij en ondernemen niets. Het lijkt wel alsof het ons allemaal niet deert. Net zoals de lammeren die in afwachting van de slachtbank de anderen lammeren voorbij zien gaan. Het is zoals het is, wij kunnen er toch niets aan veranderen. Fout, fout fout!

Gewone mensen zijn sociale mensen

3fmresultaatMaar wij helpen toch elk jaar een bepaalde groep mensen in nood, de ene keer is dat Haïti, de andere keer een land in Afrika. Klopt, als er ophaalacties zijn dan blijken wij enorm gul, alhoewel ik toch soms denk dat dit een soort afkoop is van onze schuld. Ook afgelopen jaar werden er weer acties gehouden, de meest recente was die van de 3FM diskjockeys voor de arme kinderen opdat ze gevaccineerd kunnen worden. Ben ik dan de enige die ziet wat hier gebeurt? Geld dat broodnodig is voor de infrastructuur, directe hulpmiddelen in de vorm van eten en schoon drinkwater, een dak boven je hoofd, wordt ingezet voor vaccinaties. Met andere woorden, de farmindustrie vaart hier wel bij. Voor mij een heel belangrijke reden om niets te geven aan deze actie. Verder weet iedereen dat bij vrijwel alle stichtingen en hulporganisaties meer geld aan de haitiehelpstrijkstok blijft hangen dan er daadwerkelijk wordt ingezet voor hulp. Neem het voorbeeld Haïti. In Nederland werd een recordbedrag van 111 miljoen euro opgehaald. Alleen dit geld zou voldoende moeten zijn om de meeste mensen te voorzien van een goedkoop nieuw huis zodat ze uit de noodtenten kunnen vertrekken. De tentenkampen zijn er nog steeds, de vernielde huizen staan nog vrijwel allemaal en nieuwe huizen, daar is nog niet eens serieus mee begonnen. Vreemd gegeven is deze is ook dat wanneer overheden banken of financiële instellingen moeten redden, ze daar meteen geld voor hebben maar wanneer het aankomt op het helpen van mensen van vlees en bloed, er gezocht moet worden naar geld en dit normaal gesproken van de burgers moet komen. Dit lijkt voor sommigen niet zo belangrijk maar dit is typisch voor onze overheden. Alles draait om de economie. Fout, fout fout!

De economie of de samenleving?

Eerst de mensen, dan de economie. De economie doet namelijk maar weinig nog voor de mensen, ze gebruiken arbeiders als poppetjes. Er komt weinig tot niets terug voor de arbeiders die de economie mogelijk maken. Alles gaat naar aandeelhouders die de prijzen bepalen, niet op basis van de werkelijkheid, maar op basis van bedrijfsresultaten en vooraf geprognosticeerde winsten. Alles draait enkel nog om winst. Fout, fout fout!

arbeidersDe samenleving dat zijn wij! Niet de fabrieken of de overheid, ook niet de politiek of het leger. De samenleving draait volledig op de opbrengsten van ons! Is het dan vreemd dat wij ook op de eerste plaats komen wat betreft de uitvoering van onze samenleving? Nu zou je kunnen stellen dat wij onze eigen overheid toch zelf kiezen en wij dus verantwoordelijk zijn voor het beleid. Niets is minder waar en als je een beetje verder kijkt dan wat het heilige kastje ons avond in en avond uit vertelt, dan prik je door die stelling heen. Maar ik ga even mee in die stelling. Wanneer de samenleving het beleid uitstippelt door te kunnen kiezen en stemmen, waarom is het beleid dan nu al meer dan 10 jaar niets meer dan steeds meer inleveren en er steeds minder voor terug krijgen? Ik meen, wij zijn sociaal, dat blijkt uit de ophaalacties maar wij zijn ook niet gek. Wij kiezen geen mensen die steeds meer geld van ons vragen, daar kiest niemand voor. Maar toch zitten die mensen daar, mensen die niets met ons ophebben behalve als er verkiezingen zijn. Dan lijken de rollen ineens omgedraaid. Zijn de verkiezingen eenmaal voorbij, gaat het verder waar het gebleven was. Geen nieuwe agenda, geen nieuwe mensen die wel echt hart hebben voor de burgers, neen, in tegendeel. De nieuwe mensen pakken de draad weer op en je kunt er gif op innemen dat dit betekent dat wij weer ergens extra moeten gaan betalen. Dat is geen democratie, daar heeft demos, het volk, niets mee van doen.

Het is een vicieuze cirkel waaruit enkel een selecte club mensen voordeel weten te behalen. Wij als motor van de economie kennen geen voordelen, wij kennen enkel de nadelen. Fout, fout, fout!

De motor is defect

kapotte motorEigenlijk is het niet zo moeilijk om dit tij te keren. Als wij de motor van de economie zijn maar geen voordelen ervaren van onze inzet, ons werk, het verdriet dat velen hebben door de jarenlange bezuinigingen, dan zit er nog maar één ding op en dat is de motor eens voor een tijdje stop te zetten!

De motor is klaarblijkelijk stuk, het rendement dat de leverancier ons beloofde werd nooit behaald, er moet eens goed gekeken worden naar de motor. Onmogelijk, zullen enkelen roepen, killing voor de economie, ja, het zal. Maar laten wij nu eens eerlijk zijn tegenover elkaar. Is dit wat wij willen overdragen aan onze kinderen? Deze vorm van uitputtende samenleving waar slecht weinigen de vruchten van plukken? Dat zal toch niemand willen! Maar wat dan? Ik alleen weet het niet maar ik ken wel mensen die ideeën hebben die hout snijden. Die op papier kloppen maar in de werkelijkheid nooit uitgeprobeerd zijn door onze volksvertegenwoordigingen door de jaren heen omdat het melken van de burgers veel gemakkelijker is, wij zijn namelijk met heel veel en laten ons nog gemakkelijker nieuwe maatregelen aanpraten. Voor mij en voor heel veel uithuiszettingenmedelanders, Europeanen en zelfs Wereldburgers is het zo klaar als een klontje. Het probleem ligt niet bij ons als het ware maar bij de leiding. De leiding kent geen andere oplossingen dan steeds weer terugkeren naar de burgers en deze onder dwang ( deurwaarders, belastinginspecteurs, aanmaningen, incassobureaus, etc.) geld afhandig te maken dat ze zelf harder nodig hebben dan die weinige aandeelhouders van grote corporaties en banken die van gekkigheid niet meer weten wat ze met hun winsten moeten doen. Bootje hier, een paar extra auto’s, huisje in zonnige streken en een bankrekening die ze van hun levensdagen nooit leeg kunnen krijgen. Wat bezielt die mensen om alsmaar door te gaan en de ellende onder de bevolkingen niet te zien of zelfs glashard te kunnen weerstaan? Soms zelfs te ontkennen, zie onze premier die meent dat er geen armoede en honger in Nederland is. Het is een verloren zaak om zo door te gaan daarom stel ik voor om even de motor stil te zetten en eens goed te gaan kijken waar de problemen zitten, deze op te lossen en dan pas de motor weer te starten.

Wie bepaalt wat wij belangrijk vinden?

loveneverfailsDaarbij zou er vooral gekeken moeten worden naar wat mensen, de burgers nu echt belangrijk vinden. Van veel burgers weet ik wat ze belangrijk vinden. Een rustig leven met zo min mogelijk stress waarin je kinderen kunnen opbloeien tot prachtige medemensen, mensen zich kunnen ontwikkelen, samenlevingen weer echt samen gaan leven maar vooral de mens en het leven voor alles gaat, zelfs boven de economie. Natuurlijk zullen wij zaken blijven produceren maar produceer zaken die echt noodzakelijk zijn, let erop dat voeding zo natuurlijk mogelijk is, met het leven moet je niet spelen en al zeker niet gokken, daar is elk leven te kostbaar voor. Maak elke industrie dienstbaar aan de samenleving op die manier die de samenleving wil. Is een bedrijfstak niet dienstig aan de samenleving dan zou de samenleving deze tak kunnen afstoten of kunnen negeren.

Mis leiding

badleadersEen leiding in de vorm van een overheid is geen overbodige luxe maar dan moet deze overheid, volksvertegenwoordiging, wel echt het volk vertegenwoordigen en kennen in zaken die belangrijk geacht worden voor het volk. Referenda zijn er niet voor niets, dat is het democratische hulpmiddel om de bevolking te betrekken bij besluitvorming die de bevolking aangaat. Het volk dient daarin altijd het laatste woord te hebben. Mocht een volksraadpleging in de wind geslagen worden of bewust genegeerd, zoals destijds met Balkenende en de grondwet van Europa, dan is die volksvertegenwoordiging vanaf dat moment geen vertegenwoordiging meer, zo simpel is het. Vertegenwoordig je ons niet, doe je niet wat je gezworen hebt te doen, dan zit je verkeerd en vervallen je rechten en je plichten en wordt de vertegenwoordiging ontbonden. Zo hoort dat te gaan en niet anders. Volksvertegenwoordigers die eenmaal een scheve schaats gereden hebben kunnen enkel weer terug in de politiek wanneer zij de bevolking, die zij verraden hebben, een bijzondere dienst verleend hebben, wat dat zou kunnen zijn mag je zelf invullen. Zonder meer terugkomen zoals dat vandaag de dag gaat is uit den boze!

