1140x350 stemnietNa iedere verkiezingen zitten we met hetzelfde verhaal: de zetelverdeling is bepaald en dat was het dan weer. Klaar met onze ‘invloed’. We mogen weer allemaal langs de zijlijn plaatsnemen. Om te kijken naar……ja, waarnaar eigenlijk? Invloed hebben we in ieder geval niet meer.  Niet op wat er gebeurt, niet op wat er geagendeerd wordt, laat staan op wat er besloten wordt.

In dit artikel ga ik in op de illusie van de politiek. Alvast een waarschuwing vooraf: er bestaan een kans dat je na het lezen nooit meer gaat stemmen. Na De Onzichtbare Hand en Laat je Stem horen, Stem dus niet! wilde ik eigenlijk niet nóg een keer over schrijven over de politiek. Maar er ontbrak nog iets heel belangrijks, namelijk een concreet alternatief voor niet stemmen. Daarom kom ik in deze blog met een antwoord waar je wat aan hebt. Zo kan je de verkiezingen voortaan met een gerust hart aan je voorbij laten gaan.

Een gerust hart is belangrijk. De prangende vraag (“wat moeten we dan?”) dringt zich altijd op als je tot de conclusie komt dat stemmen zinloos is. Het leidt tot zoveel hoofdbrekens dat velen, bij gebreke van een bevredigend antwoord, maar niettemin heel paradoxaal, uiteindelijk toch maar stemmen. De redenering is dan meestal dat niet stemmen ook niks oplost. Maar het is omgekeerd: stemmen lost juist niks op. Maar ik pleit niet voor zomaar niet stemmen. Ik heb het over bewust niet stemmen. Na de volgende 6 redenen om nooit meer te stemmen, licht ik het toe.

democrat republican awake

1. De redenen om wel te gaan te stemmen zijn niet valide.

Toelichting: zie mijn vorige artikel over de mythes omtrent stemmen. Ik heb ze doorgeprikt. Geen mens is in staat ze weer recht te breien. We geloven in de mythes omdat we ons onvoldoende hebben verdiept in de materie, in hoe het werkt. Lees alsjeblieft de mythes + de ontkrachting ervan nog eens door.

2. De politiek is met vanalles en nog wat bezig maar niet – beter: nooit – met de kernvragen.

Toelichting: In de kern blijft alles bij hetzelfde. Links of rechts of wat dan ook gaat regeren, het maakt niet uit. Alle poeha/circus/show gaat over symptomen van symptomen. Ze lijken ontzettend belangrijk maar ze zijn het niet écht.  Daar waar het over zou moeten gaan, de kernvragen, daar houdt niemand in de politiek zich mee bezig, gek genoeg. Wat zijn dan de kernvragen? Een paar voorbeelden:

 • Waarom houden we een economisch systeem in stand dat intrinsiek leidt tot schaarste, armoede, strijd en ellende?
 • Waarom focust gezondheidszorg niet op de oorzaak van ziekte? Waarom accepteren we dit systeem dat zelf niet is gebaat bij onze gezondheid?
 • Waarom vervuilen we onze planeet met onze industrie en transportmiddelen terwijl dat helemaal niet hoeft?
 • Waarom zijn er gewelddadige conflicten en gooien we bommen waarbij mensen sterven?
 • Waarom is er nog steeds armoede in grote delen van de wereld?
 • Waarom is onderwijs niet vrij?
 • Waarom zijn de media niet onafhankelijk?
 • Waarom beschikken we niet over voedsel zonder schadelijke additieven?
 • Waarom geven we onze kinderen niet wat ze nodig hebben?
 • Waarom geven we onze ouderen niet wat ze nodig hebben?
 • Etc.

Om 1 schrijnend voorbeeld er nog even uit te lichten:

Hoe bestaat het..???

Hoe bestaat het..???

En wat doen onze politici hieraan? Zij zijn toch juist in de positie om aan dit soort waanzin onmiddellijk een einde te maken. Of misschien zijn ze dat toch niet…?

3. De politiek heeft de macht helemaal niet.

Precies!

Toelichting: de macht zit achter de schermen van de politiek. Achter de schermen zitten de bankierfamilies, de grote corporaties, de koninklijke families, de geheime genootschappen, de Bilderberg-conferenties, de Trilaterale Commissie, de Club van Rome, de andere clubjes van The Round Table. En vergeet alle ‘G8/G20/G-nog wat’-besprekingen niet. Déze netwerken bepalen wat er gebeurt in de wereld en zorgen dat wij ons met symptomen bezighouden in plaats van met de kern. Niet die 150 ‘volksvertegenwoordigers’ in Den Haag (zie volgende punt). “Brussel” bepaalt het ook niet werkelijk trouwens en daarvan vinden we al dat het democratisch gehalte zo laag is.

Maar goed, de vraag is dus: waar stem je eigenlijk op? Een poppenkast. Bijna letterlijk als je bedenkt dat onze politici de puppets zijn in de handen van de elite. We kijken naar een theaterstuk. Nee, we doen er zelfs aan mee door te stemmen en politiek actief te zijn en erover te discussiëren en ertegen te demonstreren! Keken we er maar naar, dan zouden we zien hoe groot het bedrog was! Al dat theater leidt alleen maar af. Van de waarheid dat er nog steeds oorlogen zijn, dat er nog steeds armoede is, dat voedsel ons zieker maakt en de gezondheidszorg ons niet gezond, dat onze planeet steeds meer vervuild raakt, dat de media afhankelijk zijn, vrije energie niet beschikbaar is, etc.

Sta eens stil bij deze 2 vragen:

Als de politiek echt macht had, dan kon het deze problemen toch zonder al te veel moeite oplossen? En als democratie echt betekenis had, dan konden wij de politiek daartoe toch heel gemakkelijk dwingen?

4. Volksvertegenwoordigers bestaan niet.

Toelichting: die 150 mensen dragen die naam wel maar als je gaat kijken vertegenwoordigen ze: 1. zichzelf (eigen belangen), 2. hun partij (partijbelangen), 3. de sterkste lobby (financiële belangen).

‘Het volk’ staat dus in ieder geval niet in de top drie.

Politiek gaat in wezen over geld en de verdeling ervan. Volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen het volk niet, maar (vooral financiële) belangen. En vooral niet die van jou. Hoe kunnen ze ook? En waarom zouden ze ook? 150 mensen moeten bijna 17 miljoen burgers vertegenwoordigen? Jouw privébelangen zijn totaal oninteressant voor een politicus. Het gaat om de miljarden van de banken, de wapenindustrie, de farmaceutische industrie, de voedingsindustrie etc. Daar je oor laten hangen biedt uiteindelijk meer zekerheid voor je toekomst als politicus. Geen wonder dus ook dat conflicten voortbestaan en niet allang uit de wereld zijn verdreven door de heren en dames politici. Geen wonder dus ook dat de politiek niet allang een oplossing heeft geregeld voor bijvoorbeeld de bizarre situatie die Wendell Berry in de quote hierboven blootlegt. Geen wonder dat de kernvragen, zoals onder 2 opgesomd, niet gesteld worden.

Kijk ook maar eens naar hoe politici komen bovendrijven. Ik vraag me altijd weer af hoe die gezichten er ineens zijn. Hebben ze bewezen zo goed te zijn in het volk te vertegenwoordigen? Of hebben ze eerder een enorm flink ego en hebben ze zich binnen hun partij keurig omhoog gewerkt? Altijd is het het laatste.

Helaas is het woord volksvertegenwoordiger zo ingebakken dat we uit het oog zijn verloren wat ze echt doen.

5. Politiek is geen instrument van het volk om een goede samenleving te creëren maar van de elite om ons af te leiden.

Toelichting: we denken dat we invloed hebben door te stemmen maar dat is niet zo. Als gezegd: “Den Haag”  heeft geen invloed, zelfs Brussel heeft dat niet werkelijk. We stemmen dus op een grote illusie. De invloed van onze stem rijkt niet verder dan de zetelverdeling. That`s it! Wat er daarna gebeurt is in feite weer volledig in handen van de elite achter de schermen. Ja, de politiek mag zich buigen over symptomen van symptomen. En dat doet het met veel bravoure. Maar het zal zich verre houden van de kernvragen. Het is lastig om zo een goede samenleving te creëren. En dat zien we dan ook om ons heen. Als het al een instrument was om een goede samenleving te creëren, dan faalt het compleet. Dit kunnen we onmogelijk in verband brengen met dat heilige woord ‘democratie’.

Het is eigenlijk ongelooflijk dat we zo massaal geloven in ‘de democratie’  als het dat overduidelijk niet is. Kennelijk hebben we zoveel zand in onze ogen. Maar o ja, dat is waar ook: de democratie is precies bedoeld om ons zand in de ogen te strooien! Een rookgordijn is het. Een kolossale afleidingsmanoeuvre van wat er werkelijk aan de hand is. En het werkt: we kijken massaal in de verkeerde richting. Zie mijn vorige artikel ter verdere onderbouwing.

6. Politiek vloeit direct voort uit het principe “verdeel en heers”.

Dát is de essentie van de politiek: het volk verdelen. En door alle strijd, discussie en commotie ziet het volk niet meer dat er een stille kracht achter de schermen gewoon doorgaat op dezelfde koers. We zijn te druk met elkaar bevechten. Over de symptomen dus ook nog, niet eens over de kernvragen.

Het is belangrijk dat we dit niet langer voeden. En dus nooit meer gaan stemmen. Met jouw stem versterk je verder de afgescheidenheid van elkaar. Hoe meer mensen gaan inzien wat er werkelijk speelt, hoe meer mensen de energie op verbinding kunnen richten en niet op de verdeling die de politiek nastreeft.

We mogen de politiek met een gerust hart laten zijn voor wat het is: een systeem dat niet dient, nooit heeft gediend en nooit zal dienen. En er vervolgens geen enkele aandacht meer aan besteden. Dus ook niet van binnenuit gaan proberen te veranderen want het is al een lege huls. En ook niet demonstreren, want “what you fight, you become”. Gewoon,  geen aandacht. Er is zoveel mooiers dat je aandacht wél verdient, waarover zometeen meer.

Oké, en wat nu…?

We zijn op een belangrijk punt aangekomen. De 6 punten om nooit meer te stemmen zijn besproken. Misschien voel je nu ook: ja, stemmen heeft inderdaad geen zin. Of misschien was je daar allang van overtuigd. Het gaat erom dat je echt van binnen kan voelen: stemmen heeft geen zin. Het is namelijk een point of no return.

Ga voor jezelf nu na welke van de volgende 3 mogelijkheden op jou van toepassing is:

* Je voelt van binnen dat stemmen geen zin heeft en kan met 100% overgave besluiten nooit meer te stemmen. Is dit het geval, dan is de blog klaar voor je.

* Je hebt nog twijfels en denkt dat stemmen wel degelijk zin kan hebben. Ook dan is de blog klaar voor je. Ga dan stemmen.

* Je hebt er weliswaar geen twijfels meer over maar je voelt een angst om daadwerkelijk nooit meer te stemmen. Lees dan nog even door.

Het is belangrijk de laatste 2 niet met elkaar te verwarren. De angst om nooit meer te stemmen is wezenlijk iets anders dan twijfelen over het nut van stemmen. En aan die angst valt wat te doen waardoor je alsnog met een gerust hart nooit meer hoeft te stemmen.

Een vrije keuze bestaat niet als je bang bent.

Veel mensen komen tot de conclusie dat stemmen geen zin heeft maar ze zijn bang om daadwerkelijk niet te gaan stemmen. Er ontstaat paniek in de hoofden en vandaaruit gaan ze toch stemmen. Ze zeggen: “ja, en hoe moet het dan? Wat lost niet stemmen op? Dan stemmen alleen die onbewuste burgers en wordt het alleen maar nog erger”. In al deze reacties zit een diepe angst verstopt. Angst om te staan voor je zelf. Angst om echt verantwoordelijkheid te nemen voor je innerlijke wereld.  Angst voor overgave aan het onbekende, aan het leven zelf.

Dit is echt cruciaal. Want dit gaat uiteindelijk over vrije keuze. Vrije keuze komt namelijk van 2 kanten: van buiten en van binnen. 1. Krijgen we een werkelijk vrije keuze van buitenaf? 2. En als dat al zo zou zijn, is jouw keuze vervolgens van binnenuit helemaal vrij gemaakt?

Helaas is in onze schijndemocratie de keuze van buitenaf, zoals ik heb laten zien, al niet vrij:

illusion-of-free-choice

Maar even belangrijk is de vraag hoe vrij je keuze uiteindelijk van binnenuit is. Als je drijfveer de angst is, is je keuze allesbehalve vrij. Angst verkrampt, stresshormonen gaan door je lijf en je waarneming vernauwt erdoor. Onbewuste patronen nemen het over. Kiezen (dus stemmen ook) vanuit angst is dus nooit vrij. In feite ben je – al dan niet bewust – aan het recht lullen wat krom is. Dit is wat ze in de psychologie ‘cognitieve dissonantie’ noemen. Belangrijk fenomeen om door te krijgen bij jezelf. Het is namelijk een universele wetmatigheid dat je vanuit angst altijd precies creëert waar je bang voor bent.

Bewust niet stemmen

Ik had het in de inleiding ook al over bewust  niet stemmen. Dat is wezenlijk wat anders dat uit protest niet stemmen, of uit onverschilligheid. Bewust niet stemmen is een keuze voorbij de angst, vanuit een innerlijke vrijheid. Door bewust niet te stemmen voed je niet langer een leugenachtig, niet dienend, illusoir mechanisme. Voeden bedoel ik energetisch. Je energetisch losmaken van een niet dienend systeem bevrijdt je ervan. En het maakt tegelijkertijd de kracht van dat systeem minder sterk. Dat heeft jouw energie, jouw stem, jouw protest, jouw geloof erin namelijk nodig om te bestaan.

Exact!

Exact!

Je kunt onze blinde overgave aan de politiek ook vergelijken met een schapenkudde: de herder en de hond hebben precies zoveel macht als ze krijgen van de schapen.

Als alle schapen in de kudde gewoon hun eigen gang zouden gaan, zouden de herder en z`n hond het snel moeten opgeven. Maar de schapen zijn bang en luisteren voor de zekerheid maar naar de blaf en de glimmende tanden van de hond. Al zou maar een deeltje van de kudde besluiten om de macht van de herder en de hond ter discussie te stellen dan zouden ze heel snel inzien dat die hond en die herder helemaal niks te vertellen hebben over ze. Die hond zet het echt op een rennen als zelfs maar 10 schapen achter hem aan gaan. De schapen zullen ontdekken dat ze niet afhankelijk zijn voor hun overleving van de herder en de hond. Ze zullen ontdekken dat ze zelf ook weiden kunnen vinden en begrazen en dat die eventuele wolf hun, als ze samenwerken, niet kan pakken.

Maar het is dus de angst die de schapen belet in vrijheid te leven.

Als we leren onze keuzes steeds minder op angst te baseren zal de samenleving vanzelf gevormd worden door structuren die daarbij passen. Het is juist onze collectieve angst die maakt dat we een farce als de politiek maar blijven accepteren. We zijn bang voor chaos, terreur, macht van de sterkste, dood en verderf als we ons politieke systeem zouden opgeven. Maar moet je eens kijken waar we zijn mét ons politieke systeem: een wereld vol chaos, terreur, macht van de sterkste, dood en verderf.

Het kan (en moet) echt anders. Stop in ieder geval met nog langer recht lullen wat krom is en hou op nog langer de politiek jouw energie te geven.

Bewust niet stemmen is namelijk buitengewoon effectief, juist op het meest fundamentele niveau.

Alles is energie, dat ontdekken nu ook de wetenschappers. Zelfs gedachten en emoties hebben een trilling. Angst trilt (veeeeel!) lager dan liefde. Leugen (veeeeel!) lager dan waarheid. En wij kunnen onze trilling verhogen. Als de collectieve trilling hoog genoeg is kunnen de op lagere trilling bestaande systemen (zoals de van leugen doordrenkte politiek) simpelweg niet bestaan. Zo werkt dat met energie. Nieuwe, bij die hogere energie passende samenlevingsvormen zullen vanzelf ontstaan. Maak je daar maar geen zorgen over. Het kan niet anders, ik leg het zo uit.

Eerst nog dit. Hoe verhogen we onze trilling? Eigenlijk simpel. Namelijk door je keuzes te onderzoeken en zo nodig te veranderen. Onderzoek je keuzes: zijn ze op angst gegrond? Op onwetendheid? Op onbewustzijn? Op leugen? Doe het dan niet!Stel je telkens deze vraag. Onderzoek, onderzoek, onderzoek. Want uiteindelijk zijn het onze keuzes die de wereld maken, of breken. It`s all about choice.

choice

Zo simpel is het dus in wezen. Door op onderzoek uit te gaan, heb ik ook een keer tot de keuze kunnen komen om niet meer te stemmen. Ik stemde altijd, maar zonder goed te begrijpen waarom. Ik kreeg er last van niet te begrijpen hoe het kan bestaan dat we als mensheid eraan toe zijn zoals we eraan toe zijn terwijl de politiek zo hard bezig is voor ons. Ik ben gaan onderzoeken en een sluier werd opgetrokken. Ik zag ineens de (weliswaar schokkende) waarheid over de politiek, maar het zeurende gevoel, de vragen, de frustratie waren weg. En dat leeft stukken prettiger. En het opende keuzes. Vrije keuzes.

Door met dit bewustzijn niet te stemmen, verhoog je de collectieve trilling. Omdat het fundament bewustzijn en waarheid is. En je voedt niet langer het onbewustzijn, de illusie. Het werkt dus twee kanten op: meer hogere trilling én minder lagere. In 1 klap! Als we het samen doen, kan het hard gaan.

Stop met de politiek te voeden en begin jezelf te voeden.

Politiek is een laag trillend systeem. Het verdeelt en houdt zich niet bezig met waarheid. In plaats van je energie hierop te richten (op welke wijze dan ook) kunnen we beter onze tijd en energie stoppen in een veel boeiender iets, namelijk jezelf.

Hoezo?

Om te werken aan vrede in de wereld , zullen we moeten werken aan vrede in onszelf. Om leugen en bedrog uit de wereld te krijgen, moeten we zelf stoppen met liegen en bedriegen. Etc. Dit met jezelf aangaan is een pittige reis met grote uitdagingen. Maar wel een heel vervullende reis met onmiddellijk een duurzaam effect op de wereld buiten ons. Hierin zit ‘m namelijk de crux: de wereld om ons heen is slechts een reflectie van onze innerlijke wereld. Wij ZIJN de wereld. We MAKEN (of breken) de wereld met iedere keuze in het hier en nu.

Het resultaat van al onze keuzes bij elkaar is wat we in de wereld buiten ons waarnemen. We zijn ongelooflijk machtig in die zin. En daarmee gepaard gaat een giga verantwoordelijkheid. De enige relevante vraag is dus: Waarop baseer jij je keuzes? Liefde of angst? Waarheid of leugen? Etc. En vervolgens: wat weerhoudt je ervan te kiezen op basis van liefde en waarheid? We moeten in onszelf zoeken naar de antwoorden. Ook ik lieg, ben wel eens gewelddadig (in woorden), jaloers, heb de neiging te controleren, etc. Waarom doe ik dat? Alles wat ik doe heeft onmiskenbaar een effect op de wereld om mij heen. IK kies wat ik doe en hoe ik het doe. Ieder moment opnieuw. Jij ook.

It`s all about choice…

Laat het eens bezinken. Met ons verstand komen we niet verder dan een zekere mate van intelligentie. Met ons hart bereiken we het niveau van wijsheid. We moeten dus de verbinding met het hart herstellen. Er zit een hoop rotzooi in ons die de weg naar ons hart blokkeert. Laten we die opruimen en de wereld om ons heen wordt vanzelf schoner en liefdevoller. Er bestaan vele manieren om de troep op te ruimen. Ikzelf gebruik PRI  (www.pastrealityintegration.com) om de illusies in mezelf te ontmantelen. Maar het maakt niet uit hoe je het doet. Ieder kiest z`n eigen weg daarin. ALS we het maar gaan doen!

Echt, dáár moet al onze energie ingestopt gaan worden. Niet in het bizarre circus van de politiek. Bewust kiezen om de politiek de politiek te laten en de weg naar binnen te gaan bewandelen is een héél bewuste keuze. De kracht die daarmee gepaard gaat brengt – op energetisch niveau – fundamentele verandering teweeg. Ik kies. Jij kiest. Wat ik al zei, we zijn zo ongelooflijk machtig! Neem dus nu verantwoordelijkheid voor jezelf en de wereld. En ga op reis naar je ware zelf.

awake by self transformation Lao Tzu

Like Laden…
Bron:Lextellsblog

Reacties   

# Spring 20-03-2015 18:09
madelief zei:
Als we ons bezig gaan houden met naar binnen kijken is het misschien een idee om je af te vragen wat voor wereld je eigenlijk wil zien.
is dat super materialisme.. geld en goederen of gaat dat om samen delen en liefde volle zorg.
Is geluk maakbaar is de mens maakbaar of heeft het leven zo zijn eigen regels?
in een wereld waar steeds meer technocratisch gedacht wordt zal voor steeds minder mensen werk zijn...
Gaan wij het dan normaal vinden dat zij op straat moeten leven en van elke zorg afgesloten zijn?
Wordt gezondheid iets voor de werkende en de nuttige jongeren en valt de rest buiten de boot? Doen we dat straks af met ja had je maar betere keuzes moeten maken want ja het leven is maakbaar.
geldt dat ook voor bedrijven die meer en meer automatiseren en de mens als een last zien.... de ouderwetse roofridders alles kaalplukken en dan ergens anders verder grazen.. want ja zoals een filiaalhouder van ons aller AH het stelde de wereld en het leven draait alleen om geld een mens is slechts een last!

WILLEN we dat....OF gaan we eindelijk nadenken dat het in de wereld om mensen gaat die recht hebben op een menswaardig bestaan en dat er NIETS is dat liefde kan vervangen dat liefdeloosheid leidt tot eenzaamheid en ziekte... leven moet gekoesterd worden in al de aspecten.
Complimentjes en respect hebben een enorme positieve invloed op ieders bestaan... dat is waar het omgaat... liefde binnen de familie vrienden....het is de grootste helende kracht die er bestaat...
Gaan we dat in eren herstellen of blijven we achter geld en goederen aan rennen .. altijd op zoek naar meer en weer wat nieuws...onderwijl putten we onszelf en de aarde uit
Is dat wat we willen?
Als ik naar binnen kijk wil ik maar een ding... dat een iedereen een goed bestaan heeft waarin hij/zij gekoesterd wordt door de omgeving.. niks eenzaamheid niks tekort aan alles en beschimpt worden .. gewoon aandacht.
Kom maar hier als je er doorheen zit.. ik heb een schouder en altijd thee en een zakdoek en als je honger hebt ook wel iets te eten misschien moet je even schuilen tot je het weer aan kan... kom maar hier we helpen je wel...
DAT is mijn wereld die zie ik als ik naar binnen kijk en die probeer ik waar het kan in praktijk te brengen en naar buiten te promoten...
Hoe moeilijk is dat... ga ook eens naar binnen en doe mee.


Kijk dat binnenste naar buiten brengen in de praktijk, geweldig madelief!
Dit is waar het om gaat, wat het leven mooi maakt.
Ik ben blij met je!

#compassie
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# madelief 20-03-2015 17:46
Als we ons bezig gaan houden met naar binnen kijken is het misschien een idee om je af te vragen wat voor wereld je eigenlijk wil zien.
is dat super materialisme.. geld en goederen of gaat dat om samen delen en liefde volle zorg.
Is geluk maakbaar is de mens maakbaar of heeft het leven zo zijn eigen regels?
in een wereld waar steeds meer technocratisch gedacht wordt zal voor steeds minder mensen werk zijn...
Gaan wij het dan normaal vinden dat zij op straat moeten leven en van elke zorg afgesloten zijn?
Wordt gezondheid iets voor de werkende en de nuttige jongeren en valt de rest buiten de boot? Doen we dat straks af met ja had je maar betere keuzes moeten maken want ja het leven is maakbaar.
geldt dat ook voor bedrijven die meer en meer automatiseren en de mens als een last zien.... de ouderwetse roofridders alles kaalplukken en dan ergens anders verder grazen.. want ja zoals een filiaalhouder van ons aller AH het stelde de wereld en het leven draait alleen om geld een mens is slechts een last!

WILLEN we dat....OF gaan we eindelijk nadenken dat het in de wereld om mensen gaat die recht hebben op een menswaardig bestaan en dat er NIETS is dat liefde kan vervangen dat liefdeloosheid leidt tot eenzaamheid en ziekte... leven moet gekoesterd worden in al de aspecten.
Complimentjes en respect hebben een enorme positieve invloed op ieders bestaan... dat is waar het omgaat... liefde binnen de familie vrienden....het is de grootste helende kracht die er bestaat...
Gaan we dat in eren herstellen of blijven we achter geld en goederen aan rennen .. altijd op zoek naar meer en weer wat nieuws...onderwijl putten we onszelf en de aarde uit
Is dat wat we willen?
Als ik naar binnen kijk wil ik maar een ding... dat een iedereen een goed bestaan heeft waarin hij/zij gekoesterd wordt door de omgeving.. niks eenzaamheid niks tekort aan alles en beschimpt worden .. gewoon aandacht.
Kom maar hier als je er doorheen zit.. ik heb een schouder en altijd thee en een zakdoek en als je honger hebt ook wel iets te eten misschien moet je even schuilen tot je het weer aan kan... kom maar hier we helpen je wel...
DAT is mijn wereld die zie ik als ik naar binnen kijk en die probeer ik waar het kan in praktijk te brengen en naar buiten te promoten...
Hoe moeilijk is dat... ga ook eens naar binnen en doe mee.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 20-03-2015 14:48
madelief zei:
Ieder heeft recht op zijn manier van denken en doen en het zal binnen de diversiteit van dit doen en denken moeten gebeuren dat we steeds meer tot een optimaal gezamenlijk standpunt moeten komen over hoe dan wel en hoe dan verder..
Alleen negatief geschreeuw over wat en wie er allemaal wel fout zijn gaat niets opleveren

Denk dat dit toch wel aangeeft dat ik op een vredelievende manier dingen anders wil zien... dialoog met respect. voor ieders mening en dan kijken waar het mensen weer bij elkaar kan brengen....
beste Alexander dat respect was hier in een paar comments even zoek.... er werd over verraders gesproken.... dat is wel het laatste wat we nodig hebben...... dat heeft helemaal niets meer met respect en naastenliefde te maken....aangezien ik groot voorstander ben van deze aspecten in en samenleving even mijn commentaar daarover....

Thanx, (weer..) ;-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 20-03-2015 14:47
Alexander zei:
@madelief

Je doet in je laatste reactie zelf precies hetzelfde als wat je aan het verwijten bent.

Daarnaast: als je innerlijke transformatie gelijkstelt aan niets doen, dan weet ik even niet meer wat ik moet zeggen. Lees alsjeblieft dat stuk dan nog eens door, inclusief laatste quote.
De weg naar binnen is de moeilijkste weg die er is. Kneitershard werken is het. Een heel confronterend en pijnlijk proces. Daarom doet ook bijna niemand het. Liever wijzen we naar anderen. Als die maar veranderen, dan wordt het misschien nog wat. Naar onszelf kijken en aan onszelf werken is echt het allermoeilijkst en allerzwaarst. Als je dat gelijkstelt aan niets doen....tja.

Het is mijn overtuiging dat het, in the end, het beste is wat we nu kunnen doen. Omdat het een buitengewoon effect heeft op de wereld om ons heen. Maar laat dat wel de volgorde zijn: eerst naar binnen en dan zie je vanzelf wel wat er over blijft om neer te zetten in de wereld.

Alexander jij stelt hier:
"Maar laat dat wel de volgorde zijn: eerst naar binnen en dan zie je vanzelf wel wat er over blijft om neer te zetten in de wereld."
en deels is het zo dat als iedereen werkt aan zichzelf dat er dan snel minder kwaad op de wereld zou zijn, maar ...
als er brand is bel je ook de brandweer. Beide is dus mijn devies.Binnen en buiten. Daar Buiten ook effect heeft op binnen. Anders zaten we nu niet op fora te zoeken hoe we de zaken kunnen aanpakken.

Verder: lees de intentie van madelief eens . Dat is er een om te waarderen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# madelief 20-03-2015 14:29
Ieder heeft recht op zijn manier van denken en doen en het zal binnen de diversiteit van dit doen en denken moeten gebeuren dat we steeds meer tot een optimaal gezamenlijk standpunt moeten komen over hoe dan wel en hoe dan verder..
Alleen negatief geschreeuw over wat en wie er allemaal wel fout zijn gaat niets opleveren

Denk dat dit toch wel aangeeft dat ik op een vredelievende manier dingen anders wil zien... dialoog met respect. voor ieders mening en dan kijken waar het mensen weer bij elkaar kan brengen....
beste Alexander dat respect was hier in een paar comments even zoek.... er werd over verraders gesproken.... dat is wel het laatste wat we nodig hebben...... dat heeft helemaal niets meer met respect en naastenliefde te maken....aangezien ik groot voorstander ben van deze aspecten in en samenleving even mijn commentaar daarover....
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Alexander 20-03-2015 13:55
@madelief

Je doet in je laatste reactie zelf precies hetzelfde als wat je aan het verwijten bent.

Daarnaast: als je innerlijke transformatie gelijkstelt aan niets doen, dan weet ik even niet meer wat ik moet zeggen. Lees alsjeblieft dat stuk dan nog eens door, inclusief laatste quote.
De weg naar binnen is de moeilijkste weg die er is. Kneitershard werken is het. Een heel confronterend en pijnlijk proces. Daarom doet ook bijna niemand het. Liever wijzen we naar anderen. Als die maar veranderen, dan wordt het misschien nog wat. Naar onszelf kijken en aan onszelf werken is echt het allermoeilijkst en allerzwaarst. Als je dat gelijkstelt aan niets doen....tja.

Het is mijn overtuiging dat het, in the end, het beste is wat we nu kunnen doen. Omdat het een buitengewoon effect heeft op de wereld om ons heen. Maar laat dat wel de volgorde zijn: eerst naar binnen en dan zie je vanzelf wel wat er over blijft om neer te zetten in de wereld.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# madelief 20-03-2015 13:42
Stemmer tegen niet stemmers en de bijhorende geuite beschuldigingen...
Ik ben echt helemaal perplex van wat hier gaande is... verdeel en heers in optima forma... ja hoor geef de stemmers maar overal de schuld van.... van Elite tot chemtrail allemaal door de stemmers... mijn God wat een macht hebben we dan...
Wat mij nog meer verbaast is dat al dit soort dingen nu als een soort aanklacht tegen de stemmers gebruikt worden terwijl er hier totaal GEEN aandacht besteedt wordt aan chemtrails HAARP en Agenda 21 en als we ons ERGENS druk over zouden moeten maken is het dat wel...
HAARP en chemtrails tasten ons bestaan aan van plant tot dier tot mens ,onze gezondheid staat op het spel.
Agenda 21 met de smoes van duurzaamheid is een cover up voor eugenics of te wel twee derde van de mensheid is overbodige useless eaters zoals de Elite dit noemt daar komt dus een opruim programma voor...u weet wel zoiets als ze doen op boerderijen... ruimen....
Vele van ons hebben daar hier al linkjes over geplaats om aandacht te vragen maar vooralsnog leidt dat niet tot een editorial met impact.
NEEEEEE er wordt gehakt op dat smerige volkje van stemmers ..wat heet ze zijn zelfs verraders genoemd... ik zou zo zeggen
SCHAAM JE... verdeel en heers... daar gaan we weer...
Ieder heeft recht op zijn manier van denken en doen en het zal binnen de diversiteit van dit doen en denken moeten gebeuren dat we steeds meer tot een optimaal gezamenlijk standpunt moeten komen over hoe dan wel en hoe dan verder..
Alleen negatief geschreeuw over wat en wie er allemaal wel fout zijn gaat niets opleveren...
Kom met ideeën... de kop van dit artikel indiceert ideeën wat we wel kunnen doen... nou??????? WAT zijn dan die concrete ideeën... oh ja .. niets doen...
Triest om te zien dat er nu mensen zijn die gekwetst worden... jammer!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 20-03-2015 13:37
Alexander zei:
@ spring

Naar binnen gaan aan werken aan innerlijke transformatie (dat is mijn enige boodschap) doen maar weinigen. Dus ook binnen veel alternatieve media is dit nog een grote blinde vlek. We mogen dan wel wakker zijn voor het grotere plaatje, dat betekent niet dat we ook wakker zijn voor onze eigen energie die we dagelijks de wereld inslingeren. Er is veel minachting voor niet wakkere mensen onder de wakkeren. En dat is niet de enige laagtrillende emotie die we uitzenden. Maar zo zitten we wel in dezelfde matrix-val. We vervuilen zelf zo de ether. Terwijl de slapers ervan langs krijgen. Oppassen voor die hypocrisie. Graag verwijs ik nog een keer naar PRI, voor het ontmaskeren van de illusies in onszelf om zo steeds meer vanuit ons hart en in verbinding met de ander te kunnen leven. Niet om iets aan te smeren, maar gewoon om een concreet voorbeeld aan te dragen van wat je kunt dóén, als ik het heb over innerlijke transformatie.

We zullen van mening blijven verschillen over wel of niet stemmen, maar mijn hart voelt open naar jou. Werkelijk.

Ik ben voor meningsverschillen. Daar is niets mis mee.
Maar dat heb je al kunnen lezen denk ik ;-)
Voor dat laatste , fijn, dankjewel. :-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 20-03-2015 13:26
madelief zei:
Alexander zei:
nu.nl/.../...

Dijsselbloem hierover: "Dit volgt uit een wet van 2012, dat besluit is toen goed bevonden door de toenmalig minister van Financiën (Jan Kees de Jager, red.) en door de Tweede Kamer."

Iemand nog vragen?

JAAAAAA wanneer gaan we hier nu eens voor de straat op OF zoals ik regelmatig roep.... spreek de politiek aan mail; schrijf vraag en accepteer geen bulshit antwoord
Stemmers en niet stemmers in actie.... ageer tegen dit soort praktijken.... ha ha ha.. ja ja laat je stem horen.. uhhhh sorry moest er even uit....via wat voor manier dan ook... NIETS doen leid tot niets
Overigens de Elite die wij zo graag weg willen hebben parasiteert op ons allemaal onze laksheid het niet voor je rechten opkomen.... DAT is een groot probleem.... het helpt toch niet en de laat maar waaien mentaliteit.
Als je op barricades klimt met heel weinig mensen gaat dat inderdaad niet veel opleveren.. dit werkt alleen als we allemaal actief worden....stemmers en niet stemmers.

dat is wel de kern denk ik ja
:-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Alexander 20-03-2015 13:26
@ spring

Naar binnen gaan aan werken aan innerlijke transformatie (dat is mijn enige boodschap) doen maar weinigen. Dus ook binnen veel alternatieve media is dit nog een grote blinde vlek. We mogen dan wel wakker zijn voor het grotere plaatje, dat betekent niet dat we ook wakker zijn voor onze eigen energie die we dagelijks de wereld inslingeren. Er is veel minachting voor niet wakkere mensen onder de wakkeren. En dat is niet de enige laagtrillende emotie die we uitzenden. Maar zo zitten we wel in dezelfde matrix-val. We vervuilen zelf zo de ether. Terwijl de slapers ervan langs krijgen. Oppassen voor die hypocrisie. Graag verwijs ik nog een keer naar PRI, voor het ontmaskeren van de illusies in onszelf om zo steeds meer vanuit ons hart en in verbinding met de ander te kunnen leven. Niet om iets aan te smeren, maar gewoon om een concreet voorbeeld aan te dragen van wat je kunt dóén, als ik het heb over innerlijke transformatie.

We zullen van mening blijven verschillen over wel of niet stemmen, maar mijn hart voelt open naar jou. Werkelijk.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# madelief 20-03-2015 13:24
Alexander zei:
nu.nl/.../...

Dijsselbloem hierover: "Dit volgt uit een wet van 2012, dat besluit is toen goed bevonden door de toenmalig minister van Financiën (Jan Kees de Jager, red.) en door de Tweede Kamer."

Iemand nog vragen?

JAAAAAA wanneer gaan we hier nu eens voor de straat op OF zoals ik regelmatig roep.... spreek de politiek aan mail; schrijf vraag en accepteer geen bulshit antwoord
Stemmers en niet stemmers in actie.... ageer tegen dit soort praktijken.... ha ha ha.. ja ja laat je stem horen.. uhhhh sorry moest er even uit....via wat voor manier dan ook... NIETS doen leid tot niets
Overigens de Elite die wij zo graag weg willen hebben parasiteert op ons allemaal onze laksheid het niet voor je rechten opkomen.... DAT is een groot probleem.... het helpt toch niet en de laat maar waaien mentaliteit.
Als je op barricades klimt met heel weinig mensen gaat dat inderdaad niet veel opleveren.. dit werkt alleen als we allemaal actief worden....stemmers en niet stemmers.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 20-03-2015 13:22
Spring zei:
Alexander zei:
nu.nl/.../...

Dijsselbloem hierover: "Dit volgt uit een wet van 2012, dat besluit is toen goed bevonden door de toenmalig minister van Financiën (Jan Kees de Jager, red.) en door de Tweede Kamer."

Iemand nog vragen?

nee hoor verbaast mijn niets.

mij .. :-?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 20-03-2015 13:21
Alexander zei:
nu.nl/.../...

Dijsselbloem hierover: "Dit volgt uit een wet van 2012, dat besluit is toen goed bevonden door de toenmalig minister van Financiën (Jan Kees de Jager, red.) en door de Tweede Kamer."

Iemand nog vragen?

nee hoor verbaast mijn niets.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 20-03-2015 13:17
Spring zei:
de wereld op zijn kop Jenne.
maar dit varkentje is niet bang voor de dood (het begin)
alles is mind control.....werk aan een alternative (oeroude) levenstijl.
leer jezelf kennen.
leef alsof morgen voorbij kan zijn.

met info komt emotie en dat is wat de mens beheerst.
onze emotie word geprogrammeerd.

tele vision (emotion) program.
iedereen is en leeft zover van de werkelijkheid,soms word ik er bang van maar das maar ff :lol:

mochten jullie in een vredige 'maat' 'schappij' willen leven,met alle gemakken? voorzien,dan zullen jullie die moeten verdienen en onderhouden.

dus als het kwaad komt en neemt dan verdedig je die maatschappij met ALLE machten om dat kwaad te vernietigen.
moge God ons bijstaan.

maar door fucking mind control zijn wij een slecht aftreksel van een onmenswaardig programma.

men word slechts wakker en vrij als je jezelf leert kennen op het gebied van primaire levensbehoefte en zelfvoorziening (off grid)
dus boycot van 'het systeem' ;-)

waar te beginnen zegt u??

op hoog tempo ''waardevolle'' research doen naar dingen die vladi eerder vermeld heeft in zijn reacties.

you are a slave of your own mind......open your eyes and

fff


Volkomen waar beste Vladi, maar ik ben oud, en je staat zo alleen ze willen het niet horen nog zien, dan moeten ze maar voelen, hoe vreselijk of dit ook is.

@ vladi

ik ben je enorm dankbaar voor de geplaatste info. Ik ga ze zeker nog eens opzoeken.
Ik heb al post- its! :-)


Ik wil nog even vertellen dat er een groepje bezig is mensen te "ronselen "die stellen een vreedzaam plan te hebben voor het" nieuwe systeem"
Zij stellen dan dat het altruïsme gestimuleerd zal worden in nieuwe scholen ed een systeem van "what you put in you get out" echter als je doorvraagt over zieken zwakkeren en ouderen menen zij dat er geen zieken zullen bestaan.
Bij doorvragen komt de aap uit de mouw:
Zieken mogen geen kinderen krijgen en ouderen worden VRIJWILLIG een eind aan hun leven aangeboden

Dit is een nazie 2.0 agenda (21) Dus wordt u een mooi aanbod gedaan om in mee te doen even doorvragen want ook dit is er een van de elitaire eugenics basterds. niets liefs aan.
Zegt het voort!
laat duidelijk zijn dat de eerste woorden in dit stukje van vladi waren ,was eraf geknipt denk ik..
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Alexander 20-03-2015 13:14
nu.nl/.../...

Dijsselbloem hierover: "Dit volgt uit een wet van 2012, dat besluit is toen goed bevonden door de toenmalig minister van Financiën (Jan Kees de Jager, red.) en door de Tweede Kamer."

Iemand nog vragen?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 20-03-2015 13:14
Alexander zei:
Spring zei:
Nexus zei:


oh dus er is nu nog een groep verdeel en heers bijgekomen stemmers tegen niet stemmers?

Ja, dat risico bestaat wel degelijk en in die valkuil moeten we niet lopen nu. Daarom mijn pleidooi voor bewust niet stemmen.
Dan stem je niet én heb je respect en mededogen voor ieder medemens, dus ook de stemmer. Je probeert je keuzes te maken voorbij de angst en richt je energie op waarheid en liefde. Klaar, simpel. Geen vechten tegen de stemmers, geen vechten tegen de politiek, geen vechten whatsoever meer. Door innerlijke transformatie bijdragen aan transformatie van de wereld. Dat is de snelste weg.


Er is geen hun en wij. Er is de mens. Mijn pleidooi is altijd voor liefde alexander , de politiek laten begaan en er niet tegen ingaan is voor mij geen oplossing DAN zou ik mede schuldig zijn voor mijn gevoel, door niets te doen. Ik ga altijd voor mijn medemens en voor liefde en het word mij niet in dank afgenomen. ( hier althans).
Ik ben NIET schuldig aan wat de elite doet.

Alexander toch fijn dat je even benadrukt dat we niet in deze val moeten stappen van stemmers tegen niet stemmers maar als de alternatieve media het nu is die deze val neerzet ben ik er even van ondersteboven.
Heel erg dit.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Alexander 20-03-2015 13:03
Spring zei:
Nexus zei:


oh dus er is nu nog een groep verdeel en heers bijgekomen stemmers tegen niet stemmers?

Ja, dat risico bestaat wel degelijk en in die valkuil moeten we niet lopen nu. Daarom mijn pleidooi voor bewust niet stemmen.
Dan stem je niet én heb je respect en mededogen voor ieder medemens, dus ook de stemmer. Je probeert je keuzes te maken voorbij de angst en richt je energie op waarheid en liefde. Klaar, simpel. Geen vechten tegen de stemmers, geen vechten tegen de politiek, geen vechten whatsoever meer. Door innerlijke transformatie bijdragen aan transformatie van de wereld. Dat is de snelste weg.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 20-03-2015 12:54
Nexus zei:


oh dus er is nu nog een groep verdeel en heers bijgekomen stemmers tegen niet stemmers?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 19-03-2015 11:38
madelief zei:
OK even wat concrete vragen....
Stel wij gaan bij de volgende TWEEDE Kamer verkiezingen NIET stemmen... hoe is dat bij de wet geregeld .. wat staat er in onze grondwet of dat wat er inmiddels nog van over is???????
Punt een zal er dan een zaken kabinet zijn om de lopende zaken te blijven behartigen.... en we weten inmiddels dat een zaken kabinet er nog snel wat doorjaagt wat anders niet zou lukken...dus daar worden we al niet blij van.
Wie kan met zuiverheid vertellen hoe de regelgeving is als het volk morrend thuis blijft?????????? blijven we dan verkiezingen houden tot we beurs zijn of ..... en wat is dan de verdere optie !!!!
Als we nu een veiligheidsventiel hebben in de senaat kunnen we een beetje meer spelen met de tweede kamer verkiezingen... want er is dan nog een buffer .

Maar met spelen moeten we wel de regels kennen...
Niemand zal de oude schoenen weg werpen als er geen nieuwe zijn want een ieder met een beetje verstand zal denken ja mooi maar op blote voeten zit ik straks wel met de blaren en de splinters.
Denk dat dat een beetje de achter liggende gedachte van Spring is en dat is helemaal niet dom angstig of verkeert...
Overigens vind ik het een beetje pijnlijk dat een Jorg Haider in de rij van Marin Luther King staat.. maar ja dat zal wel weer aan mij liggen.
Voor nu IDEEN!!!!! Hoe keren we dit VERSTANDIG om .. wie het weet moet het maar even zeggen.

@madelif
deze vragen zijn waar ik op aanstuurde, wat zijn de wettelijke mogelijkheden bij wegvallen van draagkracht bij lage opkomst e.d. maar dat is dan een vraag voor de kabinetsverkiezingen die van gister gingen om de eerste kamer. Die optie mag goed bekeken worden Bij kans van slagen doe ik mee.Dat stelde ik al eerder.
Wat ik kreeg van nexus was geen antwoord maar een voor mijn gevoel emotionele chantage.
@ nexus
dat kan ik geen spiegel noemen.
mag je jaren aan de goede kant schrijven nexus maar dat wil niet zeggen dat als jij zegt "jump" wij ook zomaar jumpen. Ten minste niet zonder argumentatie en onderzoek. Ik denk dat je daar juist blij mee mag zijn.
wanneer maak je eens een stukje over chemtrails en het liefst een over agenda 21 want dat speelt nu zo sneaky.
Ps

Iedereen mag met mij ten alle tijden in discussie gaan daar komt groei uit voort. Ik ben voor Liefde dat neemt niet weg dat voor compassie en lief zijn betekend dat iemand dan een watje moet zijn en discussies uit de weg gaat. Die vergissing maakt men vaak bij mij.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 19-03-2015 11:17
de wereld op zijn kop Jenne.
maar dit varkentje is niet bang voor de dood (het begin)
alles is mind control.....werk aan een alternative (oeroude) levenstijl.
leer jezelf kennen.
leef alsof morgen voorbij kan zijn.

met info komt emotie en dat is wat de mens beheerst.
onze emotie word geprogrammeerd.

tele vision (emotion) program.
iedereen is en leeft zover van de werkelijkheid,soms word ik er bang van maar das maar ff :lol:

mochten jullie in een vredige 'maat' 'schappij' willen leven,met alle gemakken? voorzien,dan zullen jullie die moeten verdienen en onderhouden.

dus als het kwaad komt en neemt dan verdedig je die maatschappij met ALLE machten om dat kwaad te vernietigen.
moge God ons bijstaan.

maar door fucking mind control zijn wij een slecht aftreksel van een onmenswaardig programma.

men word slechts wakker en vrij als je jezelf leert kennen op het gebied van primaire levensbehoefte en zelfvoorziening (off grid)
dus boycot van 'het systeem' ;-)

waar te beginnen zegt u??

op hoog tempo ''waardevolle'' research doen naar dingen die vladi eerder vermeld heeft in zijn reacties.

you are a slave of your own mind......open your eyes and

fff

Volkomen waar beste Vladi, maar ik ben oud, en je staat zo alleen ze willen het niet horen nog zien, dan moeten ze maar voelen, hoe vreselijk of dit ook is.

@ vladi

ik ben je enorm dankbaar voor de geplaatste info. Ik ga ze zeker nog eens opzoeken.
Ik heb al post- its! :-)


Ik wil nog even vertellen dat er een groepje bezig is mensen te "ronselen "die stellen een vreedzaam plan te hebben voor het" nieuwe systeem"
Zij stellen dan dat het altruïsme gestimuleerd zal worden in nieuwe scholen ed een systeem van "what you put in you get out" echter als je doorvraagt over zieken zwakkeren en ouderen menen zij dat er geen zieken zullen bestaan.
Bij doorvragen komt de aap uit de mouw:
Zieken mogen geen kinderen krijgen en ouderen worden VRIJWILLIG een eind aan hun leven aangeboden

Dit is een nazie 2.0 agenda (21) Dus wordt u een mooi aanbod gedaan om in mee te doen even doorvragen want ook dit is er een van de elitaire eugenics basterds. niets liefs aan.
Zegt het voort!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 18-03-2015 23:02
vladi zei:
jenne zei:
Er schrijft hier iemand beneden wij zijn één, ,nou dan heeft deze persoon het niet begrepen, we zijn nog nooit zo verdeeld geweest, ieder één schijnt er een eigen programma op na te houden.
Wij zijn uniek als mens, we zijn geen schapen nog lemmingen.
Politiek wordt gevoerd door psychopatische narcisten, en is gebaseerd op verdeel en heers,
De soms kleine groepjes die werkelijk de koe bij de hoorns vatten, en het kwaad gewoon met een kogel afmaken, worden ook niet geappreciërd, om dat het onherroepelijk is,
en niet strookt met hun humaine liefde en respect ideologie.
Er komt een dag dat wij de verworpennen der aarde op zullen staan, maar dan is het waarschijnlijk te laat, S.O.S.
beste mensen, groet Jenne


de wereld op zijn kop Jenne.
maar dit varkentje is niet bang voor de dood (het begin)
alles is mind control.....werk aan een alternative (oeroude) levenstijl.
leer jezelf kennen.
leef alsof morgen voorbij kan zijn.

met info komt emotie en dat is wat de mens beheerst.
onze emotie word geprogrammeerd.

tele vision (emotion) program.
iedereen is en leeft zover van de werkelijkheid,soms word ik er bang van maar das maar ff :lol:

mochten jullie in een vredige 'maat' 'schappij' willen leven,met alle gemakken? voorzien,dan zullen jullie die moeten verdienen en onderhouden.

dus als het kwaad komt en neemt dan verdedig je die maatschappij met ALLE machten om dat kwaad te vernietigen.
moge God ons bijstaan.

maar door fucking mind control zijn wij een slecht aftreksel van een onmenswaardig programma.

men word slechts wakker en vrij als je jezelf leert kennen op het gebied van primaire levensbehoefte en zelfvoorziening (off grid)
dus boycot van 'het systeem' ;-)

waar te beginnen zegt u??

op hoog tempo ''waardevolle'' research doen naar dingen die vladi eerder vermeld heeft in zijn reacties.

you are a slave of your own mind......open your eyes and

fff


Volkomen waar beste Vladi, maar ik ben oud, en je staat zo alleen ze willen het niet horen nog zien, dan moeten ze maar voelen, hoe vreselijk of dit ook is.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-03-2015 22:31
jenne zei:
Er schrijft hier iemand beneden wij zijn één, ,nou dan heeft deze persoon het niet begrepen, we zijn nog nooit zo verdeeld geweest, ieder één schijnt er een eigen programma op na te houden.
Wij zijn uniek als mens, we zijn geen schapen nog lemmingen.
Politiek wordt gevoerd door psychopatische narcisten, en is gebaseerd op verdeel en heers,
De soms kleine groepjes die werkelijk de koe bij de hoorns vatten, en het kwaad gewoon met een kogel afmaken, worden ook niet geappreciërd, om dat het onherroepelijk is,
en niet strookt met hun humaine liefde en respect ideologie.
Er komt een dag dat wij de verworpennen der aarde op zullen staan, maar dan is het waarschijnlijk te laat, S.O.S.
beste mensen, groet Jenne


de wereld op zijn kop Jenne.
maar dit varkentje is niet bang voor de dood (het begin)
alles is mind control.....werk aan een alternative (oeroude) levenstijl.
leer jezelf kennen.
leef alsof morgen voorbij kan zijn.

met info komt emotie en dat is wat de mens beheerst.
onze emotie word geprogrammeerd.

tele vision (emotion) program.
iedereen is en leeft zover van de werkelijkheid,soms word ik er bang van maar das maar ff :lol:

mochten jullie in een vredige 'maat' 'schappij' willen leven,met alle gemakken? voorzien,dan zullen jullie die moeten verdienen en onderhouden.

dus als het kwaad komt en neemt dan verdedig je die maatschappij met ALLE machten om dat kwaad te vernietigen.
moge God ons bijstaan.

maar door fucking mind control zijn wij een slecht aftreksel van een onmenswaardig programma.

men word slechts wakker en vrij als je jezelf leert kennen op het gebied van primaire levensbehoefte en zelfvoorziening (off grid)
dus boycot van 'het systeem' ;-)

waar te beginnen zegt u??

op hoog tempo ''waardevolle'' research doen naar dingen die vladi eerder vermeld heeft in zijn reacties.

you are a slave of your own mind......open your eyes and

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 18-03-2015 20:53
Er schrijft hier iemand beneden wij zijn één, ,nou dan heeft deze persoon het niet begrepen, we zijn nog nooit zo verdeeld geweest, ieder één schijnt er een eigen programma op na te houden.
Wij zijn uniek als mens, we zijn geen schapen nog lemmingen.
Politiek wordt gevoerd door psychopatische narcisten, en is gebaseerd op verdeel en heers,
De soms kleine groepjes die werkelijk de koe bij de hoorns vatten, en het kwaad gewoon met een kogel afmaken, worden ook niet geappreciërd, om dat het onherroepelijk is,
en niet strookt met hun humaine liefde en respect ideologie.
Er komt een dag dat wij de verworpennen der aarde op zullen staan, maar dan is het waarschijnlijk te laat, S.O.S.
beste mensen, groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 18-03-2015 20:31
Ook Jorg Haider werd gedemoniseerd. Hij had vrijwel dezelfde plannen als Pim Fortuyn. Officieel kreeg hij een auto-ongeluk....
www.hetknp.org/.../jrg-haider-bij-aanslag-gedood.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 18-03-2015 20:00
madelief zei:
OK even wat concrete vragen....
Stel wij gaan bij de volgende TWEEDE Kamer verkiezingen NIET stemmen... hoe is dat bij de wet geregeld .. wat staat er in onze grondwet of dat wat er inmiddels nog van over is???????
Punt een zal er dan een zaken kabinet zijn om de lopende zaken te blijven behartigen.... en we weten inmiddels dat een zaken kabinet er nog snel wat doorjaagt wat anders niet zou lukken...dus daar worden we al niet blij van.
Wie kan met zuiverheid vertellen hoe de regelgeving is als het volk morrend thuis blijft?????????? blijven we dan verkiezingen houden tot we beurs zijn of ..... en wat is dan de verdere optie !!!!
Als we nu een veiligheidsventiel hebben in de senaat kunnen we een beetje meer spelen met de tweede kamer verkiezingen... want er is dan nog een buffer .

Maar met spelen moeten we wel de regels kennen...
Niemand zal de oude schoenen weg werpen als er geen nieuwe zijn want een ieder met een beetje verstand zal denken ja mooi maar op blote voeten zit ik straks wel met de blaren en de splinters.
Denk dat dat een beetje de achter liggende gedachte van Spring is en dat is helemaal niet dom angstig of verkeert...
Overigens vind ik het een beetje pijnlijk dat een Jorg Haider in de rij van Marin Luther King staat.. maar ja dat zal wel weer aan mij liggen.
Voor nu IDEEN!!!!! Hoe keren we dit VERSTANDIG om .. wie het weet moet het maar even zeggen.

:D

op topsnelheid survival en off-grid skills leren en op 'blote voeten' durven lopen.

al die uren die gestopt worden in duscussies met een angst/onzekerheids sfeer over halfvolle/lege glazen is tijdverspilling.

mijn gear is compleet,mijn skills zijn er,mijn jacht materiaal is er,mijn conditie is top,(42 jaar)
en ik heb geen onzeker/angst meer.

leer overLEVEN.
want dat is jullie angst,dat is jullie onzekerheid.

no fear
i'll die fighting.
live life strong.

get out of the fucking matrix.
no tv
no internet

u bent vrij.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# madelief 18-03-2015 18:22
OK even wat concrete vragen....
Stel wij gaan bij de volgende TWEEDE Kamer verkiezingen NIET stemmen... hoe is dat bij de wet geregeld .. wat staat er in onze grondwet of dat wat er inmiddels nog van over is???????
Punt een zal er dan een zaken kabinet zijn om de lopende zaken te blijven behartigen.... en we weten inmiddels dat een zaken kabinet er nog snel wat doorjaagt wat anders niet zou lukken...dus daar worden we al niet blij van.
Wie kan met zuiverheid vertellen hoe de regelgeving is als het volk morrend thuis blijft?????????? blijven we dan verkiezingen houden tot we beurs zijn of ..... en wat is dan de verdere optie !!!!
Als we nu een veiligheidsventiel hebben in de senaat kunnen we een beetje meer spelen met de tweede kamer verkiezingen... want er is dan nog een buffer .

Maar met spelen moeten we wel de regels kennen...
Niemand zal de oude schoenen weg werpen als er geen nieuwe zijn want een ieder met een beetje verstand zal denken ja mooi maar op blote voeten zit ik straks wel met de blaren en de splinters.
Denk dat dat een beetje de achter liggende gedachte van Spring is en dat is helemaal niet dom angstig of verkeert...
Overigens vind ik het een beetje pijnlijk dat een Jorg Haider in de rij van Marin Luther King staat.. maar ja dat zal wel weer aan mij liggen.
Voor nu IDEEN!!!!! Hoe keren we dit VERSTANDIG om .. wie het weet moet het maar even zeggen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 18-03-2015 15:43
Vendetta zei:
Karin zei:
Wat een mooi artikel en dit vind ik omdat ik niet achter de politiek kan staan puur om het feit dat men in de politiek niet de belangen behartigd van de mensen in het land en in de wereld. Het is, zoals al gezegd werd, "verdeel en heers" en juist die verdeeldheid doet ons de dag om. Wij zijn allemaal mensen, allemaal geboren uit een moeder. Alleen door onze omgeving zijn wij geworden wie we nu zijn en die omgeving is voor iedereen weer anders. Echter is dat het enige wat je beïnvloed in wat jij als mens stemt. Want ben je rijk dan boeit het je niet of onderwijs gratis is en waar je wat voor moet betalen. Je koopt zelf wel wat je wilt. Je maakt je echter wel druk om de luxe dingen in het leven. Als je arm bent maak je je druk om andere dingen. Het is allemaal afhankelijk van je omgeving maar in den beginnen zijn we allemaal gelijk. Juist om deze verdeeldheid tegen te gaan is het belangrijk dat mensen gaan beseffen dat we één zijn. Dat de ene mens niet meer waard is dan de ander omdat hij toevallig goed heeft kunnen studeren. Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Het staat zelfs in de grondwet.. maar de politiek houdt zich daar niet aan. De macht ligt uiteindelijk bij de mensen en wanneer wij er voor elkaar gaan zijn en ons niet beter voelen dan een ander (hoeveel werk dit ook van onszelf innerlijk vraagt) zal alles om ons heen veranderen. Het is allemaal een kwestie van ZELF de verandering aan willen gaan IN jezelf. Ik hoop vurig dat bij telkens meer mensen de harten open gaan.. dat is de enige weg naar vrede, harmonie en liefde... iets waar we allemaal diep van binnen naar verlangen.

Mooi gezegd ! ;)Sluit ik mij ook bij aan.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 18-03-2015 15:42
Spring zei:
Spring zei:
Nexus zei:
Kijk, als wij nu met zijn allen zeker zouden weten dat bijvoorbeeld een partij die het echt anders wil doen ook daadwerkelijk de beoogde hoeveelheid stemmen zou krijgen die nodig is om een meerderheid te verkrijgen, dan zeg ik. Ga stemmen.

In Nederland is het echter zo dat alleen de zich bewezen partijen ( zich geconformeerd hebben aan de wensen van de elite ) neem een SP die altijd gesteld heeft dat het koningshuis weg moet en het nu niet meer als programmapunt heeft, reclame mogen en kunnen maken via de kanalen waarmee de massa bereikt wordt. Elke partij die niet op audiëntie is geweest bij een vertegenwoordiger van de elite, bij ons de Duitse familie van Amsbergen, rechtstreeks gelieerd aan de Duitse familie Saxe Coburg ( nu Windsors ) en alle andere koningshuizen die allemaal familie van elkaar zijn, allemaal Duitsers, kan het schudden. Zo wordt al van tevoren verkiezingsfraude gepleegd en al jaren.
isgeschiedenis.nl/.../...

Stemmen is een wassen neus. Zeker als je een beetje op de hoogte bent van hoe landen tot stand gekomen zijn en waarom die separate landen, waar overal dezelfde familie het ECHT voor het zeggen heeft, momenteel naarstig proberen één Europese staat te vervolmaken. Zo krijgen ze uiteindelijk hun zo lang gekoesterde Dritte Reich! Europa en de ogenschijnlijk onafhankelijke Europese landen gelden als proeftuin. Als het hier lukt krijgen ze uiteindelijk ook hun NWO.

Wordt eens wakker! Het lijkt af en toe alsof dit soort websites al tientallen jaren voor niets in de lucht zijn geweest. Het zijn nog steeds dezelfde families die over de hele wereld de dienst uitmaken.

ja en niet stemmen lost daarin niets op . Mijn punt. waar je zo lekker overheen kijkt. T kan hun geen ene f schelen al niemand op komt dagen, de vvders gaan wel hoor de fascistsen ook de Ngo ers en agenda 21tigers ook.

er zijn al eerder erg lage opkomsten geweest en de conclusie van hen was:" Het interesseert ze niet of WE DOEN HET KENNELIJK GOED."


Dit ga niet stemmen verhaal is een WASSEN NEUS.
IK GA STEMMEN noem het schadebeperking


Ik herhaal deze nog maar even als antwoord voor nexus.
Met voetnoot het gaat nu om de EERSTE kamer.
Er zijn andere methoden nodig dan niet stemmen om de elite eruit te kicken


@ Spring,

Je blijft in een cirkelredenatie hangen. Ik ben er klaar mee.
Je mag het ook gewoon oneens zijn. Ik heb daar vrede mee.
Het beste.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-03-2015 13:48
Spring zei:
Nexus zei:
Kijk, als wij nu met zijn allen zeker zouden weten dat bijvoorbeeld een partij die het echt anders wil doen ook daadwerkelijk de beoogde hoeveelheid stemmen zou krijgen die nodig is om een meerderheid te verkrijgen, dan zeg ik. Ga stemmen.

In Nederland is het echter zo dat alleen de zich bewezen partijen ( zich geconformeerd hebben aan de wensen van de elite ) neem een SP die altijd gesteld heeft dat het koningshuis weg moet en het nu niet meer als programmapunt heeft, reclame mogen en kunnen maken via de kanalen waarmee de massa bereikt wordt. Elke partij die niet op audiëntie is geweest bij een vertegenwoordiger van de elite, bij ons de Duitse familie van Amsbergen, rechtstreeks gelieerd aan de Duitse familie Saxe Coburg ( nu Windsors ) en alle andere koningshuizen die allemaal familie van elkaar zijn, allemaal Duitsers, kan het schudden. Zo wordt al van tevoren verkiezingsfraude gepleegd en al jaren.
isgeschiedenis.nl/.../...

Stemmen is een wassen neus. Zeker als je een beetje op de hoogte bent van hoe landen tot stand gekomen zijn en waarom die separate landen, waar overal dezelfde familie het ECHT voor het zeggen heeft, momenteel naarstig proberen één Europese staat te vervolmaken. Zo krijgen ze uiteindelijk hun zo lang gekoesterde Dritte Reich! Europa en de ogenschijnlijk onafhankelijke Europese landen gelden als proeftuin. Als het hier lukt krijgen ze uiteindelijk ook hun NWO.

Wordt eens wakker! Het lijkt af en toe alsof dit soort websites al tientallen jaren voor niets in de lucht zijn geweest. Het zijn nog steeds dezelfde families die over de hele wereld de dienst uitmaken.

ja en niet stemmen lost daarin niets op . Mijn punt. waar je zo lekker overheen kijkt. T kan hun geen ene f schelen al niemand op komt dagen, de vvders gaan wel hoor de fascistsen ook de Ngo ers en agenda 21tigers ook.

er zijn al eerder erg lage opkomsten geweest en de conclusie van hen was:" Het interesseert ze niet of WE DOEN HET KENNELIJK GOED."


Dit ga niet stemmen verhaal is een WASSEN NEUS.
IK GA STEMMEN noem het schadebeperking


Ik herhaal deze nog maar even als antwoord voor nexus.
Met voetnoot het gaat nu om de EERSTE kamer.
Er zijn andere methoden nodig dan niet stemmen om de elite eruit te kicken
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Vendetta 18-03-2015 13:43
Karin zei:
Wat een mooi artikel en dit vind ik omdat ik niet achter de politiek kan staan puur om het feit dat men in de politiek niet de belangen behartigd van de mensen in het land en in de wereld. Het is, zoals al gezegd werd, "verdeel en heers" en juist die verdeeldheid doet ons de dag om. Wij zijn allemaal mensen, allemaal geboren uit een moeder. Alleen door onze omgeving zijn wij geworden wie we nu zijn en die omgeving is voor iedereen weer anders. Echter is dat het enige wat je beïnvloed in wat jij als mens stemt. Want ben je rijk dan boeit het je niet of onderwijs gratis is en waar je wat voor moet betalen. Je koopt zelf wel wat je wilt. Je maakt je echter wel druk om de luxe dingen in het leven. Als je arm bent maak je je druk om andere dingen. Het is allemaal afhankelijk van je omgeving maar in den beginnen zijn we allemaal gelijk. Juist om deze verdeeldheid tegen te gaan is het belangrijk dat mensen gaan beseffen dat we één zijn. Dat de ene mens niet meer waard is dan de ander omdat hij toevallig goed heeft kunnen studeren. Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Het staat zelfs in de grondwet.. maar de politiek houdt zich daar niet aan. De macht ligt uiteindelijk bij de mensen en wanneer wij er voor elkaar gaan zijn en ons niet beter voelen dan een ander (hoeveel werk dit ook van onszelf innerlijk vraagt) zal alles om ons heen veranderen. Het is allemaal een kwestie van ZELF de verandering aan willen gaan IN jezelf. Ik hoop vurig dat bij telkens meer mensen de harten open gaan.. dat is de enige weg naar vrede, harmonie en liefde... iets waar we allemaal diep van binnen naar verlangen.

Mooi gezegd ! ;)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 18-03-2015 10:48
@ Spring,

Onterechte minachting?

Doe je eigen ding. Je moet helemaal niets en zeker niet van mij of andere schrijvers van Bovendien. Alsof ik ook maar enige invloed zou kunnen hebben op jouw stemgedrag.

Ik geef jou niet persoonlijk de schuld maar je kunt niet ontkennen dat die decennia waar mensen hebben gestemd niets hebben uitgehaald voor de bevolking. Daar geef jij geen antwoord op. De schuld ligt bij het systeem. en de mensen die dit ontworpen hebben en onderhouden.

Ik ben uit gegaan van een tijd dat er niet gestemd werd. Vanaf dat punt stel ik mijzelf de vraag, waarom zou ik moeten gaan stemmen? Jij draait het om. Dat mag en kan. Ieder zijn meug. Dat je nu beledigd bent is jouw gevoel, enkel omdat ik je een spiegel voor houd. Dat doen mensen zo vaak bij mij en daar zou je mee moeten kunnen leven als je jezelf in dit soort discussies begeeft. Dat jij daar momenteel moeite mee hebt is niet mijn probleem beste Spring. Ik geef alleen feiten m.b.t. stemgedrag en historische evenementen die aantonen dat zelfs als wij met zijn alleen op iemand stemmen, deze persoon gewoon verwijderd wordt. Mensen die iets willen veranderen via het systeem, binnen het systeem, worden vernietigd door het systeem.

Martin Luther King, JF Kennedy, Pim Fortuyn, Jorg Haider, de hele Poolse regering, Robert Kennedy, etc.etc.

Kijk even naar Israël. Heel Israël kotst Netanyahu uit. Al maanden staan honderd duizenden mensen door het hele land te demonstreren. Toch wint de man weer. Democratie?
De man staat bovenaan de ladder van deze elite en kan zelf bepalen of hij nog een termijn door gaat of niet. Zo werkt het in mijn ogen en niet anders. Maar zoals eerder ook al gesteld, dat is mijn mening. Heb je een andere mening, en die heb je, dan is dat ook goed.

Natuurlijk gaan VVDérs stemmen, die willen het systeem oneindig laten voortduren. Ze spinnen er al jaren garen bij.

En na het gebeuren met de MH17, de steun van VVDérs aan de Maindancoup, de onvrede onder de bevolking die hierdoor ontstaan is, de vele schandalen uit die club, staan ze nog steeds bovenaan. Democratie?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-03-2015 10:32
Vendetta zei:
97% schaapjes tegen 3% van ons... misschien 20% schaapjes die niet gaan stemmen ... 23% niet gestemd.Den Haag lacht zich dood. Ben er zelf nog over aan het twijfelen of ik wel of niet ga stemmen, zie het nut van beide niet. Ze doen allemaal wat de elite wil anders zijn ze hun goedbetaalde baantje kwijt. Bij 80% niet stemmers zou er idd wel eens een effect kunnen zijn, maar dat percentage gaat nooit gehaald worden. Er is echt wel iets heftigers nodig om een ommekeer te realiseren.... mijn morele steun, mijn gevoel, mijn energie krijgen ze zowieso niet ;)

eens. al ga ik nog wel even stemmen

volkskrant.nl/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-03-2015 10:14
Nexus zei:
Kijk, als wij nu met zijn allen zeker zouden weten dat bijvoorbeeld een partij die het echt anders wil doen ook daadwerkelijk de beoogde hoeveelheid stemmen zou krijgen die nodig is om een meerderheid te verkrijgen, dan zeg ik. Ga stemmen.

In Nederland is het echter zo dat alleen de zich bewezen partijen ( zich geconformeerd hebben aan de wensen van de elite ) neem een SP die altijd gesteld heeft dat het koningshuis weg moet en het nu niet meer als programmapunt heeft, reclame mogen en kunnen maken via de kanalen waarmee de massa bereikt wordt. Elke partij die niet op audiëntie is geweest bij een vertegenwoordiger van de elite, bij ons de Duitse familie van Amsbergen, rechtstreeks gelieerd aan de Duitse familie Saxe Coburg ( nu Windsors ) en alle andere koningshuizen die allemaal familie van elkaar zijn, allemaal Duitsers, kan het schudden. Zo wordt al van tevoren verkiezingsfraude gepleegd en al jaren.
isgeschiedenis.nl/.../...

Stemmen is een wassen neus. Zeker als je een beetje op de hoogte bent van hoe landen tot stand gekomen zijn en waarom die separate landen, waar overal dezelfde familie het ECHT voor het zeggen heeft, momenteel naarstig proberen één Europese staat te vervolmaken. Zo krijgen ze uiteindelijk hun zo lang gekoesterde Dritte Reich! Europa en de ogenschijnlijk onafhankelijke Europese landen gelden als proeftuin. Als het hier lukt krijgen ze uiteindelijk ook hun NWO.

Wordt eens wakker! Het lijkt af en toe alsof dit soort websites al tientallen jaren voor niets in de lucht zijn geweest. Het zijn nog steeds dezelfde families die over de hele wereld de dienst uitmaken.

ja en niet stemmen lost daarin niets op . Mijn punt. waar je zo lekker overheen kijkt. T kan hun geen ene f schelen al niemand op komt dagen, de vvders gaan wel hoor de fascistsen ook de Ngo ers en agenda 21tigers ook.

er zijn al eerder erg lage opkomsten geweest en de conclusie van hen was:" Het interesseert ze niet of WE DOEN HET KENNELIJK GOED."


Dit ga niet stemmen verhaal is een WASSEN NEUS.
IK GA STEMMEN noem het schadebeperking
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 18-03-2015 10:03
[Nexus zei:
@ Spring,

Je argumenten worden weerlegt. Je stelling, door niet te gaan stemmen verandert er niets. Wanneer heeft een stem dan iets veranderd in de tijd dat jij leeft en mag stemmen?

Werkelijk...ga stemmen en geef de satanische idioten weer voor 4 jaar macht over jou en je dierbaren en alle anderen, inclusief mijzelf, die nu eindelijk inzien dat stemmen net niets oplevert.

Te naïef voor woorden Spring. het spijt mij dat ik dat zo moet stellen.

Hadden de oorspronkelijke bewoners van Amerika een regering? Stemden zei? Stemmen Bosjesmannen? Stemmen Aboriginals?

Het systeem van stemmen is ontstaan uit de elite die zich bedreigd voelde en een systeem bedacht waarmee de burgerbevolking ogenschijnlijk aan de touwtjes mocht trekken. Jij hoort bij die burgerbevolking vandaag. Luistert iemand uit de politiek naar jou? Hebben ze je ooit om een mening gevraagd bijvoorbeeld met waar jouw belastingcenten voor gebruikt mogen worden?

Mij niet. Ze willen alleen één keer in de 4 jaar van mij de absolute volmacht om hun programma uit te rollen, een programma dat al vanaf het begin hetzelfde is. De burger moet betalen en de regeerders verdienen er een dik salaris aan. Dit terwijl ze feitelijk helemaal niets doen, ze voeren een agenda uit die door een schaduwelite opgesteld is.

Wil jij NIET dat de leugens stoppen? Wil je NIET dat haarp stopt? Wil je NIET dat het chemtrailen stopt? Wil je NIET dat de oorlogen en het vreselijke geweld stoppen? Ga dan vooral stemmen waarmee je de lui die bovenstaande allemaal veroorzaken weer voor 4 jaar een vrijbrief geeft.Met stemmen geef je jouw stem voor 4 jaar weer weg aan die schaduwelite. Feitelijk verraad je jezelf hiermee en jouw dierbaren.


Ja zeg ga mij even de schuld geven van wat de elite uithaalt, wie moet zich nu schamen? Mij voor verrader uitmaken?
Je doet alsof het om kabinetsverkiezingen gaat! Niet stemmen daar valt het kabinet niet op.
Jij en lexander hebben mij geen enkel tegen argument gegeven dat nu niet stemmen iets uithaalt ik stel ze gaan gewoon door ook zonder jouw stem, NIET STEMMEN HAALT HET SYSTEEM VAN DE ELITE NIET OMVER.
DENK JIJ NEXUS dat ze stoppen met haarp en stoppen met genocide en stoppen met alle narigheid als ik nu mijn stempas niet gebruik? Wier is hier er dan naïef? Ik denk toch jullie.


Met stemmen nu voor de eerste kamer want daar gaat het vandaag over hoop ik dat er nog wat roods in komt die de wetten gaan dwarsliggen. Of het helpt nou dat gaan we zien hoe niet stemmen verandert OOK geen f*ck
Of nexus denk jij dat de wereld morgen paradijselijk zal zijn als ze geen stemmen te tellen hebben?
Die etters trailen dan gewoon DOOR! En ik neem het je best een beetje kwalijk dat jij MIJ daar dan de schuld van geeft.

IK GA STEMMEN!

Ik heb jouw toestemming daar niet voor nodig noch jouw onterechte minachting.

delangemars.nl/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Karin 18-03-2015 08:19
Wat een mooi artikel en dit vind ik omdat ik niet achter de politiek kan staan puur om het feit dat men in de politiek niet de belangen behartigd van de mensen in het land en in de wereld. Het is, zoals al gezegd werd, "verdeel en heers" en juist die verdeeldheid doet ons de dag om. Wij zijn allemaal mensen, allemaal geboren uit een moeder. Alleen door onze omgeving zijn wij geworden wie we nu zijn en die omgeving is voor iedereen weer anders. Echter is dat het enige wat je beïnvloed in wat jij als mens stemt. Want ben je rijk dan boeit het je niet of onderwijs gratis is en waar je wat voor moet betalen. Je koopt zelf wel wat je wilt. Je maakt je echter wel druk om de luxe dingen in het leven. Als je arm bent maak je je druk om andere dingen. Het is allemaal afhankelijk van je omgeving maar in den beginnen zijn we allemaal gelijk. Juist om deze verdeeldheid tegen te gaan is het belangrijk dat mensen gaan beseffen dat we één zijn. Dat de ene mens niet meer waard is dan de ander omdat hij toevallig goed heeft kunnen studeren. Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Het staat zelfs in de grondwet.. maar de politiek houdt zich daar niet aan. De macht ligt uiteindelijk bij de mensen en wanneer wij er voor elkaar gaan zijn en ons niet beter voelen dan een ander (hoeveel werk dit ook van onszelf innerlijk vraagt) zal alles om ons heen veranderen. Het is allemaal een kwestie van ZELF de verandering aan willen gaan IN jezelf. Ik hoop vurig dat bij telkens meer mensen de harten open gaan.. dat is de enige weg naar vrede, harmonie en liefde... iets waar we allemaal diep van binnen naar verlangen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Ixie 18-03-2015 07:10
Alexander zei:
Laten we alsjeblieft respectvol blijven communiceren naar elkaar. Dit artikel wil juist NIET bijdragen aan verdere verdeeldheid! Dat doet de politiek zelf al genoeg... Daar gaat het nu juist over.

Echt, eerst moet iedereen voor zich de vraag beantwoorden of stemmen zin heeft. Ga het voor jezelf onderzoeken. Er is zoveel informatie beschikbaar. Het artikel laat ook iedereen vrij: denk je dat stemmen zin heeft, stem dan.

Maar als je voor jezelf tot de conclusie komt dat stemmen zinloos is, zet dan eerst die stap helemaal. En ga dan dus niet met argumenten van 'wat dan?' of 'wat verandert er dan?' weer terugkomen op je conclusie.

Als stemmen zinloos is, is het zinloos. Het is een point of no return. Ik begrijp de vragen over 'wat dan?' goed. Het is ook ongewis. Het is een sprong in het diepe, in het onbekende. Maar het verandert niets aan de zinloosheid van stemmen.

Toch gaan stemmen omdat je niet weet 'weet dan?' is slechts een vasthouden aan het bekende vanuit angst voor het onbekende. Het is een beetje als roken: je weet dat het slecht is en je doet het toch.

Het artikel gaat uitgebreid in op de angst voor de sprong in het diepe. Dat de verantwoordelijkheid uiteindelijk helemaal bij jou wordt gelegd is misschien confronterend, maar wel terecht. It`s all about choice....

Ik stuur Nexus een plaatje om mijn kracht punt bij te zetten. Misschien kan hij `m hier wel invoegen. Lukt me niet...


:-) plaatje heeft me overtuigd.... :-) Daar gaat het volgens mij over in het leven....wie wil verandering en deze buiten jezelf zoeken...en wie wil veranderen en dit in jezelf zoeken..

Ixie
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Vendetta 18-03-2015 06:41
97% schaapjes tegen 3% van ons... misschien 20% schaapjes die niet gaan stemmen ... 23% niet gestemd.Den Haag lacht zich dood. Ben er zelf nog over aan het twijfelen of ik wel of niet ga stemmen, zie het nut van beide niet. Ze doen allemaal wat de elite wil anders zijn ze hun goedbetaalde baantje kwijt. Bij 80% niet stemmers zou er idd wel eens een effect kunnen zijn, maar dat percentage gaat nooit gehaald worden. Er is echt wel iets heftigers nodig om een ommekeer te realiseren.... mijn morele steun, mijn gevoel, mijn energie krijgen ze zowieso niet ;)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 17-03-2015 22:50
@ Madelief,

Mijn kwatsch was hoofdzakelijk gericht op jouw laatste opmerking waarmee je generaliseerde, Citaat:
Maar ja de propaganda voor niet stemmers zal wel uit de hoek komen waar nog voldoende geld zit en waar de dagelijkse zorg bestaat uit hoe vaak kan ik dit jaar weer met vakantie.
Ik begrijp dat jij binnen het systeem nog op zoek bent naar mogelijkheden. Dat stadium ben ik voorbij.
De creatie van dit systeem is al met de verkeerde gronden begonnen. Men, de burgerbevolking moest het idee krijgen wat in te kunnen brengen. Dat is echter bewezen niet zo. De vraag waar jij ook geen antwoord op geeft. Waar is het bewijs dat stemmen helpt? Er was in Nederland iemand die alles wilde aanpakken, at your service, weet je nog? Als het dreigt daadwerkelijk te gaan werken, dat iemand gekozen wordt met de absolute meerderheid der stemmen, dat was de verwachting over Pim Fortuyn, dan worden andere maatregelen genomen. Dat was vroeger zo en dat is vandaag de dag nog steeds zo. Er zal door te stemmen nooit iets kunnen veranderen en als jij volhoudt dat het wel werkt zou je dit moeten kunnen aantonen met talloze voorbeelden. Ik meen, sinds 1917 kennen wij de kieswet. Dat moet toch een koekie zijn?!

Een oplawaaiknop wordt je hier aangeboden. Een knop die zegt; wij vertrouwen jullie niet meer met onze volmacht. Jullie misbruiken die macht! Door te stemmen geef je ze een schouderklopje, maakt niet uit op welke partij je stemt.

Als je dan alternatief iets wilt doen zou je het voorstel van Break the System kunnen overwegen. Je vinkt twee kandidaten aan, zet een kruis door het hele biljet en schrijft met dikke letters Break the System. Dat leg je vast in de zo populaire selfie en stuurt je foto naar Break the System, kun je zelfs nog wat winnen. Dat is ook een statement. Je stem wordt dan ongeldig verklaard en zal net als niet stemmen niet mee tellen maar wordt wel geregistreerd.

Dan stel je nog terloops even het volgende;
Citaat:
Dat het systeem op de helling moet JA graag.... wie ideeën heeft... zet ze op de kaart werk het uit en doe er iets mee... niets doen loopt uit op niets dan wanorde,
Dat is wat JIJ denkt dat zal gebeuren en is gebaseerd op jouw wereldbeeld en gevoel dat je daarbij hebt. Je kunt dat niet als feit neerzetten. Ik zie dat namelijk niet zo en met mij vele anderen. Het zal aanvankelijk misschien chaotisch worden maar kijk eens naar Oost Oekraïne waar twee vers uitgeroepen republieken zonder enige vorm van ervaring die regio's beter runnen dan de nationale overheid van Oekraïne ooit gedaan heeft. Zelfbestuur hanteren ze daar. Platgegooide treinstations worden in luttele dagen weer opgebouwd. Nationale overheden doen daar vele jaren over en verslinden in dat proces vele miljarden euro's. Zij doen het zonder geld, zonder enige normaal voorhanden middelen. De verandering daar is tot stand gekomen doordat burgers samen zijn gaan werken en de gehele overheid als zodanig, aan de kant gezet hebben, volledig genegeerd. Ze kunnen het zelf en nu al bewezen beter. En wat zien wij, Pim Fortuyn in het groot. Echte vrijheid wordt door de grootste bullies meteen de kop ingedrukt. Vandaar dat de EU, NATO en de VS en Israël de strijd tegen die vrijheid onderdrukken en de oligarch Poroshenko hun opdrachten laten uitvoeren. Daarom doen wij vaak verslag van die strijd daar, net als in Syrië is dat een strijd van het volk tegen de westerse elite, diezelfde mensen die ons kiessysteem bedacht hebben, geïmplementeerd zonder enige vorm van inspraak en tot in de eeuwigheid als voorwendsel willen gebruiken dat wij vrijheid kennen omdat wij mogen stemmen.

Als echte vrijheid op de loer ligt zal dit altijd onderdrukt worden. Niet stemmen en de confrontatie aan gaan is de enige optie. En dat is mijn mening.

Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# madelief 17-03-2015 22:10
In mijn vroeger Nexus gingen mensen nog voor hun rechten de straat op .. het referendum... dat hebben we nog steeds niet en er moet dus ook een oplawaai knop komen voor regeringen die alles aan hun laars lappen en dat spel is in de huidige tijd enorm toegenomen,.... waarom omdat we niet uit die stoel komen.. het laat maar waaien principe.
Kijk als nu echt eens niemand ging stemmen .. tja dan ben ik benieuwd hoe dat uitpakt.... maar helaas... de gevestigde orde gaat WEL stemmen en kennelijk zijn dat er nog altijd genoeg om dit draaiende te houden en dan is jan met de pet dus dubbel de bok...

Ik wordt in mijn dagelijkse dingen constant geconfronteerd met de gevolgen van dit rampen kabinet dus ga ik stemmen omdat ik misschien in jullie ogen het dwaze idee heb dat als er een groter aantal zetels voor de oppositie in de eerste kamer komen het voor al die jan met de petten nog even iets beter uit zal pakken iets zoals de Senaat kan dan de plannen van Rut nog torpederen...

Nee we hebben geen democratie ik roep altijd dat we een democratisch gekozen dictatuur hebben.. verandering komt niet vanzelf daar is initiatief en inzicht voor nodig
Tja als er een petitie loopt voor HET REFERENDUM dan laat Nederland het mooi afweten....dat zou toch een mooi begin voor verandering kunnen zijn... er zou zelfs misschien een soort raad van toezicht moeten zijn zonder politieke kleur die eventueel tot een referendum over het regeringsbeleid op zou kunnen oproepen als de onvrede erg groot wordt, een toch nog ingebouwde regering u kunt nu gaan knop

Dat het systeem op de helling moet JA graag.... wie ideeën heeft... zet ze op de kaart werk het uit en doe er iets mee... niets doen loopt uit op niets dan wanorde,

OH ja ik LEES inderdaad alle programma's en niets heeft mijn hele hart ik kies voor het minst kwalijke in de hoop dat er leed bespaard blijft voor de minder geslaagden en de zieken in onze samenleving omdat in dit geval de eerste kamer nog iets van deze ellende tegen kan houden
maar ja allemaal quatsch natuurlijk... maar een keus die wel gemaakt is uit nadenken met zorg en liefde voor de medemens.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 17-03-2015 19:56
Alexander zei:
Laten we alsjeblieft respectvol blijven communiceren naar elkaar. Dit artikel wil juist NIET bijdragen aan verdere verdeeldheid! Dat doet de politiek zelf al genoeg... Daar gaat het nu juist over.

Echt, eerst moet iedereen voor zich de vraag beantwoorden of stemmen zin heeft. Ga het voor jezelf onderzoeken. Er is zoveel informatie beschikbaar. Het artikel laat ook iedereen vrij: denk je dat stemmen zin heeft, stem dan.

Maar als je voor jezelf tot de conclusie komt dat stemmen zinloos is, zet dan eerst die stap helemaal. En ga dan dus niet met argumenten van 'wat dan?' of 'wat verandert er dan?' weer terugkomen op je conclusie.

Als stemmen zinloos is, is het zinloos. Het is een point of no return. Ik begrijp de vragen over 'wat dan?' goed. Het is ook ongewis. Het is een sprong in het diepe, in het onbekende. Maar het verandert niets aan de zinloosheid van stemmen.

Toch gaan stemmen omdat je niet weet 'weet dan?' is slechts een vasthouden aan het bekende vanuit angst voor het onbekende. Het is een beetje als roken: je weet dat het slecht is en je doet het toch.

Het artikel gaat uitgebreid in op de angst voor de sprong in het diepe. Dat de verantwoordelijkheid uiteindelijk helemaal bij jou wordt gelegd is misschien confronterend, maar wel terecht. It`s all about choice....

Ik stuur Nexus een plaatje om mijn kracht punt bij te zetten. Misschien kan hij `m hier wel invoegen. Lukt me niet...@ Alexander,

Mij kun je bereiken op nexus apestaartje bovendien.com

Af e toe mag er wel eens een hard woord vallen. Wij doen al jaren ons vrijwillige werk om ogen te openen. Als dan blijkt dat dat voor sommigen tot niets heeft geleid dan kan er wel eens wat frustratie ontstaan. Ik meen, met alle toetsbare informatie die ik/wij al jaren geven kan je toch niet met droge ogen beweren dat stemmen iets kan veranderen.

Bovendien is elke reactie een mening en zelfs bij een afwijkende mening blijven wij onze bezoekers respecteren.

Af en toe gaat dat hard tegen hard, met woorden en redenaties. Daaruit komen vaak hele goede zaken. Dus geen angst dat je stuk verzand in scheldreacties. De meesten respecteren elkaars mening hier zo.

Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 17-03-2015 19:28
Kijk, als wij nu met zijn allen zeker zouden weten dat bijvoorbeeld een partij die het echt anders wil doen ook daadwerkelijk de beoogde hoeveelheid stemmen zou krijgen die nodig is om een meerderheid te verkrijgen, dan zeg ik. Ga stemmen.

In Nederland is het echter zo dat alleen de zich bewezen partijen ( zich geconformeerd hebben aan de wensen van de elite ) neem een SP die altijd gesteld heeft dat het koningshuis weg moet en het nu niet meer als programmapunt heeft, reclame mogen en kunnen maken via de kanalen waarmee de massa bereikt wordt. Elke partij die niet op audiëntie is geweest bij een vertegenwoordiger van de elite, bij ons de Duitse familie van Amsbergen, rechtstreeks gelieerd aan de Duitse familie Saxe Coburg ( nu Windsors ) en alle andere koningshuizen die allemaal familie van elkaar zijn, allemaal Duitsers, kan het schudden. Zo wordt al van tevoren verkiezingsfraude gepleegd en al jaren.
isgeschiedenis.nl/.../...

Stemmen is een wassen neus. Zeker als je een beetje op de hoogte bent van hoe landen tot stand gekomen zijn en waarom die separate landen, waar overal dezelfde familie het ECHT voor het zeggen heeft, momenteel naarstig proberen één Europese staat te vervolmaken. Zo krijgen ze uiteindelijk hun zo lang gekoesterde Dritte Reich! Europa en de ogenschijnlijk onafhankelijke Europese landen gelden als proeftuin. Als het hier lukt krijgen ze uiteindelijk ook hun NWO.

Wordt eens wakker! Het lijkt af en toe alsof dit soort websites al tientallen jaren voor niets in de lucht zijn geweest. Het zijn nog steeds dezelfde families die over de hele wereld de dienst uitmaken.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Alexander 17-03-2015 19:27
Laten we alsjeblieft respectvol blijven communiceren naar elkaar. Dit artikel wil juist NIET bijdragen aan verdere verdeeldheid! Dat doet de politiek zelf al genoeg... Daar gaat het nu juist over.

Echt, eerst moet iedereen voor zich de vraag beantwoorden of stemmen zin heeft. Ga het voor jezelf onderzoeken. Er is zoveel informatie beschikbaar. Het artikel laat ook iedereen vrij: denk je dat stemmen zin heeft, stem dan.

Maar als je voor jezelf tot de conclusie komt dat stemmen zinloos is, zet dan eerst die stap helemaal. En ga dan dus niet met argumenten van 'wat dan?' of 'wat verandert er dan?' weer terugkomen op je conclusie.

Als stemmen zinloos is, is het zinloos. Het is een point of no return. Ik begrijp de vragen over 'wat dan?' goed. Het is ook ongewis. Het is een sprong in het diepe, in het onbekende. Maar het verandert niets aan de zinloosheid van stemmen.

Toch gaan stemmen omdat je niet weet 'weet dan?' is slechts een vasthouden aan het bekende vanuit angst voor het onbekende. Het is een beetje als roken: je weet dat het slecht is en je doet het toch.

Het artikel gaat uitgebreid in op de angst voor de sprong in het diepe. Dat de verantwoordelijkheid uiteindelijk helemaal bij jou wordt gelegd is misschien confronterend, maar wel terecht. It`s all about choice....

Ik stuur Nexus een plaatje om mijn kracht punt bij te zetten. Misschien kan hij `m hier wel invoegen. Lukt me niet...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 17-03-2015 19:03
madelief zei:
wat zijn de voordelen als we NIET stemmen.. dus even een praktische reactie.... WAT verandert er concreet als we thuis blijven....waarschijnlijk helemaal niets of erger nog we helpen dit zooitje ongeregeld wat nu regeert nog beter in het zadel... nog minder oppositie....
Waarom... omdat de aanhang van deze drama partijen ALTIJD naar de stembus gaan.
Eind resultaat .. er was een zeer slechte opkomst de zetels worden verdeelt onder deze aloude partijen oppositie naar de haaien lang leve de ondergang. want de Senaat is dan definitief ook gekaapt door de firma's list en bedrog
het heeft helemaal NIETS met angst te maken maar gewoon met down to earth nadenken.... in welke boot zitten we nu en wat is op dit moment een optie om nog iets te keren.....
Overigens niets weerhoud de mens ervan om te gaan kijken hoe het anders kan , we kunnen de politiek best beïnvloeden door onze mening te geven.. door kritisch te zijn, door acties... en jazeker dit hele systeem zal uiteindelijk vastlopen... helaas voor nu kunnen we onszelf alleen nog een beetje tegen totale uitbuiting beschermen door SP of voor de dieren te stemmen....
Maar ja de propaganda voor niet stemmers zal wel uit de hoek komen waar nog voldoende geld zit en waar de dagelijkse zorg bestaat uit hoe vaak kan ik dit jaar weer met vakantie.Wat een ongelooflijke kwatsch Madelief!

Als niemand meer gaat stemmen zal het systeem opgedoekt worden. Als aantoonbaar de opkomst te laag wordt om een eerlijk resultaat weer te geven dat de gehele bevolking vertegenwoordigt, moeten ze actie ondernemen.

Vroeger ging iedereen stemmen en veranderde er ook niets.
Bij een referendum geldt dat wanneer er minder dan 30% komt opdagen het referendum ongeldig wordt verklaard.

Als dit nu ook eens landelijk behaald zou worden, een historisch lager opkomst van minder dan 30%, liefst nog minder dan 20%, dan kan men niet gewoon doorgaan en zal de overheid zich moeten vervoegen tot de burgers. Het feit dat al decennia lang minder dan 50% opkomst toch een volksvertegenwoordiging oplevert is op zich al corrupt en geeft aan dat ze schijt hebben aan jouw stem. Ze gaan gewoon dor waar ze mee bezig waren. ik ben nu 48 jaren jong en zie dit telkens weer met lede ogen aan.

In overheidsdocumenten wordt zelfs gesteld dat NIET stemmers meestal laag opgeleiden zijn of mensen uit een minder sociale klasse. Het tegendeel is waar. Uit onderzoeken blijkt dat mensen die zaken filosofisch benaderen NET niet gaan stemmen.

Als laatste Madelief,

het stemmen is ooit ergens begonnen en dan is de vraag legitiem, waarom zou ik moeten gaan stemmen?

Jij gaat op de stoel van de politiek zitten en draait deze vraag om. Laat eerst eens weten waarom mensen zouden moeten gaan stemmen, wat het voordeel daarvan is en welke invloed ze daar mee uit kunnen oefenen en waaruit blijkt die invloed dan? Je mag wat mij betreft de laatste 50 jaren zoeken naar voorbeelden om aan te tonen dat stemmen ooit iets heeft opgeleverd. Zeker nu wij vanuit Europa bestuurd worden. Wat zegt dan in hemelsnaam nog die stem? Het referendum vergeten van 2006? daar ging het over macht weg geven. Wij stemden massaal en de meesten TEGEN. Wat is het resultaat?

Heb je trouwens alle programma's gelezen van de mensen waarop jij kunt stemmen? Als dat niet zo is, waarom stem je dan überhaupt? Omdat het zo hoort? Omdat het je met de paplepel is ingegoten? Wat denk je dat jouw stem, zelfs wanneer wij allemaal zouden gaan stemmen, zal veranderen in Brussel waar van de baas van de Europese democratie door NIEMAND gekozen is? Hoe zo democratie?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 17-03-2015 19:00
Nexus zei:
@ Spring,

Je argumenten worden weerlegt. Je stelling, door niet te gaan stemmen verandert er niets. Wanneer heeft een stem dan iets veranderd in de tijd dat jij leeft en mag stemmen?

Werkelijk...ga stemmen en geef de satanische idioten weer voor 4 jaar macht over jou en je dierbaren en alle anderen, inclusief mijzelf, die nu eindelijk inzien dat stemmen net niets oplevert.

Te naïef voor woorden Spring. het spijt mij dat ik dat zo moet stellen.

Hadden de oorspronkelijke bewoners van Amerika een regering? Stemden zei? Stemmen Bosjesmannen? Stemmen Aboriginals?

Het systeem van stemmen is ontstaan uit de elite die zich bedreigd voelde en een systeem bedacht waarmee de burgerbevolking ogenschijnlijk aan de touwtjes mocht trekken. Jij hoort bij die burgerbevolking vandaag. Luistert iemand uit de politiek naar jou? Hebben ze je ooit om een mening gevraagd bijvoorbeeld met waar jouw belastingcenten voor gebruikt mogen worden?

Mij niet. Ze willen alleen één keer in de 4 jaar van mij de absolute volmacht om hun programma uit te rollen, een programma dat al vanaf het begin hetzelfde is. De burger moet betalen en de regeerders verdienen er een dik salaris aan. Dit terwijl ze feitelijk helemaal niets doen, ze voeren een agenda uit die door een schaduwelite opgesteld is.

Wil jij NIET dat de leugens stoppen? Wil je NIET dat haarp stopt? Wil je NIET dat het chemtrailen stopt? Wil je NIET dat de oorlogen en het vreselijke geweld stoppen? Ga dan vooral stemmen waarmee je de lui die bovenstaande allemaal veroorzaken weer voor 4 jaar een vrijbrief geeft.Met stemmen geef je jouw stem voor 4 jaar weer weg aan die schaduwelite. Feitelijk verraad je jezelf hiermee en jouw dierbaren.


exacto mundo..

het leven gaat maar over 1 ding....OVER het LEVEN...

''OVERLEVEN''

doe je als:

er oorlog is
je huis word weggevaagd door storm
je een zwaar auto ongeluk krijgt
er een vulkaan uitbarst
er een sinkhole onder je voeten opengaat
je vliegtuig neerstort
je door het verkeer rijd
je gevaccineerd word (jaaaaaaaaaa laten we stemmen)
ik kan nog een uur doorgaan.

dat is wat alles wat leeft doet ''overleven''

u vind het zo fijn om gemak/hebzuchtig te zijn (ga dan stemmen.
u vind het fijn dat voor U ge ZORG d word ( :D )
(ga dan stemmen)

u voelt zich zo veilig dat pedofielen ons land regeren.
u gelooft niet dat het 'koningshuis' een identiteitsfrauderende belasting ontduikende nazi familie is
(ga dan vlaggetjes zwaaien......en stemmen)

u voelt en denkt en vertrouwd en gelooft.........WAKE THE FUCK UP!!!!

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 17-03-2015 18:41
Spring zei:
Alexander zei:
In de reacties van de pro-stemmers is goed te zien in welke klem we zitten met z`n allen. We zitten muurvast (ogenschijnlijk) in de systemen die voor ons bedacht zijn. En ook al schaden die ons overduidelijk, we durven er niet uit te stappen. Daar is de angst dus weer. Het is deze angst die maakt dat de collectieve waanzin in de wereld voortduurt: we blijven vasthouden aan zelf-destructieve systemen.

Het is een illusie dat we ons zorgen moeten maken over wat er gebeurt als we het politieke systeem loslaten. Als we onze angst onderzoeken en ermee stoppen ons gedrag erdoor te laten leiden, ontstaat er vanzelf een vreedzame, open, respectvolle wereld. Want wij kiezen zelf hoe de wereld vorm krijgt. Nogmaals: it`s all about choice. Dit is de enige weg. Stop naar het zoeken naar ideale systemen. Ze ontstaan vanzelf als we onze keuzes baseren op verbinding, eenheid en liefde.

STAP UIT DE ANGST!


nee Alexander stop mij niet in een angst hoek of welk label; dan ook, het is heel simpel
door niet te gaan stemmen verandert er NIETS.

De elite gaat gewoon door. Het systeem gaat gewoon door.


het systeem gaat door als je er aan meedoet.
in times of crisis man makes his own law.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 17-03-2015 18:22
@ Spring,

Je argumenten worden weerlegt. Je stelling, door niet te gaan stemmen verandert er niets. Wanneer heeft een stem dan iets veranderd in de tijd dat jij leeft en mag stemmen?

Werkelijk...ga stemmen en geef de satanische idioten weer voor 4 jaar macht over jou en je dierbaren en alle anderen, inclusief mijzelf, die nu eindelijk inzien dat stemmen net niets oplevert.

Te naïef voor woorden Spring. het spijt mij dat ik dat zo moet stellen.

Hadden de oorspronkelijke bewoners van Amerika een regering? Stemden zei? Stemmen Bosjesmannen? Stemmen Aboriginals?

Het systeem van stemmen is ontstaan uit de elite die zich bedreigd voelde en een systeem bedacht waarmee de burgerbevolking ogenschijnlijk aan de touwtjes mocht trekken. Jij hoort bij die burgerbevolking vandaag. Luistert iemand uit de politiek naar jou? Hebben ze je ooit om een mening gevraagd bijvoorbeeld met waar jouw belastingcenten voor gebruikt mogen worden?

Mij niet. Ze willen alleen één keer in de 4 jaar van mij de absolute volmacht om hun programma uit te rollen, een programma dat al vanaf het begin hetzelfde is. De burger moet betalen en de regeerders verdienen er een dik salaris aan. Dit terwijl ze feitelijk helemaal niets doen, ze voeren een agenda uit die door een schaduwelite opgesteld is.

Wil jij NIET dat de leugens stoppen? Wil je NIET dat haarp stopt? Wil je NIET dat het chemtrailen stopt? Wil je NIET dat de oorlogen en het vreselijke geweld stoppen? Ga dan vooral stemmen waarmee je de lui die bovenstaande allemaal veroorzaken weer voor 4 jaar een vrijbrief geeft.Met stemmen geef je jouw stem voor 4 jaar weer weg aan die schaduwelite. Feitelijk verraad je jezelf hiermee en jouw dierbaren.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# madelief 17-03-2015 18:18
wat zijn de voordelen als we NIET stemmen.. dus even een praktische reactie.... WAT verandert er concreet als we thuis blijven....waarschijnlijk helemaal niets of erger nog we helpen dit zooitje ongeregeld wat nu regeert nog beter in het zadel... nog minder oppositie....
Waarom... omdat de aanhang van deze drama partijen ALTIJD naar de stembus gaan.
Eind resultaat .. er was een zeer slechte opkomst de zetels worden verdeelt onder deze aloude partijen oppositie naar de haaien lang leve de ondergang. want de Senaat is dan definitief ook gekaapt door de firma's list en bedrog
het heeft helemaal NIETS met angst te maken maar gewoon met down to earth nadenken.... in welke boot zitten we nu en wat is op dit moment een optie om nog iets te keren.....
Overigens niets weerhoud de mens ervan om te gaan kijken hoe het anders kan , we kunnen de politiek best beïnvloeden door onze mening te geven.. door kritisch te zijn, door acties... en jazeker dit hele systeem zal uiteindelijk vastlopen... helaas voor nu kunnen we onszelf alleen nog een beetje tegen totale uitbuiting beschermen door SP of voor de dieren te stemmen....
Maar ja de propaganda voor niet stemmers zal wel uit de hoek komen waar nog voldoende geld zit en waar de dagelijkse zorg bestaat uit hoe vaak kan ik dit jaar weer met vakantie.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 17-03-2015 17:44
vladi zei:
kijk naar buiten en check out HAARP.

fff

ja zag ik..steeds vaker. zag al zo'n gat in de lucht en een trechter eruit ook steeds vaker.

:-|
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 17-03-2015 17:42
Willempie zei:
Als je wel gaat stemmen: hier een gratis stemadvies: doe het dan goed. Stem Partij voor de Dieren of SP !!!

Hier sluit ik me bij aan.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 17-03-2015 17:41
Alexander zei:
In de reacties van de pro-stemmers is goed te zien in welke klem we zitten met z`n allen. We zitten muurvast (ogenschijnlijk) in de systemen die voor ons bedacht zijn. En ook al schaden die ons overduidelijk, we durven er niet uit te stappen. Daar is de angst dus weer. Het is deze angst die maakt dat de collectieve waanzin in de wereld voortduurt: we blijven vasthouden aan zelf-destructieve systemen.

Het is een illusie dat we ons zorgen moeten maken over wat er gebeurt als we het politieke systeem loslaten. Als we onze angst onderzoeken en ermee stoppen ons gedrag erdoor te laten leiden, ontstaat er vanzelf een vreedzame, open, respectvolle wereld. Want wij kiezen zelf hoe de wereld vorm krijgt. Nogmaals: it`s all about choice. Dit is de enige weg. Stop naar het zoeken naar ideale systemen. Ze ontstaan vanzelf als we onze keuzes baseren op verbinding, eenheid en liefde.

STAP UIT DE ANGST!


nee Alexander stop mij niet in een angst hoek of welk label; dan ook, het is heel simpel
door niet te gaan stemmen verandert er NIETS.

De elite gaat gewoon door. Het systeem gaat gewoon door.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willempie 17-03-2015 17:10
Als je wel gaat stemmen: hier een gratis stemadvies: doe het dan goed. Stem Partij voor de Dieren of SP !!!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Alexander 17-03-2015 17:05
Deze wilde ik ook nog graag delen hier:

"Als je in Nederland openlijk vertelt dat je niet gaat stemmen kun je aan de reacties die je krijgt mooi zien welke overtuigingen via o.a. onderwijs en media in het onderbewuste van de mensen terecht zijn gekomen. Uiteraard berusten deze overtuigingen niet op helder weten, maar juist op de manipulatie ervan."

Uit: lextells.wordpress.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Alexander 17-03-2015 17:03
In de reacties van de pro-stemmers is goed te zien in welke klem we zitten met z`n allen. We zitten muurvast (ogenschijnlijk) in de systemen die voor ons bedacht zijn. En ook al schaden die ons overduidelijk, we durven er niet uit te stappen. Daar is de angst dus weer. Het is deze angst die maakt dat de collectieve waanzin in de wereld voortduurt: we blijven vasthouden aan zelf-destructieve systemen.

Het is een illusie dat we ons zorgen moeten maken over wat er gebeurt als we het politieke systeem loslaten. Als we onze angst onderzoeken en ermee stoppen ons gedrag erdoor te laten leiden, ontstaat er vanzelf een vreedzame, open, respectvolle wereld. Want wij kiezen zelf hoe de wereld vorm krijgt. Nogmaals: it`s all about choice. Dit is de enige weg. Stop naar het zoeken naar ideale systemen. Ze ontstaan vanzelf als we onze keuzes baseren op verbinding, eenheid en liefde.

STAP UIT DE ANGST!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 17-03-2015 16:51
Spring zei:
Nexus zei:
Wim Myer zei:
Niet stemmen van de onderlaag is JUIST het probleem dat er niets verandert. Dit stukje is vast door een VVDer of andere rechtse geschreven, want die hebben er grote baat bij dat het "gepeupel" niet massaal gaat stemmen omdat ze een grote meerderheid vormen. Juist deze grote groep moet massaal tegen stemmen. Dus links! En geen vvd-pvv-d66-cda- pvda en de kleine aasgieren van zogenaamde christelijke partijen. Allemaal partijen voor de rijken.

Beste mensen, JUIST MASSAAL naar de stembus, want dat doet de kleinere groep elite zeer zeker.


Zelfs al zouden verkiezingen 100% eerlijk zijn, wat ik zwaar betwijfel gezien de polls, VVD op winst.... dan nog slaat het systeem nergens op.

Waarom zouden bij bijvoorbeeld 80% stemmen naar 1 partij, de andere 20% zich MOETEN onderwerpen aan de wil van die 80%? Omdat de WET dit zegt? Wie is de wet? Wat is de wet? Het zijn slechts woorden, samengevat door personen die er baat bij hebben dat het systeem zo werkt.

Elk mens heeft recht op zelfbeschikking, er kan geen wet zijn die daar beperkingen op legt, die wet alleen al zou inbreuk zijn op dat zelfbeschikkingsrecht. daar hoeft geen wet voor te zijn.

Het huidige systeem is al zeker niet fair omdat de stemmers pas weer na 4 jaar inspraak lijken te krijgen, in de 4 jaar dat ze niet mogen ingrijpen, kan de politiek doen en laten wat ze wil.

De volksvertegenwoordiging is geen volksvertegenwoordiging maar een partijvertegenwoordiging. Zet op de 150 stoeltjes van de kamer gewone mensen neer en laat de regering voorstellen doen naar die 150 mensen. Dan heb je een echte vertegenwoordiging.

De politiek vandaag de dag is net als de politie en andere ordehandhavers NIET bezig met het beschermen van de rechten van burgers maar doet het tegenovergestelde, ze hollen rechten van burgers uit en gebruiken de politie om dat met geweld kracht bij te zetten.

Dit is een achterhaald systeem en van meet af aan corrupt. Gezamenlijk moeten wij op zoek naar een beter en eerlijker systeem bijvoorbeeld via bindende referenda of een echte volksvertegenwoordiging in de puurste betekenis van het woord.

In Groningen wil niemand de boringen maar er wordt toch geboord. Bij ons wil niemand een 4 baans autoweg die volledig overbodig is en de laatste restjes natuur onherstelbaar beschadigen. Toch komt die weg er.
De meerderheid wilde NIET een EU verdrag en toch kwam het er.

Met ons belastinggeld worden criminele staten zoals Israël geholpen om andere mensen te onderdrukken, worden wapens aangekocht en doorverkocht, worden oorlogen over de heele wereld gevoed maar voor onderzoek naar ziektes moeten mensen zelf collecteren. Sorry, zo'n overheid mag wat mij betreft meteen weg. Z maken ons medeplichtig aan massamoord en vertellen het zo dat het lijkt alsof ze iets goeds doen. Zie de oorlog in Oekraïense, Syrië, Irak, Afghanistan, Mali, etc.etc.

Geen enkel weldenkend mens heeft daar voor gekozen maar toch worden onze gezamenlijk opgebrachte centen o.a. daarvoor gebruikt. Crimineel gedrag wil ik het noemen. En kunnen wij daar iets aan doen binnen de geldende regels? Neen, absoluut niet.

Dus is het een oneerlijk systeem dat slechts enkelen echt dient. Niet stemmen dus want een stem op welke partij dan ook is een stem ter goedkeuring van dit systeem. Met niet stemmen vervallen niet je rechten als burger. Als betalende burger heb je altijd en overal het recht je stem te laten gelden! Niet slechts één keer per 4 jaar.


ja allemaal waar Nexus.
Echter een of twee puntjes om over na te denken.

WELK ANDER SYSTEEM HEBBEN WE OM HET NU OP TE VANGEN?

Wat ik in een eerder comment stelde en best erg belangrijk

NU NIET STEMMEN HAALT HET SYSTEEM NIET OMVER .


tja nu komt iedereen erachter hoe kinderlijk afhankelijk men is van 'het systeem'

survival gear en hunting skills en boycot (dus off-grid)
maar U durft en kunt het niet.....hoe te beginnen.......??
:D

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 17-03-2015 16:46
kijk naar buiten en check out HAARP.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 17-03-2015 15:55
Spring zei:
Nexus zei:
Wim Myer zei:
Niet stemmen van de onderlaag is JUIST het probleem dat er niets verandert. Dit stukje is vast door een VVDer of andere rechtse geschreven, want die hebben er grote baat bij dat het "gepeupel" niet massaal gaat stemmen omdat ze een grote meerderheid vormen. Juist deze grote groep moet massaal tegen stemmen. Dus links! En geen vvd-pvv-d66-cda- pvda en de kleine aasgieren van zogenaamde christelijke partijen. Allemaal partijen voor de rijken.

Beste mensen, JUIST MASSAAL naar de stembus, want dat doet de kleinere groep elite zeer zeker.


Zelfs al zouden verkiezingen 100% eerlijk zijn, wat ik zwaar betwijfel gezien de polls, VVD op winst.... dan nog slaat het systeem nergens op.

Waarom zouden bij bijvoorbeeld 80% stemmen naar 1 partij, de andere 20% zich MOETEN onderwerpen aan de wil van die 80%? Omdat de WET dit zegt? Wie is de wet? Wat is de wet? Het zijn slechts woorden, samengevat door personen die er baat bij hebben dat het systeem zo werkt.

Elk mens heeft recht op zelfbeschikking, er kan geen wet zijn die daar beperkingen op legt, die wet alleen al zou inbreuk zijn op dat zelfbeschikkingsrecht. daar hoeft geen wet voor te zijn.

Het huidige systeem is al zeker niet fair omdat de stemmers pas weer na 4 jaar inspraak lijken te krijgen, in de 4 jaar dat ze niet mogen ingrijpen, kan de politiek doen en laten wat ze wil.

De volksvertegenwoordiging is geen volksvertegenwoordiging maar een partijvertegenwoordiging. Zet op de 150 stoeltjes van de kamer gewone mensen neer en laat de regering voorstellen doen naar die 150 mensen. Dan heb je een echte vertegenwoordiging.

De politiek vandaag de dag is net als de politie en andere ordehandhavers NIET bezig met het beschermen van de rechten van burgers maar doet het tegenovergestelde, ze hollen rechten van burgers uit en gebruiken de politie om dat met geweld kracht bij te zetten.

Dit is een achterhaald systeem en van meet af aan corrupt. Gezamenlijk moeten wij op zoek naar een beter en eerlijker systeem bijvoorbeeld via bindende referenda of een echte volksvertegenwoordiging in de puurste betekenis van het woord.

In Groningen wil niemand de boringen maar er wordt toch geboord. Bij ons wil niemand een 4 baans autoweg die volledig overbodig is en de laatste restjes natuur onherstelbaar beschadigen. Toch komt die weg er.
De meerderheid wilde NIET een EU verdrag en toch kwam het er.

Met ons belastinggeld worden criminele staten zoals Israël geholpen om andere mensen te onderdrukken, worden wapens aangekocht en doorverkocht, worden oorlogen over de heele wereld gevoed maar voor onderzoek naar ziektes moeten mensen zelf collecteren. Sorry, zo'n overheid mag wat mij betreft meteen weg. Z maken ons medeplichtig aan massamoord en vertellen het zo dat het lijkt alsof ze iets goeds doen. Zie de oorlog in Oekraïense, Syrië, Irak, Afghanistan, Mali, etc.etc.

Geen enkel weldenkend mens heeft daar voor gekozen maar toch worden onze gezamenlijk opgebrachte centen o.a. daarvoor gebruikt. Crimineel gedrag wil ik het noemen. En kunnen wij daar iets aan doen binnen de geldende regels? Neen, absoluut niet.

Dus is het een oneerlijk systeem dat slechts enkelen echt dient. Niet stemmen dus want een stem op welke partij dan ook is een stem ter goedkeuring van dit systeem. Met niet stemmen vervallen niet je rechten als burger. Als betalende burger heb je altijd en overal het recht je stem te laten gelden! Niet slechts één keer per 4 jaar.


ja allemaal waar Nexus.
Echter een of twee puntjes om over na te denken.

WELK ANDER SYSTEEM HEBBEN WE OM HET NU OP TE VANGEN?

Wat ik in een eerder comment stelde en best erg belangrijk

NU NIET STEMMEN HAALT HET SYSTEEM NIET OMVER .


Argumenten die rechtstreeks uit de elite zouden kunnen komen. Er is niets anders dus laten wij het hier maar bij houden. Wat is er mis met geen systeem? Waarom MOET er een systeem zijn? Voordat er politieke partijen waren leefden er ook mensen.

Wel stemmen haalt het systeem ook niet omver maar je geeft wel weer je volmacht aan een overheid die NIET doet wat jij en ik van haar verlangen.

De vraag zou dus ook niet moeten zijn waarom je niet moet gaan stemmen maar waarom wel.

Oude samenlevingen vertrouwden elkaar en vroegen elkaar advies. Stamoudsten werden hier actief bij betrokken en deelden hun levenservaringen desgevraagd. Ze legden deze niet op. Waarom zou dat vandaag de dag niet meer werken? Ook vergeet je de zaken zoals communicatie met en door de ether. Daar liggen alle antwoorden op alle vragen. Daar maakten oude beschavingen ook gebruik van. Getuige hun enorme kennis van het universum en al dat leeft en niet te vergeten de geometrische kennis. Door ons een leven aan te praten en te leren waarin wij compleet losgekoppeld worden van de eenheid, hier uitvoerig besproken, worden wij min of meer lege hulzen. Door van jongs af aan meditatie te gaan onderwijzen, door meditatie niet alleen persoonlijk maar ook in grote groepen toe te passen, rechtstreeks te communiceren met de ether, leren van eerder gemaakte fouten, oude methodieken te gaan hergebruiken, zal de mensheid an sich compleet veranderen en kunnen oorlogen en strijd tot het verleden behoren.

Wij kunnen creëren enkel met onze gedachten als wij de kunst weer beginnen te onderwijzen. Wij hebben geen leiders nodig, wij zijn de leiders maar verkeren tijdelijk in een staat van totale verstandsverbijstering door indoctrinatie en ontkoppeling van al dat is, de ether.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# formidabel 17-03-2015 15:21
een stem minder voelen ze wel, als iedereen niet stemt
ben geen gekke henkie
laat me niet als een mak schaap de hele kudde volgen
de gevestigde orde wordt alleen mee gesteund ,niet die met nieuwe ideeen of veranderingen komen
andere partijen, die tegenwicht kunnen bieden, worden vakkundig buiten spel gezet
een en al bedrog
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 17-03-2015 15:09
Nexus zei:
Wim Myer zei:
Niet stemmen van de onderlaag is JUIST het probleem dat er niets verandert. Dit stukje is vast door een VVDer of andere rechtse geschreven, want die hebben er grote baat bij dat het "gepeupel" niet massaal gaat stemmen omdat ze een grote meerderheid vormen. Juist deze grote groep moet massaal tegen stemmen. Dus links! En geen vvd-pvv-d66-cda- pvda en de kleine aasgieren van zogenaamde christelijke partijen. Allemaal partijen voor de rijken.

Beste mensen, JUIST MASSAAL naar de stembus, want dat doet de kleinere groep elite zeer zeker.


Zelfs al zouden verkiezingen 100% eerlijk zijn, wat ik zwaar betwijfel gezien de polls, VVD op winst.... dan nog slaat het systeem nergens op.

Waarom zouden bij bijvoorbeeld 80% stemmen naar 1 partij, de andere 20% zich MOETEN onderwerpen aan de wil van die 80%? Omdat de WET dit zegt? Wie is de wet? Wat is de wet? Het zijn slechts woorden, samengevat door personen die er baat bij hebben dat het systeem zo werkt.

Elk mens heeft recht op zelfbeschikking, er kan geen wet zijn die daar beperkingen op legt, die wet alleen al zou inbreuk zijn op dat zelfbeschikkingsrecht. daar hoeft geen wet voor te zijn.

Het huidige systeem is al zeker niet fair omdat de stemmers pas weer na 4 jaar inspraak lijken te krijgen, in de 4 jaar dat ze niet mogen ingrijpen, kan de politiek doen en laten wat ze wil.

De volksvertegenwoordiging is geen volksvertegenwoordiging maar een partijvertegenwoordiging. Zet op de 150 stoeltjes van de kamer gewone mensen neer en laat de regering voorstellen doen naar die 150 mensen. Dan heb je een echte vertegenwoordiging.

De politiek vandaag de dag is net als de politie en andere ordehandhavers NIET bezig met het beschermen van de rechten van burgers maar doet het tegenovergestelde, ze hollen rechten van burgers uit en gebruiken de politie om dat met geweld kracht bij te zetten.

Dit is een achterhaald systeem en van meet af aan corrupt. Gezamenlijk moeten wij op zoek naar een beter en eerlijker systeem bijvoorbeeld via bindende referenda of een echte volksvertegenwoordiging in de puurste betekenis van het woord.

In Groningen wil niemand de boringen maar er wordt toch geboord. Bij ons wil niemand een 4 baans autoweg die volledig overbodig is en de laatste restjes natuur onherstelbaar beschadigen. Toch komt die weg er.
De meerderheid wilde NIET een EU verdrag en toch kwam het er.

Met ons belastinggeld worden criminele staten zoals Israël geholpen om andere mensen te onderdrukken, worden wapens aangekocht en doorverkocht, worden oorlogen over de heele wereld gevoed maar voor onderzoek naar ziektes moeten mensen zelf collecteren. Sorry, zo'n overheid mag wat mij betreft meteen weg. Z maken ons medeplichtig aan massamoord en vertellen het zo dat het lijkt alsof ze iets goeds doen. Zie de oorlog in Oekraïense, Syrië, Irak, Afghanistan, Mali, etc.etc.

Geen enkel weldenkend mens heeft daar voor gekozen maar toch worden onze gezamenlijk opgebrachte centen o.a. daarvoor gebruikt. Crimineel gedrag wil ik het noemen. En kunnen wij daar iets aan doen binnen de geldende regels? Neen, absoluut niet.

Dus is het een oneerlijk systeem dat slechts enkelen echt dient. Niet stemmen dus want een stem op welke partij dan ook is een stem ter goedkeuring van dit systeem. Met niet stemmen vervallen niet je rechten als burger. Als betalende burger heb je altijd en overal het recht je stem te laten gelden! Niet slechts één keer per 4 jaar.


ja allemaal waar Nexus.
Echter een of twee puntjes om over na te denken.

WELK ANDER SYSTEEM HEBBEN WE OM HET NU OP TE VANGEN?

Wat ik in een eerder comment stelde en best erg belangrijk

NU NIET STEMMEN HAALT HET SYSTEEM NIET OMVER .
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# YouCanCallMeV 17-03-2015 14:52
Go to work. Get married. Have some kids. Pay your taxes. Pay your bills. Watch your TV. Follow fashion. Act normal. Obey the law and repeat after me: i am free..

V!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 17-03-2015 14:06
Wim Myer zei:
Niet stemmen van de onderlaag is JUIST het probleem dat er niets verandert. Dit stukje is vast door een VVDer of andere rechtse geschreven, want die hebben er grote baat bij dat het "gepeupel" niet massaal gaat stemmen omdat ze een grote meerderheid vormen. Juist deze grote groep moet massaal tegen stemmen. Dus links! En geen vvd-pvv-d66-cda- pvda en de kleine aasgieren van zogenaamde christelijke partijen. Allemaal partijen voor de rijken.

Beste mensen, JUIST MASSAAL naar de stembus, want dat doet de kleinere groep elite zeer zeker.


Zelfs al zouden verkiezingen 100% eerlijk zijn, wat ik zwaar betwijfel gezien de polls, VVD op winst.... dan nog slaat het systeem nergens op.

Waarom zouden bij bijvoorbeeld 80% stemmen naar 1 partij, de andere 20% zich MOETEN onderwerpen aan de wil van die 80%? Omdat de WET dit zegt? Wie is de wet? Wat is de wet? Het zijn slechts woorden, samengevat door personen die er baat bij hebben dat het systeem zo werkt.

Elk mens heeft recht op zelfbeschikking, er kan geen wet zijn die daar beperkingen op legt, die wet alleen al zou inbreuk zijn op dat zelfbeschikkingsrecht. daar hoeft geen wet voor te zijn.

Het huidige systeem is al zeker niet fair omdat de stemmers pas weer na 4 jaar inspraak lijken te krijgen, in de 4 jaar dat ze niet mogen ingrijpen, kan de politiek doen en laten wat ze wil.

De volksvertegenwoordiging is geen volksvertegenwoordiging maar een partijvertegenwoordiging. Zet op de 150 stoeltjes van de kamer gewone mensen neer en laat de regering voorstellen doen naar die 150 mensen. Dan heb je een echte vertegenwoordiging.

De politiek vandaag de dag is net als de politie en andere ordehandhavers NIET bezig met het beschermen van de rechten van burgers maar doet het tegenovergestelde, ze hollen rechten van burgers uit en gebruiken de politie om dat met geweld kracht bij te zetten.

Dit is een achterhaald systeem en van meet af aan corrupt. Gezamenlijk moeten wij op zoek naar een beter en eerlijker systeem bijvoorbeeld via bindende referenda of een echte volksvertegenwoordiging in de puurste betekenis van het woord.

In Groningen wil niemand de boringen maar er wordt toch geboord. Bij ons wil niemand een 4 baans autoweg die volledig overbodig is en de laatste restjes natuur onherstelbaar beschadigen. Toch komt die weg er.
De meerderheid wilde NIET een EU verdrag en toch kwam het er.

Met ons belastinggeld worden criminele staten zoals Israël geholpen om andere mensen te onderdrukken, worden wapens aangekocht en doorverkocht, worden oorlogen over de heele wereld gevoed maar voor onderzoek naar ziektes moeten mensen zelf collecteren. Sorry, zo'n overheid mag wat mij betreft meteen weg. Z maken ons medeplichtig aan massamoord en vertellen het zo dat het lijkt alsof ze iets goeds doen. Zie de oorlog in Oekraïense, Syrië, Irak, Afghanistan, Mali, etc.etc.

Geen enkel weldenkend mens heeft daar voor gekozen maar toch worden onze gezamenlijk opgebrachte centen o.a. daarvoor gebruikt. Crimineel gedrag wil ik het noemen. En kunnen wij daar iets aan doen binnen de geldende regels? Neen, absoluut niet.

Dus is het een oneerlijk systeem dat slechts enkelen echt dient. Niet stemmen dus want een stem op welke partij dan ook is een stem ter goedkeuring van dit systeem. Met niet stemmen vervallen niet je rechten als burger. Als betalende burger heb je altijd en overal het recht je stem te laten gelden! Niet slechts één keer per 4 jaar.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Jan 17-03-2015 13:01
Als je dan wil protesteren. Stem dan foutief! Mensen die niet stemmen vergooien de kans een duidelijk signaal tegen het systeem te geven. Want de resultaten van de mensen die wel stemmen worden gewoon geëxtrapoleerd naar de rest van de bevolking. Je kunt beter bij iedere kandidaat een kruisje plaatsen, of naast de hokjes kleuren. Dan word je "stem" in ieder geval als een foutieve stem geteld in plaats van ingevuld met dezelfde verhoudingen als de uitslag van mensen die wel stemmen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# DELO 17-03-2015 12:22
Stem biljet: enkele reis afzender ReTour

Het Stockholm Collectief
nl.wikipedia.org/wiki/Stockholmsyndroom
www.youtube.com/watch?v=NwztaQgv3-Y
MH17: Stemmen, stemmen en nog ééns stemmen, zonder uit zonde(r)ing één voor één doen ze er het zwijgen toe
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 17-03-2015 12:04
Wim Myer zei:
Niet stemmen van de onderlaag is JUIST het probleem dat er niets verandert. Dit stukje is vast door een VVDer of andere rechtse geschreven, want die hebben er grote baat bij dat het "gepeupel" niet massaal gaat stemmen omdat ze een grote meerderheid vormen. Juist deze grote groep moet massaal tegen stemmen. Dus links! En geen vvd-pvv-d66-cda- pvda en de kleine aasgieren van zogenaamde christelijke partijen. Allemaal partijen voor de rijken.

Beste mensen, JUIST MASSAAL naar de stembus, want dat doet de kleinere groep elite zeer zeker.


wie of wat telt jullie stemmen.
is degene(n) die telt niet om te kopen?

iedereen slaapt nog steeds half.

er is maar 1 oplossing........assasineren.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 17-03-2015 12:01
Elias zei:
Niet stemmen wil niet zeggen dan verder ook niets doen.
Ik heb altijd gepleit om massaal petities te sturen, lokaal, provinciaal, landelijk en naar Brussel en zelfs naar andere corrupte regeringen ...


en dat zal 'hun' bwegen om voor het volk op te komen.

ignorence is a blessing.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Wim Myer 17-03-2015 09:34
Niet stemmen van de onderlaag is JUIST het probleem dat er niets verandert. Dit stukje is vast door een VVDer of andere rechtse geschreven, want die hebben er grote baat bij dat het "gepeupel" niet massaal gaat stemmen omdat ze een grote meerderheid vormen. Juist deze grote groep moet massaal tegen stemmen. Dus links! En geen vvd-pvv-d66-cda- pvda en de kleine aasgieren van zogenaamde christelijke partijen. Allemaal partijen voor de rijken.

Beste mensen, JUIST MASSAAL naar de stembus, want dat doet de kleinere groep elite zeer zeker.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 17-03-2015 08:46
Niet stemmen wil niet zeggen dan verder ook niets doen.
Ik heb altijd gepleit om massaal petities te sturen, lokaal, provinciaal, landelijk en naar Brussel en zelfs naar andere corrupte regeringen ...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 17-03-2015 07:54
Alexander zei:
patricia zei:
Hoe kan ik blanco stemmen bij een verkiezing?
U kunt ervoor kiezen een blanco stem uit te brengen. U gaat dan wel naar het stembureau, maar maakt geen gebruik van de mogelijkheid een kandidaat of partij te kiezen. U vult niets in op het stembiljet.

Symbolische betekenis
Wanneer u een blanco stem uitbrengt, heeft dat alleen een symbolische betekenis. Uw stem heeft dan, net als wanneer u niet stemt, geen invloed op de zetelverdeling. Het is een misvatting dat een niet-uitgebrachte stem naar de grootste partij gaat. Een blanco stem telt wel bij het bepalen van de opkomst van de verkiezing.

Klopt dit???
En is dat dan geen oplossing voor het artikel bovenstaand?


Ik vind het geen oplossing. Zie: lextells.wordpress.com/.../..., 2e mythe.

tevens de stem blanco laten maakt het erg makkelijk om corruptie te plegen een stemmenteller met een potlood heeft vrij baan.
het stembiljet zou moeten worden aangepast aan de tijd, een hokje blanco erbij voor blanco stem en een hokje protest tem om te laten weten dat ze het allemaal niet goed doen. Minder fraude gevoelig en vooral een heel duidelijk signaal.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 17-03-2015 07:49
Ik ga wel stemmen en wel bewust. Juist nu om dat het niet om kabinet verkiezingen gaat maar om de eerste kamer!
Daar worden wetten onderzocht en of aanvaard.Nu niet stemmen en er komt niemand voor onze rechten vrije baan voor rutte. No way!
Ik zie het als wij hebben het systeem ook laten begaan, hebben keuzes van het kabinet aanvaard door niet voor onze rechten op te komen. Dus als je het in deze vorm over trilling wilt hebben begin dan daar.
Het systeem valt niet om door niet te stemmen was dit het geval deed ik nu mee, subiet! Mijns inziens is dit systeem alleen van binnenuit weer terug te pakken. Of een overheid buiten deze overheid te gaan creëren echter zover zijn we nog niet.
Heeft niet te maken met angst maar met verstand.
Ik pleit ervoor de draad weer op te pakken met het nemen van verantwoordelijkheid wordt actief en ga lobbyen.
Want beste schrijver wat gaan we doen aan die oudevandagen die nu het tehuis uitgezet worden?, en de zorg die niet meer bereikbaar is voor velen? Dat lossen we niet op met niet stemmen maar met actief te laten weten: niet meer!
Wat hebben we geprobeerd om dit te stoppen niets en roepen het helpt toch niet. Bitchen op het toetsenbord, maar de politiek benaderen ho maar. Nee, tijd voor actie, en het liefst massaal!

Ik ga stemmen, en daar stopt het niet bij!
Sp ik kom eraan !
Kabinet verwacht mijn inbreng!

En nee het helpt niet als een alleen het doet maar massa acties doen wel degelijk hun werk.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Roel 16-03-2015 21:42
beetje langdradig en amerikaans verhaal waardoor ik de helft heb doorgescrolt. Met de helft was het een pakkender verhaal.
Jammer dat het niet stemmen vs blanko stemmen miet wordt beschreven, zodat je stem niet bij de grootste partij terecht komt....
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Edgardo de Monte 16-03-2015 19:31
Marcel Vossen zei:
In principe ben ik het helemaal eens met dit verhaal, er is echter wel degelijk een partij die WEL een alternatief wereldbeeld heeft en dat is de PVDD. Zij krijgen dan ook al jaren mijn stem, niet alleen omdat ik vind dat we dieren goed moeten behandelen maar ook met name omdat deze partij ook vind dat het eigenlijk allemaal anders moet en hiervoor ook oplossingen heeft.

Dit was en is mijn plan ook voor de 18e een zeer redelijk alternatief, de Partij voor de Dieren. Als je daar met zijn allen op stemt verschuift het meer naar wat we willen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Vendetta 16-03-2015 19:14
Landverraders zijn het zeker, en je weet wat daarmee geneuren moet ;) We hebben ook niks te kiezen, ze dienen hetzelfde doel. Neergezet door een bepaalde groep, in hun voordeel. Het volk dom en klein houden. In combinatie met massa media uitermate effectieve mindcontrol....
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Johan Bosman 16-03-2015 18:06
Onze kabinetsleden bestaan al zo lang als ik leef uit landverraders die -ná de verkiezingen- steeds opnieuw een dictatoriale bezettingsmacht blijken te zijn van criminele bankiers. Wie stemt, op welke politieke partij dan ook, geeft macht aan criminele bankiers. Wie niet stemt geeft geen macht aan criminele bankiers. Moeilijker is de keus niet.

Onze politici zijn criminele oplichters die ons laten geloven dat er echt iets te kiezen valt. En ze zijn te miezerig en te laf om te zeggen dat dit beslist niet het geval is.

Mijn vrouw en ikzelf stemmen al langere tijd niet meer. Wij zijn na zorgvuldig onderzoek a-politiek geworden en wij geloven ook helemaal niet dat er zoiets als een communist, een socialist, een liberaal of wat dan ook bestaat.

Wèg met die banale verdeling van de mensheid, met het domme gelieg en het ordinaire gegraai. Een land laat je niet besturen door clowns. Dat laat je doen door vakmensen uit de wereld van de economie en de filosofie. Door vakmensen die we kunnen aanstellen maar waar we -bij ingebreke blijven- ook weer heel gewoon vanaf kunnen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Marcel Vossen 16-03-2015 09:51
In principe ben ik het helemaal eens met dit verhaal, er is echter wel degelijk een partij die WEL een alternatief wereldbeeld heeft en dat is de PVDD. Zij krijgen dan ook al jaren mijn stem, niet alleen omdat ik vind dat we dieren goed moeten behandelen maar ook met name omdat deze partij ook vind dat het eigenlijk allemaal anders moet en hiervoor ook oplossingen heeft.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Arie Goedhart 16-03-2015 08:28
Laat woensdag aan Den Haag weten dat u hun (democratische?) spelletjes begrijpt door op meerdere partijen tegelijk te stemmen, waardoor uw stem ongeldig wordt. Alleen dan geeft u een duidelijke boodschap door!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 16-03-2015 07:48
Meer en meer mensen worden wakker en beseffen dat ze belogen en bedrogen worden. Dat wakker worden heeft o.a. deze oorzaken: de alternatieve berichtgeving zoals 'Bovendien', maar wat veelal over het hoofd wordt gezien is het feit dat de geestelijke wereld dagelijks de trilling van de aarde iets verhoogt.

Dit heeft ondermeer het gevolg dat de duisternis steeds minder kans overhoudt om hun gedoe te verbergen. Elke dag komen er nieuwe schandalen aan het licht omdat er gewoon steeds meer licht op aarde schijnt.

Het feit om niet te stemmen is een duidelijk signaal aan de kosmos dat jij je distancieert van het duistere politieke gebeuren. Het kan ook een signaal aan jezelf zijn dat je vrij bent en vetrouwen hebt dat uiteindelijk het licht de duisternis op aarde zal verdrijven.

Door niet te stemmen stap je uit je slachtofferrol en kun je veel meer jezelf en authentiek zijn.

Door mijn contacten met de geestelijke wereld werd mij gezegd dat aan de top van de illuminati slechts drie of vier mensen staan, die aan alle touwtjes trekken. En dat deze mensen door God beschermd worden zolang hun rol op aarde nodig is om de dualiteit in stand te houden. En ook dat het mensencollectief er voor gekozen heeft om door de ervaringen in de dualiteit in bewustzijn te kunnen groeien. Verder dat deze mensen voor ieder onbekend zijn en onbekend blijven tot de dageraad van de nieuwe vijfdimensionale samenleving aanbreekt.

Dan zullen ze net zo ongezien en onbekend vertrekken als ze gekomen zijn. Hun rol is dan uitgespeeld en alle subtouwtjestrekkers worden de touwtjes uit handen genomen. De machtmisbruikers zullen vallen. De hoogsten vallen het diepste en van al hun gedoe blijft niets meer over.

Nu kun je al dan niet geloven dat er een God bestaat, dat de kontakten die ik met Jezus heb echt of uit mijn dikke duim gezogen zijn. Ik zeg maar een ding: blijf altijd authentiek en jezelf en laat je niet door de negatieve energie meeslepen. En dat doe je zolang dat jij je slachtofferrol blijft spelen.

Uiteindelijk zullen we wel zien hoe de toekomst vorm aanneemt.


www.bovendien.com/.../search?q=Elias&Itemid=53

www.elias-medium.info/NL/
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Alexander 16-03-2015 07:45
patricia zei:
Hoe kan ik blanco stemmen bij een verkiezing?
U kunt ervoor kiezen een blanco stem uit te brengen. U gaat dan wel naar het stembureau, maar maakt geen gebruik van de mogelijkheid een kandidaat of partij te kiezen. U vult niets in op het stembiljet.

Symbolische betekenis
Wanneer u een blanco stem uitbrengt, heeft dat alleen een symbolische betekenis. Uw stem heeft dan, net als wanneer u niet stemt, geen invloed op de zetelverdeling. Het is een misvatting dat een niet-uitgebrachte stem naar de grootste partij gaat. Een blanco stem telt wel bij het bepalen van de opkomst van de verkiezing.

Klopt dit???
En is dat dan geen oplossing voor het artikel bovenstaand?


Ik vind het geen oplossing. Zie: lextells.wordpress.com/.../..., 2e mythe.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Alexander 16-03-2015 07:42
Over blanco stemmen: rijksoverheid.nl/.../...

Verder zie ik dat veel mensen reageren op het artikel terwijl ze het artikel duidelijk niet hebben uitgelezen. Jammer. De paniek in de hoofden lijkt te groot te worden om te accepteren wat er staat en het rustig uit te lezen. Wat een weerstand.

Het artikel is heel positief juist en biedt een zeer reëel alternatief voor stemmen. En het valt ook niemand aan: wil je stemmen? Ga gerust stemmen.

Laat deze 2 citaten eens echt tot je doordringen:

1. "We zijn bang voor chaos, terreur, macht van de sterkste, dood en verderf als we ons politieke systeem zouden opgeven. Maar moet je eens kijken waar we zijn mét ons politieke systeem: een wereld vol chaos, terreur, macht van de sterkste, dood en verderf".

2. "Als de politiek echt macht had, dan kon het deze problemen toch zonder al te veel moeite oplossen? En als democratie echt betekenis had, dan konden wij de politiek daartoe toch heel gemakkelijk dwingen?"

Het is heel simpel: de politiek heeft geen macht om iets te veranderen. Dus stemmen heeft geen zin. Bewust niet stemmen heeft dat wel, zoals het artikel helder betoogt. Maar dan moeten we wel voorbij de angst durven komen. Ook daar wordt concreet op ingegaan.

Ga anders nog naar het oorspronkelijke artikel. Ik heb het stuk ná de 6 redenen nog wat verduidelijkt.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Vendetta 16-03-2015 07:04
Zou inderdaad best effectief kunnen zijn, maar dat is het niet. 97% van de nederlanderd beseft nog niet eens hoe hard ze belogen en bedrogen worden, en het boeit ze ook geen helemaal niks. Politiek lacht ons kei hard uit. PVV..... gefinancierd uit Israhell ja ik weet t. Wilders zionistische contacten... ja ik weet het. Maar dir partij zal wel de meeste opschudding veroorzaken, net wat Die Niederlande nodig heeft. Dat mensen eens WAKKERgeschud worden, zien dat ze genaaid worden elke keer weer, want het dringt niet tot ze door, hoe ernstig de situatie is. Ik kies PVV, niet omdat ik erachtersta, maar omdat ik denk dat die keuze de neeste mensen wakker zal maken!! Call me crazy, I don't care. Gek wordt je vanzelf wel tegenwoordig ;)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# patricia 16-03-2015 06:46
Hoe kan ik blanco stemmen bij een verkiezing?
U kunt ervoor kiezen een blanco stem uit te brengen. U gaat dan wel naar het stembureau, maar maakt geen gebruik van de mogelijkheid een kandidaat of partij te kiezen. U vult niets in op het stembiljet.

Symbolische betekenis
Wanneer u een blanco stem uitbrengt, heeft dat alleen een symbolische betekenis. Uw stem heeft dan, net als wanneer u niet stemt, geen invloed op de zetelverdeling. Het is een misvatting dat een niet-uitgebrachte stem naar de grootste partij gaat. Een blanco stem telt wel bij het bepalen van de opkomst van de verkiezing.

Klopt dit???
En is dat dan geen oplossing voor het artikel bovenstaand?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# patricia 16-03-2015 06:44
Wat gebeurt er als.je blanco stemt?
Heb afgelopen twee jaar dat gedaan, omdat ik meende dat je zo liet zien dat je met geen enkele partij het eens bent?
Wat zit er achter het blanco stemmen dan?

Vraag van een leek...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# evelien 16-03-2015 03:52
foutje, spek en bonen democratie.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# evelien 16-03-2015 03:50
Wat een goed stuk! Zelf loop ik al lang met dezelfde gedachten rond en met ideeën hoe we de macht terug kunnen nemen. Door het spelletje niet meer mee te spelen. Niet met de spek en bonen industrie, niet met de multinationals, niet met de banken, enz.
Het probleem met niet gaan stemmen is dat de boodschap niet doorkomt bij de politiek. Namelijk dat we geen enkel vertrouwen meer hebben in dit systeem. Bij de laatste drie verkiezingen hebben we gezien dat de politiek geen enkele consequentie trok uit de lage opkomstcijfers. Ieder partij wist het op een of andere manier weer zo te draaien dat het eigenlijk wel in hun voordeel was. Zou het niet een interessant idee zijn om wel allemaal te gaan stemmen en allemaal ons stembiljet ONGELDIG te maken. Door er een groot rood kruis op te zetten of een toepasselijke tekst. Misschien dat zelfs Rutte dan het lachen vergaat. De politiek hoort ons niet meer en ziet ons niet meer. Op de een of andere manier moeten we een signaal afgeven waar ze niet meer omheen kunnen. Dat we onze macht niet willen geven aan een overheid die helemaal geen macht meer heeft. Want ze roepen wel van alles, economische groei en werkgelegenheid, maar dat kunnen ze helemaal niet waarmaken. Ze hebben die macht niet meer. We zitten in een systeem waar niemand meer controle over heeft. En dat is heel eng!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 15-03-2015 23:39
En door net NIET te stemmen doe je NET iets!

Door gewoon weer te stemmen verandert er bewezen ( afgelopen 30 jaren ) zeker niets waarmee stemmen dus niets verandert!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 15-03-2015 23:36
160955 zei:
Niets doen verandert niets. Dus! Wat gaan we dan wel doen? (Behalve hier een typisch Nederlandse klaagzang afsteken over hoe in en in slecht het hier toch allemaal is vergeleken met de rest van de wereld.) Als je maar lang aandacht hebt voor alles wat slecht is zie je het goede ook niet meer. Fijn leven heb je dan en wie is daar voor verantwoordelijk? Jij!


Als je jezelf niet eens een naam toe kent begrijp ik je reactie wel. Waar het hier om gaat is net een betere samenleving proberen te maken die voor iedereen voordeel oplevert en niet enkel voor een klein select gezelschap. Wat kan je daar nu verkeerd aan vinden, tenzij je natuurlijk bij dat kleine selecte gezelschap hoort. Voor mij heeft 30 jaar dit toneelstuk van stemmen te hebben gezien en mee gemaakt wat de resultaten ervan waren, niets opgeleverd dan ellende. Dat geldt voor vrijwel iedereen behalve dat kleine........

Geef mij één steekhoudend argument waarom wij niet eens wat anders zouden proberen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# 160955 15-03-2015 22:17
Niets doen verandert niets. Dus! Wat gaan we dan wel doen? (Behalve hier een typisch Nederlandse klaagzang afsteken over hoe in en in slecht het hier toch allemaal is vergeleken met de rest van de wereld.) Als je maar lang aandacht hebt voor alles wat slecht is zie je het goede ook niet meer. Fijn leven heb je dan en wie is daar voor verantwoordelijk? Jij!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# madelief 15-03-2015 13:14
anika zei:
Heel interessant om te lezen.en ik geloof het ook nog.
Maar ik vraag me af,hoe zouden mensen het moeten aanpakken om (stel) een goede gezonde maatschappij samen te stellen? Want daar komt de angst ook vandaan,want gaos is iets wat mensen liever niet hebben. Wie neemt het over zonder eigen belang?

Dat is nu precies de fase waar we in zitten.... we WETEN dat het allemaal foute boel is we WETEN dat het anders moet.. naar HOE... dus zitten we nu misschien in de twijfels en onzekerheden van de uitbroed fase... maar uiteindelijk zal daar met vallen en opstaan iets nieuws uitgroeien.
Of the grid is niet zo eenvoudig als het klinkt voor een groot aantal mensen die afhankelijk zijn.... kijk naar bejaarden met alleen AOW mensen die chronisch ziek zijn.... die zijn helaas toch ergens afhankelijk van een inkomen dat ze zelf niet meer kunnen verwerven....

kleinschalig beginnen met elkaar helpen diensten ruilen en wie wat teveel heeft gewoon weg geven het kweken van solidariteit daar zal het kleinschalig moeten beginnen...

We zitten nu nog teveel in het verdeel en heers en het stigmatiseren van de minder geslaagden onder ons...
Ieder mens heeft het recht om op deze aarde te zijn vanuit de Schepping door de geboorte...en niets of niemand mag dit afnemen of onmogelijk maken ..leven is een heilig iets dat gerespecteerd moet worden.
dat begint dus met behulpzaam zijn en begrip tonen.
Als wij met elkaar meer VOOR elkaar gaan betekenen wordt het voor roverheden steeds moeilijker om hun aso programma's door te voeren omdat we dan met elkaar en voorelkaar nee gaan zeggen.. het aloude eendracht maakt macht.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# anika 15-03-2015 10:55
Heel interessant om te lezen.en ik geloof het ook nog.
Maar ik vraag me af,hoe zouden mensen het moeten aanpakken om (stel) een goede gezonde maatschappij samen te stellen? Want daar komt de angst ook vandaan,want gaos is iets wat mensen liever niet hebben. Wie neemt het over zonder eigen belang?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 14-03-2015 16:04
wie is zieker de 'maker' of 'kijker' van kinderporno/snuff ??

er zijn enkele 'makers'
en er is een extreem grote markt met 'de kijkers'

de 'makers' kijken niet en de 'kijkers' maken niet.

voor wie het niet meer snapt......

U steunt het kwaad iedere dag opnieuw waardoor er een markt is.

belasting(roof)
medicijnen(vaccin chemo enz)
school(theologisch programmeren)
werk(slavernij)
water(vervuiling)
voedsel(vergiftiging)
lucht(vervuiling/vergiftiging)
enz.
enz.
enz.

U heeft zich de kunst van overleven laten afnemen.
U heeft geleerd maar bent niet beleerd.

U bent een slaaf met een nummer wat klaagt.

er zijn 2 soorten mensen.

vladi adviseerd de ene soort,zich heel goed te beschermen tegen de andere soort.

off-grid is the solution.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# formidabele 14-03-2015 15:14
het lijkt wel dat de personen in kwestie meer voor hun eigen belangen, grote sommen belastinggeld overmaken op conto van criminelen, dat jezelf toch aan het twijfelen gaat betreffende de transparantie ervan, wie weet dat met dat geld afkoopsommen getroffen worden om een en ander onder de dekmantel te houden?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# madelief 14-03-2015 14:05
jenne zei:
Madelief, het zijn niet alleen de Elite welke elkaar de bal toespelen, het is de Meerderheid die van zijn waarden en cultureel bezit wordt ontdaan door de verschillende minderheden, die in wezen allemaal het zelfde voorstaan, het takkelen van de Meerderheid.
Dit is waar de de en onze problemen van daan komen, in de verenigde staten van noord Amerika, spleeld dit al heel lang, te lezen in, " Wilmot Robertson, the Dispossessed Majority "
uitgegeven in 1976, neer gezet als een racistisch boek, maar hij legt de vinger precies op de zwerende wond.
Groet Jenne

Beste Jenne
list bedrog oplichting vindt plaats van hoog tot laag van arm tot rijk er zullen altijd mensen zijn die geen ethiek hebben.
Punt nu is.... laten wij de 0,01% die op alle sleutel posities zit hun gang gaan of geven we wat meer tegengas?
Stem voor mijn part op Pipo maar doe wel iets niets betekent zoals de clown van Rompuy al eens voorstelde... het volk heeft geen interesse in verkiezingen gezien de zeer lage opkomst dus kunnen we dat beter afschaffen... DAT is wat er in eerste instantie kan gebeuren.
de verdwaasde leiders en politici zijn niet meer in staat tot enige vorm van zelfreflexie en zelfkritiek.... dat davert wel door.... zolang hun zakken maar goed gevuld zijn.
Kies van alle slechten de minst belabberde.... maar ga die dan ook op de huid zitten.. ik heb gemerkt dat stug volhouden met vragen wel gaat werken maar het is een kwestie van volhouden.... en vooral van massaal niet een alleen ..voorlopig zie ik het als een sport even een tweede kamerlid een trap onder de achterste verkopen en niet accepteren dat er een bulshit antwoord komt

denk even na... politiek is LOBBY... nou laten wij dan eens massaal voor het volk gaan lobbyen door allemaal veel vaker voor onze rechten op te komen. Sociale rechtvaardigheid , in acht neming van de rechten van de mens, het recht op een bestaan, voeding en huisvesting... oh ja stiekem afgeschaft want we zaten weer even niet op te letten....
DUS bij de les blijven reageren en ageren.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 14-03-2015 10:01
Madelief, het zijn niet alleen de Elite welke elkaar de bal toespelen, het is de Meerderheid die van zijn waarden en cultureel bezit wordt ontdaan door de verschillende minderheden, die in wezen allemaal het zelfde voorstaan, het takkelen van de Meerderheid.
Dit is waar de de en onze problemen van daan komen, in de verenigde staten van noord Amerika, spleeld dit al heel lang, te lezen in, " Wilmot Robertson, the Dispossessed Majority "
uitgegeven in 1976, neer gezet als een racistisch boek, maar hij legt de vinger precies op de zwerende wond.
Groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# madelief 14-03-2015 07:57
Niet stemmen... ja de verleiding is elke keer opnieuw heel groot want ik ben het er mee eens dat het een zooitje blijft .. de democratisch gekozen dictatuur.
Alleen het feit blijft dat de aanhang van deze in het zadel zittende groep altijd WEL gaat stemmen het is juist het morrende deel dat helemaal niets doet.
je biljet ongeldig maken is natuurlijk een optie MAAR gaat dit zelfgenoegzaam elitair groepje daar dan de conclusie uittrekken dat ze fout zitten??????? Nee dus ze vertegenwoordigen een steeds kleiner gezelschap waar ze door gebrek aan tegen gas steeds meer mee kunnen doen.

Op dit moment is het de eerste kamer die nog iets van hun rampenprogramma kan torpederen....tja voor zolang dat nog duurt...
HET probleem is dat wij massaal thuis mopperen en nergens voor opkomen... wij staan hun dit toe .
Als je iets wil moet er politieke druk komen... dus bemoei je ermee....acties mailen schrijven etc.. laat ze niet lekker lui op die blauwe stoel van ons geld een goed leven leiden,

fema kampen komen ook hier... je hoort er hier niets over maar ga eens op onderzoek naar Agenda 21 ... ontdek dat al het gezalfde geklets over participatie en duurzaamheid de nieuwe smeerolie is om de laatste finale stunt van de Elite te voltooien. DAN hebben we wat HUN willen...geen vrijheid uber en untermensch is terug en van de laatste staat vast dat die in het eliminatie programma valt .. maar je ze doen dat wel op een vriendelijke manier u wordt vriendelijk naar de slachtbank gebracht door een heel vriendelijke humanoid ... u mag leven in een wooncilinder met binnentuin dat nog wel.. maar u mag er niet meer uit.
www.endagenda21.com/
Hier is de start gemaakt met de millennium gemeentes.... een boter zacht sausje... want ja wie zou tegen duurzaamheid zijn wie wil niet dat we samenwerken voor een betere toekomst .. alleen die betere toekomst blijkt dan alleen voor de 0,01%te zijn.
DUS wees voorzichtig met duurzaamheid als dat gehanteerd wordt...let op het woord stakeholders.. ja ja de elite belangengroepen die elkaar de financiële bal toespelen over uw en mijn rug. typisch Agenda 21
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 13-03-2015 22:57
vladi zei:
jenne zei:
Om het kwaad te verdelfen is meer nodig als niet stemmen, zij behoren het zelfde lot te onder gaan wat zij onze spirituele leiders hebben aan gedaan, heb het hier over of Fortuyn, of van Gogh.
Met of zonder onze stemmen cq toestemming blijven ze zitten en voeren hun kwaad uit, deze liede'n zijn gekocht en zijn crimlinele vijanden van het volk !
Kom op verworpenen der aarde, de tijd is aangebroken, voor onze eindstrijd !


dus assassineren.

de hondsdolle honden afschieten.

simpel en zeer effectief.

fff

Jawel Vladi, maar die rotzakken zijn op alles voorbereid, en er zijn altijd voldoende lieden die voor geld, veel geld graag de handlanger spelen.
In de VS, gaat het gebeuren, maar de politie is omgevormd tot een messcherpe SS, zwaar bewapend, het is niet voor niets dat de Amerikaanse burgers zich zwaar bewapenen, alhoewel dit door de criminele overheid handig anders wordt uitgelegt, ze weten wat ze te wachten staat, 800 Fema kampen, millioenen 2 persoons doodskisten, de treinen met handboeien staan klaar, duizenden, ze weten het het broeid,
elke brief die ik van mijn familie ontvang, staat vol slechte voorgevoelens.
We wachten af, het komt altijd uit een onverwachte hoek, nu ja onverwachts.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# hdbiker 13-03-2015 20:17
Google ZEITGEIST.4 films on line te kijken die dit in detain detail uit de doeken doet.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elias 13-03-2015 19:15
Prachtig, kernachtig artikel, Proficiat!
110% mee eens
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 13-03-2015 18:52
jenne zei:
Om het kwaad te verdelfen is meer nodig als niet stemmen, zij behoren het zelfde lot te onder gaan wat zij onze spirituele leiders hebben aan gedaan, heb het hier over of Fortuyn, of van Gogh.
Met of zonder onze stemmen cq toestemming blijven ze zitten en voeren hun kwaad uit, deze liede'n zijn gekocht en zijn crimlinele vijanden van het volk !
Kom op verworpenen der aarde, de tijd is aangebroken, voor onze eindstrijd !


dus assassineren.

de hondsdolle honden afschieten.

simpel en zeer effectief.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 13-03-2015 17:40
Om het kwaad te verdelfen is meer nodig als niet stemmen, zij behoren het zelfde lot te onder gaan wat zij onze spirituele leiders hebben aan gedaan, heb het hier over of Fortuyn, of van Gogh.
Met of zonder onze stemmen cq toestemming blijven ze zitten en voeren hun kwaad uit, deze liede'n zijn gekocht en zijn crimlinele vijanden van het volk !
Kom op verworpenen der aarde, de tijd is aangebroken, voor onze eindstrijd !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Peter 13-03-2015 15:55
Heel mooi artikel Lex!
Dankjewel!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Arie Goedhart 12-03-2015 17:03
dummies
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Arie Goedhart 12-03-2015 17:02
Politiek voor dummoies: boinnk.nl/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen