financial terrorismHoera, de kogel is de kerk, de Grieken hebben een deal! Dat is de boodschap die ons vandaag blijkbaar allemaal blij moet maken. Maar wat houdt deze deal feitelijk in? Is het een zegen of is het een verlenging van de vloek?

Het financiële bankstertrio ECB, IMF en de Europese commissie hebben een deal afgedwongen met Griekenland, althans met de vertegenwoordiger van de Grieken in de persoon van Tspiras. Vorige week nog stemden de Grieken massaal tegen nieuwe bezuinigingen. Met die boodschap in zijn broekzak mocht Tspiras nieuwe onderhandelingen aan gaan met het criminele trio. Is Tspiras doof of speelt hij een sluw spel? Veel collegae vallen vandaag over de man heen, verrader, samenzweerder en nog wat meer van die termen zie ik op mijn scherm voorbij komen. Misschien ietwat voorbarig die conclusies want eerdere acties van Tspiras hebben laten zien dat hij weliswaar met een bepaald voorstel naar huis komt maar het dan toch steeds weer laat afhangen van wat de rest van Griekenland hiervan vindt. Waarom zou het deze keer anders zijn?

bonaparte

Al eerder heb ik erop gezinspeeld dat uiteindelijk de burgers de dienst uitmaken in Griekenland en niet een paar mensen die aangesteld zijn door die burgers. Laten wij dus eerst even afwachten hoe de Griekse bevolking reageert op de nieuwe ( oude wijn in nieuwe zakken ) voorstellen.

Zoals je mag verwachten van de financiële terroristen van de Trojka willen ze Griekenland niet alleen een nek klem aanleggen maar doen ze er nog een uurtje waterborden bovenop want tja, zo zijn ze….onze ondemocratisch tot stand gekomen financiële instituten die geleid worden door ongekozen en ongewenste personen. Alle eerdere voorstellen van de Grieken om het geld daar te halen waar het terecht gekomen is, bij de banken en grootverdieners van het land, werden systematisch door de Trojka weg gewuifd. Zo werkt dat niet! De leningen die de Trojka verstrekte werden niet aangewend ten behoeve van de bevolking maar om banken en grootverdieners te spekken. Er is geen Griek die daar ook maar 1 euro van gezien heeft. Er werd dus geen STEUN gegeven aan het Griekse volk maar de banken werden uitgekocht, dat uitkopen werd verkocht als steun aan de Griekse bevolking en die steun is zelfs geen steun maar een ordinaire lening met heel veel rente. Er is dus geen enkele reden voor de Grieken om te gaan betalen aan een ordinaire wurglening waar zij zelf de vruchten niet van hebben geplukt. Ik meen, zou jij betalen? Je huisbaas krijgt een financiële injectie om het huis op te knappen, steekt zich die injectie in zijn eigen zak, verdeelt hier en daar wat onder vrienden en legt de rekening neer bij jou, de huurder. Wat zou jij dan zeggen?

global banksters

Vreemd gegeven is dat al die tijd geen deal tot stand kwam maar dat na deze week, toen Obama liet weten dat er nu iets bereikt dient te worden ineens een deal uit de hoge hoed getoverd werd. Dit verontrust mij nogal. De laatste maanden en weken worden steeds meer Amerikaanse soldaten in de vorm van NATO eenheden naar Europa gebracht, allemaal onder het voorwendsel dat er een dreiging vanuit Rusland zou zijn. Waar nu, na ruim 1 ½ jaar nog steeds geen splinter bewijs voor geleverd is. Er ligt nu zelfs een uitgewerkt Amerikaans plan om nog meer militairen naar Europa te brengen en niet aan de grens met Rusland, dat als drogreden wordt genoemd om Europa te militariseren, maar in Duitsland, een land dat al sinds WO2 bezet wordt door de VS. De reden achter het Amerikaanse plan voor meer soldaten is om snel in te kunnen grijpen bij een crisis. Ze vertellen er alleen niet bij wat ze met een crisis bedoelen. De meesten van jullie zullen denken dat ze met crisis het gebeuren in Oekraïne bedoelen en de vermeende dreiging vanuit Rusland, ik denk echter dat ze iets anders bedoelen. Mocht de Griekse bevolking zich verzetten tegen het nieuwe voorstel van de Trojka, en geloof mij, dat zullen ze zeker gaan doen, dan zou de VS zomaar soldaten kunnen inzetten in Griekenland middels een NATO – interventie macht om het criminele financiële stelsel te beschermen. Dat is waar het volgens mij over gaat. Vergeet niet dat Amerika ( NATO ), de vechtclub is van de banksters die hun oorsprong in Europa, Engeland hebben en de banden die zij weer hebben met de Jezuieten in Vaticaan. Deze drie eenheden hebben een gezamenlijke vlag, hebben nog wat andere bijzondere kenmerken zoals allemaal een eigen vrijstaat, los van het land waar ze zich bevinden. Washington DC, Vaticaan en Inner City London. Onderstaande documentaire zal daar wat meer licht op schijnen als je hier nog nooit over gehoord hebt.