Nieuwe Europese oorlogen op komst

Ik weet dat het makkelijker gezegd is als gedaan maar doorgaan op deze voet is wachten op het onvermijdelijke, oorlogen, rellen, etc. Onze leidingen hebben gefaald, niet één keer maar al jaren achter elkaar. Het systeem functioneert niet meer en kan enkel blijven draaien door een nieuw katalytisch evenement.

SMALL deadworld

Die momenten kunnen wij terugvinden in onze geschiedenisboeken en leerden wij kennen met de noemer oorlog. Alle oorlogen van de afgelopen eeuw en van deze eeuw hebben te maken met de fout die in onze motor zit, de banken.

Alle oorlogen van de afgelopen eeuw waren bankenoorlogen. Oorlogen die banken nodig hadden om het systeem te herstarten om vervolgens weer een jaar of 30-50 door te kunnen tot de volgende herstart via een oorlog. Onzin? Duik dan maar eens in de geschiedenis van het geld, de Rothschilds en andere bankiersfamilies, dan zul je zien dat hier meer waarheid in schuilt dan je je hele leven geleerd hebt in de schoolbankjes.

rothschildswar

Laat deze tekst eens rustig bezinken en denk er nog eens diep over na. Probeer je het leven van je kinderen voor te stellen bijvoorbeeld als wij 20 jaar verder zijn. Kun je je daar en beeld bij maken, aansluitend op de situatie zoals deze al eeuwen is? Is het mooi wat je ziet of ben je bang dat die toekomst voor onze kinderen, jouw kinderen, mijn kinderen, er slechter uit zal zien dan wij momenteel kunnen bevatten? Als er niets gebeurt ben ik bang dat onze kinderen het vele malen zwaarder zullen krijgen dan wij. Dat oorlogen ook in Europa weer zullen aanwakkeren onder aanvoering van banken en multinationals wiens belangen ( winsten ) op het spel staan. Zij zullen er net zoals vroeger alles aan doen om die winsten te blijven maximaliseren en ongewijzigde overheden zullen de facilitaire dienst blijven spelen van deze club superrijken die ik de elite noem.

we-wont-fight-final

Dat wil ik niet, dat wil jij niet, dat wil niemand!

Het is één voor twaalf wat niets anders wil zeggen dat er haast geen tijd meer is. Wanneer de verstikkende greep van de elite nog meer ruimte krijgt zullen er straks geen democratische mogelijkheden meer zijn om de zaken te keren. Democratie, dat zijn wij en niet onze leiders, motor van de economie, ook dat zijn wij en niet onze leiders, producent dat zijn wij en niet onze leiders, consument, ook dat zijn wij en niet onze leiders. Wij doen alles en hebben daarom ook het recht alles naar onze hand te zetten met leiders die naar ons luisteren, uitvoeren wat wij vragen, met al enige doel ons leven zo aangenaam mogelijk te maken!

massademonstratie

Het kan echt!

Reacties   

# Willem..!! 28-02-2014 11:02
Ja het is eigenlijk wel mooi geweest, de restanten worden uitgeperst de schillen voor het volk en welke lieden voorheen volk waren zichzelf lauwerend op weg naar..?? Ja dat zullen ze dan snel, nou snel...hun intellect aangaande het werkelijke leven is niet zo effectief... Het leidt allemaal tot niets omdat een ieder tot deze aardkloot is gedoemd en er geen uitweg bestaat.. Maar die wetenschap wordt nu eenmaal regelmatig door henzelve verdoezeld en menen dat macht bestaat uit velletjes papier met nummers of een geel metaal dat ooit werd gevormd tijdens een supernova ener zon, zo oud is deze aarde al..
Raar dat men zoveel waarde hecht aan een stukje metaal dat alleen maar ontstaat bij een kernfusie tijdens een ondergang van een zon, waarom heeft men juist dat metaal zo kostbaar bevonden?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem..!! 24-02-2014 13:44
Je had de dit artikel ook 2014 op naar 2015 kunnen hernoemen Nexus, het is zo klaar als het spreekwoordelijke klontje. Je weet ook dat de echte media "controller" de reclame wereld is, zij betalen het meest en bepalen daardoor/mee de programma's en wat dies meer zij.
Zo werkt propaganda uiteindelijk ook, daarbij wordt de vrije media nog steeds niet echt serieus genomen zelfs na al die jaren nog niet. Mensen (in het algemeen) zijn blij wanneer er eens iets "leuks" wordt uitgezonden als voetbal of Olympische spelen, dat merk je ook aan de vrije media want er heerst in zulke periodes een stilte van geen belang. Nogmaals, geef het volk brood en spelen en zolang dat werkt zal er nooit iets veranderen. De vaccinatie ophaaldiensten zoals Petra hier beschrijft zijn ook op zijn minst twijfelachtig te noemen. Maar het gaat om het gevoel van iets goed doen terwijl men ergens wel weet dat het niet klopt. Maar zo is het mensdom nu eenmaal ontwikkeld, er staat in de Bijbel (niet dat daar alles in staat menselijkerwijs gezien) dat het niet aan ons is te snoepen van de boom der kennis, dat merk je aan alles want wij houden onszelf voor de gek als het ware. Wanneer iemand komt met iets opzienbarends wordt dat vrijwel direct gebagatelliseerd door een ander, wij zijn onze eigen tegenstanders, broeders tegen broeders en zusters tegen zusters, het werkt nu eenmaal zo.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 03-10-2013 18:23
_____________
Na de beëdiging van het kabinet-Balkenende I trad Kok, zoals hij een jaar eerder al had aangekondigd, terug uit de Nederlandse politiek. Na enkele maanden in de anonimiteit geleefd te hebben, aanvaardde Kok in 2003 enkele commissariaten, bij de ING Groep, TPG Post, Shell en de KLM. Deze commissariaten leidden tot enige discussie en kritiek, doordat Kok tijdens zijn bewind kritiek geleverd had op bestuurders van grote bedrijven en daarbij van "ordinaire zakkenvullers" en van "exhibitionistische zelfverrijking" had gesproken. Als commissaris genoot hij niet alleen zelf royale inkomsten,[1] maar nam hij ook medeverantwoordelijkheid voor enkele verdere inkomensstijgingen. Zo stemde hij in met een stijging van 584% in de loop van drie jaar van de kortetermijnbonus voor ING-topman Tilmant

---

In juni 2007 ging Zalm werken voor de DSB Bank, het financiële concern van ondernemer Dirk Scheringa. Zalm werkte daar als hoofdeconoom[1] en financieel directeur[2] en maakte deel uit van de Raad van Bestuur. Daarnaast is hij voorzitter van de International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF) en adviseur bij het private-equityfonds Permira.
Op 23 december 2008 trad hij als vicevoorzitter toe tot de Raad van Bestuur (RvB) van bankconcern ABN AMRO. In 2009 leidde hij het team dat de fusie tussen ABN AMRO en Fortis Bank Nederland moest beklinken. Op 28 februari dat jaar werd hij benoemd tot voorzitter van de RvB.

----

nrc.nl/.../klaas-knot-moet-helft-salaris-inleveren

Klaas Knot, president van De Nederlandse Bank moet bijna de helft van zijn salaris inleveren, wanneer hij in 2018 moet worden herbenoemd

reactie was:'Hij heeft een contract voor onbepaalde tijd. Volgens onze juristen kan hij niet gedwongen worden. Nieuwe wet of niet.'
------


Ook bij ABN AMRO - de bank die in staatshanden is - wemelt het in de top van mensen die afkomstig zijn van het ministerie. Topman Gerrit Zalm was de langstzittende minister op het departement. En ook oud-staatssecretaris van Financiën Joop Wijn zit in de top van de bank. Vorige maand werd Kees van Dijkhuizen benoemd tot financiële topman bij de bank. Hij was onder meer directeur-generaal Rijksbegroting op het ministerie, dezelfde functie die Van Geest tot nu toe bekleedde.
nrc.nl/.../...

In 2011 werd plaatsvervangend thesaurier-generaal Klaas Knot tot president van De Nederlandsche Bank (DNB) benoemd. De voorganger van Knot bij DNB, Nout Wellink, was ook al voormalig topambtenaar op het ministerie van Financiën. Daar houdt het niet op: secretaris-generaal Ronald Gerritse werd in 2011 benoemd tot topman bij de financiële toezichthouder AFM. Zijn voorganger op die post was Hans Hoogervorst, die korte tijd voor de VVD minister van Financiën was.www.corruptekamer.nl/.../

www.corruptekamer.nl/.../de-economische-crisis

geld dat niet bestond en u aan ons uitleeende

langleveeuropa.nl/.../...

________________

er ging 1 miljard naar Egypte, niemand weet wat er mee gebeurd is. hetzelfde is het geval met een identiek bedrag naar Syrië, verdwenen ??? op een vliegend tapijt ?

Tellen wij dit bij elkaar op, dan betekent dat, dat er bij de EU een 10 miljard euros gewoon zijn verdwenen !! TIEN MILJARD en niemand die daar verder aanstoot aanneemt.
geld naar egypte syrie en nu naar congo. waar is het gebleven?

_http://www.geennieuws.com/2013/10/1-miljard-hulp-van-de-eu-aan-congo-down-the-drain/
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 03-10-2013 18:14
Aan de volgende waarheid willen banken niet teveel ruchtbaarheid gegeven: hun activiteiten worden zwaar gesubsidieerd door de samenleving. Het is voor niemand meer een geheim dat zij sinds de crisis van 2008 met grootschalige reddingsoperaties overeind worden gehouden. Toch krijgen de banken ook andere, minder bekende vormen van steun die bijdragen aan hun winst. Met andere woorden, ze zijn niet alleen meesters geworden in het afwentelen van hun verliezen op de samenleving, maar blinken ook uit in de kunst om zich te laten subsidiëren.

1 =Volgens de Europese Commissie bedroeg de staatssteun tussen oktober 2008 en december 2010 meer dan 1240 miljard euro, !!! ofwel 10,5% van het BBP


2=Bij deze overheidssteun kunnen de subsidies worden geteld die door de Europese Centrale Bank (ECB) zijn verstrekt via lange termijn herfinancieringstransacties,het instituut uit Frankfurt in juni 2009, december 2011 en februari 2012 meer dan 1460 miljard euro !!!in de banksector geïnjecteerd in de vorm van leningen

Daarnaast gebruiken sommige banken een deel van het geleende geld om het tegen een veel hogere rente weer uit te lenen aan overheden. Daarmee genereren ze enorme winsten

De banken hebben dus massaal geprofiteerd van een enorme subsidie ​​van de ECB

Van de derde - meer indirecte - vorm van steun profiteren alleen grote banken

3=Hun schuldeisers weten dat ze niet zelf de kosten van een mogelijk faillissement hoeven te dragen omdat deze door de staat worden gedragen en uiteindelijk door de belastingbetaler. De omvang van dit fenomeen is onderzocht door SOMO en voor de vier grootste banken van Nederland becijferd op tussen de 4 en 12 miljard euro, !!! ofwel tweederde tot tweemaal hun jaarwinst in 2011.

Zo draagt de belastingbetaler de kosten van de fouten van de banken. De herkapitalisatieplannen van banken hebben tot veel schade geleid voor de overheidsfinanciën in Europa.!!!! Maar belangrijker nog, door de economische ontwrichting die volgde op de bankencrisis zien overheden de belastinginkomsten teruglopen en de uitgaven voor bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen sterk stijgen


de komende jaren veel meer armoede in europa

regeringsleiders roepen al jaren dat ze iets
aan de graaicultuur willen doen, ze doen er zelf
aan mee,als deze regeerperiode is afgelopen,
stappen ze over naar banken of grote bedrijven.

____________________________


door wie wordt de eu bestuurd?

deze groep

en.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs
leidt europa

alles
simpel samengevat


dus de banken krijgen subsidies van de eu
daar is de noodhulp voor, via brussel betalen.

ze krijgen geld van de belastingbetaler in nederland
omdat we ze moeten redden, dat doen we hier.

ze betalen geen belasting
de banken en grote bedrijven maken hier afspraken over en

ze maken afspraken over het rentepercentage
en geven zichzelf gigantisch bonussen
en helpen grote bedrijven in belastingvrije routes

daar krijgen ze boetes voor
en die betalen we ook
en ze willen geen belasting betalen
daar weten ze de routes voor.

nederlandse banken gaven hulp
aan bedrijven via routes
icij.org/.../...

_____________________________________________
de belastingen voor ons;
inkomstenbelasting,omzetbelasting diensten,omzetbelasting goederen, loonbelasting, motorrijtuigenbelasting,milieubelastingen, erfbelasting,schenkbelasting,overdrachtsbelasting, invoerbelasting, belastingen op benzine tanken 60%, winstbelasting ,assurantiebelasting,hondenbelasting enz daarnaast zijn er
de gemeentelijke belastingen, de provinciale belastingen, de milieuheffingen,
accijnsbelastingen op verwarming en brandstoffen, verwijderingskosten en diverse andere verplichte heffingen en verborgen bijdragen.


www.corruptekamer.nl/.../de-economische-crisis


De oplossing voor de criminele bankiers Veel mensen hebben niet in de gaten dat zij door hun eigen dommigheid hun eigen financiële gevangenis instant houden. De beste manier om de criminele bankiers te naaien is in hun portemonnee. De bankiers creëren geld uit het niets en dat geeft hun macht maar het is tegelijk ook hun grootste zwakte. Wanneer we deze quotes bekijken dan zie exact hoe...

De bankiers plukken de zoete vruchten van hun criminele gedrag want zij kunnen nu lenen voor 0.75% terwijl de consument de hoofdprijs moet betalen. De banken zijn too big to fail en too big to jail. Met andere woorden: criminaliteit loont. De politici en bankiers spelen allemaal onder 1 hoedje om zo absolute controle te krijgen over de burgers. www.corruptekamer.nl/.../ De...


De bankiers hebben de Nederlandse belastingbetaler ruim 33,7 miljard euro gekost. De burgers interesseert hen helemaal niets want zakkenvullen is het enige dat telt. De politici weten exact wat er mis is maar ze zijn te beroerd om er iets aan te doen omdat ze bang zijn voor hun baantje en toekomst.


De bankiers en politici hebben de mensheid heel veel schade berokkend met hun criminele handel en wandel. De politici en bankiers hebben allemaal dezelfde belangen waardoor de mensheid behoorlijk opgelicht wordt. Wanneer we naar de Bilderbergconferentie kijken dan zien we dat daar allerlei besluiten worden genomen. De democratie bestaat wel maar het is Doorgestoken kaart. zie bewijs www.corruptekamer.nl/bilderbergbankiers/ www.corruptekamer.nl/bilderbergagendas-2000-2010/ www.corruptekamer.nl/.../ De...

Europese banken hebben meer geld nodig
EUROPESE BANKEN HEBBEN 400 MILJARD NODIG Door strengere stresstests zal straks blijken dat Europese banken bijna 400 miljard euro aan kapitaal tekort komen. Volgens analisten van de Duitse Berenberg Bank zal in 2014 bij de volgende stresstests blijken dat Europese banken 386 miljard euro aan kapitaal tekort komen. Opvallend is dat dit enorme kapitaaltekort vooral bij Noord-Europese banken is...


financiële staatsgreep via bankenunie compleet
Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) heeft zijn eerste optreden als eurogroepvoorzitter bij het IMF in Washington gebruikt om de Europese bankenunie stevig in de steigers te zetten. Verdragswijziging niet nodig volgens Frans Bilderberg Timmermans Voor de invoering van de bankenunie in de Europese Unie is er volgens Frans...


____________...
____
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 03-10-2013 18:04
bij alles wat jij KOOPT! VERDIENT! KRIJGT !GEEFT ! DOET!
geef je de staat 20% van je geld!


zou je daar dan niet vertrouwen in moeten hebben?

zijn zij niet in dienst van ons?

wie betalen de gebouwen, vertegenwoordigers, lonen en
ambtenaren in den haag? wij.

dan lezen we, hoe het geld zoek is,
en aan bonussen, EU hulp, en banken opgaat,
en dat hier geen consequenties aan verbonden zijn.

en dat ze steeds meer willen en nodig hebben.

is het niet vreemd, dat op welke partij je ook stemt
dat alles bij het oude blijft?

dat we termen als grepen uit, gokken met,
bijv pensioenkassen normaal vinden?
dat is jouw spaargeld, waar je voor gewerkt hebt,
wat je verplicht moest inleveren voor later, wat nu weg is.

dat banken afspraken maken over rentetarieven,
zodat jij maandelijks meer hypotheek betaalt en zij gigantische winsten hebben, zonder consequenties?
maar als het slechter gaat en ze geld hebben
vergokt ( derivaten), jij wel verplicht moet meebetalen, en moet bezuinigen?


dat wij met zijn allen NEE tegen de EU hebben gezegd?


dat wij dit systeem niet meer willen!


dat wij niet meer verplicht willen worden om aan systemen
mee te moeten doen, die we niet willen,
omdat er anders boetes en straffen worden uitgedeeld.

wij het vertrouwen in dit oude systeem kwijt zijn

wij hier niet meer aan willen meedoen en aan willen bijdragen

en de hoop hebben opgegeven voor andere leiders, maatregelen,
nieuwe politieke partijen enz

dit hebben we al veel te vaak gehoord.p.s.
terwijl alle grote bedrijven in nederland kiezen voor
de belastingvrije route via een aantal bekende landen,
zodat zij geen belasting betalen
is

een gemiddeld gezin 1,1 miljoen euro kwijt aan belastingen
in zijn leven. bron elsevier

voor buitenlandse bedrijven is nederland de doorvoerroute
om belasting te vermijden en kun je hier
over onderhandelen met de nederlandse regering


armoede gaat veel verder stijgen in europa
more people in europe into poverty
while all the money goes to the banks

m.youtube.com/watch?v=xR5bOidkmR0


RISE UP!!!!

m.youtube.com/.../


_________________________________________________
voor als je meer info wil;
hieronder een paar voorbeelden nl

accijnsplan moet van tafel
telegraaf.nl/.../...
?? op dit moment als jij benzine tankt . je rekent af 100 euro. heb je 61 euro belasting betaalt en heb je 49 euro benzine.minder natuurlijk want de pomphouder moet ook verdienen. dit zou meer accijns/ belasting worden?

-
ROTTERDAM -
Rotterdam heeft vanaf 2010 tot en met april van dit jaar in totaal ruim 14,6 miljoen euro uitgekeerd aan wachtgeld aan voormalig wethouders, oud-leden van dagelijks besturen van deelgemeenten en exambtenaren.


alleen rotterdam dit jaar 15 miljoen kwijt aan wachtgeld
reken eens hoeveel voor heel nederland dan
telegraaf.nl/.../...

-
kosten pensioenbeheer dit jaar fors gestegen,dus
om dit jaar op spaarjouw geld te passen betalen we 4,5 miljard euro
waarom? door

"hogere betalingen van prestatieafhankelijke vergoedingen aan vermogensbeheerders"

telegraaf.nl/.../...
________________

afspraken tarieven libor
nu.nl/.../rechtszaak-rabobank-libor-fraude.html
en
beursonline.nl/.../...

-
ING heeft tussen 2007 en 2010 bijna 30 miljoen euro aan Nederlandse btw-afdrachten ontlopen door hun wereldwijde contracten voor telecom en automatiseringsdiensten via Zwitserland te laten lopen.

-
en
bijvoorbeeld deze ; boete betaald door ing van 619 miljoen
daar bezuinigen wij voor, omdat ze gered moesten worden


ING Fined a Record Amount
Penalty of $619 Million Tied to Cuba, Iran for Violating U.S. Economic Sanctions
online.wsj.com/.../...

dus bij wie komt die rekening?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 30-09-2013 12:32
@Petra,

thanks

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 30-09-2013 10:58
sorry, op zich kunnen we dit ook niet vragen natuurlijk
en we kunnen hier al reacties plaatsen.
dat is voldoende

als laatste een oproep van anonymous
aan de hele wereld, om mee te doen aan evenementen
tegen regeringen, geldverstrekkers en grote bedrijven.
laat zien dat je t weet en neem je macht terug,
wees trots op jezelf, dat je t begreep en actie ondernam.Urgent Message from Anonymous to Mankind...

m.youtube.com/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 29-09-2013 17:47
op zich zou de hulp van een website helemaal te gek zijn natuurlijk
zodat je ook meer van dit nieuws naar buiten kunt brengen
vooral ook het positieve
want dat is er ook genoeg!

ook het aan het licht brengen van de dingen die we nu verborgen blijven
misschien zoals dit soort feiten


What we will be experiencing in 2012 more than anything else is a constant upgrade to our current belief systems, collective consciousness and awareness of earth’s true history from the constant bombardment of solar activity.


hoe komt het dat de leugens doorzichtiger worden? wat heeft de zon voor invloed?

thehealersjournal.com/.../...wat is Evergreen ;een bedrijf van de cia die de chemtrails verzorgd boven us
evergreen heeft de beschikt over 100 basisplaatsen
met 4500 medewerkers
www.geoengineeringwatch.org/evergreen-air/washingtonsblog.com/.../...

goud en zilvermarkt werden gemanipuleerd

energiemarkten met energieprijzen werden gemanipuleerd

rentetarieven werden gemanipuleerd

derivaten werden gemanipuleerd

olieprijzen werden gemanipuleerd

enz enz. alles in bovenstaande artikel
gelekt rapport. wetenschappers verklaren ;ok het was een cover up,
temperatuur van de aarde is aan het dalen gedurende de afgelopen 15 jaar

World's top climate scientists told to 'cover up' the fact that the Earth's temperature hasn't risen for the last 15 years


dailymail.co.uk/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# marcb 29-09-2013 16:21
Mooi input Petra! Dank je wel, de undeniable ufo documentry ben ik even aan het downloaden, ga ik straks even kijken. Weet niet hoe anderen erover denken, maar misschien is het een idee om een forum te starten om idee uit te wisselen en zo samen iets te creëren. Idee? Misschien een idee voor op bovendien, Nexus?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 29-09-2013 15:54
nr 3 is prepare for change


we weten dat het bank systeem in handen is van een paar families
we weten van gmo s
we weten van chemtrails
we weten van oorlogen vooropgezet
we weten van ufo s
we weten van vaccinaties
we weten dat er vrije energie is.

vat dit samen
met de energieën die nu naar de aarde worden gestuurd
wat er in het heelal gebeurt en qua communicatie.

er wordt een wereldwijd net gevormd, om op alle veranderingen in te springen
zodra er wordt ingegrepen dmv een reset.


wat als het verzet zover was dat er een reset zou plaatsvinden
en 9 / 11 hier verandering in heeft gebracht?

wat als er meer is?
dat is niet iemand buiten jou volgen,
of anderen
maar en je eigen verantwoordelijkheid nemen
in totale vrijheid en
in samenwerking, met respect voor anderen
door alle kennis die je hebt opgedaan en
er een weten is dat het allemaal niet klopt, de geschiedenis, het onderwijs
medicijnenen enz.


ikzelf heb gekozen voor deze.
er zijn nu meer plaatsen in nederland waar dit opgezet wordt


waarom voor mij deze keuze?


door een wereldwijd netwerk je meer kunt bereiken
dan ieder voor zich, terwijl we eigenlijk allemaal hetzelfde willen.
bevrijd van dit systeem, eigen verantwoordelijkheid, vrijheid en respect.
zoals de formule van ubuntu


wat als voorspeld was dat alle systeem ineenstorten en alles
aan het licht zou komen vanaf 2012 en er een wereldwijde verandering
in gang zou worden gezet omdat mensen het beginnen te zien.

aan een ieder zelf de keuzeeen film; undeniable ufo documentry

m.youtube.com/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 29-09-2013 10:31
mogelijkheid 2

dit is een afrikaans voorbeeld
met voorbeelden documenten en films
een blueprint voor verandering dus
wat willen we dan wel


door 1 iemand die de geschiedenis bestudeerde , vervolgens erachter
kwam dat de hele geschiedenis niet klopte.

daarna achter het bankensysteem kwam, zag dat het uit niets
geprint werd en vond dat we als slaven werkten voor
het geprinte papier en waar de grote lijnen heen leidden.

dat alle grondstoffen, winsten uit arbeid voor de grote bedrijven waren
en dat de bevolking berooid achterbleef. het grote plaatje niet begrijpend.


LET US RESTORE THE RIGHTS OF THE PEOPLE TO THE PEOPLE

We, the people, have appointed the politicians as our servants to do the best they can for us - the people. The politicians and the government have failed us dramatically and have betrayed the dream of Nelson Mandela and many other humans of integrity who dedicated their lives to our freedom. Today, as South Africans and the rest of humanity, we face a greater threat than any other threat we have faced before. The threat of absolute enslavement by those who control the global economy and the financial systems.


IT IS NOW CLEAR THAT THE GOVERNMENT AND A HANDFUL OF LARGE CORPORATIONS HAVE STOLEN THE COUNTRY FROM ITS PEOPLE

THE COUNTRY BELONGS TO US –
WE, THE PEOPLE NEED TO TAKE IT BACK

SIGN UP FOR THIS IMPORTANT NEW MOVEMENT AND LET THE PEOPLE GOVERN – NOT POLITICIANS AND CORPORATIONS
BRING UBUNTU BACK INTO OUR COMMUNITIES


vanaf 1.20 de oplossing/ een oplossing
we are all born free on this planet

m.youtube.com/.../


ubuntuparty.org.za/.../...

nr 3
doe ik in een later volgend bericht .
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 29-09-2013 10:24
ik zie 3 mogelijkheden

mogelijkheid 1 =protesten

overal ter wereld worden mensen wakker en zien dat het niet klopt

voorbeeld:
1 miljoen truckers gaan protesteren
en gaan amerika proberen 3 dagen afsluiten

freedomoutpost.com/.../...

hier hebben de canadezen zich nu ook bij aangesloten


eu. nederland
'Politiek doet alles voor banken, maar niets voor mensen'

'Sinds 2008 heeft de politiek alles voor de banken, maar niets voor de mensen gedaan,' vervolgen Friedrich en Weik. 'Ze hebben gewoonweg economische schademaximalisering bedreven, en wel op kosten van het algemene welzijn.
Bizar genoeg zijn de veroorzakers van de crisis de winnaars - de omgekeerde wereld, zouden wij zeggen. De financiële wereld staat er weer prima voor. Ze maken recordwinsten, en ook de bonussen vloeien weer rijkelijk.'
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# marcb 29-09-2013 08:24
Beste Vladi

Wellicht is het een kunst je woede om te buigen naar kansen ;-) Als we systemen vaarwel zeggen zullen vele van de problemen die je omschrijft vanzelf opgelost worden. Dan kan de weg vrij gemaakt worden voor vrije energie. Kunnen we weer gewoon natuurlijk voedsel eten, hoeven onze kinderen niet meer plat gespoten te worden met allerlei gif. Gaan ze naar een soort school als ze er klaar voor zijn. Geloof is prima, maar binnen je eigen vier muren. Daar kun je aanbidden wie je maar wil en zolang je wilt. Als moeder aarde een natuurramp geeft kunnen we daar niets aan doen. Het zij zo. Al het andere kunnen we doen stoppen. Doodstraf bestaat niet, want er is geen criminaliteit, iedereen heeft voldoende om te kunnen voorzien in z’n levensbehoefte. Daarnaast weiger ik een medemens te doden, het is m’n eigen soort. Hebzucht en angst bestaan niet meer, dus is de geest echt vrij tot de innerlijke ontdekking van (je) de waarheid en echte liefde en harmonie. Hiërarchie is ook verdwenen, dus bestaan leiders niet meer. Geen politiek systeem, geen koningshuizen of iets wat er maar ook op lijkt. Nee, ieder is zijn eigen leider, leider van je mooie bijzondere geest. Het heeft geen enkele zin om de hele bende in de fik te steken, het zou hooguit een symbolische daad zijn. Uiteindelijk zijn de mensen die het “verkeerd” doen ook beïnvloed, geconditioneerd en opgeleid door te doen zoals zij doen. Ook zij zullen uiteindelijk vrij zijn van deze negatieve invloeden en begrijpen dat het anders kan/moet. Pedofilie is een moeilijk probleem. Laat ik helder en duidelijk zijn. Ik persoonlijk ben een zeer vel tegenstander van pedofilie! Anders gezegd, je blijft met je poten van kinderen af! Kinderen moeten zelf ontdekken, dat gaat vanzelf. Op elke leeftijd ontdekken ze wel iets, prima, niets mis mee, lekker zo laten! Echter zie je langzaam een verschuiving in de maatschappij ontstaan. Er wordt steeds meer en meer openlijk gesproken over dit onderwerp. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het hele demmink gebeuren, maar ook door nieuwsberichten in de media over uithuwelijken van jonge kinderen. Door er meer en meer over te spreken/schrijven raken de mensen “gewend”/”murw” van een onderwerp en vormt zich langzaam een acceptatie van het onderwerp. In de toekomst zullen we het eerst toelaten onder bepaalde omstandigheden, maar op lange termijn vrees ik het ergste. Hopelijk sla ik de plank volledig mis, maar ik denk dat het nog een kleine twee generaties gaat duren voordat we dit als normaal vinden. Walgelijk!! Het wordt tijd dat we het dualisme verlaten en begrijpen dat we met z’n allen op een speldenknopje wonen in het universum en we in een steeds sneller rijende trein de bende aan het slopen zijn. Niet alleen moeder aarde, maar nog dommer, onze eigen soort. We zeggen wel dat we intelligent zijn, maar in werkelijk snappen we er geen donder van. De mens intelligent? Laat me niet lachen…
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 29-09-2013 00:18
@marb,

ik snap je,maar als we niet meer van een economisch en wettensysteem afhankelijk zouden zijn,dan hebben we nog steeds te maken met satanische pedo's en shit zoals genetic engineering,geo engineering(gif van bovenaf-slowkill),fukushima(fastkill),de natuurrampen,diersterfte,enz.

hoe leggen we zoiets naast ons neer?
het is teveel en te groots om van weg te lopen,of te denken het raakt me niet.

zodra de main-stream'media' dood is en de echte media de hele wereld bereikt dan zal het recht eindelijk zegevieren.

ik ben van mening dat iedereen die meer dan 2 miljoen euro bezit,of de rest moet inleveren,of doodstraf.

en al het goud weghalen uit het vaticaan.
daar los je het derdewereld probleem mee op.
goud eruit en de fik erin,wat mij betreft mogen ze binnen blijven,zijn ze meteen thuis waar ze horen (in de hel).

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# marb 28-09-2013 17:31
@Petra,

Vooropgesteld dat het heel erg nobel is om geld terug te halen, is het natuurlijk per definitie een verloren zaak. De NEEderlandse overheid en de niet gekozen clowns in brussel zullen daar nooit aan toegeven. Mochten ze dat wel doen (echt niet) zullen ze dat via een listige truc weer uit de zakken halen van de “burgers”. Het wordt tijd dat we het “systeem” wat er nu is achter ons laten, het werkt gewoonweg niet meer. We moeten met z’n allen gaan nadenken over een nieuw systeem waarin de mens met de natuur centraal staat. Niet het geld, goederen en andere (veelal ongevraagde) troep die we over ons heen krijgen gegooid. Het kapitalistische systeem is hartstikke dood. Wat moet ik nog? 4 tv’s, 5 telefoons, 6 computers, nieuwe auto’s, keuken? En why? Nee, het is over en uit! Dat de overheid nu (nog meer) aan zichzelf gaat denken getuige wel de “participatie” maatschappij welke snel uit de grond wordt getrokken. Het gaat niet meer om jou (behalve je geld), maar de overheid en brussel. Systemen zijn gedoemd te mislukken, ik schrijf wel nieuw systeem, maar ik bedoel een nieuwe vorm van leven met elkaar, en dan dus het echte leven van echte mensen. Systemen, bah! Het zegt zoveel over onze beperkingen; politiek systeem, school systeem, financieel systeem, goddienstig systeem, werksysteem, denksysteem …etc. En, we vinden het allemaal helemaal normaal, echter spoort het van geen kant. Eigenlijk doe ik een oproep aan een ieder om tot overleg te komen en iets nieuws te creëren. We kunnen het, we moeten het, we doen het!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 26-09-2013 14:08
[quote name="Marcb"]Het wordt tijd dat we stoppen met linkjes uitdelen en "kletsen" op forms etc. antwoord; het gaat me niet om linkjes uitdelen. ipv te roepen er zijn biljoenen verdwenen , gestolen enz.
bewijs leveren. bedragen feiten en rapporten.

-"geen 500 miljoen gestolen van de eu fondsen maar biljoenen
in een verklaring van francoisele bail ,,voorzitter van de commissie van het
directoraat na onderzoek in een verslag aan de europese commissie
feiten;"

-"belasting fraude kost de eu staten 193 biljoen
feiten gebaseerd op wetenschappelijk studie en onderzoek;"

ipv te roepen dat nederlands geld niet in bijv.spanje arriveert.
bewijs met link leveren.
- welk bedrag arriveert er wel.5% dus.

-"hoeveel wordt er verborgen via grote bedrijven, banken enz
32 triljoen dus.
genoeg om de eu crisis op te lossen en afrika welvarend te maken."

dit lees je niet in de krant.maar we willen bewijs.concreet.linken
met feiten. zodat we t zelf kunnen verifiëren en tot de ontdekking kunnen
komen dat het nog veel erger is dan we dachten en dat we stil worden
gehouden door af en toe iets te laten lekken in het nieuws en dat dan weer
af te wisselen met een tegengesteld onderwerp of iets laten lekken
en een langzame gewenning opbouwen. dat is een vak, daar zijn studies voor.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# KeZa 25-09-2013 14:49
Citaat:
Het wordt tijd dat we stoppen met linkjes uitdelen en "kletsen" op forms etc. Als we dit nog willen doorzetten, zullen we groter, veel groter moeten gaan denken. Niet meer tig site's verdeeld, maar de handen ineens slaan. Het wordt tijd dat we de daad bij het woord gaan voegen. Vanuit jezelf, van uit je liefde, van uit je hart. "wees de verandering die........"
Ja en het word ook tijd dat het systeem in elkaar begint te klappen want dat maakt volgens mij de massa pas echt wakker! Zolang men in de buiten ligt te prullen en men gewoon het eigen materialistische leventje voortzet, zal er weinig kunnen veranderen voor het collectief. Dit eerst en al de alternatieve sites helpen weliswaar een handje maar dit is nog maar een heel klein handje. Zeker als je kijkt hoeveel er werkelijk dagelijks er op komen kijken. In mijn ogen nog veeel te weinig!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# KeZa 25-09-2013 14:44
Citaat:
Zeg nu zelf als er zoveel mensen hierop zaten te lezen dan moesten er ook veel meer reacties op de topics komen.

Ik kom hier dagelijks, maar reageer zelden. Zo twijfel ik nu ook weer om te reageren. Soms reageer ik niet omdat alles gezegd is in het artikel en/of aanvullend in eventuele reacties. Soms reageer ik niet om andere redenen zoals; niet in een nietes/welles spel betrokken willen worden op internet. Naast internet is het leven al zwaar genoeg.

Daarnaast; als ik in mijn eigen kleine omgeving kijk zie ik weinig verandering. Mensen die wel bewust zijn, leven vanuit bezieling zijn dit al vele jaren, sommige zelfs al meerdere decennia. Dan hebben we de mensen die echter nog in de overlevingsmodu s vast zitten. Deze laatste groep maakt het de eerste groep mensen vaak onnodig zwaar. Mensen die bewust leven en kiezen en dit al altijd deden, leven vanuit een innerlijke bezieling, leven (overwegend) niet de levens zoals het zou moeten volgens de mensen die om welke redenen vast zitten in het systeem.
Zo zie ik het ook.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Marcb 25-09-2013 13:48
Het wordt tijd dat we stoppen met linkjes uitdelen en "kletsen" op forms etc. Als we dit nog willen doorzetten, zullen we groter, veel groter moeten gaan denken. Niet meer tig site's verdeeld, maar de handen ineens slaan. Het wordt tijd dat we de daad bij het woord gaan voegen. Vanuit jezelf, van uit je liefde, van uit je hart. "wees de verandering die........"
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 25-09-2013 10:50
ja ik noem de linken, maar alles is verandert sinds 21 12 2012
alles. en het is zo mooi om het allemaal te zien gebeuren.


waarom noem ik de linken dan?
omdat ik heel misschien 1 of 2 personen wakker schud.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Goene Wolf 25-09-2013 10:37
www.veteranstoday.com/2013/09/24/270701/
Breaking: Otto Skorzeny Killed Nikola Tesla (vrije energie) en andere onthullingen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 25-09-2013 10:26
ik was de link vergeten

independencyproject.org/.../...

als je meer over de banken en bedragen wil weten
hier de bedragen gebaseerd op feiten .

Systematic Corruption – Top Banks are Leading the Way

Banks are global leaders in the growth area of money laundering, tax evasion and fraud.
ingienous.com/?page_id=13059

HSBC facilitated the biggest money laundering forfeiture in banking history – trillions of dollars in wire transfers that the bank did not monitor and hundreds of millions of dollars of dirty money that moved through it. HSBC failed to supervise 9 billion dollars of assets. These crimes were so obvious that apparently the cartels in Mexico specifically designed boxes to put cash in so that they would fit through the windows of HSBC teller windows. How could a bank be so asleep? It is more likely that it turned a blind eye while raking in the profits. Who’s going to jail? nobody.

To add to it’s illustrious portfolio of money laundering is tax fraud on a massive scale in Europe.

if we pay oure taxes why don t they?
ingienous.com/?page_id=12458
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Pablo 25-09-2013 10:14
In deze roerige tijden zie ik veel positiefs plaatsvinden.

De hegemonie van de Westerse Beschaving(Dictatuur) begint af te brokkelen.
Er beginnen zich andere krachten te manifesteren.
Vroeger keken de meeste volkeren tegen de kaukasusische mens op.
Men wilde graag ook dezelfde westerse welvaart evenaren.
Echter in veel niet westerse landen zoals landen uit Latijns Amerika, ondervond men ook de negatieve aspecten van de westerse consumptieve maatschappij, die zich altijd bij het kapitalisme openbaren. En daarom heeft men in deze landen een streep gezet onder deze westerse levenswijze, wat hen niet in dank is afgenomen door westerse leiders. In de jaren 60 t/m 90 had de westerse bank elite veel te zeggen in Latijns Amerika. Zo zorgden zij (Illuminati) ervoor dat er dictators aan de macht waren in Brazilië. Argentinië, Chili, Peru, Uruguay, Paraguay, enz in deze periode. Echter deze werkwijze heeft geen kracht meer en is daarom uitgespeeld in desbetreffende landen. Het is ook kenmerkend voor de westerse maatschappij om een ander de schuld te geven van de ontstane situatie. Tegenwoordig word vaak de Islam als “schuldige” aangemerkt. Dat is ook een makkelijkere weg voor de (westerse) mensen om te volgen, i.p.v. jezelf in de spiegel aan te kijken en te beginnen met ik-ontleding. Echter als men begint met de ontleding van de IK (EGO), dan begint het leven pas, althans dat is mijn ervaring tijdens mijn verkenningstocht van het aardse bestaan. Na die ik-ontleding werd het voor mij duidelijk dat mijn eigen EGO mijn grootste vijand is. Deze kennis heeft er voor zorg gedragen dat ik heel anders tegen mijn gedachten aankijk en observeer. Het moment dat jij je bewust wordt dat jij je gedachtes kan observeren en in wezen ook manipuleren, deze zoektocht is als goddelijk en wonderbaarlijk te omschrijven.
Het is mij ook duidelijk geworden waarom men over de “vrije wil” spreekt.
Want de menselijke ziel begint lichtjes wakker te worden en zich bewust aan het worden van zijn menselijke capaciteiten.
.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 25-09-2013 09:52
en banken dan?
wat betreft NEDERLAND
akzo nobel philips ing enz maar

Shell and state bank ABN Amro are 'masters in tax avoidance': Volkskrant

dutchnews.nl/.../shell_and_state_bank_abn_amro.php

nrc.nl/.../gerrit-zalm-wordt-commissaris-bij-shell95 % van geld zoek;

wat is er betaald aan eu geld aan spanje in 2011
en hoeveel is er terechtgekomen in spanje?
No money: the financial sector took 94.4% of the public aid, 2011
September 11, 2013 95 % weg?
translate.google.com/.../

Bank Secrecy + Tax Havens = Treasure Islands = Corruption
door banken multinationals belastingparadijzen
sluiproutes afspraken enz missen we 32 triljoen,
genoeg om de eu crisis op te lossen en afrika welvarend te krijgen.

An estimated 25 - 30 % of global wealth is hidden from the world on Tax Havens. Research by the Tax Justice Network estimates that as much as $32Trillion
($32.000.000.000.000) may have been drained and hidden from the world ("Wealth doesn't trickle down, it just floods offshore").
large-scale tax avoidance or evation and dubious speculation or other financial enterprises by the legal en generally 'respected' corporations with the help of equally 'respected' commercial banks;
drug trafficking, human trafficking, extortion, scam, swindle by organized crime
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 25-09-2013 09:42
wil je meer feiten?
een paar?


geen 500 miljoen gestolen van de eu fondsen maar biljoenen
in een verklaring van francoisele bail ,,voorzitter van de commissie van het
directoraat na onderzoek in een verslag aan de europese commissie
feiten;
euobserver.com/justice/121489

Stolen EU funds in the billions, top official says
18.09.13 @ 17:31

BY NIKOLAJ NIELSEN
BRUSSELS - The annual theft of EU funds is around €500 million, but a top European Commission official says the figure is likely in the billions.

“We have reasons to believe that the real figure is closer to billions than to millions,” Francoise Le Bail, who heads the commission’s justice directorate-general, told the European Parliament's civil liberties committee on Wednesday (18 September).

een ander feit
belasting fraude kost de eu staten 193 biljoen
feiten gebaseerd op wetenschappelijk studie en onderzoek;

euobserver.com/tickers/121510


VAT fraud cost EU states €193bn
TODAY @ 13:00
BY EUOBSERVER
A fresh European Commission study has estimated that EU countries lost €193bn due to VAT evasion in 2011. It said Italy lost €36bn, France lost €32bn, Germany €27bn, the UK €19bn and Spain €15bn. Romania, Latvia, Greece and Lithuania lost the most in terms of the ratio to GDP, however.


All these companies have lobbyists working in Brussels, or else are represented through the AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD), the industry’s main lobbying arm. There are ample inducements for them to be active in Brussels: lobbying for a more robust EU military posture, more favourable legislation or access to EU research money.

europa s schulden corruptie subsidies wapens

opendemocracy.net/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 25-09-2013 09:37
geef gewoon de link nieuwemedianieuws.nl door aan kennissen
en vrienden

weet je dat er ook een andere nieuws websites zijn?
een verzameling kan je hier vinden
met nieuws en feiten die je niet in dagbladen of op tv ziet, leest of hoort.

www.nieuwemedianieuws.nl/
onderaan
alfabetisch gerangschikt op interesse gebied.

waarom ?
hierom bijv.

www.foodandwaterwatch.org/europe/

om het voedsel en water van je kinderen veilig te stellen.

is het dan zo erg ?
dat valt wel mee toch?
ietwat overtrokken!
ik ben niet zo n complotdenker
ik ook niet
daarom juist.

een samenvatting;
www.bovendien.com/actualiteit/actualiteit/mensen
wij de mensen.

voor diegenen die nog niet op de hoogte zijn;

jullie regeringen eenmaal gekozen houden zich niet
aan hun beloftes en dienen niet jullie, maar andere doelen.

jullie banken houden jullie in een stevige greep


jullie leger wordt voor andere doeleinden gebruikt
dan antiterrorisme, om andere landen te bezetten
en invloed uit te oefenen.


jullie media leidt je af en vertelt je leugens


jullie water en voedsel wordt vergiftigd


jullie oorlogen worden niet gevoerd
voor vrijheid

jullie oorlogen worden gevoerd voor hebzucht,
energiebronnen, controle en eigendom voor centrale banken


de rest van ons ziet deze dingen

waarom jij niet?

de keuze is aan jou

wordt wakker

afzender

de rest van de wereld.


( vertaald)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# diana 25-09-2013 04:57
Zeg nu zelf als er zoveel mensen hierop zaten te lezen dan moesten er ook veel meer reacties op de topics komen.

Ik kom hier dagelijks, maar reageer zelden. Zo twijfel ik nu ook weer om te reageren. Soms reageer ik niet omdat alles gezegd is in het artikel en/of aanvullend in eventuele reacties. Soms reageer ik niet om andere redenen zoals; niet in een nietes/welles spel betrokken willen worden op internet. Naast internet is het leven al zwaar genoeg.

Daarnaast; als ik in mijn eigen kleine omgeving kijk zie ik weinig verandering. Mensen die wel bewust zijn, leven vanuit bezieling zijn dit al vele jaren, sommige zelfs al meerdere decennia. Dan hebben we de mensen die echter nog in de overlevingsmodus vast zitten. Deze laatste groep maakt het de eerste groep mensen vaak onnodig zwaar. Mensen die bewust leven en kiezen en dit al altijd deden, leven vanuit een innerlijke bezieling, leven (overwegend) niet de levens zoals het zou moeten volgens de mensen die om welke redenen vast zitten in het systeem.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Jacob Lageveen 24-05-2013 03:41
Mensen vertrouwen authoriteit niet meer. Dat is een wereldwijd fenomeen. Om verschillende redenen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
+2 # jenne 14-03-2013 22:50
Wij de mensen, zijn het zout der aarde, maar tegelijkertijd zijn we geen knip voor onze neus waard, we kakelen er maar op los, leggen alleen wind eieren, de kip met de gouden eieren is lang geleden al geslacht, wat er ons overblijft is de lege dop, nou altijd nog beter als die ééne vogel in de hand dan tien in de lucht, want elk vogeltje zingt zo hij gebekt is en zo als de ouderen zongen, dus kom op ont doe je van je veren pakje, en gesp je harnas aan, en dit maal niet met open vizier, maar in gesloten rangorde de barikade op, sta op gevallene der aarde de tijd is aangebroken om een pintje te pakken, en er eens over da te denken hoe de revolutie te ontlopen, ik ga maar een dagje vissen, lekker in mijn bootje tegen een rietkraag, al mediterend naar het topje van mijn dobber staren, geen vis, dan maar wat lekkerbekjes mee gebracht voor thuis, de overdenkingen van een saloo revolutionair, groetjes
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 14-03-2013 18:49
De cijfers zijn wat ze zijn, ik kan er niet meer van maken. Misschien dat onze technische man zich wil inmengen, ik heb niet zoveel met techniek.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# John 13-03-2013 19:22
Ja dat klopt. Als ik bv. de 'unieke nummers' neem van januari 2012 en deel dat door 31 dagen kom ik rond de 700 uit en als ik kijk naar de hits op de home-pagina dan zit het ook rond dat cijfer. Als er hier werkelijk 20 000 - 40 000 mensen op zitten dan moeten die hits ook veel hoger liggen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
+1 # KeZa 13-03-2013 19:15
Ja ik zie en praat graag over dingen die er werkelijk toe doen maar ik wil me ook geen illusies voor ogen houden want die cijfers kloppen helemaal niet, Nexus. Zoek maar eens op wat een dynamisch IP-adres wil zeggen want dat is volgens mij wat je registreert en dat veranderd voor de meeste van ons zo om de 24-36h. Dus maw. als je werkelijk wil weten hoeveel er op deze site komen dien je die unieke nummers oftewel ip-adressen ,want dat zijn toch die unieke nummers, te delen door de dagen van de maand en dan zit je dichter bij de werkelijkheid.

Maar voor diegene die het eenvoudig willen houden kunnen de werkelijke cijfers zien op de home- pagina. Onder ieder topic zie je 'hits' staan en dat is hoeveel erop geklikt is. Doe de test maar en kijk maar na iedere keer dat men op het artikel klikt en zie dat er een 1tje is bijgekomen op de home-pagina onder ‘hits’. Hierbij wel rekening houdend met het aantal reacties dus de beste meeting is te doen waar er geen reacties op zijn gekomen want zodra ik ergens kom wat me interesseert en ik zie morgen dat er een reactie is opgekomen dan klik ik er opnieuw op om deze reactie te lezen en dan zal er ook weer een 1tje bijkomen. Ook zijn er mensen die graag het nog eens een paar keer willen nalezen dus men dient dat cijfer van hits te nemen waar er bijna geen reacties op zijn gekomen en daar nog eens 10% van af te trekken en dan komt men toch een hele andere werkelijkheid tegen.

Zeg nu zelf als er zoveel mensen hierop zaten te lezen dan moesten er ook veel meer reacties op de topics komen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 13-03-2013 18:44
Nou dan, poeh poeh, stel je voor je hebt veel bezoekers, ik begrijp het pessimisme niet in deze maar goed, hier dan de werkelijke cijfers. Ik zat inderdaad een beetje te hoog m.b.t. de unieke bezoekers maar hier kunnen jullie de uitdraai zien van het jaar 2012.
bovendien.com/.../...

Jammer dat de reacties nu over bezoekersaantallen gaan, had veel liever iets over de materie gesproken.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
+1 # John 13-03-2013 15:46
Vond ik ook al raar. 45 000*12 is meer dan 500 000 unieke bezoekers per jaar. Nou, dan moest nu al het overgrote deel van Nederland en België bewust zijn maar ik zie nog veel te veel :zzz
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
+2 # KeZa 13-03-2013 15:38
Sorry voor de ego's die zich nog graag identificeren met illusionaire nummertjes want ik had dan ook moeten liegen. :zzz

Maar de werkelijk is dat ik graag wou dat hier 100 000 mensen opzaten want dat zou pas een wonder zijn. Hé zelfs 50 000 maar jammer genoeg dient men het maandelijkse cijfer te delen door 30 dagen en dan komt men dichter bij de waarheid. Kijk maar hoeveel mensen er werkelijk lezen bij de topics waar geen antwoorden opkomen. Daar zie je werkelijk hoeveel unieke geïnteresseerden er zijn.

Ben benieuwd hoeveel --tjes deze observatie me weer gaat kosten :-*
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
+1 # KeZa 13-03-2013 01:11
Was dat maar waar, beste Nexus maar ik zie dit toch een beetje anders. Als ik zie hoeveel mensen een bericht lezen waar bv. geen reacties op komen dan zie ik dat het zo rond de 500-700keer uniek is gelezen en zoveel bezoekers zitten er dan ook ongeveer op deze site en op bv. argusoog.

Zelf zeggen ze ook vele unieke bezoekers te krijgen maar de meeste van ons hebben een dynamisch ip-adres. Dat wil zeggen dat mijn ip bv. om de 24-36h veranderd en als ik nu morgen op deze site kom dan heb ik een ander ip-adres dus hoe kan je nu hieruit een werkelijke statistiek gaan afleiden als de ip adressen steeds veranderen want dat is toch de manier waarop bezoekers kunnen geteld worden?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 12-03-2013 19:04
Hey Holänder,

De bzeoekersaantallen schommelen rond de 45.000 unieke bezeoekers per maand, ongeveer 10.000 meer dan enkele jaren geleden.

Ook ik merk dat er steeds meer aandacht is voor dit soort thema's, daarom dit stuk om actiegevoel te prikkelen.

@Lies,

Ja, ik ken het maar heb er nog niet veel vertrouwen in. Vind het trouwens ook vreemd dat websites zoals de onze niet benaderd zijn terwijl ikzelf al 10 jaar aan de weg timmer.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Sheyan 12-03-2013 19:03
Sheyan zei:
Lies zei:
Zijn jullie bekend met oppt ? zo ja, hoe staan jullie er tegenover? Als het allemaal klopt is het geweldig, maar het is mij nog niet duidelijk hoe ze de banken en overheden buiten spel hebben gezet.

Ik worstel er nog wat mee maar ik begin toch steeds meer het idee te krijgen dat dit echt gestalte begint te krijgen. Gisteren is een interessant intervieuw met Desmund Grundy op de site gezet van Kauilpele's Blog


Hier de link www.youtube.com/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
+5 # meuron 12-03-2013 19:03
Tijd voor actie en toch zitten we allemaal nog steeds onze tijd achter onze laptop te verprutsen. :oops:
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
+1 # Sheyan 12-03-2013 19:02
Lies zei:
Zijn jullie bekend met oppt ? zo ja, hoe staan jullie er tegenover? Als het allemaal klopt is het geweldig, maar het is mij nog niet duidelijk hoe ze de banken en overheden buiten spel hebben gezet.

Ik worstel er nog wat mee maar ik begin toch steeds meer het idee te krijgen dat dit echt gestalte begint te krijgen. Gisteren is een interessant intervieuw met Desmund Grundy op de site gezet van Kauilpele's Blog
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
+1 # der holländer 12-03-2013 18:57
Er zit mi wel schot in, in die zin dat steeds meer mensen zich open stellen voor alternatieve geneeswijze´s, "ander" nieuws, de vulstof die levensmiddelen worden genoemd enz. Ik word minder snel voor gek verklaard in vergelijking met pakweg 2-3 jaar geleden als ik bepaalde onderwerpen aansnij. Alleen wordt niet iedereen zo snel "wakker" als wij zouden willen. Toch blijven doorgaan mensen , geef de moed niet op. WIJ moeten het doen.
Hoe zijn jouw bezoekersaantallen tov 3 jaar geleden Nexus?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Lies 12-03-2013 18:33
Zijn jullie bekend met oppt ? zo ja, hoe staan jullie er tegenover? Als het allemaal klopt is het geweldig, maar het is mij nog niet duidelijk hoe ze de banken en overheden buiten spel hebben gezet.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
+3 # Nexus 12-03-2013 18:01
Fijn, die meevoelende reacties!

Net belde een vriend van mij op die mij af en toe een waus vindt, net om de materie waarmee ik mij bezig houd. De laatste weken is hij between jobs, so to speak en heeft hij wat meer tijd om het reilen en zeilen op de wereld te volgen. Nexus, er is ontzettend veel aan de hand momenteel, volg je dat wel? Ja natuurlijk volg ik dat maar versla gewoon niet alles, onmogelijk. Wel beloof ik bij deze plechtig dat ik om de zoveel weken een soort overzicht maak van wat er aan de hand was en is!

Er erandert niks, geweldig nummer van Doe Maar en aansluitend op hetgeen ik wil doen overkomen. Als wij niets doen, gebeurt er ook niks. Dat is de boodschap. Voor de rest is het verifieerbare informatie die jammer genoeg niet door de mainstream media aan de burgers overgedragen wordt, dus doen wij het!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
+3 # Sheyan 12-03-2013 17:53
Goed stuk, absoluut. Er zijn momenten dat ik me er helemaal in kan vinden, maar bij mij overheerst het gevoel dat er beweging is en dat we weldegelijk onderweg zijn. Maar soms, ik geef het toe, word ik moedeloos en kan ik letterlijk wel janken om dat machteloze gevoel. Het gebeurt niet zo vaak, en minder sinds ik geen tv meer kijk, maar wel het internet afstruin om me te informeren. Ik was op een punt gekomen dat ik de tv niet meer kon verdragen, echt letterlijk. Het werd al steeds minder maar ik voelde steeds duidelijker wat het met je doet. Ik heb absoluut niet het gevoel dat ik iets mis, ik haal mijn informatie overal vandaan en ben naar mijn idee goed op de hoogte van de gebeurtenissen. Wat waar is en wat niet kan niemand, denk ik, echt goed beoordelen maar ik ben er wel van overtuigd dat er wereldwijd steeds meer mensen zijn die in actie komen en goede initiatieven nemen en dat zich dat uitbreidt als een olievlek. Ik reageer vaker op NU.nl. Mijn toon en reacties zijn daar anders, met iets meer agressie omdat ik het gevoel heb dat het nodig is om mensen wakker te maken. Ik zeg niet dat mijn reactie er iets toe doet, maar het is gewoon uitdrukking geven aan mijn gevoel op díe bewuste site. Soms moet je terugdenken aan hoe het een jaar, twee jaar geleden was. Als ik zie wat mensen op nu.nl inbrengen en hoe daar over het algemeen op wordt gereageerd tov pakweg anderhalf jaar geleden, dan bespeur ik daar een grote verandering in wat ik als een positief teken beschouw. Daarbij moeten we het toch eens zijn dat er steeds meer vuiligheid boven water komt, en steeds meer mensen er niet meer onderuit komen te onderkennen dat het niet klopt in de wereld. Maar, ik voel ook dat ongeduld: wanneer zeggen we massaal STOP! EN NU IS HET GENOEG!

Het is daarnaast zo verschrikkelijk belangrijk dat we zo veel als maar mogelijk vanuit ons hart leven en de kracht, de liefde en het vertrouwen voelen. Ik ervaar dat als een steeds krachtiger "wapen" waarbij ik steeds meer het gevoel krijg dat ik niet te "pakken" ben. Klinkt raar misschien, maar ik weet niet hoe ik dat anders moet uitdrukken. Maar wat ik daarbij denk is: als de helft van de mensheid (of nog minder) dit zo zou voelen dan walsen we als het ware over de gevestige orde heen.
We zitten in een waanzinnige tijd en ik blijf geloven in mijn overtuiging dat het roer om MOET gaan en ZAL gaan.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
+2 # Rien 12-03-2013 13:29
Hier kan ik me helemaal in vinden. Op deze plek wil ik ook wel het volgende kwijt. Bij de laatste verkiezingen deed ook de SOPN mee, met hoge verwachtingen en idealen, die in dit verhaal passen. Niet al te actief, wegens gezondheid, was ik daar bij betrokken. Kort na de deceptie (0 zetels) was er in elk geval in de regio Zuid Holland de wil om verder te blijven gaan. Naar mijn gevoel is alles als een plumpudding in elkaar gezakt. Ik hoop dat ik het mis heb. Ik hoop op reacties van onder meer SOPN-ers
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
+9 # walther 12-03-2013 12:33
Hallo Nexus,
Het beeld wat je schetst is m.i. volkomen juist. Overal heerst de leugen en het bedrog.
Sterker nog, de leugens zijn tot waarheden verheven en waarheden zijn weggedrukt als leugens.

Maar is dit niet precies wat voorspeld is over deze tijd?
Neem b.v. een tekst uit de Purana's, de heilige geschriften van de volgelingen van Shiva en Vishnu.
Hierin treffen we de voorspellingen aan voor Kaliyuga, het ijzeren tijdperk waarvan we nog niet verlost zijn,
alhoewel we in de overgang zitten.
Kaliyuga zal gevolgd worden door de gouden tijd.
Kaliyuga is een tijdperk vol boosheid, konflikten, afdwaling van het goddelijke, leugens. Een wereld waarin alleen nog de materie telt.
Heersers zullen uitsluitend geïnteresseerd zijn in geld en macht.
Materialisme en goddeloosheid zal het einde kenmerken.
Velen zullen geen levensdoel meer kennen.
Er zullen teveel mensen zijn, en steeds meer kinderen geboren worden.
Het grootste deel van de wereld zal honger hebben, het andere deel zal hun eten weggooien.
Het eten zal trouwens gedegenereerd zijn. Studenten zullen hun vak niet meer verstaan.
Verwarring, haat, chaos, materialisme, macht, wetteloosheid, liefdeloosheid, dat alles vormt het slottoneel.

Zeer herkenbaar toch voor deze tijd?

Midden jaren 90 kreeg ik tijdens een meditatie een volgorde van beelden te zien.
Beeld 1: ik zag een veld met duizenden bloemen
Beeld 2: Ik zag een kruis op aarde liggen
Beeld 3: dit kruis stond rechtop
beeld 4: het kruis zakte in de aarde en ik volgde het naar beneden
beeld 5: het kruis kwam in het middelpunt van de aarde te hangen
beeld 6::waar ik eerst een veld zag met duizenden bloemen stonden er nu nog maar een paar honderd, maar deze bloemen
waren veel groter en mooier.

Nu pas, in deze tijd, interpreteer ik het als volgt:
21 december 2012 kwam het kruis rechtop te staan.
De verticale lijn van het kruis symboliseert het spirituele, de horizontale lijn het materialisme.
Om op een hoger plan te komen moeten we dus symbolisch gekruisigd worden.
Of je kunt ook stellen dat de verticale lijn de behoefte van veel mensen naar een ander leven symboliseert en de horizontale de groep die juist deze maatschappij, zoals die nu is, wil behouden.
En ook is het kosmisch gezien juist, de richting die ons zonnestelsel volgde kwam
Lijnrecht te staan op de evenaar van de melkweg.

Alhoewel die 21ste van vorig jaar een voor mij zeer intens gevoel gaf en ik werkelijk hierdoor dacht dat het vanaf dat moment beter zou gaan, viel dat tegen. Ik zag juist meer ellende en
de macht sneller gaan als ooit tevoren.
En nu kom ik dan op beeld 4, het zakken van het kruis in de aarde.
Ik denk dus dat we nu in die tijd leven. Alles wat diep verborgen ligt wordt zichtbaarder, zowel op macro als micro niveau.
Dus zowel zichtbaar bij de wereldpolitiek als bij de mens zelf. Uiteraard ook bij de aarde als planeet.
Onze persoonlijke problemen zullen meer opspelen om ze zodoende te verwerken.ze worden zichtbaarder.
Waarheden beginnen ook bij veel meer mensen door te dringen.
Totdat het kruis het middelpunt bereikt heeft. Wat er dan gebeurt weet ik niet, ik kan mij er voorstellingen van maken, net zoals de meesten onder ons.
En wanneer het gebeurt weet, denk ik, niemand.
Tot die tijd kunnen we aan onszelf werken en ons innerlijk steeds meer loskoppelen van de matrix.
En waar we ook maar kunnen meer mensen de waarheden laten zien. Maar aan veel van de ellende wereldwijd kunnen we nu niets veranderen, we moeten het met lede ogen aanzien.
Ik ben er dus van overtuigd dat een
grote verandering dichtbij zit en denk
aan de wijze woorden van Peter Deunov: "als die tijd aanbreekt (volgens mij dus deze tijd) blijf dan vertrouwen en geloven dat de gouden tijd voor de deur staat”.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
+2 # jenne 12-03-2013 11:47
Verder wil ik jullie aandacht voor Engeland, wordt steeds millitairistiser, was het altijd al, maar voor een gemiddeld landje zonder al zijn koloniën, hebben ze wel een groot leger, en bij een leger hoort oorlog, van daar de minister van oorlog, Haigh is erg agresief, heel gevaarlijk mannetje, ja het land van de Rothchilds!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
+7 # jenne 12-03-2013 11:40
Het volk de massa, moet door middel van referendums de politiek bepalen, niet die politieke oorwurmen, ze zijn allemaal met het zelfde sop overgoten, liegen en bedriegen!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
+3 # marga 12-03-2013 09:02
Yep, de tijd is nu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

NU moeten we in actie komen, NU moeten we van onze luie r**t af komen.

Ik kan wel janken om zoveel domme onverschilligheid, om zoveel schouders ophalen en zeggen "zo is het nu eenmaal".

NU, NU, NU !!!!!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen