In een oude film,  opgenomen in 1920,  loopt een oude vrouw met een mobile in haar hand, is zij een tijdreizer? Met tijdreizen doelt men meestal op het heen of terugreizen in de tijd, doorgaans met behulp van een tijdmachine Bij de huidige stand van kennis van de wetenschap is niet gebleken dat dit mogelijk is. Wel wordt gemeend dat reizen naar de toekomst in principe mogelijk is.Albert Einstein stelt in zijn relativteitstheorie dat tijd relatief is. Dit houdt in dat de tijd langzamer gaat naarmate een persoon zich steeds sneller voortbeweegt het universum.

Daar gaan wij weer hoor ik sommige denken. Terecht? Vanuit mijn visie niet. Ondanks dat miljoenen websites dit onderwerp tot in de kleinste details uitgediept hebben, duizenden commissies zich gebogen hebben over het hoe en wie, miljarden mensen de officiele lezing gewoonweg niet geloven en terrabites aan bewijsmateriaal aantonen dat het verhaal niet kan kloppen, houden overheden wereldwijd zich muisstil als dit thema de revu passeert. Complotverhalen, klinkklare onzin en broepsdwazen is steevast het antwoord van mensen die een politieke of andere hoge functie bekleden. Waarom is er zo'n aversie om de onderste steen boven te krijgen als het gaat over deze aanslagen? Waarom schijnt de hele wereldbevolking een nieuw onderzoek te willen maar houdt de media en de politiek de lippen stijf op elkaar? Hebben ze misschien iets te verbergen?

Als het gaat over privacy zijn de meningen nogal verdeeld. De een meent dat het pure noodzaak is in een wereld die van corruptie en geweld aan elkaar hangt en de ander meent net dat het een en het ander niks met elkaar van doen hebben.

Uit onderstaande documentaire wordt duidelijk dat met de camera's die op talloze plekken in het publieke domein hangen om ons in de gaten te houden vrijwel geen effect hebben op de criminaliteit. De eerstvolgende logische vraag zou dan kunnen zijn; waarom hangen die camera's er dan en word vrijwel alles nauwlettend in de gaten gehouden?

 

Afwijkend en toch zo gewoon

 

Sarah was er in haar prille jeugd van overtuigd dat ze een normaal, alleen wat eigenzinnig kind was. Haar omgeving zag echter dat haar gedrag afweek van dat van de meeste andere kinderen.
Toen de diagnose autisme was gesteld, had dat zekerheid moeten bieden en een basis om adequaat met haar om te gaan. In plaats daarvan begon de angst, de afwijzing en langzame touw- trekkerij. Geen basisschool durfde haar nog toe te laten nu ze dit etiket had.
Op haar twaalfde belandde ze op een school voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen. Met het verstrijken van de jaren kwam ze er steeds meer achter hoe de buitenwereld tegen haar anders-zijn aankeek.

Velen vragen zich vaak af hoe het komt dat kanker, na zoveel jaar studie en onderzoek, nog steeds niet overwonnen is. Naar mijn mening is het probleem weliswaar wetenschappelijk, maar nog meer cultureel en sociaal bepaald, omdat het nu juist de structurering van de kennis op wereldwijd niveau is die de vrijheid van denken en de creativiteit in de weg staat waarmee de juiste oplossingen kunnen worden gevonden.

Dokters dealen harddrugs en stellen een toxicomanie in bij kinderen om pedagogisch comfort af te kopen bij de omgeving van de kinderen.
 

Een behandeling bij ADHD steunt op het dwangmatig psychotisch maken chronisch hoge doses sterke psychotica toe te dienen.

Omdat men huivert van deze evidentie, verkoos de medische wetenschap, het werkingsmechanisme van deze psychotica als "onbekend" uit te roepen.

Eed van Hippocrates

"Ik zweer bij Apollon de genezer, bij Asclepius, Hygieia en Panacea en neem alle goden en godinnen tot getuige, om naar mijn beste oordeel en vermogen de volgende eed te houden:
Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hun een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen.

 

 


 

KYMATICA - FULL LENGTH MOVIE - Expand Your Consciousness!!!

Vibration and Frequency Pictures made with sand

Sound Vibration Creates Form ( David Icke )

alt

Deze week berichtten de kranten HLN.be en de Telegraaf over nieuwe ontdekkingen op medisch gebied.

Het gaat om zilveren nano-deeltjes die actief kunnen worden ingezet tegen de griep en gouddeeltjes die tumoren kunnen aanpakken. De farmacie lijkt met de eer te willen gaan strijken over produkten die al meer dan een eeuw bestaan, echter prijzen zij dit produkt natuurlijk aan met toepassingen in een nieuw jasje. Het betreft hier namelijk niets anders dan colloïdaalzilver en goud, dat jarenlang de farmaceutische industrie werd verworpen als zijnde kwakzalverij. Maar nu blijkt de wetenschap ineens de vondst van de eeuw te hebben gedaan...

Als je het woord fluoride intikt op google krijg je 12.900.000 hits te zien binnen een halve seconde. Er zijn mensen die fluoride prijzen om de positieve werking die de stof zou hebben op de tanden en er zijn mensen die fluoride verafschuwen omdat het slecht is voor je hele lichaam, inclusief je tanden. Hoe moet een normaal mens hier nu een mening uit kunnen vormen? Laat ik proberen jullie hierbij een beetje te helpen fluoride eens beter te gaan .

Waar komt fluoride vandaan?