In 2010 schreef onze toenmalige buitenlandcorrespondent, Henk Ruyssenaars hier al over.

En hoe is Griekenland eigenlijk aan die enorme schuldenlast gekomen, zijn wij dat ook vergeten?

OOk de Islamitische Staat is een vechtclub van de elite. Ze hebben zelfs een eigen opnamestudio alwaar ze de onthoofdingsfilmpjes opnemen en verspreiden.

Dus mijn vraag is. Staan wij aan de vooravond van een militaire coup in Europa? Een coup om de financiële belangen van de elite te waarborgen? Is dat de ware reden voor de NATO troepenopbouw in Europa die nu al weer een paar jaar aan de gang is?

Wat wij voor onze eigen ogen zien gebeuren is dat ooit soevereine naties niet meer bestuurd en gecontroleerd worden door democratische overheden maar door de opgedrongen EU, die aantoonbaar enkel de belangen behartigt van de ondemocratische financiële instituten zoals de ECB en het IMF. Het gaat alleen nog maar over geld. In geen enkel stuk dat van de EU komt, uit de gelederen van de ECB of het IMF staat iets geschreven over de belangen van de bevolkingen. Het gaat alleen nog maar over geld waarvan wij bovendien nu allemaal zouden moeten weten dat dit uit het niets gecreëerd wordt. Waarom dan mensen zo laten bloeden voor geld dat uit het niets komt? Waarom net zoals nu in Griekenland en het laatste voorstel van de financiële terroristen, alle door het volk opgebouwde en betaalde bedrijven en instituten privatiseren? Wat niets anders betekent dat men deze door de bevolking bekostigde bedrijven en instituten voor een appel en een ei verkoopt aan de hoogste bieder. Het is een beetje hetzelfde als de zwerver zijn schoenen afpakken.

De nieuwe regeling, waar het Griekse volk ongetwijfeld tegen zal ageren, en terecht, behelst ook dat er een pakket ter waarde van maar liefst 50 miljard klaar staat om de Griekse banken ( Rothschildbank ) te herkapitaliseren. Wat hebben die banken dan gedaan met de eerdere 350 miljard euro? Waar zijn die dan gebleven? De burgers hebben ze niet, dat kan iedereen zien, het geld ligt ook nergens opgeslagen, het geld is verdwenen in de zakken van bankiers en aanverwante organisaties en personen.

Hier ligt een belangrijke taak voor eenieder die dit stuk of soortgelijke stukken leest. Zodra mensen stellen dat de Grieken lui zijn en dit zichzelf hebben aangedaan, informeer die mensen! Alleen met goede informatie kun je mensen overtuigen en dat ook dit soort kwesties stelselmatig gebruikt worden om verdeeldheid te zaaien, in dit geval tussen de Griekse burgers en de rest van Europa. Iedereen kent het gezegde, twee honden vechten om een bot en de derde gaat ermee vandoor…. zo werkt de elite.

Inmiddels heeft Rutte het Nederlandse volk laten weten dat hij gefaald heeft want die zogenaamde steun, dat feitelijk een lening is die al terug betaald wordt door de Grieken zelf, zal ook elke Nederlandse burger geld gaan kosten. Rutte, leg dat eens uit? De Grieken betalen toch deze schuld? Het hele land is de afgelopen 5 jaren uitgekleed tot op het bot en nu worden alle staatsbedrijven en instituten verkocht zodat de Grieken geen baas meer zijn in eigen land. De nieuwe bazen heten ECB, IMF en EU, kortom, de financiële elite. Misschien kan je daar de onderste steen van boven krijgen! Rutte, jij bent net als de rest van het establishment een smerige gluiperige rat in driedelig pak die niet alleen zijn eigen volk verraadt maar alle volkeren van Europa. Net als jouw voorloper Balkenende kies jij het pad van de minste weerstand, althans, dat denk je. Het lijkt misschien alsof de meerderheid van het Europese volk zich neerlegt bij wat jullie elitaire bazen jullie allemaal laten uitvoeren maar er komt ergens een moment van bezinning bij dat volk van Europa. Zodra jullie net iets teveel pushen, teveel landen in de ellende gestort hebben, teveel burgers aan de bedelstaf gebracht hebben, zal alles wat jullie nu doen terug komen. Dat moment zal niet lang meer op zich laten wachten want na Griekenland zullen er meerdere landen komen die de nek klem niet meer kunnen verdragen. Die zich los zullen wrikken en in opstand zullen komen. Het broeit nu al onder de bevolking. Hardwerkende mensen die hun schamele pensioentje elk jaar verder zien slinken terwijl de elite zich baadt in weelde en luxe. Er is nu nog plaats voor rede maar ik voorspel jou en je gluiperige vrienden, die tijd zal snel verstrijken en dan is het voor jullie D- Day!

Dan zullen de mensen in opstand komen en terugnemen wat oorspronkelijk van hen is, ze zullen hun soevereiniteit terug nemen zonder dat jullie er iets aan kunnen doen. Jullie zullen vervolgd worden door volkstribunalen, er zal op jullie gejaagd worden zoals er op oorlogsmisdadigers uit de nazi tijd gejaagd is. Het IJslandse voorbeeld zal niet vergeten worden maar zal als voorbeeld gebruikt worden hoe om te gaan met tuig zoals jullie. Jullie onderschatten de macht van het volk. Jullie hebben wapens maar wij hebben een haast oneindige voorraad goed gemotiveerde soldaten die niet vechten voor volk en vaderland maar voor zichzelf, voor hun voortbestaan, voor hun gezin en dierbaren. Die kracht is de sterkste kracht die bestaat. Dat bewijzen de dappere mannen en vrouwen in Oost Oekraïne, in Yemen, In de bezette gebieden van Palestina en vroeger Vietnam. Jullie kunnen niet winnen van de liefde en saamhorigheid. Jullie zijn totaal hulpeloos zonder ons. Zonder ons zijn jullie absoluut niets. Zodra dat besef bij genoeg mensen is doorgesijpeld kan het feest beginnen. Ik kan niet wachten tot de dag dat de mensheid het juk van financieel terrorisme van zich af zal werpen en zal tot die tijd als een luis in jullie pels verslag doen van jullie criminele handel en wandel.

paranoid

Reacties   

# jodokus 24-07-2015 13:18
Dan wordt er over de hoofden van de bevolking heen nog verder doorgeplunderd!
Een tweede Afganistan?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 24-07-2015 10:41
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UkiaVCGZoX4[/youtube]


even of topic of of topic

12000 boeren zijn binnenkort failliet in frankrijk, er worden hoofdwegen uit protest afgesloten, koop vast wat eten in svp
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 23-07-2015 15:30
jenne zei:
vladi zei:
voor wie wil en durft te kijken.
deel deze info!

youtube(lezing):alien spider!black goo,chemtrail,morgellons
(Richard Bruce)

ZE zijn toch iets verder en iets gekker dan wij durven dromen,

DETOX, MEDITEER en REPENT !

en

fff 8)

Vladi, wetenschappers, gaan er van uit dat Aliens die onze signalen ontvangen, dit inhoud het einde van de mensheid, de naïve mens, we hebben er veel boeken over gelezen en films overgemaakt, die misschien allemaal wel niet zo heel ver bezijde de waarheid zijn.


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bMCll7dulqk[/youtube]

geweldig dat je deze gevonden hebt !Delen mensen !! vergeet niet dat wij ons realiteit kunnen beïnvloeden dus draai het om wij gaan dit winnen!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 23-07-2015 10:13
vladi zei:
voor wie wil en durft te kijken.
deel deze info!

youtube(lezing):alien spider!black goo,chemtrail,morgellons
(Richard Bruce)

ZE zijn toch iets verder en iets gekker dan wij durven dromen,

DETOX, MEDITEER en REPENT !

en

fff 8)

Vladi, wetenschappers, gaan er van uit dat Aliens die onze signalen ontvangen, dit inhoud het einde van de mensheid, de naïve mens, we hebben er veel boeken over gelezen en films overgemaakt, die misschien allemaal wel niet zo heel ver bezijde de waarheid zijn.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 22-07-2015 22:38
voor wie wil en durft te kijken.
deel deze info!

youtube(lezing):alien spider!black goo,chemtrail,morgellons
(Richard Bruce)

ZE zijn toch iets verder en iets gekker dan wij durven dromen,

DETOX, MEDITEER en REPENT !

en

fff 8)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 21-07-2015 17:39
vladi zei:
jenne zei:
Ja bij het zien van de laatste gegevens over wat ""ZIJ"" doen met ""ONZE"" planeet, is schrikbarend, , wat willen ze van ons totale overgave, of wat anders ?


wat ze (klaarblijkelijk) willen is dat we ZE uitroeien en daarmee verlichten.

Ja daar sta ik volkomen achter !!!
THEY MUST NEVER KNOW WHAT WE DID TO THEM,CAUSE THEY WILL HUNT US DOWN AND HANG US.(THEY zijn wij)

geloof het of niet,deze awakening kan niet gestopt worden en de echte madness moet nog beginnen,wickedness!!

als je als ras bedreigd word mag je verdedigen met alle middelen.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 21-07-2015 17:36
Beste Spring, wel allemaal hele verontrustende gegevens, zou zeggen bijna Doom, ik weet gewoon niet wat ik hier mee moet.
Ik ben de hele dag al in een O Solo Mio stemming dit mooie Italiaanse lied met zulke prachtige lyrics van intense tederheid tegen over de andere, de meesten kennen de gebruikte teksten niet, daar zit hem de kneep, ja ik ben een romaticus, en de mensen sommigen echt verdiennen niet te leven, die minachten het leven en de mensheid vreselijk.
Mijn vraag is wat is jouw of jullie conclusie in dit, hoe gaat dit eindigen, groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 21-07-2015 10:11
:-|
heel apart mn hele verhaal is weg..
www.youtube.com/watch?v=bIjwGxgs_CU
ring sound frequenty=
www.aip.org/.../acoustic-levitation-made-simple

nicholson1968.com/.../...
en


www.globalresearch.ca/.../5442232
en deze illuminatie commercial origineel
www.youtube.com/watch?v=LuVsf_hE7gM
en met uitleg
www.youtube.com/watch?v=ZQw6LQk1WIY

onder het motto maak je eigen apocolyps judgement day?
wie het weet mag het zeggen,
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 21-07-2015 10:00
vladi zei:
vladi zei:
vladi zei:
@Spring,

youtube:Cern & Apocalyptic events sept. 2015

of het waar is?fuck that.
ZE hebben iig een pan af.
ik hoop dat ze 1 voor 1 door de bliksem geraakt worden.

fff


sorry verkeerde link,moet zijn youtube:Cern & scary Apocalyptic events sept 2015

fearporn?ik hoop het :-?

fff


die ene link kun je toch kijken,zo voor het slapen,voor een goede nachtrust :lol: ......REPENT YOU FOOLS!!! 8)

fff

ik zal ze beide kijken ;-)
www.youtube.com/watch?v=bIjwGxgs_CU
www.aip.org/.../acoustic-levitation-made-simple
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 20-07-2015 23:27
vladi zei:
vladi zei:
@Spring,

youtube:Cern & Apocalyptic events sept. 2015

of het waar is?fuck that.
ZE hebben iig een pan af.
ik hoop dat ze 1 voor 1 door de bliksem geraakt worden.

fff


sorry verkeerde link,moet zijn youtube:Cern & scary Apocalyptic events sept 2015

fearporn?ik hoop het :-?

fff


die ene link kun je toch kijken,zo voor het slapen,voor een goede nachtrust :lol: ......REPENT YOU FOOLS!!! 8)

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 20-07-2015 23:14
vladi zei:
@Spring,

youtube:Cern & Apocalyptic events sept. 2015

of het waar is?fuck that.
ZE hebben iig een pan af.
ik hoop dat ze 1 voor 1 door de bliksem geraakt worden.

fff


sorry verkeerde link,moet zijn youtube:Cern & scary Apocalyptic events sept 2015

fearporn?ik hoop het :-?

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 20-07-2015 23:09
@Spring,

youtube:Cern & Apocalyptic events sept. 2015

of het waar is?fuck that.
ZE hebben iig een pan af.
ik hoop dat ze 1 voor 1 door de bliksem geraakt worden.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 20-07-2015 21:37
@Spring,

dank voor het plaatsen van de links :-)

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 20-07-2015 21:35
jenne zei:
Ja bij het zien van de laatste gegevens over wat ""ZIJ"" doen met ""ONZE"" planeet, is schrikbarend, , wat willen ze van ons totale overgave, of wat anders ?


wat ze (klaarblijkelijk) willen is dat we ZE uitroeien en daarmee verlichten.

THEY MUST NEVER KNOW WHAT WE DID TO THEM,CAUSE THEY WILL HUNT US DOWN AND HANG US.(THEY zijn wij)

geloof het of niet,deze awakening kan niet gestopt worden en de echte madness moet nog beginnen,wickedness!!

als je als ras bedreigd word mag je verdedigen met alle middelen.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 20-07-2015 19:29
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=G7mjw50xB_A[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=g_b754SzLcU[/youtube]

www.lung.org/.../chronic-lower-respiratory.html
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 20-07-2015 19:24
Ja bij het zien van de laatste gegevens over wat ""ZIJ"" doen met ""ONZE"" planeet, is schrikbarend, , wat willen ze van ons totale overgave, of wat anders ?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 20-07-2015 18:00
vladi zei:
jenne zei:
Spring zei:
Spring zei:
www.youtube.com/watch?v=RD2lABk16qE

niet alleen financieel terrorisme maar ook geo terorrisme weather warfare chemtrails kan een land op zn knieen brengen en moeten conformeren aan de macht die er misbruik van maakt.
deze video graag delen !!!


hmmm ik ontdek zojuist iets in deze vid.. hij gebruikt statistieken van noa ed echter deze zijn gemanipuleerd,kun je vinden op de climate scam site, dus het stukje opwarming vd aarde neem ik niet serieus wel dat ZIJ de aarde opwarmen dmv chemtrails
globalclimatescam.com/.../...
zo zie je maar je moet alles in de gaten houden pff


Beste Spring, dit is echt vreselijk, is het waar ?, zo als jij zegt misschien gedeeltelijk, maar welke zieke geesten doen dit, met de hele mensheid, de vraag waarom waarom.
Ik dank je opnieuw voor dit goede werk, maar willen de mensen dit weten ?.


niks mee te maken,het zal uiteindelijk op ALLE, vooral HUN muren geschreven staan.

fff

jenne ik sta volledig achter de boodschap van deze video, wat betreft de stastieken en noa en het opwarmen vd aarde , de meningen en statistieken zijn erover verdeeld. Wat ook meespeelt is dat obama geuit heeft dat climate change deniers een gevaar zijn en denkt erover dit denken en uitten strafbaar te stellen. Feit is geo engineering warmt de aarde op is een wapen op meerdere fronten, het chemtrailen alleen al doodt mensen David Keith ( bio geo engineer wetenschapper) stelt 100.000 per jaar en zodra ze meer gaan sprayen zal het dodental stijgen, en dat stelt hij is een goede uitkomst.. :-(

thecolbertreport.cc.com/videos/lv0hd2/david-keith

dan hebben we het nog niet over het aantal doden wat zal komen middels gebrek aan water door de gecreëerde droogte en dus geen water geen agricultuur in die gebieden denk ook aan veestapels, het zal in prijs gaan stijgen. Zo gaan we van waterschaarste naar honger en dus depopulatie. Later zal ik wat links in de herhaling gooien over water. Deze zullen het beeld nog meer verduidelijken. Onthou dat het om water aan de oppervlakte gaat middels regen e.d. echter de aarde maakt altijd water aan IN de aarde dit komt omhoog spontaan via spontane bronnen, en men kan absoluut bronnen aanboren. Nogmaals ook die links zal ik plaatsen.
Ik zal je ook even voorstellen aan bio geo engineer wetenschapper Ken Caldeira en zijn arbeidsverleden..
www.youtube.com/watch?v=R4zAHKNCYtk
dan klinkt het allemaal ineens zo vreemd niet meer...

Het is een wapen. Punt.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 19-07-2015 18:36
jenne zei:
Spring zei:
Spring zei:
www.youtube.com/watch?v=RD2lABk16qE

niet alleen financieel terrorisme maar ook geo terorrisme weather warfare chemtrails kan een land op zn knieen brengen en moeten conformeren aan de macht die er misbruik van maakt.
deze video graag delen !!!


hmmm ik ontdek zojuist iets in deze vid.. hij gebruikt statistieken van noa ed echter deze zijn gemanipuleerd,kun je vinden op de climate scam site, dus het stukje opwarming vd aarde neem ik niet serieus wel dat ZIJ de aarde opwarmen dmv chemtrails
globalclimatescam.com/.../...
zo zie je maar je moet alles in de gaten houden pff


Beste Spring, dit is echt vreselijk, is het waar ?, zo als jij zegt misschien gedeeltelijk, maar welke zieke geesten doen dit, met de hele mensheid, de vraag waarom waarom.
Ik dank je opnieuw voor dit goede werk, maar willen de mensen dit weten ?.


niks mee te maken,het zal uiteindelijk op ALLE, vooral HUN muren geschreven staan.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 19-07-2015 18:12
Spring zei:
Spring zei:
www.youtube.com/watch?v=RD2lABk16qE

niet alleen financieel terrorisme maar ook geo terorrisme weather warfare chemtrails kan een land op zn knieen brengen en moeten conformeren aan de macht die er misbruik van maakt.
deze video graag delen !!!


hmmm ik ontdek zojuist iets in deze vid.. hij gebruikt statistieken van noa ed echter deze zijn gemanipuleerd,kun je vinden op de climate scam site, dus het stukje opwarming vd aarde neem ik niet serieus wel dat ZIJ de aarde opwarmen dmv chemtrails
globalclimatescam.com/.../...
zo zie je maar je moet alles in de gaten houden pff


Beste Spring, dit is echt vreselijk, is het waar ?, zo als jij zegt misschien gedeeltelijk, maar welke zieke geesten doen dit, met de hele mensheid, de vraag waarom waarom.
Ik dank je opnieuw voor dit goede werk, maar willen de mensen dit weten ?.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 19-07-2015 16:47
Spring zei:
www.youtube.com/watch?v=RD2lABk16qE

niet alleen financieel terrorisme maar ook geo terorrisme weather warfare chemtrails kan een land op zn knieen brengen en moeten conformeren aan de macht die er misbruik van maakt.
deze video graag delen !!!


hmmm ik ontdek zojuist iets in deze vid.. hij gebruikt statistieken van noa ed echter deze zijn gemanipuleerd,kun je vinden op de climate scam site, dus het stukje opwarming vd aarde neem ik niet serieus wel dat ZIJ de aarde opwarmen dmv chemtrails
globalclimatescam.com/.../...
zo zie je maar je moet alles in de gaten houden pff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 19-07-2015 16:25
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RD2lABk16qE[/youtube]

niet alleen financieel terrorisme maar ook geo terorrisme weather warfare chemtrails kan een land op zn knieen brengen en moeten conformeren aan de macht die er misbruik van maakt.
deze video graag delen !!!

Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 19-07-2015 09:54
Beste NEXUS, ben je er van op de hoogte dat er in Frankrijk een prachtig blad verschijnt, 6X per jaar, wat jouw naam draagt NEXUS, het ligt volkomen in het verlen gde van ons denken !!!
vriendelijke groet prettige Zondag, Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 15-07-2015 20:31
De griekse deal en hoe het tot stand kwam

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WpE_xMRiCLE[/youtube]

en omdattieetwelweernietzaldoen hier de link nogmaals op zn gewoontjes
www.youtube.com/watch?v=WpE_xMRiCLE

:-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Albertina 15-07-2015 20:13
Jemig Nexis, wat een verhaal, vanuit je tenen geschreven en ik ben het helemaal met je eens. Het wordt nog een hete nazomer, voor Griekenland, uiteindelijk ook voor de rest van de EU landen, maar laat maar komen, laat het europese volk nu maar eens uit hun luie stoel komen.
Dit land is geen haar beter, we worden bestolen en beroofd aan alle kanten, zie naar de uitzendingen van Zwarte Zwanen over de pensioenfondsen, de arrogantie waarmee de elite met pensioengelden omgaat, alsof we in een gokhal zijn beland, schandalig. De gemoederen liepen vanavond hoog op nav het discussieprogrogramma Hollandse Zaken betreffende de beleggingen van de pensioenfondsen. Pff..kom mensen niet aan hun geld, terecht ook, nog even dan breekt de pleuris ook uit in dit land, wordt de hoogste tijd!!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 14-07-2015 17:34
Nexus zei:
Hij dwingt zijn volk niets op. Dus eerst maar eens afwachten. Er speelt veel meer dan alleen geld mee.


de bezuinigingen en hervormingen zijn al een tijd aan de gang hoor onder de leiding van syriza toch???? Zijn handtekening staat eronder.

Wel interessant is dat de drachme gesignaleerd is in een digitale hotelbetaling. Maar dit zou ook nog naast de euro ge-implementeerd kunnen worden. Hoe dan ook de grieken zitten op de zwart gebakken eu ecb goldmansachs soros varoufakis en syriza peren.
fuck that.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 14-07-2015 17:19
Hij dwingt zijn volk niets op. Dus eerst maar eens afwachten. Er speelt veel meer dan alleen geld mee.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 14-07-2015 17:15
Spring zei:
mag ik even de naam van de documentaire die erin verwerkt is? Ik kan hem niet bekijken op de een of andere manier.. is het bij mij niet meer dan een grijs vlak. :sad:

En de dag dat men in woede ontsteekt is dichtbij denk ik.. hoe kan het ook anders.. Griekenland is een proeftuin voor de rest van europa of zelf wereld. Bah.

Amen stop productions. Ring of power.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 14-07-2015 15:59
mag ik even de naam van de documentaire die erin verwerkt is? Ik kan hem niet bekijken op de een of andere manier.. is het bij mij niet meer dan een grijs vlak. :sad:

En de dag dat men in woede ontsteekt is dichtbij denk ik.. hoe kan het ook anders.. Griekenland is een proeftuin voor de rest van europa of zelf wereld. Bah.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 14-07-2015 15:52
" Is Tspiras doof of speelt hij een sluw spel? Veel collegae vallen vandaag over de man heen, verrader, samenzweerder en nog wat meer van die termen zie ik op mijn scherm voorbij komen. Misschien ietwat voorbarig die conclusies want eerdere acties van Tspiras hebben laten zien dat hij weliswaar met een bepaald voorstel naar huis komt maar het dan toch steeds weer laat afhangen van wat de rest van Griekenland hiervan vindt. Waarom zou het deze keer anders zijn?"

Hij vraagt het netjes inderdaad maar houdt niets tegen nexus. zeggen en daadwerkelijk doen, lijkt wel een politicus. ..Niet vreemd dat men het de man dan kwalijk neemt dat zijn volk door de walgelijkste bezuinigingen getroffen worden. Hij had er ook uit kunnen stappen bij voorbeeld?

Ik baal ervan dat men het eerder voor politici opneemt dan voor het volk wat de klappen krjjgt.

Maar goed ik zeg FUCK thaaaaaaat
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 14-07-2015 15:28
Vandaag 14 juillet, de bestorming van de gevangenis de Bastille, op gezet door het gepeupel heet dit dan de uit geplunderde en hongerige franse inwoners, toen nog een Koninkrijk geleid door de elite die inwezen het kwaad waren niet die puppit Koning of zijn gemalin.
Zo ontstond de Volks Republiek Francaise in grote lijnen na enige tijd geleid door de zelfde elite, maar goed Napoleon verscheen en toen ja, koste het ook nog millioenen mensen levens, er veranderde niet zo veel.
En vandaag denderden de tanks door de straten van Parijs, het gepeupel in geen velde of wegen te zien, maar goed toch vieren de Fransen en ook wij in ons hart republikijnen het feest le 14 Juillet, en zingen de Marseillaise ! dit om te laten zien dat wij het niet vergeten zijn !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 14-07-2015 11:38
jenne zei:
vladi zei:
if you want peace....
prepare for war.

fff

vladi zei:
if you want peace....
prepare for war.

fff


Vladi, het is constant war, er hoeft niet altijd bloed te vloeien,
kijk wat ze met de gewone man willen, dit is war, ten minste zo voel ik het, je kunt ook dood gaan van armoede en ziekte, of door stress je eigen leven benemen, in wezen is dit war.
Het lijkt wel haast een steeds groter zooi te ontstaan, maar deze is natuurlijk gewild, aan rustige harmonieuse gezonde mensen, zonder schulden valt niet echt veel aan te verdien, het is des duivels wat ze de mensen aan doen, en het zal niet lang meer duren dat we gedwongen worden, ook de meest kalme en beschermd levenden, om op te reizen, genoeg is genoeg, groet Jenne


er is zeker altijd war,maar Jenne,er is ook een hoop fearporn,ik ben voorbereid op war,dus kan ik in peace leven,en als mijn tijd komt,accepteer ik dat.

en voor de rest.....fuck that!!

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# formidabele 14-07-2015 08:36
deze waan van wereldoverheersingslust heeft altijd al door de eeuwen heen gewoed!
op een zeker moment breekt dan ook de pleuris uit
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 13-07-2015 22:53
vladi zei:
if you want peace....
prepare for war.

fff

vladi zei:
if you want peace....
prepare for war.

fff


Vladi, het is constant war, er hoeft niet altijd bloed te vloeien,
kijk wat ze met de gewone man willen, dit is war, ten minste zo voel ik het, je kunt ook dood gaan van armoede en ziekte, of door stress je eigen leven benemen, in wezen is dit war.
Het lijkt wel haast een steeds groter zooi te ontstaan, maar deze is natuurlijk gewild, aan rustige harmonieuse gezonde mensen, zonder schulden valt niet echt veel aan te verdien, het is des duivels wat ze de mensen aan doen, en het zal niet lang meer duren dat we gedwongen worden, ook de meest kalme en beschermd levenden, om op te reizen, genoeg is genoeg, groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 13-07-2015 22:53
vladi zei:
if you want peace....
prepare for war.

fff

vladi zei:
if you want peace....
prepare for war.

fff


Vladi, het is constant war, er hoeft niet altijd bloed te vloeien,
kijk wat ze met de gewone man willen, dit is war, ten minste zo voel ik het, je kunt ook dood gaan van armoede en ziekte, of door stress je eigen leven benemen, in wezen is dit war.
Het lijkt wel haast een steeds groter zooi te ontstaan, maar deze is natuurlijk gewild, aan rustige harmonieuse gezonde mensen, zonder schulden valt niet echt veel aan te verdien, het is des duivels wat ze de mensen aan doen, en het zal niet lang meer duren dat we gedwongen worden, ook de meest kalme en beschermd levenden, om op te reizen, genoeg is genoeg, groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 13-07-2015 22:10
if you want peace....
prepare for war.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 13-07-2015 21:41
We hebben hier te maken met de Duivel, kijk de hoogste of één van de hoogste Christelijke vertegenwoordigers, De Paus hoe hij zich uit laat, en deze Duivels veroordeeld, ben benieuwd hoe lang hij nog heeft.
Ieder keer als de mensheid ergens dicht bij hun natuurlijke vrijheid kwamen, ontstond er oorlog, en zo nu weer, zal mij niet verwonderen .
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen